Arbetsförmedlingen sköter inte sitt jobb

NYHET Publicerad

UNDERSÖKNING Enbart tolv procent av jobben som tillsattes förra året gick via Arbetsförmedlingen. Särskilt ungdomar får lite stöd av förmedlingen. Det visar en granskning från Svenskt Näringsliv.

Redan 2006 konstaterade Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen har stora problem att genomför sin huvuduppgift: en effektiv förmedling av arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare. Nu har Riksrevisionen följt upp med en ny granskning av insatserna under 2009 och resultatet visar att problemen kvarstår. Vid den förra undersökningen klarade en arbetsförmedlare av att genomföra 8,5 anställningar per år, en siffra som bara ökat marginellt, till 9,4 jobb per år. Men då ingår även vissa subventionerade jobb som inte räknades med i Riksrevisionens kalkyl.

- En arbetsförmedlare förmedlar färre än ett riktigt jobb per månad, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och en av författarna till rapporten.

Sammantaget gick enbart 12 procent av alla jobb som tillsattes förra året via Arbetsförmedlingen och särskilt ungdomarna får lite stöd av förmedlingen.

Den låga effektiviteten medför också att svenskarna, till skillnad från andra nationaliteter, har relativt liten tilltro till att Arbetsförmedlingen ska ge det stöd som behövs för att hitta jobb. Med en konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen kan effektiviteten öka. Det visar bland annat erfarenheter från Australien där arbetslösheten sänkts kraftigt sedan förmedlingen av arbete konkurrensutsatts. Det kan med säkerhet också sänka kostnaderna. I dagsläget kostar varje förmedlat jobb via Arbetsförmedlingen drygt 60 000 kronor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Mycket aktuellt på immaterialrättens område

KOMMENTAR Det är många förändringar aktuella inom immaterialrätten för närvarande. Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor vid Svenskt Näringsliv, redogör för några viktigaste av dem och var i processen vi befinner oss.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Urban Bäckström får doktorshatt

UTNÄMNING Urban Bäckström har utsetts till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.  Han får titeln bland annat för sin insats som vd för Svenskt Näringsliv där han satt fokus på de utmaningar som Sveriges mindre och medelstora företag står inför.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna går bort sig om AP-fonderna

KOMMENTAR Pensionsgruppen föreslår att de fyra statliga AP-fonderna 1-4 ska bantas till tre och få en enda överstyrelse. Svenskt Näringsliv har liksom flera andra aktörer tidigare framfört stark kritik mot en sådan lösning.
NYHET Publicerad:

Snart varannan damernas i chefsposition

CHEFSKAP Antalet kvinnor på chefsposter inom näringslivet ökar snabbt. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer mellan 2012 och 2013 var hela 40 procent kvinnor. "Det är en tydlig trend som vi sett under många år men som har svårt att få genomslag i media", säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ohederlig opinionsbildning av Byggnads

KOMMENTAR Byggnads vilseleder med vinklad opinionsundersökning i sin annonskampanj där fackförbundet påstår att åtta av tio svenskar vill ha ett så kallat huvudentreprenörsavtal för att motverka lönedumpning. Det skriver Jonatan Hedin, ansvarig för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Mer företagsam läsning

FÖRETAGSAMHETEN Är du intresserad av Ingvar Kamprads företagsbygge eller nyfiken på innovatörerna bakom Gambro som revolutionerade behandlingsmetoderna för njursjuka. Gå då in på nya uppdaterade Företagsamheten.se och förkovra dig i entreprenörer som genom historien startat och utvecklat nydanande verksamheter.
NYHET Publicerad:

Byggnads förslag slår undan benen på småföretag

KONKURRENS Fackförbundet Byggnads vill införa huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. Det innebär att företag tvingas ansvara för andra företags kostnader, menar Sveriges Byggindustrier som har en annan lösning för att skapa ordning och reda.
NYHET Publicerad:

Visstid ett måste för säsongsnäring

ARBETSMARKNAD Begränsad möjlighet till visstidsanställning skadar säsongsbetonade verksamheter och gör det svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. För Svensk Markservice skulle det innebära ökade kostnader och färre anställda.
NYHET Publicerad:

Tjänstepensionen firas med egen dag

PENSIONER Svenskarnas framtida pensioner kommer till stor del att bestå av tjänstepensionen. Men många vet inte vad tjänstepension är och hur den kan påverkas. Därför firas Tjänstepensionens dag runt om i landet fredagen 27 september.
NYHET Publicerad:

Skrota inte premiepensionen

PENSIONER LO och S har höjt tonläget avsevärt i sin kritik mot premiepensionssystemet. Nu slår Svenskt Näringsliv tillbaka. "Man kan inte döma ut ett helt system efter drygt tio års användning", säger Hans Gidhagen, pensionsexpert.
NYHET Publicerad:

Hon tar det självklara vd-jobbet

PÅ NY POST Cecilia Nykvist tar steget till vd-stolen för Ung Företagsamhet. Miljön är inte ny. Hon har levt med organisationen, från och till, i mer än två decennier. ”Det känns som att komma hem”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Industriföretag kritisk mot 30-dagars betalning

POLITISKT FÖRSLAG Blir förslaget om 30-dagars betalningstider verklighet måste Roland Johnsson, vd för industriföretaget Jitech, utöka sina krediter med mångmiljonbelopp. ”Det skulle innebära stora svårigheter för oss”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Politiker ska inte reglera betalningstider"

KOMMENTAR Regeringens förslag om 30-dagars tvingande betalningstider är både onödigt och principiellt fel. Förslaget är ett exempel på politikers återkommande vilja att detaljreglera företagandets villkor.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare får hjälp med pensionspengar

FÖRSÄKRINGAR Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation sätter tjänstepensionen under lupp. Med stadig hand lotsar de arbetsgivare som vacklar under kraven att göra rätt.
NYHET Publicerad:

"Taxameter nödvändig för rättvis konkurrens"

KONKURRENS Taxametern behövs i taxibilar för att komma till rätta med fiffel och orättvis konkurrens, menar Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet. "Vi är för fri konkurrens, men det ska ske på lika villkor", säger han.
NYHET Publicerad:

Taxiföretag rasar mot taxameterkrav

KONKURRENS Taxiföretaget Uber erbjuder nya lösningar för att boka och betala transport, utan att taxameter används. Företaget har vuxit så det knakar, men ett beslut från Transportstyrelsen gör att satsningen riskerar att läggas ned i Sverige. "Jag tycker att man borde lyssna mer på konsumenterna i den här frågan", säger Robin Reznik, general manager för företaget i Sverige.
NYHET Publicerad:

Miljarder till arbetsgivare

FÖRSÄKRINGAR Arbetsgivare har fått tillbaka 17 miljarder kronor när Afa Försäkring återbetalade sjukpremier får åren 2007 och 2008.
NYHET Publicerad:

Bokhandlare rasar mot 30 dagars betalning

WEBB-TV Bokhandlaren Gunnel Hedenblad oroar sig för att oppositionens förslag om att lagstifta om 30 dagars betalning, som nu utreds av regeringen, ska bli verklighet. "Vi skulle tvingas lägga ned. Vi skulle inte ha pengar till lön, hyra eller nya varor", säger hon.
NYHET Publicerad:

Kvinnorna ökar i alla chefskategorier

UNDERSÖKNING Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar ny statistik från Svenskt Näringsliv. Störst är ökningen bland nyutnämnda chefer, där 39 procent var kvinnor 2012. Därmed är andelen kvinnor bland de nya cheferna lika hög som andelen kvinnor i näringslivet.