Stopp för unga som vill jobba extra

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Undomar får inte dela ut reklam ensamma. Det blir konsekvensen av Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöregler för minderåriga. Orimligt, anser Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklam. "Vi har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda 13-16 åringar jobb om de måste ha en ledsagare med sig."

"Det handlar om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö", säger Torbjörn Andersson, Svensk direktreklam.

Som en följd av ett EU-direktiv vill Arbetsmiljöverket införa ett omfattande regelverk som ska skydda minderåriga i arbetslivet. Reglerna berör sådant som rutiner på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstid.

En av nyheterna i det föreslagna regelverket är restriktionerna kring ensamarbete. Som paragrafen är utformad innebär det att det blir förbjudet för 13-16 åringar att sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand. De arbetsgivare som bryter mot reglerna hotas med böter.

Reglerna skulle slå hårt mot Svensk Direktreklam. Varje år har de omkring 7 000 ungdomar under 18 år som delar ut reklam i bostadsområden. Av dem är ungefär hälften i åldern 13-15 år. Blir förslaget om restriktioner kring ensamarbetet verklighet kan inte företaget anställa ungdomar under 16 år, eftersom de inte har råd att även anställa en vuxen som kan gå med och dela ut reklam.

– Konsekvensen blir att vi måste hitta bortåt 3 500 utdelare för ett idealiskt extraknäck för ungdomar, säger Torbjörn Andersson, jurist på Svensk Direktreklam, SDR.

Han kallar Arbetsmiljöverkets förslag för ogenomtänkt.

– Hade jobbet dragits med en rad incidenter där ungdomar farit illa hade jag haft förståelse för restriktionerna. Men nu handlar det om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö. De delar inte ut värdehandlingar utan reklam som inte är stöldbegärligt.

Torbjörn Andersson menar att ingen tjänar på att inte låta minderåriga få en chans att tjäna egna pengar.

– Vi som företag förlorar arbetskraft och ungdomar går miste om chansen att få insikt om arbetet som ligger bakom de pengar man tjänar. Dessutom är det en stor förlust för samhället att det blir svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Andersson.

Han vill se mer specifika regler.

– Det är inte rimligt att Arbetsmiljöverket drar alla jobb över en kam. Jag vill att man lägger in en riskbedömning av olika yrken. Eller att man tar fram en lista på vilka jobb som undantas från regeln om förbudet mot ensamarbete, säger Torbjörn Andersson.

Även Magnus Larsson, ordförande SME-kommittén, Svenskt Näringsliv, är kritisk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö. Enligt honom försvårar reglerna för småföretagare att anställa ungdomar.

– Arbetsmiljöverket går enligt vår mening fortfarande långt över vad som är nödvändigt med hänsyn till EU-direktivet. Vi uppmanar därför i ett särskilt remissyttrande att Arbetsmiljöverket omprövar de delar som går utöver EU-direktivet, säger Magnus Larsson.

Pernilla Nordström

Nyheter

NYHET Publicerad:

Överdrivna fackliga farhågor om arbetsmiljön

KOMMENTAR Svenska fackförbund hävdar att den regelöversyn som nu görs inom EU på bland annat arbetsmiljöområdet kommer att innebära försvagad arbetsmiljölagsstiftning. Det är fel. De fackliga larmsignalerna har mycket lite att göra med den faktiska process som pågår, skriver arbetsmiljöexpert Bodil Mellbom.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljön blir allt bättre

KOMMENTAR Arbetsmiljön i Sverige blir allt bättre och vi kan se en kraftig minskning i antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar de senaste 25 åren. 2013 hade vi dessutom det lägsta antalet dödsolyckor någonsin i Sverige, skriver Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert. 
NYHET Publicerad:

Vi vill få fler att gilla jobbet!

ABETSMARKNAD Drygt hundra seminarier, utställning, mötesplatser och oändliga möjligheter till kompetenshöjning. Det är syftet med arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet.
NYHET Publicerad:

Så halverade Skanska antalet olyckor

SÄKERHET Skanska arbetar stenhårt för att förhindra olyckor. "Vi får aldrig slå oss till ro. Samarbetet mellan oss, underentreprenörer och fackliga företrädare är vägen framåt", säger Per Åkerman, Skanska.
NYHET Publicerad:

Nej till ökad användning av sanktionsavgifter

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har svarat på Arbetsmiljöverkets förslag om sanktionsavgifter. Föreningen har som princip motsatt sig en utökad användning av sanktionsavgifter, främst med hänvisning till att vi ser stora risker för minskad rättssäkerhet, skriver Eva Kovar, jurist inom arbetsgivarfrågor/arbetsmiljörätt.
NYHET Publicerad:

Var finns Sveriges bästa arbetsteam?

ARBETSMILJÖ Bra arbetsmiljö skapar hälsosamma och framgångsrika företag. Nu startar tävlingen som dels ska kora landets bästa arbetsteam, dels vara en motor för att inspirera andra att utveckla arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Kulturen avgörande för säkerheten på Abetong

ARBETSMILJÖ Merparten av olyckorna på Abetong beror inte på brister i den fysiska miljön utan på oförsiktigt beteende. Med positiv feedback och tydliga regler jobbar företaget hårt för att skapa en säkerhetskultur som inte tillåter farliga genvägar i arbetet.
NYHET Publicerad:

Gemensamt initiativ i arbetsmiljöfrågan

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöfrågan är prioriterad hos arbetsgivare, fack och inom politiken. I en gemensam skrivelse föreslår nu arbetsmarknadens parter att regeringen upprättar ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljöområdet.
NYHET Publicerad:

Lokalerna döms ut trots att personalen trivs

WEBB-TV Arbetsmiljöverket hotar att förbjuda tryckeriet E-Print att använda sina lokaler i centrala Stockholm med motiveringen att det saknas fönster. Både personal och ledning gör allt för att få stanna kvar. "Under de åren som jag har hållit på har jag aldrig haft bättre lokaler", säger vd:n Alexander Jensen.
NYHET Publicerad:

Funktionshindrade får bäst hjälp på arbetsplatsen

ARBETSMARKNAD Att personer med nedsatt arbetsförmåga får möjlighet att träna på arbetsplatsen är både kostnadseffektivt och leder till snabba resultat. "Individuella lösningar är bättre för personerna och även ekonomiskt", sade Lennart Jönsson, Misa, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Se medarbetaren som en helhet"

ARBETSMILJÖ För elinstallatören Skanska Installation El i Malmö har arbetsmiljön högsta prioritet, enligt distriktschefen Georg Nilsson. De senaste åren har företaget arbetat hårt för att bygga upp ett nytt sätt att se på arbetsmiljöfrågorna. Det centrala är att se medarbetaren som en helhet.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljöarbete ess i rockärmen

ARBETSMILJÖ Att arbetsmiljön är en konkurrensfördel är Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och ordförande i Svenskt Näringsliv SME-kommitté, väl medveten om. ”En stor del av vår framgång beror på att vi inte ser arbetsmiljösatsningar som en separat fråga”. Det konstaterade hon under ett seminarium på Gilla jobbet-mässan.
NYHET Publicerad:

Komplex arbetsmiljö på Ragn-Sells

ARBETSMILJÖ Bakom Ragn-Sells arbetsmiljöarbete ligger lagkrav och social omtanke. Det höjer effektiviteten och kvaliteten i företaget, enligt marknadschefen Johan Börje, som i våras själv provade på jobbet som sophämtare.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsplatser hett ämne

KONFERENS Arbetsmiljön synas ur alla vinklar på mässan "Gilla Jobbet" den 24-25 oktober. En av initiativtagarna är Svenskt Näringsliv och enligt arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom inser allt fler företagare att en bra arbetsmiljö är en konkurrensfördel.
NYHET Publicerad:

Snabbmatsjätte satsar på mångfaldsarbete

ARBETSMILJÖ Max hamburgerrestauranger är prisat för sitt långsiktiga arbete med hållbarhet och mångfald. På konferensen "Gilla Jobbet" finns hållbarhetschef Pär Larshans på plats och berättar hur företagets envisa arbetsmiljöarbete gjort dem lönsammast i branschen samt vilken konkurrensfördel det är att rekrytera funktionsnedsatta.
NYHET Publicerad:

Slopade hinder för unga att jobba extra

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverket backar från flera av sina ursprungliga förslag till nya reviderade föreskrifter för minderåriga i arbetslivet efter en skur av kritik. Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, noterar att skoltid inte räknas in i arbetstiden och att förbudet mot kassaarbete är borttaget.
NYHET Publicerad:

Sterias vill ha Europas bästa arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ It-företaget Steria har en tydlig vision. Att bli den bästa arbetsplatsen i Europa. "Frihet under ansvar må vara en klyscha, men det är precis så vi arbetar", säger Kari Forsén, vd för Steria.
NYHET Publicerad:

Djupsamtal blev en nystart för Fresh

ARBETSMILJÖ När Mats Birgersson klev in som ny vd för Fresh AB var företaget konkurshotat. Med ett helt nytt arbetssätt lyfte företaget. Samtliga mellanchefer plockades bort och de anställda delades in i kundstyrda grupper med stort eget ansvar. 17 år senare finns arbetssättet fortfarande kvar – och företaget expanderar.
NYHET Publicerad:

Bättre fysik lyfte AD-plast rejält

ARBETSMILJÖ Med kostråd och personliga träningsprogram försvann morgontröttheten hos de anställda på företaget AD-plast. De blev piggare och gladare, och dessutom 20 procent effektivare.
NYHET Publicerad:

Gilla Jobbet visar vägen till bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv är med och arrangerar konferensen Gilla Jobbet tillsammans med Prevent, AFA Försäkring och de andra centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Gilla Jobbet kommer att bli Sveriges största mötesplats för kunskap om arbetsmiljö och effektiva organisationer.