Stopp för unga som vill jobba extra

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Undomar får inte dela ut reklam ensamma. Det blir konsekvensen av Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöregler för minderåriga. Orimligt, anser Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklam. "Vi har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda 13-16 åringar jobb om de måste ha en ledsagare med sig."

"Det handlar om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö", säger Torbjörn Andersson, Svensk direktreklam.

Som en följd av ett EU-direktiv vill Arbetsmiljöverket införa ett omfattande regelverk som ska skydda minderåriga i arbetslivet. Reglerna berör sådant som rutiner på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstid.

En av nyheterna i det föreslagna regelverket är restriktionerna kring ensamarbete. Som paragrafen är utformad innebär det att det blir förbjudet för 13-16 åringar att sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand. De arbetsgivare som bryter mot reglerna hotas med böter.

Reglerna skulle slå hårt mot Svensk Direktreklam. Varje år har de omkring 7 000 ungdomar under 18 år som delar ut reklam i bostadsområden. Av dem är ungefär hälften i åldern 13-15 år. Blir förslaget om restriktioner kring ensamarbetet verklighet kan inte företaget anställa ungdomar under 16 år, eftersom de inte har råd att även anställa en vuxen som kan gå med och dela ut reklam.

– Konsekvensen blir att vi måste hitta bortåt 3 500 utdelare för ett idealiskt extraknäck för ungdomar, säger Torbjörn Andersson, jurist på Svensk Direktreklam, SDR.

Han kallar Arbetsmiljöverkets förslag för ogenomtänkt.

– Hade jobbet dragits med en rad incidenter där ungdomar farit illa hade jag haft förståelse för restriktionerna. Men nu handlar det om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö. De delar inte ut värdehandlingar utan reklam som inte är stöldbegärligt.

Torbjörn Andersson menar att ingen tjänar på att inte låta minderåriga få en chans att tjäna egna pengar.

– Vi som företag förlorar arbetskraft och ungdomar går miste om chansen att få insikt om arbetet som ligger bakom de pengar man tjänar. Dessutom är det en stor förlust för samhället att det blir svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Andersson.

Han vill se mer specifika regler.

– Det är inte rimligt att Arbetsmiljöverket drar alla jobb över en kam. Jag vill att man lägger in en riskbedömning av olika yrken. Eller att man tar fram en lista på vilka jobb som undantas från regeln om förbudet mot ensamarbete, säger Torbjörn Andersson.

Även Magnus Larsson, ordförande SME-kommittén, Svenskt Näringsliv, är kritisk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö. Enligt honom försvårar reglerna för småföretagare att anställa ungdomar.

– Arbetsmiljöverket går enligt vår mening fortfarande långt över vad som är nödvändigt med hänsyn till EU-direktivet. Vi uppmanar därför i ett särskilt remissyttrande att Arbetsmiljöverket omprövar de delar som går utöver EU-direktivet, säger Magnus Larsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Nya arbetsmiljöregler skuldbelägger arbetslivet

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverket driver en kampanj som talar om en sjuklig stress på jobbet och ska bana väg för nya arbetsmiljöregler. Men det är en skuldbeläggning av arbetet som företagen inte känner igen sig i. "Över huvud taget inte. Min uppgift som chef är att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas i arbetet. Det gör jag genom att vara medmänniska, inte att pressa folk tills de går in i väggen, säger Andreas Krona, vd och ägare på Callo Sintermetall.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd Vida HN.
NYHET Publicerad:

Få dödsolyckor på arbetet

ARBETSMILJÖ Det sker färre dödsolyckor på arbetet än någonsin. Förra året sjönk antalet igen och Sverige fortsätter att vara bland de europeiska länder som har de lägsta siffrorna sett till antalet sysselsatta. Bakom minskningen ligger bland annat utbyggnaden av mötesfria vägar. 
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv

KOMMENTAR Regeringen har presenterat en ny strategi för arbetsmiljön. Målet är att förebygga ohälsa, olycksfall och motverka att människor stängs ute från arbetslivet. Svenskt Näringsliv efterlyser ett arbetsgivarperspektiv. ”Det är arbetsgivaren som i sista hand har ansvaret för att regeringens arbetsmiljöpolitik blir verklighet”, skriver jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Klart med stöd för arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år, 2016-2018. 25 miljoner kronor avsätts per år från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet. Arbetsmiljöutbildningarna ska ha fokus på hela arbetsplatsens behov i syfte att utveckla och stimulera det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen tar arbetsmiljön på allvar

SEMINARIUM Arbetsmiljön har en central roll i företagens vardag. Det konstaterade Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, under konferensen ”Skapa en bra arbetsmiljö” anordnad av Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket. ”Våra medlemsföretag har tagit till sig utmaningen och arbetar numera proaktivt med att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser, säger han.
NYHET Publicerad:

SSAB:s lyckade recept mot sjukfrånvaro

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Från hundratals sjukskrivningar till 24. Det är facit på SSAB i Luleå efter fem års systematiskt arbete med företagshälsovård. "Jag har koll på varför varenda en av dem är sjukskrivna", säger Ingemar Nilsson, företagsläkare på SSAB i Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Nya regler om psykosocial arbetsmiljö beslutade

ARBETSMILJÖ Den 22 september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Syftet med reglerna, som börjar gälla först den 31 mars 2016, är att underlätta för arbetsgivaren när det gäller att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
NYHET Publicerad:

Psykisk ohälsa en tickande bomb

ARBETSMILJÖ Senaste årens dramatiska ökning av psykisk ohälsa har blivit ett allt större problem. En ny rapport visar hur psykisk ohälsa drabbar både dem som har ett jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. ”Vi vill skapa en gemensam verklighetsuppfattning och plattform att adressera frågorna utifrån” sade Christer Ågren, vice vd, på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Premiär för ny arbetsmarknadsblogg

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv lanserar bloggen Fokus på jobben. Här får Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexperter möjlighet att lyfta aktuella arbetsmarknadsfrågor. Det bjuds både på analys och detaljrikedom, lovar Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nej till nya regler om stress

REMISSVAR Nya regler om stress, konflikter och arbetsglädje avvisas av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tydligare regler nyckel till säker arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv vill att arbetet med att förbättra arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser intensifieras. Men fler regler är inte lösningen. Det visar en rapport som presenterades under ett seminarium på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Nya utmaningar inom arbetsmiljöområdet

KOMMENTAR Arbetsmiljöarbete har länge drivits i samverkan mellan arbetsgivare och fack. Det har lett till färre arbetsplatsolyckor och idag ligger Sverige i topp när det gäller god arbetsmiljö. Men i takt med att arbetslivet förändras, förändras även arbetsmiljöutmaningarna, skriver Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

”Alla måste ta ansvar för arbetsmiljön”

ARBETSMILJÖ Byggföretaget Dipart har länge arbetat hårt med arbetsmiljöfrågor. ”Som vd är jag ju inte ute på byggena varje dag och ser hur det ser ut, utan genom att skapa en större medvetenhet och kunskap försöker vi få alla att inse att de måste ta eget ansvar”, säger vd:n Jens Hoffman.
NYHET Publicerad:

Mässan Gilla Jobbet - tummelplats för arbetsmiljön  

MÄSSA Den 22-23 oktober arrangeras Gilla Jobbet på Stockholmsmässan i Älvsjö för andra gången. Det är en konferens som arbetsmarknadens parter står bakom för att öka intresset och kunskapen om arbetsmiljöfrågor.
NYHET Publicerad:

Fortsatt samverkan behövs för att minska arbetsskadorna

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Onödigt förslag om skydd för visselblåsare

UTREDNING Svenskt Näringsliv är kritisk till det lagförslag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm som presenteras idag. ”Förslaget riskerar att leda till skada för företagen och behövs inte”, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Ny arbetsskadestatistik kräver analys

ARBETSMILJÖ Det finns en ökad risk för allvarliga skadefall, visar ny statistik från AFA Försäkring. En god arbetsmiljö är betydelsefullt både på ett mellanmänskligt plan och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför är det viktigt att gå till botten med vad som ligger bakom förändringen i arbetsskadestatistiken, menar arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom.
NYHET Publicerad:

Förändrat arbetsliv kräver nytänk om arbetsmiljön

NY RAPPORT Arbetsmiljön har förbättrats markant under senare decennier, men ofta skildras verkligheten betydligt mer negativt. För svenska företag står arbetsmiljön högt på agendan, visar en ny rapport. Men utmaningarna är många, konstaterade fackliga företrädare och arbetsgivare på ett seminarium igår. "Jag hoppas att rapporten blir en startpunkt på en diskussion", sade arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.