Stopp för unga som vill jobba extra

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Undomar får inte dela ut reklam ensamma. Det blir konsekvensen av Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöregler för minderåriga. Orimligt, anser Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklam. "Vi har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda 13-16 åringar jobb om de måste ha en ledsagare med sig."

"Det handlar om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö", säger Torbjörn Andersson, Svensk direktreklam.

Som en följd av ett EU-direktiv vill Arbetsmiljöverket införa ett omfattande regelverk som ska skydda minderåriga i arbetslivet. Reglerna berör sådant som rutiner på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstid.

En av nyheterna i det föreslagna regelverket är restriktionerna kring ensamarbete. Som paragrafen är utformad innebär det att det blir förbjudet för 13-16 åringar att sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand. De arbetsgivare som bryter mot reglerna hotas med böter.

Reglerna skulle slå hårt mot Svensk Direktreklam. Varje år har de omkring 7 000 ungdomar under 18 år som delar ut reklam i bostadsområden. Av dem är ungefär hälften i åldern 13-15 år. Blir förslaget om restriktioner kring ensamarbetet verklighet kan inte företaget anställa ungdomar under 16 år, eftersom de inte har råd att även anställa en vuxen som kan gå med och dela ut reklam.

– Konsekvensen blir att vi måste hitta bortåt 3 500 utdelare för ett idealiskt extraknäck för ungdomar, säger Torbjörn Andersson, jurist på Svensk Direktreklam, SDR.

Han kallar Arbetsmiljöverkets förslag för ogenomtänkt.

– Hade jobbet dragits med en rad incidenter där ungdomar farit illa hade jag haft förståelse för restriktionerna. Men nu handlar det om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö. De delar inte ut värdehandlingar utan reklam som inte är stöldbegärligt.

Torbjörn Andersson menar att ingen tjänar på att inte låta minderåriga få en chans att tjäna egna pengar.

– Vi som företag förlorar arbetskraft och ungdomar går miste om chansen att få insikt om arbetet som ligger bakom de pengar man tjänar. Dessutom är det en stor förlust för samhället att det blir svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Andersson.

Han vill se mer specifika regler.

– Det är inte rimligt att Arbetsmiljöverket drar alla jobb över en kam. Jag vill att man lägger in en riskbedömning av olika yrken. Eller att man tar fram en lista på vilka jobb som undantas från regeln om förbudet mot ensamarbete, säger Torbjörn Andersson.

Även Magnus Larsson, ordförande SME-kommittén, Svenskt Näringsliv, är kritisk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö. Enligt honom försvårar reglerna för småföretagare att anställa ungdomar.

– Arbetsmiljöverket går enligt vår mening fortfarande långt över vad som är nödvändigt med hänsyn till EU-direktivet. Vi uppmanar därför i ett särskilt remissyttrande att Arbetsmiljöverket omprövar de delar som går utöver EU-direktivet, säger Magnus Larsson.

Pernilla Nordström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Premiär för ny arbetsmarknadsblogg

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv lanserar bloggen Fokus på jobben. Här får Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexperter möjlighet att lyfta aktuella arbetsmarknadsfrågor. Det bjuds både på analys och detaljrikedom, lovar Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nej till nya regler om stress

REMISSVAR Nya regler om stress, konflikter och arbetsglädje avvisas av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tydligare regler nyckel till säker arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv vill att arbetet med att förbättra arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser intensifieras. Men fler regler är inte lösningen. Det visar en rapport som presenterades under ett seminarium på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Nya utmaningar inom arbetsmiljöområdet

KOMMENTAR Arbetsmiljöarbete har länge drivits i samverkan mellan arbetsgivare och fack. Det har lett till färre arbetsplatsolyckor och idag ligger Sverige i topp när det gäller god arbetsmiljö. Men i takt med att arbetslivet förändras, förändras även arbetsmiljöutmaningarna, skriver Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert.
NYHET Publicerad:

”Alla måste ta ansvar för arbetsmiljön”

ARBETSMILJÖ Byggföretaget Dipart har länge arbetat hårt med arbetsmiljöfrågor. ”Som vd är jag ju inte ute på byggena varje dag och ser hur det ser ut, utan genom att skapa en större medvetenhet och kunskap försöker vi få alla att inse att de måste ta eget ansvar”, säger vd:n Jens Hoffman.
NYHET Publicerad:

Mässan Gilla Jobbet - tummelplats för arbetsmiljön  

MÄSSA Den 22-23 oktober arrangeras Gilla Jobbet på Stockholmsmässan i Älvsjö för andra gången. Det är en konferens som arbetsmarknadens parter står bakom för att öka intresset och kunskapen om arbetsmiljöfrågor.
NYHET Publicerad:

Fortsatt samverkan behövs för att minska arbetsskadorna

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Onödigt förslag om skydd för visselblåsare

UTREDNING Svenskt Näringsliv är kritisk till det lagförslag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm som presenteras idag. ”Förslaget riskerar att leda till skada för företagen och behövs inte”, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Ny arbetsskadestatistik kräver analys

ARBETSMILJÖ Det finns en ökad risk för allvarliga skadefall, visar ny statistik från AFA Försäkring. En god arbetsmiljö är betydelsefullt både på ett mellanmänskligt plan och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför är det viktigt att gå till botten med vad som ligger bakom förändringen i arbetsskadestatistiken, menar arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom.
NYHET Publicerad:

Förändrat arbetsliv kräver nytänk om arbetsmiljön

NY RAPPORT Arbetsmiljön har förbättrats markant under senare decennier, men ofta skildras verkligheten betydligt mer negativt. För svenska företag står arbetsmiljön högt på agendan, visar en ny rapport. Men utmaningarna är många, konstaterade fackliga företrädare och arbetsgivare på ett seminarium igår. "Jag hoppas att rapporten blir en startpunkt på en diskussion", sade arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Överdrivna fackliga farhågor om arbetsmiljön

KOMMENTAR Svenska fackförbund hävdar att den regelöversyn som nu görs inom EU på bland annat arbetsmiljöområdet kommer att innebära försvagad arbetsmiljölagsstiftning. Det är fel. De fackliga larmsignalerna har mycket lite att göra med den faktiska process som pågår, skriver arbetsmiljöexpert Bodil Mellbom.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljön blir allt bättre

KOMMENTAR Arbetsmiljön i Sverige blir allt bättre och vi kan se en kraftig minskning i antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar de senaste 25 åren. 2013 hade vi dessutom det lägsta antalet dödsolyckor någonsin i Sverige, skriver Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert. 
NYHET Publicerad:

Vi vill få fler att gilla jobbet!

ABETSMARKNAD Drygt hundra seminarier, utställning, mötesplatser och oändliga möjligheter till kompetenshöjning. Det är syftet med arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet.
NYHET Publicerad:

Så halverade Skanska antalet olyckor

SÄKERHET Skanska arbetar stenhårt för att förhindra olyckor. "Vi får aldrig slå oss till ro. Samarbetet mellan oss, underentreprenörer och fackliga företrädare är vägen framåt", säger Per Åkerman, Skanska.
NYHET Publicerad:

Nej till ökad användning av sanktionsavgifter

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har svarat på Arbetsmiljöverkets förslag om sanktionsavgifter. Föreningen har som princip motsatt sig en utökad användning av sanktionsavgifter, främst med hänvisning till att vi ser stora risker för minskad rättssäkerhet, skriver Eva Kovar, jurist inom arbetsgivarfrågor/arbetsmiljörätt.
NYHET Publicerad:

Var finns Sveriges bästa arbetsteam?

ARBETSMILJÖ Bra arbetsmiljö skapar hälsosamma och framgångsrika företag. Nu startar tävlingen som dels ska kora landets bästa arbetsteam, dels vara en motor för att inspirera andra att utveckla arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Kulturen avgörande för säkerheten på Abetong

ARBETSMILJÖ Merparten av olyckorna på Abetong beror inte på brister i den fysiska miljön utan på oförsiktigt beteende. Med positiv feedback och tydliga regler jobbar företaget hårt för att skapa en säkerhetskultur som inte tillåter farliga genvägar i arbetet.
NYHET Publicerad:

Gemensamt initiativ i arbetsmiljöfrågan

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöfrågan är prioriterad hos arbetsgivare, fack och inom politiken. I en gemensam skrivelse föreslår nu arbetsmarknadens parter att regeringen upprättar ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljöområdet.
NYHET Publicerad:

Lokalerna döms ut trots att personalen trivs

WEBB-TV Arbetsmiljöverket hotar att förbjuda tryckeriet E-Print att använda sina lokaler i centrala Stockholm med motiveringen att det saknas fönster. Både personal och ledning gör allt för att få stanna kvar. "Under de åren som jag har hållit på har jag aldrig haft bättre lokaler", säger vd:n Alexander Jensen.
NYHET Publicerad:

Funktionshindrade får bäst hjälp på arbetsplatsen

ARBETSMARKNAD Att personer med nedsatt arbetsförmåga får möjlighet att träna på arbetsplatsen är både kostnadseffektivt och leder till snabba resultat. "Individuella lösningar är bättre för personerna och även ekonomiskt", sade Lennart Jönsson, Misa, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.