"Vi tar ansvar för jobb och konkurrenskraft"

NYHET Publicerad

AVTAL 16 Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne kommenterar beskedet att LO:s samordning har brutit samman inför kommande avtalsrörelse.

– Beskedet från LO är bekymmersamt men påverkar inte arbetsgivarnas utgångspunkt inför avtalsrörelsen. För att värna jobben och konkurrenskraften i svenska företag är det centralt att ett avtal inom industrin blir det normerande avtalet i avtalsrörelsen och fungerar som utgångspunkt för förhandlingar på andra avtalsområden.  

Carola Lemne konstaterar att Sverige under flera år har tappat i internationell konkurrenskraft, bland annat på grund av allt för höga kostnadsökningar. Företag som bedriver internationellt konkurrensutsatt verksamhet har en stark prispress på sina varor och tjänster.

Möjligheterna att föra över höjda löner till kunder genom prisökningar är mycket begränsade. Den internationella konkurrensen hotar inte bara exportindustrin. Även företag som säljer sina produkter på den svenska marknaden är utsatta, eftersom konkurrensen från importerade varor och tjänster ökar, anser hon.

– Vi utgår från att samtliga förbund inom LO tar sin del av ansvaret för lönebildning och sysselsättning, trots att man inom LO inte har kunnat enas om ett gemensamt förhållningssätt inför avtalsrörelsen. Facklig huggsexa om lönerna skulle allvarligt försämra Sveriges konkurrenskraft och förutsättningarna för fler jobb, säger Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen lösning i storstrejken

ARBETSMARKNAD Helgens förhandlingar i pilotstrejken har inte lett till en överenskommelse sedan pilotfacket även avvisade medlarnas andra bud. ”Vår upplevelse är att piloterna inte tar förhandlingarna på allvar. Vi har förhandlat i sju veckor och varit i strejk över två dygn”, säger Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen och Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Fackliga attacker mot märket skadar svensk konkurrenskraft

AVTALSRÖRELSEN Fastighetsanställdas förbund och Seko kräver mer än märket. Övriga förbund inom 6F backar upp med sympatistrejker. Inte heller Svenska Pilotföreningen respekterar märket. ”Det är väldigt allvarligt när man använder konfliktvapnet på det här sättet. Man skadar tillväxten, välfärden och konkurrenskraften”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Varselvåg från syndikalister under avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN SAC Syndikalisterna tecknar inte kollektivavtal och är därför aldrig bundna av fredsplikt. De kan därmed strejka när som helst. Under den mest intensiva delen av avtalsrörelsen utnyttjade de konfliktreglerna genom en våg av sympativarsel.
NYHET Publicerad:

HD-domen mot Byggnads begränsar fackens makt

ARBETSMARKNAD Facket kan inte sätta sig över lagen. En företagare är inte längre rätts- och chanslös inför olika stridsåtgärder från fackligt håll. Det är två tydliga resultat av den HD-dom som gav en företagare rätt mot fackförbundet Byggnads. Det öppnar för att kunna kräva skadestånd av facket.
NYHET Publicerad:

Punktstrejk lamslog Göteborgs hamn

ARBETSMARKNAD I tisdags morse inledde Hamnarbetarförbundets lokalavdelning vid Göteborgs containerhamn en 24-timmars strejk. Om parterna inte blir överens startar en ny dygnslång strejk på  torsdag morgon. Arbetsgivaren APM Terminals ställer sig frågande till att ett fack tar till stridsåtgärder för bland annat trivselfrågor.
NYHET Publicerad:

"Det behövs ett förbud mot sympatiåtgärder"

AVTALSRÖRELSEN Fackförbunden inom 6F har varslat om sympatiåtgärder med Målareförbundet. ”Det är allvarligt eftersom flera av dem precis slutit avtal och därmed lovat arbetsfred”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt byggavtal följer industrins märke

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier och Byggnads har enats om ett nytt avtal på 13 månader. Avtalsvärdet ligger på industrins märke om 2,2 procent på 12 månader och räknas upp till 2,38 procent på 13 månader. Därmed är byggstrejken över.
NYHET Publicerad:

Byggfirma klarade krisen - nu hotar strejken nystarten

AVTALSRÖRELSEN Efter flera år av ekonomiska problem lyckades Flens Byggmaskiner vända den negativa trenden vid årsskiftet. Byggstrejken hotar nu att putta företaget tillbaka över kanten. ”Vi är väldigt hårt drabbade och för oss som litet företag blir det svårt att klara det här”, säger Charlie Eldh, vd.
NYHET Publicerad:

Sveriges Byggindustrier svarar med lockout

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier varslar om lockout som en följd av att Byggnads valt att gå ut i strejk på över 500 arbetsplatser.
NYHET Publicerad:

"Byggnads spelar ett högt spel"

AVTALSRÖRELSEN Byggstrejken slår mot över 500 byggarbetsplatser i landet. "Byggnads agerar ansvarslöst och spelar ett högt spel där svenska jobb och svensk välfärd nu hotas på allvar”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Oro bland måleriföretag

AVTALSRÖRELSE Strejken bland 260 målare är kännbar för branschens företag. Förlorade kontrakt och ekonomiska förluster följer i spåren.
NYHET Publicerad:

Seko strejkvarslar för återgång till mer reglerade löner

AVTALSRÖRELSE Service- och kommunikationsfacket, Seko, varslade den 6 april om total arbetsnedläggelse inom telekomområdet efter att förhandlingarna med IT&Telekomföretagen strandat.
NYHET Publicerad:

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR varslade under torsdagen om sympatiåtgärder till stöd för Unionen och Sveriges Ingenjörer i deras konflikt med Almegaförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Strejkhoten mot märket finns kvar

AVTALSRÖRELSE Industrin som märkessättare för nivåerna på löneförändringarna hotas från flera håll. Inte minst från Byggnads som lagt ett jättestort varsel för att få igenom sina lönekrav. Men Sveriges Byggindustrier menar att industrins märke bara blivit viktigare för byggbranschen.
NYHET Publicerad:

Ackordssystemet i fokus i målarkonflikt

AVTALSRÖRELSE Nu har Målareförbundets strejk brutit ut. Målarna hävdar att Måleriföretagen vill förstöra det ackordssystem som förekommer i branschen. Det är fel. I dag betalar alla arbetsgivare med kollektivavtal för ackordssystemet. Måleriföretagen vill att endast de företag som använder sig av ackordssystemet ska betala för det.
NYHET Publicerad:

Märket avgörande för framtida jobb

ARBETSMARKNAD Fack och arbetsgivare inom industrin är överens. Branschens normerande roll är avgörande för framtida jobb och välstånd i Sverige. Det framkom när ”märket” diskuterades vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Fackförbund riktar strejkvarsel mot Almega

AVTALSRÖRELSE Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko varslar om strejk från och med 18 april sedan förhandlingarna med Almega har strandat. Stridsfrågan gäller i första hand om pengar till pensionen ska ske frivilligt eller vara obligatorisk.
NYHET Publicerad:

BI: Byggnads varsel större än de gett sken av

AVTALSRÖRELSEN Byggnads strejkvarsel är mer omfattande än vad som hittills har kommit fram. Det hävdar Sveriges Byggindustrier, BI. Sammanlagt påverkas 525 arbetsplatser och 9 700 medarbetare av Byggnads stridsåtgärder, enligt BI.
NYHET Publicerad:

Varslade byggföretag pressas hårt

AVTALSRÖRELSEN En byggstrejk rycker närmare och redan påverkas uttagna företag. ”Vi har tappat tre uppdrag som gått till konkurrerande företag utan kollektivavtal eller med hängavtal. Man vill inte riskera att bygget ska stå stilla om det blir konflikt”, säger Morten Heli Hansen, vd på Nordic Crane.
NYHET Publicerad:

Industrins kostnadsram är normerande

KOMMENTAR Det är industrins totala kostnadsram över ett år som sätter "märket" för övriga parter i avtalsrörelsen. Det skriver Peter Jeppsson, vice vd, i en kommentar till uppgörelsen med LO tidigare i veckan.