Svenskt Näringsliv i Europa

Europa är idag Sveriges viktigaste handelspartner och en betydelsefull hemmamarknad, inte minst för många svenska småföretag. Även en stor del av näringslivets regleringar påverkas av Sveriges medlemskap i EU.

Foto: Colourbox.com

Svenskt Näringsliv är Sveriges största arbetsgivarorganisation och representerar 60 000 små, medelstora och stora företag som tillsammans har 1,6 miljoner medarbetare. I organisationen ingår 49 medlemsorganisationer från olika sektorer. Svenskt Näringsliv verkar för fri företagsamhet och väl fungerande marknadsekonomi.

Brysselkontorets roll
Svenskt Näringslivs Brysselkontor bistår organisationens policyansvariga experter och medlemmar med information, rådgivning och påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner. Kontorets medarbetare företräder det svenska näringslivets intressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel. Brysselkontoret deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive frivilligorganisationer. Vi arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter.

Omvärldsbevakning
Genom att vara på plats tar vi del av både det formella och informella informationsutbytet som finns i Bryssel. Vi har därmed möjlighet att i god tid informera om beslut som är på gång i Bryssel och vi har goda kunskaper om hur beslutsprocesserna fungerar i EU.

Del av Business Europe
Svenskt Näringsliv agerar inom EU dels som självständig organisation dels i samverkan med den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe (Confederation of European Business) i vilken Svenskt Näringsliv är medlem. Business Europe är näringslivets röst i EU och ett viktigt samrådsorgan i näringslivs- och arbetsgivarfrågor. De representerar 20 miljoner företag med närmre 106 miljoner anställda. Representanter för Svenskt Näringsliv och enskilda svenska företag deltar regelbundet i dess kommittéer och arbetsgrupper.

Besöksadress:
Rue de Luxembourg 3,
B-1000 Bruxelles, Belgium

Tfn: (32-2) 501 53 00
Fax: (32-2) 501 53 20

E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se
Hemsida: www.svensktnaringsliv.se/brysselNyheter

NYHET Publicerad:

Inre marknaden river murar

EU Den inre marknaden har fört europeiska länder närmare varandra och brutit ned protektionism, tycker Per Linde, senior advisor på Linde Metallteknik. Samtidigt har många krångliga regler ställt till med bekymmer för företag. För att åstadkomma förändring är det viktigt att rösta i EU-valet, menar Per Linde.
NYHET Publicerad:

Skuldkris och klimathot tunga frågor i valduell

BRYSSEL Europas åtstramningspolitik, de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, klimathotet och den inre marknaden var de heta ämnena när Svenskt Näringsliv bjöd in till valdebatt i Europaparlamentet i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Klimatmål svår utmaning för svenska företag

EU I januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till energi- och klimatramverk för år 2030. Nästa vecka möts EU:s stats- och regeringschefer  för vidare diskussion. Målen är en utmaning för svenska företag, konstaterade Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatpolitik, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Nolltullar mellan EU och USA gynnar jobb och tillväxt

FÖRHANDLINGAR I veckan möts chefsförhandlarna inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och USA för att disktutera tullar på industrivaror och jordbruksprodukter. Vi hoppas att man enas om nolltullar för de flesta varor, skriver Hans Stråberg, ordförande i  Trans Atlantic Business Dialoge, och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.
NYHET Publicerad:

Fri rörlighet - Europas välstånd i vågskålen

EU Mobila arbetstagare är ofta unga, välutbildade och hårt arbetande personer som bidrar till den ekonomiska tillväxten i värdlandet. Det är med fakta och logiska argument som den fria rörligheten måste främjas. Detta var huvudbudskapet i ett seminarium som organiserades av SPN, Sällskapet för Politik och Näringsliv, i Europaparlamentet .
NYHET Publicerad:

LO måste stå för ett öppet Sverige

EU Det håller inte att ena dagen vurma för människor från andra länder och andra dagen försöka hindra människor som fått ett arbete att komma hit, skriver ordförande Jens Spendrup. Bakgrunden är fackliga propåer som vill begränsa den fria rörligheten.
NYHET Publicerad:

Ett företagarvänligt Europa kan skapa jobb och tillväxt

KOMMENTAR Igår presenterade Kommissionen meddelandet "För en europeisk industriell renässans". Man vill med detta göra Europa mer företagarvänligt. Det ska göras genom en rad åtgärder, men huvudbudskapet är att det nu är oerhört viktigt att medlemsstaterna ser vikten av en väl fungerande industri för att skapa jobb och tillväxt.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk CSR-rapport blir en börda

KOMMENTAR EU vill införa en obligatorisk rapport för att företagen ska ta ett större socialt ansvar. Det kan bli en tvångströja och paradoxalt nog leda till att rapporteringen inte utvecklas i företagen, skriver Claes Norberg, redovisningsexpert.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden ett trumfkort

EU EU:s starkaste konkurrensfaktor är den inre marknaden. Mycket har gjorts i världens största ekonomi, men mer måste göras. Det är budskapet i en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare hoppar på frihandelståget

PÅ NYTT UPPDRAG Vid årsskiftet börjar Magnus Larsson bevaka småföretagens intressen i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europa och USA. Han ser gärna att fler företagare krokar arm med honom.
NYHET Publicerad:

Extrempartier gynnas av "nånannanismen"

KOMMENTAR Om ett halvår är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Besluten i EU spelar en central roll för oss alla, och EU-valet blir ett slags testballong inför riksdagsvalet och får därmed dubbel betydelse, skriver Lars Göran Johansson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Prisad ekonom på Ekonomifakta

UTMÄRKELSE Susanne Ek Spector, nationalekonom på Ekonomifakta.se, har fått det prestigefyllda priset EALE Young Labour Economist Prize för en uppsats som analyserar hur arbetslöshetsersättningen påverkar den arbetslöses inkomstutveckling.
NYHET Publicerad:

Näringslivet bör haka på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Världens största handelsblock USA och EU ska inleda samtal om en gemensam marknad. Electrolux förre vd Hans Stråberg mobiliserar näringslivet. Han vill se större engagemang från svenska företag.
NYHET Publicerad:

Värna konkurrenskraften vid implementering av EU-lag

KONKURRENS Nitiska regeringar som går längre än EU-direktivens miniminivå missgynnar företag, anser Svenskt Näringsliv. Rekommendationen är att skapa regler som bidrar till att införandet av EU-lagar på nationell nivå inte urholkar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välfärd på Europaexport

VÄLFÄRDSFÖRETAG Svenska välfärdsföretag ligger långt framme och börjar nu vända blicken utomlands. EU borde vara ett självklart val men få tjänsteföretag har tagit steget. Än återstår en del innan den fria rörligheten är på plats och företagen efterlyser ett enklare regelverk men också hjälp från politiker och andra att öppna dörrar.
NYHET Publicerad:

Nya upphandlingsregler riskerar begränsa den inre marknaden

UPPHANDLING Offentlig upphandling står för 18 procent av EU:s BNP och spelar därför en spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin. EU-kommissionen har presenterat förslag till översyn av regelverket för offentlig upphandling och just nu pågår så kallade trilog-förhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen.
NYHET Publicerad:

EU:s industripolitik - mer konkurrenskraft eller protektionism?

SPN Tillverkningsindustrin står för 80 procent av Europas export, men bara för 16 procent av dess BNP. EU-kommissionens vill se denna siffra höjas till 20 procent fram till 2020. Dess meddelande "En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning" diskuteras nu i Europaparlamentet. Parlamentets rapport är planerad antas till hösten.
NYHET Publicerad:

Värna konkurrenskraftiga elpriser

KOMMENTAR Europeiska kommissionen presenterade idag sin grönbok om ett 2030-ramverk för klimat- och energipolitiken. Anledningen till att kommissionen redan nu kommer med ett förslag på ramverk till 2030 beror på att de vill skicka en signal till näringslivet om inriktningen framåt för att främja långsiktiga hållbara investeringar, skriver Daniel Wennick, Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Bankunion - möjlighet eller hot?

EU EU:s bankunion ses som en nödvändig lösning på skuldkrisen i euroområdet. Men frågorna är många och många pusselbitar saknas, något som diskuterades under ett SPN-seminarium i Europaparlamentet.
NYHET Publicerad:

Ikea risar EU-krångel

INRE MARKNADEN EU:s inre marknad har betytt mycket för företagen, men mycket återstår att göra. "Det finns tyvärr många exempel på åtgärder som begränsar konkurrensen", säger Katarina Maaskant, Head of European Affairs på Ikea.