"Botkyrka har endast plats för fina företag"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Botkyrka vill att fler företag etablerar sig i kommunen och det startar faktiskt en hel del nya företag. Men alla företag är inte välkomna, anser Bosse Palmquist, som driver entreprenadfirman TBS i Tullinge, Botkyrka. "Vi företagare med blåställ och entreprenadmaskiner har fel profil för kommunen", säger han.

TBS AB har drivit företag i Botkyrka kommun i snart 23 år. De har fem anställda, som alla bor och spenderar sina pengar i kommunen. Men under våren 2011 fick företaget beskedet att de inte längre var välkomna i kommunen.

– Vi fick beskedet att vi skulle vara borta från marken som vi arrenderar från kommunen senast den 30 november 2011, säger Bosse Palmquist, vd på TBS.

Innan uppsägningen arrenderade TBS och ett antal andra företag tomter i Römossen i Tullinge av kommunen. Men detta var endast i väntan på att kommunen skulle hitta en bättre lösning för företagen, berättar Bosse Palmquist.

– Hur en uppsägning kan vara en bättre lösning har jag svårt att se. Flera av oss försökte köpa tomter i Skyttbrink av kommunen, men fick svaret att vi hade fel profil på företaget.

Uppsägningen gällde även sju andra företag, bland annat ett asfaltsläggarföretag och ett åkeriföretag, som under lång tid har drivit företag i kommunen. Totalt handlar det om 45 arbetstillfällen som nu försvinner från Botkyrka. Kommunens officiella förklaring är att det ska byggas en förbifartsled genom området (Römossen) där företagen verkar. Men det är bara halva sanningen anser Bosse Palmquist.

– Förbifart Tullinge har blivit uppskjutet. Det kommer inte att byggas någon förbifartsled här än på ett par år. Det framgår tydligt av Transportverkets hemsida. Dessutom är sträckningen av denna förbifart ännu inte bestämd. De företag som arrenderar mark av Huddinge kommun inom samma område har därför inte blivit uppsagda, säger han.

Hans teori är att alla företag inte är välkomna i Botkyrka eftersom företagen inte ens får vara kvar i Römossen i väntan på att förbifartsleden eventuellt ska börja byggas. Vid ett möte på kommunen uttryckte Peter Nyberg (S), ordförande för samhällsbyggnadsförvaltningen, att det inte är kommunens sak att hjälpa till att skaffa mark, berättar Bosse Palmquist.

– Han sa att vi skulle kolla med Haninge kommun istället. Indirekt sa han att vår typ av företag inte är välkomna i Botkyrka.

Peter Nyberg svarar på kritiken.

– Inget företag är finare än något annat, men kommunen kan inte göra allt. Jag nämnde därför möjligheten för företagen att höra med privata markägare och andra kommuner. Företagen var väl medvetna om att lösningen i Römossen endast var temporär. Vi ligger på Trafikverket och hoppas att de börjar bygga förbifartsleden under 2012, och då behöver vi tomten till andra verksamheter och projekt, säger han.

Under mötet på kommunen framgick även att Römossen skulle stadsplaneras för medicinforskning och liknande verksamheter.

– Vi borde vara attraktiva för kommunen, vi drar in skatt och anställer lokalt. Men det är uppenbart att marken i kommunen är planerad för ”finare” verksamheter. Att bli bortprioriterad på det här sättet lämnar en sur smak i munnen, säger han.

Botkyrka ligger långt ned på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Kommunen hamnade på plats 170 av 290 kommuner på 2011 års ranking.

Flera företagare i Botkyrka har fått samma svala bemötande när de har frågat kommunen om lediga markytor eller nya lokaler. Tillväxtföretaget DK Sanering, med 20 anställda, behövde nya lokaler för att kunna expandera och kontaktade kommunen. Men Botkyrka kommun uppmanade företaget att söka sig till Haninge istället.

Bosse Palmquist understryker att många företagare i kommunen är besvikna och söker sig till andra kommuner där de tas emot med öppna armar.

– Att driva företag i Botkyrka är en kamp i uppförsbacke. Vi är i full färd med att flytta vår verksamhet bort från kommunen, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Robert Tamm efterlyser samsyn hos miljöinspektörerna

FÖRETAGSKLIMAT "Miljöinspektörer borde göra likartade bedömningar oberoende av i vilken kommun de verkar. Det finns ingen samsyn. Tyvärr sticker Leksand ut i negativ bemärkelse. Vad jag saknar är en konstruktiv dialog med inspektören", säger Robert Tamm, ägare och vd på Mat vid Siljan AB.  
NYHET Publicerad:

Inspektörer ska vara en resurs – inte ett hot

FÖRETAGSKLIMAT Leksand har fått dåliga betyg av företagen i de senaste undersökningarna av det lokala företagsklimatet. Under vintern har vi kunnat ta del av exempel på hur Leksands livsmedelsinspektioner skapat frustration och problem. Nu tar kommunen krafttag för att komma till rätta med sin hantering av tillstånds- och tillsynsärenden genom dialog med företagen. - Här finns en stor förbättringspotential i kommunens agerande, säger Åke Sjöberg, Leksands samhällsbyggnadschef med ansvar bland annat för kommunens olika tillsynsområden.
NYHET Publicerad:

Faluns nya kommunalråd prioriterar företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Joakim Storck, centerpartistiskt kommunalråd i Falun sedan årsskiftet. Du är civilingenjör i farkostteknik, teknologie doktor i industriell produktion, har lång erfarenhet både från industrin och den akademiska världen, har varit universitetslektor vid Högskolan Dalarna och har drivit det egna företaget Storcks konst- och ingenjörsbyrå. Nu blir du politiker på heltid med inriktning bland annat mot utvecklings- och näringslivsfrågor. Hur förklarar du Faluns dåliga placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, plats 217 bland landets 290 kommuner?
NYHET Publicerad:

50 miljarder i besparingar med bättre upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER I en tredjedel av landets kommuner skedde inga överprövningar av upphandlingar förra året, visar en undersökning. Men i nästan lika många kommuner överprövades mer än var tionde. Det går att undvika genom bättre processer, mer öppenhet och dialog med företagen, enligt Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Lekebergs första näringslivs- och utvecklingschef

HALLÅ DÄR Anna Andréasson tillträder den 1:a mars på den nyinrättade tjänsten som näringslivs- och utvecklingschef i Lekebergs kommun. Vi vill ju så klart veta hur hon ser på sin nya roll och företagsklimatet i kommunen. Läs hennes svar här.
NYHET Publicerad:

"Företagslotsar kan hjälpa företagare från att stjälpa"

GÄSTKRÖNIKA Jag har ett långt yrkesliv bakom mig och jag vet att det kan vara svårt att starta företag idag. Det finns så många regler och lagparagrafer som man måste känna till och följa. Det finns många fel och misstag man kan göra. Inte för att man vill utan för att man inte vet hur det ska gå till. Det skriver Bertil Wahlström, bokförläggare och entreprenör i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ett steg framåt för upphandlingen i Göteborg

UPPHANDLING Många företag avstår idag helt från att delta i offentliga upphandlingar. Utvecklingen mot många och otydliga krav, bristfällig uppföljning och dialog samt ett ensidigt fokus på lägsta pris gör att många företag inte anser det vara lönt att vara med och konkurrera. Något som innebär lägre konkurrens och i förlängningen också sämre affärer för kommunerna.  Men i Göteborg har oppositionen i dagarna fått igenom ett antal förslag i syfte att motverka denna utveckling.
NYHET Publicerad:

Damberg: "Nu sätter vi industrin på kartan igen"

FÖRETAGSKLIMAT Näringsminister Mikael Damberg vill sätta svensk industri på kartan igen. Genom digitalisering och automatisering kan svenska företag öka produktionen och stärka konkurrenskraften internationellt. "När vi är riktigt moderna i vår produktion kan vi konkurrera globalt också med industriproduktion", sade Damberg när han talade på Svenskt Näringslivs inspirationsdag om företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Småföretag överlever tack vare nätverk

GÄSTKRÖNIKA Många av Värmlands småföretagare gör affärer och överlever tack vare de öppna nätverken. Detta leder till ett gott lokalt företagsklimat och tillväxt för hela regionen.
NYHET Publicerad:

Hon lyfter företagsklimatsfrågan nationellt

HALLÅ DÄR... Katarina Berggren (S) har slutat som kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun för att jobba som biträdande partisekreterare med ansvar för kommunerna. "Sysselsättning är jätteviktigt och utvecklingen för det svenska näringslivet är naturligtvis centralt", säger hon.
NYHET Publicerad:

"Det är bra att få ett smörgåsbord av idéer"

ENKÄT ”Inspirationsdagen är perfekt för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning. Jag måste ju jobba konkret med företagsklimatet och det är bra att ha med sig kunskap om hur andra kommuner gör i dialogen med företagen”, säger Martin Andaloussi, näringslivschef i Älvkarleby som deltog på inspirationsdagen i januari.
NYHET Publicerad:

Rekordintresse för inspirationsdagen

MÖTESPLATS Integration, jobb, industrins återkomst, kommunal serviceanda och ett bättre lokalt företagsklimat. Det diskuterades under inspirationsdagen i förra veckan. Näringsminister Mikael Damberg talade om det gyllene tillfälle som svenska företag har just nu att stärka sin konkurrenskraft
NYHET Publicerad:

Här vässas företagsklimatet

FÖRBÄTTRINGAR ”Ett gott företagsklimat är en förutsättning för tillväxt.” Det säger Karin Kroon Gunnarsson, näringslivschef i Hörby, som varit en av initiativtagarna till att förbättra för företagen. Nu har startskottet gått för utbildning av ca 400 personer i flera kommuner för att bättre tillmötesgå företagens behov.
NYHET Publicerad:

Myndighetsbeslut delseger för näringslivet

KOMMENTAR Konkurrensverket har kommit med ett beslut gällande Malmö kommuns tillämpning av den så kallade Vita-jobbmodellen. Myndigheten konstaterar bland annat att modellen ger fackliga kontrollanter allt för långtgående befogenheter. Svenskt Näringsliv ser både fördelar och nackdelar med beslutet, skriver upphandlingsexperten Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

"Informera i stället för inspektera"

FÖRETAGSKLIMAT "Hade jag vetat om allt krångel med myndigheter innan så vete sjutton om jag startat företaget". Det säger Göran Nordander, vd på Torekows Lilla Chipsfabrik, ett relativt nystartat företag som växt snabbt men som fått brottas med en hel del regelkrångel.
NYHET Publicerad:

”Inga jobb, inga skattemedel och inget Bengtsfors”

FÖRETAGSKLIMAT FTG Cranes anställde nyligen två personer till sin verksamhet i Bengtsfors kommun. – Får vi fler i arbete, får vi fler skattebetalare. Det betyder i sin tur fler medel till vår gemensamma välfärd. Det glömmer vi ofta av att förmedla. Men för att vi ska kunna anställa, måste det finnas rätt kompetens och då blir dialogen med skolan och kommunen direkt avgörande, säger David Svedberg, Platschef FTG Cranes AB.
NYHET Publicerad:

Företagens återkoppling är viktig

FÖRETAGSKLIMAT I dagarna skickas frågorna, som ligger till grund för Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, ut till företagen. Vad tycker Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun om rankingen och kommunens företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Rörigt när kommuner inför Vita jobb-modellen

HALLÅ DÄR... Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl, experter på upphandlings- och konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv. Vita jobb-modellen diskuteras i bland annat Malmö och Sundsvall. Varför är ni kritiska till modellen?
NYHET Publicerad:

Nya frågor i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkätundersökning om kommunernas företagsklimat har skickats ut till 71 000 företagare. En av de nya frågorna som ställs är vilka åtgärder som är viktigast för ett bra företagsklimat.”Enkäten behövs för att sätta press på kommunerna och lyfta begreppet företagsklimat och vad det innebär”, säger Olle Larsson, entreprenör och ägare av Wenngarn fastighetsförädling i Sigtuna.
NYHET Publicerad:

Praktik underlättar kommunal tillsyn

FÖRETAGSKLIMAT "Att hjälpa företagen att göra rätt från början är det mest effektiva sättet i kommunens tillsynsarbete. Då krävs en dialog och en bättre insikt i varandras vardag. Det är bara på det sättet som våra respektive världar kan mötas", säger Martin Clarstedt, chef för Miljö- och byggenheten i Rättvik.