Nyheter

NYHET Publicerad:

Samverkan ger nöjdare studenter och bättre etablering

UTBILDNING Studenter som har haft god samverkan med arbetslivet får jobb snabbare efter examen, har större sannolikhet att få kvalificerade jobb och har en högre genomsnittlig ingångslön. Det visar nya siffror från Svenskt Näringsliv, som bygger på undersökningen Högeskolekvalitet 2012.
NYHET Publicerad:

Bristande utbildningspremie för högre studier

KOMMENTAR I förra veckan offentliggjordes årets upplaga av OECD:s rapport Education at a glance. Många av resultaten är både oväntade och intressanta, skriver Patrick Krassén, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Varannan student ser brister i samverkan

UTBILDNING Svensk tillväxt och konkurrenskraft är beroende av en högre utbildning av högsta kvalitet som ger goda resultat. Trots stora satsningar visar en rapport att det finns en bristande matchning, vilket drabbar både företag och studenter.
NYHET Publicerad:

Systemfel i högskolornas finansiering

RAPPORT Sverige lägger drygt 20 miljarder kronor årligen på grundutbildningen vid högskolor och universitet. Men resurserna används inte effektivt, enligt rapporten Fri akademi - eller skyddad verkstad?, från Svenskt Näringsliv. "Det behövs reformer som ger mer insyn i hur resurserna används", säger Patrick Krassén, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Positivt med lämplighetsprov till lärarutbildningen

KOMMENTAR En utredning om lämplighetsprov för antagning till lärarutbildningen är välkommen.
NYHET Publicerad:

"Ambitiösa gymnasiestudier måste vara i fokus"

KOMMENTAREN "Antagningen till högskolan stänger fortfarande ute de ambitiösa."
NYHET Publicerad:

Högskolekvalitet 2011 bekräftar vikten av samverkan

HÖGSKOLEKVALITET 2011 Årets upplaga av Svenskt Näringslivs undersökning Högskolekvalitet visar att bara sex av tio har ett kvalificerat jobb ett år efter examen. För de övriga fyrtio procenten är framtiden oviss och besvikelsen bland studenterna stor då den investering de gjorde i sin utbildning inte gav det utfall de förväntade sig.
NYHET Publicerad:

Svaga resultat för svensk forskarutbildning

KVALITET Enbart hälften av landets disputerade forskare har fått jobb till följd av sin forskning. Var sjätte har lyckats kommersialisera sin forskning ute i näringslivet. Detta trots att forskarutbildningen årligen kostar skattebetalarna 13 miljarder kronor och omfattar 17 000 personer. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Yrkeshögskolans lyhördhet lönar sig

YRKESHÖGSKOLAN Yrkeshögskolans utbildningar fungerar i med och motvind. Idag släpps färska siffror som visar att mer än 80 procent av utbildningarna ger jobb efter examen. Så även i lågkonjunktur. Framgångsreceptet är samverkan med näringslivet och flexibilitet.
NYHET Publicerad:

Fler utbildningsplatser löser inte problemen

KOMMENTAREN För att bota matchningsproblematiken krävs en ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det höjer kvaliteten och relevansen i utbildningarna vilket underlättar kompetensförsörjningen. Det kan inte nog understrykas för välvilliga politiker.
NYHET Publicerad:

Skuggbudgeten missar utbildningsmålen

KOMMENTAREN Gårdagens skuggbudget innehåller få nyheter på utbildningsområdet. Mer resurser är den röda tråden. Men det saknas insikter om var det ska leda. Att öka antalet platser kan aldrig gå före att stärka kvaliteten på dem som redan finns.
NYHET Publicerad:

Kan Mittuniversitetet hävda sig?

HÖGSKOLEKVALITET Undersökningar visar att 80 % av alla studenter anser att jobbaspekten är ett av de viktigaste motiv till högre utbildning. En högskoleutbildning är en viktig investering för studenten. Därför är det anmärkningsvärt att etableringen på arbetsmarknaden bland de examinerade från högskolorna inte oftare används som ett kvalitetsmått på utbildning.
NYHET Publicerad:

Fyra av tio utan kvalificerat jobb efter examen

HÖGSKOLEKVALITET 43 procent av nyutexaminerade från högskolan har antingen inte fått ett kvalificerat jobb, är arbetslösa eller har valt att studera vidare för att de inte fått jobb sju till tolv månader efter examen. Det visar Svenskt Näringslivs årliga högskoleranking.
NYHET Publicerad:

Studenter förlorar stort på långsamma studier

UTBILDNING Vilka utbildningar ger bäst förutsättningar för ett framtida yrkesliv? Svaret finns nu på Svenskt Näringslivs webbsajt www.hogskolekvalitet.se. Där framgår också att två års längre studietid kan kosta 500 000 kronor i minskad livslön efter skatt, enligt projektledaren Johan Olsson på Svenskt Näringsliv.