Allt fler företag väljer bort Arbetsförmedlingen

NYHET Publicerad

REKRYTERING Svenskt Näringslivs medlemsföretag vänder Arbetsförmedlingen ryggen i jakten på arbetskraft. Sex av tio företagare väljer istället att ta hjälp av bemanningsföretag eller raggar på egen hand, visar en undersökning.

Foto: Patrik Lundin / SvD / SCANPIX

För att snabbare få människor i arbete vill Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, att Arbetsförmedlingen moderniseras samtidigt som fler privata aktörer släpps in.

58 procent av de företag som försökt rekrytera personal de senaste sex månaderna valde att inte vända sig till Arbetsförmedlingen. Bland dem som kontaktade Arbetsförmedlingen anser 40 procent att de fick dålig service, och i 37 procent av fallen bidrog hjälpen från myndigheten inte på något sätt till framgång i rekryteringen.

Det framgår av en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

– Arbetsförmedlingen har över tid fått mer av en socialt stödjande roll för människor som står långt från arbetsmarknaden, men att förmedla arbeten klarar de inte särskilt bra. För att snabbare få ut människor i arbete behöver Arbetsförmedlingen moderniseras och fler privata aktörer släppas in, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Tidigare undersökningar har visat att andelen företag som rekryterar via arbetsförmedlingen fallit över tid, en trend som nu fortsätter. Företagen väljer istället att rekrytera via bemanningsföretag eller på egen hand.

De företag som försökt rekrytera via Arbetsförmedlingen anger som sina viktigaste skäl att myndigheten har ett brett urval av sökande (13 procent av svarande) och att tjänsten är gratis (7 procent). De som valt bort Arbetsförmedlingen anger som viktigaste skäl att myndigheten inte har den kompetens som behövs (20 procent), att företaget har dåliga erfarenheter av Arbetsförmedlingen sedan tidigare (12 procent) och att Arbetsförmedlingen bara administrerar långtidsarbetslösa (8 procent).

– Både offentliga och privata arbetsgivare satsar mycket pengar på olika typer av omställning och förmedling av arbeten, men dessa stöd vänder sig bara till dem som blivit varslade. Personer som står utan jobb lämnas till en myndighet som få litar på eller har förtroende för, säger Christer Ågren.

Svenskt Näringslivs tidigare undersökningar visar att personal på Arbetsförmedlingen i snitt bara förmedlar 10 arbeten per år. En annan undersökning från Svenskt Näringsliv i närtid visar att ungdomar betygsätter Arbetsförmedlingen lägst, i jämförelse med privata arbetsförmedlare, bemanningsföretag och privata jobbcoacher, särskilt vad gäller just hjälp med jobbsökande.

Den aktuella undersökningen är gjord bland 3 818 företag, inom ramen för Svenskt Näringslivs företagarpanel. Undersökningen gjordes 3-15 mars 2011.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Nya doktorandregler väcker optimism

NYA REGLER Regeringens nyligen framlagda förslag om att internationella doktorander ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige mottas med försiktig optimism av Eric-Oluf Svee, internationell doktorand på Stockholms Universitet. ”Det är ett positivt besked, men jag vet inte om det blir bättre innan jag ser att de nya reglerna är godkända och fungerar”, säger han.
NYHET Publicerad:

Entreprenörsvisum ska locka talanger till Sverige

HALLÅ DÄR! Magnus Lundin, vd för Swedish Incubators and Science Parks, SIPS, som tillsammans med Maria Derner, Företagarna, skrev en debattartikel i Göteborgsposten i början av april om att införa entreprenörsvisum som ett sätt att locka internationella talanger till Sverige. 
NYHET Publicerad:

Unga ambassadörer ska locka fler att bli plåtslagare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket satsar nu PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd på att engagera unga förebilder inom branschen. Efter sommaren kommer yrkesambassadörerna att ge sig ut i svenska skolor och berätta om varför de brinner för plåtslagaryrket.
NYHET Publicerad:

Locka internationell kompetens viktigt för välstånd

SEMINARIUM Sverige håller inte måttet i att attrahera och tillvarata internationell kompetents, visar en ny rapport. Hur situationen ska förbättras diskuterades under ett seminarium arrangerat av tankesmedjan FORES i förra veckan. 
NYHET Publicerad:

Tar tag i regionens kompetensbehov

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I Jönköpings län sjösätts nu ett samarbete som ska bidra till att tillgodose tillverkningsindustrins kompetensbehov i regionen. Bakom satsningen står Tekniska Högskolan i Jönköping och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Historiskt skifte i forskningsintensitet

VECKANS EXPERT Kinas investeringar i forskning och utveckling, FoU, är för första gången någonsin högre än EU:s.  Emil Görnerup, expert på forsknings- och utvecklingsfrågor, berättar att det historiska skiftet skapar nya möjligheter för svenska företag internationellt, men ökar också kraven på intensivare forskning i Europa.
NYHET Publicerad:

Kvalitet ska locka internationella studenter

HÖGSKOLAN Sedan 2011 års reform får studenter som kommer utifrån EU/EES betala för högre studier i Sverige. Avsikten är att svenska universitet ska konkurrera med kvalitet på en global utbildningsmarknad, inte gratis utbildning. Antalet utomeuropeiska studenter i Sverige har minskat sedan reformen, och en förklaring kan vara ett bristande stipendiesystem.
NYHET Publicerad:

Ny forskarskola stärker skogsindustrin

SAMVERKAN KK-stiftelsen ger 18 miljoner kronor till forskarskolan FORIC, en ny satsning av Mittuniversitetet och företag inom den fiberbaserade industrin. ”Vi i Sverige är duktiga på att ta fram nya innovationer, men måste bli bättre på att lyfta dessa från metod till industrin”, säger Öjvind Sundvall, vd på PulpEye.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslagets resa på SVT

YRKES-VM Imorgon börjar SVT sända Utbildningsradions serie Yrkesmästarna. Tittarna får följa sex ungdomar från det svenska yrkeslandslaget när de tävlar mot över tusen ungdomar från 50 nationer i 2013 års Yrkes-VM i Leipzig.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver bättre rekryteringspolitik

KOMMENTAR För att klara sig i den globala ekonomin måste Sverige locka hit utländska studenter. Ett sätt att göra det är genom hög kvalitet på utbildningen och ett fungerande system för avgifter och stipendier.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare vill vässa lärlingsutbildning

LÄRLINGSUTBILDNING Lärlingsplatser är en viktig pusselbit för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Det anser både politiker och arbetsgivare. Men mixen skola och yrkespraktik dras med skavanker. Svenskt Näringsliv vill se tydliga regler, mer flexibilitet och att företagen får mer att säga till om.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist för elföretagare

UTBILDNING Småföretagaren Christian Ellert hittar inte elektriker till sina två företag. Han är kritisk mot dagens lärlingssystem.
NYHET Publicerad:

Kvalitet viktigare än vinst

KOMMENTAR Att gissa att skolfrågan kommer ta stor plats i valrörelsen är ett tämligen säkert kort. Men då gäller det att politiker förstår att väljarna är mest intresserade av kvalitet, inte frågor om driftsform eller vinst, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer pengar bättre skola?

KOMMENTAR "Lärartähet är egentligen ett dåligt mått på skolans kvalitet. Det är betydligt viktigare att lärarna är kompetenta och yrkesskickliga än att de är många", skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget laddar för VM

WORLD SKILLS I början av juli åker 25 svenska ungdomar till Leipzig för att tävla i 23 olika yrken. Där kommer över 1000 unga från 53 länder slåss om guldmedaljerna, som delas ut i totalt 45 yrkeskategorier.
NYHET Publicerad:

Hög tid att vässa yrkesutbildningen

UTBILDNING Ungdomar som väljer en teoretisk utbildning har svårt att växla om till en yrkesinriktad utbildning efter avklarade gymnasiestudier. Det är ett av många exempel på det oflexibla svenska skolsystemet som diskuterades under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Brist på samverkan ett allvarligt problem

KVALITET I UTBILDNINGEN "Så länge vi har stora underliggande brister i utbildningssystemet, är åtgärder som jobbcoacher, uppstramad arbetsförmedling och jobbskatteavdrag otillräckliga för att få fler i arbete". Det anser Nils Karlson, docent och vd på Ratio.
NYHET Publicerad:

Snabbväxare har svårt hitta rätt kompetens

KOMPETENSBRIST Cargotec Sweden Bulk Handling AB i Gunnarstorp har i snart åtta års tid haft problem att hitta ingenjörer med passande kompetens. Om situationen fortgår kan en flytt av delar av verksamheten bli aktuell. "Vi är i desperat behov av i stort sett allt utom säljare", säger tillförordnad försäljningschef Anders Paulsson.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen skapar jobb i osäkra tider

ARBETSMARKNAD I ekonomiskt osäkra tider är det viktigt att försöka skapa så många jobb som möjligt. Bemanningsbranschen kan skapa fler tillsvidareanställningar vilket ger företagen ökad flexibilitet, skriver fem företrädare för bemanningsföretag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist allt större problem

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Mer än vart tredje svenskt företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, visar en internationell studie från ManpowerGroup.