Allt fler företag väljer bort Arbetsförmedlingen

NYHET Publicerad

REKRYTERING Svenskt Näringslivs medlemsföretag vänder Arbetsförmedlingen ryggen i jakten på arbetskraft. Sex av tio företagare väljer istället att ta hjälp av bemanningsföretag eller raggar på egen hand, visar en undersökning.

Christer Ågren

För att snabbare få människor i arbete vill Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, att Arbetsförmedlingen moderniseras samtidigt som fler privata aktörer släpps in.

Foto: Patrik Lundin / SvD / SCANPIX

58 procent av de företag som försökt rekrytera personal de senaste sex månaderna valde att inte vända sig till Arbetsförmedlingen. Bland dem som kontaktade Arbetsförmedlingen anser 40 procent att de fick dålig service, och i 37 procent av fallen bidrog hjälpen från myndigheten inte på något sätt till framgång i rekryteringen.

Det framgår av en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

– Arbetsförmedlingen har över tid fått mer av en socialt stödjande roll för människor som står långt från arbetsmarknaden, men att förmedla arbeten klarar de inte särskilt bra. För att snabbare få ut människor i arbete behöver Arbetsförmedlingen moderniseras och fler privata aktörer släppas in, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Tidigare undersökningar har visat att andelen företag som rekryterar via arbetsförmedlingen fallit över tid, en trend som nu fortsätter. Företagen väljer istället att rekrytera via bemanningsföretag eller på egen hand.

De företag som försökt rekrytera via Arbetsförmedlingen anger som sina viktigaste skäl att myndigheten har ett brett urval av sökande (13 procent av svarande) och att tjänsten är gratis (7 procent). De som valt bort Arbetsförmedlingen anger som viktigaste skäl att myndigheten inte har den kompetens som behövs (20 procent), att företaget har dåliga erfarenheter av Arbetsförmedlingen sedan tidigare (12 procent) och att Arbetsförmedlingen bara administrerar långtidsarbetslösa (8 procent).

– Både offentliga och privata arbetsgivare satsar mycket pengar på olika typer av omställning och förmedling av arbeten, men dessa stöd vänder sig bara till dem som blivit varslade. Personer som står utan jobb lämnas till en myndighet som få litar på eller har förtroende för, säger Christer Ågren.

Svenskt Näringslivs tidigare undersökningar visar att personal på Arbetsförmedlingen i snitt bara förmedlar 10 arbeten per år. En annan undersökning från Svenskt Näringsliv i närtid visar att ungdomar betygsätter Arbetsförmedlingen lägst, i jämförelse med privata arbetsförmedlare, bemanningsföretag och privata jobbcoacher, särskilt vad gäller just hjälp med jobbsökande.

Den aktuella undersökningen är gjord bland 3 818 företag, inom ramen för Svenskt Näringslivs företagarpanel. Undersökningen gjordes 3-15 mars 2011.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Framtidens rekryteringsbehov kräver investeringar i invandrad kompetens

KOMMENTAR Sverige kan inte täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens för att kunna kompetensförsörja landet. Därför är det hög tid att sjösätta reformer som kan snabba upp tiden till etablering och som ökar möjligheten för Sverige att ta tillvara invandrad kompetens, skriver högskoleexpert Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

Kampanj ska locka unga till besöksnäringarna

REKRYTERING Besöksnäringarna spås behöva över 40 000 nya medarbetare per år fram till 2023. Visita börjar därför en ny kampanj. Den går under namnet ”Världens jobb” och har som mål att trygga besöksnäringens behov av kompetent personal.
NYHET Publicerad:

Låt företagen behålla sina pengar

KOMMENTAR Låt företagen behålla sina pengar, så att de kan utveckla nya affärsidéer, istället för att tvingas gå till staten och begära stöd, skriver Tobias Krantz i en kommentar till närings- och innovationsminister Mikael Dambergs (S) debattartikel i Dagens Industri.
NYHET Publicerad:

"Inte troligt med fler lärosäten i Sverige"

POLITIK Helene Hellmark Knutsson tillträdde som ny forsknings- och högskoleminister för en dryg vecka sedan. Här svarar hon på fyra aktuella frågor om regeringens planer för högre utbildning och forskning.
NYHET Publicerad:

Yrkeshögskolan viktig för kompetensförsörjningen

YRKESHÖGSKOLAN Yrkeshögskolan behöver stärkas och utvecklas, slås fast i en ny rapport. ”Det behövs fler utbildningsplatser”, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.
NYHET Publicerad:

Viktigt möta ingenjörskrav

SEMINARIUM Flexibla, kreativa och utmanande arbetsmiljöer står högt i kurs hos internationella ingenjörer.  För att locka dessa talanger till Sverige är det viktigt för arbetsgivare att kunna anpassa sig efter kraven. Det framkom vid ett seminarium under Almedalsveckan, på temat global konkurrens om talanger.
NYHET Publicerad:

Upprop för ett öppet Sverige

KAMPANJ Det är dags att säga ifrån mot de krafter som vill stänga gränser och öka protektionismen. Det menar Svenskt Näringsliv som drar igång ett upprop för ett välkomnande Sverige.
NYHET Publicerad:

”Sverige har inte råd med kortsiktig forskningspolitik”

FORSKNING Kortsiktighet inom forskningspolitiken gynnar ingen, utan kostar tvärtom samhället och minskar möjligheterna till bättre vård, menar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare på stiftelsen Forska!Sverige. Hon efterlyser långsiktigt blocköverskridande tänk inom politiken.
NYHET Publicerad:

”Sverige har en bristande industripolitik”

SAMVERKAN Med snart ett år på nacken har innovationsprogrammet Produktion 2030 nu tagit fart. Med i projektet finns representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Målet är att Sverige ska förbättra sin position inom produktion utifrån de utmaningar som finns.
NYHET Publicerad:

Vässad yrkesutbildning minskar arbetslösheten

REFORMAGENDAN Trots en hög arbetslöshet har en stor del av arbetsgivarna i landet svårt att hitta rätt kompetens. En orsak är den underutbyggda yrkesutbildningen. Det måste bli enklare att växla karriär, anser Svenskt Näringsliv som nu presenterar konkreta reformförslag som kan förbättra situationen.
NYHET Publicerad:

"Sverige måste locka med kompetens"

KVALITET Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH:s styrelse, ger sig in i utbildningsdebatten och belyser vikten av en fungerande utbildningskedja, kompetenta medborgare och ökat anslag till fri forskning. Utan det klarar inte Sverige globaliseringens ökade krav, anser han.
NYHET Publicerad:

Nya doktorandregler väcker optimism

NYA REGLER Regeringens nyligen framlagda förslag om att internationella doktorander ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige mottas med försiktig optimism av Eric-Oluf Svee, internationell doktorand på Stockholms Universitet. ”Det är ett positivt besked, men jag vet inte om det blir bättre innan jag ser att de nya reglerna är godkända och fungerar”, säger han.
NYHET Publicerad:

Entreprenörsvisum ska locka talanger till Sverige

HALLÅ DÄR! Magnus Lundin, vd för Swedish Incubators and Science Parks, SIPS, som tillsammans med Maria Derner, Företagarna, skrev en debattartikel i Göteborgsposten i början av april om att införa entreprenörsvisum som ett sätt att locka internationella talanger till Sverige. 
NYHET Publicerad:

Unga ambassadörer ska locka fler att bli plåtslagare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket satsar nu PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd på att engagera unga förebilder inom branschen. Efter sommaren kommer yrkesambassadörerna att ge sig ut i svenska skolor och berätta om varför de brinner för plåtslagaryrket.
NYHET Publicerad:

Locka internationell kompetens viktigt för välstånd

SEMINARIUM Sverige håller inte måttet i att attrahera och tillvarata internationell kompetents, visar en ny rapport. Hur situationen ska förbättras diskuterades under ett seminarium arrangerat av tankesmedjan FORES i förra veckan. 
NYHET Publicerad:

Tar tag i regionens kompetensbehov

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I Jönköpings län sjösätts nu ett samarbete som ska bidra till att tillgodose tillverkningsindustrins kompetensbehov i regionen. Bakom satsningen står Tekniska Högskolan i Jönköping och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Historiskt skifte i forskningsintensitet

VECKANS EXPERT Kinas investeringar i forskning och utveckling, FoU, är för första gången någonsin högre än EU:s.  Emil Görnerup, expert på forsknings- och utvecklingsfrågor, berättar att det historiska skiftet skapar nya möjligheter för svenska företag internationellt, men ökar också kraven på intensivare forskning i Europa.
NYHET Publicerad:

Kvalitet ska locka internationella studenter

HÖGSKOLAN Sedan 2011 års reform får studenter som kommer utifrån EU/EES betala för högre studier i Sverige. Avsikten är att svenska universitet ska konkurrera med kvalitet på en global utbildningsmarknad, inte gratis utbildning. Antalet utomeuropeiska studenter i Sverige har minskat sedan reformen, och en förklaring kan vara ett bristande stipendiesystem.
NYHET Publicerad:

Ny forskarskola stärker skogsindustrin

SAMVERKAN KK-stiftelsen ger 18 miljoner kronor till forskarskolan FORIC, en ny satsning av Mittuniversitetet och företag inom den fiberbaserade industrin. ”Vi i Sverige är duktiga på att ta fram nya innovationer, men måste bli bättre på att lyfta dessa från metod till industrin”, säger Öjvind Sundvall, vd på PulpEye.
NYHET Publicerad:

Akademisk utbildning med fokus på jobb

SAMVERKAN I höst startar Mittuniversitetet en ny treårig programutbildning, "Turism och destinationsutveckling". Längre praktik, entreprenörskap och projektledning är nya inslag i utbildningen som ska rusta studenterna ännu bättre för arbetslivet. Till utbildningen knyts också ett namnkunnigt branschråd.