Allt fler företag väljer bort Arbetsförmedlingen

NYHET Publicerad

REKRYTERING Svenskt Näringslivs medlemsföretag vänder Arbetsförmedlingen ryggen i jakten på arbetskraft. Sex av tio företagare väljer istället att ta hjälp av bemanningsföretag eller raggar på egen hand, visar en undersökning.

Christer Ågren

För att snabbare få människor i arbete vill Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, att Arbetsförmedlingen moderniseras samtidigt som fler privata aktörer släpps in.

Foto: Patrik Lundin / SvD / SCANPIX

58 procent av de företag som försökt rekrytera personal de senaste sex månaderna valde att inte vända sig till Arbetsförmedlingen. Bland dem som kontaktade Arbetsförmedlingen anser 40 procent att de fick dålig service, och i 37 procent av fallen bidrog hjälpen från myndigheten inte på något sätt till framgång i rekryteringen.

Det framgår av en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

– Arbetsförmedlingen har över tid fått mer av en socialt stödjande roll för människor som står långt från arbetsmarknaden, men att förmedla arbeten klarar de inte särskilt bra. För att snabbare få ut människor i arbete behöver Arbetsförmedlingen moderniseras och fler privata aktörer släppas in, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Tidigare undersökningar har visat att andelen företag som rekryterar via arbetsförmedlingen fallit över tid, en trend som nu fortsätter. Företagen väljer istället att rekrytera via bemanningsföretag eller på egen hand.

De företag som försökt rekrytera via Arbetsförmedlingen anger som sina viktigaste skäl att myndigheten har ett brett urval av sökande (13 procent av svarande) och att tjänsten är gratis (7 procent). De som valt bort Arbetsförmedlingen anger som viktigaste skäl att myndigheten inte har den kompetens som behövs (20 procent), att företaget har dåliga erfarenheter av Arbetsförmedlingen sedan tidigare (12 procent) och att Arbetsförmedlingen bara administrerar långtidsarbetslösa (8 procent).

– Både offentliga och privata arbetsgivare satsar mycket pengar på olika typer av omställning och förmedling av arbeten, men dessa stöd vänder sig bara till dem som blivit varslade. Personer som står utan jobb lämnas till en myndighet som få litar på eller har förtroende för, säger Christer Ågren.

Svenskt Näringslivs tidigare undersökningar visar att personal på Arbetsförmedlingen i snitt bara förmedlar 10 arbeten per år. En annan undersökning från Svenskt Näringsliv i närtid visar att ungdomar betygsätter Arbetsförmedlingen lägst, i jämförelse med privata arbetsförmedlare, bemanningsföretag och privata jobbcoacher, särskilt vad gäller just hjälp med jobbsökande.

Den aktuella undersökningen är gjord bland 3 818 företag, inom ramen för Svenskt Näringslivs företagarpanel. Undersökningen gjordes 3-15 mars 2011.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen kan höja yrkesprogrammens status

KOMPETENS Elever väljer ogärna gymnasieskolans yrkesprogram. Samtidigt efterfrågar företagen deras kompetens. Utvecklingen kan bara vändas med att utbildningarna blir attraktiva och håller hög kvalitet. Där kan företagen spelar stor roll. ”Lärarna måste dessutom vara engagerade och uppdaterade”, understryker Emmastina (t v), medaljör under Yrkes-SM.
NYHET Publicerad:

Datorer viktigare än godis i IT-branschen

KOMPETENS Den skriande bristen på kompetens i IT-branschen fick konsultföretaget Consid att tänka till strax före påsk. Istället för att skicka ut stora mängder dyrt godis till kunder och leverantörer valde de ett helt annat spår – nya datorer till Läxhjälpen. ”Vi måste dra vårt strå till stacken för att fixa branschens utvecklingsproblem”, säger Peter Hellgren, vd.
NYHET Publicerad:

Lång och framgångsrik samverkan för Borealis

TEKNIKCOLLEGE Teknikcollege har växt till att bli Sveriges största samverkansplattform för svensk industris kompetensförsörjning. En viktig del i konceptet är företagens engagemang och möjlighet att påverka utbildningssystemet. Kemiindustriföretaget Borealis I Stenungsund har arbetat med Teknikcollege sedan 2007.
NYHET Publicerad:

”Rätt tänkt med rätt till vux”

REMISSVAR Nu ska rätten stärkas för den som önskar läsa in behörigheten till yrkeshögskolan via komvux. Det är ett efterlängtat förslag och kliv i rätt riktning, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Next Ups partnerföretag skruvar upp sitt engagemang

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För få ungdomar, framförallt tjejer, vill jobba med it. Det är ett stort problem för branschen, som nu hårdsatsar för att få upp intresset. För tredje året i rad anordnas Next Up, tävlingen där åttondeklassare får lösa verklighetsbaserade it- problem som en del av skolundervisningen.
NYHET Publicerad:

Positivt med ökat fokus på yrkesprogrammen

KOMMENTAR Idag presenterades ett initiativ kring att göra 2016 till yrkesutbildningens år. Att öka kvalitet och attraktionskraft för yrkesutbildningar är viktigt och något som Svenskt Näringsliv och branschorganisationer har arbetat med länge. Därför är det positivt att även fler nu ser behovet, skriver Johan Olsson, skolpolitiskt expert.
NYHET Publicerad:

Företagsledare vill göra industrin synlig i skolan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Industrin är fortfarande motorn i den svenska samhällsekonomin. Men samtidigt är industrin i det närmaste osynlig i skolan. Det måste ändras, menar fyra vd:ar som skrivit en debattartikel i ämnet. En av många åtgärder är att slå hål på den ibland onyanserade bild som finns av ett jobb inom industrin, menar de.
NYHET Publicerad:

Historisk satsning på utbildning i motorbranschen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, satsar stort på utbildning i motorbranschen. Under 2016 startar MAF ett kvalitetssystem för branschens gymnasiala utbildningar.
NYHET Publicerad:

Välkommet med förslag som stärker intresset för yrkesprogram

KOMMENTAR Idag lämnades Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande över till gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Utredningen är efterlängtad och många av förslagen kan komma att få stor betydelse för kvaliteten och attraktiviteten för gymnasieskolans yrkesprogram, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Glädjande utveckling av Yrkeshögskolan"

REMISSVAR Yrkeshögskolan är en uppskattad och efterfrågad utbildningsform i näringslivet. Remisspromemorian ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap” lämnar förslag på förbättringar som går i linje med de förslag som Svenskt Näringsliv lyft, konstaterar Mia Liljestrand, expert på yrkesutbildningsfrågor.
NYHET Publicerad:

Industriföretag söker unga med ljus och lykta

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Recotech i Arboga har medvind. Företaget söker nytt folk med ljus och lykta. Men det är svårt att hitta kompetensen och vd Bo Martin Tell är orolig. ”Dagens unga tror inte på tillverkningsindustrin", säger han. Men i en ny rapport visar industrin framfötterna. Bland andra Almega, IF Metall och Teknikföretagen lyfter fram en dynamisk expansion med yrken som ställer krav på kreativitet, designkunnande och innovation.
NYHET Publicerad:

Viktigt verktyg på plats för synliggörande av kompetens

KOMMENTAR Regeringen har beslutat att ansluta sig till det europeiska ramverket för kvalifikationer, European Qualification Framework – EQF. Ramverket ska underlätta för arbetsgivare att förstå och jämföra kvalifikationer, oavsett var och hur de förvärvats.
NYHET Publicerad:

Yrkesintro kan hjälpa unga till jobb

ALMEDALSVECKAN Det behövs fler vägar in på arbetsmarknaden för unga, inte minst för personer i särskilt utsatta grupper. En sådan väg kan vara så kallade yrkesintroduktionsjobb, vilket var temat för ett seminarium i Almedalen under torsdagen.
NYHET Publicerad:

Öka etableringsfriheten inom högre utbildning

KOMMENTAR En debatt har blåst upp om högskolans reglering. Frågor om kvalitetskontroll, tillgång och finansiering är viktiga, men ett perspektiv saknas: hur får vi ett mer dynamiskt utbud av anordnare av högre utbildning? Det skriver Patrick Krassén, policyanalytiker.
NYHET Publicerad:

Framtidens rekryteringsbehov kräver investeringar i invandrad kompetens

KOMMENTAR Sverige kan inte täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens för att kunna kompetensförsörja landet. Därför är det hög tid att sjösätta reformer som kan snabba upp tiden till etablering och som ökar möjligheten för Sverige att ta tillvara invandrad kompetens, skriver högskoleexpert Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

Kampanj ska locka unga till besöksnäringarna

REKRYTERING Besöksnäringarna spås behöva över 40 000 nya medarbetare per år fram till 2023. Visita börjar därför en ny kampanj. Den går under namnet ”Världens jobb” och har som mål att trygga besöksnäringens behov av kompetent personal.
NYHET Publicerad:

Låt företagen behålla sina pengar

KOMMENTAR Låt företagen behålla sina pengar, så att de kan utveckla nya affärsidéer, istället för att tvingas gå till staten och begära stöd, skriver Tobias Krantz i en kommentar till närings- och innovationsminister Mikael Dambergs (S) debattartikel i Dagens Industri.
NYHET Publicerad:

"Inte troligt med fler lärosäten i Sverige"

POLITIK Helene Hellmark Knutsson tillträdde som ny forsknings- och högskoleminister för en dryg vecka sedan. Här svarar hon på fyra aktuella frågor om regeringens planer för högre utbildning och forskning.
NYHET Publicerad:

Yrkeshögskolan viktig för kompetensförsörjningen

YRKESHÖGSKOLAN Yrkeshögskolan behöver stärkas och utvecklas, slås fast i en ny rapport. ”Det behövs fler utbildningsplatser”, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.
NYHET Publicerad:

Viktigt möta ingenjörskrav

SEMINARIUM Flexibla, kreativa och utmanande arbetsmiljöer står högt i kurs hos internationella ingenjörer.  För att locka dessa talanger till Sverige är det viktigt för arbetsgivare att kunna anpassa sig efter kraven. Det framkom vid ett seminarium under Almedalsveckan, på temat global konkurrens om talanger.