"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

KONKURRENS I genomsnitt uppskattar svenskarna att vinstmarginalerna inom välfärdssektorn är 26 procent, när den i själva verket är 5 procent. Det visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Regeringen svänger om vårdvalet

VÅRD OCH OMSORG Regeringen gör inga drastiska förändringar i vårdvalet inom primärvården. Etableringsfriheten blir kvar. Det betyder att landets privata vårdcentraler kan pusta ut. ”Nu känns det mycket tryggare”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, verksamhetschef på Adviva Hälsocentral.
NYHET Publicerad:

Backlash för privat omsorg i Stockholm

VÄLFÄRD Återkommunaliseringen av välfärdstjänster i Stockholm fortsätter. Den rödgrönrosa majoriteten i Hässelby-Vällingby tar nu tillbaka sex privata verksamheter. ”Det är tråkigt att behöva släppa tre gruppboenden som utvecklats enormt sedan vi tog över dem för sex år sedan”, säger Christina Grell, regionchef på Attendo.
NYHET Publicerad:

Knockoutseger för privata äldreboenden

KONKURRENS Den svenska äldreomsorgen mår allt bättre. Det visar Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning. Genomgående har privata äldreboenden bättre omsorg jämfört med de kommunala. "Kommunerna bör öka samarbetet med de privata vårdgivarna", säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Solberga förskolor drar Nora inför rätta

SKOLA Solberga förskolor överklagar Nora kommuns beslut att sätta stopp för friskolans planer på att etablera sig i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls sparpaket slår ut hemtjänstföretag

VÄLFÄRD Sundsvall har vid flera tillfällen försämrat villkoren för hemtjänstföretagen. När kommunen också skyfflar över kostnaden för äldre som larmar vid fall på dem menar företagen att det är nådastöten. Upprördheten och uppgivenheten är stor. "Kommunen vill snygga till sina siffror och skiter i de äldre", säger företagaren Emelie Söderström.
NYHET Publicerad:

Friskolor strider om skolpeng i Norrköping

UTBILDNING I Norrköpings kommun pågår sedan flera år en strid mellan friskolorna och kommunen till följd av konflikter kring skolpengen. ”Det är fullkomligt rättsosäkert i Norrköping”, säger Jan Vikström, grundare på Lärande i Sverige, som driver flera skolor i kommunen.
NYHET Publicerad:

Det blev nej för Noras första fria förskola

SKOLA Det blir ingen fristående förskola i Nora. Socialdemokraterna gav vika för vänstern och röstade emot etableringen, trots att förskolan uppfyller alla krav och att tjänstemännen i kommunen gett klartecken. ”Vi kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten”, säger en av ägarna till förskolan.
NYHET Publicerad:

Ojusta metoder knäcker hennes friskola

SKOLA Kommunens tjänstemän har tillstyrkt ansökan, bygglovet är på plats och föräldrarna köar. Men på torsdag tänker den politiska ledningen i Nora  stoppa etableringen av förskolan i kommunen. "Det finns inget fristående alternativ i Nora", säger Maria-Pia Carlsson, Solberga Förskolor, som är förtvivlad över kommunens agerande.
NYHET Publicerad:

Hotades av nedläggning – klarade sig i sista minuten

BYRÅKRATI I våras var SFI-skolan AlphaCE ytterst nära att tvingas lägga ner. De hade hamnat i en rävsax när Malmö stad hävdade att skolans lärare trots år av utbildning inte hade rätt behörighet. Viten hotade. Efter en blixtinsats räddades skolan i sista stund.
NYHET Publicerad:

Ogrundad kritik mot välfärdsrapport

KOMMENTAR Nyligen publicerade Svenskt Näringsliv en rapport som krossade flera av myterna kring företagande i välfärden. Reaktionerna på rapporten har varit många. Här bemöter Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik, några av synpunkterna.
NYHET Publicerad:

Kommentar: Sant och falskt om företagande i välfärden

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har i en studie som släpps idag låtit kartlägga den officiella statistiken på välfärdsområdet. I rapporten krossas myterna om brister i kvalitet i välfärden, vinster, löner och kvinnors karriärvägar.
NYHET Publicerad:

”Internet är en total förändringskraft”

SKOLA Ekonomen och internetstrategen Christer Holger letade under flera år efter ett mer meningsfullt jobb. Och en dag hittade han det. Eller rättare sagt, han skapade det själv när han startade Skapaskolan där eleverna med it och hälsa i fokus får med sig effektiva verktyg för framtiden. 
NYHET Publicerad:

Assistansföretagare upprörda efter påhopp

KONKURRENS Politiker i Gävle anser att assistansföretagen på orten erbjuder de anställda sämre villkor än den kommunala verksamheten. Svartmålning, menar assistansföretagen.
NYHET Publicerad:

Stärkta kvalitetskrav ska gälla även offentliga utförare i välfärden

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ställer sig i organisationens remissyttrande bakom Ägarutredningens förslag att ägar- och ledningsprövning bör införas för tillståndspliktiga verksamheter inom välfärden. Svenskt Näringsliv anser också, i likhet med utredningen, att tillståndsplikt är motiverad för hemtjänst och äldreboende och därför bör införas.
NYHET Publicerad:

Robertsfors avskaffar LOV

VÄLFÄRD Den sista spiken i kistan är satt för valfrihet inom hemtjänst i Robertsfors. Ett beslut att slopa LOV kommer att avhandlas under kommunstyrelsens möte i veckan.
NYHET Publicerad:

Regeringen svälter ut personlig assistans

KONKURRENS För låga ersättningsnivåer hotar att drabba de omkring 16 000 personer som är berättigade till personlig assistans. De låga nivåerna, i samband med hotet om vinstförbud och höjd ungdomsarbetsgivaravgift, skapar oro i branschen. ”Läget är akut”, säger Helena Sjölander, grundare och partner i assistansföretaget Passal.
NYHET Publicerad:

När krisen kom blev vinsten räddningen

KONKURRENS En utdragen upphandling höll på att sätta käpparna i hjulet för välfärdsföretaget Misa. Överskottet från tidigare år blev räddningen. ”Vi vill verkligen inte varsla kompetent personal. Det skulle varit lika med att riskera hela företagets existens", säger Stefan Lahti, vd för Misa.
NYHET Publicerad:

Familjeföretag tvingas lägga satsning på is

WEBB-TV Regeringens vinstutredning ligger som en våt filt över landets välfärdsföretagare. En av företagarna som ser över verksamheten är Tony Blomqvist på Personstöd i Västerås. Han har lagt en investering på daglig verksamhet på is.
NYHET Publicerad:

"Vinstreglering omkullkastar hela systemet"

VÄLFÄRD Hela Sveriges Assistans har byggt upp effektiva lokala team som sköter den personliga assistansen för kunder från Malmö till Haparanda. För varje kund finns en platsansvarig chef som kan anpassa verksamheten efter de behov som finns och som får assistenterna att trivas och stanna kvar.