"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hotades av nedläggning – klarade sig i sista minuten

BYRÅKRATI I våras var SFI-skolan AlphaCE ytterst nära att tvingas lägga ner. De hade hamnat i en rävsax när Malmö stad hävdade att skolans lärare trots år av utbildning inte hade rätt behörighet. Viten hotade. Efter en blixtinsats räddades skolan i sista stund.
NYHET Publicerad:

Ogrundad kritik mot välfärdsrapport

KOMMENTAR Nyligen publicerade Svenskt Näringsliv en rapport som krossade flera av myterna kring företagande i välfärden. Reaktionerna på rapporten har varit många. Här bemöter Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik, några av synpunkterna.
NYHET Publicerad:

Kommentar: Sant och falskt om företagande i välfärden

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har i en studie som släpps idag låtit kartlägga den officiella statistiken på välfärdsområdet. I rapporten krossas myterna om brister i kvalitet i välfärden, vinster, löner och kvinnors karriärvägar.
NYHET Publicerad:

”Internet är en total förändringskraft”

SKOLA Ekonomen och internetstrategen Christer Holger letade under flera år efter ett mer meningsfullt jobb. Och en dag hittade han det. Eller rättare sagt, han skapade det själv när han startade Skapaskolan där eleverna med it och hälsa i fokus får med sig effektiva verktyg för framtiden. 
NYHET Publicerad:

Assistansföretagare upprörda efter påhopp

KONKURRENS Politiker i Gävle anser att assistansföretagen på orten erbjuder de anställda sämre villkor än den kommunala verksamheten. Svartmålning, menar assistansföretagen.
NYHET Publicerad:

Stärkta kvalitetskrav ska gälla även offentliga utförare i välfärden

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ställer sig i organisationens remissyttrande bakom Ägarutredningens förslag att ägar- och ledningsprövning bör införas för tillståndspliktiga verksamheter inom välfärden. Svenskt Näringsliv anser också, i likhet med utredningen, att tillståndsplikt är motiverad för hemtjänst och äldreboende och därför bör införas.
NYHET Publicerad:

Robertsfors avskaffar LOV

VÄLFÄRD Den sista spiken i kistan är satt för valfrihet inom hemtjänst i Robertsfors. Ett beslut att slopa LOV kommer att avhandlas under kommunstyrelsens möte i veckan.
NYHET Publicerad:

Regeringen svälter ut personlig assistans

KONKURRENS För låga ersättningsnivåer hotar att drabba de omkring 16 000 personer som är berättigade till personlig assistans. De låga nivåerna, i samband med hotet om vinstförbud och höjd ungdomsarbetsgivaravgift, skapar oro i branschen. ”Läget är akut”, säger Helena Sjölander, grundare och partner i assistansföretaget Passal.
NYHET Publicerad:

När krisen kom blev vinsten räddningen

KONKURRENS En utdragen upphandling höll på att sätta käpparna i hjulet för välfärdsföretaget Misa. Överskottet från tidigare år blev räddningen. ”Vi vill verkligen inte varsla kompetent personal. Det skulle varit lika med att riskera hela företagets existens", säger Stefan Lahti, vd för Misa.
NYHET Publicerad:

Familjeföretag tvingas lägga satsning på is

WEBB-TV Regeringens vinstutredning ligger som en våt filt över landets välfärdsföretagare. En av företagarna som ser över verksamheten är Tony Blomqvist på Personstöd i Västerås. Han har lagt en investering på daglig verksamhet på is.
NYHET Publicerad:

"Vinstreglering omkullkastar hela systemet"

VÄLFÄRD Hela Sveriges Assistans har byggt upp effektiva lokala team som sköter den personliga assistansen för kunder från Malmö till Haparanda. För varje kund finns en platsansvarig chef som kan anpassa verksamheten efter de behov som finns och som får assistenterna att trivas och stanna kvar.
NYHET Publicerad:

Privata sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

KOMMENTAR Forskaren John Lapidus skriver på DN Debatt 10 april att det krävs en stopplag mot privata sjukvårdsförsäkringar. Lapidus krav är av principiella skäl avskräckande. Dessutom bortser Lapidus helt från den samhällsnytta som privata sjukvårdsförsäkringar medför och argumentationen brister i saklighet, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Västernorrland först med begränsat vinstuttag

VÄLFÄRD Västernorrland har som första landsting beslutat att begränsa vinstuttaget för privata vårdgivare. Beslutet möter hård kritik från både företagare och opposition.
NYHET Publicerad:

"Tänker jag för mycket på det så kommer tårarna"

VALFRIHET Härnösands kommun har beslutat att riva upp avtalet med hälften av sina hemtjänstutförare, däribland det privata företaget Rik hemtjänst. ”Tänker jag för mycket på det så kommer tårarna för jag tycker att det är bedrövligt”, säger brukaren Sonja Hjelm.
NYHET Publicerad:

"Kommunala vetot grundskott mot mindre friskolor"

SKOLA Nu står det klart att regeringen vill utreda ett kommunalt veto vid friskoleetableringar. En rundringning visar att friskolorna är oroliga för att det blir tvärstopp för nyetableringar. "Det här är ett grundskott mot nya små aktörer på skolmarknaden", säger Christer Andersson, vd för Campeon gymnasieskola.
NYHET Publicerad:

Regleringsiver slår tillbaka mot välfärden

REGELKRÅNGEL Regeringen diskuterar flera nya och långtgående krav inom den privata välfärdssektorn. ”Vi välkomnar att ägare och ledningen synas i sömmarna. Det görs inom skolan hela tiden. Men vi ska inte reglerna vinsterna. Det är ju samhället som tjänar på att vi är effektiva och ökar produktiviteten”, sade Helena Bonnevie, vd på Akers Friskola, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunalt veto hårt slag mot friskolor

SKOLA Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna vetorätt vid etablering av nya friskolor, något som skulle leda till stora skillnader mellan olika kommuner beroende på politiskt styre. ”Vi hade aldrig fått starta med ett kommunalt veto”, säger Ulrica Bennesved, verksamhetschef på Älghults friskola.
NYHET Publicerad:

Stort ras i antal friskoleansökningar

SKOLA Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att starta friskola har minskat de senaste åren. Preliminära siffror för 2015 visar att trenden fortsatt nedåt. ”Det politiska läget påverkar såklart”, säger Fredrika Fredmark, som fram till och med januari var tillförordnad vd på Friskolornas Riksförbund.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare rasar mot regeringens vinstutspel

VÄLFÄRDEN Upprördheten är stor efter regeringens förnyade attack mot landets välfärdsföretagare, visar en rundringning. ”Ur avundsjuka och okunskap föds myter och elaka rykten”, säger läkaren Charlotte Barouma, som grundat och driver vårdcentralen Wästerläkarna i Göteborg.
NYHET Publicerad:

"Mångfalden i vården går mot svältdöden"

VÄLFÄRDEN ”Om förslagen blir verklighet går mångfalden i vården mot svältdöden.” Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.