"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Nyheter

NYHET Publicerad:

Närhet skapar engagemang på Kosmo

VÄLFÄRD Personal som bryr sig är grundbulten i vårdkoncernen Kosmo. Om den äldre inte möts av engagemang och känslan av att vara en viktig person blir det aldrig riktigt bra, anser grundaren Kristina Bardh.
NYHET Publicerad:

Upphandling gjordes inte om trots bakläxa

WEBB-TV När Östgötatrafiken upphandlade en central för beställningar av sjukresor och färdtjänst fick inte företaget Samres vara med. Orsaken: Samres centraler ligger inte i Östergötland. Förvaltningsrätten underkände lokaliseringskravet, ändå gjordes inte upphandlingen om. ”Det är allvarligt”, säger Björn Falk, vd Samres.
NYHET Publicerad:

LO och Vänsterpartiet förvrider välfärdsdebatt

KOMMENTAR LO och Vänsterpartiet har varit framgångsrika i debatten om vinster i välfärden. De har lyckats få diskussionen att handla om ägandet av produktionsmedlen och inte om de verkliga problemen i välfärden, skriver Annika Lundius, vice vd och Mikael Witterblad, ekonomie doktor, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Hemtjänstföretag stämmer kommun

SÄNKT ERSÄTTNING I Jönköping liksom på många andra håll i landet kan äldre som har hemtjänst välja att bli vårdade av anhöriga. Men nu sänker kommunen ersättningen till de hemtjänstföretag som har anhöriga på sin lönelista. Avtalsbrott, anser hemtjänstföretaget Basic Care Unit som nu stämmer kommunen.
NYHET Publicerad:

Vårdsolen engagerar äldre i Robertsfors

WEBB-TV Robertsfors i Västerbotten införde lagen om valfrihet 2009. Först tre år senare öppnade företaget Vårdsolen kommunens första privata initiativ inom äldreomsorgen. Grundarna Anna Isberg och Frida Grönlund berättar att verksamheten har varit trögstartad.
NYHET Publicerad:

Konkurrens lyfter äldreomsorgen

KONKURRENS Äldreomsorgen lämpar sig bra för konkurrensutsättning och privatiseringar. Det är slutsatsen i en rapport på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.
– De flesta tillgängliga kvalitetsmått pekar på att privata aktörer levererar något bättre kvalitet än kommunala aktörer”, säger Henrik Jordahl, en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Kommunal förskola kostade skjortan

WEBB-TV När Uppsala kommun byggde en förskola för 75 barn landade prislappen på 40 miljoner kronor. Samtidigt byggde företaget Kids2Home en jämförbar förskola i samma kommun, som kostade hälften så mycket. "Vår förskola är inte speciellt billig, det är deras som har blivit alldeles för dyr", säger Per Upman, vd på Kids2Home.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när skolan skulle läggas ner

FRISKOLA När den kommunala byskolan skulle läggas ner tog föräldrarna upp kampen för att få ha skolan kvar. Alternativet blev att starta en friskola. Det startade en hård kamp mot kommunen som in i det sista försökte stoppa föräldrarnas planer. Bland annat tvingades de bjuda över sig själva fyra gånger för att få köpa skolhuset.
NYHET Publicerad:

"Stort glapp mellan fakta och opinion"

VÄLFÄRD En majoritet tror att resurserna till välfärden har minskat de senaste åren. Det visar en ny opinionsundersökning. Bilden är felaktig. "I själva verket har resurserna ökat, oavsett hur man mäter", säger Mikael Witterblad, välfärdsexpert.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt urholkar inte välfärden

SKATTER Rapporten Skattesänkningar och offentliga resurser visar att skatteintäkterna har ökat sedan 2000. "Det som konstateras i rapporten står i kontrast till påståendet att skatteminskningar urholkar välfärden", sade rapportförfattare Mikael Witterblad under ett seminarium i samband med rapportsläppet.
NYHET Publicerad:

Elever fick lägre skolpeng i flera år

WEBB-TV Under flera år har Båstad kommun betalat ut en för låg skolpeng till friskolan Båstad Montessori. Nu har förvaltningsrätten gett skolan rätt på de flesta punkter. Det ger skolan möjlighet att satsa på undervisning och personal.
NYHET Publicerad:

"Privata utförare drar kvalitetståget framåt"

VÄLFÄRD Samarbeten mellan företag i välfärden höjer kvaliteten och ger vårdtagarna större trygghet. Det hävdar Vilbert Soleymanian, vd på hemtjänstföretaget Basic Care Unit som sedan två år samarbetar med Wasa vårdcentral. "Privata utförare är loket som drar kvalitetståget framåt inom vård och omsorg", säger han.
NYHET Publicerad:

Resurserna till välfärden når toppnoteringar

DEBATT Under hösten har en förvirrad debatt förts om skatter och resurser till välfärden. Medborgarna har matats med påståenden om hur vård, skola och omsorg monteras ned, trots att statistiken säger något annat, skriver Ann Öberg, chefekonom, och Krister Andersson, skattechef.
NYHET Publicerad:

Privat mödravård fullträff i Uppsala

VÄLFÄRD Strax efter att barnmorskan Lotta Wiström startat Uppsalas första privata mödravårdsmottagning fick hon plötslig hjälp på vägen. När landstinget införde LOV strömmade patienterna till. Idag driver hon två mottagningar och om bara pengarna fanns skulle Lotta Wiström expandera snabbare. "I vissa skeden i ett företags utveckling behövs ekonomisk uppbackning för att ta nästa steg", säger hon.
NYHET Publicerad:

Barn med särskilda behov i kläm

FRISKOLOR Sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året har det blivit svårare för friskolor att få ersättning för elever i behov av särskilt stöd. "Man har i princip strypt möjligheten till att ge tilläggsbelopp", säger Gudrun Rendling, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Långt kvar till skolpeng på lika villkor

FRISKOLOR Kommuner undanhåller medel som elever har rätt att ta med till sin fristående skola. Det framgår av en ny rapport från Frikolornas riksförbund. "Elever och föräldrar måste kunna ha fullt förtroende för att de får resurser på lika villkor", säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Akers Friskola sätter kundnyttan i centrum

UTBILDNING Proffsiga pedagoger och företagskunnigt folk. Det är två viktiga faktorer för framgångsrika friskolor, enligt Helene Bonnevie, på Akers Friskola i Åkersberga utanför Stockholm. Hon gör tummen ned till utspelet om att ge kommunerna vetorätt för etableringar av nya friskolor.
NYHET Publicerad:

Så kan fler ta del av valfrihetsreformerna

WEBB-TV Under ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg diskuterades vad som krävs för att fler medborgare ska kunna dra nytta av de valfrihetsreformer som genomförts på senare år. "Valfriheten leder till mångfald. Det leder till att man kan möta varje individ och individens behov, förutsättningar och önskemål", säger Nackapolitikern Mats Gerdau.
NYHET Publicerad:

Positiv spiral med valfrihet

LOV-DEBATT När en kommunal verksamhet konkurrensutsätts genom lagen om valfrihet, LOV, sätter det igång nya processer och kraven på kommunen höjs. Belöningen är kostnadseffektivitet, stärkt politisk styrning och en mångfald som ger nöjda brukare. Det var slutsatsen vid ett seminarium om LOV på Kvalitetsmässan i Göteborg.
NYHET Publicerad:

"Ta kvalitetsarbetet på allvar"

SKOLDEBATT En differentierad skolpeng, högre kvalitet och återupprättandet av lärarnas status. Det var några av ämnena som diskuterades av en namnkunnig panel under ett seminarium i Göteborg på Kvalitetsmässans första dag.