"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Nyheter

NYHET Publicerad:

Begränsad vinst i välfärden hindrar utveckling

VÄLFÄRD Att tvinga bolag inom välfärden till vinstbegränsning ger negativa konsekvenser på en rad områden, visar en rapport från revisionskonsulten KPMG.  Risken är stor att det leder till att flera välfärdsföretag försvinner.
NYHET Publicerad:

"Ideologiskt enögt av Sjöstedt"

VÄLFÄRD ”Man borde inte bli överraskad, men man tar sig ändå för pannan. Det är så ideologiskt enögt och samma gamla halvsanningar som presenteras”. Så kommenterar Carola Lemne Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedts förslag att sätta stopp för vinster inom välfärden.
NYHET Publicerad:

Färre hemtjänstföretag hjälper inte äldre

WEBB TV Carin Jämtins (S) förslag att minska antalet hemtjänstföretag i Stockholm möter stort motstånd. Det är inte genom att minska valfriheten som man hjälper de äldre att hitta rätt, förklarar Erik Dahlberg och Hilde Knapasjö vars hemtjänstföretag har specialiserat sig på äldre med minnesproblematik.
NYHET Publicerad:

”Mötet lärare-elever avgör kvaliteten”

SKOLA Växjö Fria Gymnasium är ett av fyra gymnasier i landet som var helt utan anmärkning vid Skolinspektionens granskning. Nyckeln är kompetenta och engagerade lärare, och att skapa förutsättningar för bra möten mellan elever och lärare, enligt Claes Bromander, grundare och vd.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Fler privata vårdgivare kapar vårdköer

KONKURRENS Privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Elever vill behålla valfrihet inom skolan

UTBILDNING Möjligheten att välja skola är mycket viktig för ungdomar i Sverige, visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern. Under seminariet då undersökningen presenterades diskuterade Grön Ungdom och Moderata Ungdomsförbundet valfrihet men också kvaliteten i utbildningen.
NYHET Publicerad:

Äldre slåss för sin hemtjänst

KONKURRENS I Jönköping har hemtjänsten blivit en het potatis sedan ett socialdemokratiskt kommunalråd i en debattartikel gjort klart att hon vill slopa valfriheten för de äldre. ”Det är åt helskotta rent utsagt. Jag hoppas att det inte går igenom”, säger pensionären Sewe Lundgren som själv har valt företaget Stormtrivs.
NYHET Publicerad:

De tar hand om unga dementa

VÄLFÄRDSFÖRETAGARE Nya målgrupper och uppdragsgivare räddade Backebo Vård & Omsorg efter en dramatisk start. Föreståndare Christa Olsson, och verksamhetschef Birthe Björkenstock noterar att demens ökar snabbt i samhället, både bland äldre och yngre, och därmed ökar behovet av företagets tjänster.
NYHET Publicerad:

Förskolan med nya idéer

SPRÅKINLÄRNING Kan barn lära sig engelska redan från ett års ålder? Det är Lena Karman som driver förskoleföretaget Klurifax övertygad om. För två år sedan skapade hon konceptet Smenglish som är ett sätt att lära barn engelska för barn redan i förskolan.
NYHET Publicerad:

Bubbel och spa får äldre att må bra

VALFRIHET När företaget Kavat Vård nyligen öppnade ett boende med spa-profil fylldes platserna snabbt. Aktiviteter som bubbelbad, massage och skönhetsvård får de äldre att må bra, konstaterar verksamhetschefen Anne Lundmark. "Blodtrycket sjunker och att koppla av i vatten gör att man blir väldigt lugn", säger hon.
NYHET Publicerad:

Närhet skapar engagemang på äldreboende

VÄLFÄRD Personal som bryr sig är grundbulten i vårdkoncernen Kosmo. Om den äldre inte möts av engagemang och känslan av att vara en viktig person blir det aldrig riktigt bra, anser grundaren Kristina Bardh.
NYHET Publicerad:

Ökat regelkrångel slår ut små aktörer

REGLER När Maria Jacky, vd och rektor på Lingua Montessori, startade en egen förskola för sju år sedan var allt mycket enklare. Med fler regler och högre krav kring finansiering och lokaler är det tufft för mindre aktörer inom välfärden idag. Det äventyrar mångfalden, anser hon.
NYHET Publicerad:

Upphandling gjordes inte om trots bakläxa

WEBB-TV När Östgötatrafiken upphandlade en central för beställningar av sjukresor och färdtjänst fick inte företaget Samres vara med. Orsaken: Samres centraler ligger inte i Östergötland. Förvaltningsrätten underkände lokaliseringskravet, ändå gjordes inte upphandlingen om. ”Det är allvarligt”, säger Björn Falk, vd Samres.
NYHET Publicerad:

LO och Vänsterpartiet förvrider välfärdsdebatt

KOMMENTAR LO och Vänsterpartiet har varit framgångsrika i debatten om vinster i välfärden. De har lyckats få diskussionen att handla om ägandet av produktionsmedlen och inte om de verkliga problemen i välfärden, skriver Annika Lundius, vice vd och Mikael Witterblad, ekonomie doktor, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Hemtjänstföretag stämmer kommun

SÄNKT ERSÄTTNING I Jönköping liksom på många andra håll i landet kan äldre som har hemtjänst välja att bli vårdade av anhöriga. Men nu sänker kommunen ersättningen till de hemtjänstföretag som har anhöriga på sin lönelista. Avtalsbrott, anser hemtjänstföretaget Basic Care Unit som nu stämmer kommunen.
NYHET Publicerad:

Vårdsolen engagerar äldre i Robertsfors

WEBB-TV Robertsfors i Västerbotten införde lagen om valfrihet 2009. Först tre år senare öppnade företaget Vårdsolen kommunens första privata initiativ inom äldreomsorgen. Grundarna Anna Isberg och Frida Grönlund berättar att verksamheten har varit trögstartad.
NYHET Publicerad:

Konkurrens lyfter äldreomsorgen

KONKURRENS Äldreomsorgen lämpar sig bra för konkurrensutsättning och privatiseringar. Det är slutsatsen i en rapport på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.
– De flesta tillgängliga kvalitetsmått pekar på att privata aktörer levererar något bättre kvalitet än kommunala aktörer”, säger Henrik Jordahl, en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Kommunal förskola kostade skjortan

WEBB-TV När Uppsala kommun byggde en förskola för 75 barn landade prislappen på 40 miljoner kronor. Samtidigt byggde företaget Kids2Home en jämförbar förskola i samma kommun, som kostade hälften så mycket. "Vår förskola är inte speciellt billig, det är deras som har blivit alldeles för dyr", säger Per Upman, vd på Kids2Home.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när skolan skulle läggas ner

FRISKOLA När den kommunala byskolan skulle läggas ner tog föräldrarna upp kampen för att få ha skolan kvar. Alternativet blev att starta en friskola. Det startade en hård kamp mot kommunen som in i det sista försökte stoppa föräldrarnas planer. Bland annat tvingades de bjuda över sig själva fyra gånger för att få köpa skolhuset.