"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Nyheter

NYHET Publicerad:

Risk att vårdvalet skrotas i Norrbotten

VÅRD OCH OMSORG Norrbottens läns landsting pekas av många ut som ett av de landsting som kommer att skrota vårdvalet inom primärvården. ”Jag blir väldig orolig när jag hör det, både med tanke på den verksamhet som vi har och de patienter som aktiv valt oss och de anställda som finns hos oss”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, vd på Adviva Hälsocentral.
NYHET Publicerad:

Oro för skolkaos i friskoletäta Nacka

SKOLA Nacka kommun kallar alla friskolor till ett möte för att skapa sig en bild om hur deras framtidsplaner ser ut efter att regeringen bestämt sig för att dra åt tumskruvarna för Sveriges välfärdsföretagare. En nedlagd friskola, eller utebliven etablering blir snabbt ett problem i en kommun med många friskolor. ”Jag förstår att de är oroliga för framtiden”, säger Annika Eliasson Frick, vd för Akademiska skolan som ligger i Nacka.
NYHET Publicerad:

"Vi ser över alla nystarter nästa år"

VÅRD OCH OMSORG Vårdkoncernen Praktikertjänst ser över alla kommande vårdcentraletableringar. Det är en direkt följd av att Lagen om valfrihet riskerar att försvinna i flera landsting men också att regeringen vill begränsa vinstuttag.
NYHET Publicerad:

Regeringens expressutredning hotar valfriheten

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet vill snabbstoppa etableringsfriheten i primärvården. De har tillsatt en expressutredning med förhoppningen att göra det möjligt för landstingen att ta bort lagen om valfrihet, LOV, vilket kan innebära att nya regler kan gälla redan från den 1 januari nästa år om förslaget går igenom i riksdagen. Företagen i branschen är minst sagt överraskade, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Vinstförslag hotar vårdcentral

VÄLFÄRD Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att kraftigt begränsa vinstuttag inom välfärdssektorn möter starkt motstånd. ”Förslagen får bara inte gå igenom. På sikt skulle vi tvingas avveckla vår verksamhet”, säger Christer Andersson, som driver Bergsjöns vårdcentral i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Regeringens vinstförslag stoppar innovationskraften

VÄLFÄRDEN I ett tv-reportage berättar den erfarne läkaren Anders Henriksson om hur han vill att den svenska vården ska utvecklas. Regeringens vinstförslag blir ett hinder, menar han. ”Det blir mindre lockande för företag att hjälpa oss att klara utmaningen med den åldrande befolkningen och hitta nya behandlingsmetoder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Överenskommelsen minskar valfriheten

DEBATT Överenskommelsen om välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet kommer att slå hårt mot välfärdsföretagare. Möjligheten att utveckla kvaliteten kommer att påverkas negativt och i mer än vart tredje företag bedöms personalstyrkan mer än halveras, skriver Carola Lemne i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Vinstförslag grumlar företagares drivkraft

VÄLFÄRD Förslaget om skärpta vinstregler för välfärdsföretagen får Sören Eriksson, vd Björkö Assistans, att fundera över företagets framtid. ”De tar bort en viktig drivkraft, jag funderar på att sälja mitt företag och gå i pension tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Uppror mot regeringens vinstförslag

ENKÄT Överenskommelsen om vinster inom välfärden kom som en chock för landets välfärdsföretagare, visar en enkät. "Jag är inget Caymanbolag, jag är inget riskkapitalbolag. Jag har lagt ned kraft och energi på att bedriva vård i den här delen av landet. Utan min vårdcentral skulle Hotingborna inte få primärvård i sin närhet", säger småföretagaren Hans Boberg.
NYHET Publicerad:

Oklarheter präglar överenskommelsen

VÄLFÄRD Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund riktar kritik mot uppgörelsen mellan Vänsterpartiet och de två regeringspartierna. ”Uppgörelsen bygger på myter och anekdoter”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

En våt filt över välfärdssektorn

VÅRD- OCH OMSORG Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om vinster i välfärden. Carola Lemne, vd, anser att förslagen lägger en våt filt över förnyelse och mångfald. "Människors valfrihet minskar. Förlorarna är elever, brukare och patienter."
NYHET Publicerad:

Små hemtjänstföretag riskerar personlig konkurs

KONKURRENS Hittills har det rått full etableringsrätt inom hemtjänsten som en del av valfrihetssystemet. Socialdemokraterna vill slopa det. Det kommer att leda till en utslagning av många små aktörer, befarar hemtjänstföretagaren Erik Dahlberg.
NYHET Publicerad:

Unika vågar vara lite crazy

DAGLIG VERKSAMHET Med duktiga och engagerade proffs inom musik, dans och teater har Unikas dagliga verksamhet blivit en succé. Här får brukare med funktionsnedsättningar vara med hela vägen från idé till färdig musikal.
NYHET Publicerad:

”Vore bra med ännu större valfrihet”

VÅRD- OCH OMSORG Än så länge har det varit ganska tyst om den idéburna vård- och omsorgssektorn, men det vill Martin Ärnlöv, vd på Bräcke diakoni, ändra på. Den står för ett tredje alternativ inom välfärden som ligger närmare det privata än det offentliga, men utan de krav som ställs på en kommersiell verksamhet.
NYHET Publicerad:

"Varför kan inte samhället erkänna min insats?"

VAL 2014 Välfärdsföretagaren Mats Brolin går till hårt angrepp mot dem som förordar vinststopp eller vinstbegränsningar inom välfärden. ”De säger en sak till mig, en annan sak när de fiskar röster. Det tycker jag är populistiskt, oansvarigt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Forskningsrapporter ger stöd för mångfald och konkurrens inom välfärden

KOMMENTAR Debatten kring välfärden är intensiv nu i valrörelsens slutskede. Många har åsikter kring hur välfärden ska organiseras och hur man ska se på företagande i välfärden. Men vad säger forskningen? Vi har här sammanfattat några av den senaste tidens viktigaste forskningsrapporter effekter av mångfald och konkurrens.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när kommunala skolan inte räckte till

KONKURRENS När det blev ont om platser på de kommunala skolorna i Täby kyrkby i norra Stockholm klev friskoleföretaget Inspira in på scenen. På rekordtid byggdes en skola upp. Föräldrarna som satt sina barn på skolan är lättade över att äntligen få ett alternativ i området.
NYHET Publicerad:

Bra lärare viktigare än fler lärare för att höja skolresultaten

RAPPORT De länder som presterar bra enligt PISA-mätningen har ofta större klasser än Sverige och högre topplöner för de bästa lärarna. Dessutom leder konkurrens mellan olika skolor till bättre utbildningseffekter. Det är några av slutsatserna i en ny rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Högre kvalitet på privat äldreboende

NY FORSKNING En ny unik forskningsstudie från Östersund har jämfört två identiska äldreboenden. Det ena drivs av kommunen och det andra i privat regi. Studien visar att det privat drivna äldreboendet håller högre kvalitet till en lägre kostnad, trots lägre bemannning, betonar Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Begränsad vinst i välfärden hindrar utveckling

VÄLFÄRD Att tvinga bolag inom välfärden till vinstbegränsning ger negativa konsekvenser på en rad områden, visar en rapport från revisionskonsulten KPMG.  Risken är stor att det leder till att flera välfärdsföretag försvinner.