"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Inget stöd för att utesluta privata ägare i välfärden"

KONKURRENS Det finns inga belägg för att riskkapitalister inom välfärdssektorn är kortsiktigare än börsbolag. Inte heller att privata alternativ inom välfärden är sämre än de i offentlig regi. Det visar två underlag till Ägarprövningsutredningen. Men underlagen kommer att utelämnas i utredningens slutbetänkande.
NYHET Publicerad:

”Vi måste ge det bästa av oss varje dag”

VÅRD OCH OMSORG Ständig utveckling och att våga prova nya vägar är framgångsreceptet för Team J-son i Jönköping. Med egna medel har verksamheten växt under många år och kan idag erbjuda en helhetslösning inom vård och omsorg för barn och unga.
NYHET Publicerad:

Regeringen drar tillbaka förslag om slopat vårdval

VÄLFÄRD Lagrådet dömde ut regeringens förslag om att landstingen ska få möjlighet att slopa det obligatoriska vårdvalet i primärvården. Beredningen av lagförslaget strider mot regeringsformen och kan därför inte ligga till grund för lagstiftning, konstaterade Lagrådet. Detta har nu fått regeringen att dra tillbaka propositionen.
NYHET Publicerad:

”Driva företag bästa sättet att påverka”

VÅRD OCH OMSORG Dagen innan Ruth Berglund skulle fylla 60 år tog hon över äldreboendet Rådmansgatan på Frösön. Nu knappt sex år senare utökar hon med ett till. Men om hon vetat om regeringens förslag till vinstreglering när avtalet skrevs på hade det inte blivit av. Hon kallar det en modern häxprocess.
NYHET Publicerad:

Vinstförslag dråpslag för populär vårdcentral

VÄLFÄRD Regeringens vinstutspel gör att bankerna inte ger krediter till välfärdsföretag. Det har satt populära Wästerläkarna i en rävsax. Vårdcentralen kan inte bygga ut för att de inte får lån och får samtidigt inte säga nej till nya patienter. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström skjuter över ansvaret på bankerna.
NYHET Publicerad:

Svårbegriplig invändning mot fritt vårdval

KOMMENTAR Det kommunala självstyret är en bra princip. Men den ska användas till just sådana beslut som bäst avgörs av lokala och regionala politiker. Dit hör inte beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Missriktad kritik mot vårdvalet

KOMMENTAR Riksrevisionen riktar hård kritik mot det obligatoriska vårdvalet i en ny rapport. Svenskt Näringsliv anser att kritiken är missriktad. Bristerna handlar snarare om landstingens styrning än vårdvalet i sig, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Ilskan är stor efter regeringens LOV-förslag

KONKURRENS Trots den massiva kritiken lägger regeringen en proposition som ger landstingen möjlighet att slopa vårdvalet. Bland de luttrade vårdföretagarna växer ilskan. ”Vi har bättre kvalitet än landstinget, bättre ekonomi. Kan det bli bättre? Så säger de ändå att det blir bättre om de tar bort oss, tror de att människor är dumma?”, säger småföretagaren Hans Boberg.
NYHET Publicerad:

Kritikerstorm mot regeringens LOV-förslag

VÄLFÄRD Det hettade till när remissvaren gällande förslaget om slopad LOV i primärvården lämnades in till regeringen förra veckan. Förslaget kritiseras för att vara dåligt utrett och ett slag mot vårdpersonal, patienter och välfärdsföretag. Trots kritiken la regeringen en proposition under torsdagen.
NYHET Publicerad:

Kvinnor dominerar företagande inom vården

VÄLFÄRD Allt fler kvinnor driver företag inom vård och omsorg. Kristina Bardh, vd för Kosmo, har följt utvecklingen på nära håll i 22 år .”Jag tror de allra flesta drivs av att skapa en verksamhet där beslutsvägarna är korta och kvalitén står i centrum”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Skarp kritik mot förslaget att avskaffa LOV

VÄLFÄRD Regeringen vill tillsammans med Vänsterpartiet hasta igenom ett förslag om att slopa lagen om valfrihet i primärvården. I dag går remisstiden för förslaget ut och skarp kritik riktas från flera olika håll. Svenskt Näringsliv har i efterhand fått möjlighet att yttra sig i frågan. ”Det är sällan man ser så många fel, både i sak och formellt, som i detta ärende”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Stopp för nya idéer med vinstreglering

VÄLFÄRD Beskedet om regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om att kraftigt reglera vinster inom välfärden skapar stor oro både hos företag och brukare. I skolvärlden skulle det strypa utveckling och nya idéer, och det inom ett område som väl behöver det, enligt Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Risk att vårdvalet skrotas i Norrbotten

VÅRD OCH OMSORG Norrbottens läns landsting pekas av många ut som ett av de landsting som kommer att skrota vårdvalet inom primärvården. ”Jag blir väldigt orolig när jag hör det, med tanke på den verksamhet som vi har, de patienter som aktivt valt oss och de anställda som finns hos oss”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, vd på Adviva Hälsocentral.
NYHET Publicerad:

Oro för skolkaos i friskoletäta Nacka

SKOLA Nacka kommun kallar alla friskolor till ett möte för att skapa sig en bild om hur deras framtidsplaner ser ut efter att regeringen bestämt sig för att dra åt tumskruvarna för Sveriges välfärdsföretagare. En nedlagd friskola, eller utebliven etablering blir snabbt ett problem i en kommun med många friskolor. ”Jag förstår att de är oroliga för framtiden”, säger Annika Eliasson Frick, vd för Akademiska skolan som ligger i Nacka.
NYHET Publicerad:

”Konfiskation av egendom”

VÄLFÄRDSFÖRETAG Regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet om vinstbegränsningar i välfärden oroar välfärdsföretagaren Solveig Sunnebo. "Mycket påminner om löntagarfonderna på 80-talet. I båda fallen handlar det om konfiskation av egendom som företagare byggt upp", säger hon.
NYHET Publicerad:

"Vi ser över alla nystarter nästa år"

VÅRD OCH OMSORG Vårdkoncernen Praktikertjänst ser över alla kommande vårdcentraletableringar. Det är en direkt följd av att Lagen om valfrihet riskerar att försvinna i flera landsting men också att regeringen vill begränsa vinstuttag.
NYHET Publicerad:

Regeringens expressutredning hotar valfriheten

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet vill snabbstoppa etableringsfriheten i primärvården. De har tillsatt en expressutredning med förhoppningen att göra det möjligt för landstingen att ta bort lagen om valfrihet, LOV, vilket kan innebära att nya regler kan gälla redan från den 1 januari nästa år om förslaget går igenom i riksdagen. Företagen i branschen är minst sagt överraskade, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Vinstförslag hotar vårdcentral

VÄLFÄRD Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att kraftigt begränsa vinstuttag inom välfärdssektorn möter starkt motstånd. ”Förslagen får bara inte gå igenom. På sikt skulle vi tvingas avveckla vår verksamhet”, säger Christer Andersson, som driver Bergsjöns vårdcentral i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Regeringens vinstförslag stoppar innovationskraften

VÄLFÄRDEN I ett tv-reportage berättar den erfarne läkaren Anders Henriksson om hur han vill att den svenska vården ska utvecklas. Regeringens vinstförslag blir ett hinder, menar han. ”Det blir mindre lockande för företag att hjälpa oss att klara utmaningen med den åldrande befolkningen och hitta nya behandlingsmetoder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Överenskommelsen minskar valfriheten

DEBATT Överenskommelsen om välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet kommer att slå hårt mot välfärdsföretagare. Möjligheten att utveckla kvaliteten kommer att påverkas negativt och i mer än vart tredje företag bedöms personalstyrkan mer än halveras, skriver Carola Lemne i en debattartikel.