Arbetsförmedlingen fixar inte matchningen

NYHET Publicerad

REKRYTERING Allt fler företagare som behöver anställa ratar Arbetsförmedlingen. Lars Eriksson, vd på Carolines kök, anser att det är svårt att hitta rätt kompetens genom Arbetsförmedlingen.
- De lyssnar inte till våra behov, återkopplar inte och det tar för lång tid, säger han.

Under 2009 förmedlade Arbetsförmedlingen färre än tio jobb per arbetsförmedlare och år. Sex av tio företagare väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska anställa, visar en undersökning av Svenskt Näringsliv.

Lars Eriksson, som driver Carolines kök i Stockholm, är en av dem som har tappat tilltron till Arbetsförmedlingen.

– Vi har slutat att rekrytera genom Arbetsförmedlingen, det blev för dyrt. De lyssnade inte till våra specifika behov, de återkopplade inte och det tog för lång tid att få fram seriösa kandidater, säger han.

Carolines kök producerar färdiglagat mat till ett flertal stora kedjor inom dagligvaruhandeln och fastfoodbranschen. Företaget är beroende av att anställa personer med lång och gedigen köks- och livsmedelsvana. Men det tog inte Arbetsförmedlingen hänsyn till.

– Vi fick en bunt osorterade ansökningar. Många sökande hade varken jobbat i ett kök eller med livsmedel. Ska man hitta personer med rätt kompetens måste man använda andra rekryteringskanaler än Arbetsförmedlingen. Att hitta ”ansvarspersoner” genom Arbetsförmedlingen är omöjligt, säger han.

När Lars Eriksson sökte chaufförer och lagerpersonal genom Arbetsförmedlingen var det samma sak – han fick personer med fel kompetens.

– De arbetssökande saknade körvana eller så ville de inte jobba. Flera sökande var jurister eller piloter som uttryckligen sade till mig att de inte ville ha jobbet. De sökte jobben bara för att behålla sin arbetslöshetsersättning, säger han.

Nyligen behövde Lars Eriksson anställa 14 personer till fabriken i Stockholm. Han frågade om Arbetsförmedlingen kunde hjälpa till med rekryteringen.

– Men jag fick ingen som helst återkoppling, säger han.

Däremot fick han bra hjälp av det privata rekryteringsföretaget Startkraft.

– De tog fram sex kandidater på en dag, varav fem av dem jobbar hos oss idag. Det är dags att släppa in fler privata alternativ. Arbetsförmedlingen är en föråldrad myndighet, säger han.

Daniel Mellwing

Nyheter

NYHET Publicerad:

Tudelad arbetsmarknad en utmaning

KOMMENTAR Svensk arbetsmarknad fungerar relativt bra. Sysselsättningen stiger, långtidsarbetslösheten sjunker. Ett problem är att lågutbildade och utrikes födda har svårt att få jobb. En förklaring är fortsatt höga lägstalöner, skriver Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.
NYHET Publicerad:

Nytt granskningssystem hot mot matchningen

HÖGSKOLAN Nyligen presenterades ett utkast till nytt kvalitetsgranskningssystem för högskolan. Lärosätenas arbetslivskoppling har liten del i förslaget – något som Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert, anser hotar matchningen på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen behöver förändras i grunden

KOMMENTAR Mikael Sjöberg, GD på Arbetsförmedlingen, skriver idag på DN:s debattsida om åtgärder för att återskapa förtroendet för myndigheten. Det är positivt att AF:s ledning har en probleminsikt om myndighetens förtroendekris och eftersatta utveckling med arbetsgivarkontakter. Från arbetsgivarsidan har vi länge varit tydliga med att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande utformning inte lyckas med det som måste vara grunduppgiften, jobbförmedlandet.
NYHET Publicerad:

Politiska förslag hämmar viljan att anställa

ENKÄT Slopat tvåundantag i LAS och begränsningar av möjligheten att visstidsanställa är exempel på politiska förslag som allvarligt minskar viljan att anställa hos företagen. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. Företagaren Marianne Ohlson kallar förslagen för skrivbordsprodukter. ”De som har skrivit förslagen har ingen koll på hur företag fungerar”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Svag budgetproposition för samverkan och internationalisering

KOMMENTAR Budgetpropositionen för 2015 bjöd på få överraskningar på högskoleområdet. Den visar heller inga tecken på någon ambition att förändra den högskolepolitiska inriktningen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Oviss framtid för arbetslivskoppling i granskning av högskolan

HÖGSKOLAN I veckan presenterar universitetskanslern Harriet Wallberg ramverket för ett nytt system för kvalitetsgranskning av högre utbildning. I en intervju berättar hon om arbetet med att ta fram ramverket, och på vilket sätt arbetslivets aktörer kan komma att bli mer involverade framöver.
NYHET Publicerad:

Regeringens jobblinje missar målet

ARBETSMARKNAD Socialdemokraterna har satt upp ett ambitiöst mål för att minska arbetslösheten. Men arbetsmarknadsåtgärderna som diskuteras handlar mer om att möblera om i statistiken än att skapa fler jobb. ”Risken med en del av förslagen är att de flyttar öppet arbetslösa till dold arbetslöshet”, säger Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.
NYHET Publicerad:

Företag och studenter: "Utbildning ska leda till jobb"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sacos studentråd har tillsammans med företaget Cruitway lanserat kampanjen Mer än böcker. Målet med kampanjen är att göra politiker, akademi och arbetsgivare uppmärksamma på viljan att utbildning ska leda till jobb.
NYHET Publicerad:

Så får invandrade akademiker jobb snabbare

KOMMENTAR Inför ett centralt system för bedömning av utländsk högre utbildning och släpp in privata aktörer, som vid sidan om arbetsförmedlingen, guidar invandrade akademiker till jobb. En snabbare etableringsprocess skulle ge stora samhällsekonomiska vinster, skriver utbildningsexperterna Tobias Krantz och Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

S jobbförslag håller inte måttet

KOMMENTAR Socialdemokraterna har satt ett ambitiöst mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samtidigt saknas verkliga förslag för att nå dit i deras valmanifest. Extratjänster för långtidsarbetslösa och 90-dagarsgaranti är inte lösningen på jobbristen, även om sådana åtgärder självklart kan bidra till att dölja den verkliga arbetslösheten, skriver Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Fler inträdesjobb förbättrar matchningen

DÖRRÖPPNARE Om företag inte kan anställa personal på kortare tidhorisont är risken att man låter bli att expandera när försäljningen ökar. Visstidsanställningar fungerar ofta som en ”fot in” på arbetsmarknaden för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar. Fler inträdesjobb är också viktiga för att matchningen på svensk arbetsmarknad ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Falska hotbilder stänger arbetsmarknaden

KOMMENTAR Att arbetsgivare rundar Lagen om anställningsskydd (Las) genom att hyra in bemanningspersonal, har länge varit en stående kritik från LO. Detta har Svenskt Näringsliv hävdat inte stämmer, vilket nu bekräftas av den nya inhyrningsutredningen, skriver Christer Ågren, vvd. 
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Problem med matchningen på arbetsmarknaden

ALMEDALEN Enligt docent Andreas Bergh handlar matchningen på arbetsmarknaden om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb.
NYHET Publicerad:

Upprop för ett öppet Sverige

KAMPANJ Det är dags att säga ifrån mot de krafter som vill stänga gränser och öka protektionismen. Det menar Svenskt Näringsliv som drar igång ett upprop för ett välkomnande Sverige.
NYHET Publicerad:

17 reformer för ett starkare Sverige

REFORMAGENDAN I knappt ett år har Svenskt Näringsliv presenterat en lång rad reformer inom nästan lika många områden. Under ett avslutningsseminarium var det skattefrågorna som debatterades flitigt. ”Vi måste minska dubbelbeskattningen; hur svårt kan det vara?” undrade Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som får företag att anställa fler

ARBETSMARKNAD Möjligheter till visstidsanställning, turordningsregler baserade på kompetens och inställning och fortsatt sänkt arbetsgivaravgift för personer under 26 år. Det är åtgärder som skapar fler jobb, visar en enkät bland företagen.
NYHET Publicerad:

Äldre medarbetare en resurs att räkna med

ARBETSMARKNAD Samhällsutvecklaren Rambölls HR-chef Monica Bergqvist menar att äldre medarbetare är en tillgång för företaget.
NYHET Publicerad:

”Ålder ingen belastning”

ARBETSMARKNAD Bussbolaget Nobina rekryterar gärna äldre bussförare. Ju mer erfarenhet, desto bättre, menar HR-chefen Eva Nelson.
NYHET Publicerad:

Delade meningar om äldre arbetskraft

ARBETSMARKNAD Det härjar missuppfattningar bland arbetsgivare. Äldre arbetskraft anses ha sämre förmåga att lära, ha otillräcklig utbildning och inte vara lika flexibla som yngre, enligt undersökningar. Attityden är inte ett uttryck för en generell diskriminering, enligt Svenskt Näringsliv.