Bemanningsföretag ger invandrare jobb

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Bemanningsföretag är en viktig språngbräda för invandrare in på den svenska arbetsmarknaden. "Invandrare går vidare från de jobben till reguljära jobb. Just i Norden tycks de fylla en viktig funktion", säger forskaren Per Skedinger.

"Danmark, Sverige och Norge har det gemensamt att det verkar som om bemanningsföretagen hjälper personer med utomeuropeisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden, säger forskaren Per Skedinger.

Integrationen på den svenska arbetsmarknaden fungerar dåligt, särskilt svårt har invandrare med ett ursprung utanför EU att få jobb. Per Skedinger, forskare på Institutet för Näringslivsforskning, anser att lägre minimilöner och ett reformerat LAS skulle underlätta för invandrarna.

I rapporten Reglering eller Diskriminering från tankesmedjan Fores diskuterar han dessa hinder och lyfter dessutom fram bemanningsföretag som en brobyggare på arbetsmarknaden.

Flera forskarstudier från de nordiska länderna visar att bemanningsföretagen har gynnsamma effekter på integrationen. De anställer en högre andel invandrare än andra företag.

– Danmark, Sverige och Norge har det gemensamt att det verkar som om bemanningsföretagen hjälper personer med utomeuropeisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Per Skedinger.

Det kan vara svårt för enskilda företag, speciellt små företag, att värdera invandrares kvalifikationer, till exempel examen. Därför kan det uppfattas som en större risk att anställa en person med utländsk bakgrund. Här har bemanningsföretagen en viktig roll att spela. Det är lättare att hyra än att fastanställa för en arbetsgivare som känner sig osäker.

– Man kan säga att bemanningsföretagen minimerar risker för företagaren. Det verkar vara den rimligaste förklaringen till resultaten i studierna, säger Per Skedinger.

Det starka anställningsskyddet i Sverige bidrar i sin tur till att företagarna blir ännu mer försiktiga i sin rekrytering. Riskerna höjs ytterligare.

Forskning visar också att i länder med ett starkt anställningsskydd frodas bemanningsföretagen.

– Vi har sett det i USA, där anställningsskyddet stärkts i vissa delstater. Det har skapat ett läge där bemanningsföretagen har en snabb tillväxt. Det kan vara rimligt att tro att samma sak kan ske i Europa.

Hotad tillväxt
Sedan en tid tillbaka har det funnits en facklig kritik mot bemanningsföretag, bland annat under förra avtalsrörelsen. Fackliga företrädare anser att företagare utnyttjar bemanningsföretag för att kringgå turordningsreglerna. Det finns också en oro för vad det nya Bemanningsdirektivet kommer att få för konsekvenser för bemanningsbranschen.

– Det gäller att man inte skärper regler som begränsar bemanningsföretagens tillväxt. Jag tycker att branschen ska få chansen att växa naturligt efter efterfrågeutvecklingen. Det kommer att slå mot invandrare om restriktioner införs, säger han.

Men bemanningsföretagen är naturligtvis inte en mirakelkur på integrationsproblematiken på grund av att branschen ännu så länge är liten. Per Skedinger anser att sänkta minimilöner, ett begrepp som han föredrar att använda framför lägsta löner, skulle göra mycket för att öka invandrares chanser att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Dels skapar minimilöner trösklar för marginaliserade grupper att komma in på arbetsmarknaden eftersom det blir färre enkla jobb att söka. Dels ökar konkurrensen om de jobb som faktiskt finns, invandrare tvingas konkurrera med studerande om samma jobb inom till exempel restaurangnäringen.

– På lite längre sikt är det viktigt att man inte försvårar expansionen inom bemanningsbranschen. Men om man lyckas få ordning på minimilönerna får det större effekt på kortare sikt, säger Per Skedinger.

Minimilöner, lägstalöner eller ingångslöner?
Bland arbetsmarknadens parter och i kollektivavtal förekommer flera olika begrepp för samma sak: den lägst tillåtna lönen i avtalen. Per Skedinger anser att ”minimilöner” är det mest precisa begreppet, eftersom ”lägstalöner” och ”ingångslöner” även kan förstås som den lägsta faktiska lönen.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Unga ambassadörer ska locka fler att bli plåtslagare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket satsar nu PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd på att engagera unga förebilder inom branschen. Efter sommaren kommer yrkesambassadörerna att ge sig ut i svenska skolor och berätta om varför de brinner för plåtslagaryrket.
NYHET Publicerad:

Regeländring för nystartsjobb försämrar jobbchanser

KOMMENTAR Nystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som fungerar. Därför oroar förslaget till regeländring som en statlig utredning lagt fram. I spåren följer mer regelkrångel, byråkrati och längre beslutstider, skriver arbetsmarknadsexpert Karin Ekenger.
NYHET Publicerad:

Elektrikerfirma hittar inte yrkeserfarna

REKRYTERING Många företag, inte minst inom hantverkaryrken, har svårt att rekrytera personer med relevant yrkeserfarenhet. ”Vi behöver anställa 3-5 personer men har svårt att hitta personer som håller måttet”, säger Robert Alriksson, vd för installationsföretagen i RA Gruppen.
NYHET Publicerad:

Bred översyn öppnar för modern jobbförmedling

KOMMENTAR Regeringen vill syna Arbetsförmedlingen. Idag presenterades utredningsdirektiven. Svenskt Näringsliv är positiv till att utredaren ska se om det är möjligt att konkurrensutsätta vissa delar av verksamheten. Det borgar för bättre effektivitet.
NYHET Publicerad:

Rekordstort elevintresse för plåtslageri i Falun

YRKESUTBILDNING För tre år sedan var utbildningen till plåtslagare nedläggningshotad på Lugnetgymnasiet i Falun. Det saknades intresse bland eleverna, trots strålande framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Idag är ser det helt annorlunda ut – hälften av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har sökt inriktning plåtslageri till hösten i den första preliminära antagningen.
NYHET Publicerad:

Bättre arbetsförmedling kan stärka matchningen

KOMMENTAR Det finns ett uppenbart glapp mellan efterfrågan på nya medarbetare och de som söker arbete. Mycket behöver göras för att förbättra matchningen. Därför ser Svenskt Näringsliv positivt på regeringens aviserade översyn av offentligt finansierad arbetsförmedling.
NYHET Publicerad:

Effektiv matchning kräver genomgripande reformer

ARBETSMARKNAD Idag misslyckas uppemot vart femte rekryteringsförsök och förtroendet för Arbetsförmedlingen är rekordlågt. Regeringens kommande översyn av verksamheten är efterlängtad, men det krävs en stark politisk reformvilja för att lyckas. Här är vår lista på viktiga principer att ta fasta på, skriver tio arbetsgivarföreträdare.
NYHET Publicerad:

Många hinder från särskola till jobb

ARBETSMARKNAD Regelförenklingar i stödsystemen, handling istället för vackra ord, och ett stärkt företagsklimat. Det var några förslag på åtgärder som presenterades vid ett seminarium. "Fler utförare av arbetsförmedlingstjänster skulle kunna möjliggöra att specialistförmedlingar växer fram", sade Li Jansson, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Fortsatta problem med matchningen

ARBETSMARKNAD Akademisk examen blir allt viktigare. Hälften av Sveriges personalchefer säger att en akademisk examen har ökat i betydelse de senaste tio åren. Det visar Poolias Kompetensindikator. Samtidigt kvarstår missmatchen på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Vässad arbetsförmedling bra för alla

KOMMENTAR Centerpartiet vill stöpa om Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget. En ny förmedlingsmodell med bättre relevans och ökad effektivitet ligger i allas intresse, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Så kan Löfven ordna en halv miljon nya jobb

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget som mål att Sverige ska uppnå den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det är bra med tydlighet, men det är också viktigt att vara realistisk med vad som krävs för att uppnå ett så ambitiöst mål. Det krävs reformer, skriver Urban Bäckström, vd, och Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Många får jobb efter omställningsstöd

ARBETSMARKNAD Nästan två tredjedelar av de som fick omställningsstöd via Trygghetsfonden, TSL, för tre år sedan har i dag en tillsvidareanställning. Det visar en SIFO-undersökning, där 1 000 personer har intervjuats.
NYHET Publicerad:

Oroväckande brist på jobbskapande åtgärder

JOBB Fler i jobb är den stora utmaningen för politikerna. Det konstaterade Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, när han på torsdagen samtalade med företagare i Västerås. "Vi måste komma bort från tron på att politikerna kan fixa jobben. Det kan de inte. Men de kan fixa förutsättningarna", sade han.
NYHET Publicerad:

Äntligen en översyn av Arbetsförmedlingen

HÖSTBUDGETEN Att regeringen vill göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen visar att man tar myndighetens problem på allvar. Det är dags att låta andra omställningsaktörer få konkurrera på lika villkor med Arbetsförmedlingen, skriver Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen fixar inte matchningen

ALMEDALEN Många företag är i akut behov av arbetskraft men hittar inte rätt personer trots hög arbetslöshet. Företagen behöver hjälp, men att vända sig till Arbetsförmedlingen ses inte som ett alternativ.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget laddar för VM

WORLD SKILLS I början av juli åker 25 svenska ungdomar till Leipzig för att tävla i 23 olika yrken. Där kommer över 1000 unga från 53 länder slåss om guldmedaljerna, som delas ut i totalt 45 yrkeskategorier.
NYHET Publicerad:

Näringslivet drar nytta av friskolor

FRISKOLOR Friskolorna hjälper till att fylla industrins skriande kompetensbehov. "Eleverna från Lichron är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden", konstaterade Leila Kammari, vd för Lichron Teknik, under ett SPN-seminarium.
NYHET Publicerad:

Svidande kritik mot Arbetsförmedlingen

ARBETSMARKNAD Tre av fyra arbetsförmedlingar uppger att deras tid för arbetsgivarkontakter är för knapp. Det framgår av Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens insatser för unga.
NYHET Publicerad:

Rating av jobbcoacher ett steg i rätt riktning

KOMMENTAR Arbetsförmedlingen inför nu ett ratingsystem som ska mäta hur effektiva de privata jobbcoacherna är. Det är ett steg i rätt riktning, men systemet borde även omfatta Arbetsförmedlingens egna jobbcoacher och arbetsförmedlare, skriver Karin Ekenger i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen behöver reformeras

KOMMENTAR Städa upp i den offentligt finansierade Arbetsförmedlingen. Se till att myndigheten fokuserar på att förmedla jobb, inför tydligare spelregler, bättre uppföljning och utöka antalet jobbförmedlare för att vässa matchning på arbetsmarknaden, uppmanar Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert.