Stoppa dubbelbeskattningen

NYHET Publicerad

DUBBELBESKATTNING Problemen med dubbelbeskattning av moms på appar och andra elektroniska tjänster måste lösas nu. Det kräver Svenskt Näringsliv och en rad tunga branschorganisationer i ett öppet brev till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Problemet är akut för många företag som nu överväger att flytta verksamheten utomlands. Det är dags att Skatteverket tillämpar grundläggande rättsprinciper och undviker dubbelbeskattning.

 

Ladda ner

Nyheter

NYHET Publicerad:

Finansieringsproblem stoppar företagandet

REFORMAGENDAN Det har blivit allt svårare för små och nystartade företag att få banklån de senaste åren. Problemet har inte uppmärksammats ordentligt, menar ekonom Anders Bornefalk, som tagit fram fyra förslag som ska underlätta finansieringen.
NYHET Publicerad:

Olika världar för kapitalbeskattning

SKATTER Sveriges kapitalskatt på 30 procent är högre än snittet i omvärlden, som ligger på 17 procent. "Den höga kapitalskatten kan ses som en förklaring till att hushållens direktägande på börsen fallit som en sten" säger Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Sverige riskerar förlora stora skatteintäkter

KOMMENTAR Riksdagen och regeringen måste uppmärksamma det rävspel som nu pågår om skatteintäkter. Internationella regler kring var företagen ska betala skatt ifrågasätts just nu av utvecklingsländer som Brasilien, Indien och Kina. Sverige riskerar att förlora stora skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Momssänkning gav 4 000 nya jobb

SKATT Sänkt restaurangmoms var tänkt att skapa 3 500 nya jobb i branschen. Istället blev det 4 000. Det slår Konjunkturinstitutet fast i en rapport. Trots glädjebeskedet finns en oro i branschen för att momsen ska höjas igen.
NYHET Publicerad:

Ingen kovändning om månadsuppgifter

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har inte ändrat uppfattning i frågan om kraven på arbetsgivare att lämna uppgifter om varje anställd en gång i månaden, skriver skatteexperterna Kerstin Nyquist och Krister Andersson.
NYHET Publicerad:

Dags att nominera kandidater till mediapris

UTMÄRKELSE Sedan fem år tillbaka delar Näringslivets Skattedelegation ut ett mediapris. Årets nomineringar ska skriftligen vara juryn tillhanda den 1 november. Vinnaren får 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Skatteförslag leder till färre investeringar

NY RAPPORT Var tredje företagare får mindre lust att investera i sitt eget företag om regeringens 3:12-förslag går igenom. Det visar en ny opinionsundersökning bland 1000 företagare.
NYHET Publicerad:

App-försäljare slipper dubbel moms

MOMS Svenska företag som säljer appar och kan visa att moms har betalats i ett annat EU-land behöver inte betala moms även i Sverige, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.
NYHET Publicerad:

Förenkla för företagen att ha bil

SKATT Olika momsregler vid hyra och köp av fordon krånglar till det för många företagare. Svenskt Näringsliv vill göra det enklare genom att införa homogena skatteregler. Ett steg åt rätt håll, anser företagaren Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Företagare i kläm i skattemål

MOMS Nästan var fjärde skattskyldig nekas anstånd i skattemål trots att de senare vinner den underliggande skattefrågan, visar en rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Att domstolarna gör felaktiga bedömningar i så hög grad är varken rimligt eller rättssäkert", säger Karl-Johan Nörklit, en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv säger nej till Tobinskatt

TOBINSKATT En skatt på finansiella transaktioner medför ökade kapital- och transaktionskostnader,minskad BNP samt minskade skatteintäkter för medlemsstaterna. Det skriver Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation i ett remissyttrande till Finansdepartementet.
NYHET Publicerad:

Momssänkning ger fler jobb

SKATT Sänkt moms har skapat motsvarande 6 000 nya heltidsjobb i restaurangbranschen. Det visar en undersökning från branschorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.
NYHET Publicerad:

Ledarskribent får årets mediapris

PRISAS Expressens ledarskribent Eric Erfors har tilldelats Näringslivets Skattedelegations mediapris för 2012. "Eric Erfors skriver ofta och med stor bredd om skatter", är juryns motivering.
NYHET Publicerad:

Fördjupad samverkan får kritik

SAMVERKAN Skatteverket vill etablera ett långsiktigt samarbete med svenska storföretag så att de inte råkar ut för skattesmällar och efterkontroll. Systemet har dock fått kritik. Vid ett seminarium i Näringslivets Hus föreslog professor Robert Påhlsson att planen läggs på is tills den har utretts ordentligt.
NYHET Publicerad:

Höga minimilöner sköt sänkt arbetsgivaravgift i sank

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN Sänkt arbetsgivaravgift för unga bidrog inte till att minska ungdomsarbetslösheten. Sänkningen omintetgjordes av stigande minimilöner. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ta rättssäkerheten på allvar

KOMMENTAR Regeringen har möjlighet att i höstbudgeten presentera regler för ränteavdragen som visar att man tar rättssäkerheten för företagen på allvar. Då kan effekten av bolagsskattesänkningen bli många jobb i Sverige och ökade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Många jobb efter sänkt krogmoms

SKATTER Sänkningen av krogmomsen har gjort att restaurangbranschen anställer som aldrig förr. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen och SCB. "Vi har anställt två stycken men är på gång att anställa fler", säger Thomas Bjurholm, som driver Sundby Gård i Huddinge.
NYHET Publicerad:

Momsregler försvårar gränsaffärer

SKATT Tullregler mellan Sverige och Norge försvårar affärsverksamheten för företagare på båda sidor av gränsen. Företagare i regionen vittnar om stora förluster på grund av momsreglerna. "Många företagare har gett upp, de orkar inte med byråkratin och är förbannade", säger Tommie Jirhed på det regionala projektet Vaajma.
NYHET Publicerad:

Tullen trasslar till momsbetalning

SKATT Tullverket hanterar moms på import från länder utanför EU. Det försvårar möjligheten att hävda sig i konkurrensen, anser företagaren Ingmar Ingstad. Han vill att Skatteverket tar över uppgiften.