Stoppa dubbelbeskattningen

NYHET Publicerad

DUBBELBESKATTNING Problemen med dubbelbeskattning av moms på appar och andra elektroniska tjänster måste lösas nu. Det kräver Svenskt Näringsliv och en rad tunga branschorganisationer i ett öppet brev till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Problemet är akut för många företag som nu överväger att flytta verksamheten utomlands. Det är dags att Skatteverket tillämpar grundläggande rättsprinciper och undviker dubbelbeskattning.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omöjligt rädda företag med gällande regler 

DEBATT Dagens regler för skatteskulder gör det omöjligt för företagare att rädda sitt företag. Betalas inte skatten, så avvecklas bolaget omedelbart, enligt företrädaransvaret. Det vill Svenskt Näringsliv ändra på.
NYHET Publicerad:

Osäkra skatteregler skadar småföretagare

SKATTER Slopa företrädaransvaret. Vi kan inte ha ett system som per automatik gör att företagare drabbas av personligt ansvar för företagets skatteskulder, anser Anna-Lena Bohm som driver företaget UniGuide.
NYHET Publicerad:

Vägskatt kan ge dyrare mjölk på bordet

SKATTER Senast 2018 ska en helt ny skatt på tunga vägtransporter vara införd. Det föreslår den rödgröna regeringen, vilket kommer att öka kostnaderna på det som transporteras och det blir konsumenterna som får betala: En liter vanlig mjölk kan bli 25 öre dyrare.
NYHET Publicerad:

Planerar regeringen en skattechock?

KOMMENTAR Regeringens prognos för den ekonomiska utvecklingen skapar frågetecken kring hur överskottsmålet ska uppnås till 2018. Om det inte rätas ut finns en farhåga att det planeras åtstramningsåtgärder under de närmaste åren, skriver Jonas Frycklund, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Bättre skattepolitik krävs för att säkra pensionerna

KOMMENTAR En ny prognos visar att pensionerna kommer att växa framöver. Men de förslag till skattehöjningar på arbete som lagts i budgetpropositionen kommer att leda till lägre sysselsättning och göra att pensionerna utvecklas sämre på längre sikt. För att säkra framtidens pensioner behövs i stället reformer som stärker arbetslinjen.
NYHET Publicerad:

Läxhjälpsföretag förlorar mark

SKATT Krympande verksamhet, uppsägningar och minskad omsättning blir verklighet för läxhjälpsföretag om rutavdraget försvinner vid årsskiftet som regeringen aviserat.  
NYHET Publicerad:

Skatteförslag får kalla handen

REMISS Svenskt Näringsliv avstyrker i sitt remissvar ­förslagen från Företagsskatte­kommittén om ny bolagsbeskattning.
NYHET Publicerad:

Ingen höjd restaurangmoms

SKATT Den aviserade höjningen av restaurangmomsen är inte längre aktuell. Detta sedan Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens. ”Fantastiska nyheter för företagen och alla deras anställda”, säger Visitas vd Eva Östling.
NYHET Publicerad:

Osäkerheten breder ut sig

ENKÄT Många företagare anpassar redan nu verksamheten för att hantera konsekvenserna av de förslag som diskuterats under valrörelsen, visar en rundringning. För butiksägaren Marianne Ohlson är höjningen av arbetsgivaravgiften för unga ett svårt slag. Redan nu drar hon ned på personalen.
NYHET Publicerad:

Ödesval för restaurangägare

SKATTER När restaurangmomsen sänktes vågade krögaren Mats Bengtsson ta steget och satsa på en av de egna restaurangerna och anställa fler medarbetare. Inför risken för den så kallade dubbelstöten hotas inte bara den restaurangen, utan också verksamheten vid de övriga krogarna. "Det värsta är att kreativiteten och glädjen i att utveckla företaget försvinner inför sådana här hot", säger han.
NYHET Publicerad:

Vågat förslag från Företagsskattekommittén

SKATTER ”Att skapa lika skattevillkor för eget och lånat kapital är eftersträvansvärt. Företagsskattekommittén lämnar konkreta förslag för att uppnå detta.” Det säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen. Men han varnar samtidigt för att slopad avdragsrätt för negativa finansieringsnetton är ett oprövat område.
NYHET Publicerad:

Finansieringsproblem stoppar företagandet

REFORMAGENDAN Det har blivit allt svårare för små och nystartade företag att få banklån de senaste åren. Problemet har inte uppmärksammats ordentligt, menar ekonom Anders Bornefalk, som tagit fram fyra förslag som ska underlätta finansieringen.
NYHET Publicerad:

Sverige riskerar förlora stora skatteintäkter

KOMMENTAR Riksdagen och regeringen måste uppmärksamma det rävspel som nu pågår om skatteintäkter. Internationella regler kring var företagen ska betala skatt ifrågasätts just nu av utvecklingsländer som Brasilien, Indien och Kina. Sverige riskerar att förlora stora skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ingen kovändning om månadsuppgifter

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har inte ändrat uppfattning i frågan om kraven på arbetsgivare att lämna uppgifter om varje anställd en gång i månaden, skriver skatteexperterna Kerstin Nyquist och Krister Andersson.
NYHET Publicerad:

Dags att nominera kandidater till mediapris

UTMÄRKELSE Sedan fem år tillbaka delar Näringslivets Skattedelegation ut ett mediapris. Årets nomineringar ska skriftligen vara juryn tillhanda den 1 november. Vinnaren får 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Skatteförslag leder till färre investeringar

NY RAPPORT Var tredje företagare får mindre lust att investera i sitt eget företag om regeringens 3:12-förslag går igenom. Det visar en ny opinionsundersökning bland 1000 företagare.
NYHET Publicerad:

App-försäljare slipper dubbel moms

MOMS Svenska företag som säljer appar och kan visa att moms har betalats i ett annat EU-land behöver inte betala moms även i Sverige, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.
NYHET Publicerad:

Förenkla för företagen att ha bil

SKATT Olika momsregler vid hyra och köp av fordon krånglar till det för många företagare. Svenskt Näringsliv vill göra det enklare genom att införa homogena skatteregler. Ett steg åt rätt håll, anser företagaren Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Företagare i kläm i skattemål

SKATTER Nästan var fjärde skattskyldig nekas anstånd i skattemål trots att de senare vinner den underliggande skattefrågan, visar en rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Att domstolarna gör felaktiga bedömningar i så hög grad är varken rimligt eller rättssäkert", säger Karl-Johan Nörklit, en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv säger nej till Tobinskatt

TOBINSKATT En skatt på finansiella transaktioner medför ökade kapital- och transaktionskostnader,minskad BNP samt minskade skatteintäkter för medlemsstaterna. Det skriver Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation i ett remissyttrande till Finansdepartementet.