Fortsatt strid om second hand-butik

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Sedan ett år tillbaka driver Hanne Westergren en second hand-butik i Sölvesborg, men nu har kommunen öppnat en liknande butik 35 meter bort, och detta helt utan förvarning. "Det känns som att jag har fått en kniv i ryggen", säger hon.


Hanne Westergren, som driver second hand-butiken Skattkistan i Sölvesborg, fick höra på omvägar att kommunen tänkte öppna en konkurrerande butik ett stenkast från hennes affär.

– Kommunen har aldrig ens pratat med mig, det var mina kunder som informerade mig om kommunens planer. Det känns som att jag har fått en kniv i ryggen, säger hon.

Hanne känner att det kommer att bli svårt att konkurrera med kommunens nyöppnade second hand-butik, som har större lokaler, billigare arbetskraft och skattefinansierade lokaler. Dessutom har den inte samma krav på vinst, anser hon.

– Vi tävlar inte på lika villkor, det kommer att vara omöjligt för mig att konkurrera med deras priser. Kommunen ska hjälpa bygdens företag, inte konkurrera med dem. Det kan inte vara tillåtet för en kommun att bete sig på det här sättet, säger hon.

Kommunens verksamhet är i första hand inte en second hand-butik, utan en daglig omsorgsverksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar, anser Heléne Björklund(s), kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.

– Det är synd att hon uppfattar att kommunen jäklas, när syftet var något helt annat. Jag tror att vår butik till och med kan gynna Hannes affärer. Efter den här diskussionen är det ju fler som känner till hennes butik.

Hanne Westergren har nu skrivit till Konkurrensverket och överklagat.

– Det här är mitt levebröd. Om kommunen får fortsätta tvingas jag att bomma igen och flytta från kommunen, säger hon.

– Jag beklagar att Hanne känner sig överkörd och har fått en negativ inställning till vår verksamhet. Det är tråkigt, för vår butik skulle kunna vara något positivt för både henne och staden. Den största bristen i det här är att vi inte har kommunicerat med varandra, säger Heléne Björklund.

Kommunen har nu lämnat över ärendet till näringslivets företrädare i Sölvesborgs cityförening.

– Vi lovar att följa deras rekommendationer, om de tycker att vi bedriver osund konkurrens, kommer vi att stänga kommunens second hand-butik. Beskedet meddelas under fredagen, säger hon.

Daniel Mellwing

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Landsting följer spelregler

KONKURRENS Stockholms läns landsting beklagar om Fredrik Östlin känner sig illa bemött. Miljöchef Charlotta Brask säger i en kommentar att man har respekt för hans arbete som bidrar till en mer hållbar värld.
NYHET Publicerad:

Landstinget norpade hans affärsidé

KONKURRENS Stockholms läns landsting och Malmö Stad vände sig till Karlstadsbaserade tjänsteföretaget Off2Off för att få hjälp med att utforma en portal på nätet. Men istället för ett kontrakt gick de vidare med idén på egen hand. ”Jag känner mig trampad på”, säger entreprenör Fredrik Östlin.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket utreder Falu kommuns VM-bygge

KONKURRENS Inför skid-VM i Falun har kommunen rustat upp Lugnets skidstation för flera hundra miljoner kronor. Nu utreder Konkurrensverket om kommunen har agerat i strid med lagen om offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Kommunen slår undan benen på konferensföretag

KONKURRENS Kommunalt ägda Gummifabriken i Värnamo hyr ut konferenslokaler till kraftigt rabatterade priser. Det har fått övriga konferensföretag på orten att gå på knäna. ”Vi har tappat 1,4 miljoner kronor på mötessegmentet. Vi har fått en konkurrent som vi inte kan fightas med, som använder våra skattepengar emot oss”, säger Kåre Johansson, som driver ett hotell i Värnamo.  
NYHET Publicerad:

Stockholm erkänner felaktig upphandling

Tantobadet i Stockholm byggdes utan upphandling i somras, vilket en företagare reagerade på. Ärendet togs upp i förvaltningsrätten som slog fast att Stockholms stad gjorde fel. Staden har inte överklagat domen.
NYHET Publicerad:

Företagare fick rätt efter felaktig upphandling

UPPHANDLING Under sommaren svalkade det nybyggda Tantobadet många varma stockholmare, men lagom till hösten visade det sig att bygget för två miljoner bröt mot lagen om upphandling. Nu måste upphandlingen göras om på grund av en miss av Stockholms stad. 
NYHET Publicerad:

Företagaruppror mot folkhögskola

KONKURRENS Folkhögskolan i Vindelns kommun som finansieras av offentliga medel är i blåsväder efter att ha blivit anmäld av flera företagare till Konkurrensverket. Skolans konferensverksamhet har tvingat Mikael Holmlund, som driver Vindelns camping, att lägga ned sin planerade konferenssatsning. ”Prismässigt är det omöjligt att konkurrera”, säger han.
NYHET Publicerad:

Regeringen stoppar statlig prisdumpning

KONKURRENS Under tio års tid kämpade det veterinärmedicinska laboratoriet Vidilab mot Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vars billiga labbtester snedvrider konkurrensen. Kampen gav till slut utdelning när Landsbygdsdepartementet i somras ändrade myndighetens instruktioner.
NYHET Publicerad:

Kriminalvårdens priser hotar privata tvätterier

KONKURRENS Kriminalvårdsanstalten Skogomes tvätteri utanför Göteborg konkurrerar på den privata marknaden och erbjuder lägre priser än vad andra tvätteriföretag i regionen kan göra. Nu råder oro i branschen. ”På sikt kan vi behöva säga upp personal”, säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.
NYHET Publicerad:

Kommun köpte tjänster utan upphandling

UPPHANDLING Tio gånger det lagstadgade beloppet. Så långt hann det gå i Marks kommun innan någon reagerade på att inköpen gjordes utan upphandling.
NYHET Publicerad:

Nya konkurrenslagen ett får i vargakläder

KONKURRENS Den skärpta konkurrenslagen från 2010 skulle sätta stopp för offentliga aktörer som leker entreprenörer. Men drygt fyra år efter att lagen trädde i kraft har inte mycket hänt.
NYHET Publicerad:

Upphandling gjordes inte om trots bakläxa

WEBB-TV När Östgötatrafiken upphandlade en central för beställningar av sjukresor och färdtjänst fick inte företaget Samres vara med. Orsaken: Samres centraler ligger inte i Östergötland. Förvaltningsrätten underkände lokaliseringskravet, ändå gjordes inte upphandlingen om. ”Det är allvarligt”, säger Björn Falk, vd Samres.
NYHET Publicerad:

Bakslag i konkurrensmål

KONKURRENS Stockholms tingsrätt friar Strömstads Badanstalt i ett uppmärksammat konkurrensmål. Det kommunala bolaget driver ett gym i anslutning till en simhall. Nu väljer Konkurrensverket att överklaga. ”Jag har drivit det här i 23 år. Man ska inte kunna bli utkonkurrerad av kommunala skattepengar”, säger förre ägaren till gymmet, Per Andersson.
NYHET Publicerad:

Borås döms för brott mot konkurrenslagen

KONKURRENS Borås kommuns servicekontor fälldes i dag i Stockholms tingsrätt för brott mot konkurrenslagen. Kommunen måste nu sluta att utföra mark- och anläggningsarbeten på den privata marknaden.
NYHET Publicerad:

Regeringsförslag riskerar att öka korruptionen

UPPHANDLING Sverige är ett av världens minst korrupta länder. En bidragande orsak till det är vår lagstiftning som styr offentliga upphandlingar. Men senare denna vecka väntas regeringen presentera ett förslag om att kraftigt höja gränsen för direktupphandlingar. Det riskerar att leda till sämre insyn och mer korruption, varnar företrädare för Svenskt Näringsliv, Almega och Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Premiärdom sätter stopp för osund konkurrens

KONKURRENS För första gången har den nya konkurrenslagen prövats i högsta instans. Det är Stanley Security Solutions som får rätt mot räddningstjänsten Dala-Mitt. "Nu får branschen och alla privata aktörer större möjlighet att konkurrera i offentliga upphandlingar", säger Annika Roupe, vice vd på Stanley Security Solutions.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när skolan skulle läggas ner

FRISKOLA När den kommunala byskolan skulle läggas ner tog föräldrarna upp kampen för att få ha skolan kvar. Alternativet blev att starta en friskola. Det startade en hård kamp mot kommunen som in i det sista försökte stoppa föräldrarnas planer. Bland annat tvingades de bjuda över sig själva fyra gånger för att få köpa skolhuset.
NYHET Publicerad:

Kommuner ska inte leka affärsmän

KONKURRENS Företag vacklar under trycket från kommuner som konkurrerar på osunda villkor. Birgitta Laurent har jobbat med frågan i sju år. Hon vill se en tydligare gräns mellan kommersiellt företagande och kommunalt åtagande.
NYHET Publicerad:

Kampanj mot snedvriden konkurrens

OPINION Ska kommuner driva gym, restauranger och resebyråer? Självklart inte, svarar Almega Tjänsteföretagen. Sedan i somras driver de kampanj på Facebook mot osund konkurrens. En huvudroll har seriefiguren Göte Stohr.
NYHET Publicerad:

Örebro mörkar inköp av julbelysning

UPPHANDLING Avtalet är värt två miljoner per år och omfattar bland annat julbelysningen i staden. Trots beloppets storlek har Örebro kommun inte använt upphandlingslagen och det har fått Konkurrensverket att reagera.