Handledaren avgörande för bra praktik

NYHET Publicerad

PRAO OCH PRAKTIK Prao och praktik kan inte ersättas av till exempel studiebesök i företag, anser Johan Talenti, vd för Silentium AB. Själv gjorde han en gång i tiden prao på Skogaholms bröd.
- Jag lärde mig basala grejer, som att umgås med äldre, passa tider och förstå samband.

Johan Talenti, Silentium AB

– Näringslivet har ett stort ansvar för att bli mycket mera aktivt när det gäller att ta emot praktikanter och praoelever, säger Johan Talenti, Silentium AB.

Att packa bröd kunde bli lite enformigt, men tack vare en engagerad handledare lärde han sig mycket.

– Jag tror inte att det spelar så stor roll var man befinner sig om man har en bra handledare. Jag fick lära mig att se helheten; att här kommer mjölet in och längre fram står kunden som ska köpa sin Skogaholmslimpa. I logistikkedjan är alla beroende av varandra.

Hälften av de anställda på Silentium AB är under 25 år. Många är studenter, som jobbar tillfälligt. Rekrytering pågår ständigt.

– Ju mer baskunskaper och sociala färdigheter de har med sig, desto kortare bli startsträckan hos oss, säger Johan Talenti. Det kan handla om att förstå att det är viktigt att komma i tid till jobbet och att ställa in kaffekoppen i diskmaskinen. Och prao och praktik kan vara ett sätt att ge sådana kunskaper.

Delat ansvar, inget ansvar

Silentium tar emot prao-elever och praktikanter när skolorna hör av sig. Men Johan Talenti tycker att det blir för sällan.

– Det är inte ofta skolorna ringer och det förstår jag inte.

Han tycker att det är rimligt att skolorna tar kontakt om det vill ha plats för sina elever. Att tala om delat ansvar tycker han skapar gränsdragningsproblem.

– I vår verksamhet betyder delat ansvar att ingen tar ansvar.

Samtidigt är det viktigt att företagen tar emot om skolorna knackar på dörren. Det handlar också om att ta ansvar. Om inte annat för den egna verksamheten.

– Det är det finurliga med marknadsekonomin. Om man inte hanterar frågor, blir de problem på längre sikt, säger han. Problemet kan då vara att inte lyckas med sin rekrytering.

Ändå är det omvittnat att skolor kan ha svårt att hitta prao- och praktikplatser. Johan Talenti tror att ett skäl i så fall kan bero på att företagen saknar rutiner för hur detta kan gå till.

– Det är inte ett naturligt inslag i verksamheten.

När Svenskt Näringslivs nya verktyg I Praktiken lanserades i Stockholm nyligen, skedde det i Silentiums lokaler i Stockholm. Och Johan Talenti tror att I praktiken kan bidra till att prao och praktik fungerar på ett bättre sätt.

– Det är bra att den hjälpen nu kommer, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fjärde gymnasieår ska öka anställningsbarheten

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Mycket arbetsplatsförlagd utbildning och över huvud taget nära samverkan med företagen. Det nya fjärde året på Realgymnasiet i Norrköping gör eleverna till gymnasieingenjörer med hög anställningsbarhet.
NYHET Publicerad:

Migration och integration för gymnasieelever

SKOLMATERIAL Många människor är på flykt runt om i världen. En del av dem söker sig till Sverige. Hur går det för de nyanlända flyktingarna på arbetsmarknaden? Vad kan vi göra för att förbättra integrationen? I ett nytt skolmaterial fördjupar sig Svenskt Näringsliv i detta och mycket mer.
NYHET Publicerad:

Rektor på länsresa knackar på hos företagen

SAMVERKAN Högskolan i Gävle har en rundresande rektor. Maj-Britt Johanssons länsresor är inne på andra året. Syftet är bland annat att ta reda på företagens förväntningar på högskolan. "Jag har fått insyn i många företags utmaningar", säger hon.
NYHET Publicerad:

Brittisk metod förebild för samverkan i högskolan

SAMVERKAN Högskolorna i Dalarna och Gävleborg driver nu tillsammans projekt KTP. Det är en i grunden brittiskt metod som visat sig öppna dörrarna mellan högskolan och näringslivet.
NYHET Publicerad:

”Samverkan mellan högskola och näringsliv måste skärpas”

SAMVERKAN Trots år av diskussioner funkar matchningen mellan utbildning och arbetsliv ofta dåligt. I en ny rapport presenterar Saco Studentråd och Teknikföretagen en rad förslag för att förbättra läget.
NYHET Publicerad:

Fokus på samverkan guidar studenter till arbetsliv

SAMVERKAN Kulturarvsstudenterna på Linnéuniversitetet får stort eget ansvar att definiera sin framtida yrkesroll. Lärosätet hjälper till genom att förmedla en nära kontakt till potentiella arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege certifierar naturvetenskapsprogrammet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Teknikcollege Östra Småland har blivit första region att certifiera naturvetenskapsprogrammet på två gymnasieskolor. Detta som svar på näringslivets åsikt att programmet saknas för en komplett utbildningsstruktur inom regionen.
NYHET Publicerad:

Kompetensbytardagen kommer till Nyköping och Katrineholm

HALLÅ DÄR Karin Holmqvist är ansvarig för Kompetensbytardagen, som startade i Östergötland 2014 och som nu under våren kommer till Nyköping och Katrineholm. Syftet är att öka samverkan mellan näringsliv och skola.
NYHET Publicerad:

Unga ingenjörstalanger löser teknikföretags problem

TEKNIK Sverige är i behov av fler utbildade ingenjörer. Glädjande nog finns det framtida ingenjörstalanger på flera högstadieskolor runt om i landet. Nio elevgrupper har nu vunnit pris i Teknikföretagens tävling Årets Problemlösare. "Jag kan mycket mer om ingenjörsyrket nu än jag gjorde innan", säger Irma i klass 9 på Fridaskolan.
NYHET Publicerad:

Företag garanterar kvaliteten på YH-utbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Huddinge kommun tog hjälp av näringslivet för att skapa en helt ny utbildning på Yrkeshögskolan. Det garanterar kvaliteten och ökar möjligheten att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

”Det var ganska tyst, nästan tystare än det är i skolan”

KOMPETENSBYTARDAGEN Det började med en säkerhetsgenomgång och en presentation av företaget Sulzer innan dagen satte fart på riktigt. En dag där läraren Martin Lohm fick möjlighet att se hela produktionslinjen och träffa många olika yrkesroller. Han fick med sig många tankar och idéer som han kommer att ha användning av i sin undervisning. Dessutom finns det redan planer på fortsatt samverkan.
NYHET Publicerad:

Microsoft inleder samarbete med Kodcentrum

SAMVERKAN Microsoft går in som ny huvudsponsor för Kodcentrum. Samarbetet syftar till att introducera fler barn och unga till programmering och digitalt skapande. "Med Microsofts stöd ser vi till att Sveriges unga kan stå sig bättre i den globala konkurrensen, där digital kunskap och kreativitet värderas högt", säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.
NYHET Publicerad:

Masterutbildning ska möta arbetsmarknadens behov

SAMVERKAN Högskolan i Gävle utvecklar en masterutbildning inom Geografisk Informationsvetenskap. En anledning är ett ökat behov av kompetens inom området. Utbildningen kommer därför att ske i nära samverkan med företag och branschorganisationer.
NYHET Publicerad:

"Självklart ska det man pluggar leda till jobb"

SAMVERKAN Tycker du att din utbildning har för lite anknytning till arbetslivet? Informera dig bättre, ställ krav och ta egna initiativ, manar Theres Lundahl, ordförande för Naturvetarnas Studentråd. Hon tycker att lärosätena tar för lätt på frågan om arbetslivsanknytning.
NYHET Publicerad:

Låt rektorn fungera som vd för skolan

LEDARSKAP Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor. Då kommer saker och ting att hända. Näringslivets forskningsberedning har kommit med sina rekommendationer för att lyfta ledarskapet i svenska skolan. I går togs förslagen väl emot vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fler skolor räddas i Flen efter räddningsaktion

SKOLA OCH NÄRINGSLIV I Malmköping blev skolan kvar när föräldrar och näringsliv engagerade sig. Det har inspirerat till en liknande räddningsaktion i grannsamhället Sparreholm. Denna gång kan Flen kommun också tänka sig att acceptera en friskola.
NYHET Publicerad:

Tät kontakt med företagen ger eleverna jobb

UTMÄRKELSEN I våras hade samtliga elever som tog studenten på Elof Lindälvs gymnasiesärskola ett jobb när de gick ut. En av framgångsfaktorerna är att skolan har täta kontakter med företagen inför och under elevernas praktik. Det ger både arbetsgivare och elever en trygghet som bäddar för framtida anställningar.
NYHET Publicerad:

Vad vill du bli när du blir stor?

SKOLA & NÄRINGSLIV Inblick och erfarenhet av arbetslivet blir idag allt viktigare när det kommer till att söka jobb. Trots detta blir till exempel prao allt ovanligare i skolvärlden och elever kan gå ut gymnasiet utan att ha satt sin fot på en arbetsplats. ”Detta är mycket problematiskt och leder i längden till ett utanförskap för ungdomar som inte förstår meningen med studier”, menar Jonas Bygdeson grundare av My Dream Now.
NYHET Publicerad:

Knacka på – ett sätt att söka jobb?

KOMPETENSBYTARDAGEN Söker ungdomar verkligen jobb på rätt sätt? Vad behöver man för kompetens? Hur gör skolan för att motivera eleverna? Samtalet mellan läraren Simon Hellman och VD Roger Andersen var intensivt och byggde på ömsesidig nyfikenhet då de träffades under Kompetensbytardagen.
NYHET Publicerad:

Elever löser näringslivets ekvationer

SAMVERKAN Åttondeklassarna i Fäladsgårdens skola tog ett rejält kliv närmare näringslivet när de fick möta lokala företag och lösa deras matteproblem. ”Många elever fick en aha-upplevelse över hur stor betydelse matematik har i många yrken", säger Marianne Carlsén, matematik, NO och teknik-lärare på skolan.