Handledaren avgörande för bra praktik

NYHET Publicerad

PRAO OCH PRAKTIK Prao och praktik kan inte ersättas av till exempel studiebesök i företag, anser Johan Talenti, vd för Silentium AB. Själv gjorde han en gång i tiden prao på Skogaholms bröd.
- Jag lärde mig basala grejer, som att umgås med äldre, passa tider och förstå samband.

Johan Talenti, Silentium AB

– Näringslivet har ett stort ansvar för att bli mycket mera aktivt när det gäller att ta emot praktikanter och praoelever, säger Johan Talenti, Silentium AB.

Att packa bröd kunde bli lite enformigt, men tack vare en engagerad handledare lärde han sig mycket.

– Jag tror inte att det spelar så stor roll var man befinner sig om man har en bra handledare. Jag fick lära mig att se helheten; att här kommer mjölet in och längre fram står kunden som ska köpa sin Skogaholmslimpa. I logistikkedjan är alla beroende av varandra.

Hälften av de anställda på Silentium AB är under 25 år. Många är studenter, som jobbar tillfälligt. Rekrytering pågår ständigt.

– Ju mer baskunskaper och sociala färdigheter de har med sig, desto kortare bli startsträckan hos oss, säger Johan Talenti. Det kan handla om att förstå att det är viktigt att komma i tid till jobbet och att ställa in kaffekoppen i diskmaskinen. Och prao och praktik kan vara ett sätt att ge sådana kunskaper.

Delat ansvar, inget ansvar

Silentium tar emot prao-elever och praktikanter när skolorna hör av sig. Men Johan Talenti tycker att det blir för sällan.

– Det är inte ofta skolorna ringer och det förstår jag inte.

Han tycker att det är rimligt att skolorna tar kontakt om det vill ha plats för sina elever. Att tala om delat ansvar tycker han skapar gränsdragningsproblem.

– I vår verksamhet betyder delat ansvar att ingen tar ansvar.

Samtidigt är det viktigt att företagen tar emot om skolorna knackar på dörren. Det handlar också om att ta ansvar. Om inte annat för den egna verksamheten.

– Det är det finurliga med marknadsekonomin. Om man inte hanterar frågor, blir de problem på längre sikt, säger han. Problemet kan då vara att inte lyckas med sin rekrytering.

Ändå är det omvittnat att skolor kan ha svårt att hitta prao- och praktikplatser. Johan Talenti tror att ett skäl i så fall kan bero på att företagen saknar rutiner för hur detta kan gå till.

– Det är inte ett naturligt inslag i verksamheten.

När Svenskt Näringslivs nya verktyg I Praktiken lanserades i Stockholm nyligen, skedde det i Silentiums lokaler i Stockholm. Och Johan Talenti tror att I praktiken kan bidra till att prao och praktik fungerar på ett bättre sätt.

– Det är bra att den hjälpen nu kommer, säger han.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Bättre matchning kan stärka tillväxten

UTBILDNING Den nya rapporten En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt från Entreprenörskapsforum visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 2010 har skett tack vare att fler anställda också är högutbildade. Samtidigt är den låga utbildningspremien ett stort problem.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för mer kunskap om ingenjörsyrket

SKOLSATSNING Teknikföretagens satsning Ingenjörsvägen är på plats under den pågående Gymnasiemässan i Älvsjö.
– Vi lyfter fram alla möjligheter som finns inom ingenjörsyrket så att ungdomarna kan ha det i bakhuvudet inför gymnasievalet, berättar Emma Sabel, kommunikatör på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Skogsindustrin har inspirerat 150 000 gymnasieelever

SKOLSATSNING Skogsindustriernas temadag Framtidsresan har sedan starten nu nått 150 000 elever. Igår firades det med jubileumstemadag på Marks gymnasieskola i Kinna.  Ännu en gång möttes gymnasielever på hemmaplan för att diskutera skogens viktiga roll i det bioekonomiska samhället, elevernas egna framtidsdrömmar och vikten av utbildning.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om pengar till Campus Gotland

HÖGSKOLAN Regeringen har fryst 25 miljoner kronor i budgeten som tidigare varit öronmärkta för sammanslagningen av Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Nu backar regeringen och lovar att Uppsala universitet istället ska få mer pengar från satsningen på högskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Kunskaper i tre steg ska öka intresset för bygg- och anläggning

SAMVERKAN Lärarna ger till gymnasieeleverna som ger till grundskolebarnen. Så ser den treenighet ut som både ska fräscha upp Tynneredskolan och öka intresset för att läsa vidare på bygg- och anläggningsprogrammet.
NYHET Publicerad:

Full fart på samverkan med it-företagen i Umeå

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Förra årets satsning på mentorskapsprogram mellan it-företag och studenter blev mycket uppskattat. Inte minst bland företagen, vars intresse till och med överskuggade studenternas. I år får därför satsningen en fortsättning vid Umeå universitet.
NYHET Publicerad:

"Branschens ansvar att erbjuda praktik"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagens efterfrågan på kunskap inom it är omfattande. Även om antalet studerande inom it-yrken ökat något under senare år, räcker det inte. ”Vi måste själva ta ansvar för föryngringen inom branschen”, säger konsultchefen på LanTeam, som inlett samarbete med IT-gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Forskningen om samverkan outvecklad

FORSKNING Samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället, liksom effekterna av det, tar sig många olika uttryck. Forskningen på området är outvecklad, visar en litteraturöversikt genomförd av Vinnova.
NYHET Publicerad:

Praktik underlättar framtida kompetensförsörjning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sedan 2004 har Teknikcollege funnits för att bidra till tekniskt kunnande på gymnasial och eftergymnasial nivå. En ny enkätundersökning visar att sju av tio företag anser fördelarna med att ta emot praktikanter inom Teknikcollege överstiger kostnaderna.
NYHET Publicerad:

Sporrat teknikintresse ska göra Strömsund till vinnare

SAMVERKAN Befäst ställningen som stark industriort och locka ungdomarna att stanna kvar. Det är ambitionen i Strömsund och har gjort samverkan mellan företag och skola till en prioriterad fråga för alla inblandade. Det har gett resultat; antalet sökande till teknikprogrammet på gymnasieskolan ökar.
NYHET Publicerad:

Westerstrand prioriterar samverkan med skolan

SAMVERKAN ”Vi försöker ställa upp så mycket som möjligt för skolan”, säger Sören Birgersson, produktionschef på Westerstand Urfabrik AB i Töreboda.  Detta resulterade nyligen i att företaget var en av vinnarna när Utmärkelsen delades ut i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Här är det tjejerna som styr

WEBB-TV Andelen tjejer som söker till fordons- och transportprogrammen på gymnasiet ökar. Det har företagen tagit fasta på och samverkar nu än mer intensivt med skolan för att bredda rekryteringsbasen och säkra de framtida rekryteringarna.
NYHET Publicerad:

Lärare startade eget och räddade yrkesutbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Snickeriutbildningen på gymnasieskolan i Visby skulle läggas ner. Då startade läraren Christer Engström ett eget utbildningsföretag och drev arbetet vidare. Nu ökar antalet sökande till utbildningen.
NYHET Publicerad:

"Otroligt värdefullt att träffa studenter"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I mitten av oktober fyllde Paper Province en buss med 48 ingenjörsstudenter från Karlstads universitet och tog dem med på en resa till några av de mest framgångsrika företagen i regionen. Syftet är att ge studenterna en inblick i företagens verksamhet och samtidigt visa några av de hundratals karriärvägar som finns inom den regionala skogsindustrin.
NYHET Publicerad:

Scientix lyfter teknikämnet i Europa

TEKNIK Scientix är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på teknik, naturvetenskap och matematik i skolan. Nyligen samlades fler än 600 lärare och andra intressenter från hela Europa till en informativ Scientix-konferens i Bryssel. Fyra delegater från Teknikföretagen och Teknikcollege fanns på plats.
NYHET Publicerad:

Svag budgetproposition för samverkan och internationalisering

KOMMENTAR Budgetpropositionen för 2015 bjöd på få överraskningar på högskoleområdet. Den visar heller inga tecken på någon ambition att förändra den högskolepolitiska inriktningen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Oviss framtid för arbetslivskoppling i granskning av högskolan

HÖGSKOLAN I veckan presenterar universitetskanslern Harriet Wallberg ramverket för ett nytt system för kvalitetsgranskning av högre utbildning. I en intervju berättar hon om arbetet med att ta fram ramverket, och på vilket sätt arbetslivets aktörer kan komma att bli mer involverade framöver.
NYHET Publicerad:

Ombyggt byggprogram vill likna verkligheten

YRKESPROGRAM Så nära verkligheten som möjligt. Det var utgångspunkten när byggprogrammet på Alströmergymnasiet byggdes om. Det har ökat söktrycket och gjort övergången till arbetslivet mer smidig.
NYHET Publicerad:

Vässad vägledning ska underlätta elever val

SYV I skolan är studie- och yrkesvägledningen allas ansvar. Nu ska vägledningen utvecklas genom handledning på sju pilotorter i landet. Lärare ska tillsammans med studie- och yrkesvägledare hitta former för samarbete, där deras olika kompetenser tas till vara.
NYHET Publicerad:

Premieras för samverkan med spets

SAMVERKAN Nu har vinnarna av Utmärkelsen 2014 korats. Syftet med priset är att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv.