Handledaren avgörande för bra praktik

NYHET Publicerad

PRAO OCH PRAKTIK Prao och praktik kan inte ersättas av till exempel studiebesök i företag, anser Johan Talenti, vd för Silentium AB. Själv gjorde han en gång i tiden prao på Skogaholms bröd.
- Jag lärde mig basala grejer, som att umgås med äldre, passa tider och förstå samband.

Johan Talenti, Silentium AB

– Näringslivet har ett stort ansvar för att bli mycket mera aktivt när det gäller att ta emot praktikanter och praoelever, säger Johan Talenti, Silentium AB.

Att packa bröd kunde bli lite enformigt, men tack vare en engagerad handledare lärde han sig mycket.

– Jag tror inte att det spelar så stor roll var man befinner sig om man har en bra handledare. Jag fick lära mig att se helheten; att här kommer mjölet in och längre fram står kunden som ska köpa sin Skogaholmslimpa. I logistikkedjan är alla beroende av varandra.

Hälften av de anställda på Silentium AB är under 25 år. Många är studenter, som jobbar tillfälligt. Rekrytering pågår ständigt.

– Ju mer baskunskaper och sociala färdigheter de har med sig, desto kortare bli startsträckan hos oss, säger Johan Talenti. Det kan handla om att förstå att det är viktigt att komma i tid till jobbet och att ställa in kaffekoppen i diskmaskinen. Och prao och praktik kan vara ett sätt att ge sådana kunskaper.

Delat ansvar, inget ansvar

Silentium tar emot prao-elever och praktikanter när skolorna hör av sig. Men Johan Talenti tycker att det blir för sällan.

– Det är inte ofta skolorna ringer och det förstår jag inte.

Han tycker att det är rimligt att skolorna tar kontakt om det vill ha plats för sina elever. Att tala om delat ansvar tycker han skapar gränsdragningsproblem.

– I vår verksamhet betyder delat ansvar att ingen tar ansvar.

Samtidigt är det viktigt att företagen tar emot om skolorna knackar på dörren. Det handlar också om att ta ansvar. Om inte annat för den egna verksamheten.

– Det är det finurliga med marknadsekonomin. Om man inte hanterar frågor, blir de problem på längre sikt, säger han. Problemet kan då vara att inte lyckas med sin rekrytering.

Ändå är det omvittnat att skolor kan ha svårt att hitta prao- och praktikplatser. Johan Talenti tror att ett skäl i så fall kan bero på att företagen saknar rutiner för hur detta kan gå till.

– Det är inte ett naturligt inslag i verksamheten.

När Svenskt Näringslivs nya verktyg I Praktiken lanserades i Stockholm nyligen, skedde det i Silentiums lokaler i Stockholm. Och Johan Talenti tror att I praktiken kan bidra till att prao och praktik fungerar på ett bättre sätt.

– Det är bra att den hjälpen nu kommer, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Samarbete med näringslivet kan öka lärares status

SAMVERKAN Samverkan mellan näringslivet och lärarutbildningarna kan göra läraryrket mer attraktivt, anser Västsvenska Handelskammaren. Vd Johan Trouvé efterlyser en flexibilitet, som innebär att lärare kan växla mellan skolan och näringslivet under sin karriär.
NYHET Publicerad:

Vill inspirera fler kvinnor att satsa på IT-karriär

SAMVERKAN Anna Henningsson från Umeå är en av tre finalister i Sverigetävlingen Årets IT-tjej. Vinnaren koras av Microsoft och blir ambassadör för landets it-tjejer under ett år.
NYHET Publicerad:

Datatjejerna som företagen gärna träffar

SAMVERKAN När datatjejer från Umeå universitet åker på rikskonferens vill företagen gärna vara med och hitta framtidens talanger. Google, Spotify, Microsoft, IKEA och Ericsson är några av företagen på plats.
NYHET Publicerad:

Sajt för spännande karriärvägar inom handel

YRKESVAL Nya karriarihandeln.se har nu lanserats. Sajten finns för att inspirera och stötta gymnasieelever i deras yrkesval genom att synliggöra de spännande karriärvägar som finns inom handeln.
NYHET Publicerad:

Samverkan nyckel till förbättringar i skolan

KVALITET Snart är det dags för Sveriges 15-åringar att göra sina val till gymnasieskolan. Då är det avgörande att ge en tydlig signal om att många av gymnasiets yrkesprogram är utmärkta inkörsportar till arbetslivet – inte antyda motsatsen, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i Dagens Samhälle Debatt.
NYHET Publicerad:

Visma erbjuder skolor gratis webbaserade program

SAMVERKAN Visma satsar ytterligare på studerande. Nu kan landets skolor utbilda i webbaserade program för bokföring och näthandel helt gratis. Skola och näringsliv behöver samverka för elevernas bästa, resonerar företaget.
NYHET Publicerad:

Nya tag för jobbsatsning för unga

ARBETSMARKNAD Både arbetsgivarförbund och fackförbund är positiva till YA-jobb, men resultatet efter reformens första år är skralt. En ny rapport betonar vikten av att fler branscher ingår avtal om yrkesintroduktion, bättre spridning av goda exempel och att även företag utan kollektivavtal ges möjligheter att få ekonomiskt stöd för YA-jobb.
NYHET Publicerad:

Vill locka fler att bli bilmekaniker

SAMVERKAN Bilbranschen räknar med att man behöver 5000 nya bilmekaniker i Sverige inom tre år. Därför har Mercedes-Benz öppnat portarna för två skolor  i Malmö med årskurs 9.  Målet är att få fler motiverade ungdomar på regionens fordonsprogram.
NYHET Publicerad:

Nyexade naturvetare saknar koppling till arbetslivet

SAMVERKAN En ny rapport visar att hela 28 procent av högskoleutbildade naturvetare inte skulle välja om sin utbildning, främst för att den inte förberedde dem för arbetslivet. Det kan leda till att det blir svårare att få ett kvalificerat och relevant jobb i förhållande till utbildningen.
NYHET Publicerad:

Yrkeselever i företag fortbildar de anställda

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företags främsta skäl till att ta emot praktikanter och lärlingar är att möta kompetensbehov. Samtidigt skapas en annan fördel. ”Att ta emot elever kan innebära en fortbildning av de anställda”, säger Robert Höghielm, senior professor vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Företagen allt mer öppna för mentorskap

SAMVERKAN Unga vill ha mer kontakt med vuxna utanför skolan. Det visar två rapporter som nyligen presenterades av Mentor Sverige och Lärarnas Riksförbund. Här kan näringslivet göra stor skillnad, menar Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige.
NYHET Publicerad:

Målet: Varannan damernas senast år 2030

TEKNIK Allt för få tjejer väljer ingenjörsutbildningar. Det ska IGE-Day ändra på. Målsättningen är att inspirera fler tjejer att våga och framför allt av egen vilja, ta steget in på en karriär som ingenjör. Senast år 2030 ska det examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer vid landets högskolor, är tanken.
NYHET Publicerad:

Algodling vann pris som bästa affärsidé

HÖGSKOLAN En algodling som ger råvaror till biogasproduktion och samtidigt kan användas i det kommunala reningsverket. Den idén vann första pris när studenterna från Luleå Tekniska Högskola presenterade sina idéer inför politiker och näringsliv i Boden.
NYHET Publicerad:

Krafttag för teknikämnet på europeisk nivå

NATURVETENSKAP Intresset för teknik, naturvetenskap och matte har minskat bland barn i Europa. Av denna anledning startade EU-kommissionen projektet Scientix för snart sex år sedan. Teknikföretagen är nationell partner till Scientix i Sverige och jobbar för att fler ska få upp ögonen för projektet.
NYHET Publicerad:

Företag och kommun ska lära unga programmering

SAMVERKAN En kraftigt ökad brist på människor med kunskaper i kodning och programmering väntar i både Europa och Sverige. I de mindre kommunerna i landet syns det redan och omöjliggör nyrekrytering. I Säffle har därför kommunen och ett företag på orten startat en egen, ideell satsning på att utbilda ungdomar i programmering.
NYHET Publicerad:

Praktikanter lönsam investering för företag

SAMVERKAN Företagsgymnasierna är en viktig förebild vad gäller arbetsplatsförlagt lärande. Hela samhället skulle tjäna på om fler företag och skolor arbetar på liknande sätt. Detta konstaterar Ratio i en rapport.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege utvecklar nationell handledarutbildning

PRAKTIK För att Teknikcollege ska kunna säkerställa arbetet med lärande i arbete är handledarskap en central fråga. I december blev det klart att Föreningen Teknikcollege Sverige tilldelas bidrag på 3,5 miljoner från Skolverket för utveckling av en nationell branschspecifik handledarutbildning.
NYHET Publicerad:

Ny termin för Teknikspanarna

TEKNIK Just nu planerar landets lärare den kommande terminen. De som undervisar i teknik på mellanstadiet kan ta Teknikspanarna till hjälp även i vår eftersom Teknikföretagen fortsätter med den populära satsningen. "Det är glädjande. Jag har jobbat med Teknikspanarnas material i många år och är väldigt nöjd", säger Lena Ericsson vid Tallbacksskolan i Månkarbo.
NYHET Publicerad:

Stipendium till 50 utvalda tekniklärare 

UTBILDNING Teknikföretagen delar ut 50 stipendium á 10 000 kronor som ska användas till teknikundervisningen på mellanstadiet. "Vi fick in oerhört många ansökningar som visar på ett stort engagemang hos tekniklärarna i landet", berättar Emma Sabel på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Snart varannan damernas på ingenjörspraktik

TEKNIK Intresset för ingenjörsyrkena ökar sakta men säkert hos unga tjejer runt om i landet. Tekniksprånget förmedlar just nu praktikplatser på olika företag och fyrtio procent av dem som söker är tjejer som vill prova på vad ett ingenjörsyrke innebär.