Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Nyheter

NYHET Publicerad:

Anders Moberg är AFA Försäkrings nya vd

REKRYTERING Anders Moberg är sedan i våras ny vd för AFA Försäkring. Han kommer närmast från Collectum som han var med om att starta.
NYHET Publicerad:

Regeringen väljer rätt väg om sjuklönekostnader

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen har tänkt om och valt rätt i fråga om företagens sjuklönekostnader. Regeringen har lyssnat på företagen och kommer i budgeten ta med Alliansens förslag om ett nytt förbättrat skydd mot höga sjuklönekostnader, riktat främst till mindre företag.
NYHET Publicerad:

Välj rätt om sjuklönekostnaderna, S och MP!

KOMMENTAR För mindre företag kan sjuklönekostnader vara ett stort bekymmer. Att trots små marginaler klara både lön till sjukfrånvarande och att hålla produktion och leveranser i gång är ofta tufft. Socialdemokraterna inser att det nuvarande systemet inte fungerar. Men deras förslag riskerar att göra ont värre, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Ny säkerhetsmodell sänkte skaderisken med 60 procent

ARBETSMILJÖ På HeidelbergCement har skadorna sjunkit med 60 procent under de senaste två åren. Förklaringen är ett mycket medvetet säkerhetsarbete.
NYHET Publicerad:

”Stärk skyddet för företagare”

SJUKFÖRSÄKRING Det är dags för en översyn av företagarnas försäkringsskydd. Det menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Hon har själv egna erfarenheter av hur det är att bli sjuk som företagare.
NYHET Publicerad:

Möjlig majoritet för höjd a-kassa 

ERSÄTTNING Det kan bli höjda ersättningstak i både a- kassan och sjukförsäkringen efter att den nya riksdagen har tillträtt. Såväl de rödgröna, Sverigedemokraterna som tre av allianspartierna vill höja a-kassan. Dessutom kan det finnas majoritet i riksdagen för att införa ytterligare en så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen. 
NYHET Publicerad:

”Rehabkedjan fungerar”

SJUKFÖRSÄKRING Rehabiliteringskedjan har nått de resultat som var tänkt. Sjukfall avslutas snabbare än tidigare och färre är sjukskrivna längre tid än ett år. Peje Bengtsson är analytiker på Försäkringskassan och en av författarna till en ny rapport om rehabiliteringskedjan.
NYHET Publicerad:

KD:”Mer flexibel föräldraförsäkring ”

VAL Kristdemokraterna vill ta bort ”pappamånaderna” och förlänga inkomstskyddet för föräldralediga till barnet är tre år.
NYHET Publicerad:

C:”Bättre högkostnadsskydd som hjälper små företag”

VAL Centern har varit drivande i det nya förslaget om högkostnadsskydd för arbetsgivares sjuklönekostnader. Men på sikt de vill ta bort den andra sjuklöneveckan också.
NYHET Publicerad:

FP:”Obligatorisk a-kassa och förändring av LAS”

VAL Folkpartiet vill införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i kombination med en förändrad arbetsrätt.
NYHET Publicerad:

M:”Reformen måste följas upp”

VAL Moderaterna är nöjda med reformerna de genomfört inom sjukförsäkringsområdet och vill inte ändra några ersättningsnivåer. Men de oroas över den växande gruppen med psykisk ohälsa.
NYHET Publicerad:

V:”Stoppa utförsäkringarna”

VAL Vänsterpartiet vill ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och höja taket. De vill också höja underhållsstödet till de ensamstående.
NYHET Publicerad:

S:”Höj taken”

VAL Socialdemokraterna lovar höjda ersättningar och tak i socialförsäkringarna. De vill dessutom ta bort den andra sjuklöneveckan och förbättra rehabiliteringen.
NYHET Publicerad:

Valspecial 2014

VAL Valet 2014 innebär ett vägval för socialförsäkringarna. Det visar nyhetsbrevet Socialförsäkring i förändrings genomgång av riksdagspartierna om deras syn på socialförsäkringsfrågorna under kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

MP:”Bättre grundtrygghet”

VAL Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan och att fler ska omfattas av försäkringen.
NYHET Publicerad:

Oklar finansiering av socialförsäkring

REFORMUTRYMME Finansieringen av förslag till förbättringar av socialförsäkringarna är oklar, menar Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Få ansökningar om arbetsplatsstöd

EKONOMISKT STÖD Det arbetsplatsnära stödet som ersatt stödet till företagshälsovården är ingen omedelbar succé.  Under stödets två första månader ansökte bara drygt 400 arbetsgivare om hjälp.
NYHET Publicerad:

Månadsuppgifter utreds igen

NYA REGLER Socialförsäkringsutredningen förbereder ett nytt förslag om de tidigare så hårt kritiserade månadsuppgifterna. Både Moderaterna och Miljöpartiet anser att det  är nödvändigt med ett verktyg som kan överblicka inkomst tillbaka i tiden, för att kunna genomföra reformer inom socialförsäkringssystemet.
NYHET Publicerad:

Nytt högkostnadsskydd hotas vid regeringsskifte

SJUKLÖN I vårbudgeten presenterade näringsminister Annie Lööf  (C) nya regler för företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Det remitterade förslaget bereds nu i regeringskansliet, men riskerar att stoppas om det blir ett regeringsskifte i höst.
NYHET Publicerad:

Ny arbetsskadestatistik kräver analys

ARBETSMILJÖ Det finns en ökad risk för allvarliga skadefall, visar ny statistik från AFA Försäkring. En god arbetsmiljö är betydelsefullt både på ett mellanmänskligt plan och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför är det viktigt att gå till botten med vad som ligger bakom förändringen i arbetsskadestatistiken, menar arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom.