Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Premiär för ny arbetsmarknadsblogg

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv lanserar bloggen Fokus på jobben. Här får Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexperter möjlighet att lyfta aktuella arbetsmarknadsfrågor. Det bjuds både på analys och detaljrikedom, lovar Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa inte bara en arbetsplatsfråga”

REGLER Arbetsmiljöverket vill införa nya regler för hur arbetsgivaren hanterar medarbetarnas arbetsbelastning, arbetstider och konflikter. Inspektioner från Arbetsmiljöverket ska sedan se till att reglerna följs. Svenskt Näringsliv ifrågasätter möjligheten att uppnå resultat med de långtgående förslagen. 
NYHET Publicerad:

”Vi vet för lite om vad som fungerar vid psykisk sjukdom”

SOCIALFÖRSÄKRING Det behövs mer kunskap om vad som hjälper sjukskrivna med psykiatrisk diagnos tillbaka till arbetsmarknaden. Det säger Jenny Lindblad som är en av författarna till konstateras en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkring. Den visar också att regelverket för sjukförsäkringen i högre grad är anpassat för individer med kroppsliga problem än för dem med psykiska problem.
NYHET Publicerad:

Socialförsäkringsutredningens sista dagar

UTREDNING I februari kommer den parlamentariska socialförsäkringsutredningen att överlämna sitt slutbetänkande efter fyra års arbete. Ordföranden Gunnar Axén lovar flera nyheter.
NYHET Publicerad:

Rehab gör att Patric kan jobba heltid

REHABILITERING Patric Delin lider av en reumatisk sjukdom. En återkommande rehabilitering som betalas av arbetsgivaren och AFA försäkring gemensamt bidrar till att han fortfarande klarar av att arbeta heltid.
NYHET Publicerad:

Riksdagsledamoten som vägrade förtidspension

SJUKFÖRSÄKRING "Hade Försäkringskassan fått som de velat hade jag varit förtidspensionerad". Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (FP) var sjukskriven under många år och lever fortfarande med kronisk värk. Hon fick själv ingen hjälp av Försäkringskassan att komma tillbaka till arbetsmarknaden och har blivit en stark förespråkare för tidsgränser i sjukförsäkringen och att den bortre tidsgränsen ska vara kvar.
NYHET Publicerad:

Orsakerna bakom sjukfrånvarons upp- och nedgång

NY RAPPORT Sjukfrånvaron i Sverige har varierat kraftigt under de senaste trettio åren. Men det finns ingen enskild faktor som förklarar detta utan det är många faktorer som samvarierar. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Regeringen riskerar nederlag om bortre tidsgränsen

SJUKFÖRSÄKRING Det finns en majoritet i riksdagen för att ha kvar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det stod klart vid ett utskottsmöte tidigare i veckan när (SD) ställde sig bakom ett yrkande i en motion från Alliansen. Därmed riskerar regeringen att bli överkörda i prestigefrågan om den bortre tidsgränsen.
NYHET Publicerad:

”Djärvt att ta bort tidsgränsen”

SJUKSKRIVNINGAR Annika Strandhäll, ny socialförsäkringsminister och chef för Socialdepartementet, oroas över de ökande sjukskrivningarna. Trots det vill regeringen ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Strandhäll medger att det är kontroversiellt, men säger i en intervju med Socialförsäkring i förändring att det behövs andra mer effektiva åtgärder för att vända trenden med ökande sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Anders Moberg är AFA Försäkrings nya vd

REKRYTERING Anders Moberg är sedan i våras ny vd för AFA Försäkring. Han kommer närmast från Collectum som han var med om att starta.
NYHET Publicerad:

Regeringen väljer rätt väg om sjuklönekostnader

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen har tänkt om och valt rätt i fråga om företagens sjuklönekostnader. Regeringen har lyssnat på företagen och kommer i budgeten ta med Alliansens förslag om ett nytt förbättrat skydd mot höga sjuklönekostnader, riktat främst till mindre företag.
NYHET Publicerad:

Välj rätt om sjuklönekostnaderna, S och MP!

KOMMENTAR För mindre företag kan sjuklönekostnader vara ett stort bekymmer. Att trots små marginaler klara både lön till sjukfrånvarande och att hålla produktion och leveranser i gång är ofta tufft. Socialdemokraterna inser att det nuvarande systemet inte fungerar. Men deras förslag riskerar att göra ont värre, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Ny säkerhetsmodell sänkte skaderisken med 60 procent

ARBETSMILJÖ På HeidelbergCement har skadorna sjunkit med 60 procent under de senaste två åren. Förklaringen är ett mycket medvetet säkerhetsarbete.
NYHET Publicerad:

”Stärk skyddet för företagare”

SJUKFÖRSÄKRING Det är dags för en översyn av företagarnas försäkringsskydd. Det menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Hon har själv egna erfarenheter av hur det är att bli sjuk som företagare.
NYHET Publicerad:

Möjlig majoritet för höjd a-kassa 

ERSÄTTNING Det kan bli höjda ersättningstak i både a- kassan och sjukförsäkringen efter att den nya riksdagen har tillträtt. Såväl de rödgröna, Sverigedemokraterna som tre av allianspartierna vill höja a-kassan. Dessutom kan det finnas majoritet i riksdagen för att införa ytterligare en så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen. 
NYHET Publicerad:

”Rehabkedjan fungerar”

SJUKFÖRSÄKRING Rehabiliteringskedjan har nått de resultat som var tänkt. Sjukfall avslutas snabbare än tidigare och färre är sjukskrivna längre tid än ett år. Peje Bengtsson är analytiker på Försäkringskassan och en av författarna till en ny rapport om rehabiliteringskedjan.
NYHET Publicerad:

KD:”Mer flexibel föräldraförsäkring ”

VAL Kristdemokraterna vill ta bort ”pappamånaderna” och förlänga inkomstskyddet för föräldralediga till barnet är tre år.
NYHET Publicerad:

C:”Bättre högkostnadsskydd som hjälper små företag”

VAL Centern har varit drivande i det nya förslaget om högkostnadsskydd för arbetsgivares sjuklönekostnader. Men på sikt de vill ta bort den andra sjuklöneveckan också.
NYHET Publicerad:

FP:”Obligatorisk a-kassa och förändring av LAS”

VAL Folkpartiet vill införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i kombination med en förändrad arbetsrätt.
NYHET Publicerad:

M:”Reformen måste följas upp”

VAL Moderaterna är nöjda med reformerna de genomfört inom sjukförsäkringsområdet och vill inte ändra några ersättningsnivåer. Men de oroas över den växande gruppen med psykisk ohälsa.