Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Nyheter

NYHET Publicerad:

KD:”Mer flexibel föräldraförsäkring ”

VAL Kristdemokraterna vill ta bort ”pappamånaderna” och förlänga inkomstskyddet för föräldralediga till barnet är tre år.
NYHET Publicerad:

C:”Bättre högkostnadsskydd som hjälper små företag”

VAL Centern har varit drivande i det nya förslaget om högkostnadsskydd för arbetsgivares sjuklönekostnader. Men på sikt de vill ta bort den andra sjuklöneveckan också.
NYHET Publicerad:

FP:”Obligatorisk a-kassa och förändring av LAS”

VAL Folkpartiet vill införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i kombination med en förändrad arbetsrätt.
NYHET Publicerad:

M:”Reformen måste följas upp”

VAL Moderaterna är nöjda med reformerna de genomfört inom sjukförsäkringsområdet och vill inte ändra några ersättningsnivåer. Men de oroas över den växande gruppen med psykisk ohälsa.
NYHET Publicerad:

V:”Stoppa utförsäkringarna”

VAL Vänsterpartiet vill ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och höja taket. De vill också höja underhållsstödet till de ensamstående.
NYHET Publicerad:

S:”Höj taken”

VAL Socialdemokraterna lovar höjda ersättningar och tak i socialförsäkringarna. De vill dessutom ta bort den andra sjuklöneveckan och förbättra rehabiliteringen.
NYHET Publicerad:

Valspecial 2014

VAL Valet 2014 innebär ett vägval för socialförsäkringarna. Det visar nyhetsbrevet Socialförsäkring i förändrings genomgång av riksdagspartierna om deras syn på socialförsäkringsfrågorna under kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

MP:”Bättre grundtrygghet”

VAL Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan och att fler ska omfattas av försäkringen.
NYHET Publicerad:

Oklar finansiering av socialförsäkring

REFORMUTRYMME Finansieringen av förslag till förbättringar av socialförsäkringarna är oklar, menar Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Få ansökningar om arbetsplatsstöd

EKONOMISKT STÖD Det arbetsplatsnära stödet som ersatt stödet till företagshälsovården är ingen omedelbar succé.  Under stödets två första månader ansökte bara drygt 400 arbetsgivare om hjälp.
NYHET Publicerad:

Månadsuppgifter utreds igen

NYA REGLER Socialförsäkringsutredningen förbereder ett nytt förslag om de tidigare så hårt kritiserade månadsuppgifterna. Både Moderaterna och Miljöpartiet anser att det  är nödvändigt med ett verktyg som kan överblicka inkomst tillbaka i tiden, för att kunna genomföra reformer inom socialförsäkringssystemet.
NYHET Publicerad:

Nytt högkostnadsskydd hotas vid regeringsskifte

SJUKLÖN I vårbudgeten presenterade näringsminister Annie Lööf  (C) nya regler för företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Det remitterade förslaget bereds nu i regeringskansliet, men riskerar att stoppas om det blir ett regeringsskifte i höst.
NYHET Publicerad:

Ny arbetsskadestatistik kräver analys

ARBETSMILJÖ Det finns en ökad risk för allvarliga skadefall, visar ny statistik från AFA Försäkring. En god arbetsmiljö är betydelsefullt både på ett mellanmänskligt plan och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför är det viktigt att gå till botten med vad som ligger bakom förändringen i arbetsskadestatistiken, menar arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom.
NYHET Publicerad:

Samtal förhindrar sjukskrivning

SOCIALFÖRSÄKRING Genom att samtal mellan patient, arbetsgivare och läkare genomförs före sjukskrivning hoppas Landstinget i Jönköping kunna hålla nere sjukskrivningstalen.
NYHET Publicerad:

Arbetslöshetsförsäkringen viktigast för KD

SOCIALFÖRSÄKRING Arbetslöshetsförsäkringen är den viktigaste frågan som kvarstår att utreda för socialförsäkringsutredningen. Det säger Lars Gustafsson (KD) som är ledamot i utredningen.
NYHET Publicerad:

”Bra besked om karensdag”

SOCIALFÖRSÄKRING Samtliga riksdagspartier är nu öppna för att ompröva karensdagen i sjukförsäkringen. Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet.
NYHET Publicerad:

Hållbar hälsa på ICA

ARBETSMILJÖ ICA driver sedan ett par år tillbaka ett omfattande arbetsmiljöarbete.Målet är att minska sjukskrivningarna genom att medarbetarna håller sig friska längre. 
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar nysatsning på arbetsmiljöfrågor

ARBETSMILJÖ Vid ett seminarium den 6 maj på Gröna Lund kommer Svenskt Näringsliv att presentera rapporten Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö. Rapporten innehåller en genomgång av aktuell statistik och hur utvecklingen på arbetsmiljöområdet har sett ut. Där ges också en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver.
NYHET Publicerad:

Företagare nöjda med nya sjuklöneregler

SJUKLÖN Regeringen lyssnade på företagens önskemål. Alliansen ändrar reglerna för högkostnadsskyddet vid sjuklönekostnader så att fler kommer kunna ta del av det. Företagaren Andreas Gyllestrand är positiv. 
NYHET Publicerad:

Välkommet förslag om skydd mot höga sjuklönekostnader

SJUKLÖN Regeringens förslag om bättre skydd mot höga sjuklönekostnader är nödvändigt och viktigt. Ett stärkt skydd mot höga sjuklönekostnader ger mindre företag ökade möjligheter att anställa, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.