Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet förslag om skydd mot höga sjuklönekostnader

SJUKLÖN Regeringens förslag om bättre skydd mot höga sjuklönekostnader är nödvändigt och viktigt. Ett stärkt skydd mot höga sjuklönekostnader ger mindre företag ökade möjligheter att anställa, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Sveriges bästa arbetsteam

ARBETSMILJÖ  
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Politikernas önskelista inför valet

SOCIALFÖRSÄKRINGAR  
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Så kan högkostnadsskyddet förbättras

NYTT UPPLÄGG BEHÖVS  
NYHET Publicerad:

Högkostnadsskydd krångligt för företag

SVÅRT ATT ANSÖKA När småföretagaren Elisabeth Moglias medarbetare blev sjuk upplevde hon att reglerna för högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader var svåra. Hon är inte ensam. Förra året ansökte bara femhundra företag om högkostnadsskydd. Av dem fick tjugo procent avslag.
NYHET Publicerad:

Nytt rehabstöd ska minska sjukfrånvaron

SKA ÖKA TIDIGA INSATSER  
NYHET Publicerad:

Hälsovårdssatsning floppade

FÖRETAGSSTÖD Regeringens satsning på företagshälsovården blev ett misslyckande. Pengarna har knappt använts. Nu satsar regeringen istället på ett direkt stöd till landets arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

"Vänta med att döma utredningen"

PÅ NY PLATS Christer Nylander (FP) är ny ledamot i socialförsäkringsutredningen. Han tar över efter Johan Pehrson. Nylander sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
NYHET Publicerad:

Hela dagen jobbet - på halvfart

SJUKFRÅNVARO I början av 1990-talet var det möjligt att vara sjukskriven på halvfart, samtidigt som man var på jobbet hela dagen. Ett sätt att jobba i ett lugnare tempo. Teknikföretagen tror att det här kunde vara ett sätt att lättare komma tillbaka till arbetsmarknaden för den som varit sjukskriven.
NYHET Publicerad:

"Fria försäkringar har en baksida"

VÄLFÄRD Konjunkturrådet vill bland annat frikoppla socialförsäkringar från statsbudgeten för att rädda framtidens välfärd. Men Svenskt Näringsliv menar att det är svårare än det låter.
NYHET Publicerad:

"Kanske sjukskrivs kvinnor lättare än män"

SJUKFRÅNVARO En förklaring till att det är så stora skillnader mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar kan vara att sjukskrivning oftare ses som en lösning för kvinnor. Det konstaterar Försäkringskassans analyschef Laura Hartman.
NYHET Publicerad:

Ny föräldraförsäkring sjösätts

FÖRSÄKRINGAR I januari börjar den nya kompletterande kollektivavtalade föräldraförsäkringen att gälla. Det är Svenskt Näringsliv och LO som kommit överens om den nya försäkringen. Även medlemmar inom kooperationens avtalsområde, KFO-LO omfattas av försäkringen. För dem som är föräldralediga innebär försäkringen ytterligare tio procent av inkomsten.
NYHET Publicerad:

Ny kartläggning av arbetsskador

ARBETSSKADOR Svensk försäkring har tittat närmare på hur omfördelning i arbetsskadeförsäkringen ser ut och hoppas på förändringar i arbetsskadeförsäkringen.
NYHET Publicerad:

Fler sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Andelen sjukskrivna med psykiatrisk diagnos har ökat bland AFA:s Försäkrings medlemmar under senare år. Kvinnor har högre risk än män att drabbas.
NYHET Publicerad:

"Stress är inget nytt fenomen"

SJUKSKRIVNING Flera rapporter från bland annat Försäkringskassan har under hösten visat på kvinnors betydligt högre sjukskrivningstal jämfört med männens. Den stora skillnaden kommer efter att man fått barn. Dan Hasson, stressforskare, är inte direkt förvånad över siffrorna.
NYHET Publicerad:

"Nya regler för bristande arbetsmiljö ska förenkla"

SOCIALFÖRSÄKRING Riksdagen har fattat beslut om nya sanktionsregler för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna. De nya reglerna innebär i princip att straff ersätts av avgifter.
NYHET Publicerad:

Förslag om nya egenavgifter i sjukförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRING Egenavgifterna i sjukförsäkringen för egenföretagare sänks med nästan 0,4 procentenheter för dem som väljer en karensdag föreslår Försäkringskassan. För övriga karensperioder lämnas egenavgifterna så gott som helt oförändrade.