Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Nyheter

NYHET Publicerad:

Få ansökningar om arbetsplatsstöd

EKONOMISKT STÖD Det arbetsplatsnära stödet som ersatt stödet till företagshälsovården är ingen omedelbar succé.  Under stödets två första månader ansökte bara drygt 400 arbetsgivare om hjälp.
NYHET Publicerad:

Månadsuppgifter utreds igen

NYA REGLER Socialförsäkringsutredningen förbereder ett nytt förslag om de tidigare så hårt kritiserade månadsuppgifterna. Både Moderaterna och Miljöpartiet anser att det  är nödvändigt med ett verktyg som kan överblicka inkomst tillbaka i tiden, för att kunna genomföra reformer inom socialförsäkringssystemet.
NYHET Publicerad:

Nytt högkostnadsskydd hotas vid regeringsskifte

SJUKLÖN I vårbudgeten presenterade näringsminister Annie Lööf  (C) nya regler för företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Det remitterade förslaget bereds nu i regeringskansliet, men riskerar att stoppas om det blir ett regeringsskifte i höst.
NYHET Publicerad:

Ny arbetsskadestatistik kräver analys

ARBETSMILJÖ Det finns en ökad risk för allvarliga skadefall, visar ny statistik från AFA Försäkring. En god arbetsmiljö är betydelsefullt både på ett mellanmänskligt plan och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför är det viktigt att gå till botten med vad som ligger bakom förändringen i arbetsskadestatistiken, menar arbetsmiljöexpert Bodil Mellblom.
NYHET Publicerad:

Samtal förhindrar sjukskrivning

SOCIALFÖRSÄKRING Genom att samtal mellan patient, arbetsgivare och läkare genomförs före sjukskrivning hoppas Landstinget i Jönköping kunna hålla nere sjukskrivningstalen.
NYHET Publicerad:

Arbetslöshetsförsäkringen viktigast för KD

SOCIALFÖRSÄKRING Arbetslöshetsförsäkringen är den viktigaste frågan som kvarstår att utreda för socialförsäkringsutredningen. Det säger Lars Gustafsson (KD) som är ledamot i utredningen.
NYHET Publicerad:

”Bra besked om karensdag”

SOCIALFÖRSÄKRING Samtliga riksdagspartier är nu öppna för att ompröva karensdagen i sjukförsäkringen. Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet.
NYHET Publicerad:

Hållbar hälsa på ICA

ARBETSMILJÖ ICA driver sedan ett par år tillbaka ett omfattande arbetsmiljöarbete.Målet är att minska sjukskrivningarna genom att medarbetarna håller sig friska längre. 
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar nysatsning på arbetsmiljöfrågor

ARBETSMILJÖ Vid ett seminarium den 6 maj på Gröna Lund kommer Svenskt Näringsliv att presentera rapporten Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö. Rapporten innehåller en genomgång av aktuell statistik och hur utvecklingen på arbetsmiljöområdet har sett ut. Där ges också en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver.
NYHET Publicerad:

Företagare nöjda med nya sjuklöneregler

SJUKLÖN Regeringen lyssnade på företagens önskemål. Alliansen ändrar reglerna för högkostnadsskyddet vid sjuklönekostnader så att fler kommer kunna ta del av det. Företagaren Andreas Gyllestrand är positiv. 
NYHET Publicerad:

Välkommet förslag om skydd mot höga sjuklönekostnader

SJUKLÖN Regeringens förslag om bättre skydd mot höga sjuklönekostnader är nödvändigt och viktigt. Ett stärkt skydd mot höga sjuklönekostnader ger mindre företag ökade möjligheter att anställa, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Sveriges bästa arbetsteam

ARBETSMILJÖ  
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Politikernas önskelista inför valet

SOCIALFÖRSÄKRINGAR  
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Så kan högkostnadsskyddet förbättras

NYTT UPPLÄGG BEHÖVS  
NYHET Publicerad:

Högkostnadsskydd krångligt för företag

SVÅRT ATT ANSÖKA När småföretagaren Elisabeth Moglias medarbetare blev sjuk upplevde hon att reglerna för högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader var svåra. Hon är inte ensam. Förra året ansökte bara femhundra företag om högkostnadsskydd. Av dem fick tjugo procent avslag.
NYHET Publicerad:

Nytt rehabstöd ska minska sjukfrånvaron

SKA ÖKA TIDIGA INSATSER  
NYHET Publicerad:

Hälsovårdssatsning floppade

FÖRETAGSSTÖD Regeringens satsning på företagshälsovården blev ett misslyckande. Pengarna har knappt använts. Nu satsar regeringen istället på ett direkt stöd till landets arbetsgivare.