Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Förslaget om tidsgränsen är olyckligt”

KOMMENTAR Några förslag är riktigt bra i utredningen konstaterar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Men tyvärr bjuder inte förslagen på en långsiktig finansiell hållbar lösning för socialförsäkringssystemet. Det hade behövts, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

”Vi nådde långt”

UTREDNING Stolta och nöjda. Så kan man sammanfatta känslan hos flera av socialförsäkringsutredningens ledamöter. Och med förhoppning om att utredningen ska lägga grunden till viktiga framtida förändringar.
NYHET Publicerad:

Skiljelinje kvarstår mellan S och M

UTREDNING Trots drygt fyra års socialförsäkringsutredning är skiljelinjerna fortfarande stora mellan riksdagens två största partier. Moderaternas Ulf Kristersson är skeptisk till de mest uppmärksammade förslagen från utredningen. Men Socialdemokraterna tycker att det finns mycket bra att ta med sig.
NYHET Publicerad:

Få konkreta förslag om socialförsäkringen

FÖRSÄKRINGAR Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har efter drygt fyra års arbete överlämnat sitt slutbetänkande. Kommittén levererar få konkreta förslag till förändringar, men väl bedömningar och avvägningar inför fortsatt reformarbete. Det är inte oväntat, men det är olyckligt, skriver Catharina Bäck, expert, socialförsäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Fel ta bort bortre tidsgränsen

SJUKFÖRSÄKRINGEN Förslaget om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen när förstärkta insatser har genomförts är olyckligt, skriver Catharina Bäck, expert, socialförsäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Valfrihet och kvalité fokus för Centern

VÄLFÄRD Centern har tillsatt nya arbetsgrupper för utveckla sin politik. Solveig Zander, riksdagsledamot, leder Centerpartiets arbetsgrupp på välfärdsområdet –Välfärdsfrågor – inklusive socialpolitik och socialförsäkringsfrågor
NYHET Publicerad:

”Sjukfrånvaron fortfarande rekordlåg”

SJUKSKRIVNING Trots att sjukfrånvaron har ökat ligger den fortfarande på rekordlåga nivåer. Försäkringskassan vet att en av förklaringarna är rehabiliteringskedjan.
NYHET Publicerad:

Johan Forssells uppdrag: Psykisk ohälsa

POLITIK Den psykiska ohälsan står i fokus när Moderaterna ska forma sin nya socialförsäkringspolitik. Johan Forssell är ny talesperson på området och har ansvar för att ta fram en ny inriktning för politiken.
NYHET Publicerad:

”Sjuktalen ger fel bild av läget”

SJUKSKRIVNING Sverige har nu historiskt låga sjukskrivningstal. Orsakerna är flera och vi borde glädjas mer åt de låga sjukskrivningarna menar John Selander, professor vid rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.
NYHET Publicerad:

Öppning i omställningsförhandlingarna?

ARBETSMARKNAD Omställningsförhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK ajournerades för ett drygt år sedan. Men Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren tror fortfarande att det finns möjlighet att komma överens eftersom kompetensfrågan på arbetsmarknaden blir allt viktigare.
NYHET Publicerad:

Caroline Söder är ny vd på TSL

REKRYTERING Caroline Söder är ny vd för Trygghetsfonden TSL. Enligt henne har omställningsavtalen aldrig varit viktigare än nu. 
NYHET Publicerad:

Så fick Volvo hjälp att stötta sina medarbetare vid neddragningar

ARBETSMARKNAD När Volvokoncernen genomgår en av de största förändringarna i företagets historia får medarbetarna hjälp av Trygghetsrådet, TRR. Ett samarbete som får beröm både av chefer och anställda.
NYHET Publicerad:

Premiär för ny arbetsmarknadsblogg

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv lanserar bloggen Fokus på jobben. Här får Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexperter möjlighet att lyfta aktuella arbetsmarknadsfrågor. Det bjuds både på analys och detaljrikedom, lovar Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa inte bara en arbetsplatsfråga”

REGLER Arbetsmiljöverket vill införa nya regler för hur arbetsgivaren hanterar medarbetarnas arbetsbelastning, arbetstider och konflikter. Inspektioner från Arbetsmiljöverket ska sedan se till att reglerna följs. Svenskt Näringsliv ifrågasätter möjligheten att uppnå resultat med de långtgående förslagen. 
NYHET Publicerad:

”Vi vet för lite om vad som fungerar vid psykisk sjukdom”

SOCIALFÖRSÄKRING Det behövs mer kunskap om vad som hjälper sjukskrivna med psykiatrisk diagnos tillbaka till arbetsmarknaden. Det säger Jenny Lindblad som är en av författarna till konstateras en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkring. Den visar också att regelverket för sjukförsäkringen i högre grad är anpassat för individer med kroppsliga problem än för dem med psykiska problem.
NYHET Publicerad:

Socialförsäkringsutredningens sista dagar

UTREDNING I februari kommer den parlamentariska socialförsäkringsutredningen att överlämna sitt slutbetänkande efter fyra års arbete. Ordföranden Gunnar Axén lovar flera nyheter.
NYHET Publicerad:

Rehab gör att Patric kan jobba heltid

REHABILITERING Patric Delin lider av en reumatisk sjukdom. En återkommande rehabilitering som betalas av arbetsgivaren och AFA försäkring gemensamt bidrar till att han fortfarande klarar av att arbeta heltid.
NYHET Publicerad:

Riksdagsledamoten som vägrade förtidspension

SJUKFÖRSÄKRING "Hade Försäkringskassan fått som de velat hade jag varit förtidspensionerad". Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (FP) var sjukskriven under många år och lever fortfarande med kronisk värk. Hon fick själv ingen hjälp av Försäkringskassan att komma tillbaka till arbetsmarknaden och har blivit en stark förespråkare för tidsgränser i sjukförsäkringen och att den bortre tidsgränsen ska vara kvar.
NYHET Publicerad:

Orsakerna bakom sjukfrånvarons upp- och nedgång

NY RAPPORT Sjukfrånvaron i Sverige har varierat kraftigt under de senaste trettio åren. Men det finns ingen enskild faktor som förklarar detta utan det är många faktorer som samvarierar. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Regeringen riskerar nederlag om bortre tidsgränsen

SJUKFÖRSÄKRING Det finns en majoritet i riksdagen för att ha kvar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det stod klart vid ett utskottsmöte tidigare i veckan när (SD) ställde sig bakom ett yrkande i en motion från Alliansen. Därmed riskerar regeringen att bli överkörda i prestigefrågan om den bortre tidsgränsen.