Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagarglädje efter slopad sjukskatt

SJUKSKRIVNING Regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. I företagarleden är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget jämfört med tidigare. ”Det känns jättebra att regeringen drar tillbaka förslaget”, säger företagaren Sven-Olof Gudmundsson.
NYHET Publicerad:

"Nu förutsätter vi att regeringen skrotar sjukskatten"

SJUKSKATT Svenskt Näringsliv, LO och PTK har idag för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt, konstaterar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Ökat regelkrångel med nya sjukskatten

SJUKSKATTEN Sjukskatten ökar regelkrånglet för företagen, där små misstag kan bli allvarliga och kostsamma. För att undvika onödiga utgifter måste företagarna själva kontrollera myndighetsuppgifter. Dessutom räknar Försäkringskassan med att myndighetens egna ökade administrationskostnader kommer att uppgå till närmare 200 miljoner kronor.
NYHET Publicerad:

"Att någon blir sjuk är det värsta som kan hända"

SJUKSKATTEN ”Ett kontraproduktivt förslag som hör hemma i papperskorgen”. Anna Godevärn på Mörsjö Deli skräder inte orden när hon talar om regeringens sjukskatteförslag. Blir det verklighet vågar hon inte anställa fler med tanke på vad en långtidssjukskrivning kan kosta.
NYHET Publicerad:

Regeringen blundar för Försäkringskassans nya siffror

SJUKSKATTEN Försäkringskassan har i flera omgångar sänkt prognosen för utgifterna eftersom ökningen i sjukfrånvaron har bromsat in. Det behövs ingen ny sjukskatt för att stoppa utvecklingen. ”Den inbromsning som regeringen efterfrågar har redan skett, vilket i sig borde innebära att regeringen drar tillbaka sjukskatten”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

”Varför ska företagen betala?”

SJUKSKATTEN För mindre företag skulle medfinansieringen av sjukpenningen slå hårt. På Sagobrunnens förskola utanför Helsingborg betyder det mer jobb för personalen eller större barngrupper. Vd:n och grundaren Björn Kuylenstierna är kritisk till att företagen ska betala notan för att offentliga arbetsgivare inte kan ta hand om sin personal.
NYHET Publicerad:

Professor: Sjukskatten gör företagare rättslösa

SJUKSKATTEN I regeringens förslag om en ny sjukskatt står det tydligt att arbetsgivaren inte ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut om sjukpenning. ”Det ger arbetsgivarna ett dåligt rättsskydd”, säger Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet.
NYHET Publicerad:

”Sjukskatten förtjänar ingen respekt”

GÄSTKRÖNIKA "Regeringen betonar teoretiskt vikten av företagande och jobbskapande, men genomdriver samtidigt praktiskt allt fler företagsfientliga och tillväxthämmande lagar och regler. Strandhälls sjukskatt överträffar sig själv i drakoniskt destruktiv skatteiver." Det skriver Henrik Jönsson, Restaurang Online i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Justeringar av sjukskatten förändrar ingenting

KOMMENTAR Regeringen hoppas att justeringar och undantag ska blidka kritikerna av förslaget till sjukskatt. Men ingenting är förändrat i sak. Propån gör företagen mer försiktiga att rekrytera människor med ohälsohistorik och funktionsnedsättning. Det är fortfarande ett förslag utan vinnare, anser Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten visar att arbetsgivaravgifterna är sjuka

SJUKKOSTNADER Regeringens förslag om en sjukskatt är fel på många sätt. Den ökar risken för oss arbetsgivare, den gör det svårare för personer med sjukdomshistoria att få eller byta jobb och den kan t o m tvinga företag i konkurs. Dessutom är den ytterligare ett bevis på att arbetsgivaravgifterna är ”sjuka”, säger Carl-Otto Swartz som driver Örups Säteri i Tomelilla.
NYHET Publicerad:

Myter om sjukskatten smulas sönder

WEBB-TV Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll upprepar gång på gång ett antal påståenden om den nya sjukskatten. Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv, förklarar varför hon har fel.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Seminarium i riksdagen om sjukskatten

SJUKSKATTEN En mängd olika företrädare var inbjudna att debattera regeringens förslag om sjukskatt i riksdagen. Kritiken blev kraftig. "Förslaget är fruktansvärt orättvist", sade Theresa Östman, vd för Fjärdhundra rör. Hon är mycket orolig för vad förslaget om sjukskatt skulle innebära om det blir verklighet.
NYHET Publicerad:

Stor uppslutning mot sjukskatten

SJUKKOSTNAD Kritikerkanonaden mot sjukskatten ökar i styrka. Flera remissinstanser sällar sig till arbetsgivarnas missnöje. På Facebooksidan ”Stoppa Strandhälls sjukskatt” fortätter negativa kommentarer att strömma in. Hittills har 10 400 personer kritiserat förslaget.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten "brutaliserar arbetsmarknaden”

SOCIALFÖRSÄKRINGEN Regeringen frångår den klassiska socialdemokratiska välfärdspolitiken med förslaget om att företagen ska betala samhällets nota för långtidssjukskrivna, varnar professor Magnus Henrekson. De generella välfärdssystemen urholkas samtidigt som arbetsmarknaden brutaliseras.
NYHET Publicerad:

Remissvar riktar skarp kritik mot sjukskatten

SJUKSKATTEN I veckan gick remisstiden för regeringens sjukskatteförslag ut, och kritiken är omfattande. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sin helhet och många andra organisationer och förbund har samma inställning. ”Det är ett skadligt förslag som medför allvarliga konsekvenser”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten slår mot jobben

SJUKKOSTNADER Regeringens förslag om en ny sjukskatt, eller ”hälsoväxling” som regeringen valt att kalla det, har mötts av kraftiga protester från företagen. Budskapet är tydligt: Sjukskatten skulle slå mot jobben och öka utanförskapet.
NYHET Publicerad:

”Sjukskatt – ett horribelt förslag”

SJUKFRÅNVARO På Best Western Hotel i Årjäng kämpar man redan med att behålla arbetskraften. Konkurrensen från Oslo 12 mil bort, är hård. Regeringens sjukskatteförslag kommer lägga ännu mer tyngd på hotellets verksamhet och ekonomi. Det är inte rätt väg att gå, menar Maria Åhgren, som driver hotellet. "Det är ett horribelt förslag. Förslaget är varken företagare- eller arbetstagarvänligt", säger hon.
NYHET Publicerad:

”Sjukskatt skulle bli vår undergång”

SJUKKOSTNADER Helena Dyrén driver sedan tio år förskolan Växthuset i Strängnäs. Som småföretagare ser hon sjukskatten som ett hot mot företagets existens.
NYHET Publicerad:

”Risken för åldersdiskriminering ökar”

SJUKKOSTNADER Om sjukskatten blir verklighet kommer synliga risker som ålder och kraftig övervikt att spela ökad roll då arbetsgivaren gör rekryteringar, förutspår Carina Ejdelind, vd vid Laholmshälsan. Det är en brutal arbetsmarknad hon målar upp.