Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sjukskatten stoppade hans nyrekrytering

SJUKFÖRSÄKRING När jag nyligen gjorde en nyrekrytering fanns det en sökande som hade allt som behövdes. Men han hade varit sjukskriven för artros och risken för nya sjukskrivningar var uppenbar. Mot bakgrund av regeringens förslag om medfinansiering vågade jag inte ge honom jobbet, skriver Jörgen Bödmar, vd Design Online, som är starkt kritisk till förslaget.
NYHET Publicerad:

Dalauppror mot sjukskatten

SOCIALFÖRSÄKRING En debattartikel har sällan fler än ett fåtal underskrifter. Men när Dalaföretagen valde att skriva om medfinansieringen inom sjukpenningen blev gensvaret desto större. 53 företagare valde att skriva under.
NYHET Publicerad:

"Sjukskatteförslaget kan leda till segregation"

SJUKSKATTEN En sjukskatt skulle kunna få förödande konsekvenser för callcenterföretaget wecall.se. "Jag vill inte behöva fråga mig om vi har råd att anställa en person som har en sjukdomshistoria i släkten," säger Ulrika Thorén på wecall.se.
NYHET Publicerad:

Kroniskt sjuk forskare oroas av förslag på sjukskatt

SJUKSKATTEN Juristen Henric Falkman lever med en kronisk sjukdom. Han är övertygad om att sjukskatten kommer att försvåra för honom på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

"Regeringen viftar med stora pekfingret mot oss"

SJUKFÖRSÄKRING Kritikerkanonaden mot regeringens ”sjukskatt” fortsätter. Vacker tanke men ogenomtänkt och otydligt förslag som lägger sten på börda, hävdar Torvald Östensson, vd för Umeåbaserade Umpac med tio anställda.
NYHET Publicerad:

Kompensationen är ett hån mot vår bransch

SJUKSKATT "Kostnadsmässigt kan det bli stora förändringar. Den så kallade kompensationen i form av 0,16 procent lägre arbetsgivaravgift är ett hån mot vår bransch - man får inte glömma att arbetsgivaravgiften för unga nyligen höjdes med 12 procent", säger Fredrik Åström VD för familjeföretaget Svenska Kulturpärlor om förslaget om ökat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Strandhäll negligerar företagens oro för medfinansieringen

SJUKSKATT Under en debatt i Riksdagen hävdade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att förslaget om medfinansiering är kostnadsneutralt för arbetsgivarna. Men Svenskt Näringslivs egna beräkningar visar att företagets kostnader snabbt skjuter i höjden när en person blir långtidssjukskriven.
NYHET Publicerad:

”Vi har helt enkelt inte råd som småföretagare”

SJUKSKATT "Det känns nästintill absurt att vi som arbetsgivare ska finansiera skador som sker i de anställdas privatliv. En anställd trillade till exempel av sin häst och blev sjukskriven, vilket innebar ungefär 30 000 kronor i extrakostnader för oss. För ett litet företag så är det jättemycket pengar", säger Erika Jangbratt, hotellchef för 32 rum & kök, om regeringens förslag om ökat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Medfinansiering negativt för familjeföretag

SJUKSKATT Vd Linda Fransson stämmer in i protesterna mot medfinansieringen, årets hittills mest utskällda reformförslag. ”Det känns som om vi får ta smällen och subventionera problem i offentlig sektor”, säger hon.
NYHET Publicerad:

"Nu räcker det Strandhäll"

GÄSTKRÖNIKA För min del räcker det nu. Vi måste sätta ned foten och visa hur fel regeringens förslag om medfinansiering är. Ytterst är förslaget ytterligare ett påhopp på det privata ägandet. Allt mitt är inte ditt, skriver skriver Lennart Larsson, ägare av Oppboga Bruk.
NYHET Publicerad:

"Det blir en orimlig situation"

SJUKSKATT Regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukfrånvaron på arbetsgivarna. Förslaget innebär att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. "Vi kommer att bli mer försiktiga i vår rekrytering", säger Leif Birch-Jensen, vd på verkstadsföretaget SKF Mekan.
NYHET Publicerad:

Ny kampanj: Stoppa Strandhälls sjukskatt

TV Sedan det blev känt att regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukpenningen på arbetsgivarna har reaktionerna bland företagen varit starka, och mångtaliga. Därför drar Svenskt Näringsliv nu igång en kampanj – Stoppa Strandhälls sjukskatt.
NYHET Publicerad:

”Låt landstingen finansiera sjukförsäkringen”

SJUKSKRIVNINGAR Läkarförbundet vill att landstingen ska ta ett ekonomiskt ansvar för sjukskrivningarna.  De menar att detta skulle kunna minska sjuktalen.
NYHET Publicerad:

Inget stöd från Alliansen

SJUKKOSTNADER Från Allianspartierna är kritiken mot förslaget om medfinansiering kraftig.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars risar Strandhälls nya sjukskatt

SJUKKOSTNADER Både företag och handikappförbund är negativa till att arbetsgivare ska bära ett större kostnadsansvar för sjukskrivna medarbetare, det som kallas medfinansiering. En av dem som är kritisk är Mustafa Atik, chef Hälsa & Rehabilitering på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Vi kommer bli mer restriktiva vid rekrytering”

SJUKSKATT "Det händer mycket i en arbetstagares liv som varken jag eller den anställda kan påverka och det är mycket som inte är arbetsrelaterat som kan leda till längre sjukskrivningar. Att vi som arbetsgivare ska stå för 25 procent av sjukpenningen är galet", säger Maria-Pia Karlsson, Solberga förskolor, om regeringens planer att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska ta hela ansvaret

SJUKSKATT Ökat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna föreslår regeringen. Enligt det förslag som presenterats ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Vi har frågat företagare i Stockholms län vad man tycker om förslaget
NYHET Publicerad:

Stor oro för sjukförslag

SJUKSKATT Regeringens har lagt fram ett förslag att arbetsgivare nu även ska medfinansiera långtidssjukskrivningar. Enligt förslaget, som kallas "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning", ska arbetsgivarna även stå för 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som är längre än 90 dagar. Vad tycker företagen om detta?
NYHET Publicerad:

Skrota förslaget om medfinansiering

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Regeringens uppger som orsak till förslaget att det ska motivera arbetsgivare till att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande åtgärder.
NYHET Publicerad:

Ökade sjukkostnader hinder vid rekrytering

MEDFINANSIERINGEN Nästan nio av tio företagare uppger att de blir försiktigare att anställa personer som har en sjukdomshistorik i bagaget som en följd av att regeringen vill skjuta över sjukkostnaderna på arbetsgivarna. Det visar en enkätundersökning.