Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Socialförsäkringsutredningen levererar få konkreta förslag

KOMMENTAR Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande levererar få konkreta förslag till förändringar, men väl bedömningar och avvägningar inför fortsatt reformarbete, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassans utredningsmodell kritiseras

UTREDNING Inspektionen för socialförsäkring, ISF, kritiserar Försäkringskassan på flera punkter i sin utvärdering av aktivitetsförmågeutredningar, AFU.
NYHET Publicerad:

”Rehabiliteringsgarantin hade krävt mer utvärdering”

REHABILITERINGSGARANTI ”Ett dyrt misslyckande.” Så sammanfattar Rolf Holmqvist, professor i psykologi vid Linköpings Universitet satsningen på rehabiliteringsgarantin. Orsaken till misslyckandet är en allt för dålig utvärdering, menar han. Men han får mothugg från SKL.
NYHET Publicerad:

Oro och ångest ökar - men inte stressen

OHÄLSA I en unikt stor studie har hälsoföretaget Feelgood sammanställt resultat över människors fysiska och psykiska hälsa.  Undersökningen visar att den psykiska ohälsan har ökat sedan 2008.
NYHET Publicerad:

För få konkreta förslag om socialförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRING Remisstiden för socialförsäkringsutredningen slutbetänkande gick ut i slutet av augusti. Svenskt Näringsliv konstaterar i sitt remissvar att utredningen hade behövt fler konkreta förslag för att möta morgondagens behov.
NYHET Publicerad:

Störst sjukfrånvaro inom vård och omsorg

SOCIALFÖRSÄKRING Högst sjukfrånvaro i landet har anställda inom vård och omsorg. Men bland de privata vård- och omsorgsföretagen är siffrorna lägre. "Är man nöjd med sitt arbete kan det påverka", säger Sabina Joyau på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

”Positivt att Försäkringskassan vill ha kvar bortre tidsgränsen”

SOCIALFÖRSÄKRING Försäkringskassan motsätter sig regeringens förslag om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det står klart sedan Försäkringskassan skickat in sitt remissvar. Positivt säger Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och hon hoppas att regeringen lyssnar på sin expertmyndighet.
NYHET Publicerad:

Så minskar AstraZeneca långtidssjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING På AstraZeneca i Södertälje har man under många år aktivt arbetat med att  få ner sjukskrivningstalen. Stöd för de anställda under och efter sjukdom är ett knep.
NYHET Publicerad:

”Regeringen gör inget för de sjukskrivna”

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen har under sina första nio månader inte gjort något för att sänka sjukskrivningstalen. Det anser Moderaternas socialförsäkringstalesperson Johan Forssell. Han menar dessutom att regeringen missköter Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”En tredje sjuklönevecka har aldrig varit aktuell”

POLITIK Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sa nyligen i SVTs Agenda att ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna inte var uteslutet.  Men nu backar hon och berättar att det inte finns några planer på en tredje sjuklönevecka. 
NYHET Publicerad:

Finn Bengtsson: Forskningen vet hur man kan få ner sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Om sjukvården och de politiskt ansvariga tog till sig mer av den moderna psykiatriforskningen skulle sjukskrivningarna sjunka. Det menar Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M) och professor i psykiatrisk behandlingsforskning.
NYHET Publicerad:

Fel recept i vårbudgeten

SJUKFÖRSÄKRING Regeringens aviserade förslag om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är inte en åtgärd som stabiliserar sjukfrånvaron.
NYHET Publicerad:

Engagemang bakom låg sjukfrånvaro

DEMENSBOENDE På östra Gotland ligger demensboendet Hattstugan. Ett målinriktat arbete har lett till mycket låga sjukskrivningstal och låg personalomsättning. Deras framgångsrecept handlar om engagemang.
NYHET Publicerad:

Palme positiv till utredning

SOCIALFÖRSÄKRING Samsynen kring principen om inkomstbortfall i socialförsäkringsutredningen är ett viktigt framsteg, säger professor Joakim Palme. Han är också positiv till historiskt inkomstunderlag och månadsuppgifter, men skeptisk till att utredningen inte fokuserat mer på framtidens finansiering av socialförsäkringarna. 
NYHET Publicerad:

Sjukskrivning kan stjälpa mer än det hjälper

SJUKVÅRD Allt fler människor söker hjälp hos sjukvården för problem som är psykosociala.  Men de får medicinsk behandling eftersom att curlingsamhället nu även finns inom vården, säger psykiatriker Åsa Kadowaki.
NYHET Publicerad:

Fel recept för sjukförsäkringen i vårbudgeten

KOMMENTAR Regeringen vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det sänder fel signaler, riskerar att underminera tilliten till sjukförsäkringen och ytterligare spä på utvecklingen med ökande sjukfrånvaro, skriver Catharina Bäck, expert inom socialförsäkringsfrågor. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om tidsgränsen är olyckligt”

KOMMENTAR Några förslag är riktigt bra i utredningen konstaterar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Men tyvärr bjuder inte förslagen på en långsiktig finansiell hållbar lösning för socialförsäkringssystemet. Det hade behövts, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

”Vi nådde långt”

UTREDNING Stolta och nöjda. Så kan man sammanfatta känslan hos flera av socialförsäkringsutredningens ledamöter. Och med förhoppning om att utredningen ska lägga grunden till viktiga framtida förändringar.
NYHET Publicerad:

Skiljelinje kvarstår mellan S och M

UTREDNING Trots drygt fyra års socialförsäkringsutredning är skiljelinjerna fortfarande stora mellan riksdagens två största partier. Moderaternas Ulf Kristersson är skeptisk till de mest uppmärksammade förslagen från utredningen. Men Socialdemokraterna tycker att det finns mycket bra att ta med sig.
NYHET Publicerad:

Få konkreta förslag om socialförsäkringen

FÖRSÄKRINGAR Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har efter drygt fyra års arbete överlämnat sitt slutbetänkande. Kommittén levererar få konkreta förslag till förändringar, men väl bedömningar och avvägningar inför fortsatt reformarbete. Det är inte oväntat, men det är olyckligt, skriver Catharina Bäck, expert, socialförsäkringsfrågor.