Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsmiljön i fokus hos Skanska

ARBETSMILJÖ I en bransch där risken för belastningsskador är stor och farliga arbetsmiljösituationer vanliga går det aldrig att vila från det förebyggande arbetsmiljöarbetet. På Skanska arbetar man intensivt och målmedvetet med detta, men oroas i dag över de unga medarbetarnas korttidsfrånvaro.
NYHET Publicerad:

Avslutade förhandlingar om omställningsavtalet

OMSTÄLLNING Svenskt Näringsliv har avslutat förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal. Parterna kunde inte komma överens. "En minoritet inom PTK prioriterar avgångsvederlag före kompetensutveckling", säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.
NYHET Publicerad:

Jakten på arbetsgivare oroar

SOCIALFÖRSÄKRING I sitt nya åtgärdspaket mot sjukskrivningar vill regeringen att Försäkringskassan ska bevaka arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar. Svenskt Näringsliv är kritisk till att myndigheten ska sitta på två stolar, eftersom det finns risk för att arbetsgivarnas förtroende för myndigheten minskar.
NYHET Publicerad:

Reell förbättring för småföretagen

Många småföretag har haft problem med för höga sjuklönekostnader. Men sedan årsskiftet får företagen ersättning för höga sjuklönekostnader, ersättningen är riktad särskilt till mindre företag. ”Det finns nu ett reellt skydd mot höga sjuklönekostnader som främst är riktat mot mindre företag”, säger Catharina Bäck, expert på socialföräkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Städföretag kämpar med höga sjuklönekostnader

SJUKLÖN Som att sitta i en rävsax. Så beskriver Virpi Dahlgren, vd för V.A Städ Sverige, sina försök att axla rollerna som både sjuklöneansvarig och vinstdrivande småföretagare. Men sedan årsskiftet finns det regler som gör att hon kan få ersättning för höga sjuklönekostnader.
NYHET Publicerad:

Inte rätt medicin för minskad sjukfrånvaro

KOMMENTAR Det är positivt att regeringen nu vill ta ett samlat grepp för att hejda den ökande sjukfrånvaron. Men ambitionen att minska sjukfrånvaron rimmar inte alls med avskaffandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det kommer att leda till fler och längre sjukfall.
NYHET Publicerad:

Socialförsäkringsutredningen levererar få konkreta förslag

KOMMENTAR Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande levererar få konkreta förslag till förändringar, men väl bedömningar och avvägningar inför fortsatt reformarbete, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassans utredningsmodell kritiseras

UTREDNING Inspektionen för socialförsäkring, ISF, kritiserar Försäkringskassan på flera punkter i sin utvärdering av aktivitetsförmågeutredningar, AFU.
NYHET Publicerad:

”Rehabiliteringsgarantin hade krävt mer utvärdering”

REHABILITERINGSGARANTI ”Ett dyrt misslyckande.” Så sammanfattar Rolf Holmqvist, professor i psykologi vid Linköpings Universitet satsningen på rehabiliteringsgarantin. Orsaken till misslyckandet är en allt för dålig utvärdering, menar han. Men han får mothugg från SKL.
NYHET Publicerad:

Oro och ångest ökar - men inte stressen

OHÄLSA I en unikt stor studie har hälsoföretaget Feelgood sammanställt resultat över människors fysiska och psykiska hälsa.  Undersökningen visar att den psykiska ohälsan har ökat sedan 2008.
NYHET Publicerad:

För få konkreta förslag om socialförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRING Remisstiden för socialförsäkringsutredningen slutbetänkande gick ut i slutet av augusti. Svenskt Näringsliv konstaterar i sitt remissvar att utredningen hade behövt fler konkreta förslag för att möta morgondagens behov.
NYHET Publicerad:

Störst sjukfrånvaro inom vård och omsorg

SOCIALFÖRSÄKRING Högst sjukfrånvaro i landet har anställda inom vård och omsorg. Men bland de privata vård- och omsorgsföretagen är siffrorna lägre. "Är man nöjd med sitt arbete kan det påverka", säger Sabina Joyau på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

”Positivt att Försäkringskassan vill ha kvar bortre tidsgränsen”

SOCIALFÖRSÄKRING Försäkringskassan motsätter sig regeringens förslag om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det står klart sedan Försäkringskassan skickat in sitt remissvar. Positivt säger Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och hon hoppas att regeringen lyssnar på sin expertmyndighet.
NYHET Publicerad:

Så minskar AstraZeneca långtidssjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING På AstraZeneca i Södertälje har man under många år aktivt arbetat med att  få ner sjukskrivningstalen. Stöd för de anställda under och efter sjukdom är ett knep.
NYHET Publicerad:

”Regeringen gör inget för de sjukskrivna”

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen har under sina första nio månader inte gjort något för att sänka sjukskrivningstalen. Det anser Moderaternas socialförsäkringstalesperson Johan Forssell. Han menar dessutom att regeringen missköter Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”En tredje sjuklönevecka har aldrig varit aktuell”

POLITIK Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sa nyligen i SVTs Agenda att ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna inte var uteslutet.  Men nu backar hon och berättar att det inte finns några planer på en tredje sjuklönevecka. 
NYHET Publicerad:

Finn Bengtsson: Forskningen vet hur man kan få ner sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Om sjukvården och de politiskt ansvariga tog till sig mer av den moderna psykiatriforskningen skulle sjukskrivningarna sjunka. Det menar Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M) och professor i psykiatrisk behandlingsforskning.
NYHET Publicerad:

Fel recept i vårbudgeten

SJUKFÖRSÄKRING Regeringens aviserade förslag om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är inte en åtgärd som stabiliserar sjukfrånvaron.
NYHET Publicerad:

Engagemang bakom låg sjukfrånvaro

DEMENSBOENDE På östra Gotland ligger demensboendet Hattstugan. Ett målinriktat arbete har lett till mycket låga sjukskrivningstal och låg personalomsättning. Deras framgångsrecept handlar om engagemang.
NYHET Publicerad:

Palme positiv till utredning

SOCIALFÖRSÄKRING Samsynen kring principen om inkomstbortfall i socialförsäkringsutredningen är ett viktigt framsteg, säger professor Joakim Palme. Han är också positiv till historiskt inkomstunderlag och månadsuppgifter, men skeptisk till att utredningen inte fokuserat mer på framtidens finansiering av socialförsäkringarna.