Rivstart för ny vårdcentral

NYHET Publicerad

VÅRD OCH OMSORG När vårdcentralen Koppardalen slog upp sina portar i mitten av januari stod hundratals Avestabor i kö. Idag har drygt 800 patienter listat sig hos den privata vårdcentralen. "Det var en positiv överraskning, men det är nu arbetet börjar", säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

"Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget", säger Helene Schoultz (i mitten), verksamhetschef för Koppardalen.

Den 23 januari tidigare i år slog vårdcentralen Koppardalen upp portarna till den första privata vårdcentralen i Avesta och intresset var stort. Det var hundratals patienter som köade för att lista sig hos Koppardalen. Nu, en knapp månad sedan starten, har vårdcentralen fått drygt 800 patienter listade hos sig.

– Härligt! Det var en positiv överraskning, det har varit mycket slit för att komma igång, säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

Men Koppardalen nöjer sig inte med det. Nu handlar arbetet om att knyta till sig ännu fler patienter. Vägen till framgång stavas småskalighet, fasta läkare och distriktssköterskor, och ett starkt fokus på kunden, anser Helene Schoultz.

Idén till Koppardalen väcktes när landstinget Dalarna bestämde sig för att kommunens fyra offentliga vårdcentraler skulle slås ihop till en enda stor vårdcentral. Tanken var att den skulle bli Sveriges största vårdcentral. Men en sådan storskalighet rimmade illa med Helene Schoultz tankar kring kvalitet och mångfald.

– Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget, säger hon.

Sagt och gjort. Hon tog med sig tre av de bästa läkarna och sex distriktssköterskor och öppnade vårdcentralen Koppardalen.

– Tanken är att våra doktorer ska känna igen våra patienter och ha en bättre förståelse för deras behov än den offentliga stora inrättningen. Målet är att vårdcentralen inte ska kännas som ett sjukhus, men ändå vara funktionellt, säger hon.

Mediestormen kring Carema är inget som direkt påverkar Koppardalens sätt att hantera verksamheten, anser Helene Schoultz.

– Det är tråkigt med Carema, men ingen av oss blir rik på att driva den här vårdcentralen. Istället handlar det om att få verksamheten att gå runt och erbjuda kvalitativ service. Det är småskaligheten och närheten till våra patienter som driver oss, säger hon.

Daniel Mellwing

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige behöver både privat och offentlig välfärd

VÄLFÄRD Förbud för vissa organisations- eller verksamhetsformer löser inte problemen i välfärdssektorn. Uppmuntra istället ideella, privata och offentliga aktörer att verka sida vid sida. Det kommer att höja kvaliteten och minska fixeringen vid att offentligt och privat står emot varandra. Det skriver två forskare i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Förskolan som går på export till Nordirland

VÄLFÄRD Verbala stigar är redo för expansion och om allt går enligt plan kommer företaget att öppna en ny förskola i Belfast i Nordirland. Först tänkte grundarna Camilla Lindgren och Tuula Torro starta ytterligare en förskola i Stockholm, men debatten om vinstregleringar inom välfärden fick dem att söka sig utomlands i stället.
NYHET Publicerad:

Högre kvalitet i privat äldreomsorg

VÄLFÄRD Kvaliteten på de privata äldreboendena i Sverige är högre än på än de kommunala boendena, visar en ny undersökning av Socialstyrelsen. Dessutom visar granskningen att privata äldreboenden inte har avsevärt lägre bemanning.
NYHET Publicerad:

Vilken bransch drabbas av nästa blixtattack?

KOMMENTAR Regeringen och Vänsterpartiet vill få igenom ett förslag om att slopa lagen om valfrihet i primärvården. Förslaget är den första delen i den plan som överenskommelsen om vinst i välfärden leder till – att montera ner valfriheten och kväva privata alternativ, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Förskolan som svetsar samman kulturer

VÄLFÄRD Med sina tre förskolor är företaget Kunskapskryssaren idag Österåkers största privata arbetsgivare. Öppenhet och en mångkulturell inriktning har bidragit till populariteten, och företagets vd Larry Åberg vill att förskola och skola ska samarbeta mer för att bättre förstå helheten.
NYHET Publicerad:

”Nu lägger vi investeringarna på is”

VÄLFÄRDSFÖRETAG Nu kommer de första följderna av regeringens förslag om begränsningar i vinstuttaget i omsorgsföretag. Ett flertal skolföretag tackar nej till möjligheten att öppna förskolor eller lägger beslutade expansioner och investeringar på is.
NYHET Publicerad:

Friskolor tar ekonomiskt ansvar

KOMMENTAR Friskolesektorns "övervinster" är en myt, visar Svenskt Näringsliv i en ny rapport. ”Resultaten visar istället att friskolornas lönsamhet är väsentligt lägre än i tjänstesektorn som helhet, att friskolesektorn betalar en rimlig andel av sitt överskott i skatt och att nivån på aktieutdelningen till ägarna är lägre än för jämförbara branscher”, skriver Anders Morin och Claes Norberg.
NYHET Publicerad:

Förbud mot vinster i välfärden kan bryta mot lagen

VÄLFÄRDSTJÄNSTER Vänsterpartiet har gått till val på det enkla beskedet att vinster i välfärden ska förbjudas. Men att omsätta ett sådant förbud i verkligheten kan visa sig vara allt annat än enkelt och det kan mycket väl bryta mot internationell lag.
NYHET Publicerad:

Åtta av tio svenskar vill ha valfrihet i vården

WEBB-TV Åtta av tio svenskar anser att valfriheten är viktig i vård och omsorg. Dessutom har den skapat en uppsjö av alternativ för medborgarna, också det något som uppskattas. Det visade sig när Svenskt Näringsliv ställde frågan på stan.
NYHET Publicerad:

Dags att hitta ut ur välfärdslabyrinten

KOMMENTAR Tonläget i välfärdsdebatten är bitvis högt. Diskussionen kretsar kring skandaler och övervinster. Undersökningar visar att privata företag levererar god kvalitet. Samtidigt vet vi att ersättningen är densamma som till kommuner och landsting och att marginalerna ofta är små, skriver Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Fritt vårdval ger helhetssyn på patienten

VÄLFÄRDSFÖRETAGANDE När Västra Götalandsregionen inför fritt vårdval för rehabilitering gynnar det både patienter och vårdgivare. För Achima Care innebär det att vårdcentralerna i Uddevalla och Trollhättan kan erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi under samma tak, och ta hand om hela patienten.
NYHET Publicerad:

”Mötet lärare-elever avgör kvaliteten”

FRISKOLA Växjö Fria Gymnasium är ett av fyra gymnasier i landet som var utan anmärkning vid Skolinspektionens granskning. Nyckeln är kompetenta och engagerade lärare, och att skapa förutsättningar för bra möten mellan elever och lärare, enligt Claes Bromander, grundare och vd.
NYHET Publicerad:

Entreprenör vill syna Vänsterpartiets vinstförbud

DEBATT Välfärdsföretagen bidrar  till kortare vårdköer, en mångfald i utförandet och en valfrihet som uppskattas av brukarna. Detta vill Vänsterpartiet avveckla, genom vinstförbud i välfärden. Partiledare Jonas Sjöstedts avsaknad av seriösa underlag måste granskas, skriver entreprenören Dan Olofson på dagens DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Utveckla friskolereformen i stället för förbud mot skolval och vinster

KOMMENTAR I den rådande skoldebatten i Sverige ifrågasätts såväl vinstsyftande friskolor som det fria skolvalet. Detta är märkligt om man vill värna skolans kvalitet och individens rättigheter. Ny forskning visar att inga elevgrupper har missgynnats av det fria skolvalet och att friskolorna har utvecklat kvalitén. I stället för borttagen valfrihet och vinstförbud bör friskolereformen utvecklas genom att stärka elevskyddet om en friskola går i konkurs, skriver Annika Lundius, vVd och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna sågar välfärdsfond

VÄLFÄRD Vårdföretagarna är vass i sin kritik till Vänsterpartiets förslag att införa en välfärdsfond. "Det är naivt att tro att personalkooperativ ska ersätta de privata investeringarna i välfärden", säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Medborgarskyddet i välfärden måste stärkas

VÄLFÄRD Konsumentskyddet är väl utvecklat inom de flesta produkt- och tjänsteområden. Däremot är medborgarnas skydd inom välfärden svagt.
NYHET Publicerad:

Idékläckare tar hjälpprylar till större marknad

VÄLFÄRDSFÖRETAG Hjälpmedelsföretaget Varsam har brutit ny mark utanför offentlig sektor. Trots hård motvind från leverantörer och landsting har de startat tre butiker. ”Vårt syfte är inte att var en konkurrent utan ett komplement till sjukvården", säger Eva Novak, vd för Varsam.
NYHET Publicerad:

Konkurrens främjar värde i välfärden

KOMMENTAR Medborgarna vill ha valfrihet i välfärden. För valfrihet behövs alternativ. Grundidén i den svenska modellen är densamma, det vill säga skattefinansierad välfärd för alla. Tillströmningen av företagsamma människor till välfärden har dock inneburit nytänkande och bättre styrning av verksamheterna. Detta främjar värde i välfärden, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik. 
NYHET Publicerad:

Kommunen sänkte kvalitén

VÄLFÄRD Efter kritik mot Carema Care tog Habo kommun över demensboendet Kärrsgården hösten 2013. Resultatet blev ännu sämre omsorg, berättar en anonym källa för Jönköpingsposten.
NYHET Publicerad:

Elever vill behålla valfrihet inom skolan

UTBILDNING Möjligheten att välja skola är mycket viktig för ungdomar i Sverige, visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern. Under seminariet då undersökningen presenterades diskuterade Grön Ungdom och Moderata Ungdomsförbundet valfrihet men också kvaliteten i utbildningen.