Rivstart för ny vårdcentral

NYHET Publicerad

VÅRD OCH OMSORG När vårdcentralen Koppardalen slog upp sina portar i mitten av januari stod hundratals Avestabor i kö. Idag har drygt 800 patienter listat sig hos den privata vårdcentralen. "Det var en positiv överraskning, men det är nu arbetet börjar", säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

"Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget", säger Helene Schoultz (i mitten), verksamhetschef för Koppardalen.

Den 23 januari tidigare i år slog vårdcentralen Koppardalen upp portarna till den första privata vårdcentralen i Avesta och intresset var stort. Det var hundratals patienter som köade för att lista sig hos Koppardalen. Nu, en knapp månad sedan starten, har vårdcentralen fått drygt 800 patienter listade hos sig.

– Härligt! Det var en positiv överraskning, det har varit mycket slit för att komma igång, säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

Men Koppardalen nöjer sig inte med det. Nu handlar arbetet om att knyta till sig ännu fler patienter. Vägen till framgång stavas småskalighet, fasta läkare och distriktssköterskor, och ett starkt fokus på kunden, anser Helene Schoultz.

Idén till Koppardalen väcktes när landstinget Dalarna bestämde sig för att kommunens fyra offentliga vårdcentraler skulle slås ihop till en enda stor vårdcentral. Tanken var att den skulle bli Sveriges största vårdcentral. Men en sådan storskalighet rimmade illa med Helene Schoultz tankar kring kvalitet och mångfald.

– Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget, säger hon.

Sagt och gjort. Hon tog med sig tre av de bästa läkarna och sex distriktssköterskor och öppnade vårdcentralen Koppardalen.

– Tanken är att våra doktorer ska känna igen våra patienter och ha en bättre förståelse för deras behov än den offentliga stora inrättningen. Målet är att vårdcentralen inte ska kännas som ett sjukhus, men ändå vara funktionellt, säger hon.

Mediestormen kring Carema är inget som direkt påverkar Koppardalens sätt att hantera verksamheten, anser Helene Schoultz.

– Det är tråkigt med Carema, men ingen av oss blir rik på att driva den här vårdcentralen. Istället handlar det om att få verksamheten att gå runt och erbjuda kvalitativ service. Det är småskaligheten och närheten till våra patienter som driver oss, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så säkras kvalitén i välfärden

SEMINARIUM Mer resurser leder inte nödvändigtvis till högre kvalitet i välfärden. Avgörande är hur skattepengarna används. Det konstaterades när Svenskt Näringsliv presenterade slutsatserna i sitt omfattande välfärdsprojekt.
NYHET Publicerad:

Gävle i bräschen för LOV

VALFRIHET Som första kommun i landet har Gävle beslutat att upphandla HVB, hem för vård eller boende, enligt Lagen om valfrihet. Det gynnar både kommunen, klienterna och företagen som driver hemmen, enligt Mats Collin, förvaltningschef för socialtjänst Gävle.
NYHET Publicerad:

Etisk karta styr Vividas medarbetare

VÄLFÄRD Assistansföretaget Vivida har redan från starten arbetat strategiskt med en gemensam värdegrund för sina medarbetare. Det har skapat harmoni hos personalen, kontinuitet för kunderna och dessutom är det lättare att rekrytera duktiga medarbetare, enligt vd:n Fredric Käll.
NYHET Publicerad:

Sakfel i Reepaluutredningens direktiv

KOMMENTAR Referensgruppen till Reepaluutredningen har träffats för första gången. Problemet är att det finns ett rent sakfel i utredningsdirektiven och att en bärande formulering i direktiven är helt ogrundad, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Stockholm tar tillbaka välfärdstjänster

VALFRIHET Stockholm har återkommunaliserat ett stort antal verksamheter inom välfärden. Nu senast ville stadsdelsnämnden ta tillbaka Fryshuset i Skärholmen, en strid som staden förlorade. Andra privata aktörer har inte haft samma tur. ”Jag drar mig numera för att lägga anbud på entreprenader”, säger Elisabeth Kvanman, vd för Måbra Förskolor. 
NYHET Publicerad:

Så kan kvaliteten i äldreomsorgen höjas

KOMMENTAR En ny syn på hur äldreomsorgens kvalitet kan förbättras måste till. Vi föreslår därför en kvalitetsmodell som i tillämpning kan skapa ett paradigmskifte inom äldreomsorgen. Ambitionen är att ändra grundsynen – från en statisk syn på kvalitet till en dynamisk syn, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Fysioterapeuterna kliver fram

PRIVAT VÅRD På vårdcentralen Brahehälsan Löberöd rekommenderas patienter som söker för ont i kroppen att först träffa en fysioterapeut. Det avlastar läkarna från deras arbetsbörda men framför allt får patienterna ett kvalificerat omhändertagande direkt.
NYHET Publicerad:

Hon gör barnen självständiga

VÄLFÄRD För snart 20 år sedan kom Eszter Horváth Tóthné till Sverige med en ny pedagogik för behandling och utveckling av neurologiskt funktionshindrade barn. Men trots nöjda barn och föräldrar finns det ett motstånd.
NYHET Publicerad:

Ny upphandlingsmodell ska vässa äldreomsorg

ALMEDALSVECKAN Hur ska kommuner upphandla äldreomsorg med god kvalitet? En lösning är att fokusera mer på dynamisk uppföljning av kvalitet än detaljerade krav på utföraren. Det framkom under ett seminarium i Almedalen.  
NYHET Publicerad:

Stor lättnad när Uddevalla behåller LOV

VÄLFÄRD Uddevalla har velat skrota lagen om valfrihetssystem. Nu står det klart att systemet blir kvar. Ett av företagen som kämpat för att behålla valfriheten inom hemtjänsten är Tesia. Valfriheten gör att de äldre säger till om något är fel och hur de vill ha insatser utförda, som få vågade när kommunen var enda alternativet, enligt Eva-Lee Thörnkvist, vd på Tesia. 
NYHET Publicerad:

Etableringshindren omfattande för välfärdsföretagare

KOMMENTAR Felaktigt utformade inträdeshinder riskerar att motverka seriösa aktörer från att starta och bedriva verksamhet i välfärdssektorn. En central prövning på lika villkor är därför nödvändig för att säkra objektiviteten, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Stärkta kvalitetskrav ska gälla även offentliga utförare i välfärden

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ställer sig i organisationens remissyttrande bakom Ägarutredningens förslag att ägar- och ledningsprövning bör införas för tillståndspliktiga verksamheter inom välfärden. Svenskt Näringsliv anser också, i likhet med utredningen, att tillståndsplikt är motiverad för hemtjänst och äldreboende och därför bör införas.
NYHET Publicerad:

Ekonomi och kvalitet hand i hand

VÄLFÄRD För att öka kvalitén och använda skattepengar så effektivt som möjligt inom äldrevården föreslår Svenskt Näringsliv nya arbetssätt, användning av välfärdsteknologi och innovation inom äldreomsorgen. ”De utförare med bäst kvalitet premieras. Vi får enklare att finansiera äldreomsorgen med skattemedel i framtiden”, säger Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Smartare arbetssätt utvecklar välfärden

VÄRDE I VÄLFÄRDEN Svenskt Näringsliv har analyserat läget inom välfärden och ger förslag på hur resurserna kan användas smartare. Nästa steg är en analys av hur seriösa aktörer och en likvärdig vård och skola säkras. Mikael Witterblad har lett arbetet med att ta fram flera rapporter om hur välfärden kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Attendos vd talar hellre om kvalitet än bemanning

VÄLFÄRD Det privata aktörer främst har bidragit med till välfärden är ett systematiskt kvalitetsarbete som inte funnits tidigare, anser Ammy Wehlin, vd och affärsområdeschef på vård- och omsorgsföretaget Attendo.
NYHET Publicerad:

Privat äldreboende utklassar kommunalt

WEBB-TV Två äldreboenden. Vägg i vägg på samma gata med samma förutsättningar och lika många vårdtagare. Nu visar en unik undersökning att privata Vardaga är bättre på åtta av tio punkter och ger en bättre kvalitet – till 26 procent lägre kostnader än den kommunala grannen på Skogsbruksvägen i Östersund.
NYHET Publicerad:

Bemanningskrav fel recept för högre kvalitet i äldreomsorgen

VÄLFÄRD Regeringen vill öka antalet anställda inom äldrevården för att höja kvalitén. I en ny rapport konstaterar Svenskt Näringsliv att sambandet finns men är svagt. I stället handlar det om att bättre ta till vara tekniska hjälpmedel, att arbetet är bättre organiserat och att de anställda har rätt inställning.
NYHET Publicerad:

"Vinstreglering omkullkastar hela systemet"

VÄLFÄRD Hela Sveriges Assistans har byggt upp effektiva lokala team som sköter den personliga assistansen för kunder från Malmö till Haparanda. För varje kund finns en platsansvarig chef som kan anpassa verksamheten efter de behov som finns och som får assistenterna att trivas och stanna kvar.
NYHET Publicerad:

”Kvalitet uppstår i de dagliga mötena”

VÄLFÄRD Decentraliserat ledarskap, engagerade medarbetare, tydliga mål och ständig uppföljning. Det är de främsta faktorerna bakom det goda resultat Capio St Görans sjukhus får i en jämförelse mellan akutsjukhus i Stockholm. "Hög kvalitet lönar sig”, säger Britta Wallgren, vd på Capio S:t Göran.
NYHET Publicerad:

Privata sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

KOMMENTAR Forskaren John Lapidus skriver på DN Debatt 10 april att det krävs en stopplag mot privata sjukvårdsförsäkringar. Lapidus krav är av principiella skäl avskräckande. Dessutom bortser Lapidus helt från den samhällsnytta som privata sjukvårdsförsäkringar medför och argumentationen brister i saklighet, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.