Hundratusentals småföretag beroende av slagkraftigt EU

NYHET Publicerad

EU Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, överlämnar idag en ny EU-agenda till regeringen. Regelförenkling, bättre kvalitet på lagstiftningen, en mer flexibel arbetsmarknad och tillgång till arbetskraft är några frågor där regeringen uppmanas ta krafttag.

Urban Bäckström i närbild

Urban Bäckström.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Agendan pekar på en rad utmaningar som Europasamarbetet står inför och på de redskap som behövs för att näringslivet i medlemsländerna ska kunna möta globaliseringens krav och ta till vara dess möjligheter. Regeringen uppmanas göra stora ansträngningar för ett mer handlingskraftigt och effektivt EU.

– Sveriges och Europas välstånd är byggt på att företag fått tillgång till stora marknader i andra länder och kunnat växa till globala aktörer. EU är en livsviktig hemmamarknad för hundratusentals småföretag. Vi måste motverka nyprotektionismen och arbeta för frihandel inom och utanför Europa, säger Urban Bäckström.

Svenskt Näringslivs EU-agenda lyfter viktiga frågor som den svenska regeringen måste fokusera på nu och inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet hösten 2009. Bland dessa märks, regelförenkling och bättre kvalitet på lagstiftningen, en mer flexibel arbetsmarknad, en gemensam strategi för kompetensförsörjning och tillgång till arbetskraft. Ett ökat deltagande i EU:s forsknings och innovations politik står också på agendan.

– Vi hoppas att regeringen kommer att spela en aktiv roll i Europa precis som i Sverige för att genomföra reformer som gör det lättare att investera, anställa, ta ett jobb och starta och driva eget företag, säger Urban Bäckström. 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Storbritanniens sak är vår

KOMMENTAR Idag träffar David Cameron Europas regeringschefer för att nå en överenskommelse som ska ligga till grund för Storbritanniens folkomröstning om sitt EU-medlemskap. Även om Sverige har ett intresse av Storbritanniens fortsatta medlemskap, finns det anledning att närmare granska om deras förhandlingskrav är rimliga, skriver EU-expert Jonas Berggren.  
NYHET Publicerad:

Europeiska näringslivet i upprop för EU

DEBATT EU står inför fler utmaningar än någonsin och företagen utgör en lösning på många av dem. Men då krävs ett mer konkurrenskraftigt EU, skriver Carola Lemne, vd, tillsammans med 20 europeiska näringslivsorganisationer som representerar 2,5 miljoner företag med 50 miljoner anställda.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Piratkopiering hotar svenskt innovationsklimat

PATENT Många svenska börsbolag utsätts för piratkopiering eller förlorar patentintäkter till följd av piratkopiering, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv och Black Market Watch. ”Det är uppenbart att de immaterialrättsliga frågorna måste lyftas högre upp på den politiska agendan”, sade Karl Lallerstedt, en av rapportförfattarna under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

EU halkar efter inom digitaliseringen

DIGITALISERING För att EU ska klara av den digitala omställningen krävs en väl fungerande digital inre marknad. Idag haltar den. ”Det är en topprioritering att EU blir en av de ledande globala aktörerna inom den digitala utvecklingen", sade Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala marknaden, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Europa tappar mark gentemot USA

EKONOMI EU:s samlade produktion är 0,2 procent lägre än innan krisen 2008 till skillnad från USA där ekonomin  tagit fart och ökat med 8 procent. Det visar Business Europes reformbarometer för våren 2015. ”En svag produktion gör det svårt att få ned arbetslösheten i EU", säger Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Malmström ett glädjepiller

FRIHANDEL Det går nästan att ta på förtjusningen i Svenskt Näringslivs korridorer över att Cecilia Malmström är ny handelskommissionär. Enligt Niklas Bergström, internationell samordnare, så öppnar sig ett tillfälle att vara med och försöka påverka handelspolitiken för lång tid framöver.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal högt på företagens önskelista

EU-VALET Ju fler anställda, desto mer positiv inställning har företagare till EU. En överväldigande andel företagare tycker att EU ska förhandla fram ett frihandelsavtal med USA. Det är ett par resultat som sticker ut i en ny studie.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett öppet Europa den 25 maj

EU-VALET Utmaningarna i Europa är stora med hög arbetslöshet och trög tillväxt. Lösningen är inte att länderna inom EU värnar om sina egna intressen. Tvärtom. Det är nu vi som mest behöver ett Europa som håller samman, skriver tillträdande vd Carola Lemne tillsammans med en rad företrädare för politik och näringsliv.
NYHET Publicerad:

"EU måste öppna sig gentemot omvärlden"

EU ”Vår verksamhet i Afrika är direkt hotad på grund av handelshinder inom EU”, säger Björn Falk, vd på företaget Samres. Den inre marknaden fungerar bra, men EU behöver öppna sig mycket mer gentemot omvärlden, menar han.
NYHET Publicerad:

”Politikerna behöver förklara vinsterna med EU”

TILLVÄXTMOTOR Sverige har haft stora fördelar av EU-medlemskapet, inte minst har varuhandeln expanderat kraftigt tack vare samarbetet. Men idag tar många utvecklingen för given. ”Jag är orolig över debatten som finns kring den fria rörligheten i delar av unionen, det är allvarligt”, sa Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium, under ett EU-seminarium.
NYHET Publicerad:

Inre marknad ger klädsam tillväxt

EU Klädföretaget Woolpower får syre på EU-marknaden och hämtar kraft ur sina efterfrågade ullunderställ. Högt på vd Linus Loveblads önskelista står ett frihandelsavtal med USA.
NYHET Publicerad:

Nolltullar mellan EU och USA gynnar jobb och tillväxt

FÖRHANDLINGAR I veckan möts chefsförhandlarna inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och USA för att disktutera tullar på industrivaror och jordbruksprodukter. Vi hoppas att man enas om nolltullar för de flesta varor, skriver Hans Stråberg, ordförande i  Trans Atlantic Business Dialoge, och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare lägger i en högre EU-växel

SPRIDA BUDSKAP Svenskt Näringsliv jobbar för högtryck inför EU-valet. Den positiva inställningen till fri rörlighet och öppna gränser förmedlas vid en rad aktiviteter.
NYHET Publicerad:

"Folk förstår inte hur viktigt EU är"

DET VIKTIGA EU-VALET "Det är en enorm pedagogisk utmaning att få människor intresserade av EU", säger Björn Jakobson, vd för exportjätten Babybjörn och konsthallen Artipelag. Där många bara ser en byråkratisk institution i Bryssel ser han en livsviktig garant för fred, demokrati, tillväxt och utveckling.
NYHET Publicerad:

Europavän som vurmar för infrastruktur

REGIONAL PROFIL Det är svårt att föreställa sig hur exportaffärerna sköttes innan den inre marknaden infördes, menar Magnus Jörsmo, vd för Riflex Film i Ronneby. "Nu tar alla för givet att det ska fungera enkelt, men vi blir påminda om skillnaderna när vi säljer till USA, Indien, Australien och andra länder utanför EU", säger han.
NYHET Publicerad:

Ett företagarvänligt Europa kan skapa jobb och tillväxt

KOMMENTAR Igår presenterade Kommissionen meddelandet "För en europeisk industriell renässans". Man vill med detta göra Europa mer företagarvänligt. Det ska göras genom en rad åtgärder, men huvudbudskapet är att det nu är oerhört viktigt att medlemsstaterna ser vikten av en väl fungerande industri för att skapa jobb och tillväxt.
NYHET Publicerad:

Avgörande vägval för Europa

KOMMENTAR Den Europeiska Unionens grundläggande byggstenar – fred, demokrati och marknadsekonomi – måste vårdas och skyddas mot inre och yttre hot. Företagens roll i detta sammanhang är viktig men underskattas ofta eller missförstås, skriver Jens Spendrup, ordförande.
NYHET Publicerad:

Strukturreformer får fart på Europas ekonomi

KOMMENTAR Strukturreformer fick Sverige på fötter efter krisen på 1990-talet. Nu är det dags att Europa använder samma botemedel för att ta sig ur den ekonomiska kräftgången. Det menar vd Urban Bäckström.
NYHET Publicerad:

Ett steg fram, två tillbaka?

KOMMENTAR Den värsta krisen är över, menar en del europeiska ledare. Men för varje hoppfull premiärminister finns minst en som förtvivlar. Tillväxten i Europa står och stampar och även om man är ganska överens om vad som måste göras är inte alla beredda att ta de nödvändiga stegen, skriver Sophia Bengtsson på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.