"En attack på företagande"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD - Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som valfriheten minskar för oss alla. Över 10 000 privata företag, 100 000 anställda och hundratusentals människor kan komma att beröras av det som LO nu föreslår. Måtte det inte få genomföras! Det säger idag Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar.

"Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden", säger Urban Bäckström.

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Urban Bäckström menar att LO gör en attack på företagandet, vilket inte kan accepteras.

– Det speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 1970-tal. Jag hade sett fram emot förbättrade relationer med LO för att i konstruktiv anda tillsammans påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning. Dagens attack på företagandet tycks visa att LO vill välja en helt annan och för vårt land farlig väg, säger han.

Under de senaste 20 åren har svenskarnas valmöjligheter ökat. För tjugo år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget.

– Idag är finansieringen gemensam via skatten men valfriheten för medborgarna väsentligt större. Hundratusentals människor använder varje dag frivilligt privata alternativ inom vården, skolan och omsorgen. Detta har skapat nya företag och gjort det möjligt för fler att bli företagare eller byta arbetsgivare som medarbetare.

Urban Bäckström menar att LO slår undan benen på denna svenska modell som kombinerat offentlig finansiering med valfrihet för medborgarna. Det kommer att hindra utveckling och förnyelse inom välfärden.

– Det är ett gammalmodigt LO som vill hindra företagsamma människor att verka inom välfärden. Det Sverige behöver är fler företagsamma människor med engagemang och mod att förnya och utveckla välfärdstjänsterna, säger han.

 

Läs hela rapporten

Entreprenör i välfärden »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fakta och forskning lämnas därhän

KOMMENTAR Fördelningsaspekter är en grundläggande del av regeringens välfärdspolitik. Men regeringen lämnar, medvetet eller omedvetet, fakta och forskning därhän när den utformar politiken. Därmed försämras förutsättningarna för en effektiv, likvärdig och jämlik välfärd, skriver Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik, och chefekonom Ann Öberg.
NYHET Publicerad:

Bekymmersam utveckling pressar välfärdssektorn

VÄLFÄRD Flyktingkaos och en åldrande befolkning leder till att kommuner och landsting brottas med ekonomiska underskott. Välfärden urholkas, mer resurser krävs. En palett av lösningar presenterades när finansieringen av offentlig sektor diskuterades på ett seminarium. 
NYHET Publicerad:

Höjd produktivitet avgörande för välfärdens finansiering

KOMMENTAR Den svenska välfärdsstaten står inför stora utmaningar på både kort och lång sikt. Den demografiska utvecklingen under de närmaste åren tillsammans med höstens flyktingkris sätter stor press på finansieringen. Det skriver Ann Öberg, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mödravård på hemspråk ger gravida trygghet

VÄLFÄRD För en kvinna som inte kan svenska eller svensk kulturen är det en enorm trygghet att få träffa en barnmorska som pratar samma språk och har liknande bakgrund. När barnmorskan Maja Robsén från Iran startade en mottagning för kvinnor med utländsk bakgrund blev det succé.
NYHET Publicerad:

Långtidsutredningen underskattar möjligheterna att effektivisera

KOMMENTAR Långtidsutredningen som presenterades igår har två huvudbudskap. Den ena är att svenskarna måste jobba längre upp i åldrarna och den andra att utlandsfödda måste jobba i större utsträckning för att vi ska kunna ha råd med dagens välfärd.
NYHET Publicerad:

Bättre äldreomsorg med ny upphandlingsmodell

UPPHANDLING Kommuner som upphandlar äldreomsorg bör fokusera mer på uppföljning och partnerskap med utförarna i stället för på långa listor med detaljerade krav. Det leder till en bättre kvalitetsutveckling. Det var paneldeltagarna rörande överens om när Svenskt Näringsliv och SIQ anordnade en kunskapsdag om offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

KONKURRENS I genomsnitt uppskattar svenskarna att vinstmarginalerna inom välfärdssektorn är 26 procent, när den i själva verket är 5 procent. Det visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Närvarande chefer bakom framgångsrik assistans

ASSISTANSFÖRETAG Björka Assistans har växt snabbt sedan starten för fem år sedan och utsågs nyligen till gasellföretag i Skåne. Nyckeln till framgången är äkta engagemang för kunder och personal, enligt Marie Hansson, grundare och vd. 
NYHET Publicerad:

Succé för LOV i Skövde

LOV Stärkt kvalitet både i privat och kommunal hemtjänst, högre status för personalen, nya tjänster och en stor medvetenhet bland de äldre att de kan att välja utförare. Införandet av LOV i Skövde har varit riktigt framgångsrik och idag utförs mer än en femtedel av hemtjänsten i privat regi.
NYHET Publicerad:

Vårdvalet har inte missgynnat patienter med låg inkomst och utbildning

KOMMENTAR Införandet av vårdval i primärvården har inte missgynnat svaga patientgrupper, visar en ny rapport från Vårdanalys. Ett viktigt syfte med vårdvalsreformerna har varit att öka tillgängligheten och stärka patientens roll, skriver Mikael Witterblad, välfärdspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Felaktig bild av företag i välfärdssektorn oroar

VÄLFÄRD Svenskarna har ringa kunskap om företag i välfärdssektorn. Läget försvåras genom att media ofta förmedlar en bild som inte överensstämmer med fakta, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Regeringen svänger om vårdvalet

VÅRD OCH OMSORG Regeringen gör inga drastiska förändringar i vårdvalet inom primärvården. Etableringsfriheten blir kvar. Det betyder att landets privata vårdcentraler kan pusta ut. ”Nu känns det mycket tryggare”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, verksamhetschef på Adviva Hälsocentral.
NYHET Publicerad:

Backlash för privat omsorg i Stockholm

VÄLFÄRD Återkommunaliseringen av välfärdstjänster i Stockholm fortsätter. Den rödgrönrosa majoriteten i Hässelby-Vällingby tar nu tillbaka sex privata verksamheter. ”Det är tråkigt att behöva släppa tre gruppboenden som utvecklats enormt sedan vi tog över dem för sex år sedan”, säger Christina Grell, regionchef på Attendo.
NYHET Publicerad:

Fritt vårdval ger systemförbättring

KVALITET Med större tillgänglighet, service och effektivitet har Mats Siljehult byggt upp Jönköpings största vårdcentral Wetterhälsan. Det fria vårdvalet lyfter kvaliteten överlag inom vården och ger en systemförbättring som i sin tur ger stor samhällsnytta, konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Knockoutseger för privata äldreboenden

KONKURRENS Den svenska äldreomsorgen mår allt bättre. Det visar Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning. Genomgående har privata äldreboenden bättre omsorg jämfört med de kommunala. "Kommunerna bör öka samarbetet med de privata vårdgivarna", säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Reepaluförslag strider mot lagen

VÄLFÄRD Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna. Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.
NYHET Publicerad:

”Lyft fram duktiga lärare”

FRISKOLA Efter tio år i finansbranschen gjorde Niklas Pålsson ett lappkast i karriären och utbildade sig till lärare. Idag driver han Tibble Gymnasium och Täby Friskola i Täby som satsar hårt på kompetensutveckling och att lyfta fram duktiga lärare. Det har förändrat skolans kultur i grunden.
NYHET Publicerad:

Solberga förskolor drar Nora inför rätta

SKOLA Solberga förskolor överklagar Nora kommuns beslut att sätta stopp för friskolans planer på att etablera sig i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls sparpaket slår ut hemtjänstföretag

VÄLFÄRD Sundsvall har vid flera tillfällen försämrat villkoren för hemtjänstföretagen. När kommunen också skyfflar över kostnaden för äldre som larmar vid fall på dem menar företagen att det är nådastöten. Upprördheten och uppgivenheten är stor. "Kommunen vill snygga till sina siffror och skiter i de äldre", säger företagaren Emelie Söderström.
NYHET Publicerad:

Friskolor strider om skolpeng i Norrköping

UTBILDNING I Norrköpings kommun pågår sedan flera år en strid mellan friskolorna och kommunen till följd av konflikter kring skolpengen. ”Det är fullkomligt rättsosäkert i Norrköping”, säger Jan Vikström, grundare på Lärande i Sverige, som driver flera skolor i kommunen.