Rivstart för ny vårdcentral

NYHET Publicerad

VÅRD OCH OMSORG När vårdcentralen Koppardalen slog upp sina portar i mitten av januari stod hundratals Avestabor i kö. Idag har drygt 800 patienter listat sig hos den privata vårdcentralen. "Det var en positiv överraskning, men det är nu arbetet börjar", säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

"Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget", säger Helene Schoultz (i mitten), verksamhetschef för Koppardalen.

Den 23 januari tidigare i år slog vårdcentralen Koppardalen upp portarna till den första privata vårdcentralen i Avesta och intresset var stort. Det var hundratals patienter som köade för att lista sig hos Koppardalen. Nu, en knapp månad sedan starten, har vårdcentralen fått drygt 800 patienter listade hos sig.

– Härligt! Det var en positiv överraskning, det har varit mycket slit för att komma igång, säger Helene Schoultz, verksamhetschef för Koppardalen.

Men Koppardalen nöjer sig inte med det. Nu handlar arbetet om att knyta till sig ännu fler patienter. Vägen till framgång stavas småskalighet, fasta läkare och distriktssköterskor, och ett starkt fokus på kunden, anser Helene Schoultz.

Idén till Koppardalen väcktes när landstinget Dalarna bestämde sig för att kommunens fyra offentliga vårdcentraler skulle slås ihop till en enda stor vårdcentral. Tanken var att den skulle bli Sveriges största vårdcentral. Men en sådan storskalighet rimmade illa med Helene Schoultz tankar kring kvalitet och mångfald.

– Jag satte ned foten och sa till mina kollegor; nu struntar vi i det här och öppnar eget, säger hon.

Sagt och gjort. Hon tog med sig tre av de bästa läkarna och sex distriktssköterskor och öppnade vårdcentralen Koppardalen.

– Tanken är att våra doktorer ska känna igen våra patienter och ha en bättre förståelse för deras behov än den offentliga stora inrättningen. Målet är att vårdcentralen inte ska kännas som ett sjukhus, men ändå vara funktionellt, säger hon.

Mediestormen kring Carema är inget som direkt påverkar Koppardalens sätt att hantera verksamheten, anser Helene Schoultz.

– Det är tråkigt med Carema, men ingen av oss blir rik på att driva den här vårdcentralen. Istället handlar det om att få verksamheten att gå runt och erbjuda kvalitativ service. Det är småskaligheten och närheten till våra patienter som driver oss, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fakta och forskning lämnas därhän

KOMMENTAR Fördelningsaspekter är en grundläggande del av regeringens välfärdspolitik. Men regeringen lämnar, medvetet eller omedvetet, fakta och forskning därhän när den utformar politiken. Därmed försämras förutsättningarna för en effektiv, likvärdig och jämlik välfärd, skriver Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik, och chefekonom Ann Öberg.
NYHET Publicerad:

Bekymmersam utveckling pressar välfärdssektorn

VÄLFÄRD Flyktingkaos och en åldrande befolkning leder till att kommuner och landsting brottas med ekonomiska underskott. Välfärden urholkas, mer resurser krävs. En palett av lösningar presenterades när finansieringen av offentlig sektor diskuterades på ett seminarium. 
NYHET Publicerad:

Höjd produktivitet avgörande för välfärdens finansiering

KOMMENTAR Den svenska välfärdsstaten står inför stora utmaningar på både kort och lång sikt. Den demografiska utvecklingen under de närmaste åren tillsammans med höstens flyktingkris sätter stor press på finansieringen. Det skriver Ann Öberg, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mödravård på hemspråk ger gravida trygghet

VÄLFÄRD För en kvinna som inte kan svenska eller svensk kulturen är det en enorm trygghet att få träffa en barnmorska som pratar samma språk och har liknande bakgrund. När barnmorskan Maja Robsén från Iran startade en mottagning för kvinnor med utländsk bakgrund blev det succé.
NYHET Publicerad:

Långtidsutredningen underskattar möjligheterna att effektivisera

KOMMENTAR Långtidsutredningen som presenterades igår har två huvudbudskap. Den ena är att svenskarna måste jobba längre upp i åldrarna och den andra att utlandsfödda måste jobba i större utsträckning för att vi ska kunna ha råd med dagens välfärd.
NYHET Publicerad:

Bättre äldreomsorg med ny upphandlingsmodell

UPPHANDLING Kommuner som upphandlar äldreomsorg bör fokusera mer på uppföljning och partnerskap med utförarna i stället för på långa listor med detaljerade krav. Det leder till en bättre kvalitetsutveckling. Det var paneldeltagarna rörande överens om när Svenskt Näringsliv och SIQ anordnade en kunskapsdag om offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

KONKURRENS I genomsnitt uppskattar svenskarna att vinstmarginalerna inom välfärdssektorn är 26 procent, när den i själva verket är 5 procent. Det visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Närvarande chefer bakom framgångsrik assistans

ASSISTANSFÖRETAG Björka Assistans har växt snabbt sedan starten för fem år sedan och utsågs nyligen till gasellföretag i Skåne. Nyckeln till framgången är äkta engagemang för kunder och personal, enligt Marie Hansson, grundare och vd. 
NYHET Publicerad:

Succé för LOV i Skövde

LOV Stärkt kvalitet både i privat och kommunal hemtjänst, högre status för personalen, nya tjänster och en stor medvetenhet bland de äldre att de kan att välja utförare. Införandet av LOV i Skövde har varit riktigt framgångsrik och idag utförs mer än en femtedel av hemtjänsten i privat regi.
NYHET Publicerad:

Vårdvalet har inte missgynnat patienter med låg inkomst och utbildning

KOMMENTAR Införandet av vårdval i primärvården har inte missgynnat svaga patientgrupper, visar en ny rapport från Vårdanalys. Ett viktigt syfte med vårdvalsreformerna har varit att öka tillgängligheten och stärka patientens roll, skriver Mikael Witterblad, välfärdspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Felaktig bild av företag i välfärdssektorn oroar

VÄLFÄRD Svenskarna har ringa kunskap om företag i välfärdssektorn. Läget försvåras genom att media ofta förmedlar en bild som inte överensstämmer med fakta, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Regeringen svänger om vårdvalet

VÅRD OCH OMSORG Regeringen gör inga drastiska förändringar i vårdvalet inom primärvården. Etableringsfriheten blir kvar. Det betyder att landets privata vårdcentraler kan pusta ut. ”Nu känns det mycket tryggare”, säger Kirsten Hallman-Pettersson, verksamhetschef på Adviva Hälsocentral.
NYHET Publicerad:

Backlash för privat omsorg i Stockholm

VÄLFÄRD Återkommunaliseringen av välfärdstjänster i Stockholm fortsätter. Den rödgrönrosa majoriteten i Hässelby-Vällingby tar nu tillbaka sex privata verksamheter. ”Det är tråkigt att behöva släppa tre gruppboenden som utvecklats enormt sedan vi tog över dem för sex år sedan”, säger Christina Grell, regionchef på Attendo.
NYHET Publicerad:

Fritt vårdval ger systemförbättring

KVALITET Med större tillgänglighet, service och effektivitet har Mats Siljehult byggt upp Jönköpings största vårdcentral Wetterhälsan. Det fria vårdvalet lyfter kvaliteten överlag inom vården och ger en systemförbättring som i sin tur ger stor samhällsnytta, konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Knockoutseger för privata äldreboenden

KONKURRENS Den svenska äldreomsorgen mår allt bättre. Det visar Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning. Genomgående har privata äldreboenden bättre omsorg jämfört med de kommunala. "Kommunerna bör öka samarbetet med de privata vårdgivarna", säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Reepaluförslag strider mot lagen

VÄLFÄRD Juridikprofessor Lars Henriksson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv synat Repaluutredningen i sömmarna. Hans slutsats är att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. ”Regeringen bör omedelbart avsluta utredningen”, säger koncernjurist Anders Thorstensson.
NYHET Publicerad:

”Lyft fram duktiga lärare”

FRISKOLA Efter tio år i finansbranschen gjorde Niklas Pålsson ett lappkast i karriären och utbildade sig till lärare. Idag driver han Tibble Gymnasium och Täby Friskola i Täby som satsar hårt på kompetensutveckling och att lyfta fram duktiga lärare. Det har förändrat skolans kultur i grunden.
NYHET Publicerad:

Solberga förskolor drar Nora inför rätta

SKOLA Solberga förskolor överklagar Nora kommuns beslut att sätta stopp för friskolans planer på att etablera sig i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls sparpaket slår ut hemtjänstföretag

VÄLFÄRD Sundsvall har vid flera tillfällen försämrat villkoren för hemtjänstföretagen. När kommunen också skyfflar över kostnaden för äldre som larmar vid fall på dem menar företagen att det är nådastöten. Upprördheten och uppgivenheten är stor. "Kommunen vill snygga till sina siffror och skiter i de äldre", säger företagaren Emelie Söderström.
NYHET Publicerad:

Friskolor strider om skolpeng i Norrköping

UTBILDNING I Norrköpings kommun pågår sedan flera år en strid mellan friskolorna och kommunen till följd av konflikter kring skolpengen. ”Det är fullkomligt rättsosäkert i Norrköping”, säger Jan Vikström, grundare på Lärande i Sverige, som driver flera skolor i kommunen.