SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

”Ökar svaveldirektivet klimatutsläppen?” Indirekta konsekvenser kopplade till förändrat beteende i raffinaderiindustrin

I norra Europa skärptes sjöfartens regelverk för svavelutsläpp år 2015. En majoritet fartyg gick över till gasolja från tidigare tjockolja. Svavelutsläpp till luft minskade kraftigt och enligt vissa studier minskade även utsläpp av koldioxid från fartygens skorstenar. Det man inte tänkte på var förändringar ur ett systemperspektiv, exempelvis hur ändrad efterfrågan påverkat raffinaderiindustrins beteende, och vilka konsekvenser detta får. Den europeiska marknaden präglas sedan lång tid av ett underskott på gasolja och ett överskott på tjockolja och om efterfrågan flyttas mellan dessa produkter så ökar efterfrågan på råolja. Därmed ökar utsläppen av koldioxid.
 
På frukostseminariet presenteras och diskuteras rapporten CO2 and sulphur emissions from the shipping industry av Gustav Krantz, i vilken konsekvenserna av sjöfartens bränslebyte analyseras. Vilka blev konsekvenserna egentligen och vilka lärdomar kan dras för framtida policybeslut?
 
Medverkande:
Gustav Krantz, Transoleum
Serina Ahlgren, associate professor SLU och expert på livscykelanalys
Leif Holmberg, handläggare styrmedel, klimat och luft, Naturvårdsverket.
Representant från Redareföreningen (tbc)

Studien är finansierad av Svenskt Näringsliv, SveMin, Smurfit Kappa, Wagenborg, TT Line och EGCSA.

Tid: 11 oktober kl. 08.15-09.15 (frukost serveras från kl. 07.45)

Välkomna!

Datum och tid

  • Tisdag 11 oktober 2016, kl. 07:45 – 09:15

Plats

Näringslivets Hus, lokal Solen, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktpersoner

Inger Strömdahl
  • Inger Strömdahl »