Politikerna läser mismatch som fan läser bibeln

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sedan vi på Svenskt Näringsliv släppte rapporten "Mismatch" har detta blivit ordet på allas läppar. Tommy Waidelich uppehöll sig särskilt kring ordet när han presenterade Socialdemokraternas budgetalternativ. Problemet är att de som nu uttalat sig inte verkar ha läst mer än titeln på vår rapport.

Det är givetvis bra när ledande politiker plockar upp ord som beskriver aktuella problem i den svenska ekonomin. Problemet är att de som nu uttalat sig inte verkar ha läst mer än titeln på vår rapport. Och framför allt, att de politiska slutsatser de drar starkt bör ifrågasättas.

Det vi menar med mismatch är att arbetslösheten är hög, samtidigt som det finns många obesatta jobb i företagen. Detta hindrar företagens expansion när konjunkturen går upp, och gör också att människor fastnar i arbetslöshet, trots att det finns företag som vill anställa. I vår rapport visar vi att denna mismatch aldrig varit större i Sverige än i dag, så långt tillbaka som det finns statistik för detta.

I den undersökning vi gjort som underlag till rapporten framgår att arbetsgivare i första hand besväras av att många sökande inte har de personliga egenskaper som krävs, ofta sådana som man normalt tillägnar sig under arbetslivet. Många unga lyckas inte skaffa arbetserfarenhet med enklare arbetsuppgifter och förblir därmed icke-anställningsbara för mer avancerade uppgifter. En annan viktig förklaring är att många sökande har utbildningar som inte efterfrågas av arbetsgivare. Alltför få har valt de utbildningar som faktiskt behövs. En tredje förklaring är att arbetsförmedlingen inte fungerar särskilt väl.

Bakgrunden till dagens mismatch står alltså att finna i arbetsmarknadspolitiken, och hur den under lång tid misslyckats med att nå uppsatta mål. Inträdeshindren till arbetsmarknaden har fått växa för höga, människor har erbjudits utbildningar de inte har nytta av och Arbetsförmedlingen har blivit allt sämre på att faktiskt förmedla arbeten.

Vilka lösningar ser då politikerna? Oppositionen har fört fram högre a-kassa, högre skatter och en återgång till mer AMS-åtgärder. Inget av detta har fungerat tidigare, tvärtom är det exempel på just den typ av misslyckad arbetsmarknadspolitik som tagit oss till situationen i dag. Regeringen å sin sida bollar över frågan till arbetsgivarna när den föreslår att företagen ska ta ansvar för att träna upp fler ungdomar.

Politikerna läser alltså mismatchen ”som fan läser bibeln”. De tolkar in vad som passar dem själva, istället för att ta problemet på allvar och tolka in det som passar de unga arbetslösa och företagen bäst.

För att minska mismatchen är det arbetsmarknadspolitiken som behöver ändras. Anställningsskyddets behöver bli mer flexibelt, så att unga som visat sig lämpade för ett arbete kan få stanna även när företag drar ner på personal. Samarbetet mellan skola och näringsliv behöver bli bättre, så steget in i arbetslivet underlättas. Det behöver ske en rejäl upprensning i floran av arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen måste utsättas för konkurrens och fler privata aktörer tillåtas, så att fler krafter och idéer får i uppdrag att lösa arbetslöshetsproblematiken. Vi behöver startlöner som kan ge unga och nyanlända utan erfarenhet jobb – inte lönemurar som stänger dem ute.

Mismatchen har också övergripande samband med det lokala företagsklimatet – de regioner som har ett bättre företagsklimat har också ett mindre glapp mellan arbetslöshet och lediga platser. Även lokalpolitiker kan alltså göra mycket för att minska mismatch i sin region. De kommuner som företagen rankar som bäst på lokalt företagsklimat bör användas som inspiration och goda exempel.

Mismatch är ett allvarligt problem, som förtjänar en seriös debatt. Om det slutar vid ett nytt modeord gynnar det möjligen Svenska Akademin. Men det är knappast någon hjälp för den som varit arbetslös länge, eller för den som tröstlöst letar efter en kompetent sökande i ansökningar från människor med fel profil.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utmaningar väntar EU:s energiunion

KOMMENTAR Europeiska kommissionen har presenterat en plan för EU:s Energiunion som ska säkerställa att alla hushåll och företag har tillgång till miljömässigt hållbar energi till rimliga priser. Svenskt Näringsliv välkomnar initiativet. Samtidigt väntar en rad utmaningar när ländernas nationella energimarknader ska integreras. Det skriver Linda Flink, expert i energi och klimatfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vinklat om visstid

KOMMENTAR Att visstidsanställningar faktiskt är vägen in på arbetsmarknaden för många arbetslösa, och i hög utsträckning leder till fast jobb nämns sällan i medierna. Inte heller att många företag är helt beroende av att kunna anställa medarbetare på visstid.
NYHET Publicerad:

EU-domen visar att Finlands sak inte automatiskt är vår

KOMMENTAR De senaste dagarna har LO uppmärksammat ett finskt rättsfall som fått sitt avgörande i EU-domstolen, ett fall som påstås stödja den agenda facken driver i Sverige. LO utropar att domen är ”det största som hänt sedan Lavaldomen”.
NYHET Publicerad:

Finansministern tänker rätt men saknar verktygslåda 

KOMMENTAR Chefekonom Ann Öberg efterlyser konkreta förslag på en offensiv finanspolitik från finansminister Magdalena Andersson. ”Här behövs ett siffersatt mål och en mållinje som anger när resultatet ska vara uppnått, annars riskerar allt att rinna ut i sanden” skriver Öberg.
NYHET Publicerad:

Missledande om lärartäthet i friskolor

KOMMENTAR Vinstdrivande friskolor har mindre klasser än kommunala skolor. De lägger mindre pengar på byråkrati och en större del av sin budget på undervisning. Men genom att trixa med statistiken får ”det fackliga idéinstitutet” Katalys fram en bild som passar dess politiska syften.
NYHET Publicerad:

Släpp kartan, LO – vi ser samma verklighet

KOMMENTAR Det blir en vansklig avtalsrörelse om LO ska bygga den på ett inflationsmål som ingen vet när det kommer att realiseras. De fackliga kraven under förra avtalsrörelsen byggde på förväntningar som inte kunde infrias och avtalen innebar en väldig press på företagen, som nu har fallande vinstmarginaler, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Beslut om Arbetsförmedlingen banar väg för reformer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Idag beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen att återuppta den nyligen nedlagda utredningen om Arbetsförmedlingens framtid. Svenskt Näringsliv välkomnar att en riksdagsmajoritet vill se genomgripande reformer av myndigheten, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef, arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Räntebesked viktig väckarklocka

EKONOMI Det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar för att öka investeringarna efter beskedet om att reporäntan sänks till -0,10 procent. Det skriver Ann Öberg, chefekonom, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sansat men för byråkratiskt om ägarprövning

KOMMENTAR Ägarprövningsutredningens förslag om ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga företag i välfärden är intressanta. De kan fylla en viktig funktion för att få bort kortsiktiga lycksökare från branscherna, kommenterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Igår beslutade arbetsmarknadsutskottet att rikta ett skarpt tillkännagivande till regeringen att återuppta den genomgripande utredningen av Arbetsförmedlingens framtid senast den 15 april 2015. Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen nu får möjlighet att inom kort tillsätta en utredare som kan fortsätta arbetet med bibehållna direktiv inklusive de delar som rör konkurrensutsättning.
NYHET Publicerad:

Framtidens rekryteringsbehov kräver investeringar i invandrad kompetens

KOMMENTAR Sverige kan inte täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens för att kunna kompetensförsörja landet. Därför är det hög tid att sjösätta reformer som kan snabba upp tiden till etablering och som ökar möjligheten för Sverige att ta tillvara invandrad kompetens, skriver högskoleexpert Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

Högre reformtempo får fart på produktiviteten

KOMMENTAR Produktivitetstillväxten i Sverige har dämpats kraftigt under senare år. Det är nu hög tid för reformer. Den svaga produktivitetstillväxten är en första varning om att vi har tappat tempo i detta avseende, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jimmy Boumediene, prognosansvarig.
NYHET Publicerad:

Underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan utfallet av årets ansökningsomgång. Åter igen rekord. Antalet ansökningar har ökat med 13 procent från 2013. Men antalet utbildningsplatser motsvarar fortfarande inte arbetsmarknadens behov, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet att omedelbart återuppta översynen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Det står klart att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet vill se att regeringen omedelbart ska återuppta den genomgripande utredningen om framtidens arbetsförmedling. Vi ser nu fram emot att konstruktivt bidra i den referensgrupp som redan tillkommit, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Investerarskydd bättre än sitt rykte

KOMMENTAR Den fråga i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA som väcker mest kritik är det så kallade investerarskyddet ISDS, som innebär att företag kan kräva kompensation vid expropriation. Olof Erixon, expert på internationell handel, anser att det är bättre än sitt rykte.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna beklagar att reformarbete läggs på is

KOMMENTAR Trots färre kontakter med arbetsgivare och sjunkande förtroende bland allmänheten, väljer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att stoppa reformarbetet av Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv beklagar att översynen gör halt.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i svensk ekonomi dröjer ytterligare

KOMMENTAR Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. Resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar nu att den ekonomiska tillväxten blir svag även under det fjärde kvartalet.
NYHET Publicerad:

Elevers kunskapstapp är inte friskolornas fel

KOMMENTAR Många misstänkte nog att allt inte stod rätt till i skolan, men förra årets Pisa-mätning kom ändå som en chock. Ingen trodde nog att bilden skulle vara så nattsvart. Från den politiska vänsterkanten var många snabba med att peka ut friskolorna som boven i dramat. Men trollen spricker i solen.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på att utredningen om framtidens arbetsförmedling står stilla

KOMMENTAR Agneta Dreber har meddelat regeringen att hon lämnar sin roll som utredare för översynen av Arbetsförmedlingen (AF). En viktig utredning som var i full gång står helt stilla. Det är oerhört olyckligt. Alla förlorar på att nödvändiga reformer riskerar att skjutas flera år framåt i tiden, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.