Välkommen granskning av nya krav på svavelutsläpp

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är glädjande att se att KU delar näringslivets syn på de nya kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle. Kraven kommer att få stora negativa konsekvenser för svensk basindustri.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationerna Redarföreningen, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Sveriges Hamnar under lång tid framfört synpunkter till regeringen och Sjöfartsverket på den icke transparanta arbetsprocess där transportköparna ej beretts möjlighet att framföra vilka konsekvenser förslaget ger för svensk basindustri.

Vår huvudkritik har varit att Sverige som land ingått ett internationellt avtal utan att känna till dess konsekvenser, vilka effekterna blir för både jobben och miljön.

Vi välkomnar KUs granskning och noterar med glädje att den utförda granskningen fullt ut bekräftar näringslivets oro och invändningar.

Svenska näringslivet har framfört kritik mot att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om en internationell överenskommelse, vilken enligt konsekvensanalyser av Sjöfartsverket visar sig ge stora effekter på basindustrin som är beroende av dessa transporter.

För basindustrin bedöms beslutet innebära en merkostnad på 13-28 miljarder kronor per år. Detta kommer att medföra att man tvingas till en övergång från sjötransporter till landtransporter. Den samlade belastningen på miljön bedöms öka för varje transport som flyttas från energieffektiv sjötransport till lastbil. Företag som arbetar på den globala marknaden kan inte kompensera de ökade transportkostnaderna genom att öka priserna, utan måste istället effektivisera verksamheten.

En försiktig bedömning indikerar att mellan 10 000-15 000 jobb hos basindustrin ute på landsbygden och till stor del i norra Sverige hamnar i riskzonen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utmaningar väntar EU:s energiunion

KOMMENTAR Europeiska kommissionen har presenterat en plan för EU:s Energiunion som ska säkerställa att alla hushåll och företag har tillgång till miljömässigt hållbar energi till rimliga priser. Svenskt Näringsliv välkomnar initiativet. Samtidigt väntar en rad utmaningar när ländernas nationella energimarknader ska integreras. Det skriver Linda Flink, expert i energi och klimatfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vinklat om visstid

KOMMENTAR Att visstidsanställningar faktiskt är vägen in på arbetsmarknaden för många arbetslösa, och i hög utsträckning leder till fast jobb nämns sällan i medierna. Inte heller att många företag är helt beroende av att kunna anställa medarbetare på visstid.
NYHET Publicerad:

EU-domen visar att Finlands sak inte automatiskt är vår

KOMMENTAR De senaste dagarna har LO uppmärksammat ett finskt rättsfall som fått sitt avgörande i EU-domstolen, ett fall som påstås stödja den agenda facken driver i Sverige. LO utropar att domen är ”det största som hänt sedan Lavaldomen”.
NYHET Publicerad:

Finansministern tänker rätt men saknar verktygslåda 

KOMMENTAR Chefekonom Ann Öberg efterlyser konkreta förslag på en offensiv finanspolitik från finansminister Magdalena Andersson. ”Här behövs ett siffersatt mål och en mållinje som anger när resultatet ska vara uppnått, annars riskerar allt att rinna ut i sanden” skriver Öberg.
NYHET Publicerad:

Missledande om lärartäthet i friskolor

KOMMENTAR Vinstdrivande friskolor har mindre klasser än kommunala skolor. De lägger mindre pengar på byråkrati och en större del av sin budget på undervisning. Men genom att trixa med statistiken får ”det fackliga idéinstitutet” Katalys fram en bild som passar dess politiska syften.
NYHET Publicerad:

Släpp kartan, LO – vi ser samma verklighet

KOMMENTAR Det blir en vansklig avtalsrörelse om LO ska bygga den på ett inflationsmål som ingen vet när det kommer att realiseras. De fackliga kraven under förra avtalsrörelsen byggde på förväntningar som inte kunde infrias och avtalen innebar en väldig press på företagen, som nu har fallande vinstmarginaler, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Beslut om Arbetsförmedlingen banar väg för reformer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Idag beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen att återuppta den nyligen nedlagda utredningen om Arbetsförmedlingens framtid. Svenskt Näringsliv välkomnar att en riksdagsmajoritet vill se genomgripande reformer av myndigheten, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef, arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Räntebesked viktig väckarklocka

EKONOMI Det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar för att öka investeringarna efter beskedet om att reporäntan sänks till -0,10 procent. Det skriver Ann Öberg, chefekonom, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sansat men för byråkratiskt om ägarprövning

KOMMENTAR Ägarprövningsutredningens förslag om ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga företag i välfärden är intressanta. De kan fylla en viktig funktion för att få bort kortsiktiga lycksökare från branscherna, kommenterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Igår beslutade arbetsmarknadsutskottet att rikta ett skarpt tillkännagivande till regeringen att återuppta den genomgripande utredningen av Arbetsförmedlingens framtid senast den 15 april 2015. Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen nu får möjlighet att inom kort tillsätta en utredare som kan fortsätta arbetet med bibehållna direktiv inklusive de delar som rör konkurrensutsättning.
NYHET Publicerad:

Framtidens rekryteringsbehov kräver investeringar i invandrad kompetens

KOMMENTAR Sverige kan inte täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens för att kunna kompetensförsörja landet. Därför är det hög tid att sjösätta reformer som kan snabba upp tiden till etablering och som ökar möjligheten för Sverige att ta tillvara invandrad kompetens, skriver högskoleexpert Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

Högre reformtempo får fart på produktiviteten

KOMMENTAR Produktivitetstillväxten i Sverige har dämpats kraftigt under senare år. Det är nu hög tid för reformer. Den svaga produktivitetstillväxten är en första varning om att vi har tappat tempo i detta avseende, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jimmy Boumediene, prognosansvarig.
NYHET Publicerad:

Underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan utfallet av årets ansökningsomgång. Åter igen rekord. Antalet ansökningar har ökat med 13 procent från 2013. Men antalet utbildningsplatser motsvarar fortfarande inte arbetsmarknadens behov, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet att omedelbart återuppta översynen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Det står klart att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet vill se att regeringen omedelbart ska återuppta den genomgripande utredningen om framtidens arbetsförmedling. Vi ser nu fram emot att konstruktivt bidra i den referensgrupp som redan tillkommit, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Investerarskydd bättre än sitt rykte

KOMMENTAR Den fråga i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA som väcker mest kritik är det så kallade investerarskyddet ISDS, som innebär att företag kan kräva kompensation vid expropriation. Olof Erixon, expert på internationell handel, anser att det är bättre än sitt rykte.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna beklagar att reformarbete läggs på is

KOMMENTAR Trots färre kontakter med arbetsgivare och sjunkande förtroende bland allmänheten, väljer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att stoppa reformarbetet av Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv beklagar att översynen gör halt.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i svensk ekonomi dröjer ytterligare

KOMMENTAR Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. Resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar nu att den ekonomiska tillväxten blir svag även under det fjärde kvartalet.
NYHET Publicerad:

Elevers kunskapstapp är inte friskolornas fel

KOMMENTAR Många misstänkte nog att allt inte stod rätt till i skolan, men förra årets Pisa-mätning kom ändå som en chock. Ingen trodde nog att bilden skulle vara så nattsvart. Från den politiska vänsterkanten var många snabba med att peka ut friskolorna som boven i dramat. Men trollen spricker i solen.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på att utredningen om framtidens arbetsförmedling står stilla

KOMMENTAR Agneta Dreber har meddelat regeringen att hon lämnar sin roll som utredare för översynen av Arbetsförmedlingen (AF). En viktig utredning som var i full gång står helt stilla. Det är oerhört olyckligt. Alla förlorar på att nödvändiga reformer riskerar att skjutas flera år framåt i tiden, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.