Regeringen gör upphandlingar krångligare


  • Redan idag är Sverige sämst i Europa när det gäller antalet små- och medelstora företag som deltar i offentliga upphandlingar.
  • Både bl a Skatteverket och Lagrådet varnar för ökat krångel som stänger ute framförallt små och medelstora företag.
  • De nya reglerna kan bli förödande för det lokala företagsklimatet där många kommuner försöker jobba med att få in mindre företag i upphandlingarna.
  • Krav på t ex pensioner och försäkringar som regeringen vill att man ska ställa vid upphandlingar går enligt EU-rätten inte att ställa på utländska anbudsgivare. Därför kan svenska företag komma att missgynnas.
  • Regeringen vill att upphandlande myndigheter ska gå in och tolka parternas kollektivavtal – eller till och med komplettera dem. Det är ett avgörande brott mot den svenska modellen.
Mejla
Carola_Lemne_14
Foto: SÖREN ANDERSSON

Vi måste förbättra den offentliga upphandlingen i Sverige men vägen dit går inte via att stänga ute småföretag, öppna för oseriösa aktörer och ­sabotera den svenska modellen.Carola Lemne
Svenskt Näringsliv, Stockholm

Det här visste du inte om offentlig upphandling

Det här visste du inte om offentlig upphandling

Offentliga kontrakt är för många företag en förutsättning för att kunna vara kvar på orten, för fortsatt produkt- eller tjänsteutveckling eller en språngbräda för att kunna ta nästa steg ut på marknaden. Svenskt Näringsliv arbetar aktivt för att offentlig upphandling ska bli mer attraktiv och effektiv. Det handlar om att använda skattepengar rätt, om att hålla hög kvalitet och inte minst om att skapa goda förutsättningar för företagande som bygger välfärd.