Miljö - så funkar det, 1a uppl

RAPPORT Publicerad

SKOLMATERIAL

Miljön och klimatet är ämnen som det talas mycket om nu. Det är inte så konstigt. Allt tyder på att vårt klimat förändras i en snabbare takt än tidigare och de flesta är överens om att vi måste göra någonting åt det.

Meningen med den här boken är att förklara de viktigaste miljöproblemen just nu, men också vad som görs och kan göras för att lösa dem. Allting är inte nattsvart, det finns hopp för att vi löser även klimatfrågorna. Svenska forskare och företag är bland de bästa i världen på miljö.

Ämnet är stort och svårt, men det är viktigt att vi förstår hur vår miljö fungerar. Det är inget nytt med miljöproblem, men vi människor har också lyckats lösa många av dem. För det krävs kunskap och idéer. Kunskapen finns bland annat i den här boken, men idéerna måste komma från dig!
 

Ladda ner

Författare