Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet är viktigt för dalfolket och tidningen

FÖRETAGENS ROLL Dalarnas Tidningars nya chefredaktör Carl-Johan Bergman anser att ett väl fungerande näringsliv är en av de viktigaste förutsättningarna för samhällsutvecklingen i Dalarna. Men även för tidningen som sådan.
NYHET Publicerad:

Så här vill partierna förbättra företagsklimatet

VALFRÅGA Vilka är de viktigaste näringspolitiska frågorna för ditt parti? Den frågan har vi ställt till företrädare i Dalarna för de åtta partierna i riksdagen. Vänsterpartiet har valt att inte svara. 
NYHET Publicerad:

Tjänsteföretagen vill behålla ungdomsrabatten och RUT

VALFRÅGA Att RUT-avdraget får vara kvar och att den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften inte slopas är de i särklass viktigaste kraven som Susanne Moffat ställer på politikerna nu inför valet.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen efterlyser momsavlyftning och flexiblare LAS

VALFRÅGA Mer flexibla turordningsregler, bättre möjligheter att lyfta momsen och en bibehållen lägre arbetsgivaravgift för yngre medarbetare. Det är några krav som företag i byggbranschen ställer på politikerna nu i valrörelsens slutspurt.
NYHET Publicerad:

Infrastruktur och kompetens viktiga valfrågor för industrin

VALFRÅGA Kraftfulla insatser för en förbättrad infrastruktur som gör det lättare att nå kunder också långt utanför Dalarnas och Sveriges gränser. Det är något som så här i valrörelsens slutspurt står högt på önskelistan hos många av industriföretagen i länet. En annan prioriterad fråga är åtgärder för att förenkla kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Handeln säger nej till höjd arbetsgivaravgift för unga

VALFRÅGA "Den klart viktigaste frågan för oss inför valet är att få ha kvar den halverade arbetsgivaravgiften för medarbetare yngre än 26 år", säger Rickard Lyko, vd på Lyko.se i Vansbro.
NYHET Publicerad:

”Företagsamma människor driver samhället”

NY REGIONCHEF PÅ PLATS "Jag har en stark övertygelse om att det är företagsamma människor som driver vårt samhälle framåt", säger Teresa Bergkvist som är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Vårt arbete hänger på RUT-avdraget

ARBETSMARKNAD Christina Roos, Lina Andersson och Apara Ryskolova är alla relativt nyanställda på städföretaget HomeMaid i Falun. De trivs alla med sitt arbete och känner stor uppskattning från kunderna. Men som senast anställda kommer de att bli arbetslösa om RUT-avdraget skulle försvinna.
NYHET Publicerad:

Frigymnasium gav Rebecca en bra och trygg grund

VALFRIHET Rebecca Dobos från Smedjebacken valde ett frigymnasium till skillnad från de flesta av hennes kamrater hemma i Smedjebacken. Nu, tre år senare, tittar hon tillbaka på gymnasietiden och ångrar inte sitt val ett ögonblick.
NYHET Publicerad:

Sänkt matmoms har gett många unga en bra start

HOT Det är de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i kombination med den nu reglerade matmomsen som har gjort att Green Hotel i Tällberg har kunnat anställa många ungdomar de senaste åren. En höjning skulle slå hårt mot många unga, inte bara på Green Hotel utan i hela turistnäringen menar Salka Börjeson Eynon som äger och driver Green Hotel i Tällberg och är ordförande i branschorganisationen Visita Mellersta.
NYHET Publicerad:

Utan vinstuttag i vår skola kan vi inte utvecklas

VINST & VÄLFÄRD Eva Högberg startade friförskolan Talento i Falun 2008 och har sedan starten kunnat utöka verksamheten med cirka 50 procent. Med begränsad möjlighet till vinstuttag för friskolor skulle detta inte ha varit möjligt, menar hon.
NYHET Publicerad:

Ett reellt hot mot 11 000 företag

VINST & VÄLFÄRD - Det finns ett reellt hot mot de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg i Sverige och därmed också mot deras 160 000 medarbetare. Vi måste ta det som politikerna säger på allvar. Det konstaterar Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Drivkraft är skillnaden

KRÖNIKA Patrik Karlsson, som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, står för veckans inlägg. Han skriver på ett mycket bra, inkännande sätt om möte med en medlemsföretagare och den energi ett sånt möte ger oss som jobbar i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Vad ska du göra i höst?

KRÖNIKA Den frågan får många ungdomar den här årstiden från släktingar och vänner. Svaret är sällan givet eller enkelt. Men valet av utbildning och yrke påverkar såväl individens förutsättningar och företagens rekrytering som jämställdheten i arbetslivet. Så börjar Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknadsavdelning på Svensikt Näringsliv sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagarrörelsen viktigare än någonsin

KRÖNIKA Valrörelsen rycker allt närmare och temperaturen i debatten höjs allt mer. Mycket kraft läggs på en debatt om hur välståndet ska fördelas, vad som ska göras med skattepengarna och hur mycket skatt som ska tas in. Mindre kraft läggs på att debattera om hur man skapar de bästa förutsättningarna för ökat välstånd. Det skriver Robert Thorburn i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen ger 75 000 gymnasieplatser

KRÖNIKA I juni tog Emma, Julia och Ibrahim studenten. Deras gymnasieplatser finansierades via skattepengar. Skattepengar som ett genomsnittligt företag med en anställd betalar in till den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Staten tar för sig

KRÖNIKA När man lyssnar på debatten kan det ibland låta som att vi befinner oss i en omfattande privatiseringsvåg. Eller experiment som en del föraktfullt kallar det. Det har visserligen skett en del konkurrensutsättningar på senare år. Men det är inte det som är det främsta kännetecknet för den tid vi lever i. Det skriver Jonas Frycklund, tf chefekonom vid Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Meetworka blir det nya googla

ENTREPRENÖRSKAP I augusti slår portarna upp för en ny kontorsarbetsplats i Falun – helt unik i sitt slag om man får tro två av initiativtagarna Håkan Alfon och Niklas Wass. De företag som tecknar sig för en arbetsplats här ska också anamma den filosofi som grundarna står bakom.
NYHET Publicerad:

Almedalen är bara början

KRÖNIKA "Den bristande matchningen på arbetsmarknaden är ett av Sveriges största samhällsproblem just nu. Det förtjänar en intensiv debatt både fram till och efter valdagen – inte bara i Almedalen",  skriver Tobias Krantz i sin krönika.