Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs vd diskuterade näringspolitik med företagare i Dalarna

FÖRETAGARMÖTE En lång rad näringspolitiska frågor belystes och diskuterades när Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne träffade företagare från Dalarna vid en lunch på regionkontoret i Falun. - Jag har fått många viktiga inspel att ta med mig, sammanfattade Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne besökte jobbskapare i Falun

FÖRETAGSBESÖK Med sina 120 medarbetare i Falun är HomeMaid en mycket viktig jobbskapare, en av de allra största på den privata sidan. Mycket kretsar just nu kring osäkerheten inför vad som ska hända med RUT-avdraget.
NYHET Publicerad:

Explosion av svart marknad om RUT försvinner 

EN JOBBSKAPARES TANKAR Susanne Moffat på Home Maid vill skapa ytterligare 50-talet jobb i Falun med omnejd. Men med rådande politiskt läge är hon orolig för att inte kunna fortsätta anställda i den takt hon vill. Oron för RUT-avdragets vara eller inte vara är stor.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKAN Företagen efterfrågar stöd, råd och hjälp för att underlätta för medarbetarna att efter en sjukdomsperiod återgå i arbete – inte fler stenar på en redan tung börda, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet - lösningen för både företagare och politiker

EN JOBBSKAPARES TANKAR På Montrab jobbar 20-talet medarbetare inom flytt, städ, förvaring och montering. Vd och ägare Anders Mats tydliga tillväxtplan går bra, men det finns också utmaningar i att skapa nya arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Viktigt att jobba med lönen

SOMMARKRÖNIKAN Lön som ett verktyg att motivera medarbetare att göra ett bra jobb utvecklar också företagen. Och när företagen går bättre skapas fler jobb och mer välfärd. Det är det enkla budskapet på den löneturné som Svenskt Näringsliv arrangerat under året, skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringsskiftet har skapat engagemang

EN JOBBSKAPARES TANKAR Hotell- och restaurangbranschen har kompetensförsörjningsproblem. Att skolor med inriktning besöksnäring då lägger ner är ett hot mot branschens framtid. Det menar Thomas Nielsen som driver Fridhemsgatan Hotell i Mora.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten blir exporthämmande

EN JOBBSKAPARES TANKAR Hallå där, Håkan Gustavsson, vd på Autoform i Malung som bland annat tillverkar bilmattor och takboxar, omsätter 100 miljoner och har största delen av sin försäljning utomlands. Året som gått, hur har det varit i ditt företag?
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Du ska inte tro det blir sommar"

SOMMARKRÖNIKA "…ifall inte nån sätter fart! Så börjar Idas sommarvisa och inleder sommaren för många av oss. Samma andemening kan vi relatera till jobbpolitiken – du ska inte tro det blir några jobb ifall inte någon sätter fart." Skriver Teresa Bergkvist, regionchef Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Nytt kommunalråd lyfter Smedjebackens företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Smedjebacken är på väg åt rätt håll. En tydlig indikation är de lokala företagarnas sammanfattande betyg i Svenskt Näringslivs enkät för en kort tid sedan. Smedjebacken kan glädja sig åt en kraftig ökning från underkända 2,5 i den förra mätningen till godkända 3,1 nu.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift kostar Jale nära två miljoner

SKATTER Logistikföretaget Jale AB med huvudkontor i Mora har 250 personer på sin lönelista. Ungefär en fjärdedel av dem är under 26 år. Lars Jansson och Jan Erlandsson har räknat fram att den höjda arbetsgivaravgiften för unga kommer att öka företagets kostnader med 1,8 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Skattekontoret och flyget prioriterat i Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora är en av fyra kommuner i Dalarna där det pågår en förstudie inom ramen för det som heter Tillväxt och Tillsyn. "Grundtanken är att vi ska fungera som den hjälpsamma kommunen som stöttar företagen så att de gör rätt från början", säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i en av tre kommuner i Dalarna

ENKÄTSLÄPP I 5 av 15 dalakommuner får företagsklimatet ett bättre betyg av företagen än i föregående mätning. Det visar de nya enkätsvar som Svenskt Näringsliv idag publicerar på www.foretagsklimat.se. Samtidigt sjunker betyget på det nationella företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

På ett ögonblick krossades drömmen

GÄSTKRÖNIKA Smärtsamma minnen väcks till liv när jag läser det senaste numret av Entreprenör. Jag har själv suttit mitt emot en tjänsteman från Skatteverket som klargjorde att ”det gör inget om staten förlorar pengar på konkurser”. Därefter tvingade han fram en konkurs. Det hade inte behövt ske. Våra anställda hade kunnat få behålla sina jobb, skriver Christina Arnesson, företagare i Insjön.