Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Nyheter

NYHET Publicerad:

Vad ska du göra i höst?

KRÖNIKA Den frågan får många ungdomar den här årstiden från släktingar och vänner. Svaret är sällan givet eller enkelt. Men valet av utbildning och yrke påverkar såväl individens förutsättningar och företagens rekrytering som jämställdheten i arbetslivet. Så börjar Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknadsavdelning på Svensikt Näringsliv sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagarrörelsen viktigare än någonsin

KRÖNIKA Valrörelsen rycker allt närmare och temperaturen i debatten höjs allt mer. Mycket kraft läggs på en debatt om hur välståndet ska fördelas, vad som ska göras med skattepengarna och hur mycket skatt som ska tas in. Mindre kraft läggs på att debattera om hur man skapar de bästa förutsättningarna för ökat välstånd. Det skriver Robert Thorburn i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen ger 75 000 gymnasieplatser

KRÖNIKA I juni tog Emma, Julia och Ibrahim studenten. Deras gymnasieplatser finansierades via skattepengar. Skattepengar som ett genomsnittligt företag med en anställd betalar in till den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Staten tar för sig

KRÖNIKA När man lyssnar på debatten kan det ibland låta som att vi befinner oss i en omfattande privatiseringsvåg. Eller experiment som en del föraktfullt kallar det. Det har visserligen skett en del konkurrensutsättningar på senare år. Men det är inte det som är det främsta kännetecknet för den tid vi lever i. Det skriver Jonas Frycklund, tf chefekonom vid Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Meetworka blir det nya googla

ENTREPRENÖRSKAP I augusti slår portarna upp för en ny kontorsarbetsplats i Falun – helt unik i sitt slag om man får tro två av initiativtagarna Håkan Alfon och Niklas Wass. De företag som tecknar sig för en arbetsplats här ska också anamma den filosofi som grundarna står bakom.
NYHET Publicerad:

Almedalen är bara början

KRÖNIKA "Den bristande matchningen på arbetsmarknaden är ett av Sveriges största samhällsproblem just nu. Det förtjänar en intensiv debatt både fram till och efter valdagen – inte bara i Almedalen",  skriver Tobias Krantz i sin krönika.
 
NYHET Publicerad:

Om fyra år fyller jag Globen

DRIVKRAFT För tre år sedan träffade vi Johannes Hansen från Djurmo som berättade om sin roll som mental rådgivare och om hur han ville växa som entreprenör. Han var då 24 år gammal och sade att han inom tre år hade som mål att vara en nationell auktoritet på sitt område. Nu har vi träffat honom igen.
NYHET Publicerad:

Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget

SÄKERHET "Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget nu inför sommaren och semestern. Det är en god investering och ett bra sätt att få igång diskussionerna och involvera alla medarbetare", säger Tommy Svensson, som är säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Envis motvind för Dalaföretagen

KONJUNKTUR Återhämtningen bland företagen i Dalarna fortsätter, men det går långsamt. Förväntningarna på konjunkturen för det kommande halvåret är låga, nästan lägst i landet, och de ligger en bra bit under det historiska genomsnittet för länet. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för andra kvartalet.
NYHET Publicerad:

Låg arbetsgivaravgift för unga viktig inkörsport till arbetslivet

HOT En höjning av arbetsgivaravgifterna för människor under 26 år skulle slå hårt mot många ungdomar som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Det säger Anders Hedén, butikschef för Coop Norra Backa i Borlänge som slog upp sina portar samtidigt som grannen IKEA i oktober.
NYHET Publicerad:

RUT har gett många arbete i Dalarna

HOT "Om RUT-avdraget skulle försvinna skulle också många av kunderna försvinna och  många av våra medarbetare skulle behöva gå tillbaka till arbetslöshet med små möjligheter att hitta ny sysselsättning", säger Susanne Moffat regionchef på Home Maid i Falun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill ta reda på varför de tycker illa om oss”

FÖRETAGSKLIMAT Smedjebackens kommun kom på allra sista plats i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking där man mäter företagens upplevelse av näringslivsklimatet. Lennart Silfverin är näringslivschef i Smedjebackens kommun och ser all anledning att utreda vad detta kan bero på.
NYHET Publicerad:

Schyst tillsyn gjorde Rättvik till årets raket

FÖRETAGSKLIMAT Med plats 83 på kommunrankingen ligger Rättvik bara en placering efter Vansbro och är nu den näst bästa företagarkommunen i Dalarna. De har klättrat hela 28 placeringar. Håller de farten uppe så kommer de att segla förbi med råge nästa år. Men vad har föranlett denna snabba stigning? Vi ställde några frågor till Rättviks näringslivschef Markus Svensson.
NYHET Publicerad:

Rena rama snurren i Landstinget

DEBATT Landstinget Dalarna har beslutat att köpa en egen ambulanshelikopter till en beräknad investeringskostnad på drygt 60 miljoner kronor. Därtill kommer driftskostnader på knappt 30 miljoner kronor per år. Varför vill Landstinget Dalarna att verksamhet i egen regi ska stanna vid att driva tvätt och flygbolag? Varför inte tillverka läkemedel, producera sjukvårdsutrustning och bygga sjukhuslokaler?  Vill dalfolket verkligen ha ett landsting som försämrar möjligheterna för det privata näringslivet?
NYHET Publicerad:

Katastrofen i Vansbro vändes till framgång

FÖRETAGSKLIMAT Det var i själva verket en katastrof som satte fart på näringslivsarbetet i kommunen för några år sedan. 2005 tillkännagav Finnveden att de skulle lägga ner sin verksamhet och cirka 130 personer förlorade sina jobb i ett slag. Det blev startskottet för en målinriktad satsning på Vansbros näringsliv.
NYHET Publicerad:

Utan EU skulle vi få det tufft

EU "Att vi har en väl fungerande inre marknad inom EU är oerhört viktigt för vårt företag. De gånger vi levererar till Norge märker vi fördelarna med ett EU-medlemskap. Pappersarbetet blir mycket mer omfattande när vi levererar till vårt grannland jämfört med vilket land som helst inom EU", säger Peter Alm som sedan snart två år tillbaka är vd för Hydroforming Design Light AB.
NYHET Publicerad:

EU för tillväxt och jobb

EU I november 1994 röstade Sverige för en anslutning till EU. Idag, 20 år senare, är EU och den inre marknaden något som vi ofta tar för givet. En fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital är idag inget vi tänker så mycket på. Det har helt enkelt blivit en del av vår vardag.
NYHET Publicerad:

Industriföretagare varnar för nationalism

EU "Vi måste akta oss för de protektionistiska krafterna som växer fram i Europa", säger Mats Elfsberg som är vd för vinschtillverkaren Sepson i Vansbro. För honom och hans företag Sepson AB var Sveriges EU-inträde viktigt då handeln underlättades och regelbördan minskade.
NYHET Publicerad:

Egenavgifter sänker svensk export

HINDER "De höga kostnaderna för sjuklöner, egenavgifter och arbetsgivaravgifter riskerar att sänka de mindre svenska exportföretagen", säger Thomas Vissgården som äger och driver företaget Isoflex i Gustafs i Säters kommun.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten en grundbult för Säter

FÖRETAGSKLIMAT Fokus på samarbete och dialog, både externt och internt. Det är näringslivschefens förklaring till att kommunen på så kort tid har vuxit i anseende hos Säters företagare.