Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Robert Tamm efterlyser samsyn hos miljöinspektörerna

FÖRETAGSKLIMAT "Miljöinspektörer borde göra likartade bedömningar oberoende av i vilken kommun de verkar. Det finns ingen samsyn. Tyvärr sticker Leksand ut i negativ bemärkelse. Vad jag saknar är en konstruktiv dialog med inspektören", säger Robert Tamm, ägare och vd på Mat vid Siljan AB.  
NYHET Publicerad:

Inspektörer ska vara en resurs – inte ett hot

FÖRETAGSKLIMAT Leksand har fått dåliga betyg av företagen i de senaste undersökningarna av det lokala företagsklimatet. Under vintern har vi kunnat ta del av exempel på hur Leksands livsmedelsinspektioner skapat frustration och problem. Nu tar kommunen krafttag för att komma till rätta med sin hantering av tillstånds- och tillsynsärenden genom dialog med företagen. - Här finns en stor förbättringspotential i kommunens agerande, säger Åke Sjöberg, Leksands samhällsbyggnadschef med ansvar bland annat för kommunens olika tillsynsområden.
NYHET Publicerad:

Faluns nya kommunalråd prioriterar företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Joakim Storck, centerpartistiskt kommunalråd i Falun sedan årsskiftet. Du är civilingenjör i farkostteknik, teknologie doktor i industriell produktion, har lång erfarenhet både från industrin och den akademiska världen, har varit universitetslektor vid Högskolan Dalarna och har drivit det egna företaget Storcks konst- och ingenjörsbyrå. Nu blir du politiker på heltid med inriktning bland annat mot utvecklings- och näringslivsfrågor. Hur förklarar du Faluns dåliga placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, plats 217 bland landets 290 kommuner?
NYHET Publicerad:

Min viktigaste lärdom – våga lämna ansvar till andra

DRIVKRAFT "Jag var väl egentligen för ung och oerfaren för att starta byggfirma. Men herre gud vad jag har lärt mig mycket under resans gång! Jag sprungit fort fram, jag har snubblat och jag har rest mig igen", säger Mattias Österling, vd för Österling Bygg AB i Hedemora som 2015 hade runt 40 anställda och omsätter runt 120 miljoner kronor.
NYHET Publicerad:

"Vi har nästan gett upp offentliga upphandlingar"

UPPHANDLING "Den offentliga marknaden är inte längre lika intressant för oss. Vi upplever att den är riktad mot de stora nationella aktörerna. Prispressen är för hög och anbudsförfrågningarna har ofta oproportionerliga kravställningar relation till jobbets storlek. Sammantaget har det bidragit att vi slutat att lämna in anbud." Det säger Henrik och Annelie Andersson som tillsammans driver Anderssons Städ i Falun.
NYHET Publicerad:

Hotande elkris är regeringens ansvar

DEBATT Den höga särskilda skatten på kärnkraft, effektskatten, i kombination med de lägsta elpriserna på 15 år håller på att slå ut den koldioxidfria kärnkraftselen. Läget är allvarligt. Slås betydande delar av den svenska elproduktionen ut hotas såväl klimatmål som en stor del av näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Känslan av att inte veta

GÄSTKRÖNIKA Vad vill du bli när du blir vuxen? Kanske något med djur som du tycker så mycket om? De här frågorna kom ofta under barndomen, men jag kände att jag inte kunde svara på dem. Hur skulle jag kunna veta det och måste jag bestämma mig för det NU, i så tidig ålder? Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv, och vad händer om jag väljer fel?
NYHET Publicerad:

Sätt inte krokben för svensk industri

KONKURRENSKRAFT Det är en mäktig syn när man svänger in till Outokumpu Stainless i Avesta; rimfrosten gnistrar, termometern visar på – 13 och de vita rökpelarna blir ett med både himmel och mark. En dag som den här ligger energifrågan nära i tanken. Senast jag var i Avesta var den 18:e december och Avestasamtalen på temat "Vad innebär den framtida energipolitiken för svensk basindustri." Nu när kylan slagit till känns frågan än mer aktuell.
NYHET Publicerad:

Årets julklapp – ett jobb

JULKRÖNIKA Julhandeln förutspås slå rekord i år. Är det rimligt eller är det vansinnigt att vi i Dalarna i snitt lägger 3636 kronor per person på julklappar? Det var en av frågorna vi fick i förra veckans nyhetspanel i P4 Dalarna. Att hålla igen och vara restriktiv i sin konsumtion var ett perspektiv som kom upp. Vikten av att ge julgåvor till de behövande var ett annat. Skriver Teresa Bergkvist, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna, i sin julkrönika.
NYHET Publicerad:

Små och smidiga – stora och starka

TILLVÄXT Har du reflekterat över vad LEAX i Falun betyder för Dalarna? Inte nog med att de skapar jobb i Falun för 170 personer i Falun. Verksamheten genererar också hela 53 miljoner i skatteintäkter på ett år som i sin tur motsvarar kostnaden för 138 undersköterskor. En viktig intäkt för Falun som kommun och Dalarna. Inte illa! "Vi har ökat i styrka de senaste åren, och kommer nu att lägga mycket resurser på forskning och utveckling för att möta nya kunder", säger Leax vd Hans Jansson.
NYHET Publicerad:

Scanmast vill se ökat teknikintresse bland ungdomar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med en fördubbling av personalstyrkan de senaste åren och med en ständigt ökande omsättning är Scanmast AB ett av de snabbast växande företagen i Mora. Företaget siktar på att expandera ytterligare. En förutsättning för att lyckas är ett ökat intresse bland ungdomar för ingenjörs- och teknikutbildningar. Det säger Fredrik Skarp, vd för Scanmast AB.
NYHET Publicerad:

Tillsammans är vi starkare

PARTNERING Byggpartner verksamhet ser till så att vi har hus och kontor att leva och jobba i, skapar jobb åt hela 380 personer och genererar 81 miljoner i skatteintäkter på årsbasis. Det i sig motsvarar 761 gymnasieplatser. Inte illa - och av stor betydelse för Dalarna! "Genom att man jobbar ihop och är öppen med kalkyler och budgetar så blir arbetet mer kreativt och dynamiskt", säger Sverker Källgården, VD på ByggPartner. Tillsammans så hittar man den optimala lösningen.
NYHET Publicerad:

Malin och Anders är företagsammast i Dalarna

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA "Mod och oförtröttlig energi, kamplusta och kunskapstörst, innovativa lösningar, jäklar anamma och entusiasm som engagerat alla goda krafter i närområdet". Så skriver en av alla dem som röstat fram Malin och Anders till årets mest företagsamma i Dalarna 2015.
NYHET Publicerad:

Från reklam till kommunikation

ENTREPRENÖRSKAP Kommunikationsbyrån Confetti är viktig för Dalarna. Dels bidrar de till att andra företag blir bättre på sin kommunikation och därigenom skapar till tillväxt och jobb. Dessutom är Confetti en arbetsplats där 14 personer har jobb. Tillsammans genererar de 3,1 miljoner i skatteintäkter på ett år. Det motsvarar 78 blindtarmsoperationer. Inte illa!
NYHET Publicerad:

Hårdare krav på friskolor ger oss konkurrensfördelar

GÄSTKRÖNIKA "I Sverige är det inte okej att skryta. Men det bryr jag mig inte om i dag. Vi är stolta över att Helixgymnasiet nyligen fick högsta betyg vid Skolinspektionens tillsyn tidigare i höstas. Det är endast en femtedel av landets gymnasieskolor som uppnår detta. Helixgymnasiet har uppnått detta vid samtliga tillsynstillfällen: 2009, 2011 och nu 2015", skriver Peter Lundström, vd och ägare av Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Leken i första rummet

ENTREPRENÖRSKAP Har du tänkt på hur viktigt Leksands sommarland är för Dalarna? Vi får tillgång till en av Sveriges bästa upplevelseparker med lek, äventyr och vackra vyer. Dessutom så skapar familjen Nobelius, genom att våga satsa på sina drömmar, heltidsjobb åt 20 personer och sommarjobb åt 300 ungdomar. Inte nog med det…..det genererar 6,4 miljoner i skatteintäkter på ett år, vilket motsvarar 60 gymnasieplatser. Inte illa!
NYHET Publicerad:

Förtroendet är noll för livsmedelsinspektionen

REGELKRÅNGEL "Vårt förtroende för Leksands kommuns livsmedelsinspektion är noll. Miljöavdelningen borde föra en dialog med oss istället för att komma med fullständigt orealistiska krav som saknar verklighetsanknytning", säger Jesper Ehlis, styrelseordförande i Tällbergsgården. Nu får han hjälp av föreningen Tillväxt och Tillsyn.
NYHET Publicerad:

Anders hittade en lucka i flyttbranschen

JOBBSKAPARPODDEN Efter tio år som krögare var det dags att gå vidare! Anders Mats bestämde sig för att möblera om i flytt- och städbranschen. Idag finns Montrab både i Falun och Borlänge och har 38 anställda, många av dem har inte haft fast anställning tidigare. I det här avsnittet av Jobbskaparpodden berättar jobbskaparen Anders Mats varför personalen är det viktigaste som finns. Lyssna!
NYHET Publicerad:

Turordningsreglerna tog nästan kål på oss

GÄSTKRÖNIKA Pär Olsson tillhör fjärde generationens ägare och är vd på familjeföretaget Melkers AB i Falun som tillverkar en av landets mest välkända produkter – Falukorven. För några år sedan stod företaget inför stora utmaningar och brottades med dåliga resultat. De ville förhandla med fackförbundet om undantag i turordningsreglerna – men det tog tvärstopp.
NYHET Publicerad:

Jobb åt oerfarna ungdomar i fokus på Arbetsmarknadsdagen

SKOLA & NÄRINGSLIV Det måste bli lättare att få ungdomar med begränsade erfarenheter i jobb. Det rådde det stor enighet om bland deltagarna på Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsdag i Falun för studie- och yrkesvägledare från alla delar av Dalarna.