Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jag vill bidra till en bättre värld

GÄSTKRÖNIKA "Att göra gott är den värdegrund jag står på i mitt företagande. Jag vill göra bra saker för andra människor så att de kan göra bra saker i sin tur. Det är vad älskar mest i mitt arbete. Och jag har höga ambitioner – jag vill förändra världen". Det skriver Camilla Carlgren Berg, vd på Paloma in Sweden AB, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Dialog ger dalakommuner bättre tillsyn och företagsklimat

TILLSYN Kommunens tillsyn av företagens regelefterlevnad och arbetet för att skapa en uthållig tillväxt står inte i något motsatsförhållande till varandra. Tvärtom är det en fördel om de går hand i hand. Det blir en övergripande slutsats i den pågående förstudien om Tillväxt och Tillsyn, där fyra kommuner i Dalarna är redan involverade.
NYHET Publicerad:

Öppna leden för företagarna

KRÖNIKA Jag har den största respekt för arbetarrörelsens 120-åriga tradition att fira 1 maj. Rätten att ena sig och göra sin gemensamma röst hörd är en av samhällets viktigaste grundpelare. Därför hoppas jag att så många svenskar som möjligt tar chansen att engagera sig, inte bara en dag som denna, utan varje dag med jobbskaparnas bästa för ögonen.
NYHET Publicerad:

I Vansbro är inget omöjligt

GÄSTKRÖNIKA "Som företagare vill man koncentrera sig på sina affärer, utveckla företaget, överträffa kundernas förväntningar och vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska vara raka rör och en förtroendefull dialog mellan oss företagare och kommunens politiker och tjänstemän, precis som det är i Vansbro kommun." Skriver Fredrik Bertils, Edvin Larssons Mekaniska Verkstad AB i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Dalarnas kurvor har vänt uppåt

KONJUNKTUR Företagen i Dalarna ser mer positivt på konjunkturen den närmaste tiden. Företagarpanelen, som är ett viktigt underlag till konjunkturanalysen, visar att allt fler företag i länet planerar att öka sin produktion, sina investeringar och antalet anställda.
NYHET Publicerad:

Finnvedens nedläggning fick Vansbro att lyfta

FÖRETAGSKLIMAT Finnvedens nedläggning i Vansbro för 10 år sedan blev på kort sikt en tuff smäll för Vansbro. 135 personer stod utan jobb i Dalarnas minsta kommun. Ett antal underleverantörer tappade viktiga uppdrag och tvingades till personalminskningar. Men idag ser det riktigt positivt ut för Vansbro, säger Oskar Lundgren näringslivschef i Vansbro.
NYHET Publicerad:

Höjda arbetsgivaravgifter och ROT-sänkningen slår hårt mot byggsektorn

GÄSTKRÖNIKA För tio år sedan började vi, jag och min kompanjon Magnus, att göra timmerstommar i liten skala. I dag har VikaVimo 22 anställda och timmerhustillverkningen har kompletterats med både byggservice och markarbeten. Ungefär samtidigt som vi började göra nyckelfärdiga hus och kunde anställa snickare hände något. Det som förändrade inte bara vår verksamhet utan hela branschen. Tre små betydelsefulla bokstäver. ROT.
NYHET Publicerad:

Flygande start för Saluhallen i Orsa

ENTREPRENÖRSKAP Vid midsommar förra året förverkligade Katarina Hanser sin idé och slog upp porten till Saluhallen i Orsa AB. Kunderna har strömmat till i en omfattning som klart överträffat förväntningarna. Satsningen på först och främst lokala livsmedelsproducenter gav en flygande start.
NYHET Publicerad:

Bred uppslutning bakom ett välkomnande Sverige

Många hundra företagare från alla delar av Sverige har skrivit under Svenskt Näringslivs upprop om ett välkomnande Sverige. Undertecknarna i Dalarna går nu i dagarna ut i gemensamma annonser i länets dagstidningar.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel hindrar svensk export

FRIHANDEL Vinscharna som Sepson tillverkar används idag världen över, men byråkratiska hinder har gjort att etableringen i USA har dröjt. "Ett frihandelsavtal skulle underlätta expansionen betydligt", säger Mats Elfsberg, vd på Sepson.
NYHET Publicerad:

Skolan och bredband fick Orsa att backa

FÖRETAGSKLIMAT Försämrade kontakter mellan skolan och företagen ser Lars Ohlsson som en förklaring till att Orsa backat kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking 2014 av det lokala företagsklimatet. En bredbandsutbyggnad som gått i stå tror han kan vara en annan orsak. Men på båda punkterna menar Lars Ohlsson att förbättringar är i sikte.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet utvecklar både individen och samhället

ENTREPRENÖRSKAP "Rent generellt är företagandet något som behöver stärkas i Dalarna", anser Evelina Bark-Nordin regionchef för Ung Företagsamhet. En djupare kunskap i företagande bland länets ungdomar kan underlätta för detta. När kunskap om företagande ökar blir också steget lättare att ta, oavsett om man startar en ny eller om man vill ta över en redan existerande verksamhet.
NYHET Publicerad:

En satsning som har burit frukt

UNG FÖRETAGSAMHET Korgombudets satsning har burit frukt i både bokstavlig och bildlig mening. De fyra tjejerna har gjort det till sin affärsidé att leverera fruktkorgar till företag och privatpersoner. Med gott resultat – de kammade hem priset i två prestigefulla kategorier på UF-mässan i Falun.
NYHET Publicerad:

Rättvis lönesättning kräver modiga chefer

LÖNEBILDNING Det måste löna sig att vara värdefull för ett företag, menar Pia Kadfalk som är HR-chef på Mora of Sweden. Sedan 12 år tillbaka har de arbetat strategiskt med lönesättning som ett verktyg för att behålla sin personal och öka produktiviteten.
NYHET Publicerad:

”Mina välmående barn är vinst i välfärden för mig”

VÄLFÄRD "Jag skulle vilja att Jonas Sjöstedt kom till mina barns skola så att jag kunde visa honom vad vinster i välfärden innebär. För mig innebär det att mina tre barn har fått en lugn och trygg pedagogisk miljö där lärare och övrig personal trivs. Är det detta som Jonas Sjöstedt vill förbjuda?" Det säger Åsa Svensson som är förälder till tre barn på Olympicaskolan i Hedemora.
NYHET Publicerad:

”Sverige skulle tjäna på större lönespridning”

LÖNEBILDNING Hur ska vi använda lönesättning som ett strategiskt sätt att öka produktiviteten och lönsamheten i våra företag? Det var huvudämnet när Edel Karlsson Håål, lönepolitisk expert vid Svenskt Näringsliv, höll i seminariet ”Strategisk lönesättning en investering för ditt företag”.
NYHET Publicerad:

Visst är det här vinster i välfärden 

FREDAGSKRÖNIKAN "När jag för 16 år sedan kom på tanken att starta en fristående grundskola kunde jag inte tänka mig att bli anklagad för att skada den svenska välfärden. Jag hade en vision och en pedagogisk idé. Att jag sedan skulle falla offer för politiska ledare som svartmålar alla slag av privata initiativ kunde jag inte tänka mig", skriver Lillemor Gunnarsson, Olympica Skolan, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten i Dalarna når ny toppnivå

NYRAPPORT Andelen företagsamma i Dalarna ökar det visar Svenskt Näringslivs undersökning om företagsamheten. Sammantaget är 11,3 procent av befolkningen företagsamma. Länets företagsamhet har därmed aldrig tidigare varit högre. Samma sak gäller för länets företagsamma kvinnor.
NYHET Publicerad:

Daphne och Pauwel satsade på en framtid som företagare i Orsa

ENTREPRENÖRSKAP Pauwel van Zonneveld ansvarade för bemanningen på ett jätterederi i Rotterdam och var ständigt på resande fot någonstans i världen. Hans hustru Daphne arbetade som optiker. Sommaren 2008 köpte de Kungshaga Hotell i Orsa.
NYHET Publicerad:

Hur ska regeldjungeln kunna skapa fler jobb?

GÄSTKRÖNIKA "Jag har drivit företaget Optileks i Rättvik sedan 1978 och varit ägare sedan 1992. Vi gör glasögonglas av alla slag, tillverkade med den allra nyaste tekniken, som vi levererar både i Sverige och Europa. Numera är jag pensionär och har därför tid att reflektera över min tid som företagare och kan med lite perspektiv på tillvaron se de utmaningar som dagens företagare står inför – bland annat min son, som nu driver företaget vidare". Skriver Åke Jansson i sin krönika.