Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Nyheter

NYHET Publicerad:

Mora ska lyssna bättre på företagen

FÖRETAGSKLIMAT "Vi måste bli bättre på att lyssna på företagen och verkligen ta hand om deras synpunkter och ge snabb återkoppling", säger Margareta Hallander, näringslivs- och utvecklingschef i Mora kommun sedan i höstas.
NYHET Publicerad:

Intensivt arbete i Falun för att lyfta företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Just nu pågår ett intensivt och målmedvetet arbete för att förbättra företagsklimatet i Falun. En företagslots som snabbt öppnar dörrarna till de kommunala handläggarna, en referensgrupp med 20 företagare som ska vara något av ett bollplank för kommunen, nya rutiner för bygglovsprocessen är några av ingredienserna i framgångsreceptet, som Linda Norén, Faluns näringslivschef hoppas se resultatet av.
NYHET Publicerad:

Uppskjuten vinstskatt skulle hjälpa oss

HINDER Näthandelsföretaget Lyko i Vansbro med Richard Lyko i spetsen, som säljer skönhetsprodukter via nätet, har haft en fantastisk utveckling sedan företaget startade i sin nya skepnad för sex år sedan. I dag har företaget över 70 anställda och 20 000 produkter i sortimentet. Nu siktar de även på att sälja utomlands. Men det finns ett orosmoln för att de ska lyckas expandera ytterligare i Vansbro.
NYHET Publicerad:

Högskolan borde se sin roll för näringslivet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det blev storslam för reklambyrån Norkay i Falun på årets Gyllene Hästen–gala som arrangeras av Marknadsföreningen i Dalarna. Men Marcus Hanser, vd på reklambyrån Norkay, är orolig för att reklambranschen i Dalarna kommer att få det allt svårare att hitta rätt personal i framtiden.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap borde bli kärnämne

UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-lärare i Dalarna blev Annelie Westergren från Hagagymnasiet i Borlänge. Hon är lärare i ekonomi och juridik och har i nio års tid arbetat med Ung Företagsamhet. Många av eleverna har tagit sig upp på toppnivåer – inte minst förra året då hennes UF-elever i Teatermakarna vann Sverigefinalen och blev Årets UF-företag.
NYHET Publicerad:

Vi har en inneboende entreprenörsanda

UNG FÖRETAGSAMHET Älvdalens Utbildningscentrum blev Årets UF-skola. Kanske kan det förklaras med att skolan har en klar inriktning mot näringar som är viktiga för bygden, såsom bland annat skog, turism, kök, servering och friskvård. Rektorn Anneli Gunnars tror i alla fall att den entreprenöriella kulturen sitter i väggarna.
NYHET Publicerad:

Anställningsregler hindrar Rättviksföretag från att växa

HINDER Anna Karin Tyskhagen har drivit sitt företag Dala Ledstång och Snickeri tillsammans med sin man Jörgen Tyskhagen i fem år. I dag är de fem anställda och alla är fullt sysselsatta. Verksamheten växer sakta men säkert, men lagstiftningen hindrar dem tyvärr att utvecklas i den takt de skulle vilja. 
NYHET Publicerad:

Ungdomlig uppfinningsrikedom på Lugnet

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitetskvoten per kvadratmeter var utomordentligt hög den 1 april i en Lugnets sporthallar i Falun där årets UF-mässa hölls. Under dagen utsåg juryn regionala vinnare i tio kategorier som sedan tillkännagavs på scen på kvällen. – En mycket lyckad mässa tack vare juryns hårda arbete, ungdomarnas engagemang och ett bra program, säger Sigrid Kahr, projektledare vid Ung Företagsamhet i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Inget gnäll, bara viktiga utmaningar

DEBATT Företagare och företagsföreträdare får ofta höra att de gnäller och klagar när de beskriver vad som behöver förändras för att företagens villkor ska bli bättre. De som säger så, är vissa politiker som tycker att företagen, och till exempel Svenskt Näringsliv, borde vara mindre krävande och mer tacksamma.
NYHET Publicerad:

En händelserik halvdag vid Falu Gruva

FRAMTIDSMÖTE Regionala framtidsmötet bjöd på programpunkter som fiskdamm med röstfiske, utmanande föreläsningar, erfarenhetsutbyte och livliga gruppdiskussioner. Framförallt fick politiker och företagare möjlighet att lära känna varandra lite djupare. Här följer några blixtbelysningar från dagen.
NYHET Publicerad:

Från Marx till IQ per kvadratmeter

FRAMTIDSMÖTE Det var företagarnas utmaningar som stod i centrum under det Regionala Framtidsmötet vid Falu Gruva den 24 mars 2014. Utvalda företagare och politiker fick chansen att samtala om framtidsfrågor. Syftet med mötet var att få politiker att alltid ta hänsyn till företagens bästa i de beslut som tas.
NYHET Publicerad:

Ljungbergsfondens insatser gör skillnad

SAMVERKAN - Det är fantastiskt att se att projekt där Ljungbergsfonden deltar gör skillnad och nytta. Erik Johan Ljungbergs övertygelse om att kunskap är framtid har minst lika stor giltighet idag som för hundra år sedan, säger Sara Jons, som är ny vd för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond med säte i Falun.
NYHET Publicerad:

Solsidan har frihet att använda resurserna smartare

VALFRIHET Friförskolan Solsidan i Svärdsjö har nyligen slagit upp portarna för sina 21 barn och när vi besöker verksamheten skiner vårsolen in genom de stora fönstren med utsikt mot Svärdsjön. – Vi har fått en fantastisk start. Jag känner ett lugn när jag kommer hit och jag märker att barnen känner samma sak, säger förskolläraren Stina Stoor Berglund.
NYHET Publicerad:

Hallbyggarna-Jonsereds AB har Sveriges bästa team

ARBETSMILJÖ Den 24 februari korades Hallbyggarna-Jonsereds AB i Falun till vinnare i tävlingen Sveriges bästa arbetsteam. Torsdagen den 6 mars 2014 skedde prisutdelningen på företagets fabrik i Falun med nästan hela teamet samlat.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på en lyckad företagsöverlåtelse

GENERATIONSVÄXLING 40-talistgenerationen på väg ut ur arbetsmarknaden på bred front och i Dalarna riskerar effekterna att bli både allvarliga och långvariga. För Plåt-Lars AB och Patrik Källander däremot, blev generationsväxlingen en knuff framåt.
NYHET Publicerad:

Den bästa affär jag någonsin gjort

GENERATIONSVÄXLING Lars-Erik Fix, 69 år, såg fördelarna med att tidigt hitta en efterträdare till sitt livsverk – det plåtslageri som sedermera ledde fram till ägandet av flera företag. I dag kan han se tillbaka på en lyckad generationsväxling där hans företag fortsätter att utvecklas i rätt riktning.
NYHET Publicerad:

Skatt på kreosot gör 130 arbetslösa i Dalarna

SKATT Skatt på kreosot blir dödsstöten för den svenska tillverkningen av el- och telestolpar i trä och av träsliprar till järnvägen om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om genomförs. Mellan 500 och 600 jobb i glesbygder kommer att försvinna. Den varningen kommer från Tommy Karlsson, koncernchef för AB Borgen.
NYHET Publicerad:

Dalarna halkar efter i företagsamhet

RAPPORT Både Sverige och Dalarna får fler företagsamma människor visar Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamheten 2014”. Men utvecklingen går alldeles för sakta och för Dalarnas del går det dessutom långsammare än för landet i övrigt. Särskilt vad gäller kvinnors företagande.
NYHET Publicerad:

Världsarvet i Falun en attraktiv mötesplats

BESÖKSNÄRING - En viktig punkt i vår vision för världsarvet i Falun är att göra hela området till en attraktiv mötesplats, bland annat genom att sprida kunskapen om detta unika historiska arv till barnfamiljer, skolungdomar och andra från när och fjärran. Det handlar också om att skapa en naturlig mötesplats för Faluborna, säger Jan Moritz.
NYHET Publicerad:

Hushållen har drivit tillväxten i Dalarna

KONJUNKTUR Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga.