Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Nyheter

NYHET Publicerad:

Osäker framtid för Dalarnas företagare

VALANALYS Politikens makt försvagades under valnatten då både Alliansen och Socialdemokraterna gjorde var sitt historiskt dåligt val samtidigt som Sverigedemokraterna gjorde sitt riktigt stora genombrott i svensk politik. Företagen möter en framtid med större ovisshet. Särskilt i glesbygdslän som Dalarna kan konsekvenserna bli allvarliga.
NYHET Publicerad:

Oerfarna ungdomar får dra kortaste strået

DEBATT I Dalarna finns det ungefär 2 000 arbetslösa mellan 18-26 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Många av dem har ofullständiga betyg och de flesta har ingen, eller mycket liten, arbetslivserfarenhet. Tack vare de senaste årens lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar har flera i den åldern fått riktiga jobb och därmed värdefull arbetslivserfarenhet.
NYHET Publicerad:

Många stolta över Vansbros företagare

FÖRETAGSKLIMAT - Visst har det skett en omsvängning. Idag är många i Vansbro stolta över alla våra duktiga företagare. Uppbackningen av Rickard Lyko när han förra året nominerades och valdes till Dalarnas mest företagsamma människa i Svenskt Näringslivs tävling var imponerande. Det säger Per-Anders Westhed, centerpartistiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Företagsamhet är nyckeln till Dalarnas framgång

DEBATT Det är företagsamma människor som får kommuner att blomstra, de som vågar ta över en vårdcentral, starta en blomsterbutik, som törs satsa på en ny industrianläggning eller en sångutbildning. Men de behöver tydliga signaler från politiker och tjänstemän. De behöver känna att de är viktiga och veta att det finns en långsiktig näringslivspolitik som gör att de vågar ta det där viktiga steget som skapar ett företag – eller som får det att växa.
NYHET Publicerad:

Richard Lyko har blivit förebild

FÖRETAGSAMHET Förra året utsågs Rickard Lyko på Lyko Hair i Vansbro till Dalarnas mest företagsamma människa i Svenskt Näringslivs omröstning. I år sitter han själv i juryn. Alldeles nyligen har Dagens Industri dessutom uppmärksammat Lyko som länets näst snabbaste Gasellföretag och som regionens Digitala Gasell.
NYHET Publicerad:

Rustabo Gasellvinnare för andra året i rad

GASELLVINNARE "Vi ser inga gränser för vår expansion och tror absolut inte att det är sista gången vi finns med bland Gasellföretagen", förklarade Mikael Puhakka, vd på takrenoveringsföretaget Rustabo i Borlänge, när han för precis ett år sedan tillsammans med kompanjonerna Veli-Matti Heikkinen och Hans Johansson tog emot utmärkelsen som Gasellvinnare i Dalarna. Och han skulle få alldeles rätt.
NYHET Publicerad:

Rustabo och Lyko Hair växte mest i Dalarna

GASELLFÖRETAG Undan för undan börjar Dagens Industri nu presentera 2014 års sammanlagt 876 Gasellföretag. Listan i Dalarna toppas av takbytarföretaget Rustabo från Borlänge. Tvåa kom Lyko Hair från Vansbro. Detta näthandelsföretag för skönhetsprodukter blrv också årets Digitala Gasell.
NYHET Publicerad:

Kommunal upphandlingschef hotade leverantör

UPPHANDLING Byggföretaget förlorade upphandlingen men ansåg att det vinnande budet inte uppfyllde kraven. När överprövningen lämnats in skrev upphandlingschefen ett brev och krävde att den skulle dras tillbaka – annars skulle ”det riskera att skada framtida relationer”.
"Det var inte hot utan ett erbjudande", försvarade sig kommunen med.
NYHET Publicerad:

Dalarnas mest företagsamma människa 2014

NOMINERA Nu riktar vi ljuset mot Dalarnas mest företagsamma människor 2014. Vi söker förebilder som är värda att hyllas. Förebilder som ser möjligheter, som anställt sig själva och andra. Vilka företagsamma förebilder har du i din närhet? Kanske är det du själv?
NYHET Publicerad:

Dags för ny reformvåg

DEBATT Riksdagsvalet visade tydligt att det inte finns något mandat för stora återställare i politiken. Väljarna röstade varken för skattehöjningar, stopp för valfrihet i välfärden eller för fler regleringar på arbetsmarknaden. De allra flesta vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land. Det skriver Carola Lemne och Teresa Bergkvist.
NYHET Publicerad:

Ljungbergsstipendier till tretton unga från Dalarna

UTMÄRKELSER "Det är fantastiska ungdomar som vi får premiera både för mycket goda studieresultat och för gott kamratskap", säger Sara Jons, Ljungbergsfondens vd, om de tretton ungdomar från Dalarna som idag får ta emot stipendier från fonden.
NYHET Publicerad:

Näringslivet är viktigt för dalfolket och tidningen

FÖRETAGENS ROLL Dalarnas Tidningars nya chefredaktör Carl-Johan Bergman anser att ett väl fungerande näringsliv är en av de viktigaste förutsättningarna för samhällsutvecklingen i Dalarna. Men även för tidningen som sådan.
NYHET Publicerad:

Så här vill partierna förbättra företagsklimatet

VALFRÅGA Vilka är de viktigaste näringspolitiska frågorna för ditt parti? Den frågan har vi ställt till företrädare i Dalarna för de åtta partierna i riksdagen. Vänsterpartiet har valt att inte svara. 
NYHET Publicerad:

Tjänsteföretagen vill behålla ungdomsrabatten och RUT

VALFRÅGA Att RUT-avdraget får vara kvar och att den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften inte slopas är de i särklass viktigaste kraven som Susanne Moffat ställer på politikerna nu inför valet.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen efterlyser momsavlyftning och flexiblare LAS

VALFRÅGA Mer flexibla turordningsregler, bättre möjligheter att lyfta momsen och en bibehållen lägre arbetsgivaravgift för yngre medarbetare. Det är några krav som företag i byggbranschen ställer på politikerna nu i valrörelsens slutspurt.
NYHET Publicerad:

Infrastruktur och kompetens viktiga valfrågor för industrin

VALFRÅGA Kraftfulla insatser för en förbättrad infrastruktur som gör det lättare att nå kunder också långt utanför Dalarnas och Sveriges gränser. Det är något som så här i valrörelsens slutspurt står högt på önskelistan hos många av industriföretagen i länet. En annan prioriterad fråga är åtgärder för att förenkla kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Handeln säger nej till höjd arbetsgivaravgift för unga

VALFRÅGA "Den klart viktigaste frågan för oss inför valet är att få ha kvar den halverade arbetsgivaravgiften för medarbetare yngre än 26 år", säger Rickard Lyko, vd på Lyko.se i Vansbro.
NYHET Publicerad:

”Företagsamma människor driver samhället”

NY REGIONCHEF PÅ PLATS "Jag har en stark övertygelse om att det är företagsamma människor som driver vårt samhälle framåt", säger Teresa Bergkvist som är ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Vårt arbete hänger på RUT-avdraget

ARBETSMARKNAD Christina Roos, Lina Andersson och Apara Ryskolova är alla relativt nyanställda på städföretaget HomeMaid i Falun. De trivs alla med sitt arbete och känner stor uppskattning från kunderna. Men som senast anställda kommer de att bli arbetslösa om RUT-avdraget skulle försvinna.
NYHET Publicerad:

Frigymnasium gav Rebecca en bra och trygg grund

VALFRIHET Rebecca Dobos från Smedjebacken valde ett frigymnasium till skillnad från de flesta av hennes kamrater hemma i Smedjebacken. Nu, tre år senare, tittar hon tillbaka på gymnasietiden och ångrar inte sitt val ett ögonblick.