Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg o Helene Sundgren -1

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rejäla lyft för Vansbro, Leksand och Avesta

FÖRETAGSKLIMAT Vansbro, Leksand och Avesta gör alla rejäla lyft i Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet. Vansbro går från plats 94 till 68, Leksand från 175 till 105 och Avesta från 203 till 140. Alla tre kommuner har det uttalade målet att till nästa ranking bli ännu bättre. Allra bäst i Dalarna är Rättvik som avancerat 36 placeringar i jämförelse med förra året och nu ligger på plats 45.
NYHET Publicerad:

Nominera Dalarnas företagsamma människor nu!

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA Företagsamma människor skapar jobb – det vill vi synliggöra genom att hylla dem. Nu är det dags igen för Dalarnas mest företagsamma människa 2016 – hjälp oss att hitta alla som förtjänar att synas lite extra i genom att nominera den du tycker har gjort något extra företagsamt i år.
NYHET Publicerad:

Nu har Rättvik nått sitt tuffa mål

RANKING "När vi satte målet att Rättvik senast 2017 skulle finnas med bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking tyckte jag att det verkade tufft. Nu 2016 har vi nått hit! Det känns helt fantastiskt, men vi får inte slå oss till ro. Rättvik ska bibehålla och helst stärka sin position", säger kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C).
NYHET Publicerad:

Rejäla rankinglyft för flera dalakommuner

RANKING Flera av Dalarnas kommuner har anledning att vara glada och stolta idag, då Svenskt Näringsliv publicerar årets ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rättvik når sitt mål om att hamna på topp-50-listan genom att klättra 36 placeringar och placera sig som kommun nummer 45 i Sverige. Leksand (105), Avesta (140) och Vansbro (68) gör också rejäla lyft och klättrar 70 respektive 63 och 26 placeringar. Även Gagnef, Falun, Smedjebacken och Orsa förbättrar sina placeringar, även om förändringarna är mindre och från lägre nivåer.
NYHET Publicerad:

”Det här var att gå för långt”

REGELKRÅNGEL Kommunens inspektörer gick för långt när de gav Skogslyckans kursgård en anmärkning för att kalla brödet hembakat när det inte bakas hemma i köket. Det anser kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin. Nu startar Orsa ett arbete för att närma sig näringslivet och bättre förstå företagens villkor.
NYHET Publicerad:

Upphandlingsregler kväver de små och gynnar jättarna

UPPHANDLING "Upphandlingsreglerna måste ändras radikalt om företag i mindre kommuner ska kunna överleva i vår bransch. Ofta väljer man att avstå en upphandling eftersom man är osäker på om veckor av hårt anbudsarbete kommer att ge något tillbaka", säger Katharina Lindh som driver företaget Printeliten i Falun och Borlänge.
NYHET Publicerad:

Behöver vi den svenska modellen?

GÄSTKRÖNIKA Visst låter det vackert med en kollektivavtalsstyrd arbetsmarknad. Men det skapar stora möjligheter för premiering av vissa branscher, vissa förutsättningar och ett visst kön. Stick i stäv med den solidaritet, som väl från början var meningen. Det skriver Pär Skagerling, Dala Tak & Fasad AB i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hembakat eller inte – det är frågan

WEBB-TV Hembakat? Då ska det vara bakat hemma i köket och inte i caféets kök. Det menar Livsmedelsinspektörerna i Orsa som anmärkt på att Skogslyckans kursgård använder ordet i sin reklam.
NYHET Publicerad:

"Det handlar inte om att sänka löner"

GÄSTKRÖNIKA De senaste månaderna har det diskuterats flitigt om ”enkla jobb”. Missuppfattningar, blandat med ovilja att förstå, har präglat de röd-grönas argument. Vore det inte bättre att fokusera på de människor som behöver jobben och ge dem som har personalbehov rimliga möjligheter att anställa dessa människor. Det skriver Pär Skagerling, Dala Tak & Fasad i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Lättnad bland Dalarnas företagare efter beskedet om sjukskatten

SJUKSKATT I går, den 24 augusti, drog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tillbaka det hårt kritiserade förslaget om hälsoväxling, där företagare föreslogs ta ett utökat ekonomiskt ansvar för långtidssjukskrivningar. Kritiken mot sjukskatten, som förslaget också har kallats, har varit hård från nästan alla tillfrågade instanser. 
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten skrämmer industrin ur Sverige

KILOMETERSKATT "Vi arbetar hårt för att göra våra tillverkning så miljövänlig som möjligt. Men när vi förlorar våra kunder till Sydostasien och Kina så går tillverkningen i stället till fabriker som ofta inte bryr sig om miljön överhuvudtaget. Kilometerskatten riskerar alltså att få en miljöförstörande effekt i stället för tvärtom", säger David Pagels, vd på Dellner Couplers i Falun.
NYHET Publicerad:

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Engagerad hotellägare vill lyfta småföretagen

PROFILEN Trots att hotellnäringen är en inkörsport till arbetslivet för många ungdomar görs för lite för att förenkla att anställa dem. Det säger Salka Börjeson Eynon som driver Green Hotel och som varit aktiv i Svenskt Näringsliv i 20 år. ”Jag har alltid haft lätt att gå igång på det som engagerar mig”.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

SOMMARKRÖNIKA För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Strid om hembakat äventyrar framtiden för nytt företag

MYNDIGHETSUTÖVNING "Det låter lite märkligt, men jag befinner mig på resande fot och vet inget om det konkreta fallet", säger Mikael Thalin, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Orsa, om miljökontorets anmärkning mot att Skogslyckans kursgård använder orden hembakat och hemlagat på skylten utanför restaurangen.
NYHET Publicerad:

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Snälla, klaga lite mera

Jag försöker att inte vara arg. Men ibland är det svårt. Som nu. Att få svart på vitt. Våra företagare vågar inte framföra klagomål till sina kommuner för att de är rädda för att det ska påverka företaget negativt. Hur man än vänder och vrider på det är det illa. Riktigt illa. Vill vi ha ett samhälle, en arbetsplats eller för den delen en relation som ständigt utvecklas och förbättras måste vi våga prata om var vi tycker att det gnisslar. Och varför. Förbättring förutsätter att någon vågar lyfta handen, öppna munnen och peka på vad som inte fungerar som det borde.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.