Lyft när privata Carema tog över äldreboenden

NYHET Publicerad

VALFRIHET I ÄLDREVÅRDEN I maj 2008 tog Carema Äldreomsorg över två kommunala äldreboenden i Falun, Norshöjden som funnits sedan mitten av 90-talet och Korsnäsgården som startade så tidigt som 1966. Efter en viss oro bland anställda och kunder den första tiden är entusiasmen nu påtaglig. För kunderna, alltså de boende, har valfriheten ökat.

Anna Wikberg och Helene Sundgren ser nästan bara fördelar med att Norshöjden och Korsnäsgården nu drivs i privat regi.

- Vi har rätt att välja vilken mjölk vi vill köpa i butiken. Då måste man väl också kunna välja sitt boende, även när man blir äldre, säger Anna Wikberg, verksamhetschef på Norshöjden med 48 kunder och 52 anställda.

Hon nämner att Norshöjden försöker profilera sig med ett så kallat aktivitetskoncept. Vad detta innehåller varierar och styrs av kundernas önskemål. För närvarande finns ett utbud bestående av exempelvis gymnastik, dans, musik och en syjunta.

De personalenkäter som genomförts talar sitt tydliga språk. De allra flesta tycker att arbetssituationen totalt sett blivit bättre sedan den privata utföraren kommit in i bilden.

- Många pratar om fördelarna med ökat ansvar och ökade befogenheter. De har fått större delaktighet i jobbet och trivs bättre av den anledningen, förklarar Helene Sundgren, som är verksamhetschef på Korsnäsgården med 33 kunder och 35 medarbetare.

För att få övergången från det kommunala till det privata så smidig och odramatisk som möjligt erbjöds samtliga medarbetare ett års tjänstledighet från Falu kommun för att prova den nya arbetsgivaren. Alternativet var att börja på någon annan tjänst inom kommunen. I runda tal två tredjedelar av medarbetarna från den kommunala tiden arbetar idag på något av Caremas två äldreboenden i Falun.

- Jag försöker driva Norshöjden som om det vore mitt företag och har fullt ansvar för att allting fungerar ekonomiskt och kvalitetsmässigt, förklarar Anna Wikberg.

Men finns det då inga nackdelar att lyfta fram?

- Det skulle i så fall vara att det är långt till våra kolleger. Den här regionen inom Carema Care omfattar ett jätteområde från Västerås upp till Haparanda med sammanlagt 12 enheter, berättar Helene Sundgren.

Av de sammanlagt elva äldreboendena i Falu kommun drivs tre nu av privata företag.

- Jag hoppas att den privata andelen blir större. Fördelarna är så tydliga, men med ett politiskt maktskifte i kommunen i höst funderar jag på om den här utvecklingen bryts eller om den kommer att ske i långsammare takt, säger Helene Sundgren.

Carema Care ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommuner runt hela landet och även i Norge. Carema Care har cirka 10 000 anställda.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Snälla, klaga lite mera

Jag försöker att inte vara arg. Men ibland är det svårt. Som nu. Att få svart på vitt. Våra företagare vågar inte framföra klagomål till sina kommuner för att de är rädda för att det ska påverka företaget negativt. Hur man än vänder och vrider på det är det illa. Riktigt illa. Vill vi ha ett samhälle, en arbetsplats eller för den delen en relation som ständigt utvecklas och förbättras måste vi våga prata om var vi tycker att det gnisslar. Och varför. Förbättring förutsätter att någon vågar lyfta handen, öppna munnen och peka på vad som inte fungerar som det borde.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Modet att gå sina egna vägar - framgångsreceptet för Sveden Trä

DRIVKRAFT "Vi har alltid haft viljan och förmågan att utvecklas och har gärna gjort satsningar som omgivningen skakat på huvudet åt. Vi har nog betraktats som lite galna, men galenskapen har resulterat i en konkurrenskraftig verksamhet som kommit hela Västerdalarna tillgodo." säger Per-Erik Andersson, vd och ägare till Sveden Trä.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Ny lastbilsskatt oroar företagare i Dalarna

KILOMETERSKATT Regeringen vill införa en kilometerskatt på lastbilstransporter. "För ett län som Dalarna är det här allvarligt. För flera av våra företag finns inget alternativ till vägen och lastbilstransporter", säger Teresa Bergkvist, regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Människor riskerar att slås ut av Strandhälls sjukskatt

SJUKSKATT Ett allt tyngre arbetsgivaransvar, både vad gäller administrationen och sjuklönebördan, är en utveckling som oroar Marie Faleij, vd och delägare i Svenska Flytblock AB, ett familjeföretag i Hedemora med snart sextio år på nacken.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Dystra förväntningar på framtiden

KONJUNKTUR Det är en dyster bild som företagen i Dalarna målar upp gällande konjunkturen det kommande halvåret. Förväntningarna på både produktion- och försäljningsvolym samt investeringar ligger långt under Sverigesnittet. Och andelen företag som tror att de kommer att vara färre anställda om sex månader är högre än de som tror att andelen anställda kommer att öka. Det framgår av svaren från Dalarnas företag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Gör karriär i ditt eget företag

GÄSTKRÖNIKA "Karriär – kan det vara att gå sin egen väg och skapa det liv du vill leva oberoende av höga betyg och akademiska studier? Att driva eget har varit mitt sätt att utvecklas som människa och skapa mitt liv. Idag är jag glad för att jag har låtit lust och nyfikenhet styra mina val framför vad som kanske skulle kunna ses som en mer säker och gängse väg", skriver Camilla Carlgren Berg, vd på Paloma i Hedemora.
NYHET Publicerad:

Tillväxtfasen är spännande men väldigt riskfylld

SJUKSKATT Att hitta rätt person för rätt position är absolut avgörande samtidigt som risktagandet med högre lönekostnader gör företaget extra känsligt för om det inte blir som planerat. "Om man vill växa som företagare måste man också vara beredd att ta risker, säger Johan Mattsson", vd för Svenska Krämfabriken. Men just riskerna med företagandet är något som han tycker att människor i allmänhet och politiker i synnerhet borde få större kunskap om.
NYHET Publicerad:

Dalarnas företagsklimat lockade toppolitiker till Tällberg

FÖRETAGSKLIMAT Hur kan Dalarnas kommuner tillsammans stärka företagsklimatet i länet? Den frågan satte igång en livlig diskussion när länets kommuntoppar och politiker samlades i Tällberg under en förmiddag. ”Vi måste kliva upp några steg. Minimikravet är att vi alla når ett högre sammanfattande omdöme”, sa Annette Riesbeck (C), kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking i september förra året kom Vansbro på plats 94 bland landets 290 kommuner. I företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet för ett par veckor sedan fick kommunen det näst högsta betyget i Dalarna. Men Vansbro siktar ännu högre och arbetar målmedvetet för att förbättra sitt företagsklimat ytterligare.
NYHET Publicerad:

Livskvalitet att leva och driva företag i Dalarna

GÄSTKRÖNIKA Vi har inte ångrat oss en sekund att vi tog steget att flytta hem. Vinsterna blev stora, t.ex. genom lägre boendekostnader, närheten till familj och enkelheten i att ta sig till och från kontoret. Självklart finns det dagar då jag ser att det hade varit strategiskt bra för Paloma att finnas i en större stad med tanke på kompetensförsörjning och närheten till kunder men jag skulle alla dagar i veckan ta samma beslut som jag gjorde för 10 år sedan.
NYHET Publicerad:

Optimismen återvänder till Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT En försiktigt spirande optimism verkar vara på väg tillbaka till Ludvika. Fortfarande har de positiva tongångarna inte fått genomslag i Svenskt Näringslivs mätningar, men mycket som kan ge företagsklimatet en märkbar förbättring är på gång.
NYHET Publicerad:

Strandhälls sjukskatt drabbar de mest utsatta

DEBATT Strandhäll, och hela regeringen, måste inse att det är företagen som generar de skatteintäkter som bekostar välfärden. Att ytterligare försvåra för företagen att anställa är inte rätt väg att gå. Framförallt inte om man siktar på EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
NYHET Publicerad:

Dala-Järnaföretag växer och behöver arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna har haft en stark utveckling de senaste tio åren. I dag har företaget runt 45 anställda om man räknar in dotterbolaget i Falun med tio anställda. Men det verkar inte stanna där.
NYHET Publicerad:

Förstår inte politikerna?

GÄSTKRÖNIKA "Jag vill fortsätta driva företag och bidra till vår gemensamma välfärd genom att skapa fler jobb när jag har möjlighet. Men jag kan faktiskt uppriktigt säga att jag förlorar en del av motivationen när jag ser att jag inte backas upp av våra folkvalda politiker." Skriver Camilla Carlgren Berg, Paloma in Sweden AB i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Smolk i bägaren när man tänker på företagarens skyddsnät

GÄSTKRÖNIKA "Solen skiner, sonen sover, kaffet ryker. Jag är pappaledig, vilket jag sedan över ett halvår tillbaka är ett par dagar i veckan. Att vara helt pappaledig, på 100 %, det skulle jag förstås inte kunna vara. Att stänga av mobilen går inte, att inte kolla mailen åtminstone ett par gånger per idag är riskabelt. Vad jag ibland kunde önska att vi pratade lite mer om, är företagarnas, och särskilt småföretagarnas, vardag. En vardag där reglerna kring sociala skyddsnät i bästa fall är luddiga, i värsta fall helt saknas." Skriver Jonas Grenfeldt, Panang Kommunikation i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Dalarna behöver hålla världsklass

FÖRETAGSKLIMAT Dalarna behöver tillväxt och nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker och tjänstemän på alla nivåer. Men så är det inte. "Det finns positiva betyg, erfarenheter och exempel att utgå från inom länet. Genom att samarbeta och ställa höga förväntningar på sig själva och varandra kan Dalarnas politiker och tjänstemän genomföra massor", säger Teresa Bergkvist, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.