Göteborg

Södra Hamngatan 53

Box 404

411 06 Göteborg

Tel: 031 - 62 94 00

”Hur ser egentligen Göteborgs stad på företagande och jobb?”

FÖRETAGSKLIMAT Magnus Albrektson driver Park Lane på Avenyn i Göteborg. En kväll i maj fick de besök från Miljöförvaltningen som kontrollerade ljudnivåerna. Tillsynsavgiften, totalt på 15600 kr, grundade sig på bland annat på 1470 kr i timtaxa fördelat på 8,5h. Magnus undrar nu hur Göteborg Stad egentligen ser på företagande och vikten av att skapa jobb. ”Hur är det meningen att småföretagare ska klara av att betala sådana avgifter? Hur går det för den lilla teatern eller kvarterskrogen?”, undrar Magnus.

Företagsklimatet blir allt sämre

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer. Men så är det inte. Majoriteten av kommunerna i Västra Götalands län får ett försämrat eller oförändrat betyg i årets undersökning av företagsklimatet.

Elisabeth Sandberg
Industrins märke måste bli tak
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Digitaliseringen förändrar jobben i Västra Götaland
Läs Kristian Johanssons kommentar »
Jag gillar företagsamma människor
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Elisabeth Sandberg
Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
”Det är helt enkelt inte värt det”
Läs Kristian Johanssons kommentar »
Så blir arbetsmarknaden mer välkomnande
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Sant och falskt om företagande i välfärden
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »

Eleven eller föräldrarnas gymnasieval?

SKOLA När niondeklassarna nu har valt gymnasieutbildning är det bara sex procent av föräldrarna som råder dem att läsa ett yrkesprogram, visar en undersökning. Motiveringen är att yrkesprogram begränsar valen för eleverna. – Det tyder på okunskap, och yrkesprogrammen leder många gånger direkt till jobb och ger en bra lön, säger Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Med företagens glasögon

FÖRETAGSAMHET Att många söker sig ut på nätet för att få tag i information är känt sedan länge. Men hur väl tar kommunen tillvara på möjligheten att informera via sina hemsidor? I Västra Götaland är många kommuner duktiga på att informera, men det finns också kommuner som är mindre bra.

Västsvenska hopp på Yrkes-SM

YRKES-SM Den 11 – 13 maj är det yrkes-SM i Skåne. Yrkesskickliga ungdomar får mäta sina förmågor inom ett flertal yrken. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Izabella Hannonsson och Emma Stridsberg representerar Västra Götaland i tävlingarna frisör och hudterapeut.

Hur tänkte du nu, Annika Strandhäll?

SJUKFRÅNVARO Regeringen vill införa en så kallad medfinansiering inom sjukförsäkringen, med mål att stoppa den ökande sjukfrånvaron. ”Ytterligare ett kortsiktigt förslag som kommer begränsa tillväxten i Sverige med högre risker att utveckla företag. Samtidigt som vi står inför gigantiska utmaningar att integrera många nyanlända och skapa fler jobb. Förslaget om ökade sjukkostnader blir direkt negativt för samhällsutvecklingen och skapar högre trösklar till arbetsmarknaden, säger Johan Enberg, Elementum eco AB.

Bygg ny bostadspolitik

GÄSTKRÖNIKA I Göteborg har invånarantalet ökat med över 100 000 personer mellan 1990- 2014 men bara 33 000 bostäder har tillkommit under den tiden. Det säger väl det mesta – Göteborg behöver fler bostäder.

Stoppa Strandhälls sjukskatt!

SOCIALFÖRSÄKRING Reaktionerna bland företagen har varit starka och mångtaliga efter att regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukpenningen på arbetsgivarna. ”Återigen kommer förslag som försvårar för företagen. Om det känns ansvarsfullt och oroligt att anställa nu så lär det bli ännu värre om medfinansieringen införs”, säger Anna-Karin Jansson, AK Studio.

Stabil energipolitik

ENERGI Vi besöker Ale El samma dag som Carola Lemne och Maria Sunér Fleming skriver om behovet av en långsiktigt trygg energiförsörjning på Dagens Industri debattsida. ”En långsiktig trygg energipolitik är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Vi är bekymrade över den situation som den svenska elförsörjningen riskerar hamna i och att politiska låsningar gör att det som i dag fungerar nedmonteras”, skriver de.

Småföretagarnas roll i integrationen

ARBETSMARKNAD Vi står inför en utmaning idag – många unga och nyanlända står utanför arbetsmarknaden. Många företagare erbjuder praktikplatser just för att dem som behöver ska få en chans att känna på arbetslivet. ”Det är en samhällsfråga och som företagare är det viktigt att ställa upp och hjälpa till”, säger John Khalaf, Vd Waynes Coffee Skövde.

Integrationens innebörd

GÄSTKRÖNIKA Definitionen av ”integration” är: att förena två skilda delar till en större helhet. Det handlar med andra ord att sammansmälta två delar till en ny och inte att någon del skall absorberas, eller gå upp i den andra. Det handlar om att olika delar tillsammans bygger en ny helhet, med nya förutsättningar, egenskaper och möjligheter. Även Sverige måste förenas (integreras) med världen, det är inte ju knappast världen som skall absorberas upp i Sverige. Men ibland verkar vi glömma bort att 99,9 % av denna jordens befolkning inte är svenska medborgare.

Här finns framtidens jobb

SAMVERKAN Det är alldeles för få elever som idag söker till gymnasieskolans yrkesprogram. Program där det finns lysande framtidsutsikter och där de allra flesta får jobb direkt efter avslutade studier. Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att ge våra unga förutsättningar för att göra ett bra utbildningsval inför framtiden.

Kvalitet kräver inte höga kostnader

VÄLFÄRD Som bekant står välfärden i Sverige inför stora utmaningar. En åldrande befolkning gör att andelen som skall betala skatt minskar i framtiden. Till detta kommer senaste årens omfattande migration som givet dagens utmaningar på arbetsmarknaden innebär en stor finansiell belastning. Många bedömare, exempelvis statliga Konjunkturinstitutet, prognostiserar relativt stora underskott i framtiden som om ingen annat görs måste täckas med stora skattehöjningar.

Punktstrejk lamslog Göteborgs hamn

ARBETSMARKNAD I tisdags morse inledde Hamnarbetarförbundets lokalavdelning vid Göteborgs containerhamn en 24-timmars strejk. Om parterna inte blir överens startar en ny dygnslång strejk på  torsdag morgon. Arbetsgivaren APM Terminals ställer sig frågande till att ett fack tar till stridsåtgärder för bland annat trivselfrågor.

Inte till vilket pris som helst

UPPHANDLING ”Samtidigt som vi hela tiden får höra att branschen måste rensas upp bedriver offentlig sektor upphandlingar som öppnar upp för oseriösa företag på marknaden”, säger Lotta Nygren, VD ServicePartner.

Samverkan lönar sig

SAMVERKAN På Steeltech försöker de lokalt vara med i så många sammanhang som möjligt för att visa upp branschen och företaget. Enligt Björn Sjölin, Vd, tror många i princip att det är stampade jordgolv i lokalerna där de håller till. Han menar att många har en bild av tillverkningsindustrin som en tung och smutsig bransch och att ha en öppen verksamhet bidrar till att ändra den bilden.

Dagens unga på morgondagens arbetsmarknad

UTBILDNING Det finns jobb om man går rätt utbildning. Vi måste bli bättre på att matcha tillgång och efterfrågan på kompetens för att våra ungdomar ska kunna ta steget in på arbetsmarknaden. En stor utmaning här är att nå ut med information om var jobben finns. Genom att bättre matcha tillgång och efterfrågan på kompetens kommer dagens unga ha stora chanser att komma in på arbetsmarknaden.

"Småföretag skapar flest nya jobb"

GÄSTKRÖNIKA Nyanlända behöver jobb och vi måste skapa förutsättningar för att ta tillvara deras kompetens. Jag är övertygad om att det finns plats att anställa fler på företagen runtom i Ulricehamn men det gäller att skapa förutsättningar för företagen att våga anställa en till.

Medfinansiering slår mot jobb och företag

FÖRETAGARPANEL Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. Mer än 8 av 10 företag i Västra Götaland uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.

”Ett sista dråpslag”

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen vill återinföra den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren stå för 25 procent av kostnaden för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. ”Det här förslaget slår hårt mot arbetsgivare men kanske allra hårdast för de som står långt från arbetsmarknaden. Det är inte bra för någon”, säger Niklas Johansson, Vd Pani Mekaniska AB.

Digitaliseringen förändrar jobben i Västra Götaland

REKRYTERING Företagen i Västra Götaland märker tydligt av teknikutveckling och digitaliseringens effekter. I drygt vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Politiken skapar motvind

GILLA #FÖRETAGSAMHET Nio av tio jobb i Sverige skapas av företagsamma människor som driver små eller medelstora företag. De finns över hela landet och i alla branscher. Med bättre förutsättningar skulle fler jobb skapas. Under en Walk & Talk i Alingsås samtalade företagare med några av regionens politiker om företagens förutsättningar.

Är jag galen?

GÄSTKRÖNIKA Ungdomsarbetslösheten ligger på en stabilt hög nivå. På tio år har den sällan understigit 20 procent. Men är det ungdomarnas fel? Kalla mig galen, men jag tror på Sveriges unga.

Smittsamt engagemang

AVTAL 16 Strokirk-Landströms tryckeri i Lidköping är ett av Sveriges största tryckerier. Tryckeriet har hunnit bli 113 år gammalt. Redan 1903 trycktes de första pappersarken hos Strokirks i Skövde. 1926 startade Affärstryckeriet i Lidköping, som senare blev Landströms Trycksaker, Den 1 november 1994 bildades Strokirk-Landströms Tryckeri genom en hopslagning av dessa båda. Idag har företaget cirka 65 anställda och bedriver verksamheten i Lidköping och Karlstad. Det finns även ett säljkontor i Stockholm.

Fackets orimliga krav på besöksnäringen

AVTAL 16 Avtalsrörelsen är igång, kollektivavtalen ska omförhandlas och totalt ska tre miljoner anställda få nya avtal. Resultatet kommer vara avgörande för att vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Peter Forslund, regionchef Visita Väst, ser stora utmaningar gällande lönekostnaderna för sina medlemmar.

En ekvation som inte går ihop

AVTAL 16 Det varnades för en brokig avtalsrörelse i förväg. Sedan LO-samordningen sprack tycks fack och arbetsgivare stå långt ifrån varandra och med olika förväntningar på vad avtalsrörelsen ska leda till. - Vi har stora utmaningar i denna avtalsrörelse och det skiljer sig en del från tidigare förhandlingar. För att våra medlemmar ska kunna vara konkurrenskraftiga och skapa tillväxt krävs flexibilitet. Facken påstår att det finns utrymme för stora lönepåslag något som få företag känner igen sig i, säger Anders Lenhoff, regionchef Almega Väst.

Viktigt med en klapp på axeln

#FÖRETAGSAMHET Bröderna Brandt Bil startades 1929 av tvillingarna Sten och Björn Brandts farfar. Han började verksamheten med ett aktiekapital på 2.300:- och en anställd. Första året såldes cirka 50 bilar. Nu omsätter företaget 2,4 miljarder har 455 anställda, säljer 9500 personbilar varav 5100 är nya.

RUT-branschen ser orosmoln

#FÖRETAGSAMHET Nio av tio jobb i Sverige skapas av företagsamma människor som driver små eller medelstora företag. De finns över hela landet och i alla branscher. Med bättre förutsättningar skulle fler jobb skapas. Under en Walk & Talk i Falköping samtalade Linda Karlsson och Carina Åkerberg, ägare CL Städservice och Monica Green, riksdagsledamot (S) om företagens förutsättningar.