Göteborg

Södra Hamngatan 53

Box 404

401 26 Göteborg

Tel: 031 - 62 94 00

En sommar på Smithska Udden

MITT FÖRSTA JOBB När jag var 14 år fick jag sommarjobb i kiosken vid Smithska Udden, badplats i Göteborg. Då var ägaren Beckmans kiosker och än idag finns den kvar. Där sålde jag godis, glass och korv till badsugna gäster. Det betydde massor för mig att få ett arbete – stort och spännande på samma gång. Jag fick lära mig att ge service till olika typer av kunder då alla inte var, tro det eller ej, glada och snälla.

Regeringen slopar sjukskatten

SJUKSKATT Igår meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. ”Beskedet är mycket glädjande”, säger Andreas Gyllestrand, VD Cubsec.

Elisabeth Sandberg
Effektivare kommuner nödvändigt i framtiden
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Jag gillar företagsamma människor
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
”Det är helt enkelt inte värt det”
Läs Kristian Johanssons kommentar »

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Grabbarna Gräs tog saken i egna händer

FÖRETAGSAMHET Det var när Simon Wakeus och Alfred Henriksson säsongsjobbade i de franska alperna som idén om ”sommarföretag” kom till. Med erfarenheterna i bagaget på väg hem till Sverige insåg de att kunskapen och arbetssättet kunde tillämpas i en annan form. Resultatet blev Grabbarna Gräs HB.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Sverige behöver fortsätta reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKA Sveriges vanliga kapitalskatt på 30 procent är nästan dubbelt så hög omvärldens genomsnitt kring 17 procent och våra marginalskatter på upp till 57 procent är högre än något annat land i världen. Med snabba åtgärder på bland annat dessa områden finns god potential för företagande, investeringar och jobb att växa starkare. Det skriver Johan Fall, ansvarig för analys av skattepolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.

Svensk näringslivspolitik måste reformeras

UNG POLITIK I tider med hårt företagsklimat i Sverige och stora företag som Spotify hotar med att flytta sin verksamhet utomlands fick jag möjligheten att träffa Johnny Eriksson, personalchef på Ellos Group i Borås, tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.

Det fria skolvalet

INTEGRATION I hela Europa debatterar politiker hur flyktingkrisen ska hanteras. I Sverige hittar vi kommuner som står inför stora utmaningar i och med den snabba ökningen av antalet elever. ”Det är läge med en debatt kring friskolornas roll i flyktingkrisen. Många vill hjälpa till”, säger Lisbeth Minborg, verksamhetschef på Munkeröds Utbildningscenter.

”Angrip kärnan till problemet – den offentliga sektorn”

SJUKFRÅNVARO Eva Dunér driver en McDonalds-restaurang i centrala Göteborg och har sammanlagt 125 anställda, varav många ungdomar. Restaurangen har inga större problem med varken sjukskrivningar eller psykisk ohälsa och man jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Enligt Eva Dunér är det av stor vikt då medarbetarna gör ett bättre jobb om de trivs och har roligt på arbetsplatsen.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Vi tar redan vårt ansvar

SJUKSKATTEN ”Regeringens förslag på medfinansiering av sjukpengen på 91:a dagen är inte bra. Vad är det regeringen tycker att vi som företag missköter eftersom man kommer med detta förslag? När det är aktuellt för en sjukskriven medarbetare att komma tillbaka till SKF så lovar jag att vi engagerar oss 100%. Vi förstår redan vikten av detta och agerar därefter”, säger Johannes Appeby, expert på arbetshälsa vid SKF Sverige AB.

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Sommarlov – men inte för alla

SOMMARKRÖNIKA Så många dagar med vackert väder vi haft denna försommar! Nu är det snart dags för semester och lite ledighet för många av oss. Förhoppningsvis med lite mer tid än vanligt för nära och kära, sol och bad och kanske ett glas rosé och lite grillat? Alla kan inte vara lediga, några har sin mest intensiva säsong nu.

Yrkesgymnasium som ger jobb

UTBILDNING Gymnasieskolorna är C&D Snickeris rekryteringsunderlag och man upplever nu ett ”fritt fall”. Yrkesutbildningarna läggs ner en efter en i olika kommuner. Totalt finns endast ett 20-tal skolor kvar i hela Sverige som bedriver den sortens yrkesutbildning och av dessa är det ca 40 procent som har nollintag. ”Det är ett stort hot mot tillväxten”, säger Pia Hansson, HR-ansvarig på C&D Snickeri i Falköping.

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Många företagare tvekar att lämna klagomål till kommunen

FÖRETAGSKLIMAT Det finns oroväckande många företagare i Västra Götaland som tvekar inför att lämna klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar vår stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Det är verkligen allvarligt att det finns så många som har en oro för att klagomål kan leda till att man behandlas sämre.”, säger Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Ingen kan göra allt

GÄSTKRÖNIKA Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det kan tillämpas även när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv. Jag tror att många vill vara med och bidra, men vet inte hur. Därför vill jag dela med mig av en sann historia som jag hoppas ska inspirera dig att gå från tanke till handling.

Medaljregn över Västra Götaland i Yrkes-SM

YRKES-SM I maj gick stapeln av för Yrkes-SM 2016 i Skåne. De tävlande för Västra Götaland kammade hem hela 15 medaljer – varav två tack vare Emma Stridsberg, Borås och Fanny Saxberg, Vänersborg.

Släpp på bromsen

GÄSTKRÖNIKA Det vi ser i vår bransch är för höga ingångslöner. Det är inte en diskussion om huruvida någon som städar är värd den lönen eller inte – det handlar om att det finns mycket arbetslöshet och då måste man göra något för att fler människor ska komma i arbete. En sänkt ingångslön skulle göra att vi skulle kunna anställa fler.

Kompetens för framtidens tillväxt

SAMVERKAN ”Att hitta rätt kompetens är en oerhört viktig del för oss. Vår affärsidé bygger på vår personal – rätt person vid rätt tillfälle. För oss är det självklart att samverka – dagens elever är morgondagens kompetens”, säger Catrin Wirfalk, Vd Speed Group.

Sjukskatten – ett hinder för integration

SJUKFRÅNVARO Reaktionerna bland företagen fortsätter att vara starka och mångtaliga efter att regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukpenningen på arbetsgivarna. ”Det här kommer inte få positiva effekter på arbetslösheten eller integrationsarbetet. Vi kommer bli mer försiktiga att anställa nu.”, säger Björn Nyberg, Vagnparken.

Företagarvänlig attityd saknas i Lerum

FÖRETAGSKLIMAT När företagen ger ett sammanfattade omdöme om företagsklimatet i sin kommun är snittet för Västra Götalands 3,4 på en sexgradig skala. I Lerum kommun hamnar det på 2,8. ”Tjänstemännens attityder gentemot företagande är inte okej”, säger Morgan Franksen, Floda Snickeri & Inredning AB.

Sjukskatten visar på regeringens låga förtroende för arbetsgivarna

GÄSTKRÖNIKA Regeringen säger att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Vi behöver uppskattningsvis 500 000 nya jobb i Sverige och därför måste vi satsa fullt ut på att skapa jobb. Förslaget om medfinansiering har rakt motsatt effekt. Vi kommer bli mer försiktiga i rekryteringen. För oss innebär det här att det i många fall kommer vara bättre att tacka nej till ett uppdrag än att anställa en medarbetare till.

Regeringen klappar sig själva på bröstet

SJUKSKATT Regeringen vill införa en så kallad medfinansiering inom sjukförsäkringen, med mål att stoppa den ökande sjukfrånvaron. I synnerhet vill regeringen sätta press på den offentliga sektorn som har den högsta sjukfrånvaron, men förslagen omfattar alla arbetsgivare. ”Ta tag i grundproblemet. Applicera det i era egna led, men blanda inte in oss privata företagare.”, säger Lotta Nygren, Tjänstekonsulten i Väst AB och Servicepartner.

Industrin som ger ringar på vattnet

GÄSTKRÖNIKA Besöksnäringsindustrin, eller upplevelsebranschen, har blivit en storindustri även om det sällan omnämns som en traditionell sådan. Här finner vi till exempel olika typer av mötesplatser, nöjesparker och arenor som alla bidrar till regional tillväxt. Vad som förenar oss alla är att konkurrensen är global men att intäkterna främst hamnar lokalt, liksom alla de direkta och indirekta arbetstillfällen vi skapar.

Företagaren fick nota på 10 000 för kontroll utan anmärkning

REGELKRÅNGEL Miljöförvaltningen i Göteborg var nyligen på en show under en och en halv timme på krogen Park Lane. Syftet var att kontrollera ljudnivåerna, som visade sig vara helt okej. Då kommer notan för kontrollen: 10 545 kronor. ”Jag ifrågasätter inte att vi som företagare betalar men det måste finnas någon slags gräns för vad som är rimligt”, Magnus Albrektson, som driver krogen.

Fler jobb i Västra Götaland med förbättrat företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT På tisdag den 24 maj presenteras resultaten av företagsklimatets utveckling i Västra Götalands 49 kommuner. Men hur påverkar egentligen företagsklimatet arbetslösheten och tillväxten i regionen och i kommunerna? I en färsk studie genomförd av nationalekonomen Fabian Wallén får vi svaret.

Företagsklimatet blir allt sämre

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer. Men så är det inte. Majoriteten av kommunerna i Västra Götalands län får ett försämrat eller oförändrat betyg i årets undersökning av företagsklimatet.