Göteborg

Södra Hamngatan 53

Box 404

411 06 Göteborg

Tel: 031 - 62 94 00

Många företagare tvekar att lämna klagomål till kommunen

FÖRETAGSKLIMAT Det finns oroväckande många företagare i Västra Götaland som tvekar inför att lämna klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar vår stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Det är verkligen allvarligt att det finns så många som har en oro för att klagomål kan leda till att man behandlas sämre.”, säger Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Ingen kan göra allt

GÄSTKRÖNIKA Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det kan tillämpas även när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv. Jag tror att många vill vara med och bidra, men vet inte hur. Därför vill jag dela med mig av en sann historia som jag hoppas ska inspirera dig att gå från tanke till handling.

Elisabeth Sandberg
Industrins märke måste bli tak
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Digitaliseringen förändrar jobben i Västra Götaland
Läs Kristian Johanssons kommentar »
Jag gillar företagsamma människor
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Elisabeth Sandberg
Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
”Det är helt enkelt inte värt det”
Läs Kristian Johanssons kommentar »
Så blir arbetsmarknaden mer välkomnande
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »
Sant och falskt om företagande i välfärden
Läs Elisabeth Sandbergs kommentar »

Medaljregn över Västra Götaland i Yrkes-SM

YRKES-SM I maj gick stapeln av för Yrkes-SM 2016 i Skåne. De tävlande för Västra Götaland kammade hem hela 15 medaljer – varav två tack vare Emma Stridsberg, Borås och Fanny Saxberg, Vänersborg.

Släpp på bromsen

GÄSTKRÖNIKA Det vi ser i vår bransch är för höga ingångslöner. Det är inte en diskussion om huruvida någon som städar är värd den lönen eller inte – det handlar om att det finns mycket arbetslöshet och då måste man göra något för att fler människor ska komma i arbete. En sänkt ingångslön skulle göra att vi skulle kunna anställa fler.

Kompetens för framtidens tillväxt

SAMVERKAN ”Att hitta rätt kompetens är en oerhört viktig del för oss. Vår affärsidé bygger på vår personal – rätt person vid rätt tillfälle. För oss är det självklart att samverka – dagens elever är morgondagens kompetens”, säger Catrin Wirfalk, Vd Speed Group.

Sjukskatten – ett hinder för integration

SJUKFRÅNVARO Reaktionerna bland företagen fortsätter att vara starka och mångtaliga efter att regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukpenningen på arbetsgivarna. ”Det här kommer inte få positiva effekter på arbetslösheten eller integrationsarbetet. Vi kommer bli mer försiktiga att anställa nu.”, säger Björn Nyberg, Vagnparken.

Företagarvänlig attityd saknas i Lerum

FÖRETAGSKLIMAT När företagen ger ett sammanfattade omdöme om företagsklimatet i sin kommun är snittet för Västra Götalands 3,4 på en sexgradig skala. I Lerum kommun hamnar det på 2,8. ”Tjänstemännens attityder gentemot företagande är inte okej”, säger Morgan Franksen, Floda Snickeri & Inredning AB.

Sjukskatten visar på regeringens låga förtroende för arbetsgivarna

GÄSTKRÖNIKA Regeringen säger att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Vi behöver uppskattningsvis 500 000 nya jobb i Sverige och därför måste vi satsa fullt ut på att skapa jobb. Förslaget om medfinansiering har rakt motsatt effekt. Vi kommer bli mer försiktiga i rekryteringen. För oss innebär det här att det i många fall kommer vara bättre att tacka nej till ett uppdrag än att anställa en medarbetare till.

Regeringen klappar sig själva på bröstet

SJUKSKATT Regeringen vill införa en så kallad medfinansiering inom sjukförsäkringen, med mål att stoppa den ökande sjukfrånvaron. I synnerhet vill regeringen sätta press på den offentliga sektorn som har den högsta sjukfrånvaron, men förslagen omfattar alla arbetsgivare. ”Ta tag i grundproblemet. Applicera det i era egna led, men blanda inte in oss privata företagare.”, säger Lotta Nygren, Tjänstekonsulten i Väst AB och Servicepartner.

Industrin som ger ringar på vattnet

GÄSTKRÖNIKA Besöksnäringsindustrin, eller upplevelsebranschen, har blivit en storindustri även om det sällan omnämns som en traditionell sådan. Här finner vi till exempel olika typer av mötesplatser, nöjesparker och arenor som alla bidrar till regional tillväxt. Vad som förenar oss alla är att konkurrensen är global men att intäkterna främst hamnar lokalt, liksom alla de direkta och indirekta arbetstillfällen vi skapar.

Företagaren fick nota på 10 000 för kontroll utan anmärkning

REGELKRÅNGEL Miljöförvaltningen i Göteborg var nyligen på en show under en och en halv timme på krogen Park Lane. Syftet var att kontrollera ljudnivåerna, som visade sig vara helt okej. Då kommer notan för kontrollen: 10 545 kronor. ”Jag ifrågasätter inte att vi som företagare betalar men det måste finnas någon slags gräns för vad som är rimligt”, Magnus Albrektson, som driver krogen.

Fler jobb i Västra Götaland med förbättrat företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT På tisdag den 24 maj presenteras resultaten av företagsklimatets utveckling i Västra Götalands 49 kommuner. Men hur påverkar egentligen företagsklimatet arbetslösheten och tillväxten i regionen och i kommunerna? I en färsk studie genomförd av nationalekonomen Fabian Wallén får vi svaret.

Företagsklimatet blir allt sämre

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer. Men så är det inte. Majoriteten av kommunerna i Västra Götalands län får ett försämrat eller oförändrat betyg i årets undersökning av företagsklimatet.

Hur tänkte du nu, Annika Strandhäll?

SJUKFRÅNVARO Regeringen vill införa en så kallad medfinansiering inom sjukförsäkringen, med mål att stoppa den ökande sjukfrånvaron. ”Ytterligare ett kortsiktigt förslag som kommer begränsa tillväxten i Sverige med högre risker att utveckla företag. Samtidigt som vi står inför gigantiska utmaningar att integrera många nyanlända och skapa fler jobb. Förslaget om ökade sjukkostnader blir direkt negativt för samhällsutvecklingen och skapar högre trösklar till arbetsmarknaden, säger Johan Enberg, Elementum eco AB.

Med företagens glasögon

FÖRETAGSAMHET Att många söker sig ut på nätet för att få tag i information är känt sedan länge. Men hur väl tar kommunen tillvara på möjligheten att informera via sina hemsidor? I Västra Götaland är många kommuner duktiga på att informera, men det finns också kommuner som är mindre bra.

Västsvenska hopp på Yrkes-SM

YRKES-SM Den 11 – 13 maj är det yrkes-SM i Skåne. Yrkesskickliga ungdomar får mäta sina förmågor inom ett flertal yrken. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Izabella Hannonsson och Emma Stridsberg representerar Västra Götaland i tävlingarna frisör och hudterapeut.

Eleven eller föräldrarnas gymnasieval?

SKOLA När niondeklassarna nu har valt gymnasieutbildning är det bara sex procent av föräldrarna som råder dem att läsa ett yrkesprogram, visar en undersökning. Motiveringen är att yrkesprogram begränsar valen för eleverna. – Det tyder på okunskap, och yrkesprogrammen leder många gånger direkt till jobb och ger en bra lön, säger Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Bygg ny bostadspolitik

GÄSTKRÖNIKA I Göteborg har invånarantalet ökat med över 100 000 personer mellan 1990- 2014 men bara 33 000 bostäder har tillkommit under den tiden. Det säger väl det mesta – Göteborg behöver fler bostäder.

Stoppa Strandhälls sjukskatt!

SOCIALFÖRSÄKRING Reaktionerna bland företagen har varit starka och mångtaliga efter att regeringen vill skjuta över kostnaderna för sjukpenningen på arbetsgivarna. ”Återigen kommer förslag som försvårar för företagen. Om det känns ansvarsfullt och oroligt att anställa nu så lär det bli ännu värre om medfinansieringen införs”, säger Anna-Karin Jansson, AK Studio.

Stabil energipolitik

ENERGI Vi besöker Ale El samma dag som Carola Lemne och Maria Sunér Fleming skriver om behovet av en långsiktigt trygg energiförsörjning på Dagens Industri debattsida. ”En långsiktig trygg energipolitik är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. Vi är bekymrade över den situation som den svenska elförsörjningen riskerar hamna i och att politiska låsningar gör att det som i dag fungerar nedmonteras”, skriver de.

Småföretagarnas roll i integrationen

ARBETSMARKNAD Vi står inför en utmaning idag – många unga och nyanlända står utanför arbetsmarknaden. Många företagare erbjuder praktikplatser just för att dem som behöver ska få en chans att känna på arbetslivet. ”Det är en samhällsfråga och som företagare är det viktigt att ställa upp och hjälpa till”, säger John Khalaf, Vd Waynes Coffee Skövde.

Integrationens innebörd

GÄSTKRÖNIKA Definitionen av ”integration” är: att förena två skilda delar till en större helhet. Det handlar med andra ord att sammansmälta två delar till en ny och inte att någon del skall absorberas, eller gå upp i den andra. Det handlar om att olika delar tillsammans bygger en ny helhet, med nya förutsättningar, egenskaper och möjligheter. Även Sverige måste förenas (integreras) med världen, det är inte ju knappast världen som skall absorberas upp i Sverige. Men ibland verkar vi glömma bort att 99,9 % av denna jordens befolkning inte är svenska medborgare.

Här finns framtidens jobb

SAMVERKAN Det är alldeles för få elever som idag söker till gymnasieskolans yrkesprogram. Program där det finns lysande framtidsutsikter och där de allra flesta får jobb direkt efter avslutade studier. Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att ge våra unga förutsättningar för att göra ett bra utbildningsval inför framtiden.

Kvalitet kräver inte höga kostnader

VÄLFÄRD Som bekant står välfärden i Sverige inför stora utmaningar. En åldrande befolkning gör att andelen som skall betala skatt minskar i framtiden. Till detta kommer senaste årens omfattande migration som givet dagens utmaningar på arbetsmarknaden innebär en stor finansiell belastning. Många bedömare, exempelvis statliga Konjunkturinstitutet, prognostiserar relativt stora underskott i framtiden som om ingen annat görs måste täckas med stora skattehöjningar.

Punktstrejk lamslog Göteborgs hamn

ARBETSMARKNAD I tisdags morse inledde Hamnarbetarförbundets lokalavdelning vid Göteborgs containerhamn en 24-timmars strejk. Om parterna inte blir överens startar en ny dygnslång strejk på  torsdag morgon. Arbetsgivaren APM Terminals ställer sig frågande till att ett fack tar till stridsåtgärder för bland annat trivselfrågor.

Inte till vilket pris som helst

UPPHANDLING ”Samtidigt som vi hela tiden får höra att branschen måste rensas upp bedriver offentlig sektor upphandlingar som öppnar upp för oseriösa företag på marknaden”, säger Lotta Nygren, VD ServicePartner.

Samverkan lönar sig

SAMVERKAN På Steeltech försöker de lokalt vara med i så många sammanhang som möjligt för att visa upp branschen och företaget. Enligt Björn Sjölin, Vd, tror många i princip att det är stampade jordgolv i lokalerna där de håller till. Han menar att många har en bild av tillverkningsindustrin som en tung och smutsig bransch och att ha en öppen verksamhet bidrar till att ändra den bilden.

Dagens unga på morgondagens arbetsmarknad

UTBILDNING Det finns jobb om man går rätt utbildning. Vi måste bli bättre på att matcha tillgång och efterfrågan på kompetens för att våra ungdomar ska kunna ta steget in på arbetsmarknaden. En stor utmaning här är att nå ut med information om var jobben finns. Genom att bättre matcha tillgång och efterfrågan på kompetens kommer dagens unga ha stora chanser att komma in på arbetsmarknaden.

"Småföretag skapar flest nya jobb"

GÄSTKRÖNIKA Nyanlända behöver jobb och vi måste skapa förutsättningar för att ta tillvara deras kompetens. Jag är övertygad om att det finns plats att anställa fler på företagen runtom i Ulricehamn men det gäller att skapa förutsättningar för företagen att våga anställa en till.

Medfinansiering slår mot jobb och företag

FÖRETAGARPANEL Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. Mer än 8 av 10 företag i Västra Götaland uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.

”Ett sista dråpslag”

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen vill återinföra den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren stå för 25 procent av kostnaden för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. ”Det här förslaget slår hårt mot arbetsgivare men kanske allra hårdast för de som står långt från arbetsmarknaden. Det är inte bra för någon”, säger Niklas Johansson, Vd Pani Mekaniska AB.

Digitaliseringen förändrar jobben i Västra Götaland

REKRYTERING Företagen i Västra Götaland märker tydligt av teknikutveckling och digitaliseringens effekter. I drygt vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Politiken skapar motvind

GILLA #FÖRETAGSAMHET Nio av tio jobb i Sverige skapas av företagsamma människor som driver små eller medelstora företag. De finns över hela landet och i alla branscher. Med bättre förutsättningar skulle fler jobb skapas. Under en Walk & Talk i Alingsås samtalade företagare med några av regionens politiker om företagens förutsättningar.

Är jag galen?

GÄSTKRÖNIKA Ungdomsarbetslösheten ligger på en stabilt hög nivå. På tio år har den sällan understigit 20 procent. Men är det ungdomarnas fel? Kalla mig galen, men jag tror på Sveriges unga.