Misslyckad matchning dämpar tillväxten

NYHET Publicerad

Trots hög arbetslöshet har företag svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Problemen gör att företag tvingas tacka nej till order och skjuta på planerad expansion, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Svenskt Näringsliv frågade under januari och februari företag i alla branscher runt om i landet om rekryteringsläget. Svaren från totalt över 8 400 företag, varav 324 i Hallands län, visar inte minst att matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt och att detta leder till svårigheter för företagen.

50 procent av alla företag uppger att de har försökt rekrytera medarbetare under den senaste sexmånadersperioden. Jämfört med 2010 är det en uppgång med åtta procentenheter. Det är en naturlig följd av konjunkturförbättringen efter finanskrisen.

I Hallands län är andelen företag som försökt rekrytera under det gångna halvåret 44 procent. Det halländska företagen använder sig av bemanningsföretag än i övriga riket.

Hälften av de företag som försökt rekrytera har haft svårt att hitta den kompetens de behöver. Motsvarande andel för Hallands län är 52 procent.

I genomsnitt misslyckas vart femte rekryteringsförsök. Det är en lika stor andel som för två år sedan.

Svårigheterna att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens får allvarliga följder. Tre av tio företag uppger att de tvingats minska produktionen. Lika många fick tacka nej till order eller uppdrag.

Störst är problemen för de minsta företagen. Drygt 4 av 10 av företagen med färre än 10 anställda har tackat nej till order eller uppdrag på grund av rekryteringssvårigheterna.

Nästan fyra av tio företag som haft svårigheter att rekrytera uppger att problemen ledde till att en planerad expansion förhindrades.

När matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt får det alltså allvarliga konsekvenser för företagens möjligheter att möta efterfrågan och växa. På sikt leder detta till sämre tillväxt och färre nya jobb.

– Det är olyckligt att många företag i Halland-län har svårt att rekrytera rätt kompetens samtidigt som arbetslösheten i länet är hög, säger Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt Näringsliv.

– Konsekvenserna blir både att företagen inte kan växa i den utsträckning som de skulle kunna och att arbetssökande blir kvar i arbetslöshet.

 

Ladda ner

Nyheter

NYHET Publicerad:

RUT gynnar välfärden

RUT-AVDRAGET Det är allt tydligare att oron är stor bland företagare över vad som kommer hända efter valet i höst. Det ska beslutas om många viktiga frågor som kan komma att få omfattande konsekvenser för oss som driver företag.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna.
NYHET Publicerad:

Brister i skolan påverkar näringslivet

UTBILDNING Skolan lyckas inte rusta eleverna för yrkeslivet. Det säger 50 procent företag i Hallands län. Det behövs ett bättre samarbete mellan näringsliv och skola. När företagen inte hittar kompetenta medarbetare försämras företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

En höjd restaurangmoms kan komma att kosta mer än vad det smakar

RESTAURANGMOMSEN Regeringens sänkning av restaurangmomsen från 25 % till 12 % som genomfördes 2012 var en reform som först och främst lovade nya jobb. Nu vet vi att reformen lyckades och att sysselsättningen i restaurangbranschen har ökat med 10 000, där 4 000 av dessa jobb är en direkt följd av den sänkta momsen.
NYHET Publicerad:

Han fann sommarjobbet på Facebook

SOMMARJOBB Vi möter Jakob på Ica Kvantum på Kungsmässan i Kungsbacka. Där han har jobbat sen i november men det är först nu under sommaren som han har jobbat så gott som heltid.
NYHET Publicerad:

Det bästa med sommarjobb? Att man har ett!

SOMMARJOBB I centrala Kungsbacka ligger Granngården som erbjuder ett brett sortiment inom djur och trädgård. Vi träffar Nathalie Wilkensson, 19 år, en solig dag i juli för att höra vad hon tycker om sitt sommarjobb som butikssäljare. – Jag har ridning som hobby så jag tycker det här området passar mig och det är väldigt kul, säger Nathalie Wilkensson.
NYHET Publicerad:

Dubbelstöten skapar oro på Lögnäs Gård

DUBBELSTÖTEN Lögnäs Gård ligger strax utanför Laholm, där jag och min man – sjunde generationen på gården – bedriver hotell-, spa- och konferensverksamhet. Till gården hör också bland annat restaurang och hyreslägenheter, samtidigt som vi fortfarande bedriver lantbruk i moderniserad form. Lanthotell Lögnäs Gård är numera det största hotellet i kommunen, och vi breddar vår verksamhet hela tiden – näst i tur är att utöka våra konferenssalar.
NYHET Publicerad:

Näringspolitiskt frukostmöte i Halmstad

NÄRINGSLIV Den 27 juni träffades företagare och riksdagspolitikern Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson, på Halmstads stadsbibliotek för att samtala om företagsfrågor i regionen. Tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet diskuterades bland annat jordbruk, offentlig upphandling och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Sverige är inte konsekvent gällande EU´s direktiv och lagar

OSUND KONKURRENS Nilssons Special Vehicles i Laholm är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. 50 procent av bilarna går på export och att affärerna flyter på lättare i och med EU intygar VD Karl Justh. Mindre administration, men också lättare att producera då det i och med EU numera finns gemensamma regler för vilka krav till exempel en ambulans har.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt för företagen i Hallands län

KONJUNKTUR Återhämtningen bland företagen i Hallands län fortsätter, men det går långsamt. Förväntningarna på det kommande halvårets produktion ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Tillväxten hämmas bland annat av underliggande problem på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Att ge elever praktik självklart för verkstadsföretagaren Mikael Carlsson

UTBILDNING Man måste ställa upp och hjälpa ungdomar. Det säger Mikael Carlsson, vd på Eica i Trönninge, som ger gymnasieelever en verkstadsnära praktik i samarbete med Osbecksgymnasiet i Laholm. Jag känner att jag gör en insats, säger han.
NYHET Publicerad:

Två av fem lediga jobb blir aldrig tillsatta i Halland

REKRYTERING Arbetssökande i kö trots att jobben finns. Två av fem rekryteringsförsök misslyckas i Halland. Den främsta orsaken är bristen på yrkeserfarenhet. Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät visar en dyster bild av den halländska arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Kristina Yngwe (C) vill förenkla regelverken

EU VALET Intervjuerna med kandidater till Europaparlamentet fortsätter här med Kristina Yngwe från Centern.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden avgörande för TAIGA

Vi har träffat Ann Rydholm, vd på Rydholm, för att bättre förstå EU:s betydelse för företag som arbetar på en nischmarknad. "Jag ser EUs inre marknad som helt avgörande för TAIGAs fortsatta utveckling", säger hon.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver ta arbetslinjen till EU”

EU VALET Så här ser Cecilia Tenfjord-Toftby (M) på företagar- och näringslivsfrågor i EU!
NYHET Publicerad:

Malin Björk (V): Laval-domen måste rivas upp

EU VALET Så här ser Malin Björk (V) på företagar- och näringslivsfrågor i EU!
NYHET Publicerad:

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat?

FÖRETAGSKLIMAT Nu har vi släppt 2014 års företagsklimatsranking av Sveriges 290 kommuner och det är härligt att se att alla kommuner i Halland placerar sig bland de 120 bästa.
NYHET Publicerad:

Årets rankingsresultat i Halland

RANKING Laholm toppar återigen rankingen av företagsklimat i Halland. Falkenberg behåller en andraplats och Hylte blir för andra året i rad årets klättrare i regionen. Halmstad gör framsteg. Företagen där visar att de börjar känna av det arbetet som görs för företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bodil Ceballos (MP) lovar att jobba för regelförenkling

EU VALET Så här ser Bodil Ceballos (MP) på företagar- och näringslivsfrågor i EU!