"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige behöver en ny reformvåg

VALET Snart tillträder en ny regering. Dess viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Det skriver Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

RUT gynnar välfärden

RUT-AVDRAGET Det är allt tydligare att oron är stor bland företagare över vad som kommer hända efter valet i höst. Det ska beslutas om många viktiga frågor som kan komma att få omfattande konsekvenser för oss som driver företag.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna.
NYHET Publicerad:

Brister i skolan påverkar näringslivet

UTBILDNING Skolan lyckas inte rusta eleverna för yrkeslivet. Det säger 50 procent företag i Hallands län. Det behövs ett bättre samarbete mellan näringsliv och skola. När företagen inte hittar kompetenta medarbetare försämras företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

En höjd restaurangmoms kan komma att kosta mer än vad det smakar

RESTAURANGMOMSEN Regeringens sänkning av restaurangmomsen från 25 % till 12 % som genomfördes 2012 var en reform som först och främst lovade nya jobb. Nu vet vi att reformen lyckades och att sysselsättningen i restaurangbranschen har ökat med 10 000, där 4 000 av dessa jobb är en direkt följd av den sänkta momsen.
NYHET Publicerad:

Han fann sommarjobbet på Facebook

SOMMARJOBB Vi möter Jakob på Ica Kvantum på Kungsmässan i Kungsbacka. Där han har jobbat sen i november men det är först nu under sommaren som han har jobbat så gott som heltid.
NYHET Publicerad:

Det bästa med sommarjobb? Att man har ett!

SOMMARJOBB I centrala Kungsbacka ligger Granngården som erbjuder ett brett sortiment inom djur och trädgård. Vi träffar Nathalie Wilkensson, 19 år, en solig dag i juli för att höra vad hon tycker om sitt sommarjobb som butikssäljare. – Jag har ridning som hobby så jag tycker det här området passar mig och det är väldigt kul, säger Nathalie Wilkensson.
NYHET Publicerad:

Dubbelstöten skapar oro på Lögnäs Gård

DUBBELSTÖTEN Lögnäs Gård ligger strax utanför Laholm, där jag och min man – sjunde generationen på gården – bedriver hotell-, spa- och konferensverksamhet. Till gården hör också bland annat restaurang och hyreslägenheter, samtidigt som vi fortfarande bedriver lantbruk i moderniserad form. Lanthotell Lögnäs Gård är numera det största hotellet i kommunen, och vi breddar vår verksamhet hela tiden – näst i tur är att utöka våra konferenssalar.
NYHET Publicerad:

Näringspolitiskt frukostmöte i Halmstad

NÄRINGSLIV Den 27 juni träffades företagare och riksdagspolitikern Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson, på Halmstads stadsbibliotek för att samtala om företagsfrågor i regionen. Tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet diskuterades bland annat jordbruk, offentlig upphandling och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Sverige är inte konsekvent gällande EU´s direktiv och lagar

OSUND KONKURRENS Nilssons Special Vehicles i Laholm är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. 50 procent av bilarna går på export och att affärerna flyter på lättare i och med EU intygar VD Karl Justh. Mindre administration, men också lättare att producera då det i och med EU numera finns gemensamma regler för vilka krav till exempel en ambulans har.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt för företagen i Hallands län

KONJUNKTUR Återhämtningen bland företagen i Hallands län fortsätter, men det går långsamt. Förväntningarna på det kommande halvårets produktion ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Tillväxten hämmas bland annat av underliggande problem på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Att ge elever praktik självklart för verkstadsföretagaren Mikael Carlsson

UTBILDNING Man måste ställa upp och hjälpa ungdomar. Det säger Mikael Carlsson, vd på Eica i Trönninge, som ger gymnasieelever en verkstadsnära praktik i samarbete med Osbecksgymnasiet i Laholm. Jag känner att jag gör en insats, säger han.
NYHET Publicerad:

Två av fem lediga jobb blir aldrig tillsatta i Halland

REKRYTERING Arbetssökande i kö trots att jobben finns. Två av fem rekryteringsförsök misslyckas i Halland. Den främsta orsaken är bristen på yrkeserfarenhet. Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät visar en dyster bild av den halländska arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Kristina Yngwe (C) vill förenkla regelverken

EU VALET Intervjuerna med kandidater till Europaparlamentet fortsätter här med Kristina Yngwe från Centern.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden avgörande för TAIGA

Vi har träffat Ann Rydholm, vd på Rydholm, för att bättre förstå EU:s betydelse för företag som arbetar på en nischmarknad. "Jag ser EUs inre marknad som helt avgörande för TAIGAs fortsatta utveckling", säger hon.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver ta arbetslinjen till EU”

EU VALET Så här ser Cecilia Tenfjord-Toftby (M) på företagar- och näringslivsfrågor i EU!
NYHET Publicerad:

Malin Björk (V): Laval-domen måste rivas upp

EU VALET Så här ser Malin Björk (V) på företagar- och näringslivsfrågor i EU!
NYHET Publicerad:

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat?

FÖRETAGSKLIMAT Nu har vi släppt 2014 års företagsklimatsranking av Sveriges 290 kommuner och det är härligt att se att alla kommuner i Halland placerar sig bland de 120 bästa.
NYHET Publicerad:

Årets rankingsresultat i Halland

RANKING Laholm toppar återigen rankingen av företagsklimat i Halland. Falkenberg behåller en andraplats och Hylte blir för andra året i rad årets klättrare i regionen. Halmstad gör framsteg. Företagen där visar att de börjar känna av det arbetet som görs för företagsklimatet.