"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svartjobben tillbaka när ROT sänks

ROT Regeringens förslag att sänka ROT-avdraget riskerar att få en mycket negativ effekt. Det kan leda till att svartjobben kommer tillbaka. Det menar Per Svensson som är vd för SK Bygg i Falkenberg.
NYHET Publicerad:

Olika datasystem bromsar fristående läkarmottagning

VÅRDAVTAL Halmstadläkaren Elisabeth Larsson har varit verksam på sin mottagning i 17 år. När halländska sjukvårdspolitiker mötte henne och personalen diskuterade man bland annat problem med olika journalsystem. Hon saknar återkoppling från uppdragsgivaren, Region Halland, något som hon hade uppskattat.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten står still i Halland

RAPPORT Hallands företagsamhet har låst fast sig, dock på en hög nivå. På en tioårsperiod har glädjande nog andelen kvinnor ökat. Det visar Svenskt Näringslivs mätning som presenterades i mars vid en lunch. Ett av förslagen som togs upp av deltagarna var att inrätta särskilda nystartshotell där man får testa sina företagsidéer vilket kan öka företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist ödesfråga när flera företag i Halland växer

TILLVÄXT Det halländska näringslivet är på frammarsch. Stena Recycling i Halmstad, Södra Cell i Värö och HallandsHamnar presenterade expansiva projekt i ett möte med Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Kompetensbrist är en av de allvarligaste utmaningarna.
NYHET Publicerad:

Den nödvändiga vinsten

VINST Utan vinst – ingen välfärd. Ett företag som har lika stora utgifter och intäkter – och därmed blir utan vinst – kan i teorin överleva på sikt. Men ett sådant företag blir också mycket sårbart. Vinst är nödvändigt för att ett företag ska kunna expandera, erbjuda trygghet för ägare och anställda samt tackla tuffa tider.
NYHET Publicerad:

Högst osäkert om framtidens ungdomsjobb i hemtjänstföretag

LOV När det blir arbetstoppar i hemtjänstföretaget Varbergs Hemtjänst & Boende AB får ungdomar en chans till jobb. Men om ungdomsrabatten tas bort försvåras denna lösning. Om och när förslaget går igenom är ovisst vilket skapar en osäker situation för företaget menar vd Camilla Wessely. Förlorarna är ungdomarna som utestängs från arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Matcha spelreglerna för LOV

GÄSTKRÖNIKA Lagen om valfrihetssystem, LOV, som infördes för drygt sju år sedan möjliggjorde uppstarten till många privata verksamheter inom hemtjänstbranschen – så också vår. Reformen innebar att vårdtagare själva fick möjlighet att välja utförare, och samtidigt skapades tusentals nya jobb.
NYHET Publicerad:

Spännande arbetsmöjligheter ska locka kompetens från hela landet

LAHOLM ÅR 2035 På Sveriges längsta sandstrand, Mellbystrand, har turisterna intagit sina platser för ännu en dag med sol och bad. På ICA Maxi är det högsäsong, men det är inte endast badgästerna som inhandlar dagens picknick. Kommunens långsiktiga satsningar har resulterat i att befolkningsmängden har ökat och Laholm är idag den stad i Hallands län som har flest nyinflyttade per år.
NYHET Publicerad:

”Det ska finnas företag i varenda buske i Hylte kommun”

HYLTE ÅR 2035 Den lilla kommunen som gjort sig ett namn i hela Sverige genom att öka folkmängden markant. Inflyttningen sker främst genom tre grenar: invandring, positivt födelseöverskott och ett blomstrande näringsliv. Allt vände för Hylte år 2018 då man skapade valfrihet både för entreprenörskap och individen. Många internationella företag väljer att etablera sig i Hylte kommun tack vare goda exportmöjligheter och ett bra företagsklimat.
NYHET Publicerad:

En försäkran om morgondagens medarbetare

GÄSTKRÖNIKA Teknikcollege är ett verktyg som kvalitetssäkrar utbildningar där kommuner, skolor och företag samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för morgondagens medarbetare.
NYHET Publicerad:

Med dialog siktar Halmstad på bättre företagsklimat

FRAMTIDSANALYS Halmstads kommun vill nå ett bättre företagsklimat och bli en av de 25 bästa i landet. Därför samlades företagare, politiker och tjänstemän för att ge sina synpunkter på hur företagsklimatet kan förbättras. Tips och tankar saknades inte och de kanske viktigaste idéerna handlar om att jobba gemensamt mot samma mål. I samband med mötet släppte Svenskt Näringsliv rapporten "En framtidsanalys av Hallands län".
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift främjar inte företagandet

ARBETSGIVARAVGIFT Det blir inget nyval i mars – men däremot blir det fortsatt oroligt för Sveriges företagare. Alliansens höstbudget för 2015 gäller bara fram till halvårsskiftet. Därefter presenteras en ny budget som kan komma att ha avgörande betydelse när det gäller bland annat arbetsgivaravgiften.
NYHET Publicerad:

Utan jobb och företag riskerar vi förlora taget om välfärden

SVERIGE TAR MATCHEN Vi står inför stora utmaningar och forskare har visat att vårdkostnader kommer att öka dramatiskt. För att klara dessa utmaningar krävs att någon betalar. Vi finansierar detta med skatter som är självklart för de flesta. Det är på detta vis vi tillsammans har byggt den välfärd som vi är så stolta över.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt Valår!

JULKRÖNIKA 2014 har varit ett oroligt år för många företagare i Sverige – både innan och efter valet. Nästa år väntar ett extraval som innebär en ny chans att påverka för en politik där frågor om företagande, jobb och tillväxt hamnar i fokus.
NYHET Publicerad:

Företagare känner sig lurad av upphandlingsmodell

UPPHANDLING Halmstad kommuns modell för upphandling har inte fallit i god jord hos Tönnersjö Plantskola. Urlakat avtal, förnyade upphandlingar som ökar kostnaderna för kommunen och brist på dialog skapar problem på flera sätt menar vd:n och ägaren Daniel Johansson.
NYHET Publicerad:

Upprepade gatuarbeten orsakar kännbara förluster för apotekare

FÖRETAGANDE När Västra Vallgatan i Varberg stängdes i början av året på grund av gatuarbeten drabbades apotekaren Bengt Norling av stora intäktsförluster. 2015 ska gatan grävas upp på nytt i en omfattande ombyggnad. Åter igen kan det innebära stora förluster som går ut över personal och kunder.– Kommunen brister i information och dialog. Det är en otrolig nonchalans, säger Bengt upprört.
NYHET Publicerad:

Vår framtid ligger i händer på den unga entreprenören

UNG FÖRETAGSAMHET Att kunna få möjligheten att starta, driva och avveckla ett företag under sin gymnasietid borde vara obligatorisk. Den generationen som nu börjar ta form har en fantastisk fördel, förutom att de har en naturlig teknisk överlägsenhet, så har den verksamhet som Ung Företagsamhet arbetat upp gjort en stor skillnad för ungdomarnas förutsättningar att starta ett eget företag.
NYHET Publicerad:

Håkan vågade satsa och blev årets företagsammaste i Halland 2014

HALLANDS MEST FÖRETAGSAMMA MÄNNISKA 2014 Håkan Johansson, Ekängengruppen, är Hallands mest företagsamma 2014. Det är ett resultat av en omröstning som skett under hösten bland allmänheten. Han vågar satsa och är modig löd juryns motivering.
NYHET Publicerad:

Matnyttig guidning kring upphandling gav tips och råd

UPPHANDLING Att sälja till kommun, landsting och region påverkas när regler förändras och nya tillkommer. Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, gav handfasta tips och råd till ett fyrtiotal företagare, politiker och tjänstemän på ett möte i Halmstad. – Se upphandlingar som en affärsmöjlighet, menade hon.
NYHET Publicerad:

Sextusen blindtarmsoperationer tack vare Gekås

SVERIGE TAR MATCHEN Shoppingmagneten Gekås i halländska Ullared betalar årligen 230 miljoner kronor i skatt. Denna summa bidrar till att hålla samhället igång, säger Boris Lennerhov som är koncern-vd.