"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Länkar

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Nyheter

NYHET Publicerad:

Politiker bjöds på ett pärlband av lösningar på Framtidsmötet i Halland

NÄRINGSLIV Det halländska Framtidsmötet i april blev som ett smörgåsbord för politikerna. Företagare bjöd på kreativa och smarta förslag hur näringslivets villkor kan förbättras och stärkas. Dessa idéer var ett resultat av de gruppdiskussioner som fördes under dagen.
NYHET Publicerad:

Team 16 - företagarna som ger röst åt det halländska näringslivet

16 halländska företagare träffas på eget initiativ hos varandra. Tanken är att samtala kring de mest aktuella näringslivsfrågorna och ventilera dem tillsammans med politiker och tjänstemän. Det är Team 16, ett bollblank för hur det halländska näringslivet kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Avfallsanläggning på 350 miljoner sätter konkurrensen ur spel för entreprenör

350 miljoner kronor kan slösas bort om Halmstads kommun väljer att bygga en avfallsanläggning som kommunen själva hävdar inte behövs. Om den byggs betyder det att konkurrensen sätts ur spel, säger Per Nilsson, Kuskatorpet, på det möte som Team 16 hade i mars.
NYHET Publicerad:

Lars Adaktusson talade varmt för inre marknad

EUS INRE MARKNAD En fungerande inre marknad inom EU blir allt viktigare. Den påverkar inte bara näringslivet utan också så väldigt många andra områden. Inte minst behöver tjänstedirektivet komma att fungera. Det var något av EU-kandidaten Lars Adaktussons (KD) budskap när han träffade företag och allmänhet i Halland den 3 mars. 
NYHET Publicerad:

Företagare engagerar sig för fler jobb till ungdomar

Att få ut ungdomar i arbete är det just nu allra viktigaste. Det säger Tommy Zryd, företagare i Halmstad och en av 80-talet deltagare vid Ästad Forum, där Hallandsregionens utmaningar diskuterades av företrädare för näringslivet, kommunerna, regionen och rikspolitiken. Och Linda Andersson, företagare i Laholm, värnar om den sänkta restaurang-momsen och arbetsgivareavgiften för unga för att kunna skapa fler jobb.
NYHET Publicerad:

Halland en av Sveriges mest företagsamma regioner

FÖRETAGSAMHET Fler människor blir företagsamma i Halland.
NYHET Publicerad:

Bredband och ungdom i arbete på önskelistan vid Ästad Forum

Det stora behovet av utbyggt bredband i Halland, fler praktikplatser och ökade möjligheter för små företag att vara med i offentlig upphandling av t ex livsmedel stod högt på önskelistan när företagare, politiker och tjänstemän vid Ästad Forum diskuterade regionens utveckling.
NYHET Publicerad:

Tveksamhet håller tillbaka konjunkturen i Halland

KONJUNKTUR På stället marsch. Företagarna i länet är tveksamma och tror inte på någon snabb återhämtning under detta halvår. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport som presenterades den 6 februari i Halmstad.
NYHET Publicerad:

Ästad Forum en kraftsamling för utvecklingen av Halland

Hallandsregionen står inför ett antal utmaningar. Och för att lyckas krävs bred samverkan. Vid Ästad Forum samlades företrädare för näringslivet (små och stora företag), kommunerna, regionen och rikspolitiken för att över alla gränser hitta framgångsvägar.
NYHET Publicerad:

Skola och bussföretagare vinner på att slå ihop sina påsar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bussförare är ett framtidsjobb och det kommer att saknas 7000 förare. Trots det hinner ungdomar att välja ett annat yrke på grund av den höga åldersgränsen för att ta busskörkort. Tack vare nya regler mildras problemet. Magnus Elofsson, vd för KE's Bussar i Fjärås, samarbetar med Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka för att säkra återväxten av bussförare.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att lyssna på företagarna"

TEAM 16 Lunchdiskussioner och frågemöten stod på agendan när företagargruppen Team 16 från Halland besökte riksdagen i januari. Politiker från olika partier fick svara på frågor om bland annat RUT, ROT och godtyckliga tjänstemannabeslut.
NYHET Publicerad:

Hur ser företagsklimatet i Halland ut?

LOKALTFÖRETAGSKLIMAT Nästan 1000 företagare i Halland har nu satt betyg på företagsklimatet i sina respektive kommuner i den enkätundersökning som Svenskt Näringsliv årligen gör. Företagen svarar på frågor om bland annat kommunen service till företagen, konkurrens från kommunala verksamheter och attityder till företagande. För Halland som helhet ser det relativt bra ut i jämförelse med resten av riket men det finns en hel del att jobba med.
NYHET Publicerad:

Hur står det till med företagsklimatet i Halland?

FÖRETAGSKLIMAT På måndag släpps enkätresultaten
NYHET Publicerad:

Markbrist försvårar företagsflytt och nya jobb

Fredrik Henriksson, vd på Henrikssons stenhuggeri, kan tänka sig att flytta företaget bort från Kungsbacka centrum. Men kommunen kan inte presentera några bra alternativ på industrimark och satsningen, som skulle ge fler jobb, läggs i malpåse.
NYHET Publicerad:

Körkort förenklar upphandlingar tipsar företagare

Med ett intyg, ett slags körkort, som visar att leverantören är seriös kan mer krut läggas på offerten än på upphandlingen. Det tipsar företagare i Team 16 om på årets sista möte i Laholm.
NYHET Publicerad:

I regnet och blåsten vi förstår att det mot hallands-jul lackar..

GOD JUL Ett nytt år är på ingång och vi 2013 tackar En spännande tid med förändringar vid dörren står För du vet väl att nästa år är ett supervalår Men vad är det då som vi tycker behöver göras som angår?
NYHET Publicerad:

Tjejen i spånhögen årets mest företagsamma

VINNARE HALLAND Hon säger att hon är född i en spånhög. Anneli Andelén, vd för familjeföretaget Maa Såg är Hallands mest företagsamma i år. Hon knep flest röster av de fem finalister som vaskats fram ur ett trettiotal nominerade halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Krögare varnar för dubbla bakslag om skatter höjs

Höjd restaurangmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar slår mot besöksnäringen. Det blir dubbla bakslag mot branschen som får konsekvenser menar krögaren Mikael Wallin i Halmstad. Hur man lockar fler besökare till Halland stod i centrum för ännu ett möte med Team 16.
NYHET Publicerad:

Från tuff start till Gasellföretag för BilMånsson

Orosmolnen hopade sig när Clas O Månsson beslöt sig för att bli Fordhandlare i Halmstad. Det var ödesåret 2008. Men tack vare hårt arbete lyckades han vända utvecklingen för företaget som nu i höst utsetts till Gasellföretag. En framgång som bidrar med 184 735 skolluncher, ett resultat av den skatt man betalar.
NYHET Publicerad:

Rösta på Hallands mest företagsamma!

TÄVLING Hallands mest företagsamma människa 2013 är en person som skapar jobb och möjligheter för fler.