"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensbrist oroar bussbranschen

KOMPETENS Bussbranschen är en av många branscher som skriker efter folk. Inom de närmsta åren lämnar dessutom många yrket för att gå i pension. ”Idag rekryterar många bussförare från andra företag. Men det håller inte i längden, utan vi måste få fler att bli intresserade för yrket”, säger Lisabeth Englsperger, förarutbildare Nobina i norra Halland.
NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

Språk ger fördelar i arbetslivet

MITT FÖRSTA JOBB Ett av mina första jobb var att sälja tidningar på lördag- och söndagsmorgnar i kvarteret. När jag blev äldre läste jag på Chalmers och undervisade i idrott på militäranläggningen KA4. Efter studierna på Chalmers fick jag ett forskningsjobb inom laseroptisk mätteknik på Volkswagen i Tyskland. Förutom yrkeserfarenhet fick jag med mig språkkunskaper som har gett mig stora fördelar i mitt arbetsliv.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Årets sommarjobb: Vice Vd

SOMMARJOBB Det är inte alla 15-åringar som får chansen att sommarjobba som vice Vd.  Genom kampanjen Gilla #Företagsamhet, som pågick under mars månad, fick två ungdomar chansen att testa på hur det är att driva företag. ”Jag tänker mycket på att bli företagare, så det här var en jättebra möjligt för mig eftersom det är på riktigt”, säger Fabian Ivarsson Hansson, en av de två vice Vd.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Lösningen på arbetslösheten

GÄSTKRÖNIKA Jag var med och grundade Harrys som idag omsätter över 700 miljoner kronor och sysselsätter över 1000 personer. Tänk om 100 000 gymnasielever bestämmer sig för att starta ett företag idag som kan anställa fem personer. Då har vi löst en stor del av arbetslösheten i ett enda go. Satsa på unga entreprenörer. Gör det enklare att starta företag, gör det enklare att anställa. Tänk om alla företagare kunde anställ en person till. Hur svårt ska det behöva vara?
NYHET Publicerad:

Stoppa sjukskatten!

Regeringen vill införa en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. En konsekvens blir att alla de som vill börja jobba igen efter en skada eller sjukdom får svårare att få ett jobb.
NYHET Publicerad:

Ny lastbilsskatt oroar företagare i Halland

KILOMETERSKATT Regeringen vill införa en kilometerskatt på lastbilstransporter. Utredningens preliminära förslag skapar stor oro bland. Både lönsamheten och konkurrenskraften skulle försämras enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland.
NYHET Publicerad:

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Glad sommar alla hallänningar!

SOMMARKRÖNIKA Nio månader går fort. Framförallt när man har kul och träffar många intressanta, kunniga och inspirerande personer. Det är precis så min tid i Halland har varit, från och med oktober 2015 tills nu. Gladast av alla är kanske min svärfar.
NYHET Publicerad:

Vem bryr sig om företagens behov?

KOMPETENS För Vertiseit är en av de viktigaste frågorna den långsiktiga kompetensförsörjningen. Där spelar samverkan mellan högskola och näringsliv en stor roll. ”År 2020 vill vi vara dubbelt så många anställda. En stor utmaning under den resan kommer vara att hitta rätt personer med rätt kompetens”, säger Johan Lind, Vd på Vertiseit i Varberg.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Brist på unga arbetsgivare i Halland

FÖRETAGSAMHET Många 40-talister är fortsatt aktiva med företag som skapar arbetstillfällen åt andra. Hur ser det ut med tillväxten i den yngre generationen – de som är under 30 år med ett arbetsgivaransvar? Svenskt Näringsliv i Halland har tagit fram unikt material som visar återväxten. ”Halland sticker ut i form av en större andel äldre företagare. Det är en unga arbetsgivare på fem äldre arbetsgivare. I framtiden kan vi inte ta företagare för givet.”, säger Charlotte Schéle, Svenskt Näringsliv Halland.
NYHET Publicerad:

Halländska företag tvekar att lämna klagomål

FÖRETAGSKLIMAT Halländska företag tvekar att lämna klagomål. Företagare i Halland tvekar att lämna in klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. – Jag möts av detta allt oftare och det är alarmerande, säger Charlotte Schéle, Tf regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Jag råkade smälta 300 liter glass”

MITT FÖRSTA JOBB Som barn ville jag alltid jobba i en glasskiosk, det verkade vara rena drömmen! Mitt första jobb var som 14-åring på en restaurang jämte en glasskiosk. Jag fick torka bord och andra enklare uppgifter. Jag visade framfötterna och lyckades under sommaren få komma in och jobba i glasskiosken – min dröm slog in!
NYHET Publicerad:

Utveckling är vägen till att synas på kartan

GÄSTKRÖNIKA För varje företag är det viktigt att utvecklas. Är man som vi dessutom ett företag på landsbygden är utvecklingen extra viktig och faktiskt också avgörande.Vi har ingenting gratis här. Vi måste förändras och bli bättre för att vara attraktiva. Att dessutom ha rätt mental inställning underlättar givetvis och gör jobbet roligt – vi vet av erfarenhet att varje ny utmaning också innebär nya möjligheter.
NYHET Publicerad:

Grabbarna Gräs tog saken i egna händer

FÖRETAGSAMHET Det var när Simon Wakeus och Alfred Henriksson säsongsjobbade i de franska alperna som idén om ”sommarföretag” kom till. Med erfarenheterna i bagaget på väg hem till Sverige insåg de att kunskapen och arbetssättet kunde tillämpas i en annan form. Resultatet blev Grabbarna Gräs HB.
NYHET Publicerad:

Första milen är avgörande

MITT FÖRSTA JOBB Jag spikade pallar som används under leveranser och frakt. Det var på ett sågverk i Bonnaberg som ligger strax utanför Ullared. Att få extra- och sommarjobb på ett av de få lokala företagen i Gällared som fanns var riktigt häftigt för mig som 15-årig grabb. Vi jobbade efter provision och jag minns känslan av att vara oberoende av sina föräldrar – jag kunde bestämma vad jag själv skulle lägga pengarna på.