"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att göra livet svårt för sig

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

”Jag bestämde mig för att skaffa ett jobb!”

SOMMARJOBBARE För Leroy Joweihan är sommaren 2015 annorlunda än tidigare år. Nu går han upp tidigt på morgon för att ta bussen till sitt första jobb hos den kända och framgångsrika halländska entreprenören Ghassan Ghaziri. - Den första lönen man fick var jättekul och en bra känsla, beviset på att man gjorde något bra, säger Leroy 17 år.
NYHET Publicerad:

Svensk Miljöteknik i världsklass

GÄSTKRÖNIKA Hur lyckas vi leverera vår doseringsutrustning inom miljöteknikapplikationer till ca 45 länder per år i konkurrens med övriga världen? Detta från ett företag som dessutom ligger mitt ute på en åker i Sveriges landsbygd där närmsta by är Vessigebro med sina 740 invånare, hur är det möjligt?
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Sommar - och tid för reflektion?

SOMMAR Sommar och semester är ord som de flesta av oss förknippar med positiva saker. På Facebook berättar våra vänner om grillning och ett glas rosé, spännande sommarpratare värda att lyssna på, intressanta platser de turistar på, sol och bad. Då vet man att nu är det sommar på riktigt. Det är härligt!
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för halländska företag

KONJUNKTUR Företagare i Halland ser dystert på framtiden. Förväntningarna börjar närma sig de rekordlåga nivåer som rådde under brinnande finanskris 2008. Av samtliga län i Sverige är de halländska företagen mest pessimistiska inför framtiden på samtliga faktorer, både gällande förväntad produktion/försäljning, investeringar och antalet anställda. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för andra kvartalet 2015 där över 260 halländska företagare ger sin bild av utvecklingen hittills och framöver i sina företag.
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Rikard hjälper företagare att påverka

SME Många företagare i mindre verksamheter brinner för näringspolitiska frågor. Men det kan vara svårt att påverka. Därför finns SME-kommittén. Rikard Hanson är representant för VVS Företagen i kommittén och driver företagarnas frågor.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat motiverar till investeringar

GÄSTKRÖNIKA I dagarna avslutar vi på Unnaryd Modell den största investeringen i företagets historia: en utbyggnad av den befintliga fabriken, en ny produktionsline och två nya maskiner. För att kunna göra en sådan investering krävs goda förutsättningar och ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Halland - Halmstad går framåt och Laholm får högsta betyget

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1000 företagare och 200 politiker i Hallands län har betygsatt sin hemkommun. Halmstad, Kungsbacka och Falkenberg är de kommuner som ökar sitt betyg i årets undersökning av företagsklimatet, men Laholm får högsta betyget. I Hylte och Varberg är läget oförändrat.
NYHET Publicerad:

Innovativ stötdämpare i hamnar skapar nya jobb

JOBBSKAPARE En innovativ fender, stötdämpare för fartyg, lanseras nu av ett Halmstadföretag. I utvecklingsarbetet kopplades högskolor in och projektet har redan skapat nya jobb. – Idén bakom produkten kom från oss, säger Christian Kiks på Halmstads Gummifabrik. Nu kan fendern bli intressant för den nordiska marknaden.
NYHET Publicerad:

Högre elpriser när Ringhals stängs oroar Stora Enso Hylte

ENERGI Kenneth Ohlsson, vd för Stora Enso i Hyltebruk, oroas av de verkningar som stängningen i förtid av Ringhals 1 och 2 kan få. Högre priser och små möjligheter att hinna med investeringar på kort tid pressar företaget. Därför efterlyser han långsiktighet och stabila lösningar när det gäller energiförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Växla yrke eller utbildning mitt i livet väcker debatt

TILLVÄXT Hur flexibelt är samhället för den som vill byta jobb eller utbildning? Företagare, politiker och tjänstemän gav sin syn på ämnet vid ett lunchmöte. Frågor ställdes om attityder, att växla yrke och var tillväxten i skolan börjar.
NYHET Publicerad:

Lyft fram det positiva i hemtjänstbranschen

GÄSTKRÖNIKA Vi är ett hemtjänstföretag med bas i Falkenberg och Varberg. Vi har nöjda kunder, vi jobbar hårt med personalvård och vår arbetsplats genomsyras av en positiv anda.
NYHET Publicerad:

71 % procent av företagen i Halland drabbas negativt när arbetsgivaravgift för unga fördubblas

UNGDOMSSKATTEN När regeringens förslag om en fördubblad arbetsgivaravgift för dem under 25 blir verklighet får det stora effekter för ungdomar och näringsliv i Halland, det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.
NYHET Publicerad:

Filmföljetong med Team 16 - del 1

Mötet i Tönnersjö samlade Hallands Team 16 som består av 16 engagerade företagare från olika branscher i Halland. Syftet var att ta fram de viktigaste näringspolitiska frågorna för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Vandringarna skapar en bra samtalsform och kreativitet för bra förslag. De frågor som diskuterades var arbetsgivaravgiften för unga, RUT och  ROT-avdragen samt handläggningstider var några utav de frågor som togs upp. Kolla in våra företagare och vilken fråga de brinner för!
NYHET Publicerad:

Svartjobben tillbaka när ROT sänks

ROT Regeringens förslag att sänka ROT-avdraget riskerar att få en mycket negativ effekt. Det kan leda till att svartjobben kommer tillbaka. Det menar Per Svensson som är vd för SK Bygg i Falkenberg.