"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rikard hjälper företagare att påverka

SME Många företagare i mindre verksamheter brinner för näringspolitiska frågor. Men det kan vara svårt att påverka. Därför finns SME-kommittén. Rikard Hanson är representant för VVS Företagen i kommittén och driver företagarnas frågor.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat motiverar till investeringar

GÄSTKRÖNIKA I dagarna avslutar vi på Unnaryd Modell den största investeringen i företagets historia: en utbyggnad av den befintliga fabriken, en ny produktionsline och två nya maskiner. För att kunna göra en sådan investering krävs goda förutsättningar och ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Halland - Halmstad går framåt och Laholm får högsta betyget

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1000 företagare och 200 politiker i Hallands län har betygsatt sin hemkommun. Halmstad, Kungsbacka och Falkenberg är de kommuner som ökar sitt betyg i årets undersökning av företagsklimatet, men Laholm får högsta betyget. I Hylte och Varberg är läget oförändrat.
NYHET Publicerad:

Innovativ stötdämpare i hamnar skapar nya jobb

JOBBSKAPARE En innovativ fender, stötdämpare för fartyg, lanseras nu av ett Halmstadföretag. I utvecklingsarbetet kopplades högskolor in och projektet har redan skapat nya jobb. – Idén bakom produkten kom från oss, säger Christian Kiks på Halmstads Gummifabrik. Nu kan fendern bli intressant för den nordiska marknaden.
NYHET Publicerad:

Högre elpriser när Ringhals stängs oroar Stora Enso Hylte

ENERGI Kenneth Ohlsson, vd för Stora Enso i Hyltebruk, oroas av de verkningar som stängningen i förtid av Ringhals 1 och 2 kan få. Högre priser och små möjligheter att hinna med investeringar på kort tid pressar företaget. Därför efterlyser han långsiktighet och stabila lösningar när det gäller energiförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Växla yrke eller utbildning mitt i livet väcker debatt

TILLVÄXT Hur flexibelt är samhället för den som vill byta jobb eller utbildning? Företagare, politiker och tjänstemän gav sin syn på ämnet vid ett lunchmöte. Frågor ställdes om attityder, att växla yrke och var tillväxten i skolan börjar.
NYHET Publicerad:

Lyft fram det positiva i hemtjänstbranschen

GÄSTKRÖNIKA Vi är ett hemtjänstföretag med bas i Falkenberg och Varberg. Vi har nöjda kunder, vi jobbar hårt med personalvård och vår arbetsplats genomsyras av en positiv anda.
NYHET Publicerad:

71 % procent av företagen i Halland drabbas negativt när arbetsgivaravgift för unga fördubblas

UNGDOMSSKATTEN När regeringens förslag om en fördubblad arbetsgivaravgift för dem under 25 blir verklighet får det stora effekter för ungdomar och näringsliv i Halland, det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.
NYHET Publicerad:

Filmföljetong med Team 16 - del 1

Mötet i Tönnersjö samlade Hallands Team 16 som består av 16 engagerade företagare från olika branscher i Halland. Syftet var att ta fram de viktigaste näringspolitiska frågorna för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Vandringarna skapar en bra samtalsform och kreativitet för bra förslag. De frågor som diskuterades var arbetsgivaravgiften för unga, RUT och  ROT-avdragen samt handläggningstider var några utav de frågor som togs upp. Kolla in våra företagare och vilken fråga de brinner för!
NYHET Publicerad:

Svartjobben tillbaka när ROT sänks

ROT Regeringens förslag att sänka ROT-avdraget riskerar att få en mycket negativ effekt. Det kan leda till att svartjobben kommer tillbaka. Det menar Per Svensson som är vd för SK Bygg i Falkenberg.
NYHET Publicerad:

Olika datasystem bromsar fristående läkarmottagning

VÅRDAVTAL Halmstadläkaren Elisabeth Larsson har varit verksam på sin mottagning i 17 år. När halländska sjukvårdspolitiker mötte henne och personalen diskuterade man bland annat problem med olika journalsystem. Hon saknar återkoppling från uppdragsgivaren, Region Halland, något som hon hade uppskattat.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten står still i Halland

RAPPORT Hallands företagsamhet har låst fast sig, dock på en hög nivå. På en tioårsperiod har glädjande nog andelen kvinnor ökat. Det visar Svenskt Näringslivs mätning som presenterades i mars vid en lunch. Ett av förslagen som togs upp av deltagarna var att inrätta särskilda nystartshotell där man får testa sina företagsidéer vilket kan öka företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist ödesfråga när flera företag i Halland växer

TILLVÄXT Det halländska näringslivet är på frammarsch. Stena Recycling i Halmstad, Södra Cell i Värö och HallandsHamnar presenterade expansiva projekt i ett möte med Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Kompetensbrist är en av de allvarligaste utmaningarna.
NYHET Publicerad:

Den nödvändiga vinsten

VINST Utan vinst – ingen välfärd. Ett företag som har lika stora utgifter och intäkter – och därmed blir utan vinst – kan i teorin överleva på sikt. Men ett sådant företag blir också mycket sårbart. Vinst är nödvändigt för att ett företag ska kunna expandera, erbjuda trygghet för ägare och anställda samt tackla tuffa tider.
NYHET Publicerad:

Högst osäkert om framtidens ungdomsjobb i hemtjänstföretag

LOV När det blir arbetstoppar i hemtjänstföretaget Varbergs Hemtjänst & Boende AB får ungdomar en chans till jobb. Men om ungdomsrabatten tas bort försvåras denna lösning. Om och när förslaget går igenom är ovisst vilket skapar en osäker situation för företaget menar vd Camilla Wessely. Förlorarna är ungdomarna som utestängs från arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Matcha spelreglerna för LOV

GÄSTKRÖNIKA Lagen om valfrihetssystem, LOV, som infördes för drygt sju år sedan möjliggjorde uppstarten till många privata verksamheter inom hemtjänstbranschen – så också vår. Reformen innebar att vårdtagare själva fick möjlighet att välja utförare, och samtidigt skapades tusentals nya jobb.
NYHET Publicerad:

Spännande arbetsmöjligheter ska locka kompetens från hela landet

LAHOLM ÅR 2035 På Sveriges längsta sandstrand, Mellbystrand, har turisterna intagit sina platser för ännu en dag med sol och bad. På ICA Maxi är det högsäsong, men det är inte endast badgästerna som inhandlar dagens picknick. Kommunens långsiktiga satsningar har resulterat i att befolkningsmängden har ökat och Laholm är idag den stad i Hallands län som har flest nyinflyttade per år.
NYHET Publicerad:

”Det ska finnas företag i varenda buske i Hylte kommun”

HYLTE ÅR 2035 Den lilla kommunen som gjort sig ett namn i hela Sverige genom att öka folkmängden markant. Inflyttningen sker främst genom tre grenar: invandring, positivt födelseöverskott och ett blomstrande näringsliv. Allt vände för Hylte år 2018 då man skapade valfrihet både för entreprenörskap och individen. Många internationella företag väljer att etablera sig i Hylte kommun tack vare goda exportmöjligheter och ett bra företagsklimat.
NYHET Publicerad:

En försäkran om morgondagens medarbetare

GÄSTKRÖNIKA Teknikcollege är ett verktyg som kvalitetssäkrar utbildningar där kommuner, skolor och företag samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för morgondagens medarbetare.