"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Kommunikation är en nyckelfunktion i ett modernt samhälle”

HALMSTAD ÅR 2035 Tåget från Köpenhamn har precis anlänt och perrongen är full av resenärer med sikte på jobb eller semester. Ett utbyggt järnvägsnät med dagliga och snabba förbindelser till och från Stockholm, Oslo, Göteborg, Skåne och Danmark har ökat Halmstads attraktionskraft som arbets- boende och semesterort. Sträckan Jönköping-Malmö går med höghastighetståg via Halmstad och Helsingborg. Det utbyggda järnvägsnätet erbjuder dessutom goda förbindelser till kontinenten. Näringslivet, kanske främst besöksnäringen, jublar.
NYHET Publicerad:

Slutgnällt - nu blir vi professionella istället!

GÄSTKRÖNIKA Konkurrensen från andra länder är värre än någonsin. Ingen kompetens finns att anställa. Och alltid är det för mycket att göra. Brukar något av det där komma ur din mun? Det kommer ur min. Kanske är det så att företagare gnäller för mycket.
NYHET Publicerad:

Mat och miljö högt i kurs när företagare samtalar med Per

SME Svensk märkning av livsmedel, miljö och hur det är att vara arbetsgivare är några områden som företagare gärna diskuterar med Per Stenström på SIA Glass. Han är representant i SME-kommittén för Livsmedelsföretagen och för företagarnas hjärtefrågor högre upp på agendan.
NYHET Publicerad:

Tillstånd i restaurangbranschen är godtyckliga

GÄSTKRÖNIKA Att driva företag i restaurangbranschen innebär många tillstånd och mycket avgifter, till exempel kommunala tillstånd som rör miljö eller hälsa eller tillstånd för att sälja alkohol. Det är ingenting vi själva kan styra, så självklart följer vi reglerna och betalar våra avgifter.
NYHET Publicerad:

Bonuslön gör succé på bensinmack

LÖNESÄTTNING Efter 37 år i branschen har Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem som han infört på sin Statoilmack i Halmstad. Att ge medarbetarna mycket ansvar och möjlighet till bonuslön har blivit en stor framgång. "Systemet har gett mig gånger två tillbaka i pengar också", säger han.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKAN Företagen efterfrågar stöd, råd och hjälp för att underlätta för medarbetarna att efter en sjukdomsperiod återgå i arbete – inte fler stenar på en redan tung börda, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Han omvandlar råmark till fastigheter som gör samhällsnytta

JOBBSKAPARPODDEN En del idéer är galnare än andra. Men för Håkan Johansson, årets mest företagsamma människa i Hallands län, är inga fastighetsprojekt omöjliga. I Jobbskaparpodden berättar han om en otålig person som lärt sig att vara uthållig: man måste klara av att tro på sin idé länge!
NYHET Publicerad:

Viktigt att jobba med lönen

SOMMARKRÖNIKAN Lön som ett verktyg att motivera medarbetare att göra ett bra jobb utvecklar också företagen. Och när företagen går bättre skapas fler jobb och mer välfärd. Det är det enkla budskapet på den löneturné som Svenskt Näringsliv arrangerat under året, skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Att göra livet svårt för sig

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

”Jag bestämde mig för att skaffa ett jobb!”

SOMMARJOBBARE För Leroy Joweihan är sommaren 2015 annorlunda än tidigare år. Nu går han upp tidigt på morgon för att ta bussen till sitt första jobb hos den kända och framgångsrika halländska entreprenören Ghassan Ghaziri. - Den första lönen man fick var jättekul och en bra känsla, beviset på att man gjorde något bra, säger Leroy 17 år.
NYHET Publicerad:

Svensk Miljöteknik i världsklass

GÄSTKRÖNIKA Hur lyckas vi leverera vår doseringsutrustning inom miljöteknikapplikationer till ca 45 länder per år i konkurrens med övriga världen? Detta från ett företag som dessutom ligger mitt ute på en åker i Sveriges landsbygd där närmsta by är Vessigebro med sina 740 invånare, hur är det möjligt?
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Sommar - och tid för reflektion?

SOMMAR Sommar och semester är ord som de flesta av oss förknippar med positiva saker. På Facebook berättar våra vänner om grillning och ett glas rosé, spännande sommarpratare värda att lyssna på, intressanta platser de turistar på, sol och bad. Då vet man att nu är det sommar på riktigt. Det är härligt!
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för halländska företag

KONJUNKTUR Företagare i Halland ser dystert på framtiden. Förväntningarna börjar närma sig de rekordlåga nivåer som rådde under brinnande finanskris 2008. Av samtliga län i Sverige är de halländska företagen mest pessimistiska inför framtiden på samtliga faktorer, både gällande förväntad produktion/försäljning, investeringar och antalet anställda.
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Rikard hjälper företagare att påverka

SME Många företagare i mindre verksamheter brinner för näringspolitiska frågor. Men det kan vara svårt att påverka. Därför finns SME-kommittén. Rikard Hanson är representant för VVS Företagen i kommittén och driver företagarnas frågor.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.