"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tävlingsinriktade rektorer ser möjligheterna

SKOLA Projektet ”ung i framtiden”, ett initiativ av Svenskt Näringsliv, har med full fart inspirerat både företagare och företrädare för skolan. Nu har turen kommit till Laholms kommun och årskurserna 7-9 på Våxtorpskolan, Veingeskolan och Lagaholmsskolan. Projektets syfte är att skapa nyfikenhet och öka intresset för företagande.
NYHET Publicerad:

Vägen in i samhället via verkstadsjobb

INTEGRATION Ages Casting i Södra Unnaryd har lång tradition av att ta emot utrikesfödda. Vi sätter inte etniciteten i centrum utan vill istället bygga ett arbetslag som fungerar, säger vd:n Jörgen Hedström.
NYHET Publicerad:

Integrationen kräver bättre förutsättningar för nya jobb

VARDAGSJOBB Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen rapporterar att tre av fyra står långt ifrån jobb samtidigt som den svenska arbetsmarknaden är anpassad för högutbildade personer nära jobb. Regeringens mål är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Men trots att arbetslösheten minskar kvarstår stora utmaningar och statens egna myndigheter bedömer målet som ”orealistiskt” och ”ouppnåeligt”.
NYHET Publicerad:

Missmatch bakom alarmerande brist på byggingenjörer

KOMPETENS Deromekoncernen växer och behöver anställa 200 byggnadsingenjörer fram till 2020. Men tillgången är låg. Det beror bland annat på missmatch där studenternas yrkesval inte motsvarar behovet på arbetsmarknaden, menar Deromes personalchef Urban Forsbring.
NYHET Publicerad:

Personliga relationer nyckeln till god samverkan

SAMVERKAN En av de största utmaningarna för företagarna är att hitta personer med rätt kompetens att anställa. Yrkesutbildningen är därför viktig för företagens kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden, då de flesta av dem går direkt till arbete inom de område som de har studerat.  – Vid vår senaste uppföljning, och tre år bakåt i tiden, var 92 % sysselsatta i valt yrke, säger Kristian Näslund, ansvarig för APL och näringslivskontakter på Peder Skrivares skola i Varberg.
NYHET Publicerad:

Lägg inte ned yrkesprogrammen!

SKOLA Nästan dagligen möter jag företagare i Halland där en av de största utmaningarna är att hitta personer med rätt kompetens att anställa. Personer som kan vara med och utveckla och förbättra företagen så att de kan växa och skapa ännu fler jobbtillfällen. Lägg där till utmaningen för många unga att skaffa sig sitt första jobb.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning skapar kompetens för 100 år

GÄSTKRÖNIKA Det är dags att börja tänka långsiktigt. Inom vår bransch finns det jobb och det kommer att finnas jobb i framtiden. Vi borde inte använda skattepengar till att utbilda ungdomar till arbetslöshet.
NYHET Publicerad:

Trygga, säkra leveranser av el är en självklarhet i Sverige

FÖRETAGARPANELEN Svenskt Näringsliv har under perioden 14-20 januari 2016 genomfört en underökning om el i Svenskt Näringslivs företagarpanel, och nästan 2800 företagare svarade. Detta mot bakgrund av de varningar som kommit från kärnkraftsägarna om att de inte kommer att kunna driva kärnkraften vidare efter 2020, om inte beskattningen ändras. Beskattningen står idag för ungefär 25 procent av kärnkraftens driftkostnader.
NYHET Publicerad:

Långsiktiga beslut ger trygghet för byggbranschen

FÖRETAGANDE Ny regering och nya beslut påverkade byggbranschen när stora infrastrukturprojekt sköts på framtiden. Det skapade en osäker situation för Periform Sverige. Vi behöver långsiktiga politiska beslut som inte skapar oro, säger företagets vd Bengt Jansson.
NYHET Publicerad:

Skolan måste se näringslivet som kunder

GÄSTKRÖNIKA Jag är ganska nybliven ordförande för SVEMEK som är en arbetsgivarorganisation för mekaniska verkstäder, låssmeder och maskinuthyrare. Sedan juli månad har vi gjort en omorganisation och ingår tillsammans med arbetsgivareförbunden Gruvornas, Stål och Metall och Skogsindustrierna i Industriarbetsgivarna – ett nytt arbetsgivarförbund för hela den svenska basindustrin med 860 medlemsföretag och 80 000 anställda – där jag även är ledamot.
NYHET Publicerad:

Praon är tillbaka i Hylte

SAMVERKAN Tillsammans med näringslivsenheten i Hylte har grundskolans samarbete med näringslivet tagit fart igen efter att ha legat i dvala ett par år. – Jag ger nu eleverna möjlighet att visa och lära känna de lokala företagen, samt att ge dem goda valmöjligheter inför sitt gymnasieval. Men målet med samverkan är att det ska integreras mer med skolan. Även i undervisningen, säger Emma Vari, studie- och yrkesvägledare i Hylte kommun.
NYHET Publicerad:

Allomfattande samarbete krävs för fler jobb

GÄSTKRÖNIKA Inför den stundande avtalsrörelsen står Sverige inför stora utmaningar. Arbetslösheten bland unga och utrikesfödda är omfattande – samtidigt vittnar många företag om att de har svårt att anställa. Ska vi i Sverige lyckas få fler i jobb och samtidigt råda bot på kompetensbristen krävs en bred palett av åtgärder. I transportnäringen finns en del av lösningen.
NYHET Publicerad:

Ungdomspolitiker samverkar över partigränserna

UNG POLITIK Under våren träffade Svenskt Näringsliv några av de politiska ungdomsförbunden i länet. Nu var det dags för en återträff med fokus på arbetsmarknad och anställningsformer. – Den här gången fick de testa på att vara ett företag med anställningsbehov, säger Ellen Karlsson, projektledare Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Målet – hotellchef innan 30!

ARBETSGIVARAVGIFTER För alla är det inte självklart att arbeta stenhårt för att nå högt uppsatta mål. Men för Henric Persson, idag hotellchef för Falkenberg Strandbad, var han tydlig med att han skulle bli just hotellchef innan han var 30 år. Och han tog inga genvägar dit. – Idag är det en nyckelfråga för oss att kunna visa våra anställda på karriärvägar och bredden av yrkesroller inom vår bransch. För dem som vill, så skapar vi möjligheter, säger Henric Persson.
NYHET Publicerad:

UF är så mycket mer än en kul grej

GÄSTKRÖNIKA Utåt sett kan UF-företagande verka vara en rolig grej man gör på gymnasiet och så är det bra med det – men det är så mycket mer än så. Faktum är att elever som har varit UF-företagare får en högre medelinkomst, blir i större utsträckning chefer och har en högre etablering på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

UF är så mycket mer än en kul grej

GÄSTKRÖNIKA Utåt sett kan UF-företagande verka vara en rolig grej man gör på gymnasiet och så är det bra med det – men det är så mycket mer än så. Faktum är att elever som har varit UF-företagare får en högre medelinkomst, blir i större utsträckning chefer och har en högre etablering på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Sover politiken så hoppas jag att tomten är vaken

JULKRÖNIKA Året börjar närma sig sitt slut, och jag kan konstatera att mycket har hänt under 2015. Å andra sidan kan jag även säga att ingenting har hänt. I alla fall inte i positiv riktning när det gäller förutsättningar kring företagande och företagsamhet. Näringspolitiken är för tillfället insomnad. Julen står för dörren och jag hoppas i alla fall att tomten är vaken.
NYHET Publicerad:

Halland sticker ut i ny konjunkturprognos

KONJUNKTUR Produktionen, försäljningsvolymen och investeringarna idag, jämfört med 6 månader sedan, sticker ut negativt i Halland. Det är fler företag som har sagt upp personal än som har nyanställt under de senaste 6 månaderna. Det framgår av svaren från Hallands företag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel. – Halländska företag sticker ut när det gäller faktiska utfall. Produktionen/försäljningsvolymen blev mycket sämre en övriga regioner, säger Charlotte Schéle, Tf. regionchef i Halland
NYHET Publicerad:

Alla kommuner borde ha flera Elinor

GÄSTKRÖNIKA Vi hade lyckats vända år av röda siffror och nu vi ville expandera. Vi behövde bygga ut och det så snabbt som möjligt. ”Lycka till. Det kan ta fem år att få bygglov” fick jag höra. De hade uppenbarligen inte träffat Elinor.
NYHET Publicerad:

Lilla Napoli är årets vinnare!

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA Det blev en härlig jullunch tillsammans med alla finalister och gäster som var på plats när det var dags att avslöja och fira Hallands mest företagsamma människa 2015. Av de fem finalisterna fick Besmir Balaj och Ville Ilola, Lilla Napoli, flest röster av folket – stort grattis!