"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Möte med en entreprenör

SAMVERKAN Halmstad bokhandel vann hösten 2015 hederspris för samverkan skolan-näringsliv. Så när Thomas Hagman, VD Halmstad Bokhandel AB, fick frågan om att ta emot besök av åk 6-7 elever från Söndrumsskolan i Halmstad, tvekade han inte en sekund. För Thomas och företaget är samverkan med skolan en chans att visa upp sin bransch och inspirera morgondagens arbetstagare – eller entreprenörer.
NYHET Publicerad:

Skog och papper tryggar vår miljö

GÄSTKRÖNIKA Papper är en miljövänlig produkt och fibrerna kan återanvändas sju till åtta gånger. Varje dag läggs tidningar i pappersåtervinningarna som ger liv åt nya tidningar. Den för ögat osynliga naturfibern, som växt upp i våra svenska skogar är fantastisk och är en viktig del av våra liv.
NYHET Publicerad:

Framtiden skapas av anställda

FÖRETAGSAMHET Från möbelsnickeri till modern badrumsdesign med rötterna i Halland. Idag, med sina ca 90 anställda, är de en stor arbetsgivare i Halmstad. – En av utmaningarna vi står inför idag är att hitta nyckelpersoner för framtiden. Lägre trösklar in på arbetsmarknaden skulle underlätta investeringar i nya medarbetare, säger Anders Hofstedt, Vd Hafa Badrum.
NYHET Publicerad:

Halländskt hopp på Yrkes-SM

YRKES-SM Den 11 – 13 maj är det yrkes-SM i Skåne. Yrkesskickliga ungdomar får mäta sina förmågor inom ett flertal yrken. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Ebba Broman studerar på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka och ska tävla i kategorin vård och omsorg.
NYHET Publicerad:

Elevens eller föräldrarnas gymnasieval?

SKOLA När niondeklassarna nu har valt gymnasieutbildning är det bara sex procent av föräldrarna som råder dem att läsa ett yrkesprogram, visar en undersökning. Motiveringen är att yrkesprogram begränsar valen för eleverna. – Det tyder på okunskap, och yrkesprogrammen leder många gånger direkt till jobb och ger en bra lön, säger Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vem ska bygga alla bostäder?

REKRYTERINGSENKÄT Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Halländska företag för att kunna skapa tillväxt och nya jobb. Redan idag är det tufft att hitta arbetskraft och framtiden kommer bli tuffare. ”Vi tackar nej till nya uppdrag flera gånger om dagen”, säger Henrik Andreasson från Andreasson & Lindh Entreprenader.
NYHET Publicerad:

Högst solros blir vice VD

FÖRETAGSAMHET Som en av initiativtagarna till kampanjen Gilla #företagsamhet kom även idén att skapa en fortsättning efter kampanjens slut, och att berätta om vikten av företagsamhet för ungdomar. – Den som bäst tar hand om sin solros, och får den att växa högst, vinner ett sommarjobb som Vice Vd hos mig, säger Sven-Olof ”Svenne” Gudmundsson, Statoil Sannarp.
NYHET Publicerad:

Alla blir glada av glass

GÄSTKRÖNIKA Idag är jag 22 år. Jag var 18 när jag började driva min egen glassbar. Det allra viktigaste jag lärt mig under resans gång är att vara ödmjuk till företagandet, det är tuffare än vad man tror. Det finns otroligt många fantastiska entreprenörer där ute – nu förstår jag hur mycket tid de lagt ner på att lyckas och vad som egentligen krävs.
NYHET Publicerad:

Medfinansiering slår mot jobb och företag

FÖRETAGARPANEL Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. 84 procent av företagarna i Hallands län uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.
NYHET Publicerad:

”Det kommer slå riktigt hårt”

MEDFINANSIERING Regeringen vill återinföra den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren stå för 25 procent av kostnaden för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. "Detta förslag kommer att slå riktigt hårt om det blir verklighet", säger Johannes Ekström, livsmedelshandlare i Kungsbacka.
NYHET Publicerad:

Vi spelar en viktig roll

FÖRETAGSAMHET Ghassan Ghaziri var 14 år och fick inget sommarjobb. Då bestämde han sig för att starta eget – alla andra köpte en moped, Ghassan köpte en korvkiosk. Idag driver han framgångsrika SiaLandet i Ullared. Han uppmanar gärna andra till att våga starta företag. ”Fler företagare behövs, de är viktiga för samhället”.
NYHET Publicerad:

Drömmen om en hälsosam pizza

FÖRETAGSAMHET – En hobbygrej på väldigt hög nivå, säger Besmir Balaj om pizzeria Lilla Napoli i Falkenberg. Första pizzan bakades och såldes utomhus på en industriparkering. Då var det 2014 och  sedan dess har de flyttat till större lokal och sett restaurangen göra succé. 2015 blev Besmir tillsammans med kompanjonen Ville Ilola utsedd till Hallands mest företagsamma människa.
NYHET Publicerad:

Vartannat företag har svårt att rekrytera

REKRYTERING Flera företag i Halland uppger att de har haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det är framförallt brist på personer med yrkeserfarenhet och bristande attraktivitet för vissa utbildningar som förklarar rekryteringssvårigheterna. – Det är viktigt att förstå vad arbetsgivarna efterfrågar, säger Kristoffer Hall, Lokal Bemanning i Laholm.
NYHET Publicerad:

Kritik mot myndighetsinformation

ARBETSMILJÖ Företagare är missnöjda med synen på arbetsgivare och menar att det påverkar regelverk och myndigheters kommunikation. – Våra medlemsföretag är helt beroende av sina medarbetare men det finns en del som glömmer det, säger Charlotte Schéle, Svenskt Näringslivs regionchef i Halland.
NYHET Publicerad:

Industrins märke måste bli tak för kommande avtal

AVTAL 16 – Det avtal som parterna inom industrin idag enats om är för dyrt. Svenska företag kommer att få svårare att konkurrera. Det säger Peter Jeppsson, vice VD och ansvarig för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till det nya avtalet.
NYHET Publicerad:

De kreativa företagarna

ENTREPRENÖRSKAP Endast 16 % av de elever som läser estetiska program på gymnasiet, i Halland, driver UF-företag. Samtidigt som yrken inom konst, musik och fotografi många gånger innebär att driva eget företag. – Tack vare UF fick jag upp ögonen för att jag faktiskt kan tjäna pengar på det jag älskar att syssla med, säger Karolina Palmér, konstnär och driver företaget Karolina konst i Kungsbacka AB.
NYHET Publicerad:

Fackets orimliga krav på besöksnäringen

AVTAL 16 Avtalsrörelsen är igång, kollektivavtalen ska omförhandlas och totalt ska tre miljoner anställda få nya avtal. Resultatet kommer vara avgörande för att vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Peter Forslund, regionchef Visita Väst, ser stora utmaningar gällande lönekostnaderna för sina medlemmar.
NYHET Publicerad:

En ekvation som inte går ihop

AVTAL 16 Det varnades för en brokig avtalsrörelse i förväg. Sedan LO-samordningen sprack tycks fack och arbetsgivare stå långt ifrån varandra och med olika förväntningar på vad avtalsrörelsen ska leda till. - Vi har stora utmaningar i denna avtalsrörelse och det skiljer sig en del från tidigare förhandlingar. För att våra medlemmar ska kunna vara konkurrenskraftiga och skapa tillväxt krävs flexibilitet. Facken påstår att det finns utrymme för stora lönepåslag något som få företag känner igen sig i, säger Anders Lenhoff, regionchef Almega Väst.
NYHET Publicerad:

Rösta bort arbetslösheten?

Varför är det svårt att få politiker att prata om var jobben skapas? Att det är företagen som skapar jobb och sysselsättning när deras produkter eller tjänster är efterfrågade på en marknad? Är det för liten grupp av människor att prata om då politiker främst ser till röstmaximering inför val? Eller har vi helt enkelt haft det lite för bra den sista tiden så att vi har glömt av var ”nya” pengar kommer ifrån som i sin tur går till vår gemensamma välfärd?
NYHET Publicerad:

Lemne: Succé för Gilla företagsamhet

WEBB-TV Carola Lemne, vd, sammanfattar i en studiointervju kampanjen Gilla #företagsamhet med orden: ”Den är enormt positivt mottagen.”