Arbetsgivaravgiften - En dold skatt på arbete

NYHET Publicerad

Arbetsgivaravgiften sticker i många företagares ögon. Varför ska man som entreprenör och arbetsgivare tvingas agera fogde åt staten och hjälpa till att dölja skatter?

Uno Pettersson

Varje år betalar företagare in cirka 400 miljarder till staten i form av arbetsgivaravgift och egenavgift. Arbetsgivaravgiften består av sju stycken olika komponenter, exempelvis sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift och arbetsmarknadsavgift.Tanken är naturligtvis att avgiften ska finansiera de olika delförsäkringarna. För oss företagare är arbetsgivaravgiften en stor kostnad i våra företag. Dessvärre kan vi inte påverka den som vi kan påverka andra kostnader i våra företag.När man skrapar lite på ytan visar det sig att ordet avgift är fel. Därför att den allra största delen är ren skatt. En skatt som tas ut på arbete. Dessutom på ett sätt så de allra flesta inte ens vet att det är en skatt. Det är en så kallad osynlig skatt som vanliga människor inte ska känna till. Men vi som företagare får varje månad betala in skatten, därför ser vi hur mycket pengar det handlar om.Den så kallade försäkringsmässigheten i arbetsgivaravgiften är mycket låg. Pengarna ska in till staten, och råkar någon av delförsäkringarna gå med överskott, sänks mycket sällan avgiften, alltså premien. Och i de fall någon separat delpremie sänks, höjs i stället den så kallade allmänna löneavgiften.Den allmänna löneavgiften ingår i arbetsgivaravgiften, men saknar definition eller destination. Det finns ingen försäkring bakom den utan är till fullo att betrakta som ren skatt. Den allmänna löneavgiften uppgår idag till 7,49 % procentenheter och står alltså nästan för en fjärdedel av arbetsgivaravgiften vilket innebär att den förväntas inbringa ca 95 miljarder till statskassan i år. Den har på några år stigit från cirka 2,5 procentenheter till nuvarande 7,49. Den allmänna löneavgiften är som ett ”dragspel”, som sänks eller höjs för att hålla intäkterna till staten konstanta. Att den sedan lagtekniskt inte ingår i de sociala kostnaderna gör det ännu märkligare att vi företagare tvingas att ombesörja denna skatteinbetalning.Som småföretagare blir man minst sagt upprörd när man tvings av staten att dels agera fogde och betala in dessa skatter, dels också att hjälpa till att dölja skatterna. Att arbetsgivaravgiften förblir dold och inte ifrågasätts ligger i politikernas intresse. Synliga skatter ifrågasätts nämligen mycket mer, se bara exempelvis fastighetsskatten som diskuterats och debatterats oändligt, trots att den handlar om mycket mindre pengar.Att beskatta arbete så hårt som vi gör i Sverige både med höga inkomstskatter och där ovanpå höga arbetsgivaravgifter rimmar väldigt illa med ett modernt tjänstesamhälle. Där den viktigaste resursen är människors kompetens, engagemang och drivkraft.Varför inte göra som i Danmark? Där uppgår arbetsgivaravgifterna till mycket små belopp och resterande försäkringspremier betalas in av medarbetarna själva!Uno Pettersson
Köpman Pewes skor i Anderstorp
Styrelseledamot i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv samt Svenskt Näringslivs SME Kommitté


Nyheter

NYHET Publicerad:

Mullsjö: ”Vi är bra men vi vill bli bättre”

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Det lokala företagsklimatet stod i fokus när företagare och politiker möttes i Mullsjö för samtal. Jönköping län är fortsatt bäst i landet på företagsklimat men i år blev dessutom Mullsjö kommun årets klättrare inom länet.
- Vi ska vara stolta över resultaten, men inget kommer gå framåt om vi lutar oss tillbaka, säger Per Högberg, Skye Consulting.
NYHET Publicerad:

Fler bostäder högst upp på önskelistan

VAL 2014 Bostadsbyggande är den viktigaste valfrågan för Urban Alverhed som driver emballage- och byggmaterialföretaget T-Emballage. ”Här har våra politiker en viktig fråga som de måste ta itu med”, säger han.
NYHET Publicerad:

Mycket faller i kommunikation – rankingen för Gislaved kommun

FÖRETAGSKLIMAT Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen. I samband med att Svenskt Näringsliv släppte den årliga kommunrankningen den 6 maj bjöd Svenskt Näringsliv in till samtal i Smålandsstenarför att diskutera rankningen och företagens betydelse i kommunen.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna.” Slopas tvåundantaget får vi svårare att behålla den bästa kompetensen vid en neddragning”, säger småföretagaren Annelie Petersén.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Värnamo kommun

RANKING Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och som mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. För att diskutera hur det ser ut i Värnamo kommun bjöd Svenskt Näringsliv in till samtal tillsammans med Värnamo Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Även kommuner behöver en framtidsvision

VAGGERYD För att ha något att sträva mot och använda som målbild för sitt arbete skapar företag visioner. Men det är inte bara företag som behöver visioner för sin verksamhet. Även kommuner kan ha stor nytta av visioner – en bild av kommunen i framtiden – för att visa vartåt man vill sträva med sitt arbete. Detta kan vara en bra hjälp vid internkommunikationen, men kanske ännu viktigare i kommunikationen med kommuninvånarna. Vi frågade Berry Lilja, (S), kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd vad hans vision för kommunen är.
NYHET Publicerad:

Företagen är viktiga för samhället – Gnosjö kommun

LFK-RANKING Bra företagsklimat i kommunerna är grunden till ett väl fungerande samhälle. Har vi ett bra företagsklimat så mår företagen väl, kommunen blir attraktiv, inflyttningen ökar, skattebasen ökar förhoppningsvis och det blir mer att fördela när det kommer till skola, vård och omsorg. Det blir en positiv spiral med positiva förväntningar. Här har vi tagit fram rankningen för Gnosjö kommun.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Anders Stacke

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Anders Stacke, på Stacke Hydraulik, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Erik Kylberg

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Erik Kylberg, på Flit, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Annelie Petersén

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Annelie, på Bonvings, för att lyssna till hennes åsikter gällande att driva företag och vad hon tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Kåre Johansson

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Kåre Johansson, på Scandic Värnamo, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Susanne Holm

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Susanne Holm, på Smålandsbussen AB, för att lyssna till hennes åsikter gällande att driva företag och vad hon tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Jönköping ska bli bäst i landet

FÖRETAGSKLIMAT Det lokala företagsklimatet stod i fokus när företagare och politiker möttes i Jönköping. Länet toppar Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, men kommunen kommer först på 50:e plats. - Jag är inte nöjd med plats 50, jag vill att vi blir bäst i landet på företagsklimat, säger Kent Ly, Djungle Thai.
NYHET Publicerad:

Kvinnor med makt – en samhällsfara?

FÖRETAGANDE En stor fråga den senaste tiden har varit den om vinst i företag inom vård och omsorg. De privata entreprenörerna har revolutionerat den svenska välfärden med innovativa lösningar, som gett utvecklingen inom vården och omsorgen en ordentlig skjuts framåt. Men nu är frågan – ska de få finnas kvar? Det var rubriken på ett av Almegas seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Hoten mot den fria rörligheten i EU måste tas på allvar

EXPORTMARKNAD Utgången av folkomröstningen i Schweiz tidigare i år stämmer till eftertanke. Hoten mot den fria rörligheten i EU måste tas på allvar. Även i Sverige finns det personer som förespråkar protektionism, föreslår kvoter och vill sätta upp hinder.
NYHET Publicerad:

För lägst arbetslöshet i EU krävs 13 100 nya jobb i länet

JOBBSKAPANDE Målet från Socialdemokraterna, att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, är ambitiöst och det kommer att krävas omfattande jobbskapande reformer för att nå dit. I praktiken betyder det att en halv miljon nya jobb behöver skapas i Sverige. I Jönköpings län måste 13 100 nya jobb skapas.
NYHET Publicerad:

Kopplingen mellan skola och näringsliv ska förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Vetlanda har tappat placering i årets ranking av det lokala företagsklimatet. Detta stod i fokus när företagare och politiker i Vetlanda möttes och samtalet kom att kretsa kring attityder gentemot företag och behovet av bättre matchning skola-näringsliv.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Åsa Storm

Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Åsa Storm, på Stormtrivs AB, för att lyssna till hennes åsikter gällande att driva företag och vad hon tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Det måste bli enklare att växla karriär

REFORMAGENDAN Trots att det råder hög arbetslöshet i Sverige har en stor del av arbetsgivarna i landet svårt att hitta rätt kompetens. En av orsakerna är den underutbyggda yrkesutbildningen. Det måste bli enklare att växla karriär. Genom konkreta reformförslag hoppas Svenskt Näringsliv att situation kommer att kunna förbättras.