Arbetsgivaravgiften - En dold skatt på arbete

NYHET Publicerad

Arbetsgivaravgiften sticker i många företagares ögon. Varför ska man som entreprenör och arbetsgivare tvingas agera fogde åt staten och hjälpa till att dölja skatter?

Varje år betalar företagare in cirka 400 miljarder till staten i form av arbetsgivaravgift och egenavgift. Arbetsgivaravgiften består av sju stycken olika komponenter, exempelvis sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift och arbetsmarknadsavgift.Tanken är naturligtvis att avgiften ska finansiera de olika delförsäkringarna. För oss företagare är arbetsgivaravgiften en stor kostnad i våra företag. Dessvärre kan vi inte påverka den som vi kan påverka andra kostnader i våra företag.När man skrapar lite på ytan visar det sig att ordet avgift är fel. Därför att den allra största delen är ren skatt. En skatt som tas ut på arbete. Dessutom på ett sätt så de allra flesta inte ens vet att det är en skatt. Det är en så kallad osynlig skatt som vanliga människor inte ska känna till. Men vi som företagare får varje månad betala in skatten, därför ser vi hur mycket pengar det handlar om.Den så kallade försäkringsmässigheten i arbetsgivaravgiften är mycket låg. Pengarna ska in till staten, och råkar någon av delförsäkringarna gå med överskott, sänks mycket sällan avgiften, alltså premien. Och i de fall någon separat delpremie sänks, höjs i stället den så kallade allmänna löneavgiften.Den allmänna löneavgiften ingår i arbetsgivaravgiften, men saknar definition eller destination. Det finns ingen försäkring bakom den utan är till fullo att betrakta som ren skatt. Den allmänna löneavgiften uppgår idag till 7,49 % procentenheter och står alltså nästan för en fjärdedel av arbetsgivaravgiften vilket innebär att den förväntas inbringa ca 95 miljarder till statskassan i år. Den har på några år stigit från cirka 2,5 procentenheter till nuvarande 7,49. Den allmänna löneavgiften är som ett ”dragspel”, som sänks eller höjs för att hålla intäkterna till staten konstanta. Att den sedan lagtekniskt inte ingår i de sociala kostnaderna gör det ännu märkligare att vi företagare tvingas att ombesörja denna skatteinbetalning.Som småföretagare blir man minst sagt upprörd när man tvings av staten att dels agera fogde och betala in dessa skatter, dels också att hjälpa till att dölja skatterna. Att arbetsgivaravgiften förblir dold och inte ifrågasätts ligger i politikernas intresse. Synliga skatter ifrågasätts nämligen mycket mer, se bara exempelvis fastighetsskatten som diskuterats och debatterats oändligt, trots att den handlar om mycket mindre pengar.Att beskatta arbete så hårt som vi gör i Sverige både med höga inkomstskatter och där ovanpå höga arbetsgivaravgifter rimmar väldigt illa med ett modernt tjänstesamhälle. Där den viktigaste resursen är människors kompetens, engagemang och drivkraft.Varför inte göra som i Danmark? Där uppgår arbetsgivaravgifterna till mycket små belopp och resterande försäkringspremier betalas in av medarbetarna själva!Uno Pettersson
Köpman Pewes skor i Anderstorp
Styrelseledamot i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv samt Svenskt Näringslivs SME Kommitté


Nyheter

NYHET Publicerad:

”Storbolagspolitiken är inte vår verklighet”

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Det lokala näringslivets ödesfrågor stod i centrum när politiker och företagare möttes i Värnamo. Tanken var att hitta en gemensam karta över vad som är viktigt för näringslivet, en mötesplats där näringslivet kan sända signaler till lokala politiker som sedan förmedlar vidare till centrala företrädare.
NYHET Publicerad:

Framtidstron är stor, men oro vad gäller politiken

FÖRETAGARPANEL Nu har vi fått de senaste svaren från vår regionala Företagarpanel, som inhämtats av Demoskop under perioden 18 till 31 mars.  Via enkätsvar redovisar företagen hur det ser ut när det gäller deras produktion/försäljning, investeringar och sysselsättningsförändringen i deras företag.
NYHET Publicerad:

Öka tryggheten och minska brottsligheten för företagen

SÄKERHET Statistik visar att antalet bluffaktorer har minskat, men att andra former av bedrägerier kommer i deras ställe och skapar mycket osäkerhet och problem. Dessutom blir hot och utpressning mot företagare allt vanligare. I ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren, LRF och Polisen bjöd man in företagare till ett lunchmöte för att informera om säkerhet, blufföretag, brott och bedrägerier och vad man som enskild företagare kan göra om man blir utsatt.
NYHET Publicerad:

”Man åker inte på ett räkskal som företagare”

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet i Jönköpings läns regionala mässa ”Våga Vara Egen” är nu avslutad. Närmare 700 UF-företagare från hela länet ställde ut 164 olika affärsidéer och tävlade i tretton olika tävlingskategorier på Elmia i Jönköping den 27 mars 2014.
NYHET Publicerad:

Lacka på kvällen lycka för fordonselev

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Skolan och företaget slog sig samman och gav fordonseleverna möjlighet att arbeta i verkstaden en kväll i veckan. Det har höjt kvaliteten på utbildningen och framför allt lockat fler elever att söka det fordonstekniska programmet.
NYHET Publicerad:

Höj inte arbetsgivaravgiften för unga

Fredrik Olsson äger och driver Bernts konditori i Gnosjö. Han ser positiva effekter av de senaste årens sänkta restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga och valutgången i september är avgörande för företagets framtid.- Jag skulle påverkas mycket negativt av en höjd arbetsgivaravgift för unga, säger Fredrik Olsson.
NYHET Publicerad:

Vikten av att vi tar matchen för framtiden

SVERIGE TAR MATCHEN Maria Cederholm, projektledare för Svenskt Näringslivs kampanj ”Sverige tar matchen”, berättade under en företagarlunch om projektet och varför det är viktigt att ge företagen rätt förutsättningar.
NYHET Publicerad:

”Gör det tryggare för unga kvinnor att starta företag”

BÄTTRE TRYGGHETSSYSTEM - Det saknas trygghetssystem för unga kvinnliga företagare, säger Anna-Lena Bohm, VD och ägare Uniguide AB, vice ordförande för Svenskt Näringsliv och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté.
NYHET Publicerad:

Fortsatt svårt att rekrytera trots hög arbetslöshet

REKRYTERING Det är fortsatta svårigheter att rekrytera i Jönköpings län och det bromsar upp företagens tillväxt.
NYHET Publicerad:

Stor uppslutning när Jönköping inledde ”Framtidsmöte 2014”

FRAMTIDSMÖTE 2014 Drygt 90 företagare och politiker möttes i Jönköping till vårens första ”Framtidsmöte 2014”.  Dagen hade stort fokus på samtal där företagare och politiker fick möjligheten att prata framtid, företagares villkor och lyfta viktiga frågor inför årets val.
NYHET Publicerad:

Hemtjänstföretag stämmer kommun

SÄNKT ERSÄTTNING I Jönköping liksom på många andra håll i landet kan äldre som har hemtjänst välja att bli vårdade av anhöriga. Men nu sänker kommunen ersättningen till de hemtjänstföretag som har anhöriga på sin lönelista. Avtalsbrott, anser hemtjänstföretaget Basic Care Unit som nu stämmer kommunen.
NYHET Publicerad:

Andreas Krona vill förändra synen på industrijobb

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Andreas Krona, på Callo Sintermetall, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras. 
NYHET Publicerad:

Andreas Wadskog vill se en förändring av LAS

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Andreas Wadskog, på Karl Anderssons & Söner, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras. 
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 27 mars är det dags för Ung Företagsamhets regionala mässa Våga Vara Egen på Elmia i Jönköping. Förutom spännande varor och tjänster att köpa avgörs en rad tävlingar under dagen, bland annat ska länets representanter till SM i UF-företagande utses. 
NYHET Publicerad:

Erik Kylberg vill se att fler vågar starta företag

FRAMTIDSINTERVJU Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Ju bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, desto mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Erik Kylberg, på Flit, för att lyssna till hans åsikter gällande att driva företag och vad han tycker behöver förändras. 
NYHET Publicerad:

Företagsbesök Scandinavian Business Seating AB

VÄXANDE MÖBELLEVERANTÖR Sverige växer som möbeltillverkare, inte minst i Europa. Scandinavian Business Seating AB är ett av de möbelföretag i Sverige som har tagit marknadsandelar i Europa. Under en förmiddag fick vi besöka fabriken i Nässjö för att ta del av Berndt Axelssons, VD för Scandinavian Business Seating AB, tankar kring företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

Intervju med Andreas Krona

FRAMTIDSVISION Nässjö år 2035. Det är morgon när tåget stannar i Nässjö. Luften är uppfriskande och ren. Det beror på att avgaserna i städerna är borta. Idag är det bara kor som släpper ut växthusgaser. Efter oljekrisen 2022 blev man tvungen att utveckla nya drivmedel och energikällor. Det tog ett par år, sedan hade forskare och ingenjörer utvecklat en helt ren energikälla. Utvecklingen gick fort, men det fanns heller inget val när all olja på planeten var förbrukad.
NYHET Publicerad:

Politiker lyssnar till företagare

EU-FRÅGOR Europaparlamentsvalet närmar sig. Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas andranamn till Europaparlamentet, befann sig en eftermiddag på Kongsberg Automotive i Mullsjö för att samtala med VD Joachim Magnusson, kring EUs fördelar och utmaningar.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten ökar - om än långsamt

FÖRETAGSAMHET Företagandet är grunden till vår välfärd och att fler människor då väljer att vara företagsamma och skapa arbetstillfälle till både sig själv och andra är en förutsättning för en fortsatt god nivå på denna välfärd. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för människor att våga starta företag för att sedan också våga växa.
NYHET Publicerad:

SNSrapport - Hur får vi råd med välfärden?

VÄLFÄRD Sverige står inför betydande utmaningar att finansiera den omfattning och kvalitet på vård, skola och omsorg som medborgarna förväntar sig. Från SNS Konjunkturrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? presenterade Annika Sundén, docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyndigheten, under ett lunchmöte en meny av möjliga återgärder för att möta utmaningarna.