Arbetsgivaravgiften - En dold skatt på arbete

NYHET Publicerad

Arbetsgivaravgiften sticker i många företagares ögon. Varför ska man som entreprenör och arbetsgivare tvingas agera fogde åt staten och hjälpa till att dölja skatter?

Uno Pettersson

Varje år betalar företagare in cirka 400 miljarder till staten i form av arbetsgivaravgift och egenavgift. Arbetsgivaravgiften består av sju stycken olika komponenter, exempelvis sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift och arbetsmarknadsavgift.Tanken är naturligtvis att avgiften ska finansiera de olika delförsäkringarna. För oss företagare är arbetsgivaravgiften en stor kostnad i våra företag. Dessvärre kan vi inte påverka den som vi kan påverka andra kostnader i våra företag.När man skrapar lite på ytan visar det sig att ordet avgift är fel. Därför att den allra största delen är ren skatt. En skatt som tas ut på arbete. Dessutom på ett sätt så de allra flesta inte ens vet att det är en skatt. Det är en så kallad osynlig skatt som vanliga människor inte ska känna till. Men vi som företagare får varje månad betala in skatten, därför ser vi hur mycket pengar det handlar om.Den så kallade försäkringsmässigheten i arbetsgivaravgiften är mycket låg. Pengarna ska in till staten, och råkar någon av delförsäkringarna gå med överskott, sänks mycket sällan avgiften, alltså premien. Och i de fall någon separat delpremie sänks, höjs i stället den så kallade allmänna löneavgiften.Den allmänna löneavgiften ingår i arbetsgivaravgiften, men saknar definition eller destination. Det finns ingen försäkring bakom den utan är till fullo att betrakta som ren skatt. Den allmänna löneavgiften uppgår idag till 7,49 % procentenheter och står alltså nästan för en fjärdedel av arbetsgivaravgiften vilket innebär att den förväntas inbringa ca 95 miljarder till statskassan i år. Den har på några år stigit från cirka 2,5 procentenheter till nuvarande 7,49. Den allmänna löneavgiften är som ett ”dragspel”, som sänks eller höjs för att hålla intäkterna till staten konstanta. Att den sedan lagtekniskt inte ingår i de sociala kostnaderna gör det ännu märkligare att vi företagare tvingas att ombesörja denna skatteinbetalning.Som småföretagare blir man minst sagt upprörd när man tvings av staten att dels agera fogde och betala in dessa skatter, dels också att hjälpa till att dölja skatterna. Att arbetsgivaravgiften förblir dold och inte ifrågasätts ligger i politikernas intresse. Synliga skatter ifrågasätts nämligen mycket mer, se bara exempelvis fastighetsskatten som diskuterats och debatterats oändligt, trots att den handlar om mycket mindre pengar.Att beskatta arbete så hårt som vi gör i Sverige både med höga inkomstskatter och där ovanpå höga arbetsgivaravgifter rimmar väldigt illa med ett modernt tjänstesamhälle. Där den viktigaste resursen är människors kompetens, engagemang och drivkraft.Varför inte göra som i Danmark? Där uppgår arbetsgivaravgifterna till mycket små belopp och resterande försäkringspremier betalas in av medarbetarna själva!Uno Pettersson
Köpman Pewes skor i Anderstorp
Styrelseledamot i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv samt Svenskt Näringslivs SME Kommitté


Nyheter

NYHET Publicerad:

Jönköping ska bli bäst i landet

FÖRETAGSKLIMAT Det lokala företagsklimatet stod i fokus när företagare och politiker möttes i Jönköping. Länet toppar Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, men kommunen kommer först på 50:e plats. - Jag är inte nöjd med plats 50, jag vill att vi blir bäst i landet på företagsklimat, säger Kent Ly, Djungle Thai.
NYHET Publicerad:

Kvinnor med makt – en samhällsfara?

FÖRETAGANDE En stor fråga den senaste tiden har varit den om vinst i företag inom vård och omsorg. De privata entreprenörerna har revolutionerat den svenska välfärden med innovativa lösningar, som gett utvecklingen inom vården och omsorgen en ordentlig skjuts framåt. Men nu är frågan – ska de få finnas kvar? Det var rubriken på ett av Almegas seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Hoten mot den fria rörligheten i EU måste tas på allvar

EXPORTMARKNAD Utgången av folkomröstningen i Schweiz tidigare i år stämmer till eftertanke. Hoten mot den fria rörligheten i EU måste tas på allvar. Även i Sverige finns det personer som förespråkar protektionism, föreslår kvoter och vill sätta upp hinder.
NYHET Publicerad:

För lägst arbetslöshet i EU krävs 13 100 nya jobb i länet

JOBBSKAPANDE Målet från Socialdemokraterna, att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, är ambitiöst och det kommer att krävas omfattande jobbskapande reformer för att nå dit. I praktiken betyder det att en halv miljon nya jobb behöver skapas i Sverige. I Jönköpings län måste 13 100 nya jobb skapas.
NYHET Publicerad:

Kopplingen mellan skola och näringsliv ska förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Vetlanda har tappat placering i årets ranking av det lokala företagsklimatet. Detta stod i fokus när företagare och politiker i Vetlanda möttes och samtalet kom att kretsa kring attityder gentemot företag och behovet av bättre matchning skola-näringsliv.
NYHET Publicerad:

Framtidsintervju med Åsa Storm

Företag bidrar till välfärd genom att sälja varor och tjänster som samhället har nytta av. Desto bättre företagen är på att producera varor och tjänster som samhället uppskattar och vill betala för, ju mer kan de bidra till Sveriges välfärd. Inför valet 2014 har vi kontaktat Åsa Storm, på Stormtrivs AB, för att lyssna till hennes åsikter gällande att driva företag och vad hon tycker behöver förändras.
NYHET Publicerad:

Det måste bli enklare att växla karriär

REFORMAGENDAN Trots att det råder hög arbetslöshet i Sverige har en stor del av arbetsgivarna i landet svårt att hitta rätt kompetens. En av orsakerna är den underutbyggda yrkesutbildningen. Det måste bli enklare att växla karriär. Genom konkreta reformförslag hoppas Svenskt Näringsliv att situation kommer att kunna förbättras.
NYHET Publicerad:

En lyckad dialog om Jönköping på Framtidsmötet

FRAMTIDSMÖTE Dialogen mellan politiker och företagare från Framtidsmötet fortsätter nu i mindre grupper. I Wetterhälsans lokaler på A6-området i Jönköping möttes verksamhetschefen på Wetterhälsan, Mats Siljehult, Karl Andersson & Söners vd Andreas Wadskog och kommunalrådet i Jönköping, Ann-Mari Nilsson (C) för att prata näringslivsfrågor, utvecklingen av Jönköping och för att bättre lära känna varandra.
NYHET Publicerad:

Utveckla medborgarskyddet inom välfärden

REFORMAGENDAN I många branscher är konsumentskyddet väl utvecklat, men inom välfärden finns det stora brister. Svenskt Näringsliv föreslår i en ny rapport en rad ändringar som ska stärka medborgarnas skydd.
NYHET Publicerad:

Kommunen sänkte plötsligt timersättningen med en tredjedel

LOV En dag i maj 2013 fick BCU hemtjänst ett brev från kommunen, som aviserade att man nu sänkt den ersättning som betalas för företagets service till pensionärerna i Jönköping från 379 till 256 kronor per timme. Det innebar ett tapp på 120 000 kronor i månaden. Över en natt.
NYHET Publicerad:

Ha en härlig sommar!

SOMMARHÄLSNING Det är så mycket som hänger ihop med den svenska sommaren, jordgubbar, glass, bad och att vara tillsammans. Och när nu sommarkänslan börjat sätta sig ordentligt hos de flesta är det dags för en snart 50-årig svensk tradition – Almedalsveckan. En tradition som växt sig allt större från det att Olof Palme började med sommartal i juli 1968, till det att alla partier deltog, 1991, och fram till det stora arrangemang det är idag.
NYHET Publicerad:

Företagarlunch om framtidens arbetsförmedling

ARBETSMARKNAD Ett 30-tal företagare möttes till företagarlunch för att diskutera matchning, företagsamhet och framtidens arbetsförmedling. Med som föreläsare fanns Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad- och förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv. - Låt Arbetsförmedlingen syssla med förmedling av jobb, inget annat, säger Carina Lindfelt.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna välja”

LOV Socialdemokraternas utspel om att slopa LOV hotar valfriheten inom hemtjänsten i Jönköping. Vilbert Soleymanian driver hemtjänstföretaget Basic Care Unit och är kritisk:- 25 % av vårdtagarna i Jönköping har valt någon annan utförare än kommunen. Räknar vi också med de som aktivt valt kommunen som utförare rör det sig om ännu fler – ska vi ta ifrån dem deras rätt att välja? Undrar Vilbert Soleymanian, vd Basic Care Unit.
NYHET Publicerad:

Långsam återhämtning i Jönköpings län

KONJUNKTUR Återhämtningen bland företagen i Jönköpings län fortsätter, men det går långsamt. Förväntningarna på det kommande halvårets produktion ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Tillväxten hämmas bland annat av underliggande problem på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Utan företag inga jobb – lunchföredrag med Annie Lööf

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Under ett lunchföredrag befann sig Annie Lööf på Svenskt Näringslivs regionkontor i Jönköping för att berätta om Centerpartiets jobbskaparlinje för lokala företagare, men även för att samtala om den starka industrin som finns i Jönköpings län och den framväxande tjänstesektorn som börjar komma. Hon ville även få företagarnas insyn i vad som krävs för att vi ska kunna behålla en ökad tillväxt och få ett ännu bättre näringsliv i Sverige.
NYHET Publicerad:

Äldre slåss för sin hemtjänst

KONKURRENS I Jönköping har hemtjänsten blivit en het potatis sedan ett socialdemokratiskt kommunalråd i en debattartikel gjort klart att hon vill slopa valfriheten för de äldre. ”Det är åt helskotta rent utsagt. Jag hoppas att det inte går igenom”, säger pensionären Sewe Lundgren som själv har valt företaget Stormtrivs.
NYHET Publicerad:

Tappar placering – ändå bäst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Habo fortsätter att vara bäst i länet på företagsklimat och hamnar på plats 11 i Svenskt Näringslivs årliga ranking över kommunernas företagsklimat.
Trots framgången finns plats för förbättring och hur detta ska ske stod i fokus när företagare och politiker möttes i Habo.
NYHET Publicerad:

Varför ska de äldre i Jönköping inte få välja oss, Elin Rydberg (S)?

DEBATT I Jönköpings-Posten (16 maj) skriver oppositionsrådet Elin Rydberg att Socialdemokraterna kommer att avskaffa dagens valfrihetssystem i äldreomsorgen, om det blir ett maktskifte i Jönköping efter nästa val. Men argumenten är svaga, och hon säger ingenting om hur det kommer att drabba de äldre. Det skriver hemtjänstföretagarna Åsa Stor, Vilbert Soleymanian och Pia Gisslen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

LFK: Tranås tappar 4 placeringar

FÖRETAGSKLIMAT 6 av 13 kommuner i Jönköping län ligger på topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet (LFK). Tranås är en av dem och slutar på plats 29, en försämring med 4 placeringar sedan förra året.
NYHET Publicerad:

Framtidsvision för ett LOV-företag

FRAMTIDSVISION Valfrihet inom äldreomsorgen är hett debatterat i Jönköping just nu. När Svenskt Näringsliv tog fram rapporten "Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt - en framtidsanalys av Jönköpings län" intervjuades ett antal personer kring sin vision inför framtiden. Det här är Åsa Storms, på Stormtrivs, vision för företaget utifrån en given framtidsvision.