Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kan besöksnäringen växa och utvecklas

FÖRETAGSAMHET Besöksnäringen växer så det knakar, inte minst i Kalmar län och på Öland. Många ungdomar får sitt första jobb i denna näring, som har som ambition att dubblera sin omsättning de kommande 10 åren, vilket betyder ca 100 000 nya jobb netto.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver långsiktiga villkor för trygg energiförsörjning

ENERGI Enigheten var påtaglig när ett trettiotal politiker och företagare samlades i Oskarshamn för samtal om kärnkraftens framtid. Nu behövs fasta spelregler och insikt om betydelsen av en långsiktigt robust energiförsörjning för företag och samhällsfunktioner.
NYHET Publicerad:

Sverige, gör som London och Berlin

ARBETSMARKNAD Vårbudget är nu presenterad. Ambitionerna i jobbpolitiken är höga: Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det är en tuff utmaning som kommer att kräva mer än 300 000 nya jobb.
NYHET Publicerad:

Avtalsförhandlingarna – Vad gäller?

AVTAL 2016 Under 2016 omförhandlas närmare 500 kollektivavtal och bara i mars-april berör det 2,3 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är förutsättningarna?
NYHET Publicerad:

Kommuner - Sluta slösa pengar - Ställ relevanta krav!

UPPHANDLING Vi vet att väl fungerande konkurrens är viktigt för att man ska kunna göra bra affärer och för att utvecklingen av bättre varor och tjänster ska fortgå. Tyvärr fungerar konkurrensen på den offentliga marknaden alldeles för dåligt. Det görs tusentals offentliga upphandlingar runt om i landet varje år. Många företag borde vara intresserade av att göra affärer med offentlig sektor.
NYHET Publicerad:

Framtiden är här!

FÖRETAGSAMHET Sätt ihop ett gäng unga och kreativa människor så kommer det att resultera i nya idéer och nya tankar. Det är precis det som Ung Företagsamhet handlar om. Framtidens idéer och framtidens entreprenörer får chansen att driva företag på riktigt.
NYHET Publicerad:

Lite ljus, värme och kärlek, då spirar tillväxten

GILLA #FÖRETAGSAMHET Planterar man ett frö i jorden gör man det med en önskan om att det ska växa, frodas och utvecklas. Precis så är det med företag. Det krävs rätt miljö, rätt förutsättningar och omtanke för att verklig tillväxt ska kunna skapas. Det krävs en engagerad entreprenör, en kommun som skapar grogrund och ett regelverk i som krattar manegen för tillväxt.
NYHET Publicerad:

Lemne: Succé för Gilla företagsamhet

WEBB-TV Carola Lemne, vd, sammanfattar i en studiointervju kampanjen Gilla #företagsamhet med orden: ”Den är enormt positivt mottagen.”
NYHET Publicerad:

Gilla #företagsamhet

FÖRETAGSAMHET Lena Ovesson är en 58-årig företagsledare som är huvudägare för industriföretaget Spring Systems i Torsås. Lena är även djupt engagerad i Torsås näringslivsutveckling och kommer främst sätta fingret på industriell utveckling på landsbygden och vikten av att ha god miljö- och personalpolitik.
NYHET Publicerad:

Företagsamma människor gör gemensam sak

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.
NYHET Publicerad:

Gilla #företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.
NYHET Publicerad:

Stigande företagsamhet från en låg nivå inom välfärdssektorn i Kalmar län

FÖRETAGSAMHET Under de senaste fem åren har antalet företagsamma inom välfärdssektorn vård, skola och omsorg ökat med 20 procent i Kalmar län. Som andel av befolkningen uppgår nu antalet företagsamma inom välfärdssektorn till 2,5 personer per 1 000 invånare i länet. Trots ökningen är det endast två län som har en svagare företagsamhet inom välfärdssektorn.
NYHET Publicerad:

Elpriserna slår mot kunder och konsumenter

ENERGI Om all kärnkraft skulle stänga redan runt år 2020 skulle det bli mycket svårt att garantera stabila och trygga elleveranser i Sverige, särskilt under vinterhalvåret, och ett medel som då skulle kunna tas till är roterande bortkoppling av olika delar av landet.
NYHET Publicerad:

Viktigt att lyssna in signalerna

ARBETSRÄTT En handelsresande i transporter med fokus på att göra nytta för de olika medlemmar som finns inom organisationen. Det är vardagen för Johan Ericson som är rådgivare och förhandlare på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i Småland/Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef för Ung Företagsamhet i Kalmar län

UNG FÖRETAGSAMHET Anna Hofvergård ny regionchef för Ung Företagsamhet i Kalmar län. Uppvuxen i Gnosjö i en riktig entreprenörfamilj och brinner för entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

Modigs företagshistoria

FÖRETAGSAMHET Familjeföretaget Modig Machine Tools är inte bara framvuxet ur en känsla för teknik, utan med småländsk envetenhet och framåtanda, under snart 100 år skulle vi annars inte flyga över Atlanten i kabiner som hålls samman av spant tillverkade i Virserummaskiner.
NYHET Publicerad:

Här mäts tjugo meter med en marginal på tre tusendels millimeter

FÖRETAGSAMHET Den som möter David Modig känner snart att han tycker om sitt jobb. Att nå framgång är nog bra, att exportera till tillväxtländer jorden runt likaså. Men roligast är att skapa nya möjligheter, foga samman en maskin som verkligen producerar stommen till en flygplansvinge med precision på tre tusendels millimeter över en tjugometerssträcka.
NYHET Publicerad:

Kommuner: Sluta slösa pengar - Ställ relevanta krav!

UPPHANDLING Vi vet att väl fungerande konkurrens är viktigt för att man ska kunna göra bra affärer och för att utvecklingen av bättre varor och tjänster ska fortgå. Tyvärr fungerar konkurrensen på den offentliga marknaden alldeles för dåligt. Det görs tusentals offentliga upphandlingar runt om i landet varje år. Många företag borde vara intresserade av att göra affärer med offentlig sektor.
NYHET Publicerad:

"Om företagsamma människor inte finns där du bor, vad blir kvar då?"

JOBBSKAPARPODDEN Vad kan man lära sig av företagsamma människor? Varför måste fler inse deras betydelse? Och vad är egentligen jobbskapandet i grunden ett resultat av? I det här nyårsavsnittet av Jobbskaparpodden är det ombytta roller: producenten Gustav Skogens intervjuar programledaren Sussi Yildiz Dag.
NYHET Publicerad:

– Att investeringarna förmodligen kommer att öka är en bra signal kring utveckling och framtidstro.

FÖRETAGARPANELEN Kalmar län ligger något högre i utvecklingen än rikssnittet.