Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

För en bättre skola krävs högre lärarstatus

SKOLRESULTAT Svenskt Näringsliv har tagit fram ett antal reformförslag som är av särskild vikt för den framtida konkurrenskraften och företagsamheten. Ett av reformförslagen rör utbildning – en verklig framtidsfråga.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt År!

2014 var utnämnt till ”Supervalår” med val till Europa, Riksdag, Landsting och Kommun. När röken skingrats efter valrörelserna så fanns det ont om vinnare och ett mycket osäkert parlamentariskt läge på många håll och kanter i landet.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt År!

2014 var utnämnt till ”Supervalår” med val till Europa, Riksdag, Landsting och Kommun. När röken skingrats efter valrörelserna så fanns det ont om vinnare och ett mycket osäkert parlamentariskt läge på många håll och kanter i landet.
NYHET Publicerad:

Kalmar läns företagare: Stäng inte Bromma flygplats!

INFRASTRUKTUR Över hälften av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Kalmar län anger att Bromma flygplats är mycket eller ganska viktig för företagets möten och kontakter. Knappt hälften anser att en nedläggning skulle påverka det egna företaget negativt.
NYHET Publicerad:

LO svartmålar visstidsanställningar

ARBETSMARKNAD Visstidsanställningar fungerar som en språngbräda till fasta jobb för unga. Men anställningsformen utmålas av arbetarrörelsen som arbetsmarknadens främsta gissel. LO:s agerande riskerar att sätta stopp för den positiva jobbutvecklingen för unga, anser Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Stina Qubti – Kalmar läns mest företagasamma människa 2014

VINNARE Nu är det klart vem som är Kalmar läns mest företagsamma människa 2014 – Stina Qubti. Med stort driv har Stina Qubti väckt nytt liv i urvuxna klädesplagg och i Västervik.
NYHET Publicerad:

Böda camping beroende av visstidare

ARBETSMARKNAD "För oss är det väldigt viktigt att ha bra möjligheter att visstidsanställa och vi behöver dessutom slippa de nuvarande begränsningarna. Utan visstidare får vi inte den nödvändig flexibilitet", säger Anna Barkevall på Böda Sand på norra Öland.
NYHET Publicerad:

Svårt att rekrytera

KOMPETENS Hälften av företagen i Kalmar län uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera nya medarbetare. Bristande yrkeserfarenhet, utbildning och arbetslivserfarenhet anges som huvudorsakerna.
NYHET Publicerad:

Fler än storföretag är beroende av företagsklimatet

SAMARBETE För att affärerna på Bil Karlsson ska gå bra krävs ett gott företagsklimat i Emmaboda. Inte bara för den egna verksamheten utan även för de övriga företagen på orten. Kunderna till bilverkstaden pendlar ofta från andra orter och lämnar in bilen under arbetsdagen.
NYHET Publicerad:

”En bra idé räcker inte!”

FÖRETAGARE Ska arbetstillfällena bli fler krävs det också att företagen blir fler. Kan företagandet börja i tidig ålder finns goda förutsättningar för en företagsam framtid. En bra idé räcker inte – det krävs en entreprenör också!
NYHET Publicerad:

Finalist Stina Qubti

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kalmar län är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Stina Qubti!
NYHET Publicerad:

Finalist Mikael Lindgren

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kalmar län är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Mikael Lindgren!
NYHET Publicerad:

Finalist Lena Ovesson

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kalmar län är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Lena Ovesson!
NYHET Publicerad:

Finalist Patrick Johansson

Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kalmar län är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Patrick Johansson!
NYHET Publicerad:

Vem blir Årets mest företagsamma människa i Kalmar län? Rösta!

UTMÄRKELSEN De fem finalisterna till utmärkelsen Årets mest företagsamma människa i Kalmar län är alla personer som skapar jobb, utvecklar, vågar och ser möjligheter. Här nedan finns länkar till mer information om dem och glöm inte att gå in och rösta!
NYHET Publicerad:

Finalist Patrik Rees

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kalmar län är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Patrik Rees!
NYHET Publicerad:

Fem företagsamma finalister - Rösträkning pågår!

UTMÄRKELSE  Årets mest företagsamma människa i Kalmar län 2014 är en person som skapar jobb och möjligheter för fler. För några veckor sedan uppmanade vi alla att nominera kandidater till vår utmärkelse. Är du företagsam och avgör vem som vinner? Om du motiverar ditt val kan du vinna en surfplatta mini.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen i Kalmar län tar inte fart

KONJUNKTUR Företagen i Kalmar län har en dystrare framtidstro än många andra län i Sverige när det gäller konjunkturen. Allvarligast är att många företag tror på färre anställda det närmsta halvåret och att det är ett litet antal som tror på ökade investeringar. Fortsatt osäkerhet i omvärlden påverkar framtidsbilden.
NYHET Publicerad:

Juryarbetet är igång

FÖRETAGSAMHET Stort tack för alla nomineringar till Kalmar läns mest företagsamma människa! Nu börjar juryns arbete att ta fram fem finalister. Håll ögonen på hemsidan. Det dröjer inte länge innan röstningen börjar och du kan rösta fram Kalmar läns mest företagsamma människa.
NYHET Publicerad:

Upphandling en chans till affärer

Det finns ingen tillförlitlig statistik men det offentliga upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis ca 800 miljarder. En affärsmöjlighet för många företag.