Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sänkt ROT-avdrag kan ge arbetslöshet till vintern

BYGGMARKNADEN Unga killarna har aldrig upplevt en vinter utan jobb. Det var ju vanligt förr, att man fick gå permitterad ett par månader, men nu har vi jobb året runt. Och alla svartjobbarna har försvunnit.
NYHET Publicerad:

Attraktivitet är avgörande

TILLVÄXT Det är glädjande att vi på senare tid kunna läsa på insändarsidorna om att företrädare för såväl industrin som för handeln i Oskarshamn gjort gemensam sak och värnar attraktivitetens betydelse för affärsutveckling, rekryteringsmöjligheter och nyetableringar.
NYHET Publicerad:

”Regeringens skattechock slår mot företag och ungdomsjobben”

UNGDOMAR I dagarna inleder regeringspartierna samtal inför vårpropositionen i april. Det saknas inte höga ambitioner i jobbpolitiken. Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur knappt 500 000 nya jobb.
NYHET Publicerad:

Hur är företagsklimatet? 

FÖRETAGSKLIMAT I Kalmar län har drygt 2500 företagare nu möjlighet att betygsätta sin kommun när det gäller företagsklimatet. Vår årliga enkät är utskickad och i år även till kommunfullmäktigeledamöterna i länets samtliga kommuner.
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet har en del med strukturella förändringar att göra

Kvinnors företagsamhet har stadigt ökat de senaste tio åren och i år når en toppnotering.
NYHET Publicerad:

Sprudlande företagsamhet

MÄSSA Under torsdagen höll UF i Kalmar län sin regionala mässa. Evenemanget som hölls i Kalmar Sportcenter lockade ca 400 unga UF-företagare att ställa ut med sina 134 UF-företag. Här hade besökarna chansen att möta Sveriges framtid!
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet ökar

FÖRETAGSAMMA Sedan början av 2000-talet har företagsamheten långsamt ökat i relation till befolkningen i arbetsför ålder i Kalmar län. Uppgången fortsatte förra året men det finns flera utmaningar. Andelen äldre företagsamma i länet är högst i Sverige vilket kan ses som både problem och potential.
NYHET Publicerad:

Vi behöver många anställningsformer

STUDENTMEDARBETARSYSTEMET "Ingen enskild anställningsform kan vara lösningen på arbetsmarknadens alla utmaningar. Med ett större utbud av olika anställningsformer är chansen större att någon av dem passar såväl individen som arbetsgivaren. Det är därför studentmedarbetarsystemet är viktigt." Det skriver vår före detta medarbetare Christoffer Hökmark i en avslutande artikel efter sin tid hos oss – vi säger lycka till i framtiden!
NYHET Publicerad:

Utan vinst blir det färre jobb

GRÖN SHOPPING Vinst är en förutsättning för expansion och tillväxt. Det har Stina Qubti lärt sig i takt med att hennes företag  växt sig allt större. "Jag har fått en större insikt i att pengar spelar roll. Utan vinst kan vi inte skapa jobb och fortsätta utveckla konceptet", säger Stina Qubti, vd Busfrö Nytt&Bytt AB.
NYHET Publicerad:

Behovet styrde när industrin byggde egen skola

MATCHNING En attraktiv utbildning framtagen av industrin lockar inte bara elever utan också arbetsgivare till orten. Engagerade lärare, samverkan med näringslivet och ett väl fungerande system för praktikplatser gör att eleverna på Etec snabbt kommer ut i arbetslivet. Nu kan delar av skolan riskera nedläggning.
NYHET Publicerad:

2000 miljarder i lön

JOBBA MED LÖNEN! Så mycket lägger arbetsgivarna i Sverige på löner varje år. Hur kan man jobba med lönesättningen för att utveckla verksamheten?
NYHET Publicerad:

Det ska vara lätt att göra rätt!

LOU Upphandlingsfrågorna får ofta lågt betyg när företagare svarar på frågor om hur de upplever företagsklimatet. Vad beror det på?
NYHET Publicerad:

Ny medarbetare i regionen

FÖRSTÄRKNING I februari börjar Johnny Rönnfjord som bitr. regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar- och Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Fastighetsmarknaden viktig för jobben

TILLVÄXT Rekryteras ny personal förväntar man sig att de ska ha någonstans att bo. Att enkelt få en bostad är inte en självklarhet på alla orter vilket riskerar att dämpa tillväxten. Fastighetsbolaget Kuststaden ser ljust på framtiden och vill växa med Oskarshamn.
NYHET Publicerad:

För en bättre skola krävs högre lärarstatus

SKOLRESULTAT Svenskt Näringsliv har tagit fram ett antal reformförslag som är av särskild vikt för den framtida konkurrenskraften och företagsamheten. Ett av reformförslagen rör utbildning – en verklig framtidsfråga.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt År!

2014 var utnämnt till ”Supervalår” med val till Europa, Riksdag, Landsting och Kommun. När röken skingrats efter valrörelserna så fanns det ont om vinnare och ett mycket osäkert parlamentariskt läge på många håll och kanter i landet.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt År!

2014 var utnämnt till ”Supervalår” med val till Europa, Riksdag, Landsting och Kommun. När röken skingrats efter valrörelserna så fanns det ont om vinnare och ett mycket osäkert parlamentariskt läge på många håll och kanter i landet.
NYHET Publicerad:

Kalmar läns företagare: Stäng inte Bromma flygplats!

INFRASTRUKTUR Över hälften av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Kalmar län anger att Bromma flygplats är mycket eller ganska viktig för företagets möten och kontakter. Knappt hälften anser att en nedläggning skulle påverka det egna företaget negativt.
NYHET Publicerad:

LO svartmålar visstidsanställningar

ARBETSMARKNAD Visstidsanställningar fungerar som en språngbräda till fasta jobb för unga. Men anställningsformen utmålas av arbetarrörelsen som arbetsmarknadens främsta gissel. LO:s agerande riskerar att sätta stopp för den positiva jobbutvecklingen för unga, anser Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Stina Qubti – Kalmar läns mest företagasamma människa 2014

VINNARE Nu är det klart vem som är Kalmar läns mest företagsamma människa 2014 – Stina Qubti. Med stort driv har Stina Qubti väckt nytt liv i urvuxna klädesplagg och i Västervik.