Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Framtidsmöte i Kalmar samlade företagare och beslutsfattare

FRAMTID När det kommer till tillväxt så är det företagen som skapar den. Men det förutsätter att politiken skapat förutsättningar för både företagsamhet och kompetensförsörjning. Under årets framtidsmöte i Kalmar diskuterade därför representanter från näringslivet, politiken och Linnéuniversitetet utmaningar och möjligheter för länet.
NYHET Publicerad:

Företagen har svårt att rekrytera medarbetare

REKRYTERING Vartannat företag har svårt att rekrytera nya medarbetare, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt. Den vanligaste orsaken är brist på personer med yrkeserfarenhet. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Eilon Fransson, nygammal medarbetare i Kalmar län

NY TF REGIONCHEF I KALMAR Christina Fosnes - regionchef i Kalmar län, kommer på grund av politiska uppdrag att jobba med interna aktiviteter till den 1 oktober.
NYHET Publicerad:

Byggnads varslar om strejk

STREKVARSEL Risken för strejk är stor den 1 april när Byggnads nu varslar om stridsåtgärder för en mansdominerad yrkeskår vars lägsta lön är 24 500 kronor och medellönen ligger runt 30 0000 kronor.
NYHET Publicerad:

Från Kalmar till Miami Heat på UF-mässa

NÄRINGSLIVSFRUKOST I samband med att Ung Företagsamhet i Kalmar län firade 20-års jubileum och unga företagare ställde ut i den regionala mässan arrangerade Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet en välbesökt näringslivsfrukost.
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet växer

FÖRETAGSAMHET Trots tämligen svag tillväxt växer kvinnors företagsamhet fortsatt snabbare än den generella i Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning behövs för bättre matchning

KOMPETENS Kompetensförsörjning är oerhört viktigt om man frågar näringslivet. Var femte rekrytering misslyckas. Från företagen finns en stark efterfrågan på yrkesutbildad personal. Ändå genomförs bara ett fåtal av de YH-utbildningar som söks och efterfrågas.
NYHET Publicerad:

Investeringarna väntas öka i Kalmar län

KONJUNKTUR Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga.
NYHET Publicerad:

Kalmar län under riksgenomsnittet

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Idag den 27 januari presenterar Svenskt Näringsliv resultatet från enkäterna om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Enkäterna ligger till grund för den ranking av kommunernas företagsklimat som i år presenteras den 6 maj.
NYHET Publicerad:

Småländsk jobbpakt ser dagens ljus

YRKESANSTÄLLNING Trä- och möbelföretagen, TMF, och GS-facket slöt i oktober ett yrkesintroduktionsavtal som ger branschföretag möjligheten att anställa unga under 25 till reducerad lönekostnad. I Småland satsas det nu på ett projekt för att få in unga i arbete via det nya avtalet.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt Företagsamt 2014!

GOD JUL Tack alla ni som på olika sätt bidragit till att Kalmar län blivit mer företagsamt under det gångna året! Vi har haft flera hundra samtal runt om i länet som handlat om att hitta rätt kompetens, regelkrångel, osund konkurrens, hur samverkan mellan skola och näringsliv ska kunna bli bättre, vad som krävs för att driva företag inom vård, skola och omsorg med hög kvalitet, attityder till företagande, ungdomsarbetslöshet, de inlåsningseffekter LAS medför, skatter, upphandlingsfrågor etc. etc. Samtalen har varit uppskattade och engagemanget har varit stort!
NYHET Publicerad:

Årets vinnare

FÖRETAGSAMMA Stort grattis till Anna Barkevall, Böda Sand AB, som bland de fem finalister fick flest röster till årets utmärkelse av Kalmar läns mest företagsamma människa 2013.
NYHET Publicerad:

Fler jobb önskas

ARBETSMARKNAD Inför valåret 2014 pratar politiker om att fler jobb är den stora utmaningen. Men vi måste komma bort från tron att politiker kan fixa jobben. Det kan de inte. Men de kan fixa förutsättningarna för företagen, sa Urban Bäckström när han samtalade med företagare i Kalmar.
NYHET Publicerad:

Välj vinnare - finalister för Kalmar län utsedda!

FÖRETAGSAMMA Nomineringarna var många och nu återstår fem finalister. Alla fem är personer som skapar jobb och möjligheter för fler, gör idéer till verklighet, utvecklar vår region och inspirerar andra.
NYHET Publicerad:

Ta språnget till att bli en ingenjör

KONKURRENSKRAFT Tekniksprånget är ett initiativ från näringslivet och drivs på uppdrag av regeringen av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Via Tekniksprånget satsar Sveriges företag och regering tillsammans för att bevara ingenjörstraditionen och stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Det gäller att vara hållbar

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS Smurfit Kappa är marknadsledande inom förpackningar och utsågs nyligen till Årets förpackare 2013. Med digital teknik har en gammal bransch förnyats och idag finns 400 fabriker i världen.
NYHET Publicerad:

Hopp för gröna näringar

ENTREPRENÖRSKAP Vid ett samtal i Gamleby handlar det om en gammal bransch som utvecklats och blivit konkurrenskraftig genom att använda innovativ högteknologi; mjölkrobotar. Tekniken till trots är det en bransch som står inför många utmaningar som den bara delvis kan påverka.
NYHET Publicerad:

Rickard visade banken att hans idé var bärkraftig och långsiktigt lönsam

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS Rickard Härnström var 30 år och lantbruksutbildad servicetekniker, när han stod inför ett val; att anställa eller anställas. Det är sex år sedan och han valde den utmanande vägen – att bli företagare. De tre första bankmännen ruskade på sina huvuden åt hans kalkyler.
NYHET Publicerad:

Företagsamma människor behövs överallt

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS Hur hänger ett anrikt företag som JOAB Recycling AB med decennium efter decennium? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Det var några av frågorna som gymnasieelever, lärare och Ung Företagsamhet (UF) diskuterade med politiker när de samlades för ett samtal hos JOAB i Blomstermåla.
NYHET Publicerad:

Livsmedelshandlare möter ständigt stora förändringar i omvärlden

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS Under femton år har Catharina Grundström och hennes man drivit Ica Maxi i Kalmar. Femton år där hon hela tiden mött stora förändringar i sin omvärld.