Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Juryarbetet är igång

FÖRETAGSAMHET Stort tack för alla nomineringar till Kalmar läns mest företagsamma människa! Nu börjar juryns arbete att ta fram fem finalister. Håll ögonen på hemsidan. Det dröjer inte länge innan röstningen börjar och du kan rösta fram Kalmar läns mest företagsamma människa.
NYHET Publicerad:

Upphandling en chans till affärer

Det finns ingen tillförlitlig statistik men det offentliga upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis ca 800 miljarder. En affärsmöjlighet för många företag.
NYHET Publicerad:

Nominera Kalmar läns mest företagsamma människa 2014

FÖRETAGSAMHET Nomineringarna trillar in till årets omgång av Kalmar läns mest företagsamma människa 2014. Men vi är helt säkra på att det finns fler!
NYHET Publicerad:

Bygg vidare på vår välfärd

DEBATT Riksdagsvalet visade tydligt att det inte finns något mandat för stora återställare i politiken. Väljarna röstade varken för skattehöjningar, stopp för valfrihet i välfärden eller fler regleringar på arbetsmarknaden. De allra flesta vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land. Det skriver Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv och Eilon Fransson, tf regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar.
NYHET Publicerad:

Nominera den du tycker är Kalmar läns mest företagsamma människa

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA Utan personer som vågar ta risker och satsa på sina idéer skapas inga företag och nya jobb. Det är företagsamma människor som ihärdigt fortsätter kämpa för att göra sin dröm till verklighet.
NYHET Publicerad:

Kommunens svar påverkar företagsklimatet

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Tidningen Östran visar att Mönsterås kommun är snabbast i länet när det gäller att svara på email från privatpersoner. Det är inget som förvånar eftersom kommunen har det bästa företagsklimatet i länet enligt företagen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en ny reformvåg

VALET Snart tillträder en ny regering. Dess viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Det skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Berlin och Göteborg från Kalmar

INFRASTRUKTUR Nu har två nya flygförbindelser startat från Kalmar Öland Airport. Berlin och Göteborg är de nya direktlinjerna från Kalmar med det brittiska flygbolaget BMI regional.
NYHET Publicerad:

En intensiv debatt är ett sundhetstecken

VAL 2014 Demokrati är ett stort ord. Kanske kan det ibland kännas lite väl stort och högtidligt. Men när vi tänker efter står det klart att det är bara i länder som vårt man har den typen av tankar. Vi är lyckligt lottade som har möjligheten att välja vem som ska representera oss i allmänna val. Det är en sliten sanning - men icke desto mindre en sanning.
NYHET Publicerad:

Servicebranschen skapar jobben!

RUT Allt fler får sitt första arbete i besöksnäring, restaurangbranschen eller hemservice. Branscherna växer och ger fler möjlighet till de viktiga instegsjobben i Kalmar län ökade användningen av RUT med 19 procent på ett år.
NYHET Publicerad:

Förenkla i Västervik

SERVICE Företagsklimatet är A och O för kommunerna. I Västervik har man tagit ett initiativ till att förenkla för företagen. I en utbildning för kommunala tjänstemän och politiker med namnet ”Förenkla – helt enkelt” ska kommunen bli ännu bättre på att ge bra service till företagen.
NYHET Publicerad:

Hur skapas fler jobb i Kalmar län?

VALET 2014 Det är nu sista veckan innan valet. Vi besökte valstugorna i Kalmar och frågade om politikernas syn på näringslivsfrågor och vad de vill göra för att skapa fler jobb i länet och i Sverige.
NYHET Publicerad:

Dueller på Larmtorget

FÖRETAGARPERSPEKTIVET Debatten på Larmtorget i Kalmar handlade på många sätt om företagens villkor. Partiföreträdarna på scen fick utmana en valfri kollega vilket gjorde att laddningen var hög genom hela debatten.
NYHET Publicerad:

Styrelsearbetet en väg till framgång

UTVECKLINGSKRAFT För företagen är ett aktivt och effektivt styrelsearbete många gånger nyckeln till framgång.
NYHET Publicerad:

Fler inträdesjobb förbättrar matchningen

DÖRRÖPPNARE Om företag inte kan anställa personal på kortare tidhorisont är risken att man låter bli att expandera när försäljningen ökar. Visstidsanställningar fungerar ofta som en ”fot in” på arbetsmarknaden för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar. Fler inträdesjobb är också viktiga för att matchningen på svensk arbetsmarknad ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Högsby backar

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT När 68 företagare sätter betyg på företagsklimatet i Högsby är det mycket som kan förbättras. Kommunens service, upphandling, dialog mellan kommunledning och företagare samt kommunens information får underkänt. Infrastrukturen får också låga betyg precis som i hela Kalmar län. Dock upplevs att tele- och IT-nätet har blivit bättre. Medias och skolans attityder till företagande får också betydligt bättre betyg än tidigare.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Kommunal barnteater

KONKURRENS Alla gillar när något är gratis. Slipper man betala för något man vill ha så är det självklart att föredra. Men i själva verket är det sällan något verkligen är gratis. När kommunen bjuder på barnteater är det naturligtvis inte deras pengar utan skattebetalarnas pengar man är generös med.
NYHET Publicerad:

Kommuners kravställning försvårar för företagen

KONKURRENS Svenskt Näringslivs granskning visar att lagen om valfrihet inneburit positiva effekter på utbudet av välfärdstjänster. Osäkerheten kring vad som ska följas upp gör att kravställningen från kommunen blir alldeles för krånglig. Nästan nio av tio krav rörde hur verksamheten skulle bedrivas – enbart en procent vilka resultat som skulle uppnås.
NYHET Publicerad:

EU och USA i ny förhandlingsomgång för transatlantiskt partnerskap

FRIHANDELSAVTAL Nyligen avslutades den sjätte förhandlingsrundan mellan USA och EU kring handelsavtalet TTIP. Frihandelsavtalet syftar till att öka integrationen mellan de stora ekonomierna och på det viset förenkla och öka handeln. Genom att enas om ett antal standarder kan man undanröja det merarbete som snarlika regelverk skapar för ett exporterande företag.