Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Många världar samlade på ett ställe

SOMMARJOBB För ”Att göra sagor till verklighet” behöver Astrid Lindgrens Värld, engagerad personal som tar hand om gästerna och gör deras besök så speciellt som möjligt.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sätt rätt pris på personlig assistans

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver Brukartorget AB i Färjestaden – ett företag med 130 anställda, som utför personlig assistans åt brukare i fem kommuner på Öland och i södra Kalmar län. Jag startade företaget för elva och ett halvt år sedan, i ilska över att jag inte tyckte att min dotter, som råkat ut för en olycka, fick det stöd hon kom att behöva dagligen". Det skriver Lena Norlander, ägare och verksamhetschef i Brukartorget AB.
NYHET Publicerad:

Ändrade visstidsregler hotar jobb på landsbygden

FÖRETAGSBESÖK Att driva företag i glesbygd är en konstform i sig, och en krävande utmaning för Ann-Sofie Lindström, Persnäs Allstäd AB i Löttorp på norra Öland. Och med ett samlat hot från försämrat RUT-avdrag, höjd bensinskatt och skärpta regler för visstidsanställningar är hon orolig för framtiden.
NYHET Publicerad:

Snart nalkas en ljus framtid

GÄSTKRÖNKA ”Det är snart juni och det innebär att 560 elever på gymnasiet i Kalmar län snart har drivit klart sina UF-företag i år. Detta innebär att de fått med sig livskunskap och erfarenheter de kommer ha stor nytta av i framtiden, oavsett om det gäller på det privata planet eller på det yrkesmässiga, oavsett om de blir anställda eller om de någon gång startar egen verksamhet.” Det skriver Tobias Carlsson, regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Yrkesintroduktion öppnar för rekrytering

REKRYTERING Trots nedläggningar och driftsinskränkningar i branschen under senare år, har den manuella glasindustrin svårt att hitta ny kompetent personal, när de äldre går i pension. "Jag hoppas att YI-programmet får vara kvar. I så fall fortsätter vi gärna att anställa flera", säger Eva-Marie Hagström, vd Målerås Glasbruk.
NYHET Publicerad:

Spänning när resultatet presenteras

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpptes resultatet för enkäten angående företagsklimatet i länets alla kommuner. Detta är något som många politiker och tjänstemän väntat på med spänning. Förväntningarna är högt ställda och intresset väldigt stort.
NYHET Publicerad:

Minskade ROT-avdrag, förändringar i RUTreglerna, höjda skatter på drivmedel och kanske framförallt höjningen av arbetsgivaravgiften oroar företagen.

KONJUNKTUR Företagen i Kalmar län har sett en något bättre utveckling det senaste halvåret när det gäller konjunkturen. Fyra av 10 företag har högre produktion nu medan två av 10 signalerar att det är något sämre än i höstas. Framtidstron är också positiv och en förväntad tillväxt på tre procent nationellt på årsbasis är bättre än på länge.
NYHET Publicerad:

Ankarsrum Motors AB vill ständigt bli bättre

UTBILDNING ”Vi ser en stor utmaning i allt tuffare konkurrens från Sydostasien och Östeuropa. Vi måste bli effektivare.” Det säger vd Thomas Håkansson på Ankarsrum Motors AB, som ingår i 2015 års utvecklingsprojekt Produktionslyftet, som han hoppas visar en värdeskapande väg in i framtiden.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen långsamt uppåt i länet

KONJUNKTUR Företagen i Kalmar län har sett en något bättre utveckling det senaste halvåret när det gäller konjunkturen. Fyra av 10 företag har högre produktion nu medan två av 10 signalerar att det är något sämre än i höstas. Framtidstron är också positiv och en förväntad tillväxt på tre procent nationellt på årsbasis är bättre än på länge.
NYHET Publicerad:

En outnyttjad resurs för alla små orter

FÖRETAGSAMMA Mikael Lindgren, VD på Färggrossen i Nybro, vill växa med orten och vara en positiv kraft för bygden. Med nära band till idrotten och andra ideella rörelser hoppas man kunna frigöra Nybros potential.
NYHET Publicerad:

Sänkt ROT-avdrag kan ge arbetslöshet till vintern

BYGGMARKNADEN Fredrik Bladås, på Kustbygg Group AB i Oskarshamn, är orolig för hur 2015 ska utveckla sig om sänkningen av ROT-avdraget blir verklighet. "Det har funnits en trygg och stabil privatmarknad  under några år, men den riskerar att rivas upp, säger han.
NYHET Publicerad:

Attraktivitet är avgörande

KOMMENTAR Det är glädjande att vi på senare tid kunna läsa på insändarsidorna om att företrädare för såväl industrin som för handeln i Oskarshamn gjort gemensam sak och värnar attraktivitetens betydelse för affärsutveckling, rekryteringsmöjligheter och nyetableringar. Det skriver Johnny Rönnfjord, biträdande regionchef.
NYHET Publicerad:

”Regeringens skattechock slår mot företag och ungdomsjobben”

UNGDOMAR I dagarna inleder regeringspartierna samtal inför vårpropositionen i april. Det saknas inte höga ambitioner i jobbpolitiken. Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur knappt 500 000 nya jobb.
NYHET Publicerad:

Hur är företagsklimatet? 

FÖRETAGSKLIMAT I Kalmar län har drygt 2500 företagare nu möjlighet att betygsätta sin kommun när det gäller företagsklimatet. Vår årliga enkät är utskickad och i år även till kommunfullmäktigeledamöterna i länets samtliga kommuner.
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet har en del med strukturella förändringar att göra

Kvinnors företagsamhet har stadigt ökat de senaste tio åren och i år når en toppnotering.
NYHET Publicerad:

Sprudlande företagsamhet

MÄSSA Under torsdagen höll UF i Kalmar län sin regionala mässa. Evenemanget som hölls i Kalmar Sportcenter lockade ca 400 unga UF-företagare att ställa ut med sina 134 UF-företag. Här hade besökarna chansen att möta Sveriges framtid!
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet ökar

FÖRETAGSAMMA Sedan början av 2000-talet har företagsamheten långsamt ökat i relation till befolkningen i arbetsför ålder i Kalmar län. Uppgången fortsatte förra året men det finns flera utmaningar. Andelen äldre företagsamma i länet är högst i Sverige vilket kan ses som både problem och potential.
NYHET Publicerad:

Vi behöver många anställningsformer

STUDENTMEDARBETARSYSTEMET "Ingen enskild anställningsform kan vara lösningen på arbetsmarknadens alla utmaningar. Med ett större utbud av olika anställningsformer är chansen större att någon av dem passar såväl individen som arbetsgivaren. Det är därför studentmedarbetarsystemet är viktigt." Det skriver vår före detta medarbetare Christoffer Hökmark i en avslutande artikel efter sin tid hos oss – vi säger lycka till i framtiden!
NYHET Publicerad:

Utan vinst blir det färre jobb

GRÖN SHOPPING Vinst är en förutsättning för expansion och tillväxt. Det har Stina Qubti lärt sig i takt med att hennes företag  växt sig allt större. "Jag har fått en större insikt i att pengar spelar roll. Utan vinst kan vi inte skapa jobb och fortsätta utveckla konceptet", säger Stina Qubti, vd Busfrö Nytt&Bytt AB.