Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stora utmaningar väntar kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Förändringens vindar blåser över vår del av Småland. 11 av 20 kommuner i Kronobergs och Kalmar län har efter valet fått nya politiska ledningar. Det är många nya politiska konstellationer som bildats, och i vissa kommuner ställs det höga krav på förhandlingsförmågan hos partierna för att man ska lyckas nå tillräcklig majoritet i sina frågor.
NYHET Publicerad:

Elbrist hotar jobb i Kalmar län

ENERGIBEHOVET Vattenfall och Eon har gett nya besked om deras kärnkraftverk. Redan om fem år kan fyra av tio svenska reaktorer vara stängda. Det väcker oro för hur Sverige ska klara framtidens elförsörjning. Politiker i båda blocken bär ansvaret – nu måste de säkerställa trygga leveranser av el, för att värna svensk konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKAN Företagen efterfrågar stöd, råd och hjälp för att underlätta för medarbetarna att efter en sjukdomsperiod återgå i arbete – inte fler stenar på en redan tung börda, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Viktigt att jobba med lönen

SOMMARKRÖNIKAN Lön som ett verktyg att motivera medarbetare att göra ett bra jobb utvecklar också företagen. Och när företagen går bättre skapas fler jobb och mer välfärd. Det är det enkla budskapet på den löneturné som Svenskt Näringsliv arrangerat under året, skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Sluta prata om skitjobb

SOMMARKRÖNIKA Myggen bet mig så att delar av min hals svullnade upp till en enda stor röd kliande böld. Trädgrenar fastnade och slet hål i mina kläder och lämnade  skrapmärken på min hud när jag kämpade mig fram.  Jag var 15 år gammal och planterade träd. Det var mitt första riktiga sommarjobb och jag älskade det.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

"Det var svårt att veta hur mycket som fanns i folks garderober"

JOBBSKAPARPODDEN Hon ville skapa en fysisk mötesplats som skulle underlätta för småbarnsföräldrar att sälja urvuxna kläder och grejer vidare. I det här avsnittet berättar Kalmar läns mest företagsamma människa Stina Qubti om hur hennes längtan efter drömjobbet fick henne att starta eget. Vad hon inte hade räknat med var att hon hade prickat helt rätt vad gäller efterfrågan. På mindre än fem år har hennes koncept blivit en snabbväxande seconhand-kedja. Alla vill ha en egen Busfrö-butik i sin stad. 
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Många världar samlade på ett ställe

SOMMARJOBB För ”Att göra sagor till verklighet” behöver Astrid Lindgrens Värld, engagerad personal som tar hand om gästerna och gör deras besök så speciellt som möjligt.
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sätt rätt pris på personlig assistans

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver Brukartorget AB i Färjestaden – ett företag med 130 anställda, som utför personlig assistans åt brukare i fem kommuner på Öland och i södra Kalmar län. Jag startade företaget för elva och ett halvt år sedan, i ilska över att jag inte tyckte att min dotter, som råkat ut för en olycka, fick det stöd hon kom att behöva dagligen". Det skriver Lena Norlander, ägare och verksamhetschef i Brukartorget AB.
NYHET Publicerad:

Ändrade visstidsregler hotar jobb på landsbygden

FÖRETAGSBESÖK Att driva företag i glesbygd är en konstform i sig, och en krävande utmaning för Ann-Sofie Lindström, Persnäs Allstäd AB i Löttorp på norra Öland. Och med ett samlat hot från försämrat RUT-avdrag, höjd bensinskatt och skärpta regler för visstidsanställningar är hon orolig för framtiden.
NYHET Publicerad:

Snart nalkas en ljus framtid

GÄSTKRÖNKA ”Det är snart juni och det innebär att 560 elever på gymnasiet i Kalmar län snart har drivit klart sina UF-företag i år. Detta innebär att de fått med sig livskunskap och erfarenheter de kommer ha stor nytta av i framtiden, oavsett om det gäller på det privata planet eller på det yrkesmässiga, oavsett om de blir anställda eller om de någon gång startar egen verksamhet.” Det skriver Tobias Carlsson, regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Yrkesintroduktion öppnar för rekrytering

REKRYTERING Trots nedläggningar och driftsinskränkningar i branschen under senare år, har den manuella glasindustrin svårt att hitta ny kompetent personal, när de äldre går i pension. "Jag hoppas att YI-programmet får vara kvar. I så fall fortsätter vi gärna att anställa flera", säger Eva-Marie Hagström, vd Målerås Glasbruk.
NYHET Publicerad:

Spänning när resultatet presenteras

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpptes resultatet för enkäten angående företagsklimatet i länets alla kommuner. Detta är något som många politiker och tjänstemän väntat på med spänning. Förväntningarna är högt ställda och intresset väldigt stort.
NYHET Publicerad:

Minskade ROT-avdrag, förändringar i RUTreglerna, höjda skatter på drivmedel och kanske framförallt höjningen av arbetsgivaravgiften oroar företagen.

KONJUNKTUR Företagen i Kalmar län har sett en något bättre utveckling det senaste halvåret när det gäller konjunkturen. Fyra av 10 företag har högre produktion nu medan två av 10 signalerar att det är något sämre än i höstas. Framtidstron är också positiv och en förväntad tillväxt på tre procent nationellt på årsbasis är bättre än på länge.
NYHET Publicerad:

Ankarsrum Motors AB vill ständigt bli bättre

UTBILDNING ”Vi ser en stor utmaning i allt tuffare konkurrens från Sydostasien och Östeuropa. Vi måste bli effektivare.” Det säger vd Thomas Håkansson på Ankarsrum Motors AB, som ingår i 2015 års utvecklingsprojekt Produktionslyftet, som han hoppas visar en värdeskapande väg in i framtiden.