Karlstad

Drottninggatan 21

652 25 Karlstad

Tel: 054-14 27 70

Baktala inte enkla jobb

GÄSTKRÖNIKA Två olika områden har diskuterats i näringslivet det senaste året. Det första är utvecklingen i världens näst största ekonomi – Kina. Den rekordstora skuldsättningen i Kina och obalansen på den kinesiska fastighetsmarknaden är två orosmoln. Konsekvensen har blivit en ny ström av tillverkning som letar sig ”hemåt” från Kina till Europa.

Vad tycker de värmländska företagen om företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Nytt avsnitt i Nya Wermlands Tidningen Webb-TV serie ”Arbetsliv Värmland”. Programmet handlar om jämställda löner, SM i Ung Företagsamhet och det lokala företagsklimatet. Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv, berättar om Svenskt Näringslivs enkätsläpp där 1500 företag i Värmland har svarat.

Urban Svanberg
Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb
Läs Urban Svanbergs kommentar »
Sant och falskt om företagande i välfärden
Läs Urban Svanbergs kommentar »
Kraftigt ökade kostnader att anställa hotar ungdomsjobben
Läs Urban Svanbergs kommentar »

Backsourcing är Sveriges stora chans

ARBETSMARKNAD ”Sverige får svårt att utvecklas, vara oberoende eller klara välfärden utan en fungerande industri.” Det säger Erik Stenfors, Vd och koncernchef för börsbolaget HANZA.  ”Därför ska vi ta tillvara den unika möjligheten som nu finns att återindustrialisera Sverige”.

Karlstad, en destination olika andra

GÄSTKRÖNIKA Handeln i centrum har inte haft en jättebra utveckling på senaste tiden men trenden håller på att vända. Det satsas på stadskärnan i Karlstad idag – något vi ser framemot. Knappt en ledig butikslokal i centrum och planer på en ny galleria mitt i staden vittnar om att det går framåt. Konkurrensen är dock hård både från externa köpcentren och e-handeln och det gäller att hänga med i utvecklingen.

Det viktiga är att man gör något!

MITT FÖRSTA JOBB Var som cykelbud för en blomsterbutik i Sala och jag var 13 år gammal. Vi kallade det att ”skubba” och jag jobbade varannan vecka, under tre somrar. När jag ”skubbat” klart började jag istället jobba som butiksbiträde på Intersport i Sala under helger och lov – där jag bland annat fick stränga tennisracketar.

Möte med en entreprenör

SAMVERKAN Som egenföretagare och mor till två unga företagare tvekade Ingla Edhlund aldrig på frågan om att engagera sig i samverkan mellan grundskola och näringsliv. En del av Svenskt Näringslivs projekt ”Ung i framtiden”.

Elevens eller föräldrarnas gymnasieval?

SKOLA När niondeklassarna nu har valt gymnasieutbildning är det bara sex procent av föräldrarna som råder dem att läsa ett yrkesprogram, visar en undersökning. Motiveringen är att yrkesprogram begränsar valen för eleverna. – Det tyder på okunskap, och yrkesprogrammen leder många gånger direkt till jobb och ger en bra lön, säger Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Nya vägar för rekrytering

KOMPETENS Nytt avsnitt i Nya Wermlands Tidningen Webb-TV serie ”Arbetsliv Värmland”. Programmet handlar om arbetsmiljö, kompetens och vi får följa med på en näringslivsresa till Branäs. Deltar i programmet gör bla. Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Värmlands hopp i Yrkes-SM

YRKESUTBILDNING Den 11 – 13 maj är det yrkes-SM i Skåne. Yrkesskickliga ungdomar får mäta sina förmågor inom ett flertal yrken. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. En av värmlänningarna som tävlar är Martin Adolfsson, 20 år från Karlstad.

Medfinansiering slår mot jobb och företag

FÖRETAGARPANELEN Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. 79 procent av företagarna i Värmlands län uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.

Kritik mot myndighetsinformation

ARBETSMILJÖ Företagare är missnöjda med synen på arbetsgivare och menar att det påverkar regelverk och myndigheters kommunikation. – Våra medlemsföretag är helt beroende av sina medarbetare men det finns en del som glömmer det, säger Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Värmlandsföretag har svårt att rekrytera

REKRYTERINGSENKÄTEN Flera företag i Värmland uppger att de har haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. - Det är framförallt brist på personer med yrkeserfarenhet och bristande attraktivitet för vissa utbildningar som förklarar rekryteringssvårigheterna, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Med företagens glasögon

Att många söker sig ut på nätet för att få tag i information är känt sedan länge. Men hur väl tar kommunen tillvara på möjligheten att informera via sina hemsidor? En ny undersökning av Svenskt Näringsliv visar att värmländska kommuner är duktiga på att informera, men det finns också kommuner som är mindre bra.

8 000 möten i Värmland

#FÖRETAGSAMHET Nytt avsnitt i Nya Wermlands Tidningen Webb-TV serie ”Arbetsliv Värmland”. I programmet får vi följa med när ca 100 företagare och politiker samtalar om företagsklimatet i Värmland under en Walk&Talk. Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland, berättar om initiativet Gilla #Företagsamhet och om de 8 000 möten som ägde rum runt om i länet under mars månad.

Fackets orimliga krav på besöksnäringen

AVTAL 16 Avtalsrörelsen är igång, kollektivavtalen ska omförhandlas och totalt ska tre miljoner anställda få nya avtal. Resultatet kommer vara avgörande för att vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Peter Forslund, regionchef Visita Väst, ser stora utmaningar gällande lönekostnaderna för sina medlemmar.

100° Karlstad

Urban Svanberg Svenskt Näringsliv intervjuas av Jenny Strömstedt om företagens betydelse och tillväxt.

Slutspurt i avtalsrörelsen

AVTAL 16 Det är intensiva dagar som pågår under avtalsrörelsen, inte minst för Teknikföretagen. Den tuffa internationella konkurrensen märks allt tydligare och det är inte bara de stora exportföretagen som utsätts för prispress utan även små och medelstora företag. Lena Andersson, Rådgivare Teknikföretagen Region Mitt, ger en nulägesanalys.

En ekvation som inte går ihop

AVTAL 16 Det varnades för en brokig avtalsrörelse i förväg. Sedan LO-samordningen sprack tycks fack och arbetsgivare stå långt ifrån varandra och med olika förväntningar på vad avtalsrörelsen ska leda till. - Vi har stora utmaningar i denna avtalsrörelse och det skiljer sig en del från tidigare förhandlingar. För att våra medlemmar ska kunna vara konkurrenskraftiga och skapa tillväxt krävs flexibilitet. Facken påstår att det finns utrymme för stora lönepåslag något som få företag känner igen sig i, säger Anders Lenhoff, regionchef Almega Väst.

Branschen tas inte på allvar

FÖRETAGSAMHET Bröderna Mattias och Andreas Olsson driver ett antal restauranger i Arvika och Karlstad och genomför stora event som Svenska Rallyt och Arvika hamnfest. De vill se en bättre samsyn kring lokala föreskrifter och regler. - Det måste bli enklare att driva lokala evenemang, säger Mattias Olsson.

Fler företagsamma i Värmland

GILLA #FÖRETAGSAMHET Andelen företagsamma ökar starkt i Värmland för att nu uppgå till den nya toppnoteringen 10,5 procent. Det är sjätte året i rad med stigande företagsamhet för länet. Även bland länets kvinnor når företagsamheten en ny toppnivå. Företagsamheten i länet är dock fortfarande lägre än i de flesta andra svenska län. Det visar Svenskt Näringslivs nya rapport Företagsamheten Värmlands län 2016.

Gilla #företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.

Har kommunerna råd att vänta?

GÄSTKRÖNIKA Det var en vanlig höstdag när MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ringde och frågade om våra moduler kunde fungera bra som asylboenden. Där någonstans drog vi igång. Länsstyrelsen, Migrationsverket och ett flertal kommuner uppmanade och assisterade oss i ett stort projekt. Kommunerna behövde HVB- och asylboenden – Vi var redo att leverera. Idag väntar vi fortfarande på att den kommunala byråkratin ska komma till avslut.

Alla kan vara entreprenörer

FÖRETAGSAMHET Lena Bergström är uppvuxen i en småföretagarfamilj och hade klart för sig att inte gå samma väg till mötes. Men idag kan hon se hur entreprenörskapet har varit med hela tiden – bara att det har visat sig i olika former. Efter 16 år som ägare av Hotel FrykenStrand, som blivit en del av destination Sunne, är det dags för nya utmaningar.

Att anställa är naturligt – eller?

GÄSTKRÖNIKA För ungefär två år sedan öppnade jag City Trafikskola tillsammans med min kollega Joakim. Vi har hela tiden haft ambitionen att växa men har liten kunskap inom rekrytering, anställningsformer och ledarskap. Detta gör steget till att anställa längre och vi är oroliga för att göra fel.

Hälsosamt företagande

UNG FÖRETAGSAMHET De regionala mästerskapen i Ung Företagsamhet samlade drygt 750 elever och 290 UF-företag. Inne på Löfbergs Arena rådde hög entreprenörskapsanda under hela torsdagen och Årets UF-företag i Värmland korades.

En pool av kompetens

GÄSTKRÖNIKA Inom de närmsta tio åren finns det ett behov av 50 000 nya medarbetare inom restaurangbranschen samtidigt som allt färre söker sig till yrkesprogram på gymnasiet. Hur ska få vi tag på utbildad personal? Vi har tagit saken i egna händer.

Håller avtals-traditionen?

AVTAL 16 Nytt avsnitt i Nya Wermlands Tidningen Webb-TV serie ”Arbetsliv Värmland”. Programmet handlar om avtalsrörelsen 2016. Deltar i programmet gör bla. Håkan Zetterström VD på företaget RZ ZamPart i Karlstad, Peter Jeppsson vice VD Svenskt Näringsliv och Lena Andersson från Teknikföretagen.