Medarbetare

Sofia Sjöström

Regionchef
+46 8 553 430 72

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länen för Svenskt Näringslivs räkning.

Jacob Moroz

Projektledare

Praktiserar vid regionkontoret i Linköping

Linda Bergström

Informatör
+46 19 19 57 48

Administratör åt regionverksamheten, Stockholms län, Östergötlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebros län, Gotland och Sörmanland.

Oscar Brissle

Projektledare digitaliseringsfrågor

Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare

Malin Fredriksson

Administrativ konsult
+46 73 210 46 07

Arbetar centralt med att stötta verksamheten med allt ifrån ekonomi till marknadsföring

Linus Andersson

Försäkringskonsult

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna