Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonNyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där Jens Carlberg!

VAL 2014 Hör ytterligare en företagarröst om valets viktigaste frågor. Jens Carlberg, vd Södergrens Br. Metallindustri AB , ger sina svar på vad han anser ha störst betydelse för företagsamheten och vad han vill politiker skall fokusera på inför valet 2014.
NYHET Publicerad:

Jobba jämställt!

KRÖNIKA Vad ska du göra i höst? Den frågan får många ungdomar den här årstiden från släktingar och vänner. Svaret är sällan givet eller enkelt. Men valet av utbildning och yrke påverkar såväl individens förutsättningar och företagens rekrytering som jämställdheten i arbetslivet. Därför vill jag rikta mig särskilt till dig som är ung i denna sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Ta rapporten med en tunna salt”

ALMEDALEN Blev det så mycket bättre med privatiseringen inom äldrevården? Niklas Nordström, kommunalråd (S), Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och Annelie Nordström, Ordförande för Kommunal deltog i panelen när Kommunal släppte rapporten med samma namn under Almedalen.
NYHET Publicerad:

Det bör handla om kvalitet!

LOV Diskussionerna om välfärdsföretagen har varit het under våren. Vinst, kvalitet, lägsta pris och valfrihet är begrepp som slängts hit och dit i nästan alla de politiska debatterna, samt i den nationella och regionala dagspressen. Vad tycker egentligen de som finns bakom rubrikerna? De som faktiskt äger och driver de privata välfärdsföretagen. Vi tog oss till Eskilstuna och Anki Nytzell, VD på vårdcentralen Smedhälsan för att få veta.
NYHET Publicerad:

Staten tar för sig

KRÖNIKA När man lyssnar på debatten kan det ibland låta som att vi befinner oss i en omfattande privatiseringsvåg. Eller experiment som en del föraktfullt kallar det. Det har visserligen skett en del konkurrensutsättningar på senare år. Men det är inte det som är det främsta kännetecknet för den tid vi lever i.
NYHET Publicerad:

Hallå där Astrid Brissman!

VAL 2014 I vår artikelserie val 2014 har vi under våren interjuvat våra riksdagsledamöter och bett dem om svar på frågor som berör företgare. Naturligtvis vill vi även veta vad företagen anser vara valets viktigaste frågor. Möt här Astrid Brissman, vd Brissman Konsult AB, som ger sina svar på företagarfrågor inför valåret 2014
NYHET Publicerad:

Snedvriden bild av välfärdsföretag

LOV Debatten fokuserar på att hitta brister hos friskolor snarare än att lyfta fram drivkrafter som resulterar i höga studieresultat, nöjda elever, föräldrar och personal. Det anser affärsutvecklare Jan Vikström på Lärande i Sverige.
NYHET Publicerad:

Tar Robotarna över?

ALMEDALEN Vi står inför tröskeln till en ny "industriell revolution" menar forskare. Vad händer om och när revolutionen blir verklighet? Vad innebär arbetslinjen och full sysselsättning och vilka blir, som en följd av det, valfrågorna 2030? Dessa frågor ställdes under ett seminarium i Almedalen anordnat av Kairos future.
NYHET Publicerad:

Bristande matchningen är ett av Sveriges största samhällsproblem

ALMEDALEN "Tecknar ner dessa rader ett par timmar innan det är dags att återvända till fastlandet efter några intensiva dagar i Visby. Den så kallade politikerveckan har växt enormt sedan jag för säkert ungefär 20 år sedan för första gången satte min fot i Almedalen." Tobias Krantz, Svenskt Näringslivs chef för utbildning, forskning och innovation refflekterar över en vecka i Almedalen och arbetsmarknadens utmaningar.
NYHET Publicerad:

S-recept för minskad arbetslöshet

ALMEDALEN Arbetsmarknaden förändras snabbt. Kraven på en fungerande matchning ökar. Men som det ser ut idag tillsätts inte de lediga jobben. Det är en bild som delas av flera aktörer idag och också den bild som Ylva Johansson förmedlade under sitt frukostmöte i Almedalen idag.
NYHET Publicerad:

Kort väntan på nytt jobb för uppsagda tjänstemän

OMSTÄLLNING En mycket stor andel av de varslade och uppsagda tjänstemännen i det privata näringslivet kommer snabbt i arbete igen. Statistiken för förra året visar att nio av tio klienter hos TRR Trygghetsrådet i Östergötland hittade en ny anställning eller startade eget och att mediantiden låg på bara sex månader.
NYHET Publicerad:

Reellt hot mot 11 000 företag fick Vårdföretagarna att agera

LOV - Det finns ett reellt hot mot de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg i Sverige och därmed också mot deras 160 000 medarbetare. Vi måste ta det som politikerna säger på allvar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte ha vinstintressen inom välfärdssektorn och även hos Socialdemokraterna finns starka krafter med samma uppfattning.
NYHET Publicerad:

Tänka i nya banor och fördjupa dialogen

FRAMTIDSSPANING Att tänka i nya banor och att sedan våga förverkliga dessa tankar. Jacob Högfeldt tror att det en av de idéer som kan få Strängnäs att utvecklas till en ännu bättre kommun att bo och verka i. En annan är att fördjupa dialogen mellan näringslivet, politikerna och skolvärlden och att tydliggöra de respektive rollerna.
NYHET Publicerad:

Handling och inte prat Trosas framgångsmodell

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet presenterades i början av maj stod det klart att Trosa ligger kvar i den absoluta toppen bland Sveriges 290 kommuner. I år blev det en fjärdeplats. De senaste sex åren har Trosa alternerat mellan andra-, tredje- och fjärdeplaceringarna.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen bromsar in i både Östergötland och Sörmland

KONJUNKTURPROGNOS Återhämtning i svensk ekonomin fortgår i stort som förväntat. Positivt är att både i Södermanland och i Östergötland har företagen ökat sin produktion och anställt fler. Men företagen i Östergötland och Södermanlands visar under andra kvartalet en försämrad syn på framtiden, det framkommer i Svenskt Näringsliv uppdatering av det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Korta beslutsvägar ger nöjda patienter och medarbetare

LOV - De korta beslutsvägarna är tillsammans med själva valfriheten den största fördelen med privata vårdcentraler både för patienterna och de egna medarbetarna. Det tar inte lång tid från beslut till handling. Landstingets vårdenheter är ofta stora. Här jobbar vi mer småskaligt, säger Christina Engsander, verksamhetschef vid Kyrkbackens Vårdcentral i Strängnäs.
NYHET Publicerad:

Förbättringsresa tillsammans med näringslivet

FRAMTIDSSPANING För Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala, är det en självklarhet med en nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Så sent som i oktober manifesterades denna filosofi i ett konkret förbättringsprogram i 20 punkter. Målet är att bygga upp en företagsmiljö i toppklass och därmed lägga ett fundament för en långsiktigt positiv utveckling i Motala.
NYHET Publicerad:

Framtiden osäker för 14 894 elever i Östergötland och Södermanland

PRESSMEDDELANDE När Miljöpartiet i helgen samlades i Göteborg för att anta sitt valmanifest landade man i att inga skolor ska få drivas med vinst. Med utgångspunkt i dagsläget innebär det att 6439 elever i Södermanland och 8455 elever i Östergötland skulle få sin skola nedlagd, fördelat på 66 skolor.
NYHET Publicerad:

Attityderna och viljan att bli bättre styr framtiden

FRAMTIDSSPANING "Den stora utmaningen för oss är att hitta de rätta människorna att anställa. Vi behöver medarbetare som låter hjärtat vara med, som vill bli bättre idag än igår och som sprider glädje och energi", säger 22-åringe entreprenören Dan Lainio från Eskilstuna.