Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Unga får chansen

VÄLFÄRDSFÖRETAG Människor i hennes omgivning sade: ”Du kommer inte komma någonstans – du slutför ju aldrig saker”. Men hon slutförde till slut sin gymnasieutbildning, sökte jobb – och fick det. Idag arbetar Linda Österholm som personlig assistent på Inspirera Assistens, ett företag i Söderköping. Ett av de många företag som erbjuder jobb för unga och som satsar på att ge utvecklingsmöjligheter för sina anställda
NYHET Publicerad:

Hallå där Josefine

PRAKTIKANT Välkommen Josefine Stephani, ny praktikant på Svenskt Näringslivs Linköpingskontor. Josefine studerar pol.kand på Linköpings universitet och har precis påbörjat sin femte termin och kommer i höst tillbringa sin tid på Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Snabbväxande PEMA vill inte se kommunen som konkurrent

KONKURRENS "Kommunen ska inte driva verksamhet i egen regi och konkurrera med de privata företagen. Kommunens roll borde istället vara att fungera som ett smörjmedel och stötta företagen genom exempelvis förenklad byråkrati och hjälp med att hitta lokaler, mark och finansieringslösningar", säger Michael Gozzi, vd och koncernchef på PEMA Sweden.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKAN Företagen efterfrågar stöd, råd och hjälp för att underlätta för medarbetarna att efter en sjukdomsperiod återgå i arbete – inte fler stenar på en redan tung börda, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Viktigt att jobba med lönen

SOMMARKRÖNIKAN Lön som ett verktyg att motivera medarbetare att göra ett bra jobb utvecklar också företagen. Och när företagen går bättre skapas fler jobb och mer välfärd. Det är det enkla budskapet på den löneturné som Svenskt Näringsliv arrangerat under året, skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Miljösäck i Norrköping investerar för tillväxt

JOBBSKAPARE Nu ökar Miljösäck AB i Norrköping sin kapacitet högst väsentligt. Det gynnar både affärerna och miljön. En investering i 20-miljonersklassen i en ny produktionsanläggning gör att företaget under hösten kan gå från en återvinning på 10 000 ton mjukplast per år till 17 000 ton.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

Glassrestaurangen som ger jobb åt 80 personer

JOBBSKAPARE Smultronstället i Söderköping har omkring 3000 gäster varje dag och en personalstyrka på 80 personer. För många anställda är det första jobbet och en fot in på arbetsmarknaden. Många av de politiska utspel som kommit på sistonde bekymrar Anders Lindskog, ägare, då de kan komma att drabba hans verksamhet och de anställda till nästa sommar.
NYHET Publicerad:

Barn till låginkomsttagare tjänar mest på det fria skolvalet

RAPPORT Genom åren har det tagits fram rapporter kring hur nittiotalets skolvalsreform bland annat påverkat elevernas skolresultat. I en ny rapport som IFAU publicerade i augusti har de tittat mer specifikt på hur elever med olika familjebakgrund påverkats av den omtalade reformen.
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Tid att lyssna på en vinnare i sommar

SOMMARENS PODCAST Det handlar om envishet, misslyckanden, ännu mer envishet och tidsbrist. Men också om mod att satsa, friheten att skapa och att göra skillnad för människor i vårt samhälle. Upptäck Jobbskaparpodden i sommar - en serie personliga samtal med människor som skapar de jobb vi behöver. Flera av dem som berättar vann också senaste upplagan av tävlingen  "Årets mest företagsamma".
NYHET Publicerad:

Skolan och företagen förstår varandra allt bättre

UTBILDNING - Skolan och företagen förstår varandras vardag mycket bättre idag. Skolan har börjat ta reda på vilka utbildningar näringslivet verkligen behöver. Samtidigt beskriver företagen på ett tydligare sätt vilka kompetensområden som måste täckas in. För de flesta lärare har det blivit naturligt att tänka i nya banor. På lite sikt får allt detta säkert positiva återverkningar på företagsklimatet, säger Birgitta Larsson.
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Viktigt att Norrköping inte ser sig som ett offer

FÖRETAGSKLIMAT -Det finns mycket i Norrköping som pekar i rätt riktning, men vi måste komma bort från det offerperspektiv som ibland fortfarande präglar hur vi ser på oss själva. Det är en offerroll som inte alls är motiverad och som är skadlig för näringslivet, säger Anders Fogelberg, vd på Fitesa Sweden AB.
NYHET Publicerad:

Det första jobbet

SOMMARJOBB För många är tiden efter midsommar ett tecken på semester, många pratar om att nedräkningen till semestern har börjat. Men tiden efter midsommar är också ett tecken på något annat. För många ungdomar innebär det att lämna skolbänken och ge sig ut i arbetslivet. Kanske för första gången. Grattis och välkommen in på arbetsmarknaden!
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Banken där ingen idé är för tokig

FINANSIERING Ju tokigare desto bättre. Sparbanken i Valdemarsvik tar till nya grepp för att locka företagare med udda idéer till banken. I bankens marknadsföring visar medarbetarna upp sig i minst sagt ovanliga situationer och miljöer.
NYHET Publicerad:

Nya stordåd ska lyfta Norrköping till topp 20

FÖRETAGSKLIMAT År 2020 ska Norrköping finnas bland de 20 bästa på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är det tydliga mål som kommunledningen satt. I den senaste rankingen, i maj förra året, placerade sig Norrköping på plats 189 bland landets 290 kommuner