Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Det finns en enorm potential i de mindre företagen

GÄSTKRÖNIKA Svenska nystartade företag ligger i absoluta världstoppen när det gäller överlevnadsgrad. Men vi måste vara mycket mer alerta i att ge företagen de förutsättningar de förtjänar. Det krävs en nationell samsyn mellan politik, näringsliv och arbetstagare för att skapa de allra bästa förutsättningarna. Det skriver Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank.
NYHET Publicerad:

Så vänder Mjölby negativ utveckling

FÖRETAGSKLIMAT "Vi tar vårt försämrade resultat i Svenskt Näringslivs ranking på stort allvar och har påbörjat arbetet med att vända utvecklingen och har ambitionen att så småningom nå toppen" säger kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, socialdemokraten Cecilia Vilhelmsson
NYHET Publicerad:

Ta inte bort incitamenten för att anställa unga

GÄSTKRÖNIKA Efter att i många år varit verksam som egen företagare i hemservice- och restaurangbranschen samt även ett assistansbolag har jag synpunkter på att regeringen vill ta bort ungdomsrabatten. Att ta bort rabatten kommer att öka ungdomsarbetslösheten ytterligare, vilket är katastrof för de unga som drabbas men även för företagen som för högre kostnader. Det tar bort företagens incitament att anställa en ung utan erfarenhet istället kommer de nu välja att anställa en äldre med mer erfarenhet. Hur tror regeringen att vi på detta sätt får en lägre ungdomsarbetslöshet?
NYHET Publicerad:

”Självklart vill jag fortsätta med företagande”

UNG FÖRETAGSAMHET Ett Skypesamtal och en briljant företagsidé är kläckt. PirumParum UF från Kunskapsgymnasiet i Norrköping var ett utav närmare 160 företag som deltog i Ung Företagsamhets årliga regionsmässa. PirumParum UF tillverkar must och marmelad från bland annat fallfrukt från trädgårdar i Norrköping och ekologisk frukt från butiker som annars skall kastas. Alice Pettersson, Lisa Hellgren, Ebba Bauer Zetterblom och Emelie Ahlén berättar om sin resa under UF-året.
NYHET Publicerad:

Varsel tecken på att Sverige halkar efter

KOMMENTAR Ericssons besked att varsla 2 200 anställda är en påminnelse om de tuffa villkoren i den globala ekonomin. Företagen förändras, förnyas och utvecklas. Det måste politiken också göra annars riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Hittills har det dock varit tunnsått med skarpa förslag från regeringen.
NYHET Publicerad:

Stiltje i den östgötska företagsamheten

FÖRETAGSAMHETEN Allt färre östgötar väljer att engagera sig i företagande. För tredje året i rad minskar nyföretagsamheten i länet. Detta gäller särskilt bland den yngre befolkningen. Där har Östergötland nu Sveriges lägsta nyföretagsamhet bland unga. Företagsamheten i sin helhet i Östergötland ligger still på 10 procent av befolkningen  16-74 år sedan 2011.
NYHET Publicerad:

Kindas nya kommunalråd vill utveckla företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT "Vi måste utveckla kontakterna med näringslivet, förbättra servicen och möta önskemål och krav från företagen. Då kommer vi också att kunna klättra i Svenskt Näringslivs ranking" säger Hans Måhagen, ny på posten som kommunstyrelsen ordförande i Kinda kommun.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparen Carina beklagar att ungdomsrabatten försvinner

JOBBSKAPARE Carina Eriksson är en jobbskapare av stora mått. På hennes lönelista finns 320 personer. 70 procent av dem är mellan 18 och 26 år. Men när ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften försvinner hotas 30-40 av dessa jobb.
NYHET Publicerad:

En möjlighet i världsklass – tack för den, Ung Företagsamhet!

GÄSTKRÖNIKA Att få driva ett företag vid sidan av studerandet under sista året på gymnasiet är en fantastisk chans. På alla sätt och vis. Det blir som att få se en stor sida av arbetslivet och få prova på att vara en del av det, utan att för den delen riskera att hamna snett. Att uppleva både framgångar, motgångar och få jobba med att starta upp något eget är viktigt, roligt och betydelsefullt inför framtiden. Bara att tacka Ung Företagsamhet för det.
NYHET Publicerad:

Fast handslag mellan ABB och fem högskolor

SAMVERKAN Ett fast grepp om samverkan. Det är tanken bakom de avtal som ABB tecknat med fem universitet och högskolor. Ett bitvis unikt dokument som satsar på tydliga aktivitetsplaner och årliga uppföljningar.
NYHET Publicerad:

Starkt engagemang för samarbete mellan skolan och företagen

UTBILDNING "Det finns ett starkt engagemang både från skolan och företagen för ett nära samarbete. Alla parter är positiva och idag backas detta samarbete helhjärtat upp av kommunens politiker", säger Hans Grimsell. Han är rektor för årskurserna 7-9 på Alléskolan i Åtvidaberg och sedan en tid tillbaka dessutom områdeschef för grundskolan och förskolan i kommunen.
NYHET Publicerad:

Förskolestart trots politisk motvind

KONKURRENS Debatten om vinstbegränsningar i välfärdsföretagen har inte stoppat Anna Almlöf och Maria-Pia Karlsson från att starta Solberga förskola. ”Vi kanske är galna, men vi tror så mycket på vårt koncept”, säger Maria-Pia Karlsson, vd på Solberga förskolor.
NYHET Publicerad:

”Jag önskar att synen på företagande förändras”

GÄSTKRÖNIKA Det här är min berättelse om hur jag gick från att ha startat ett företag tillsammans med min pappa och farbror, till att idag ha 70 anställda och 140 miljoner i omsättning. Det är en berättelse om både roliga och jobbiga tider, men jag har alltid varit nöjd med mitt beslut att driva företag. Det skriver Björn Tielman vd för Tielman.
NYHET Publicerad:

”Många unga får sina första jobb i restaurangbranschen”

UNGA ENTREPRENÖRER "Idag är det många unga som någon gång passerar restaurangbranschen. En del väljer att stanna och många väljer att gå vidare till andra branscher. Jag brukar säga att alla jobb är bra jobb. Inte minst får man möjlighet att samla på sig kunskap och erfarenheter" säger Lovisa Wåhlander, som driver restaurangen Tapas Bar och Restaurang i Linköping tillsammans med kollegan Akil Al-Sowafy.
NYHET Publicerad:

TRR har kompetensen du söker i orostider

OMSTÄLLNING "Vi försöker så ofta som möjligt träffa företagen för att påminna om att TRR finns när de behöver vårt stöd i samband med arbetsbristsituationer, en tjänst som de redan har betalt för via kollektivavtalet." berättar Ulrika Wiklund, regionchef för Trygghetsrådet, som nyligen har haft seminarier för Svenskt Näringslivs medlemmar i både Linköping och Eskilstuna.
NYHET Publicerad:

”Vi måste arbeta med att underlätta för företagen”

PUNKTMARKERING Svenskt Näringsliv vill, tillsammans med våra medlemsorganisationer, få en bättre och utökad förståelse för hur det är att driva företag runtom i vår region. Vi vill ta reda på vilka utmaningar företagarna i de olika kommunerna står inför och lära känna dem bättre. Därför kommer vi i att genomföra ett nytt projekt som vi valt att kalla för ”Punktmarkering”. I fredags var det dags för årets första punktmarkering hos företag runtom i Kinda kommun. Under dagen besökte Svenskt Näringsliv, tillsammans med Svensk Handel, Finfa, EIO, Sveriges Byggindustrier och Teknikföretagen 8 olika företag från olika branscher.
NYHET Publicerad:

Ömsesidigt förtroende lyfte företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Ett ömsesidigt förtroende mellan näringsliv, skola och politiker har skapat ett riktigt bra företagsklimat. "Det är ett förtroende som byggts upp sakta men säkert och finns där hela tiden, inte bara ibland", säger Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank.
NYHET Publicerad:

Inspirerande möten mellan näringsliv och lärare

SAMVERKAN  ”Syftet med aktiviteten är att skapa möjligheter för samverkan mellan skola och näringsliv men även erbjuda kompetensutveckling för samtliga deltagare med fokus på företag i regionen” säger Jonna Castell, tf Regionchef för Ung Företagsamhet i Östergötland som tillsammans med Svenskt Näringsliv anordnade en ”företagszafari” för gymnasielärare. Under dagen besöktes tre företag som berättade om sina verksamheter.
NYHET Publicerad:

Politisk stabilitet förbättrade skolans attityd till företagen

SAMVERKAN Enligt Svenskt Näringslivs senaste ranking av det lokala företagsklimatet ligger Åtvidaberg på plats 40 bland landets 290 kommuner. På en punkt – skolans attityd till företagande – har man nått den absoluta toppen. Här har SM-guldet tre år i rad gått till Åtvidaberg.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet öppnar dörren till näringslivet

UTBILDNING "Dörren mellan oss och näringslivet står på vid gavel. Det är en självklarhet om Åtvidaberg ska klara omställningen från brukssamhälle till en kommun med ett modernt näringsliv. Ung Företagsamhet är en av grundstenarna i arbetet" säger Kerstin Ahlgren, som är en av rektorerna vid Bildningscentrum Facetten, gymnasieskolan i Åtvidaberg.