Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljösäck i Norrköping investerar för tillväxt

JOBBSKAPARE Nu ökar Miljösäck AB i Norrköping sin kapacitet högst väsentligt. Det gynnar både affärerna och miljön. En investering i 20-miljonersklassen i en ny produktionsanläggning gör att företaget under hösten kan gå från en återvinning på 10 000 ton mjukplast per år till 17 000 ton.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

Glassrestaurangen som ger jobb åt 80 personer

JOBBSKAPARE Smultronstället i Söderköping har omkring 3000 gäster varje dag och en personalstyrka på 80 personer. För många anställda är det första jobbet och en fot in på arbetsmarknaden. Många av de politiska utspel som kommit på sistonde bekymrar Anders Lindskog, ägare, då de kan komma att drabba hans verksamhet och de anställda till nästa sommar.
NYHET Publicerad:

Barn till låginkomsttagare tjänar mest på det fria skolvalet

RAPPORT Genom åren har det tagits fram rapporter kring hur nittiotalets skolvalsreform bland annat påverkat elevernas skolresultat. I en ny rapport som IFAU publicerade i augusti har de tittat mer specifikt på hur elever med olika familjebakgrund påverkats av den omtalade reformen.
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Tid att lyssna på en vinnare i sommar

SOMMARENS PODCAST Det handlar om envishet, misslyckanden, ännu mer envishet och tidsbrist. Men också om mod att satsa, friheten att skapa och att göra skillnad för människor i vårt samhälle. Upptäck Jobbskaparpodden i sommar - en serie personliga samtal med människor som skapar de jobb vi behöver. Flera av dem som berättar vann också senaste upplagan av tävlingen  "Årets mest företagsamma".
NYHET Publicerad:

Skolan och företagen förstår varandra allt bättre

UTBILDNING -Skolan och företagen förstår varandras vardag mycket bättre idag. Skolan har börjat ta reda på vilka utbildningar näringslivet verkligen behöver. Samtidigt beskriver företagen på ett tydligare sätt vilka kompetensområden som måste täckas in. För de flesta lärare har det blivit naturligt att tänka i nya banor. På lite sikt får allt detta säkert positiva återverkningar på företagsklimatet, säger Birgitta Larsson.
NYHET Publicerad:

Välfärd genom arbete eller konsumtion?

SOMMARKRÖNIKAN Argumentationen inför löneförhandlingarna kommer att stå mellan dem som hävdar att höga löneökningar måste förtjänas och dem som vill driva på löneökningar som ett medel att få fart på en konsumtionsdriven tillväxt, skriver Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Viktigt att Norrköping inte ser sig som ett offer

FÖRETAGSKLIMAT -Det finns mycket i Norrköping som pekar i rätt riktning, men vi måste komma bort från det offerperspektiv som ibland fortfarande präglar hur vi ser på oss själva. Det är en offerroll som inte alls är motiverad och som är skadlig för näringslivet, säger Anders Fogelberg, vd på Fitesa Sweden AB.
NYHET Publicerad:

Det första jobbet

SOMMARJOBB För många är tiden efter midsommar ett tecken på semester, många pratar om att nedräkningen till semestern har börjat. Men tiden efter midsommar är också ett tecken på något annat. För många ungdomar innebär det att lämna skolbänken och ge sig ut i arbetslivet. Kanske för första gången. Grattis och välkommen in på arbetsmarknaden!
NYHET Publicerad:

Drömyrke, var god dröj

SOMMARKRÖNIKAN Tyvärr kan dörren till drömyrket vara stängd om du tagit studenten med godkända betyg, och det måste vi ändra på, skriver Mia Liljestrand, yrkesutbildningsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Banken där ingen idé är för tokig

FINANSIERING Ju tokigare desto bättre. Sparbanken i Valdemarsvik tar till nya grepp för att locka företagare med udda idéer till banken. I bankens marknadsföring visar medarbetarna upp sig i minst sagt ovanliga situationer och miljöer.
NYHET Publicerad:

Nya stordåd ska lyfta Norrköping till topp 20

FÖRETAGSKLIMAT År 2020 ska Norrköping finnas bland de 20 bästa på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är det tydliga mål som kommunledningen satt. I den senaste rankingen, i maj förra året, placerade sig Norrköping på plats 189 bland landets 290 kommuner
NYHET Publicerad:

Kompetensbytardag minskar gap mellan skola och näringsliv

UTBILDNING "Skolan och näringslivet måste hitta kanaler för att närma sig varandra. De personliga mötena är ovärderliga. Kompetensbytardagen är ett bra initiativ från Svenskt Näringsliv", säger Camilla Mellberg, arbetslivskoordinator på Skäggetorpsskolan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Söderköping – en mångfald av företag

FÖRETAGSKLIMAT I maj samlades ett 60-tal personer på Sveriges näst äldsta företag, Söderköpings Brunn, för att prata om dagens företagande och företagsklimat (se separat artikel).  Där träffade företag kommunens politiker för en kväll. Bakom arrangemanget stod organisationerna Företagarna, Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund samt Söderköpings kommun.
NYHET Publicerad:

De 93% av friskolorna som inte syns i debatten

GÄSTKRÖNIKA Jag saknar ett perspektiv i debatten… det perspektiv som berättar att fler än 9 av 10 huvudmän för fristående skola är “små”, att man bara har en eller två skolor som man är ansvarig för. Vad är det då som gör att jag vill lyfta fram detta perspektiv? Det skriver Fredrik Påhlsson, ägare, Småskolan i Ljungsbro.
NYHET Publicerad:

Det blåser positiva vindar i Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT – Det är viktigt att man firar alla framgångar, utbrast folkpartisten Reidar Svedahl apropå Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Norrköping. Detta satte igång samtalet kring bordet på Grand hotell, Norrköping, så pass att det var en smula ovilligt som deltagarna bröt upp för att fortsätta diskussionerna under den planerade vandringen utmed strömmen.
NYHET Publicerad:

Företag är som träd och blommor

FÖRETAGSKLIMAT Jobbdebatten måste börja handla om hur vi kan få fler företagare. Ensidigt fokus på anställningsbarhet räcker inte. Vi är världsledande inom innovation men har trots detta svårt att behålla företag. Det menade Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup när han besökte Norrköping i samband med ett frukostseminarium.
NYHET Publicerad:

"Vi måste arbeta med varandra och inte mot"

FÖRETAGSKLIMAT Förra veckan samlades ett 60-tal personer på Sveriges näst äldsta företag, Söderköpings Brunn, för att prata om dagens företagande och företagsklimat. Politikerna anser att företagsklimatet är bra men fick inte fullt medhåll från företagen.