Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Vi lägger oerhört mycket tid på att hitta rätt personal"

SOMMARJOBB Johannes Soner driver sju framgångsrika restauranger i Linköping, det senaste tillskottet till barkoncernen S8Gruppen är Taket, som snart kommer att slå upp portarna för stadens gäster. Under sommaren är personalstyrkan stor, mellan maj och augusti anställer han mellan 30 – 40 sommarjobbare.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Ungdomar startar företag under sommaren

SOMMARJOBB Sex ungdomar ska under sommaren prova på att driva egna företag i Söderköping. Bakom initiativet ”Sommarföretagare” finns Söderköpings kommun, Nyföretagarcentrum och inkubatorn Young Capital som coach.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare vågar inte lämna klagomål till kommunen

FÖRETAGSKLIMAT I Östergötland tvekar företagare att lämna in klagomål till sin kommun eftersom de tror att det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet. Resultatet i undersökningen skiljer sig avsevärt åt bland länets 13 kommuner. Värst är läget i Motala och Valdemarsvik där hela 43 % av företagen tvekar att lämna klagomål.
NYHET Publicerad:

Ge dem chansen att träna

KOMPETENSBYTARDAGEN Diskussionerna var engagerade och frågorna nyfikna då Vadstena Klosterhotells VD Carina Milton tog emot Elisabeth Andersson, SYV från Dackeskolan, Mjölby. Under en heldag fick hon chans att höra om hur deras bransch fungerar, vad de tittar efter då de söker personal och hur dagen som VD på ett hotell kan se ut.
NYHET Publicerad:

Nya innovationer för bättre arbetsmiljö i industrin

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljö är något som ständigt måste förbättras för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga företag. AB Hallins Verkstäder har skapat ett klimat som genomsyrar hela verksamheten och arbetet för en bättre arbetsmiljö återkommer i olika former under vårt besök på företaget i Ödeshög där vi träffar Christer Hallin.
NYHET Publicerad:

Tog chansen till en heldag

KOMPETENSBYTARDAGEN Ord som joner, laddningar och oxider möter oss vid rundvandringen av lokalerna. Vikten av struktur och ordning och reda betonas. Kopplingen till skolan blir tydlig. Kemi, teknik och fysik. Passa tider, ta ansvar och hålla ordning. Det är det man tränas för i skolan, lär sig för att klara av - arbetslivet. Men har de unga förstått det – att skolan är träning inför det som kommer?
NYHET Publicerad:

Det finns så många vägar att ta sig fram

KOMPETENSBYTARDAGEN För en studie- och yrkesvägledare så är all form av nätverkande bra, så Päivi Persson, SYV på Nyköpings Högstadium Omega, var positiv till Kompetensbytardagen och tog givetvis chansen att besöka Bravida för en dag. "Vi är med på det här för att vi måste få ut budskapet på skolorna, vi måste få fler att välja elektrikeryrket", säger Peter Carlsson, platschef på Bravida.
NYHET Publicerad:

Östergötlands tekniklärare briljerar

UTBILDNING Klassrummet sjuder av förväntan. Eleverna lyssnar då Ulrika Bengtson, lärare på Fridtuna skolan i Linköping, berättar om hur det gick då hon skulle skriva ansökan till Teknikspanarna.
NYHET Publicerad:

Ökad regelbörda och kostnadsansvar orosmoln för Boardic

FÖRETAGSBESÖK "Visst är vi oroliga för vad ökad regelbörda och kostnadsansvar kan betyda för oss", säger Per Ekerbring, VD och en av Boardics grundare, och pekar på både arbetsmiljöområdet, där det fortsätter komma krav, förordningar och kostnader samt det senaste förslaget om medfinansieringen vid sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Jobbkö från Mora till Linköping

ARBETSMARKNAD Regeringens målsättning är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär att 460 000 nya jobb behöver skapas på bara några år. Skulle alla de arbetssökande till dessa jobb ställa sig i kö utanför arbetsförmedlingen i Mora, så skulle den sträcka sig ända till Linköping.
NYHET Publicerad:

Med hjärta och passion för mat, kaffe och eget företagande

GÄSTKRÖNIKA "Vart femte företag som startas idag, startas av en person med utländsk bakgrund. Största hindret är att få finansiering och uppstartskapital. Idag finns det ca 95 000 företag som är ägda av personer med utländsk bakgrund i Sverige som sysselsätter ca 350 000 personer. Det är inte dåligt och det kan bli bättre", skriver Orhan Asmarson, Melins café & bistro i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Ingångslönerna gör det svårt att behålla enkla arbeten i Sverige

FÖRETAGSBESÖK Rimaster är ett teknikintensivt industriföretag specialiserade på bland annat elsystem och hytter till skogs- och lantbruksmaskiner med flera tillverkningsorter men huvudkontoret i Rimforsa. Samtidigt som man fortsätter växa i världen ställs man inför dubbla utmaningar på personalsidan.
NYHET Publicerad:

”Vi satt i en självgående traktor och pratade samtidigt som vi sådde sju hektar havre”

KOMPETENSBYTARDAGEN Stora maskiner, landsbygd och naturskön miljö var bara några utav de intryck som studie- och yrkesvägledaren Louise Ingegerdsdotter från Kungsgårds gymnasium och De Geer gymnasiet fick under sitt besök hos Christoffer Anderson, VD på Hushållningssällskapet i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Färre chanser till sommarjobbserfarenhet

FÖRETAGBESÖK "Nu när arbetsgivaravgifterna för unga höjts så måste vi skära ner bemanningen med två sommarjobbare. Det kommer att bli en bra sommar för våra gäster, men det är två personer mindre som får sommarjobbserfarenhet", säger Veronica Eriksson, VD på Rimforsa Strand Kurs & Konferens.