Ny sjukförsäkring lockar storpublik

NYHET Publicerad

NYA REGLER Det blev fullsatt när drygt 220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag som handlade om den nya sjukförsäkringen. Arrangörerna, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, hade bjudit in Försäkringskassan och en företags- och rehabiliteringsläkare för att förklara vad som är nytt från och med den 1 juli.

220 företagare från Linköpingstrakten samlades till en innehållsrik eftermiddag kring den nya sjukförsäkringen.

– Ni företagare är, förutom den anställde som drabbas av sjukdom, viktigast i rehabkedjan.

Så inledde Torbjörn Rudström sitt anförande på Collegium. Detta efter att Malin Nilsson, från Teknikföretagen gett publiken siffror på ohälsoläget i Östergötland och Birgitta Svärd och Inger Dahlsköld från Försäkringskassan hade informerat om huvuddragen i den nya sjukskrivningsprocessen.

Torbjörn Rudström menade att det kraftigt ökade tempot i rehabiliteringskedjan som förändringen innebär är bra, det hjälper till att leda individen tillbaka ut i arbetslivet så snart det är möjligt. Han påpekade också att det som arbetsgivare gäller att vara förberedd när de som varit långtidssjukskrivna kommer tillbaka och knackar på dörren, nu när reglerna har ändrats.

– Det är mycket viktigt att ni som arbetsgivare är aktiva och verkligen utnyttjar tiden klokt för att möjliggöra för den sjukskrivne att komma tillbaka snabbt. En angelägen detalj är att ärendet hamnar hos närmsta chef som känner den det gäller. Och tänk på att långa sjukskrivningar börjar med korta, menade Torbjörn Rudström.

Han uppmanade också företagarna att ta ett pedagogiskt ansvar när det gäller att förändra attityderna till sjukskrivning. Att bjuda in vårdcentralen, Försäkringskassan och företagsläkaren till arbetsplatsen för information och dialog kan vara ett av flera sätt.

Helena Edman från Teknikföretagen berättade bland annat om innebörden av den nya ledighetslagen som gäller från 1 oktober som ska underlätta för den sjukskrivne att testa ett nytt jobb utan att bli av med sjukpenningen.

När Annika Mörn berättat om kollektivavtalade sjukförsäkringar så satte frågestunden igång och Ulla Lönn från Svenskt Näringsliv och Annika Arpfors från Teknikföretagen fick gott om motion när de gick runt med mikrofonerna i den stora publiken.

Text: Karin ChristofferssonFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tog chansen till en heldag

KOMPETENSBYTARDAGEN Ord som joner, laddningar och oxider möter oss vid rundvandringen av lokalerna. Vikten av struktur och ordning och reda betonas. Kopplingen till skolan blir tydlig. Kemi, teknik och fysik. Passa tider, ta ansvar och hålla ordning. Det är det man tränas för i skolan, lär sig för att klara av - arbetslivet. Men har de unga förstått det – att skolan är träning inför det som kommer?
NYHET Publicerad:

Det finns så många vägar att ta sig fram

KOMPETENSBYTARDAGEN För en studie- och yrkesvägledare så är all form av nätverkande bra, så Päivi Persson, SYV på Nyköpings Högstadium Omega, var positiv till Kompetensbytardagen och tog givetvis chansen att besöka Bravida för en dag. "Vi är med på det här för att vi måste få ut budskapet på skolorna, vi måste få fler att välja elektrikeryrket", säger Peter Carlsson, platschef på Bravida.
NYHET Publicerad:

Östergötlands tekniklärare briljerar

UTBILDNING Klassrummet sjuder av förväntan. Eleverna lyssnar då Ulrika Bengtson, lärare på Fridtuna skolan i Linköping, berättar om hur det gick då hon skulle skriva ansökan till Teknikspanarna.
NYHET Publicerad:

Ökad regelbörda och kostnadsansvar orosmoln för Boardic

FÖRETAGSBESÖK "Visst är vi oroliga för vad ökad regelbörda och kostnadsansvar kan betyda för oss", säger Per Ekerbring, VD och en av Boardics grundare, och pekar på både arbetsmiljöområdet, där det fortsätter komma krav, förordningar och kostnader samt det senaste förslaget om medfinansieringen vid sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Jobbkö från Mora till Linköping

ARBETSMARKNAD Regeringens målsättning är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär att 460 000 nya jobb behöver skapas på bara några år. Skulle alla de arbetssökande till dessa jobb ställa sig i kö utanför arbetsförmedlingen i Mora, så skulle den sträcka sig ända till Linköping.
NYHET Publicerad:

Med hjärta och passion för mat, kaffe och eget företagande

GÄSTKRÖNIKA "Vart femte företag som startas idag, startas av en person med utländsk bakgrund. Största hindret är att få finansiering och uppstartskapital. Idag finns det ca 95 000 företag som är ägda av personer med utländsk bakgrund i Sverige som sysselsätter ca 350 000 personer. Det är inte dåligt och det kan bli bättre", skriver Orhan Asmarson, Melins café & bistro i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Ingångslönerna gör det svårt att behålla enkla arbeten i Sverige

FÖRETAGSBESÖK Rimaster är ett teknikintensivt industriföretag specialiserade på bland annat elsystem och hytter till skogs- och lantbruksmaskiner med flera tillverkningsorter men huvudkontoret i Rimforsa. Samtidigt som man fortsätter växa i världen ställs man inför dubbla utmaningar på personalsidan.
NYHET Publicerad:

”Vi satt i en självgående traktor och pratade samtidigt som vi sådde sju hektar havre”

KOMPETENSBYTARDAGEN Stora maskiner, landsbygd och naturskön miljö var bara några utav de intryck som studie- och yrkesvägledaren Louise Ingegerdsdotter från Kungsgårds gymnasium och De Geer gymnasiet fick under sitt besök hos Christoffer Anderson, VD på Hushållningssällskapet i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Färre chanser till sommarjobbserfarenhet

FÖRETAGBESÖK "Nu när arbetsgivaravgifterna för unga höjts så måste vi skära ner bemanningen med två sommarjobbare. Det kommer att bli en bra sommar för våra gäster, men det är två personer mindre som får sommarjobbserfarenhet", säger Veronica Eriksson, VD på Rimforsa Strand Kurs & Konferens.
NYHET Publicerad:

"Som litet företag drabbas vi hårt"

Intervju om nytt förslag gällande socialförsäkringen med Orhan Asmarson från Melins Café & Bistro.
NYHET Publicerad:

"Vi kommer bli mer försiktiga att anställa"

Interjuv om nytt förslag gällande socialförsäkringen med Linda Bergkvist från Hälsofreak.
NYHET Publicerad:

Stor oro för sjukförslag

SJUKSKATT Regeringens har lagt fram ett förslag att arbetsgivare nu även ska medfinansiera långtidssjukskrivningar. Enligt förslaget, som kallas "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning", ska arbetsgivarna även stå för 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som är längre än 90 dagar. Vad tycker företagen om detta?
NYHET Publicerad:

Alfredssons transport kör för en bättre miljö

FÖRETAGSBESÖK Transportbranschen i Sverige står inför tuffa utmaningar. Kostnadstrycket kommer både från europeiska konkurrenter med andra kostnadsstrukturer, och från storkunderna, speditörer med volymer som pressar åkarna. Alfredssons transport i Norrköpings svar? Miljoner investerade i miljövänliga transporter.
NYHET Publicerad:

Människosynen genomsyrar hela ledarskapet

KOMPETENSBYTARDAGEN Kompetensbytardagen – företagsbesök för lärare och SYV - har nu startat i Katrineholm. Först ut med att genomföra sitt besök var läraren Roland Zielinski som besökte Din hemvård & Service. Att Roland just ville besöka detta företag berodde på att han sett hur kommunen skött sin verksamhet på dessa områden och han var nyfiken på hur en privat aktör kunde lösa det. 
NYHET Publicerad:

Nu bubblar det av liv i Centralbryggeriet

ATT VÅGA FÖRETAGSAMHET Det var länge sedan som det fanns ett lokalt bryggeri i Linköping. För två år sedan ändrades det när Viktor Hansen tillsammans med två delägare startade Centralbryggeriet. Från en trygg miljö tog Viktor steget mot entreprenörskapet och idén om att sätta Linköping på ölkartan. Idag drivs han av den utvecklingspotential som finns i företaget och möjligheten att forma verksamheten som han vill.
NYHET Publicerad:

Vad är den viktigaste framtidsfråga för dig?

GILLA #FÖRETAGSAMHET När företagsamma människor vågar förverkliga sina idéer och utveckla sina företag så skapas det jobb i Sverige och det behöver vi mer av. Men vilka förutsättningar har företagsamheten att växa idag? Vi frågade ett antal jobbskapare i Östergötland vad deras viktigaste framtidsfråga är.
NYHET Publicerad:

Säsongsberoende industri i Finspång

FÖRETAGSBESÖK "Vi har en markant låg- och högsäsong och vi skulle inte klara oss utan visstidsanställning och bemanningsföretagens tjänster. Vi skulle behöva anställa och avskeda folk på löpande bräde",säger Konstantinos ”Tino” Gournambassis, vd på KL Industri i Finspång.
NYHET Publicerad:

Oron växer bland företagen

KOMMENTAR Enligt förslaget, som kallas "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning", ska arbetsgivarna även stå för 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som är längre än 90 dagar – ett förslag som får flera företagare att reagera kraftigt.
NYHET Publicerad:

Budgeten straffar dem som skapar jobb

VÅRBUDGETEN "Det saknas en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Istället straffas de som skapar jobben". Det säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till regeringens vårbudget.
NYHET Publicerad:

Vad behöver vi göra för att attrahera de unga?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det är för få ungdomar som väljer att utbilda sig för, och arbeta inom, industrin. För få läser yrkesprogram och för få tycker om teknikämnet. Företagen vill ha - och behöver ha kompetent arbetskraft för att överleva. Ungdomar behöver lära sig mer om olika yrken och de vill ha ett jobb. Skolan vill ha kontakt med företagen. Men hur gör vi?