Plötsligt sade Arbetsförmedlingen nej

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Sverige slår i taket. Ändå stöter företagare som vill rekrytera unga på problem. Annette Lathi har under det senaste året anställt 35 arbetslösa ungdomar via arbetsförmedlingen. Men när företaget nu fortsätter att växa fick hon plötsligt nej.

Annette Lahti

Annette Lahti

I januari är det ett år sedan Annette Lathi tog steget att bli egen företagare. I dag har K2C, som bedriver kundserviceverksamhet för en rad välkända företag inom exempelvis detaljhandeln, 35 anställda varav många rekryterats via arbetsförmedlingens jobb-garantiprogram för långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år.

– Vi ger ungdomarna tre månaders utbildning, en så kallad praktikperiod, som bekostas av arbetsförmedlingen. Fungerar allt bra anställer vi. Hittills har vi kunnat erbjuda nio av tio ungdomar som gjort praktik hos oss fast jobb, berättar Annette.

K2C fortsätter att växa i rask takt och Annette är nu i behov av att nyanställa igen. Men i den senaste kontakten med arbetsförmedlingen fick hon nej. Handläggaren på arbetsförmedlingen ansåg plötsligt att tre månaders utbildning var för länge och beviljade inte praktikperioden för en ung arbetslös kvinna som Annette önskade ta in. Handläggaren menade att det borde räcka med en månad för att lära sig jobbet.

– De ungdomar som vi tar in ska lära sig en rad olika system. Därutöver mängder av policys och guidelines. Vem är det som avgör vad som krävs under utbildningsperioden? Jag som företagsledare eller en handläggare på arbetsförmedlingen? frågar sig Annette.

Annette tog kontakt med handläggarens chef för att få beslutet omprövat, men utan resultat. Han hänvisade henne tillbaka till handläggaren med kommentaren att han hade fullt förtroende för sin personal och deras beslut.

Den kvinna som Annette ville erbjuda praktikplats, och med stor sannolikhet vidare anställning, fick alltså nej. Beskedet från arbetsförmedlingen kom bara ett par dagar innan hon skulle påbörjat praktikperioden hos K2C där utbildningsplan och inskolningsprogram redan var fastställd.

– Hon blev förstås väldigt besviken. Här hade hon chansen att äntligen komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb som hon verkligen ville ha. Istället tvingas hon fortsätta gå på a-kassa och är, så vitt jag vet, arbetslös än idag.

– Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i det här landet slår i taket – och samtidigt motarbetas företagare som vill anställa unga. K2C växer med 40-50 procent per år. Idag är vi 35 anställda, vid jul kommer vi vara 45 och inom två år har vi en personalstyrka på 150 personer enligt våra beräkningar. Det innebär att vi kommer behöva rekrytera över 100 personer inom den närmaste tiden varav många unga. Men ska vi lyckas behöver vi arbetsförmedlingens stöd. Vi måste samarbeta, inte motarbeta varandra då vi faktiskt jobbar mot samma mål, att få fler ungdomar i arbete.

Det Annette efterfrågar är större engagemang från arbetsförmedlingens sida och vill nu bjuda in lednigen till K2C för att visa upp verksamheten och hur de jobbar. Hon menar att det kan vara ett första steg för att uppnå större förståelse.

– Jag skulle önska att de var mer delaktiga och aktivt arbetade för att sätta sig in i våra behov. Först då kommer arbetsförmedlingen kunna fungera som den serviceinstans den bör vara för svenska företagare.Lisa Thorngren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hon lämnade chefsrollen inom vården och satsade på eget koncept

JOBBSKAPARPODDEN För tio år sedan sa sjuksköterskorna Marie-Christine Martinsson och Annette Andersson upp sig från sina chefsjobb och startade eget. De ville ha kortare beslutsvägar och göra mer för människor i behov av vård. Och när allmänheten nyligen fick säga sitt vann duon utmärkelsen Skånes mest företagsamma människor.
NYHET Publicerad:

Hitta nya vägar

SAMVERKAN Rutgerskolan i Skurup vinner i år pris för sin samverkan med näringslivet. "Eleverna tycker det är kul att, som de själva säger 'träffa någon som jobbar på riktigt'. Det gäller att fånga upp elevernas funderingar och koppla det till personer med erfarenhet som finns i vårt samhälle", säger Sara Hansson, pedagog på skolan.
NYHET Publicerad:

Skånska företagare tycker till

FÖRETAGSKLIMAT Två av tre kommuner i Skåne får bättre sammanfattande betyg av företagarna i år jämfört med 2014. Men det är små positiva förändringar i de allra flesta kommuner. Det framgår av årets enkätundersökning av företagsklimatet där 3598 företagare i Skåne har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Två kilometer i Trelleborg

FÖRETAGSKLIMAT I vår årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna ligger Trelleborg i bottenskiktet på plats 253. Men nu diskuterar företagare, politiker och tjänstemän hur de ska vända utvecklingen. Några frön såddes vid vår arrangerade vandring.
NYHET Publicerad:

Hur attraktiva är vi egentligen?

ARBETSKRAFTSINVANDRING Förutom att underlätta för människor att komma hit måste det också vara attraktivt att stanna i Sverige. Arbetskraftsinvandring fyller en viktig funktion för arbetsgivare. ”Gör det lättare för oss att anställa. Det finns jobb!”, uppmanar Jenny Berg Nilsson, Vibe Manager Massive Entertainment.
NYHET Publicerad:

Hörby på gång

FÖRETAGSKLIMAT En gemensam vilja att utveckla Hörby till en attraktiv kommun och bostadsort var det starkaste budskapet under vår vandring för företagsamheten. Företagare, politiker och tjänstemän var ense om att Hörby är redo för en positiv skjuts!
NYHET Publicerad:

Engagerat samtalsklimat i Kristianstad

FÖRETAGSKLIMAT ”En bra dialog skapar bättre förståelse för varandras vardag. Det behövs för att företagsklimatet ska kunna bli bättre”. Det säger Heinz Abrahamsson, Kristianstads Industriservice, efter att han vandrat med politiker i Kristianstad.
NYHET Publicerad:

”Det här är matchmaking”

SAMVERKAN ”Vi lyssnar på branschen och branschen lyssnar på oss. Vi utbildar kompetensen som företagen behöver”. Det säger Ann-Sofie Sydow, utbildningsledare på The Game Assembly, TGA, i Malmö.
NYHET Publicerad:

Skriftliga avtal stoppar inte oseriösa

FÖRETAGSBESÖK ”Det finns oseriösa företag inom vår bransch. Lägg resurser på att stoppa dem i stället för att försvåra för oss seriösa och äventyra jobb”. Det säger Urban Ståhl, vd på callcenterföretaget Online Sverige i Lund. Han och branschen är djupt oroade över förslaget på krav på skriftliga avtal.
NYHET Publicerad:

Här stormtrivs personal och kunder

JOBBSKAPARE ”Jag håller hårt i min personal och RUT – utan RUT ingen personal”. Det säger Maja Jörding på Stormtrivs i Lund, ett företag som lyft människor från utanförskap till att bli ett yrkesstolt arbetslag. En resa som inte hade varit möjlig utan RUT-avdraget.
NYHET Publicerad:

Vita jobb med röd kontroll

KRITIK ”Det kan verka vara en smidig modell för att kontrollera att kommunen inte gör affärer med oseriösa företag, men skenet bedrar. Ett mer passande namn vore egentligen röda jobb då det huvudsakliga syftet verkar vara att skaffa LO-facken mer inflytande.” Det säger Birgitta Laurent, expert hos Svenskt Näringsliv, om den så kallade Vita jobbmodellen som startat i Malmö och som nu sprids över landet.
NYHET Publicerad:

Reformer för bättre integration

ARBETSMARKNAD Dagens arbetsmarknadsinsatser räcker inte till och Sverige behöver samla sig i kampen för en kostnadseffektiv integrationspolitik och mot den sjunkande sysselsättningsgraden bland utrikesfödda. För att lyckas vända denna trend behövs stora reformer. Några av dem diskuterades på ett seminarium i Malmö som anordnades av Svenskt Näringslivs medlemsorganisation Almega.
NYHET Publicerad:

Kommunens låga priser tvingade krögare slå igen

KONKURRENS Helsingborgs kommun driver en lunchkrog med låga priser som är svårmatchade för krögare. Göran Frank drev lunchrestaurangen Vi två på Råå, men fick till slut sälja. ”Vi tappade orken och det känns så klart surt att bli utkonkurrerad på grund av oschyssta villkor”.
NYHET Publicerad:

Malmös största utmaning

UTBILDNING ”6000 nya grundskoleplatser behövs i Malmö inom 4 år. Samtidigt som man köper baracker för att klara av att möta behovet av utbildningsplatser motarbetar Malmö privata alternativ”. Det säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Bleka solstrålar i Skåne

KONJUNKTUR Återhämtningen fortsätter men det går långsamt. Förväntningarna hos skånska företag på det kommande halvåret visar att för första gången på ett år är det nu fler som tror på ökad produktion/försäljning. Men investeringarna är fortsatt låga och företagen är försiktiga med att anställda. Det framgår av svaren från vår skånska företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Valfriheten är en kärnfråga

KONKURRENS ”Att vi ska få fortsätta finnas till, det är kärnfrågan.” Så löd budskapet till politikerna från Jaan Timoleon när de besökte vårdcentralen Laurentiikliniken i Lund. Vid besöket deltog tre politiker från Lunds kommun, Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C). Diskussionen kom att handla om vikten av valfrihet och primärvårdens största utmaningar.
NYHET Publicerad:

6 av 10 företag i Skåne drabbas när avgift höjs

ARBETSMARKNAD När regeringens förslag om en fördubblad arbetsgivaravgift för de under 25 år blir verklighet får det stora effekter för ungdomar och näringsliv i Skåne. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.
NYHET Publicerad:

Näringslivschefen som vill slippa trassel

FÖRETAGSKLIMAT ”Kan vi från kommunens sida erbjuda mötesplatser, stötta företagen i deras kompetenshöjande arbete och vara marknadsskapande så tror jag vi får ett fint företagsklimat.” De orden kommer från Ulf Silbersky, Eslövs nya näringslivschef, som tillsammans med sina kollegor planerar för ett bättre företagsklimat i kommunen.
NYHET Publicerad:

Ny kalldusch för Malmös företagsklimat

KONKURRENS ”Kommunen ska inte gå in och sparka undan fötterna på privata aktörer som bidrar till folkhälsa och arbetstillfällen.” Det är Magnus Wilhelmssons, vd Nordic Welness, kommentar på att Malmö stad med nya Hylliebadet direkt konkurrerar med företagen.
NYHET Publicerad:

Skattechock slår mot företag och ungdomar

DEBATT Det saknas inte höga ambitioner i jobbpolitiken. Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur över 400 000 nya jobb varav 76 700 i Skåne. Då höjs arbetsgivaravgifterna för unga med 19 miljarder.