Plötsligt sade Arbetsförmedlingen nej

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Sverige slår i taket. Ändå stöter företagare som vill rekrytera unga på problem. Annette Lathi har under det senaste året anställt 35 arbetslösa ungdomar via arbetsförmedlingen. Men när företaget nu fortsätter att växa fick hon plötsligt nej.

Annette Lahti

Annette Lahti

I januari är det ett år sedan Annette Lathi tog steget att bli egen företagare. I dag har K2C, som bedriver kundserviceverksamhet för en rad välkända företag inom exempelvis detaljhandeln, 35 anställda varav många rekryterats via arbetsförmedlingens jobb-garantiprogram för långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år.

– Vi ger ungdomarna tre månaders utbildning, en så kallad praktikperiod, som bekostas av arbetsförmedlingen. Fungerar allt bra anställer vi. Hittills har vi kunnat erbjuda nio av tio ungdomar som gjort praktik hos oss fast jobb, berättar Annette.

K2C fortsätter att växa i rask takt och Annette är nu i behov av att nyanställa igen. Men i den senaste kontakten med arbetsförmedlingen fick hon nej. Handläggaren på arbetsförmedlingen ansåg plötsligt att tre månaders utbildning var för länge och beviljade inte praktikperioden för en ung arbetslös kvinna som Annette önskade ta in. Handläggaren menade att det borde räcka med en månad för att lära sig jobbet.

– De ungdomar som vi tar in ska lära sig en rad olika system. Därutöver mängder av policys och guidelines. Vem är det som avgör vad som krävs under utbildningsperioden? Jag som företagsledare eller en handläggare på arbetsförmedlingen? frågar sig Annette.

Annette tog kontakt med handläggarens chef för att få beslutet omprövat, men utan resultat. Han hänvisade henne tillbaka till handläggaren med kommentaren att han hade fullt förtroende för sin personal och deras beslut.

Den kvinna som Annette ville erbjuda praktikplats, och med stor sannolikhet vidare anställning, fick alltså nej. Beskedet från arbetsförmedlingen kom bara ett par dagar innan hon skulle påbörjat praktikperioden hos K2C där utbildningsplan och inskolningsprogram redan var fastställd.

– Hon blev förstås väldigt besviken. Här hade hon chansen att äntligen komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb som hon verkligen ville ha. Istället tvingas hon fortsätta gå på a-kassa och är, så vitt jag vet, arbetslös än idag.

– Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i det här landet slår i taket – och samtidigt motarbetas företagare som vill anställa unga. K2C växer med 40-50 procent per år. Idag är vi 35 anställda, vid jul kommer vi vara 45 och inom två år har vi en personalstyrka på 150 personer enligt våra beräkningar. Det innebär att vi kommer behöva rekrytera över 100 personer inom den närmaste tiden varav många unga. Men ska vi lyckas behöver vi arbetsförmedlingens stöd. Vi måste samarbeta, inte motarbeta varandra då vi faktiskt jobbar mot samma mål, att få fler ungdomar i arbete.

Det Annette efterfrågar är större engagemang från arbetsförmedlingens sida och vill nu bjuda in lednigen till K2C för att visa upp verksamheten och hur de jobbar. Hon menar att det kan vara ett första steg för att uppnå större förståelse.

– Jag skulle önska att de var mer delaktiga och aktivt arbetade för att sätta sig in i våra behov. Först då kommer arbetsförmedlingen kunna fungera som den serviceinstans den bör vara för svenska företagare.Lisa Thorngren

Fler nyheter i ämnet

NYHET Publicerad:

Plantering för mer individuella löner

LÖNESÄTTNING Splendor Plant utanför Helsingborg är en av Skandinaviens största grossistplantskolor. Företaget har lämnat sin traditionella lönemodell för ett nytt lönesystem som differentierar lönerna på företaget. Målet är helt individbaserade löner.
NYHET Publicerad:

Urbaniseringen sätter Öresundsregionen på prov

ATTRAKTIONSKRAFT Framtidsvisionerna är stora för Öresundsregionen men den ställs inför stora utmaningar. I visionsrapporten ”Öresund 2070” nämns bland annat befolkningsökning, sysselsättning, integration och infrastruktur.
NYHET Publicerad:

"Begränsa inte företagens möjligheter att anställa"

KOMMENTAR De flesta företag är vana vid att kunder kommer och går i en ojämn ström. För företagen vore det förstås enklare om julhandeln var mer spridd över året eller om vi reste till och från jobbet mer jämnt över dygnet. Företag måste ständigt anpassa sig för att klara konkurrensen men också för att efterfrågan är ojämn över en säsong eller ett dygn. Här är besöksnäringen, som är viktig för Skåne, bra exempel. Därtill kommer att kundernas beteenden ständigt förändras. Den ökande e-handeln är ett sådant exempel.
NYHET Publicerad:

Checka in Malmö Live!

AUDITION ”Vi vill att alla ska kunna söka jobb på lika villkor”, säger Ulrika Rosén, Passion Manager på Nordic Choice. Det är därför 3000 människor från jordens alla hörn nu får chansen att visa upp sina bästa sidor under två knappa minuter, som en del i rekryteringsprocessen till Petter Stordalens senaste hotellkomplex, Malmö Live.
NYHET Publicerad:

Bättre regler för sjukt många företag

SJUKFÖRSÄKRING 43 663 stycken. Det är så många fler företag som beräknas ta del av ersättningspengar om det nya sjukförsäkringsförslaget går igenom. Den nya strukturen av sjukförsäkringen förenklar även administrationen. På tre seminarier i Kristianstad, Helsingborg och Ystad presenterade Catharina Bäck från Svenskt Näringsliv det nya förslaget på sjukförsäkring som arbetats fram och är med i den senaste budgetpropositionen.
NYHET Publicerad:

Finalist – Fredrik Mohlin!

UTMÄRKELSE Läs om finalisten Fredrik Mohlin, Joblink AB, här! Vem blir Skånes mest företagsamma människa 2014? Du avgör - glöm inte att rösta!
NYHET Publicerad:

Finalist – Kristina Bardh!

UTMÄRKELSE Läs om finalisten Kristina Bardh, Kosmo AB, här! Vem blir Skånes mest företagsamma människa 2014? Du avgör - glöm inte att rösta!
NYHET Publicerad:

Finalist – Claes Paulsson!

UTMÄRKELSE Läs om finalisten Claes Paulsson, Kockumation AB, här! Vem blir Skånes mest företagsamma människa 2014? Du avgör - glöm inte att rösta!
NYHET Publicerad:

Finalist – Ulrika Gervais!

UTMÄRKELSE Läs om finalisten Ulrika Gervais, Spoons, här! Vem blir Skånes mest företagsamma människa 2014? Du avgör - glöm inte att rösta!
NYHET Publicerad:

Finalister – Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson!

UTMÄRKELSE Läs om finalisterna Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård AB, här! Vem blir Skånes mest företagsamma människa 2014? Du avgör - glöm inte att rösta!
NYHET Publicerad:

Fem företagsamma skåningar blev sex!

UTMÄRKELSE Årets mest företagsamma människa i Skåne 2014 är en person som skapar jobb och möjligheter för fler. För några veckor sedan uppmanade vi alla att nominera kandidater till vår utmärkelse. Är du företagsam och avgör vem som vinner? Om du motiverar ditt val kan du vinna en surfplatta mini.
NYHET Publicerad:

Vem blir Årets mest företagsamma människa i Skåne? Rösta!

UTMÄRKELSE De fem finalisterna till utmärkelsen Årets mest företagsamma människa i Skåne är alla personer som skapar jobb, utvecklar, vågar och ser möjligheter. Här intill kan du läsa mer om dem och glöm inte att gå in och rösta!
NYHET Publicerad:

Kraftigt ökade kostnader att anställa hotar ungdomsjobben

DEBATT Nu har Stefan Löfven bildat en ny regering. En uttalad målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Men trots att fler ungdomsjobb är en nyckel för att nå dit vill regeringen kraftigt höja kostnaden för att anställa just ungdomar. Detta i ett läge där ca 13 250 ungdomar mellan 18-24 år är inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingarna i Skåne.
NYHET Publicerad:

Sund inställning hos våra danska grannar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För ett år sedan flyttade tillverknings- och utvecklingsföretaget PartnerTech från Vellinge till Malmö. En av anledningarna för att åter etablera sig i Malmö var för att kunna ta del av den kunskapsförsörjning och goda infrastruktur som Malmö erbjuder. Men företaget upplever det fortfarande utmanade att attrahera spetskompetenser. De vill nu se ett närmare samarbete inom Öresundsregionen.
NYHET Publicerad:

Stiltje i Skåne

KONJUNKTUR Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går därmed också trögt. I Skåne är det praktiskt taget stiltje och det finns ingen ljusning i sikte för arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Utbetalningen av första lönen blev en chock

UPPSTART Makarna Freja Ljungdell Kristensen och Niklas Najafi har utvecklat en bärsele som ska underlätta nattningen av små barn. På mindre än två år har de gått från en prototyp av två hopsydda ryggsäckar till att sälja sin produkt i butiker från Malmö till Umeå.
NYHET Publicerad:

Tuff konkurrens på olika villkor

KONKURRENS Urbaniseringen, hårda miljökrav och höga förväntningar från kunder skapar ett förändringstryck för de små företagen i de mindre kommunerna. Trots detta är Mikael Brorsson, VD på Åbergs Tryckeri AB i Tomelilla, optimistisk inför framtiden. ”Även om det är tufft för branschen räknar vi med att finnas här om 10 år”, säger han.
NYHET Publicerad:

Budskap till Bromöllas politiker

FÖRETAGSKLIMAT Ifö Sanitär var ett av företag som fick besök av politikerna i Bromölla i samband med den företagssafari de genomförde nyligen. Per-Olof Johansson, VD, skickade en direkt uppmaning om ökat samarbete mellan företag och kommun.
NYHET Publicerad:

Ett oresonligt regelverk

RISKER En viktig princip för att möjliggöra kapitalbildning är att det finns ett begränsat ansvar för aktieägare och företrädare. Få är medvetna om de risker som finns för privatekonomin som vd eller styrelseledamot. Det framkommer i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Skolinspektionens ekvation saknar lösning

FÖRETAGSKLIMAT Skolinspektionens agerande när det gäller IB-utbildning är på rak kollisionskurs med allt som stavas konkurrenskraftigt företagsklimat och kan dessutom kosta kommunerna värdefulla skatteintäkter. Lund är en kommun som kan drabbas när företag måste välja andra orter.