Jämtlandskvinnor mest företagsamma i landet

NYHET Publicerad

KVINNLIGT FÖRETAGANDE Jämtlands län är det främsta i landet när det gäller kvinnors företagande med drygt 8 företag per 100 kvinnor i åldern 25-64 år. Detta är nästan dubbelt så många som i det län som har det lägsta företagandet bland kvinnor. I Jämtland har vi med andra ord många goda förebilder för kvinnor som vill starta företag och detta ger en positiv spiral till nyföretagandet.

Gotlands och Jämtlands län är de mest företagstäta länen med nära 16 företag per 100 invånare i samma åldersgrupp.

Svenskt Näringsliv årliga kartläggning av företagandet visar att kvinnor i allt högre utsträckning startar egna företag. Årets undersökning för perioden 2005-2006 visar att det finns 3000 fler företag i landet som drivs av kvinnor jämfört med förra årets. Men antalet företag som drivs av män är 250 000 fler så det kommer att ta 80 år för att uppnå en ”jämställd” nivå om den nuvarande ökningstakten består. Glädjande är att nyföretagandet visar på ett ökat intresse bland kvinnor för att starta egna företag.

Flera kommuner där turismen är en viktig näring har ett högt företagande enligt den nu presenterade rapporten. Det gäller Åre och Härjedalen men även Berg inom vårt län.

Det är stora skillnader mellan både kvinnor och mäns företagande i länets kommuner. I Åre, Berg och Ragunda finns mer än 10 företag som drivs av kvinnor per 100 invånare i åldern 25-64 år medan det i Östersund bara finns dryga 6. Samma förhållande gäller för nyföretagandet. För länets kommuner är andelen företag som drivs av kvinnor i särklass lägst i Östersund.

Av rapporten kan också utläsas att det skett en stor minskning i både företagandet och nyföretagandet i Östersund jämfört med i andra kommuner i landet under det senaste året. Det gäller för både företag drivna av kvinnor respektive av män. Även i länets övriga kommuner bortsett från Bräcke och Härjedalen, har företagande och nyföretagande minskat relativt andra kommuner i landet.

Östersund är länets största kommun med hälften av länets befolkning och därmed en stor marknad för många företag och branscher.

-En slutsats som kan dras av den analys vi presenterar är att företagen inte står i fokus i Östersund. Här är det myndigheter och offentlig verksamhet som gäller, både i det politiska engagemanget och i medias rapportering.

Kommun, landsting och statliga myndigheter verkar inte i någon större utsträckning för att upphandla tjänster och konkurrensutsätta mer av den egna verksamheten. De stora marknader som finns för företag görs med andra ord inte tillgängliga. Det gäller särskilt kvinnors möjlighet till att driva och utveckla företag inom de sektorer där de har sin kompetens. Det skapas inga förebilder för personer som funderar på att starta eget och därmed förblir företagandet på en låg nivå.

- Det är förvånande att de politiska beslutsfattarna inte tar initiativ till att stärka tillväxten i länet genom att frigöra marknader för privata företag inom de offentliga verksamheterna. Det skulle vara en viktig investering för framtiden i Östersund och länet säger Lisbeth Godin Jonasson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östersund.

Både ungdomar och vuxna av båda könen har ett stort intresse för att starta egna företag men ändå är det alltför få som gör det. Orsaken är att det ofta är en komplicerad och dynamisk process där finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för att våga satsa. Det finns många hinder på vägen där kvinnor ofta möter på svårigheter inte minst i samband med att få fram ett eget kapital som kan ge möjligheter till lån och utveckling av företaget.

Företagandet är ofta också en osäker tillvaro särskilt när man går från en anställning till att själv finansiera sin vardag samtidigt som man hamnar utanför viktiga delar av välfärdssystemet.

En intressant iakttagelse är att ju fler företagare det finns i en kommun från början desto fler nya företag startas. Ett gott företagsklimat från början är en nödvändig förutsättning för fler företag. Den lilla kommunen Bjurholm som har ett företagsklimat i topp är den kommun i landet där både företagandet och nyföretagandet är starkast både för kvinnor och män. Det finns med andra ord positiva miljöer som stimulerar företagandet.

--Det går alltså för en kommun att stimulera till ett ökat företagande genom att utveckla ett riktigt bra företagsklimat, säger Lisbeth Godin Jonsson.

Förebilder är viktiga. I kommuner och län med svagt företagande är det därför svårare för kvinnor att finna inspiration. Det kvinnliga företagandet dominerar inom parti och detaljhandeln samt inom företagstjänster. Dessa två branscher står för ca 60 % av det kvinnliga företagandet i landet.

Det har varit en kraftfull debatt i media om nyföretagandet sedan itps för någon månad sedan rapporterade att nyföretagandet inte bidrar till tillväxten. Ett högt nyföretagande är dock nödvändigt för att skapa nya jobb i samma takt som befolkningen ökar och som de större företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Nya företag med nya idéer bidrar till en viktig dynamik i samhället inte minst här i länet.

För mer information kontakta:
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv Östersund, tel 063 - 12 38 10
Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv och rapportförfattare tel 08-553 43 000

Kontakta gärna Margaretha Lindbäck Hansson, Höglunda Gårdsvärdshus 070 - 62 16 004, som kan bidra med värdefulla synpunkter på att vara kvinna och företagare. Margaretha kan även ge en bakgrund till utvecklingen i Berg och bidra med fler kvinnor att kontakta då hon är projektledare för ett affärsutvecklingsprojekt för företagande kvinnor i hela länet.

 

Ladda ner

Nyheter

NYHET Publicerad:

Hej, vad kan du lova företagarna?

VAL 2014 Bara några få dagar kvar till valet. Om du inte har bestämt dig kommer här en rapport från Stortorget i Östersund. Svenskt Näringsliv besökte valstugorna och ställde en fråga: Vilket är ditt partis viktigaste vallöfte till företagen? 
NYHET Publicerad:

Slopat rutavdrag hotar jobb i Sveg

VALFRÅGA Rut- och rotavdragets vara eller icke vara är en av de heta politiska frågorna inför valet. Om rutavdraget tas bort innebär det inga nyanställningar för Carina Subäcks serviceföretag i Sveg.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget tävlar i EM i Lille

EUROSKIILLS Om ganska precis en månad åker Sveriges yrkeslandslag för att tävla i Euroskills, yrkes-EM i Lille. EM truppen har till största delen blivit uttagen genom att tävla i Yrkes-SM som gick av stapeln i Umeå, som kort och gott är en tävling i yrkesskicklighet.
NYHET Publicerad:

Brist på samsyn dåligt för företagsklimatet

KOMMENTAR Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet visar att politiker generellt uppfattar att de har en bättre attityd till företagsklimatet än vad företagen anser att de har. I nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner ger kommunpolitikerna sig själva ett högre attitydbetyg än vad företagen ger dem.
NYHET Publicerad:

Ödesvalet – 16 dagar kvar

VAL 2014 Ödesvalet. Det kallas så, årets politikerval. Som tidningen entreprenör skriver idag så handlar det om vinstförbud i välfärdsföretag, höjd arbetsgivaravgift för unga, höjd restaurangmoms, slopat Rut-avdrag, höjda miljö- och kilometerskatter och slopat tvåundantag i Las.
NYHET Publicerad:

De ser olika på företagens roll i välfärdssverige

FÖRETAGENS ROLL Nästa generation ledarskribenter tog plats på tidningarnas opinionssidor i sommar. Marcus Persson och Liss Jonasson jobbar på centerpartistiska Östersunds-Posten respektive socialdemokratiska Länstidningen. Och även om de ser olika på företagens roll, är de eniga om att företagen är viktiga för samhället.
NYHET Publicerad:

Företagarrörelsen viktigare än någonsin

KRÖNIKA Valrörelsen rycker allt närmare och temperaturen i debatten höjs allt mer. Mycket kraft läggs på en debatt om hur välståndet ska fördelas, vad som ska göras med skattepengarna och hur mycket skatt som ska tas in. Mindre kraft läggs på att debattera om hur man skapar de bästa förutsättningarna för ökat välstånd. Det skriver Robert Thorburn i sin krönika. 
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Kampen som jobbskapare

KRÖNIKA Patrik Karlsson, som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, står för veckans inlägg. Han skriver på ett mycket bra, inkännande sätt om möte med en medlemsföretagare och den energi ett sånt möte ger oss som jobbar i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fixade roligaste sommarjobbet själva - startade sommarcafé

SOMMARJOBBET Ryktet om det trevliga sommarcaféet "Ida och Linas sommarcafé" på Sörbygården utanför Östersund har spridit sig. Mun till mun-metoden, egen facebooksida och snygga skyltar längs vägen bidrar till att allt fler gäster hittar hit. Framgångssagan började för två år sedan, Lina Näslund och Ida Forss var för unga för att få sommarjobb via kommunen och tog saken i egna händer.
NYHET Publicerad:

Staten tar för sig

KRÖNIKA När man lyssnar på debatten kan det ibland låta som att vi befinner oss i en omfattande privatiseringsvåg. Eller experiment som en del föraktfullt kallar det. Det har visserligen skett en del konkurrensutsättningar på senare år. Men det är inte det som är det främsta kännetecknet för den tid vi lever i. Det skriver Jonas Frycklund i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Jämtlandsföretagen ger 31000 gymnasieplatser

KRÖNIKA I juni tog Emma, Julia och Ibrahim studenten. Deras gymnasieplatser finansierades via skattepengar. Skattepengar som ett genomsnittligt företag med en anställd betalar in till den gemensamma välfärden. 
NYHET Publicerad:

Unga i arbete – utvecklande i dubbel bemärkelse

ARBETSMARKNAD Det är oroväckande att det finns så få ingångsjobb för unga idag. Det blir ett stort steg mellan skola och arbetsliv och det är uppenbart att många har svårt att ta det steget. Det konstaterar Micke Eriksson, delägare i KMM Nöjen, och första arbetsgivare för många unga i Östersund.
NYHET Publicerad:

Vad ska du göra i höst?

KRÖNIKA Den frågan får många ungdomar den här årstiden från släktingar och vänner. Svaret är sällan givet eller enkelt. Men valet av utbildning och yrke påverkar såväl individens förutsättningar och företagens rekrytering som jämställdheten i arbetslivet. Så börjar Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknadsavdelning på Svensikt Näringsliv sin krönika.
NYHET Publicerad:

Det är krut i Ruth

ALMEDALEN Hemma i Jämtland rapporterar Länstidningen om kommunala Ängegården. Äldreboendet som på nytt kritiseras för brist på god vård. Samtidigt, pågår i allra högsta grad diskussioner kring god vård på ett mer politiskt och ideologiskt plan på Gotland under Almedalsveckan.
NYHET Publicerad:

Almedalen är bara början

KRÖNIKA "Den bristande matchningen på arbetsmarknaden är ett av Sveriges största samhällsproblem just nu. Det förtjänar en intensiv debatt både fram till och efter valdagen – inte bara i Almedalen",  skriver Tobias Krantz i sin krönika.
 
NYHET Publicerad:

Sunt företagande och sunt leverne

KONKURRENS Motion och friskvård till medarbetare är avdragsgillt för företag. Men det gäller bara vissa aktiviteter. Till exempel är klättring inomhus på vägg avdragsgillt, men klättring utomhus på berg är det inte. "Det är osund konkurrens och jag förlorar affärer på detta", säger Sofie Jugård Löfgren som driver företaget Aktivut.
NYHET Publicerad:

Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget

SÄKERHET "Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget nu inför sommaren och semestern. Det är en god investering och ett bra sätt att få igång diskussionerna och involvera alla medarbetare", säger Tommy Svensson, som är säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

”Det är en trygghet att kunna välja”

VALFRIHET ”För mig är det självklart att man ska få välja. När jag köper tjänster av till exempel en målare har jag möjligheten att välja någon jag tycker är bra, självklart ska det vara så när jag köper hemtjänst också.” Det säger Ewy Sillström som tröttnade på stressen och bristen på kontinuitet inom Krokoms kommun och startade eget när LOV infördes för dryga tre år sedan. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Johan Redhe!

FÖRETAGSKLIMAT Som vd för Bilbolaget och SCF Betongelement i Strömsund är han van att jobba med tillväxt. En fråga som fortsätter att vara i fokus också i hans arbete som tillväxtchef på Östersunds kommun. Nu vill han att hela kommunen ska tänka tillväxt, han har mardrömmar om hyllvärmare och från och med nu är han också näringslivschef.