Jämtlandskvinnor mest företagsamma i landet

NYHET Publicerad

KVINNLIGT FÖRETAGANDE Jämtlands län är det främsta i landet när det gäller kvinnors företagande med drygt 8 företag per 100 kvinnor i åldern 25-64 år. Detta är nästan dubbelt så många som i det län som har det lägsta företagandet bland kvinnor. I Jämtland har vi med andra ord många goda förebilder för kvinnor som vill starta företag och detta ger en positiv spiral till nyföretagandet.

Gotlands och Jämtlands län är de mest företagstäta länen med nära 16 företag per 100 invånare i samma åldersgrupp.

Svenskt Näringsliv årliga kartläggning av företagandet visar att kvinnor i allt högre utsträckning startar egna företag. Årets undersökning för perioden 2005-2006 visar att det finns 3000 fler företag i landet som drivs av kvinnor jämfört med förra årets. Men antalet företag som drivs av män är 250 000 fler så det kommer att ta 80 år för att uppnå en ”jämställd” nivå om den nuvarande ökningstakten består. Glädjande är att nyföretagandet visar på ett ökat intresse bland kvinnor för att starta egna företag.

Flera kommuner där turismen är en viktig näring har ett högt företagande enligt den nu presenterade rapporten. Det gäller Åre och Härjedalen men även Berg inom vårt län.

Det är stora skillnader mellan både kvinnor och mäns företagande i länets kommuner. I Åre, Berg och Ragunda finns mer än 10 företag som drivs av kvinnor per 100 invånare i åldern 25-64 år medan det i Östersund bara finns dryga 6. Samma förhållande gäller för nyföretagandet. För länets kommuner är andelen företag som drivs av kvinnor i särklass lägst i Östersund.

Av rapporten kan också utläsas att det skett en stor minskning i både företagandet och nyföretagandet i Östersund jämfört med i andra kommuner i landet under det senaste året. Det gäller för både företag drivna av kvinnor respektive av män. Även i länets övriga kommuner bortsett från Bräcke och Härjedalen, har företagande och nyföretagande minskat relativt andra kommuner i landet.

Östersund är länets största kommun med hälften av länets befolkning och därmed en stor marknad för många företag och branscher.

-En slutsats som kan dras av den analys vi presenterar är att företagen inte står i fokus i Östersund. Här är det myndigheter och offentlig verksamhet som gäller, både i det politiska engagemanget och i medias rapportering.

Kommun, landsting och statliga myndigheter verkar inte i någon större utsträckning för att upphandla tjänster och konkurrensutsätta mer av den egna verksamheten. De stora marknader som finns för företag görs med andra ord inte tillgängliga. Det gäller särskilt kvinnors möjlighet till att driva och utveckla företag inom de sektorer där de har sin kompetens. Det skapas inga förebilder för personer som funderar på att starta eget och därmed förblir företagandet på en låg nivå.

- Det är förvånande att de politiska beslutsfattarna inte tar initiativ till att stärka tillväxten i länet genom att frigöra marknader för privata företag inom de offentliga verksamheterna. Det skulle vara en viktig investering för framtiden i Östersund och länet säger Lisbeth Godin Jonasson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östersund.

Både ungdomar och vuxna av båda könen har ett stort intresse för att starta egna företag men ändå är det alltför få som gör det. Orsaken är att det ofta är en komplicerad och dynamisk process där finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för att våga satsa. Det finns många hinder på vägen där kvinnor ofta möter på svårigheter inte minst i samband med att få fram ett eget kapital som kan ge möjligheter till lån och utveckling av företaget.

Företagandet är ofta också en osäker tillvaro särskilt när man går från en anställning till att själv finansiera sin vardag samtidigt som man hamnar utanför viktiga delar av välfärdssystemet.

En intressant iakttagelse är att ju fler företagare det finns i en kommun från början desto fler nya företag startas. Ett gott företagsklimat från början är en nödvändig förutsättning för fler företag. Den lilla kommunen Bjurholm som har ett företagsklimat i topp är den kommun i landet där både företagandet och nyföretagandet är starkast både för kvinnor och män. Det finns med andra ord positiva miljöer som stimulerar företagandet.

--Det går alltså för en kommun att stimulera till ett ökat företagande genom att utveckla ett riktigt bra företagsklimat, säger Lisbeth Godin Jonsson.

Förebilder är viktiga. I kommuner och län med svagt företagande är det därför svårare för kvinnor att finna inspiration. Det kvinnliga företagandet dominerar inom parti och detaljhandeln samt inom företagstjänster. Dessa två branscher står för ca 60 % av det kvinnliga företagandet i landet.

Det har varit en kraftfull debatt i media om nyföretagandet sedan itps för någon månad sedan rapporterade att nyföretagandet inte bidrar till tillväxten. Ett högt nyföretagande är dock nödvändigt för att skapa nya jobb i samma takt som befolkningen ökar och som de större företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Nya företag med nya idéer bidrar till en viktig dynamik i samhället inte minst här i länet.

För mer information kontakta:
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv Östersund, tel 063 - 12 38 10
Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv och rapportförfattare tel 08-553 43 000

Kontakta gärna Margaretha Lindbäck Hansson, Höglunda Gårdsvärdshus 070 - 62 16 004, som kan bidra med värdefulla synpunkter på att vara kvinna och företagare. Margaretha kan även ge en bakgrund till utvecklingen i Berg och bidra med fler kvinnor att kontakta då hon är projektledare för ett affärsutvecklingsprojekt för företagande kvinnor i hela länet.

Lisbeth Godin
 

Ladda ner

Nyheter

NYHET Publicerad:

Exiljämte tror på tillväxt i Östersund

TILLVÄXT Tjänstesektorn växer och Östersund har en jättemöjlighet att bli en attraktiv etableringsort för tjänsteföretag. Det säger Gustaf Rentzhog från Ås, som idag bor i Stockholm och är vd för snabbväxande Söderberg och Partners. 
NYHET Publicerad:

Hallå där, Therese Zetterman!

FÖRETAGSKLIMAT Therese Zetterman (S) har alltid haft en vilja och drivkraft i att utveckla och påverka. De senaste fyra åren har hon varit ordförande i utvecklingsutskottet i Bergs kommun och efter valet hoppas hon kunna titulera sig kommunalråd. Therese var en av deltagarna på Framtidsmötet och där passade vi på att ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Dyrt och tidskrävande med dåliga upphandlingar

UPPHANDLING Det går att göra bra upphandlingar. Det vet Mikael Martinsson för han har själv sett flera.  "Bra upphandlingar borde ligga i allas intresse, ändå finns det så många dåliga exempel", konstaterar Mikael Martinsson.
NYHET Publicerad:

Engagemanget för EU:s betydelse behöver öka

KOMMENTAR För Europa, Sverige och Jämtland har EU:s inre marknad varit avgörande för tillväxten. Hela 43 procent av exporten från Jämtland går idag till EU och den inre marknaden har gett många fördelar i form av borttagna hinder och minskad byråkrati. 
NYHET Publicerad:

Inre marknad ger klädsam tillväxt

EU Klädföretaget Woolpower får syre på EU-marknaden och hämtar kraft ur sina efterfrågade ullunderställ. Högt på vd Linus Loveblads önskelista står ett frihandelsavtal med USA.
NYHET Publicerad:

"I Sverige är vi duktiga på mycket"

FRAMTIDSMÖTE I Sverige är vi duktiga på mycket. Men vi kan inte slå oss till ro med det. Vi måste uppdatera vår självbild och inse att det faktiskt finns områden där vi inte är tillräckligt bra. Det var huvudbudskapen i Tove Lifvendals föreläsning vid Framtidsmötet i Åre.
NYHET Publicerad:

Framtidsmötet – ett steg mot ökad dialog

FRAMTIDSMÖTE På Framtidsmötet i Åre deltog ett 40-tal företagare och politiker för att skapa en utvecklad dialog dem emellan. Ett uppskattat möte för många, och som en av våra politiker uttryckte det: "När vi träffs många så här så lyfter vi alla blicken och ser ovanför vår egen verksamhet och vardag, och det är inspirerande".
NYHET Publicerad:

Fyra vägar in

FRAMTIDSMÖTE Fyra folkvalda riksdagspolitiker har Jämtlands län och samtliga deltog på Framtidsmötet i Åre. De diskuterade upphandlingar, ungas väg till arbetsmarknaden, samverkan skola-näringsliv, infrastruktur och många andra viktiga frågor för länets företag. Deras egna reflektioner på Framtidsmötet samt vad de faktiskt gjort för länet under sin mandatperiod berättade de om från scenen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagande i fokus

FRAMTIDSMÖTE Under Framtidsmötet debatterade Hans Boberg och Margareta Winberg välfärdsföretagande. Hans driver det privata vårdföretaget Nya Närvården och Margareta toppar Socialdemokraternas lista för landstingsvalet. Om S vinner valet kommer Margareta Winberg att bli Hans Bobergs yttersta beställare.
NYHET Publicerad:

Företagens input nyckeln till framgång i riksdagen

HALLÅ DÄR Att lyssna och bygga relationer. De är två grundpelare i arbetet som riksdagsledamot. De är också två viktiga förutsättningar för att kunna påverka och göra nytta. Det menar den moderata riksdagsledamoten Saila Quicklund som hoppas få möjlighet att fortsätta sitt arbete för länet även efter valet. 
NYHET Publicerad:

Fler, rikare, friskare – utmaningen för jämtländskt näringsliv

HALLÅ DÄR Jörgen Larsson har varit företagare i princip hela sitt vuxna liv. Han har bland annat drivit videobutik, grundat och börsnoterat kundserviceföretaget H1 på Frösön och verkat som ledarskribent på ÖstersundsPosten. Nu kliver Jörgen in i politiken och han drivs av ett bättre klimat både för näringslivets och miljöns skull. 
NYHET Publicerad:

Unga läcker positiv energi i Åre

Varje år i november fylls Copperhill Mountain Lodge i Åre till bredden av energi, mod, passion, arbetsglädje och massor av god stämning. Det är säsongsarbetarna som kommer. "Man ska som arbetsgivare inte stirra sig blind på ”fem års erfarenhet”.  Karaktär är viktigare än kompetens och de lär sig snabbt, säger Pernilla Gravenfors
NYHET Publicerad:

Hallå där, Margareta Winberg

VAL 2014 Hon är lika gammal som Hillary Clinton och har samma ambitioner – att gå vidare inom politiken. Det är ingen kandidering för statsministerposten på gång, däremot är det dags för Margareta Winberg (S) att ge sig in i regionalpolitiken.
NYHET Publicerad:

Traineeprogram verklighet efter gott samarbete

SAMVERKAN Företagen hade ett behov och kom med en idé. Mittuniversitetet lyssnade. Kommunen bidrog med pengar. Tack vare ett lyckat samarbete kommer ett traineeprogram för ekonomer att bli verklighet till hösten.
NYHET Publicerad:

Skatt på kreosot gör minst 170 arbetslösa i Jämtland

SKATT "Det blir dödsstöten för den svenska tillverkningen av el- och telestolpar i trä och av träsliprar till järnvägen om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om skatt på kreosot genomförs". Varningen kommer från Tommy Karlsson, som är koncernchef för AB Borgen där Rundvirke Poles AB är ett av dotterbolagen.
NYHET Publicerad:

Östersund satsar på LOV

KONKURRENS Östersund har insett fördelarna med LOV. I april 2010 klubbades beslutet igenom där servicetjänster samt portionsmat blev en del av valfrihetssystemet. Från och med 1 januari i år ska även hemsjukvård ingå i LOV. "Vi satsar på fem olika tjänster inom hemvården, med extra insatser för att öppna upp för mindre företag", säger Christina Taraldsson, handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

Kvinnors företagsamhet ökar snabbast i Jämtland

NY RAPPORT Sammantaget är cirka 13 200 personer företagsamma i Jämtland, vilket motsvarar 14,3 procent av befolkningen (16-74 år). Åre kommun är länets mest företagsamma kommun i förhållande till befolkningen, medan Östersund är den minst företagsamma.
NYHET Publicerad:

Torsta vill bli vass på entreprenörskap

UNG FÖRETAGSAMHET "Eget företagande är framtiden för många av våra elever och därför vill vi bli en skola som är riktigt vass på entreprenörskap och företagande", säger rektor Eva-Lena Blom.
NYHET Publicerad:

Företagarna räddade kvar industriprogrammet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING När industriprogrammet vid Härjedalens gymnasium hotades av nedläggning blev det uppror bland företagen i området. Tack vare deras engagemang räddades utbildningen kvar. "Annars hade jag antagligen varit tvungen att flytta verksamheten från orten", säger en företagare.
NYHET Publicerad:

Bättre produktion och fler anställda i Jämtland

KONJUNKTUR Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga.