Jämtlandskvinnor mest företagsamma i landet

NYHET Publicerad

KVINNLIGT FÖRETAGANDE Jämtlands län är det främsta i landet när det gäller kvinnors företagande med drygt 8 företag per 100 kvinnor i åldern 25-64 år. Detta är nästan dubbelt så många som i det län som har det lägsta företagandet bland kvinnor. I Jämtland har vi med andra ord många goda förebilder för kvinnor som vill starta företag och detta ger en positiv spiral till nyföretagandet.

Gotlands och Jämtlands län är de mest företagstäta länen med nära 16 företag per 100 invånare i samma åldersgrupp.

Svenskt Näringsliv årliga kartläggning av företagandet visar att kvinnor i allt högre utsträckning startar egna företag. Årets undersökning för perioden 2005-2006 visar att det finns 3000 fler företag i landet som drivs av kvinnor jämfört med förra årets. Men antalet företag som drivs av män är 250 000 fler så det kommer att ta 80 år för att uppnå en ”jämställd” nivå om den nuvarande ökningstakten består. Glädjande är att nyföretagandet visar på ett ökat intresse bland kvinnor för att starta egna företag.

Flera kommuner där turismen är en viktig näring har ett högt företagande enligt den nu presenterade rapporten. Det gäller Åre och Härjedalen men även Berg inom vårt län.

Det är stora skillnader mellan både kvinnor och mäns företagande i länets kommuner. I Åre, Berg och Ragunda finns mer än 10 företag som drivs av kvinnor per 100 invånare i åldern 25-64 år medan det i Östersund bara finns dryga 6. Samma förhållande gäller för nyföretagandet. För länets kommuner är andelen företag som drivs av kvinnor i särklass lägst i Östersund.

Av rapporten kan också utläsas att det skett en stor minskning i både företagandet och nyföretagandet i Östersund jämfört med i andra kommuner i landet under det senaste året. Det gäller för både företag drivna av kvinnor respektive av män. Även i länets övriga kommuner bortsett från Bräcke och Härjedalen, har företagande och nyföretagande minskat relativt andra kommuner i landet.

Östersund är länets största kommun med hälften av länets befolkning och därmed en stor marknad för många företag och branscher.

-En slutsats som kan dras av den analys vi presenterar är att företagen inte står i fokus i Östersund. Här är det myndigheter och offentlig verksamhet som gäller, både i det politiska engagemanget och i medias rapportering.

Kommun, landsting och statliga myndigheter verkar inte i någon större utsträckning för att upphandla tjänster och konkurrensutsätta mer av den egna verksamheten. De stora marknader som finns för företag görs med andra ord inte tillgängliga. Det gäller särskilt kvinnors möjlighet till att driva och utveckla företag inom de sektorer där de har sin kompetens. Det skapas inga förebilder för personer som funderar på att starta eget och därmed förblir företagandet på en låg nivå.

- Det är förvånande att de politiska beslutsfattarna inte tar initiativ till att stärka tillväxten i länet genom att frigöra marknader för privata företag inom de offentliga verksamheterna. Det skulle vara en viktig investering för framtiden i Östersund och länet säger Lisbeth Godin Jonasson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östersund.

Både ungdomar och vuxna av båda könen har ett stort intresse för att starta egna företag men ändå är det alltför få som gör det. Orsaken är att det ofta är en komplicerad och dynamisk process där finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för att våga satsa. Det finns många hinder på vägen där kvinnor ofta möter på svårigheter inte minst i samband med att få fram ett eget kapital som kan ge möjligheter till lån och utveckling av företaget.

Företagandet är ofta också en osäker tillvaro särskilt när man går från en anställning till att själv finansiera sin vardag samtidigt som man hamnar utanför viktiga delar av välfärdssystemet.

En intressant iakttagelse är att ju fler företagare det finns i en kommun från början desto fler nya företag startas. Ett gott företagsklimat från början är en nödvändig förutsättning för fler företag. Den lilla kommunen Bjurholm som har ett företagsklimat i topp är den kommun i landet där både företagandet och nyföretagandet är starkast både för kvinnor och män. Det finns med andra ord positiva miljöer som stimulerar företagandet.

--Det går alltså för en kommun att stimulera till ett ökat företagande genom att utveckla ett riktigt bra företagsklimat, säger Lisbeth Godin Jonsson.

Förebilder är viktiga. I kommuner och län med svagt företagande är det därför svårare för kvinnor att finna inspiration. Det kvinnliga företagandet dominerar inom parti och detaljhandeln samt inom företagstjänster. Dessa två branscher står för ca 60 % av det kvinnliga företagandet i landet.

Det har varit en kraftfull debatt i media om nyföretagandet sedan itps för någon månad sedan rapporterade att nyföretagandet inte bidrar till tillväxten. Ett högt nyföretagande är dock nödvändigt för att skapa nya jobb i samma takt som befolkningen ökar och som de större företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Nya företag med nya idéer bidrar till en viktig dynamik i samhället inte minst här i länet.

För mer information kontakta:
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv Östersund, tel 063 - 12 38 10
Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv och rapportförfattare tel 08-553 43 000

Kontakta gärna Margaretha Lindbäck Hansson, Höglunda Gårdsvärdshus 070 - 62 16 004, som kan bidra med värdefulla synpunkter på att vara kvinna och företagare. Margaretha kan även ge en bakgrund till utvecklingen i Berg och bidra med fler kvinnor att kontakta då hon är projektledare för ett affärsutvecklingsprojekt för företagande kvinnor i hela länet.

 

Ladda ner

Fler nyheter i ämnet

NYHET Publicerad:

2014- ett händelserikt politiskt år

KRÖNIKA Många politiska händelser bidrog till att 2014 kommer bli hågkommet som ett dramatiskt år. Nedan följer ett axplock av alla aktiviteter och möten Svenskt Näringsliv i Jämtland haft i företagens tecken året som gått.
NYHET Publicerad:

Brommaflyget viktigt för länets företag

INFRASTRUKTUR 70 procent av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det fjärde kvartalet i Jämtlands län menar att Bromma flygplats är mycket eller ganska viktig för företagets möten och kontakter. 
NYHET Publicerad:

Eva-Märet är länets mest företagsamma människa

MEST FÖRETAGSAMMA ”Tänk att vinna mot dessa fantastiskt duktiga företagare, det hade jag aldrig väntat mig! Jag gör ju bara mitt jobb.” Det sa en glad och ödmjuk Eva-Märet Nordenberg när hon på onsdagen fick ta emot utmärkelsen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.
NYHET Publicerad:

Edward öppnar sinnen på Jämtlands Musikskola

MÅNGFALD Från passiv anonym flykting på förläggningen i Grytan till uppskattad medarbetare på Jämtlands musikskola. Den resan har Edward Mugerwa från Uganda gjort på två månader.
NYHET Publicerad:

Mångfald ger Woolpower bättre arbetsmiljö

WEBB-TV I annonser i Östersunds Posten och Länstidningen berättar Svenskt Näringsliv om vikten av ett öppet Sverige. På klädföretaget Woolpower i Östersund är personer med olika kulturell bakgrund lika viktig för arbetsmiljön som jämn könsfördelning.
NYHET Publicerad:

Ojämlika villkor för buss och taxi

KONKURRENS Det är snedvriden konkurrens och ger betydligt sämre miljö att inte låta taxi åka på bussgatorna, det menar Per-Åke Pettersson som är vd för Taxi Östersund. Han menar att taxi är kollektivtrafik på samma sätt som buss enligt dagens lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Var med och avgör - rösta nu!

MEST FÖRETAGSAMMA Eva-Märet Nordenberg, Nils Åke Hallström, Per-Åke Wahlund, Ruth Berglund och Tobias Sjölander - så heter de utvalda finalisterna som vår jury valt ut bland alla nominerade i Jämtlands läns mest företagsamma människa 2014. Nu är du med och avgör vem som vinner!
NYHET Publicerad:

Status quo eller frost i antågande?

KONJUNKTUR Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går därmed också trögt. http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/stiljte_602373.html/alternates/LANDSCAPELARGE_380/stiljteDet framgår av Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.
NYHET Publicerad:

Samhällsbyggare i Norrlands inland

PRIVAT SATSNING I vår invigs norra Sveriges största konferens- och hotellanläggningar, Frösö Park Hotel och Frösö Convention Center. Bakom satsningen står Norrlandspojkarna Lars-Göran ”Lasse” Bäckvall och Marcus Lundberg.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jöran Hägglund

HALLÅ DÄR Efter drygt ett halvår som landshövding i Jämtlands län har Jöran Hägglund hunnit gjort sig hemmastadd. Han har besökt nästan alla kommuner och är positivt överraskad över entreprenörskapet som råder runt om i kommunerna. Vi har ställt några frågor till honom om hans tankar om näringslivet och företagsklimatet i länet.
NYHET Publicerad:

Enkelt med dialog på Jobbskaparna

LIVECHATT Många företagare passade på att ställa frågor till de nya riksdagsledamöterna i Jobbskaparnas livechatt på Facebook. Några av de frågor som kom upp handlade om Bromma flygplats, offentliga upphandlingar och kilometerskatten som är en viktig fråga för många företagare i glesbygd.
NYHET Publicerad:

Ogenomtänkt att begränsa privata välfärdsbolag

VÄLFÄRD Privat äldreboende är effektivare och billigare men ändå lika bra som kommunalt. Ändå diskuterar regeringen begränsningar för privata vårdgivare. "Det är ett ogenomtänkt förslag och det bevisar de hittills publicerade resultaten av den forskningsstudie som vi deltar i", säger Eva Sandberg verksamhetschef på Vardagas äldreboende på Skogsbruksvägen i Östersund.
NYHET Publicerad:

Begränsa inte företagens möjlighet att anställa

KOMMENTAR Företag är vana vid att kunder kommer och går i en ojämn ström. Det vore förstås enklare om affärerna var jämt utspridda över dagen, veckan och året. Men verkligheten ser inte ut så.
NYHET Publicerad:

Westan Logistik årets Gasellvinnare

GASELLVINNARE På onsdagskvällen fick Westan Logistik ta emot priset som årets Gasellvinnare i Jämtlands län. Priset delades ut vid Dagens Industris Gasellgala i Umeå. "Vi är glada över utnämningen. Det är en bekräftelse på att vi tänkt rätt med kundfokus och kompetenta medarbetare", säger Michael Schahine.
NYHET Publicerad:

Jämtkommuner fälls för olaglig upphandling

EU-PROJEKT På mindre än ett halvår har Förvaltningsrätten slagit fast att jämtkommuner i två EU-stödda projekt ägnat sig åt olaglig upphandling. Det rör sig om en näringslivschef som satt på två stolar och slumpmässiga bedömningar i hanteringen. Ansvariga politiker slår ifrån sig kritiken.
NYHET Publicerad:

Slopa förslaget om ungdomsskatt

KOMMENTAR I dagarna bildar Stefan Löfven (S) en ny regering. En uttalad målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Men trots att fler ungdomsjobb är en nyckel för att nå dit vill regeringen kraftigt höja kostnaden för att anställa just ungdomar. Detta i ett läge där ca 1300 ungdomar mellan 18-24 år är inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingarna i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Ovisst och upprört bland länets välfärdsföretagare

OSÄKER FRAMTID ”En förlamande hand har lagts över hela vår bransch”. Det konstaterar Ewy Sillström, Jämtpuls, Ruth Berglund, Strukturrutan och Hans Boberg, Nya Närvården, tre av länets företagare som går en oviss framtid till mötes efter regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om välfärd utan vinster.
NYHET Publicerad:

Uppror mot regeringens vinstförslag

ENKÄT Överenskommelsen om vinster inom välfärden kom som en chock för landets välfärdsföretagare, visar en enkät. "Jag är inget Caymanbolag, jag är inget riskkapitalbolag. Jag har lagt ned kraft och energi på att bedriva vård i den här delen av landet. Utan min vårdcentral skulle Hotingborna inte få primärvård i sin närhet", säger småföretagaren Hans Boberg.
NYHET Publicerad:

Extra Evil goes west

EXPORT De är redan Skandinaviens största distributör av varumärken inom actionsporterna snow-, wake- och skateboard. Nu ska östersundsföretaget Extra Evil även sälja det egna snöskotermärket Jethwear utomlands.
NYHET Publicerad:

Jämtlands läns mest företagsamma människa 2014

NOMINERA Nu riktar vi ljuset mot Jämtlands läns mest företagsamma människor 2014. Vi söker förebilder som är värda att hyllas. Förebilder som ser möjligheter, som anställt sig själva och andra. Vilka företagsamma förebilder har du i din närhet? Kanske är det du själv?