Jämtlandskvinnor mest företagsamma i landet

NYHET Publicerad

KVINNLIGT FÖRETAGANDE Jämtlands län är det främsta i landet när det gäller kvinnors företagande med drygt 8 företag per 100 kvinnor i åldern 25-64 år. Detta är nästan dubbelt så många som i det län som har det lägsta företagandet bland kvinnor. I Jämtland har vi med andra ord många goda förebilder för kvinnor som vill starta företag och detta ger en positiv spiral till nyföretagandet.

Gotlands och Jämtlands län är de mest företagstäta länen med nära 16 företag per 100 invånare i samma åldersgrupp.

Svenskt Näringsliv årliga kartläggning av företagandet visar att kvinnor i allt högre utsträckning startar egna företag. Årets undersökning för perioden 2005-2006 visar att det finns 3000 fler företag i landet som drivs av kvinnor jämfört med förra årets. Men antalet företag som drivs av män är 250 000 fler så det kommer att ta 80 år för att uppnå en ”jämställd” nivå om den nuvarande ökningstakten består. Glädjande är att nyföretagandet visar på ett ökat intresse bland kvinnor för att starta egna företag.

Flera kommuner där turismen är en viktig näring har ett högt företagande enligt den nu presenterade rapporten. Det gäller Åre och Härjedalen men även Berg inom vårt län.

Det är stora skillnader mellan både kvinnor och mäns företagande i länets kommuner. I Åre, Berg och Ragunda finns mer än 10 företag som drivs av kvinnor per 100 invånare i åldern 25-64 år medan det i Östersund bara finns dryga 6. Samma förhållande gäller för nyföretagandet. För länets kommuner är andelen företag som drivs av kvinnor i särklass lägst i Östersund.

Av rapporten kan också utläsas att det skett en stor minskning i både företagandet och nyföretagandet i Östersund jämfört med i andra kommuner i landet under det senaste året. Det gäller för både företag drivna av kvinnor respektive av män. Även i länets övriga kommuner bortsett från Bräcke och Härjedalen, har företagande och nyföretagande minskat relativt andra kommuner i landet.

Östersund är länets största kommun med hälften av länets befolkning och därmed en stor marknad för många företag och branscher.

-En slutsats som kan dras av den analys vi presenterar är att företagen inte står i fokus i Östersund. Här är det myndigheter och offentlig verksamhet som gäller, både i det politiska engagemanget och i medias rapportering.

Kommun, landsting och statliga myndigheter verkar inte i någon större utsträckning för att upphandla tjänster och konkurrensutsätta mer av den egna verksamheten. De stora marknader som finns för företag görs med andra ord inte tillgängliga. Det gäller särskilt kvinnors möjlighet till att driva och utveckla företag inom de sektorer där de har sin kompetens. Det skapas inga förebilder för personer som funderar på att starta eget och därmed förblir företagandet på en låg nivå.

- Det är förvånande att de politiska beslutsfattarna inte tar initiativ till att stärka tillväxten i länet genom att frigöra marknader för privata företag inom de offentliga verksamheterna. Det skulle vara en viktig investering för framtiden i Östersund och länet säger Lisbeth Godin Jonasson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östersund.

Både ungdomar och vuxna av båda könen har ett stort intresse för att starta egna företag men ändå är det alltför få som gör det. Orsaken är att det ofta är en komplicerad och dynamisk process där finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för att våga satsa. Det finns många hinder på vägen där kvinnor ofta möter på svårigheter inte minst i samband med att få fram ett eget kapital som kan ge möjligheter till lån och utveckling av företaget.

Företagandet är ofta också en osäker tillvaro särskilt när man går från en anställning till att själv finansiera sin vardag samtidigt som man hamnar utanför viktiga delar av välfärdssystemet.

En intressant iakttagelse är att ju fler företagare det finns i en kommun från början desto fler nya företag startas. Ett gott företagsklimat från början är en nödvändig förutsättning för fler företag. Den lilla kommunen Bjurholm som har ett företagsklimat i topp är den kommun i landet där både företagandet och nyföretagandet är starkast både för kvinnor och män. Det finns med andra ord positiva miljöer som stimulerar företagandet.

--Det går alltså för en kommun att stimulera till ett ökat företagande genom att utveckla ett riktigt bra företagsklimat, säger Lisbeth Godin Jonsson.

Förebilder är viktiga. I kommuner och län med svagt företagande är det därför svårare för kvinnor att finna inspiration. Det kvinnliga företagandet dominerar inom parti och detaljhandeln samt inom företagstjänster. Dessa två branscher står för ca 60 % av det kvinnliga företagandet i landet.

Det har varit en kraftfull debatt i media om nyföretagandet sedan itps för någon månad sedan rapporterade att nyföretagandet inte bidrar till tillväxten. Ett högt nyföretagande är dock nödvändigt för att skapa nya jobb i samma takt som befolkningen ökar och som de större företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Nya företag med nya idéer bidrar till en viktig dynamik i samhället inte minst här i länet.

För mer information kontakta:
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv Östersund, tel 063 - 12 38 10
Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv och rapportförfattare tel 08-553 43 000

Kontakta gärna Margaretha Lindbäck Hansson, Höglunda Gårdsvärdshus 070 - 62 16 004, som kan bidra med värdefulla synpunkter på att vara kvinna och företagare. Margaretha kan även ge en bakgrund till utvecklingen i Berg och bidra med fler kvinnor att kontakta då hon är projektledare för ett affärsutvecklingsprojekt för företagande kvinnor i hela länet.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet får bättre betyg i hälften av länets kommuner

ENKÄTSLÄPP Idag publicerar Svenskt Näringsliv årets enkätundersökning av företagsklimatet. 850 företagare och 180 politiker i Jämtland har betygsatt sin hemkommun. Hälften av länets åtta kommuner får bättre betyg än tidigare av sina företagare.
NYHET Publicerad:

Passion gav SM-titel

UNG FÖRETAGSAMHET Emil Stegfeldt och Ida Ström såg inte sitt UF-företag som ett skolprojekt. De ville göra det på riktigt, alltså starta ett grymt bolag med en tydlig varumärkesplattform. Deras passion och ambition ledde hela vägen till första-placeringen i Ung Företagsamhets SM-tävling. Nu väntar Europafinalen i Berlin.
NYHET Publicerad:

Samma kvalitet till lägre pris

VÄLFÄRD Östersunds kommun är en av de 140 kommuner i landet som har privat äldreomsorg. Östersund har dessutom tagit initiativ till att jämföra sitt eget kommunala alternativ med ett privat. Mycket bra gjort konstaterade både Vårdföretagarna, Nordic Healthcare Group och Strukturrutan som tillsammans med Östersunds kommun deltog i Svenskt Näringslivs debatt under måndagen.
NYHET Publicerad:

Tänk om – tänk nytt – tänk rätt och låt bli ROT och RUT!

GÄSTKRÖNIKA "Jag önskar verkligen att regeringen låter ROT och RUT vara kvar. Både för min egen del men också för alla andra som driver företag och jobbar i den här branschen. Många är outbildade som jag och är självlärda. Många är kvinnor och en hel del av dem är utlandsfödda, vad ska hända med alla dessa som blir arbetslösa när företag tvingas till neddragningar?" Det skriver Carina Subäck, Carinas Städ & Bygg AB, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Härjedalen satsar mot det bästa företagsklimatet i länet

FÖRETAGSKLIMAT Härjedalskontraktet är början på klättringen mot målet, att ha det bästa företagsklimatet i länet. Under många år har Härjedalens kommun hamnat långt ner på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat. Förra året hamnade kommunen på plats 273 av 291.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger bättre tillsyn och företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Tillsynen av företagens regelefterlevnad och arbetet för att skapa en uthållig tillväxt står inte i något motsatsförhållande till varandra. Tvärtom är det en fördel om de går hand i hand. Det blir en övergripande slutsats i den pågående förstudien om Tillväxt och Tillsyn där Åre är en av pionjärerna och där även Härjedalen hängt på. "Genom ökad dialog skapas en positiv spiral som både lyfter företagsklimatet och ökar företagens kunskapsnivå om gällande regelverk", framhåller Oscar Fredriksson på AB Regelrådgivarna.
NYHET Publicerad:

7 av 10 företag drabbas negativt när arbetsgivaravgift för unga fördubblas

PRESSMEDDELANDE När regeringens förslag om en fördubblad arbetsgivaravgift för dem under 25 blir verklighet får det stora effekter för ungdomar och näringsliv i Jämtland, det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.
NYHET Publicerad:

Cybercom rekryterar spetskompetens från Syrien

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Efter ett halvår i Sverige och två månaders provanställning fick civilingenjören Deler Abdalaziz från Syrien fast jobb på IT-bolaget Cybercom i Östersund. "Det är en dröm för mig att få jobba här på Cybercom. Förutom att min kunskap kommer till nytta så uppskattar jag också att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas, att lära mig nytt. Det betyder förstås också mycket att få arbetskamrater och lära känna svenskar", säger Deler Abdalaziz.
NYHET Publicerad:

Tuffare för unga att få jobb hos SkiStar

ARBETSMARKNAD Höjd arbetsgivaravgift för unga riskerar att slå hårt, inte bara mot företagen, utan också mot ungdomarna. SkiStar, som är en av landets större arbetsgivare för unga, ser en risk att ungdomarna trängs ännu längre ut på arbetsmarknadens marginaler om förslaget blir verklighet. "Med höjda arbetsgivaravgifter minskar motivationen att anställa oerfarna unga och det blir svårare för dem att få jobb", säger Niclas Sjögren Berg, destinationschef för SkiStar i Åre/Vemdalen.
NYHET Publicerad:

Samverkan kan lösa kompetensbrist

GÄSTKRÖNIKA Från IT-branschens sida har vi i många år varit bekymrade över det stora kompetensförsörjningsproblem som råder för oss som driver någon form av IT-bolag. Trots hög arbetslöshet i länet hittar vi inte kompetens när vi behöver det. Det skriver Martina Lundholm i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Lägesrapport från en ung entreprenör

GÄSTKRÖNIKA Igår genomfördes UF-mässan i Östersund med många nya unga entreprenörer. Studier visar att ungdomar som drivitUF-företag i gymnasieskolan i högre utsträckning än andra startar eget företag, betydligt oftare når chefspositioner, har högre lön och lättare att etablera sig på arbetsmarknaden.  Läs om hur tidigare UF-företagaren i Jämtland Billy Nord lyckades med sin satsning när han delar med sig av sina tips och råd i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Krånglig tillämpning av LOU

UPPHANDLING Lagen om offentlig upphandling ska garantera effektivt och rättvist användande av offentliga medel. En god tanke men lagen är bara krånglig, dyr och näst intill omöjlig att leva upp till, anser Björn Wahlberg vid Grizzly Jemtreklam AB i Östersund.
NYHET Publicerad:

"Hellre utbildning än lägre arbetsgivaravgift för unga"

MÖTE MED POLITIKER Vårpropositionen kommer den 15 april och rädslan för att arbetsgivaravgifterna ska höjas är stor bland länets företag. Det var en av frågorna som diskuterades när några av länets företagare mötte Kalle Olsson (S) riksdagsledamot från länet. Dessutom kom en uppmaning; att lyssna till företagen och nyttja deras erfarenheter och kompetens när det handlar om hur länet ska utvecklas.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställningar skapar första jobbet

GÄSTKRÖNIKA Vägen in på arbetsmarknaden går ofta via bemanningsföretag. Framförallt får många ungdomar sitt första jobb här. Men också andra grupper som ofta står långt från arbetsmarknaden. Kornboden har lika trygga anställningsvillkor som andra arbetsgivare som följer kollektivavtalen och att vi arbetar med visstidsanställningar beror på marknadens efterfrågan, skriver Robert Nilsen i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Åres unga mest företagsamma i Sverige

NY RAPPORT Högst andel företagsamma människor finns i Åre kommun. Lägst andel företagsamma finns i Östersunds kommun. Nyföretagsamheten i länet ligger still. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Prioritera jobbskaparna

DEBATT Socialdemokraternas löfte inför valet var att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ett ambitiöst mål som nu har blivit regeringspolitik. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer det att krävas 430.000 nya jobb i hela landet för att nå målet. För Jämtlands län innebär det att 3100 nya jobb behöver skapas. Hur ska då detta ske?
NYHET Publicerad:

Jag kan snart räkna antal förlorade jobb

GÄSTKRÖNIKA Tillsammans med 150 engagerade medarbetare levererar vi plåtbaserade delsystem och produkter till ett antal stora svenska exportföretag inom verkstadsindustrin. Dessvärre är jag orolig inför framtiden och det handlar mycket om kostnaderna för att tillverka och transportera våra produkter. Det skriver Mattias Marktin, vd Jonsson & Paulsson Industri AB, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Otrygghet för unga är att inte få ett jobb alls

KOMMENTAR Begränsningar av visstid är inte rätt medicin om man vill få ner ungdomsarbetslösheten i Jämtland. Ingvar Kamprad sa en gång ungefär så här: ”om alla kom och handlade på IKEA mellan exakta tider varje dag skulle det vara enkelt att ha all personal tillsvidareanställd. Nu är det inte så.”
NYHET Publicerad:

Sluta jaga Jämtlands Gaseller!

TILLVÄXT Tidningen Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. 2013 års vinnare i Jämtland var Strukturrutan ett företag inom äldrevården och 2014 vann Westan Logistik. Istället för att underlätta för dessa uppskattade jobbskapare kommer nu troligen förslag som riskerar att slå ut dessa och andra företag i Jämtland, skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Sjuka februari dyr för småföretagen

GÄSTKRÖNIKA Februari är årets stora sjukmånad. För småföretag skjuter sjuklönekostnaderna i höjden och ett riktigt ”sjukt år” överstiger till och med sjuklönekostnaderna den vanliga lönekostnaden för mig. Det får ekonomiska konsekvenser flera månader framåt. Sjuklönesystemet sätter käppar i hjulet för mitt och andras företagsutveckling. Det skriver Anna Godevärn, ägare till Mörsjö Deli/Jämttugget AB.