Umeå/Skellefteå

Brogatan 4

903 25 Umeå

Tel: 090-71 82 86

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Lokala välfärdsföretag motarbetas
Läs Karina Folkessons kommentar »
Jante lever, tro inte annat
Läs Karina Folkessons kommentar »
Politiker, tjänstemän nu är bollen hos er
Läs Karina Folkessons kommentar »
Skellefteå måste göra verkstad av snack!
Läs Karina Folkessons kommentar »
Välkommen dom mot Skelleftebuss
Läs Karina Folkessons kommentar »

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Stoppa sjukskatten

DEBATT Regeringen vill införa en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. En konsekvens blir att alla de som vill börja jobba igen efter en skada eller sjukdom får svårare att få ett jobb.

Ny sjukskatt förvärrar läget

SJUKSKATT Regeringen vill införa en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. I förslaget finns inte någon bortre tidsgräns för arbetsgivarens betalningsansvar. Frida Stighäll, Kii Umeå, tror att den nya sjukskatten kommer att innebära ett förvärrat läge för både arbetsgivare och personal.

Liten dipp en knuff framåt

FÖRETAGSKLIMAT Umeå, som klev uppåt vid förra årets mätning av det lokala företagsklimatet, gör under 2016 en liten dipp på 0,1 och landar på betyget 3,4. En minskning som inte verkar oroa den expansiva kommunen alltför mycket, utan ger snarare bränsle för fortsatt arbete framåt.

Framtidstron stiger hos Nordmalings företagare

ENKÄT För andra året i rad får Nordmaling en tydligt positiv signal från företagen i kommunen om att företagsklimatet blir bättre. ”Fantastiskt och häftigt! Företagen är så otroligt viktiga för kommunen, de skapar jobben, säger Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Icke godkänt i Skellefteå

DEBATT "Så halkade då Skellefteå ner på betyget IG för sitt företagsklimat. Trots satsningen på den röda tråd som ska locka nya, unga att skapa framtidens företag. Trots en stor utförsäljning av egna fastigheter till privata. Trots stora satsningar på kulturhus och älvbrink som ska generera attraktivitet." Skriver Karina Folkesson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten i sin debattartikel.

Vart tredje företag får tacka nej till order

REKRYTERING Hälften av företagen i Västerbotten uppger att de har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Som en följd av detta så uppger var tredje företagare att de tvingats tacka nej till order på grund av rekryteringssvårigheterna. "Det är framförallt brist på personer med relevant yrkeserfarenhet", säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.