Bjurholm sticker ut

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Bjurholm är en av tre kommuner i landet som förbättrar sig bäst när företagen sätter betyg på företagsklimatet i landet. Det visar Svenskt Näringslivs senaste enkät om företagsklimat.

Ingemar Nyman kommunalråd i Bjurholm

Vi ringde Ingemar Nyman, kommunalråd (M) i Bjurholm och ställde frågor. Vi öppnar med en typisk sportfråga: Hur känns det?

- Jätteglädjande. Vi har som mål att stiga i betyg i undersökningen. Vi har medvetet satsat på frukostmöten och på personliga besök hos företagen av oss i kommunledningen. Vi diskuterar nutid och framtid. Och vi ska alltid vara tillgängliga, näringslivschefen och jag och kunna ge positivt bemötande och snabba svar.

En så liten kommun , Sveriges minsta, det måste vara en fördel?
- Nej, i det här sammanhanget får man inget gratis. Målmedvetet arbete är det som krävs och det ska vara kontinuerligt. En period höll vi på med en stor företagsetablering och hann inte med besöksrundorna. Då tappade vi i undersökningen.

Bjurholm har hög procent företagare, det måste väl vara en fördel?
- Var fjärde bjurholmare är företagare brukar vi säga- självklart är det en fördel.

Sveriges minsta kommun, befolkningsmässigt - utan bra företagsklimat hur hade det sett ut då?
- Vi skulle inte överleva utan näringslivet i botten. Företagen ger grunden för samhällets utveckling. Det är de som ger tillväxt och möjliggör att vi kan hålla servicen i kommunen.

Största utmaningen i Bjurholm?
- Vi ska bli ännu bättre!

På www.foretagsklimat.se kan man titta på alla enkätsvar från alla landets kommuner. Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistik från SCB och UC till grund för Svenskt Näringslivs kommunranking som presenteras den 23 april.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Malå behöver tänka om annars flyttar företagen

FÖRETAGSKLIMAT Malås företagsklimat får underkänt av företagen. Blir det ännu sämre flyttar Björn Larsson, vd Arctic Bus, sin verksamhet. ”När jag tappar utvecklingsmöjligheter tappar jag min drivkraft. Kommer jag till den punkten då är det över för mig och Malå.”
NYHET Publicerad:

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Näringslivsarbetet får aldrig stagnera”

FÖRETAGSKLIMAT Ronneby kommun tar ett rejält helhetsgrepp över näringslivsutvecklingen och satsar på offensiva inslag för ett förbättrat företagsklimat. "Har vi inte företag som expanderar och växer klarar vi heller inte att hålla välfärden. Vi måste ge företagen rätt förutsättningar att kunna växa och här måste vi kommunala företrädare vara lyhörda, tillgängliga och synliga", säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby.
NYHET Publicerad:

De lotsar invandrare till företagande

INTEGRATION SEFI, Starta eget för invandrare, är ett starta-eget-program för invandrare i Ronneby. Projektet är en offensiv satsning som kommunen dragit igång för att ge de deltagande invandrarna en unik möjlighet att skapa ett långsiktigt hållbart företag och för att på så sätt främja nya arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fortsatt lågt betyg för företagsklimatet i Härjedalen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Härjedalens kommun får fortsatt låga omdömen av företagen. Fyra områden sticker ut som extra dåliga: attityder, handläggningstider, service och bemötande. "Inom de här områdena är kritiken entydig och vi måste ta krafttag för att få till en förändring", säger Thony Gustafson, näringslivschef i kommunen.
NYHET Publicerad:

Reformerna gjorde det möjligt

FÖRETAGSAMHET Redan som 10-åring bestämde sig Gunilla Andersson för att göra skillnad för de äldre. Idag driver hon Awilja Management AB, som gått från en till 24 anställda på tre år. ”Ibland funderar man på om man verkligen ska vara företagare. Vi måste få tid och bra förutsättningar för att få jobba upp företaget – det verkar inte finnas den förståelse”, säger Gunilla Andersson, ägare och VD.
NYHET Publicerad:

Servicegaranti och ny näringslivsenhet i Ragunda

FÖRETAGSKLIMAT Företagen har gett Ragunda kommun allt sämre omdömen av företagsklimatet de senaste åren. Nu möter kommunen kritiken, bland annat genom att utlova en servicegaranti och bli mer tillgängliga för företagarna. "Med servicegarantin ska det bli tydligare för både oss och företagen vad som förväntas av respektive part, till exempel vilka handläggningstider som gäller för olika ärenden", säger Jonas Andersson, kommunalråd (S).
NYHET Publicerad:

Fel fokus vid upphandlingar

GÄSTKRÖNIKA För oss små- och medelstora företag är det kört om inte reglerna kring offentlig upphandling ändras. Idag jobbar vi uteslutande med privat restaurangnäring. Vi bestämde för många år sedan att vi inte ens räknar på offentliga upphandlingar längre.
NYHET Publicerad:

Operativt arbete lyfter Sorseles företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Sorseles politiker och tjänstemän har blivit bättre på upphandlingar och på att kommunicera. Det är betyget när företagen tycker till om kommunens företagsklimat. ”Vi arbetar mer medvetet nu med att hjälpa våra företag så att de vill stanna kvar och växa", säger Kjell Öjeryd (v), kommunstyrelsens ordförande i Sorsele.
NYHET Publicerad:

Fokus på kompetensförsörjning och dialog

FÖRETAGSKLIMAT "Att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen och att göra Hällefors till en mer attraktiv plats att bo och arbeta på är några avgörande faktorer i arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat. Det behövs en nära dialog med företagen för att lyckas med den resan", menar Gabriela Kloth, näringslivsstrateg i Hällefors kommun.
NYHET Publicerad:

Snåriga upphandlingar måste förenklas

ALMEDALEN Varje år upphandlar svenska myndigheter varor och tjänster för cirka 650 miljarder kronor. Ett sätt att använda pengarna mer effektivt är färre krav i upphandlingen, men mer fokus på vad som ska levereras och till vilket pris. "Ytterst handlar det om att göra offentliga upphandlingar enklare" säger advokat Jon Kihlman.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten slår mot åtta av tio företag

FÖRETAGARPANELEN De långa avstånden i Sverige gör att de flesta företag är beroende av vägtransporter. Nu vill regeringen införa en så kallad kilometerskatt, vilken kommer att slå hårt på företagens lönsamhet och konkurrenskraft. 8 av 10 tillfrågade företag kommer att påverkas direkt om förslaget blir verklighet. Det framgår av svaren i Svenskt Näringslivs företagarpanel. ”Det är inte rätt väg att gå, det utarmar landsbygden”, säger Jan-Olov Nordström, regionchef i Norrbotten.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 12 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Kommuner tvingar företagare till tystnad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har pratat med tre företagare om deras syn på sin hemkommun. De berättar om hot, brutna avtal och vunna upphandlingar som inte leder till jobb. ”Men jag kräver ju ingenting egentligen, bara att de ska hålla det vi har kommit överens om. Inte ska jag väl straffas för det, säger en uppgiven företagare.
NYHET Publicerad:

Nova tar samarbete med skolan till Luleå

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Verkstadsföretaget Nova byggde upp ett framgångsrikt samarbete med skolan i Kalix för att säkra tillgången till kompetens. Nu har man etablerat en verkstad i Luleå och gör samma sak här: utvecklar samarbetet med gymnasiekolan.
NYHET Publicerad:

Yrkesgymnasium som ger jobb

UTBILDNING Gymnasieskolorna är C&D Snickeris rekryteringsunderlag och man upplever nu ett ”fritt fall”. Yrkesutbildningarna läggs ner en efter en i olika kommuner. Totalt finns endast ett 20-tal skolor kvar i hela Sverige som bedriver den sortens yrkesutbildning och av dessa är det ca 40 procent som har nollintag. ”Det är ett stort hot mot tillväxten”, säger Pia Hansson, HR-ansvarig på C&D Snickeri i Falköping.
NYHET Publicerad:

Vem bryr sig om företagens behov?

KOMPETENS För Vertiseit är en av de viktigaste frågorna den långsiktiga kompetensförsörjningen. Där spelar samverkan mellan högskola och näringsliv en stor roll. ”År 2020 vill vi vara dubbelt så många anställda. En stor utmaning under den resan kommer vara att hitta rätt personer med rätt kompetens”, säger Johan Lind, Vd på Vertiseit i Varberg.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

En av tre företagare vågar inte klaga på sin kommun

FÖRETAGSKLIMAT Var tredje företagare tvekar att framföra kritik mot hemkommunen eftersom de befarar att det leder till negativa konsekvenser. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.