Recept för bättre betyg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Kommunalrådet Tomas Mörtsell vill ha bort Storuman från bottenskiktet när företagsklimatet i kommunerna betygssätts. - Jag blir deppad om vi inte går uppåt i rankingen, säger han. Kortare bygglovstider, städning på entreprenad, införande av LOV och många företagsbesök är vad han satsat på.

Tomas Mörtsell 1 -1

Kommunalrådet Tomas Mörtsell vill ha bort Storuman från bottenskiktet.

När Storumans nye kommunalråd skulle närma sig näringslivet satsade han på företagsbesök. I dag får han tummen upp av ortens företagare.

Tomas Mörtsell, Storumans nye kommunalråd (C) utlovade innan tillträdet för ett år sedan bättre dialog med företagen.

- Jag satte upp ett mål på 36 företagsbesök, det blev 41 unika samt några som fått flera besök, berättar Mörtsell och fortsätter:

- Ibland har jag varit ute själv, ibland med näringslivskontoret. Vi har fått jättebra feedback från företagare över hela kommunen, berättar Mörtsell.

Storumans Tryckeri & Reklam är ett i raden av besökta företag.

- Det var första gången under våra tolv år som någon politiker tagit sig hit för att höra hur det går för oss. Vi pratade mest om vårt projekt att öppna filial i Umeå, säger Monica Falkner delägare och fortsätter:

- Näringslivsklimatet i Storuman har fått ett lyft under året.

Politikerbesöken som många företag fått är en del. En annan är att antalet träffar mellan kommunen och näringslivet ökat och det är jättebra.

Att arbetet fallit i god jord avslöjar de enkätsvar som väger tungt i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. Storuman, plats 286 av 290 ifjol och under många år en av landets minst företagsvänliga kommuner, har tagit sig i kragen.

Flera betygspilar pekar kraftigt uppåt.

- Företagen är viktiga för Storuman och det är en prioriterad fråga. Vi har gjort en del och mer är på gång.

- Vi vet i april om vi klättrar i rank eller inte. Men jag skulle bli både besviken och deppad om vi inte gör det. Vi har satsat och min känsla är att vi går åt rätt håll.

Storuman brottades för ett år med enorma bygglovsköer som då uppskattades till två år. Nu är man enligt Mörtsell nere på tre veckors väntan i okomplicerade ärenden.

Vidare har det kommunala fastighetsbolaget lagt ut städning på entreprenad och man har riggat en helt ny upphandlingsfunktion.

LOV, lagen om valfrihet i vården, är på väg att införas i Storuman. Flera företag räknar aktivt och förväntas komma in med svar inom kort.

Dessutom har arbetet med att närma sig skolan ökat. Storuman har fått en utbildning för vindkraftstekniker och ett nytt gymnasieprogram inom drift och underhåll, områden där företag saknar personal.

I Storuman uppskattar man kommande industriinvesteringar till 26 miljarder innan 2020. Det handlar främst om vindkraft, gruvor, besöksnäring, glesbygdsmedicinskt centrum och ny flygtestverksamhet.

- Vi anstränger oss för att göra en plats där man ska leva, inte en arbetsplats á la fly-in-fly-out, förklarar Mörtsell.

Vilka är de viktigaste frågorna i år?

- Vi har stort fokus på jätteinvesteringar och arbetar hårt för att de ska ge bestående effekter. Jag vill också att vi ska visa varandra respekt mellan de olika rollerna. Det är ett arbete som genomsyrat många möten på kommunen och som vi kommer att fortsätta arbeta med.

Anders Boström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nominera nu! Vem är Västerbottens mest företagsamma människa 2016?

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA Företagsamma människor skapar jobb – det vill vi synliggöra genom att hylla dem i vår region. Nu är det dags igen för Västerbottens mest företagsamma människa 2016 – hjälp oss att hitta alla som förtjänar att synas lite extra i vår region genom att nominera den du tycker har gjort något extra företagsamt i år.
NYHET Publicerad:

Årets klättrare finns i Västerbotten

FÖRETAGSKLIMAT Årets klättrare, tre bland 100 i topp. Men stora kommuner som backar och i botten är det sig likt. Årets ranking av företagsklimatet i kommunerna är klar.
NYHET Publicerad:

Sågnedläggning ledde till framgångsrik lärlingsutbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nedläggningen av sågen i Vilhelmina blev början på ett lyckosamt samarbete mellan kommun och näringsliv. Tillsammans med koncernen Persson Invest startade Lärcentrum en lärlingsutbildning för lastbilsmekaniker, ett bristyrke där branschen ropar efter yrkeskunniga.
NYHET Publicerad:

Umeå säger nej till fackliga kontrollanter

UPPHANDLING Med vässade argument mötte Svenskt Näringsliv och dess medlemmar Umeås ledande politiker för att diskutera vita jobb-modellen. Resultatet – löfte om att hitta en Umeåmodell utan att blanda in facket i uppföljningar av upphandlingar.
NYHET Publicerad:

S-löften i handlingsprogram

FÖRETAGSKLIMAT En kartläggning av osund konkurrens och privata aktörer ska få bygga och förvalta äldreboenden. Kommunalrådet Lorents Burman (S) gav två löften om det nya kommunala handlingsprogram för bättre företagsklimat som Skellefteå kommun ska ta i höst, när Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning presenterades.
NYHET Publicerad:

Sämre välfärd med vinstförbud

DEBATT Nyligen blev det känt att regeringens så kallade välfärdsutredning tänker föreslå en vinstreglering: Inga företag inom välfärdsbranschen ska få ha en lönsamhetsnivå som är högre än vad regeringen anser ”normal” för branschen.
NYHET Publicerad:

Vi kan anställa tio direkt

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Motorcentralen i Umeå är inne i en kraftig expansionsfas. Inom kort står den ordentligt utbyggda 6000 kvadrat stora fullserviceanläggningen klar och blir Sveriges största sammanhängande Volkswagenanläggning. Företaget räknar med att sälja 2 500 objekt årligen och allt ser egentligen väldigt bra ut. Förutom en viktig detalj: De hittar ingen ny personal. ”Vi skulle kunna anställa tio personer direkt” säger Anna Ericsson, delägare med ansvar för personbilsverksamheten.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten riskerar slå ut produktion i norr

KILOMETERSKATT För industriföretaget Franke Futurum innebär en kilometerskatt att företaget snabbt tappar i konkurrenskraft, inte minst gentemot andra produktionsenheter inom den egna koncernen. "Det är inte vi som bestämmer fullt ut, vi kan inte själva styra över alla beslut och åtgärder", säger vd:n Stefan Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Malå behöver tänka om annars flyttar företagen

FÖRETAGSKLIMAT Malås företagsklimat får underkänt av företagen. Blir det ännu sämre flyttar Björn Larsson, vd Arctic Bus, sin verksamhet. ”När jag tappar utvecklingsmöjligheter tappar jag min drivkraft. Kommer jag till den punkten då är det över för mig och Malå.”
NYHET Publicerad:

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten betyder utslagning och kontrollsamhälle

SJUKSKATT "Vi kommer att bli försiktigare vid anställningar, vi kommer att granska personens hälsohistoria ännu mer noggrant. Även personer som vi bedömer har riskfyllda fritidsintressen kommer vi vara restriktiva med att anställa. Vi har inte råd att ta några risker. Vi slår in på en väg mot ett samhälle och arbetsmarknad som jag egentligen inte vill ha. Jag vill att arbetsmarknaden ska vara inkluderande - inte exkluderande", säger Peter Göttfert, vd Norrlandsgjuteriet AB
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

SOMMARKRÖNIKA För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

GÄSTKRÖNIKA Hej Ylva Johansson! Jag jobbar inte heltid. Men har fått jobb ca 2-3 dagar i veckan. Bättre än inget. Men om drygt 20 dagar är det slut med det. Då måste jag vara helt arbetslös för att överhuvudtaget få någon ersättning. Det skriver Jessica Söderlund.
NYHET Publicerad:

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Operativt arbete lyfter Sorseles företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Sorseles politiker och tjänstemän har blivit bättre på upphandlingar och på att kommunicera. Det är betyget när företagen tycker till om kommunens företagsklimat. ”Vi arbetar mer medvetet nu med att hjälpa våra företag så att de vill stanna kvar och växa", säger Kjell Öjeryd (v), kommunstyrelsens ordförande i Sorsele.
NYHET Publicerad:

Ny lastbilsskatt oroar företagare i Västerbotten

KILOMETERSKATT Det känns som en straffskatt på Norrland, säger Anders Jonsson vd Rototilt i Vindeln, om förslaget på en kilometerskatt på lastbilstransporter. Det preliminära förslaget skapar stor oro bland företagen i Västerbottens län. Många av företagen känner dessutom inte ens till att en utredning om sk vägslitageskatt existerar, visar en färsk undersökning i Svenskt Näringslivs företagarpanel.