Levande modern industrihistoria

NYHET Publicerad

GLOBALISERING Det finns bara ett svenskt glasbruk kvar som tillverkar flaskor. Det betyder att den svenska efterfrågan på glasformningsmaskiner är liten. Tack vare exporten är Emhart Glass fortfarande ett blomstrande företag.

Vi har stora reservdelslager och arbetar till klockan ett på nätterna. Då går den sista bilen härifrån säger Bertil Bjugård, VD Emhart Glass Sweden

1756 startade klockgjutaren CJ Linderberg sitt klockgjuteri i Sundsvall. 1894 ombildades firman till aktiebolag under namnet NP Linderbergs Metalfabrik AB. Tyngdpunkten i tillverkningen flyttades efterhand över från klockgjutning till större belysningsarmaturer och produkter för sågverks- och massaindustrin. Det linderbergska bolaget slogs 1904 samman med ett annat bolag till det nybildade AB Sundsvalls Förenade Verkstäder.

Gammalt företag under nytt namn

Det är detta bolag som i dag, efter 250 år, fortlever under namnet Emhart Glass Sweden med tillverkning av maskiner och utrustning för glasindustrin. Med startåret 1756 är Emhart sannolikt Västernorrlands äldsta industriföretag.

– I dag ägs Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall av Emhart Glass SA som är ett bolag i den schweiziska koncernen Bucher Industries, säger Bertil Bjugård som är VD.

– Vi är ett bolag som levererar till moderbolaget och inte har någon egen försäljning, men i praktiken går hela vår produktion på export. Den enda kvarvarande svenska flasktillverkaren är Limmareds Glasbruk som tillverkar Absolutflaskorna. De använder maskiner från oss.

Huvudprodukten för Emhart Glass är glasformningsmaskiner för industrin. Den som besöker fabriken i centrala Sundsvall får njuta av en klassisk industrimiljö där fabriken är om- och tillbygd under åren. I den stora verkstaden monteras de komplicerade glasformningsmaskinerna. Dessa underverk av mekanik, elektronik och pneumatik kan producera upp till en miljon buteljer per dygn vid full drift.

– Vi har stora reservdelslager och arbetar till klockan ett på nätterna. Då går den sista bilen härifrån. Våra kunder kan ha sina reservdelar inom ett eller ett par dygn från det att de ringt in sin beställning.

– Fabriken är ytterst modern och rationell, men den gamla yrkeskunskapen finns kvar. Om det skulle krävas kan skickliga yrkesmän tillverka vilka detaljer som helst från en metallbit. Service och flexibilitet har alltid varit viktigt för oss.

Omsättningen är 900 miljoner och antalet anställda 400. I slutet av 80-talet var de 750 man. Emhart Glass har drygt 40 procent av vad man kallar den fria marknaden. En stor del av flasktillverkningen i världen görs av en amerikansk koncern som tillverkar sina egna maskiner. Till de glasbruken är försäljningen begränsad.

Glaset utmanas men står sig

Glas som förpackningsmaterial utmanas i dag. PETflaskor, tetrapak, aluminiumburkar och ”bag in box” är alternativ på stark frammarsch. Men Bertil Bjugård är inte orolig för efterfrågan på maskinerna från Emhart Glass.

– Glas har en rad fördelar. Det släpper inte ifrån sig någon smak och släpper inte igenom någonting. Det gör att vin och öl av bättre kvalitet under överskådlig framtid kommer att säljas i glasflaskor. Coca-Cola relanserar glasflaskorna som huvudförpackning eftersom glas medger högre kolsyretryck än PETflaskorna. Möjlighet till högre tryck ger en bättre smak även för öl, mousserande vin och läskedrycker.

– Överhuvudtaget är glas ett mycket stabilt material som faktiskt klarar hundratals år utan att förändras. Få andra material har den egenskapen. Glas klarar hög värme och kan därför steriliseras. Det laddas inte heller upp av statisk elektricitet.

– Glas är estetiskt. Du ser produkten genom glaset och materialet i sig är vackert. Det är dessutom miljövänligt eftersom det går att återvinna och drar inte lika mycket energi som aluminium.

– Till sist har vi parfymflaskor och andra exklusiva produkter där flaskan ofta är dyrare än innehållet. Jag tror aldrig att aluminium eller någon plast kommer att slå glas när det gäller förpackningar med lyxkänsla. Våra maskiner kan blåsa även de allra minsta och exklusivaste flaskorna.

Men glas har också nackdelar. Det är tungt och det är bräckligt. Åtminstone i dag.

– Det problemet håller på att lösas. Våra produktutvecklare i Schweiz har tagit fram en process som ger en glasflaska som är extremt hållbar. Om man tappar dem i ett betonggolv studsar de bara. De har alla glasets goda egenskaper och blir dessutom lätta och starka.

Nyheter

NYHET Publicerad:

"Våga lyssna innan ni handlar"

UPPHANDLING Små företag missgynnas av alltför stora och omfattande upphandlingar. ”Vi har ingen möjlighet att vara med och hur mycket gynnar det länets småföretagare” undrar Maria Eriksson som är delägare i Stöde Bud och Taxi AB. 
NYHET Publicerad:

Västernorrland exporterar för över 98000 kr per person

EU Svenskt Näringslivs färska statistik bekräftar frihandelns och EU:s inre marknads stora betydelse för Västernorrland. Statistiken visar bland annat att invånarna i länet exporterar för över 98 000 kronor per person och år och att 21 619 personer är anställda i företag som exporterar till EU.
NYHET Publicerad:

Du väljer

KOMMENTAR Tänk på alla valmöjligheter tillvaron erbjuder. I det lilla och i det stora. Allt från vilken tröja du tar på dig på morgonen, vilka mail i inkorgen som du prioriterar till viktiga vägskäl i livet. Sedan förstås alla till synes oändliga val av elbolag, telefonabonnemang och försäkringar. Vissa val spelar mindre roll. Andra val kan vara helt avgörande. 
NYHET Publicerad:

Örat mot rälsen för rätt puls

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 75 procent av alla tjänster tillsätts via kontakter och nätverk. Många företag vill inte slå på stora trumman och gå ut och annonsera, de vill ha snabb och effektiv hjälp vilket gör att bemanningsbranschen växer. Petra Elf på Rutinera i Sundsvall vill att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas. På så sätt skulle vi öka trycket och ta tag i såväl Sveriges som Västernorrlands kompetensförsörjningsproblematik. 
NYHET Publicerad:

Kompetensglapp och glada skratt

KOMMENTAR Enligt vår senaste rekryteringsrapport säger hälften av företagen att de har svårt att rekrytera. Det är helt enkelt brist på människor med rätt yrkeserfarenhet för de jobb som behöver göras. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten hög. I februari var 161 500 ungdomarna mellan 15-24 år utan jobb (25%). Kompetensglapp och glada skratt
NYHET Publicerad:

Politiskt motstånd trots nöjda kunder

VALFRIHET Emelie Söderström driver ett privat hemtjänstföretag i Njurunda. Kunderna är mycket nöjda och fler strömmar till, men det politiska motståndet är ändå stort. "Jag tror det handlar om att inte våga ta till sig det nya", säger Emelie.
NYHET Publicerad:

Ökad förståelse när politiken mötte näringslivet

FRAMTIDSMÖTE Surret låg som en matta över Hotell Höga Kusten mest hela dagen. ”Ett surr från ett 60-tal framtidsskapare i samtal med politiker”, som Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv uttryckte sig i slutsummeringen av Västernorrlands Framtidsmöte. 
NYHET Publicerad:

Jobbskapare är svaret

KRÖNIKA Det är mycket prat om jobben som den viktigaste frågan inför valet. Jag skulle vilja vända på det och säga att jobb och alla som skapar jobb är det viktigaste svaret (inte frågan).
NYHET Publicerad:

”Gör välfärdens kretslopp till ditt mantra”

FÖRETAGSKLIMAT Lyft förebilder, uppmuntra entreprenörskap i alla led och gör välfärdens kretslopp till ett mantra. Det skulle utveckla synen på entreprenörskap och företagande, och leda till fler jobb och bättre välfärd, enligt Berit Fryklund.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken

KRÖNIKA I valårets tid är det många frågor om jobb och företagsamhet som surrar i luften. Som ny på regionchefsjobbet varvar jag läsning av analyser, rapporter och statistik om företagsklimat, välfärd och kompetensförsörjning med besök ute i verkligheten hos våra medlemsföretag. 
NYHET Publicerad:

Skolpolitikern som bjuder in friskolorna

SAMVERKAN Sundsvalls kommuns högsta skolpolitiker öppnar dörren för ökat utbyte med friskolorna. "I april kommer vi att ha två tillfällen där vi på sätt vi inte gjort tidigare kan diskutera samverkan med friskolorna", säger Annelie Luthman (FP).
NYHET Publicerad:

Heliås friskola vill samverka med kommunen

SAMVERKAN Flera friskolor kliver fram och signalerar intresse för att få samverka med de kommunala skolorna i Sundsvall. "Det finns engagerad och erfaren personal i både privat och offentlig skola. Jag tror att Sundsvall har mycket att vinna på mer utbyte", säger Kerstin Tegeback, rektor på Heliås Friskola.
NYHET Publicerad:

Friskolerektorn vill dela kostnader med kommunen

SAMVERKAN "Ta vara på de idéer och det kunnande som finns inom friskolan. Det kan bidra till att utveckla även kommunens skolor". Den hälsningen skickar Fredrik Castell, rektor på friskolan Thoréns Business School i Sundsvall, till politiker och tjänstemän.
NYHET Publicerad:

Dags för årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 25 februari är det dags för mässa på Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Förutom spännande varor och tjänster att köpa avgörs en rad tävlingar under dagen som utser länets representanter till SM i UF-företagande.
NYHET Publicerad:

Rätt utbildning gav jobb direkt!

SKOLA - NÄRINGSLIV Emil Sjöö, 19 år, har lyckats med det som de flesta ungdomar önskar. Ett jobb direkt efter studenten. Tack vare rätt utbildning blev Emil eftertraktad som billackerare.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten drivs på av kvinnor och unga

NY RAPPORT Antalet företagsamma personer i länet har ökat jämfört med föregående mätning och uppgår idag till drygt 18 000 personer i Västernorrland. Tillväxten sker främst bland kvinnor och unga.
NYHET Publicerad:

Yrkesvux ett viktigt verktyg för matchningen

ARBETSMARKNAD Att kunna anställa personer med rätt kompetens är många företags största utmaning. För att företagen ska kunna fortsätta investera och anställa måste det finnas en fungerande matchning och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Västernorrland anar ljuset i tunneln

KONJUNKTUR Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga. Företagen i Västernorrland visar dock en försiktig optimism.
NYHET Publicerad:

Anna Hedensjö Johansson ny regionchef i Sundsvall

NY PÅ JOBBET Anna Hedensjö Johansson är ny regionchef på Svenskt Näringsliv i Sundsvall. Första dagen på jobbet går mot sitt slut. Vi passar på att känna Anna på pulsen utifrån bild av uppdrag och fokus utifrån sin nya tjänst.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar lockar företagare till Resele

DRIVKRAFT I Resele har det pågått ett utvecklingsarbete i flera år. Tack vare uthållighet och en gemensam tro på bygden har byborna lyckats rädda både skola och lanthandel och ser ljust på framtiden med nya företag och ökad inflyttning.