Vårdföretag väntar på klartecken

NYHET Publicerad

VÅRDVAL Fyra lokala företag står på kö för att öppna vårdcentral inom ramen för det fria vårdvalet. De väntar nu på klartecken från landstinget - Det svåra är att kunna planera utan att veta hur många patienter som väljer oss, säger Kjell Antus som vill starta vårdcentral i Härnösand.

DE VILL ÖPPNA VÅRDCENTRALER: Kent Nyman, Kjell Antus, Gunilla Nilsson, Anders Kempe, Gun-Inger Soleymanpour och Staffan Salmonsson.

Markus Kallioinen är chef för Landstinget Beställning som hanterar ansökningarna från de privata aktörer som vill öppna vårdcentral. Bakom honom Annica Kjellin, informatör som planerat informationskampanjen om det fria vårdvalet.

Det fria vårdvalet som infördes i Västernorrland i år innebär att alla medborgare har rätt att välja vilken vårdcentral de vill tillhöra.

Samtidigt ges möjlighet till privata företag att starta vårdcentral, om man först blir godkänd av Landstinget Västernorrland.

Hittills har fyra ansökningar kommit in, två som vill öppna i Härnösand och två i Sundsvall. Under våren kommer landstinget att besluta hur många av ansökningarna som får klartecken.

Läkaren Kjell Antus vill tillsammans med Gunilla Nilsson och Kjell Näslund dra igång en privat vårdcentral i Härnösand. För närvarande driver han en liten privat mottagning och har uppdrag av företagshälsovården Länshälsan. Han är spänd på om de ska få sin ansökan godkänd:

– Först och främst är det omöjligt att veta hur stort kundunderlag vi kommer att få, eftersom medborgarna ännu inte satt igång att göra sina val av vårdcentral. Det är därför svårt att planera för hur stora lokaler vi behöver och hur mycket personal som ska rekryteras, säger han.

De ligger ändå i startgroparna och har åtminstone tagit vissa underhandkontakter med sjuksköterskor och personer med andra kompetenser som kan erbjudas anställning.

Gun-Inger Soleymanpour och hennes man Hassan Soleymanpour väntar på att få öppna Sundsvalls vårdcentral Skönsmon, som i fjol lades ner av landstinget. De har också haft många olika saker att ta ställning till sedan deras planer blev kända.

– Vi har nästan fått värja oss från media eftersom det funnits stort intresse att skriva om läget på Skönsmon, nedläggningen vållade ju en het strid. Men det är inte lätt att veta hur mycket man ska synas i media innan vi fått klartecken att starta vårdcentral. Om man väcker förhoppningar så vill man också kunna infria dem, säger Gun-Inger Soleymanpour.

Övriga som lämnat in ansökningar är Kent Nyman, Rygginstitutet Sundsvall, samt Anders Kempe och Staffan Salmonsson PHC Resurs i Härnösand.

I slutet av april startar landstinget en omfattande kampanj med annonser och information i tidningar, radio, på bio, på köpcentrum och på webben för att uppmana allmänheten att själv välja vårdcentral.

Den som inte gör ett nytt val kommer automatiskt att tillhöra den vårdcentral den varit skriven på tidigare.

Svenskt Näringsliv kommer på den här hemsidan att fortsätta berätta om det fria vårdvalet och om hur entreprenörer i länet resonerar och agerar.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Västernorrland exporterar för över 98000 kr per person

EU Svenskt Näringslivs färska statistik bekräftar frihandelns och EU:s inre marknads stora betydelse för Västernorrland. Statistiken visar bland annat att invånarna i länet exporterar för över 98 000 kronor per person och år och att 21 619 personer är anställda i företag som exporterar till EU.
NYHET Publicerad:

Du väljer

KOMMENTAR Tänk på alla valmöjligheter tillvaron erbjuder. I det lilla och i det stora. Allt från vilken tröja du tar på dig på morgonen, vilka mail i inkorgen som du prioriterar till viktiga vägskäl i livet. Sedan förstås alla till synes oändliga val av elbolag, telefonabonnemang och försäkringar. Vissa val spelar mindre roll. Andra val kan vara helt avgörande. 
NYHET Publicerad:

Örat mot rälsen för rätt puls

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 75 procent av alla tjänster tillsätts via kontakter och nätverk. Många företag vill inte slå på stora trumman och gå ut och annonsera, de vill ha snabb och effektiv hjälp vilket gör att bemanningsbranschen växer. Petra Elf på Rutinera i Sundsvall vill att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas. På så sätt skulle vi öka trycket och ta tag i såväl Sveriges som Västernorrlands kompetensförsörjningsproblematik. 
NYHET Publicerad:

Kompetensglapp och glada skratt

KOMMENTAR Enligt vår senaste rekryteringsrapport säger hälften av företagen att de har svårt att rekrytera. Det är helt enkelt brist på människor med rätt yrkeserfarenhet för de jobb som behöver göras. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten hög. I februari var 161 500 ungdomarna mellan 15-24 år utan jobb (25%). Kompetensglapp och glada skratt
NYHET Publicerad:

Politiskt motstånd trots nöjda kunder

VALFRIHET Emelie Söderström driver ett privat hemtjänstföretag i Njurunda. Kunderna är mycket nöjda och fler strömmar till, men det politiska motståndet är ändå stort. "Jag tror det handlar om att inte våga ta till sig det nya", säger Emelie.
NYHET Publicerad:

Ökad förståelse när politiken mötte näringslivet

FRAMTIDSMÖTE Surret låg som en matta över Hotell Höga Kusten mest hela dagen. ”Ett surr från ett 60-tal framtidsskapare i samtal med politiker”, som Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv uttryckte sig i slutsummeringen av Västernorrlands Framtidsmöte. 
NYHET Publicerad:

Jobbskapare är svaret

KRÖNIKA Det är mycket prat om jobben som den viktigaste frågan inför valet. Jag skulle vilja vända på det och säga att jobb och alla som skapar jobb är det viktigaste svaret (inte frågan).
NYHET Publicerad:

”Gör välfärdens kretslopp till ditt mantra”

FÖRETAGSKLIMAT Lyft förebilder, uppmuntra entreprenörskap i alla led och gör välfärdens kretslopp till ett mantra. Det skulle utveckla synen på entreprenörskap och företagande, och leda till fler jobb och bättre välfärd, enligt Berit Fryklund.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken

KRÖNIKA I valårets tid är det många frågor om jobb och företagsamhet som surrar i luften. Som ny på regionchefsjobbet varvar jag läsning av analyser, rapporter och statistik om företagsklimat, välfärd och kompetensförsörjning med besök ute i verkligheten hos våra medlemsföretag. 
NYHET Publicerad:

Skolpolitikern som bjuder in friskolorna

SAMVERKAN Sundsvalls kommuns högsta skolpolitiker öppnar dörren för ökat utbyte med friskolorna. "I april kommer vi att ha två tillfällen där vi på sätt vi inte gjort tidigare kan diskutera samverkan med friskolorna", säger Annelie Luthman (FP).
NYHET Publicerad:

Heliås friskola vill samverka med kommunen

SAMVERKAN Flera friskolor kliver fram och signalerar intresse för att få samverka med de kommunala skolorna i Sundsvall. "Det finns engagerad och erfaren personal i både privat och offentlig skola. Jag tror att Sundsvall har mycket att vinna på mer utbyte", säger Kerstin Tegeback, rektor på Heliås Friskola.
NYHET Publicerad:

Friskolerektorn vill dela kostnader med kommunen

SAMVERKAN "Ta vara på de idéer och det kunnande som finns inom friskolan. Det kan bidra till att utveckla även kommunens skolor". Den hälsningen skickar Fredrik Castell, rektor på friskolan Thoréns Business School i Sundsvall, till politiker och tjänstemän.
NYHET Publicerad:

Dags för årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Den 25 februari är det dags för mässa på Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Förutom spännande varor och tjänster att köpa avgörs en rad tävlingar under dagen som utser länets representanter till SM i UF-företagande.
NYHET Publicerad:

Rätt utbildning gav jobb direkt!

SKOLA - NÄRINGSLIV Emil Sjöö, 19 år, har lyckats med det som de flesta ungdomar önskar. Ett jobb direkt efter studenten. Tack vare rätt utbildning blev Emil eftertraktad som billackerare.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten drivs på av kvinnor och unga

NY RAPPORT Antalet företagsamma personer i länet har ökat jämfört med föregående mätning och uppgår idag till drygt 18 000 personer i Västernorrland. Tillväxten sker främst bland kvinnor och unga.
NYHET Publicerad:

Yrkesvux ett viktigt verktyg för matchningen

ARBETSMARKNAD Att kunna anställa personer med rätt kompetens är många företags största utmaning. För att företagen ska kunna fortsätta investera och anställa måste det finnas en fungerande matchning och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Västernorrland anar ljuset i tunneln

KONJUNKTUR Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga. Företagen i Västernorrland visar dock en försiktig optimism.
NYHET Publicerad:

Anna Hedensjö Johansson ny regionchef i Sundsvall

NY PÅ JOBBET Anna Hedensjö Johansson är ny regionchef på Svenskt Näringsliv i Sundsvall. Första dagen på jobbet går mot sitt slut. Vi passar på att känna Anna på pulsen utifrån bild av uppdrag och fokus utifrån sin nya tjänst.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar lockar företagare till Resele

DRIVKRAFT I Resele har det pågått ett utvecklingsarbete i flera år. Tack vare uthållighet och en gemensam tro på bygden har byborna lyckats rädda både skola och lanthandel och ser ljust på framtiden med nya företag och ökad inflyttning.
NYHET Publicerad:

Nu lyfter företagen Sollefteå

FÖRETAGSKLIMAT Det kostar att ligga på topp. Vänder man på begreppet lönar det sig att ligga i botten. Med gemensamma krafter har företagsklimatet fått ett lyft i Sollefteå.