Västerås

Expectrum
Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Tel: 08-553 430 70

Västmanlands företagsklimat stabiliseras

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsklimat stabiliseras, så kan man sammanfatta resultatet av den enkätundersökning gällande Sveriges kommuners företagsklimat som idag presenterades. Enkätundersökningen som omfattar närmare 31 000 svar från Sveriges företagare, varav 888 företagare i Västmanland ger signalen att de generellt upplever att företagsklimatet på såväl nationell som kommunal nivå försämrats.

Hallstahammar i en klass för sig när företagarna säger sitt om klimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar ligger i en klass för sig. Inte i någon annan kommun i Västmanland ger företagarna i sitt sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ett så högt betyg som här. "Kommunen och företagen har tillsammans lyckats förbättra företagsklimatet i Hallstahammar. Det är inte ”vi och dom” som gäller längre. Tillsammans är nyckelordet bakom framgången och så ska vi jobba också i fortsättningen", säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät. "Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag", kommenterar Classe Boström, kommunchef i Kungsör.

Försiktigt positiva signaler om företagsklimatet i Norberg

FÖRETAGSKLIMAT Norberg har länge placerat sig mycket långt ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Vid den senaste mätningen hösten 2015 fick man plats 284 bland landets 290 kommuner. Men de nu offentliggjorda svaren från företagarna om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet sänder försiktigt positiva signaler. Norbergs vandring uppåt verkar fortsätta. Svaren bildar en viktig komponent när årets ranking ska räknas fram i september.

Sämst kan bli bäst – om vi alla är med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Låt hjärtat va med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Var skapas jobben?- Fråga jobbskaparna
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Dax att ära och hylla alla företagsamma!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Bästmanland, pyttsan
Läs Kristin Laheds kommentar »
En slank skatten hit, en slank skatten dit
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Kristin Lahed
Stötta länets femtonåringar!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Stoppa jobbfientliga förslag
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Under valrörelsen talade alla partier om betydelsen att få fler jobb i Sverige.
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Sänkt skatt ger mer välfärd = sant
Läs Kristin Laheds kommentar »

”Då vet jag inte om verksamheten kan leva vidare”

SJUKSKATT Förskoleverksamhet är personalintensiv. Därför kan en sjukskatt bli extra kännbar. "Har vi otur och har en anställd som blir sjuk under en längre tid samt att vi ska betala 25 procent utöver arbetsgivaravgifterna blir framtiden väldigt osäker", säger Lena Wadsten, Kristiansborgs & Villa Utsiktens förskolor.

Oförutsedda kostnader skapar osäkerhet inför framtiden

SJUKSKATT Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Vi har frågat företagare i Västerås vad man tycker om förslaget

Samarbete och miljöhöjd skapar tillväxt hos Forslund

FÖRETAGSBESÖK Tvätt branschen ligger långt fram när det kommer till miljöhänsyn och det är branschen själva som driver utvecklingen mot mer effektiv och miljövänliga användning både när det kommer till energi, tvättmedel och energiåtervinning. "Jag visste inte att företagen var så intresserade av miljöfrågor, och det är positivt att man kan se det som en konkurrensfördel" säger Anna Thunell kommunalråd för miljöpartiet som nyligen besökte Forslunds Tvätt.

Anställningsregler oroar

SEMINARIUM Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, gick vid ett fullbokat seminarium i Västerås igenom vad som gäller när arbetsgivare behöver anställa och säga upp personal. Engagemanget från åhörarna var stort och frågorna många.

Industrins märke måste bli tak

DEBATT Industrins parter har nu satt riktmärket för hur stora kostnadsökningarna får bli i årets avtalsrörelse. Flera fackförbund inom LO har med Byggnads i spetsen dock lagt omfattande varsel om stridsåtgärder för att försöka driva igenom krav som spräcker märket och utmanar den svenska modellen.

Flera ungdomar bör driva UF-företag

GÄSTKRÖNIKA "Att dagens ungdomar är framtidens entreprenörer är ett faktum. Intresset för ungt entreprenörskap ökar, vilket bekräftas av rekordåret för Ung Företagsamhet i Västmanland. Trots det finns det mycket som kan förbättras för att gynna företagandet redan vid tidig ålder. Att införa entreprenörskap som ett obligatoriskt grundämne i skolan är ett sätt att få ungdomarna att utvecklas samtidigt som det gynnar samhället i längden." Det skriver Lucas Solteiro, VD för Lunchie UF, som utsågs till Årets Bästa UF-företag i Västmanland 2016 i sin gästkrönika.

Osäkerhet och dribblande påverkar företagen

FÖRETAGSKLIMAT 40 000 kr dyrare per person och år för vår personal som är under 26 år, det är en verklighet som Stanislav Arih företagare och ägare i Ecoklimat Norden har att förhålla sig till. Höjningen av arbetsgivaravgiften är ju direkt improduktiv menar han.

Visst gillar vi företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Gilla Företagsamhet samlade rekordstort antal politiker och företagare från hela länet. Det är ett initiativ runt om i landet. Det märktes tydligt när mer 30 inflytelserika politiker och 50 företagare från hela Västmanland samlades i Västerås under fredagen. Mötet var starskottet för ett gemensamt forum för diskussion om företagsamhet. Inte sällan stannar många tankar just vid att vara tankar. Men nu skulle de fram i ljuset. Det blev rejäla tag i diskussionerna på temat Gilla Företagsamhet i praktiken och politiken.

Företagsamma möten i affärer och i shoppingcenter

GILLA #FÖRETAGSAMHET Gör det enklare att skapa jobb – det budskapet mötte affärs- och kafékunder under lördagen. Närmare 50 näringsidkare i Västmanland: Västerås, Hallstahammar och i Köping samtalade om företagsamhet och företagandets villkor under lördagen. "Det är viktigt att visa att det är i företagen vi kan göra skillnad" säger Erik Schartau, Ica skrapan.

Företagarkritik mot myndighetsinformation

ARBETSMILJÖ Den sista mars träder en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft och inför detta har Arbetsmiljöverket gått ut med ett brev till alla Sveriges arbetsgivare med information om den nya föreskriften och vad som ligger bakom. En del företagare har reagerat på utskicket.

"Jag tänker globalt och agerar lokalt"

FÖRETAGSAMHET Västmanland tillhör ett av de län med minst andel företagsamma. Varför är det så? Daniel Özer tillhör de företagsamma, till och med så företagsam att han nyligen röstades fram till Västmanlands mest företagsamme 2015. Han menar att en stark genuin framtidstro och positiva förebilder är a och o, och så klart att kommunerna i större utsträckning vårdar sina företagsamma.

Vill se återinförande av lärlingsanställningar

GILLA #FÖRETAGSAMHET När företagsamma människor vågar förverkliga sina idéer och utveckla sina företag så skapas det jobb i Sverige och det behöver vi mer av. Men vilka förutsättningar har företagsamheten att växa idag? Vi frågar företagare i Västmanland vad de behöver för att växa och skapa fler jobb. Först ut är Nicolai Vrbanc och Markus Johannisson på Skeppshandelns Stenugnsbageri i Köping.

Kungsör välkomnade Miriam med straffavgift

FÖRETAGSKLIMAT Miriam Dovrén tog över Eriksbo Plantskola i Barkarö i närheten av Västerås 2006. För två år sedan flyttade företaget till Kungs Barkarö utanför Kungsör. "Jag tror fortfarande inte att kommunen vet om att vi finns här", säger Miriam Dovrén.

Stor uppslutning kring säkerhet

SÄKERHET Svenskt Näringslivs initiativ För Säkerhets Skull blev inte bara fullbokat utan också överbokat. Drygt 80 deltagare samlades runt brännheta säkerhets- och trygghetsfrågor. Åtta av tio företagare har utsatts för brott.