Västerås

Expectrum
Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Tel: 08-553 430 70

Trappar upp i Norberg

FÖRETAGSKLIMAT Bara under de senaste tre-fyra månaderna har Forssellstrappan i Norberg fått 15 nya medarbetare. Byggboomen märks mycket tydligt. Med sina idag 97 anställda är Forssellstrappan Norbergs kommuns klart största privata arbetsgivare.

Sämst kan bli bäst – om vi alla är med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Låt hjärtat va med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Var skapas jobben?- Fråga jobbskaparna
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Dax att ära och hylla alla företagsamma!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Bästmanland, pyttsan
Läs Kristin Laheds kommentar »
En slank skatten hit, en slank skatten dit
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Kristin Lahed
Stötta länets femtonåringar!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Stoppa jobbfientliga förslag
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Under valrörelsen talade alla partier om betydelsen att få fler jobb i Sverige.
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Sänkt skatt ger mer välfärd = sant
Läs Kristin Laheds kommentar »

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.

"Lyft fram de goda exemplen"

ENTREPRENÖRSKAP Sedan starten 2013 har Distriktssköterskegruppen Q-RA, som drivs av de tre kompanjonerna Liloz Feyzi, Habibeh Mohammad Pour och Mansour Nozhatzadeh, växt snabbt. Trots det hårda arbetet och kampen med ett alltför omfattande och krångligt regelverk hoppas de att fler svenskar med invandrarbakgrund tar möjligheten att starta företag. "Man bör lyfta fram företagare som har lyckats som goda exempel. Sverige är annars ett fantastiskt land med enorma möjligheter" menar Habibeh.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Det är för dyrt att anställa

GILLA #FÖRETAGSAMHET Roger Haddad som är riksdagsledamot för Liberalerna var i under våren med på ett politikermöte med företag på Expectrum. På mötet diskuterades flera frågor i runda bord samtal, och företagen skickade med många signaler till Västmanlands ledande politiker. Nu vill vi veta vad Roger fick ut av mötet och om han fick signaler som han direkt kunde försöka skapa en lösning på.

Sänk arbetsgivaravgifterna

GILLA #FÖRETAGSAMHET När företagsamma människor vågar förverkliga sina idéer och utveckla sina företag så skapas det jobb i Sverige och det behöver vi mer av. Men vilka förutsättningar har företagsamheten att växa idag? Marianne Koskela som driver Kolbäcks Gästgivaregård ger sin syn på saken.

Nytt regelverk hot mot Specialistdjursjukhuset

REGELKRÅNGEL Nu står vi inför en situation där personalbristen kan tvinga oss att se över vår verksamhet och våra öppethållandetider. Jag befarar att det kan bli början till slutet för dygnet-runt-öppet på Specialistdjursjukhuset och därmed finns risken att djurskyddet påverkas, säger djursjukhuschefen Mia Runnérus, en direkt följd av om Jordbruksverkets nya föreskrifter gällande behandlingar med narkotiska preparat.

Serviceenhet istället för myndighet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Elisabeth Unell som är Moderat oppositionsråd i Västerås träffade under våren flera företagare på mötet som vi kallar för #gilla företagsamhet. Hon fick då möjlighet att diskutera de utmaningar som Västerås har när det kommer till att få fler företagsamma människor och ett bättre företagsklimat. Vi har frågat ut henne vad hon fick ut av mötet, och vad hon i sin roll som politiker gör för att underlätta för företagande.

Stoppa Strandhälls sjukskatt

SJUKSKATT Regeringen, med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i spetsen, har föreslagit att varje arbetsgivare ska stå för en del kostnaden för de anställdas sjukfrånvaro. Den så kallade hälsoväxlingen innebär att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som har varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. I veckan gick remisstiden för regeringens sjukskatteförslag ut, och kritiken är omfattande. Den sjukaskatten upprör, engagerar och oroar många företagare. I dagens VLT berättar flera företagare hur de ser på förslaget.

Vi behöver långsiktiga spelregler

GILLA #FÖRETAGSAMHET Mathias Peterson, vd på Framtidens omsorg, efterlyser långsiktiga spelregler och bra förutsättningar för företagen att kunna växa. "Ibland känns det som att man tar företagen för givna, det är trots allt i små och medelstora företag som flest nya jobb skapas", säger han.

Sjung om studentens lyckliga dar...

ARBETSMARKNAD Nu står studenten för dörren, en dag för glädje och framtidstro. Men för alltför många väntar sedan en lång kö till Arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största samhällsutmaningar. Samtidigt visar siffror att var fjärde rekryteringsförsök misslyckats i Västmanland. Det råder med andra ord en rejäl obalans i matchningen mellan arbetsmarknad och utbildning.

Västmanlands företagsklimat stabiliseras

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsklimat stabiliseras, så kan man sammanfatta resultatet av den enkätundersökning gällande Sveriges kommuners företagsklimat som idag presenterades. Enkätundersökningen som omfattar närmare 31 000 svar från Sveriges företagare, varav 888 företagare i Västmanland ger signalen att de generellt upplever att företagsklimatet på såväl nationell som kommunal nivå försämrats.

Hallstahammar i en klass för sig när företagarna säger sitt om klimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar ligger i en klass för sig. Inte i någon annan kommun i Västmanland ger företagarna i sitt sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ett så högt betyg som här. "Kommunen och företagen har tillsammans lyckats förbättra företagsklimatet i Hallstahammar. Det är inte ”vi och dom” som gäller längre. Tillsammans är nyckelordet bakom framgången och så ska vi jobba också i fortsättningen", säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät. "Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag", kommenterar Classe Boström, kommunchef i Kungsör.

Försiktigt positiva signaler om företagsklimatet i Norberg

FÖRETAGSKLIMAT Norberg har länge placerat sig mycket långt ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Vid den senaste mätningen hösten 2015 fick man plats 284 bland landets 290 kommuner. Men de nu offentliggjorda svaren från företagarna om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet sänder försiktigt positiva signaler. Norbergs vandring uppåt verkar fortsätta. Svaren bildar en viktig komponent när årets ranking ska räknas fram i september.

Företag i kläm

REGELKRÅNGEL Regelverk som styr företagande är inte sällan krångliga och begränsande. Men vad värre är, de utvärderas och omprövas sällan, trots att det står i grundlagen att så ska ske. Det betyder att företagandet och tillväxten i Sverige hämmas. Och att företagare som vill göra rätt för sig hamnar i kläm. NNR, Näringslivets regelnämnd beskriver i ett pressmeddelande närmare effekter och möjliga lösningar på problemet.

”Då vet jag inte om verksamheten kan leva vidare”

SJUKSKATT Förskoleverksamhet är personalintensiv. Därför kan en sjukskatt bli extra kännbar. "Har vi otur och har en anställd som blir sjuk under en längre tid samt att vi ska betala 25 procent utöver arbetsgivaravgifterna blir framtiden väldigt osäker", säger Lena Wadsten, Kristiansborgs & Villa Utsiktens förskolor.

Oförutsedda kostnader skapar osäkerhet inför framtiden

SJUKSKATT Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Vi har frågat företagare i Västerås vad man tycker om förslaget