Västerås

Expectrum
Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Tel: 08-553 430 70

Det är för dyrt att anställa

GILLA #FÖRETAGSAMHET Roger Haddad som är riksdagsledamot för Liberalerna var i under våren med på ett politikermöte med företag på Expectrum. På mötet diskuterades flera frågor i runda bord samtal, och företagen skickade med många signaler till Västmanlands ledande politiker. Nu vill vi veta vad Roger fick ut av mötet och om han fick signaler som han direkt kunde försöka skapa en lösning på.

Sämst kan bli bäst – om vi alla är med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Låt hjärtat va med!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Var skapas jobben?- Fråga jobbskaparna
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Dax att ära och hylla alla företagsamma!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Bästmanland, pyttsan
Läs Kristin Laheds kommentar »
En slank skatten hit, en slank skatten dit
Läs Sofia Sjöströms kommentar »
Kristin Lahed
Stötta länets femtonåringar!
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Stoppa jobbfientliga förslag
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Under valrörelsen talade alla partier om betydelsen att få fler jobb i Sverige.
Läs Kristin Laheds kommentar »
Kristin Lahed
Sänkt skatt ger mer välfärd = sant
Läs Kristin Laheds kommentar »

Nytt regelverk hot mot Specialistdjursjukhuset

REGELKRÅNGEL Nu står vi inför en situation där personalbristen kan tvinga oss att se över vår verksamhet och våra öppethållandetider. Jag befarar att det kan bli början till slutet för dygnet-runt-öppet på Specialistdjursjukhuset och därmed finns risken att djurskyddet påverkas, säger djursjukhuschefen Mia Runnérus, en direkt följd av om Jordbruksverkets nya föreskrifter gällande behandlingar med narkotiska preparat.

Serviceenhet istället för myndighet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Elisabeth Unell som är Moderat oppositionsråd i Västerås träffade under våren flera företagare på mötet som vi kallar för #gilla företagsamhet. Hon fick då möjlighet att diskutera de utmaningar som Västerås har när det kommer till att få fler företagsamma människor och ett bättre företagsklimat. Vi har frågat ut henne vad hon fick ut av mötet, och vad hon i sin roll som politiker gör för att underlätta för företagande.

Stoppa Strandhälls sjukskatt

SJUKSKATT Regeringen, med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i spetsen, har föreslagit att varje arbetsgivare ska stå för en del kostnaden för de anställdas sjukfrånvaro. Den så kallade hälsoväxlingen innebär att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som har varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. I veckan gick remisstiden för regeringens sjukskatteförslag ut, och kritiken är omfattande. Den sjukaskatten upprör, engagerar och oroar många företagare. I dagens VLT berättar flera företagare hur de ser på förslaget.

Vi behöver långsiktiga spelregler

GILLA #FÖRETAGSAMHET Mathias Peterson, vd på Framtidens omsorg, efterlyser långsiktiga spelregler och bra förutsättningar för företagen att kunna växa. "Ibland känns det som att man tar företagen för givna, det är trots allt i små och medelstora företag som flest nya jobb skapas", säger han.

Sjung om studentens lyckliga dar...

ARBETSMARKNAD Nu står studenten för dörren, en dag för glädje och framtidstro. Men för alltför många väntar sedan en lång kö till Arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största samhällsutmaningar. Samtidigt visar siffror att var fjärde rekryteringsförsök misslyckats i Västmanland. Det råder med andra ord en rejäl obalans i matchningen mellan arbetsmarknad och utbildning.

Västmanlands företagsklimat stabiliseras

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsklimat stabiliseras, så kan man sammanfatta resultatet av den enkätundersökning gällande Sveriges kommuners företagsklimat som idag presenterades. Enkätundersökningen som omfattar närmare 31 000 svar från Sveriges företagare, varav 888 företagare i Västmanland ger signalen att de generellt upplever att företagsklimatet på såväl nationell som kommunal nivå försämrats.

Hallstahammar i en klass för sig när företagarna säger sitt om klimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar ligger i en klass för sig. Inte i någon annan kommun i Västmanland ger företagarna i sitt sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ett så högt betyg som här. "Kommunen och företagen har tillsammans lyckats förbättra företagsklimatet i Hallstahammar. Det är inte ”vi och dom” som gäller längre. Tillsammans är nyckelordet bakom framgången och så ska vi jobba också i fortsättningen", säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät. "Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag", kommenterar Classe Boström, kommunchef i Kungsör.

Försiktigt positiva signaler om företagsklimatet i Norberg

FÖRETAGSKLIMAT Norberg har länge placerat sig mycket långt ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Vid den senaste mätningen hösten 2015 fick man plats 284 bland landets 290 kommuner. Men de nu offentliggjorda svaren från företagarna om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet sänder försiktigt positiva signaler. Norbergs vandring uppåt verkar fortsätta. Svaren bildar en viktig komponent när årets ranking ska räknas fram i september.

Jobbkö från Sundsvall till Västerås

ARBETSMARKNAD Regeringens målsättning är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär att 460 000 nya jobb behöver skapas på bara några år. Skulle alla de arbetssökande till dessa jobb ställa sig i kö utanför arbetsförmedlingen i Sundsvall, så skulle den sträcka sig ända till Västerås.

”Då vet jag inte om verksamheten kan leva vidare”

SJUKSKATT Förskoleverksamhet är personalintensiv. Därför kan en sjukskatt bli extra kännbar. "Har vi otur och har en anställd som blir sjuk under en längre tid samt att vi ska betala 25 procent utöver arbetsgivaravgifterna blir framtiden väldigt osäker", säger Lena Wadsten, Kristiansborgs & Villa Utsiktens förskolor.

Oförutsedda kostnader skapar osäkerhet inför framtiden

SJUKSKATT Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Vi har frågat företagare i Västerås vad man tycker om förslaget

Anställningsregler oroar

SEMINARIUM Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, gick vid ett fullbokat seminarium i Västerås igenom vad som gäller när arbetsgivare behöver anställa och säga upp personal. Engagemanget från åhörarna var stort och frågorna många.

Industrins märke måste bli tak

DEBATT Industrins parter har nu satt riktmärket för hur stora kostnadsökningarna får bli i årets avtalsrörelse. Flera fackförbund inom LO har med Byggnads i spetsen dock lagt omfattande varsel om stridsåtgärder för att försöka driva igenom krav som spräcker märket och utmanar den svenska modellen.

Flera ungdomar bör driva UF-företag

GÄSTKRÖNIKA "Att dagens ungdomar är framtidens entreprenörer är ett faktum. Intresset för ungt entreprenörskap ökar, vilket bekräftas av rekordåret för Ung Företagsamhet i Västmanland. Trots det finns det mycket som kan förbättras för att gynna företagandet redan vid tidig ålder. Att införa entreprenörskap som ett obligatoriskt grundämne i skolan är ett sätt att få ungdomarna att utvecklas samtidigt som det gynnar samhället i längden." Det skriver Lucas Solteiro, VD för Lunchie UF, som utsågs till Årets Bästa UF-företag i Västmanland 2016 i sin gästkrönika.

Ha flåset i nacken

ENTREPRENÖRSKAP Fahrim Shirinzade utnämndes nyligen av Ung företagsamhet och Svenskt Näringsliv till Västmanlands UF-Alumni 2016. Vi träffade Fahrim för att gratulera till utnämningen.

Osäkerhet och dribblande påverkar företagen

FÖRETAGSKLIMAT 40 000 kr dyrare per person och år för vår personal som är under 26 år, det är en verklighet som Stanislav Arih företagare och ägare i Ecoklimat Norden har att förhålla sig till. Höjningen av arbetsgivaravgiften är ju direkt improduktiv menar han.

Visst gillar vi företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Gilla Företagsamhet samlade rekordstort antal politiker och företagare från hela länet. Det är ett initiativ runt om i landet. Det märktes tydligt när mer 30 inflytelserika politiker och 50 företagare från hela Västmanland samlades i Västerås under fredagen. Mötet var starskottet för ett gemensamt forum för diskussion om företagsamhet. Inte sällan stannar många tankar just vid att vara tankar. Men nu skulle de fram i ljuset. Det blev rejäla tag i diskussionerna på temat Gilla Företagsamhet i praktiken och politiken.

Företagsamma möten i affärer och i shoppingcenter

GILLA #FÖRETAGSAMHET Gör det enklare att skapa jobb – det budskapet mötte affärs- och kafékunder under lördagen. Närmare 50 näringsidkare i Västmanland: Västerås, Hallstahammar och i Köping samtalade om företagsamhet och företagandets villkor under lördagen. "Det är viktigt att visa att det är i företagen vi kan göra skillnad" säger Erik Schartau, Ica skrapan.