Ett gott skratt förbättrar vårdkvaliteten

NYHET Publicerad

VÅRDFÖRETAG Pia Sjölund, verksamhetsansvarig på Kosmodrivna Hagalidsgården i Västerås är väldigt tydlig. - Trivs våra medarbetare på jobbet ökar det kvaliteten i vården. Skrattar vi ofta på jobbet, tillsammans och med våra boende, gör vi ett bra jobb menar Pia.

Pia som nyligen börjat sin tjänst på Hagalidsgården, ett demensboende med 32 boende ser därför som sitt viktigaste uppdrag att synliggöra personalen och få all personal att se sambandet mellan sitt engagemang och arbetsglädje till ökad vårdkvalitet.

 

- Vi ska genom våra medarbetares engagemang vara ett av de företag som är ledande inom demensvård menar Pia och medarbetarna är därför den allra viktigaste pusselbiten.

Kosmo som är ett privatdrivet företag är etablerade från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Företagets vision är att ” alla människor, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, har behov av att få känna värme och omtanke, gemenskap och trygghet; att få känna att någon lyssnar och visar respekt; att få känna sig hemma, att få äta och dricka det man tycker om; att få känna värdighet och livsglädje”.
- För oss på Kosmo ser vi det som grundläggande, alla vill känna sig trygga, respekterade och ha en meningsfullhet i vardagen. Vi som personal besöker ju våra kunder i deras hem och det är deras behov som styr vår verksamhet menar Pia

Att tillfredsställa dessa behov är grunden för Kosmos verksamhet. Det framgår också av företagets namn KOSMO – Kropp Och Själ Med Omtanke.Pia Sjölund som har ett långt förflutet både inom landstings- och kommunalverksamhet men också som politiker där hon bland annat varit ledamot i Västerås Stads äldrenämnd menar att debatten kring vårdföretag i dag blivit missriktad.

- Vårdkvaliteten handlar inte om det är privat eller offentlig verksamhet eller om vinst eller inte, utan det handlar om ledarskap, organisation och tydlighet men också om viljan om att vilja utveckla vården och dess kvalitet.

 

- Många gånger blir det laddat när vi talar om vårdutveckling, det handlar ju inte om att någon utförare eller medarbetare inte gjort saker bra utan att samhället och vårdbehoven förändras i kombination med ökat inflytande för individen. Av den anledningen är det mycket viktigare och angelägnare att diskutera om hur vi möter framtidens vårdbehov säger Pia

- Vårddebatten är för viktig för att bara fokusera på och handla om vinst eller privat eller inte. Debatten borde istället handla om Kvalitet!

Nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige behöver en ny reformvåg

VALET Snart tillträder en ny regering. Dess viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Det skriver Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Marcus laddar för Europas jobbigaste mästerskap

YRKESLANDSLAGET EuroSkills är de europeiska mästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar upp till 25 år. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. En av deltagarna i år är Marcus Morén från Västmanland. Nyligen deltog han i Yrkeslandslagets lagträff på Lastberget utanför Stockholm för teambuilding, för att vässa tävlingsinstinkten inför EM-tävlingarna i Lille.
NYHET Publicerad:

Vinst för utveckling av välfärden

GÄSTKRÖNIKA Frågan om vinster i företag och privata aktörer i välfärdsbranscher fortsätter att bita sig fast i valrörelsens slutskede. Oppositionspartierna vill i varierande utsträckning begränsa vinstsyftande företag inom vård och skola. Även vissa av regeringens ministrar vill ställa krav på ägandeformer. Gemensamt är att det är vinsten de oroar sig för. Det skriver Patrick Krassén, policyanalytiker för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Ny praktikant in i hetluften

PRAKTIKANT Erika Larsson, studerar på Masterprogramnmet i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet och ska praktisera 10 veckor på region Mitt men stationerad i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Barn till låginkomsttagare tjänar mest på det fria skolvalet

RAPPORT Genom åren har det tagits fram rapporter kring hur nittiotalets skolvalsreform bland annat påverkat elevernas skolresultat. I en ny rapport som IFAU publicerade i augusti har de tittat mer specifikt på hur elever med olika familjebakgrund påverkats av den omtalade reformen.
NYHET Publicerad:

”Ett rimligt skattetryck”

VAL 2014 Två mål till 2020 står mot varandra i valet. Socialdemokraternas mål är att år 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet, alliansens mål är att år 2020 ska fem miljoner svenskar vara i arbete. Det är mycket bra att jobben kommer upp till diskussion och debatt. Den stora frågan är dock hur målen ska nås? Vem skapar jobben och vad behövs för att underlätta och förenkla för jobbskaparna? För Marianne Ohlson, vd M Ohlson Retail AB är de viktigaste förutsättningarna ett rimligt skattetryck, inte höjda arbetsgivaravgifter och höjd restaurangmoms.
NYHET Publicerad:

Industrin måste bli bättre på marknadsföring

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT - Sverige har misslyckats med att marknadsföra industrin som en intressant framtidsbransch. Det slår förstås tillbaka mot oss själva nu när vi märker vilken tuff utmaning det är att hitta de rätta medarbetarna. Vi måste bli bättre på marknadsföring. Alldeles för få ungdomar lockas av industrijobb, säger Johan Almhed, vd på Monoflex Nordic AB i Hallstahammar.
NYHET Publicerad:

Gilla Jobbet! - Sveriges största mötesplats om arbetsmiljö

MÄSSA Den 22 – 23 oktober 2014 är det dag igen. Då förvandlas Stockholmsmässan till Sveriges största mötesplats för alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor. Kom och inspireras av över 100 seminarier, utställning, forskning, praktik, åsikter och insikter! Svenskt Näringsliv är en av arrangörena bakom Gilla Jobbet tillsammans med AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv, fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom kommun- och landstingssektorn.
NYHET Publicerad:

”Skolan förbereder dåligt för arbetslivet”

REGIONAL PROFIL Som entreprenör har hon har haft flyt, men hon har också varit bra på att ta till vara chanserna hon fått. Sedan 16 år driver Marianne Ohlsson Gina Tricot i Västerås där hon är en välkänd näringsprofil. En av frågorna som engagerar mest är utbildning och hon anser att gymnasieskolan borde vara tydligare mot ungdomarna om var jobben finns och hur arbetslivet fungerar.
NYHET Publicerad:

ABB:s toppsatsning lockar studenter till jobb

NYSATSNING ABB samarbetar med flera universitet och högskolor för att säkra tillgången på framtida medarbetare. ”Det är viktigt för oss inom industrin att visa för studenter att det finns en efterfrågan av kompetens inom våra områden”, säger Helena Malmqvist, forskningschef på företaget.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist enda hotet mot Arboga Machine Tool

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Arboga Machine Tool AB tillhör kategorin Sveriges Guldbolag. Alla kurvor pekar åt rätt håll. Det enda påtagliga hotet är svårigheterna att hitta lämpliga medarbetare, ett problem som man delar med många industriföretag i Västmanland och andra delar av Sverige.
NYHET Publicerad:

Expanderande LEAX tror på en ljus framtid för industrin

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT När Joacim Blomberg började på LEAX i Köping 1993 hade företaget ungefär 25 anställda och omsättningen låg på under 25 miljoner. Idag har LEAX Group 1 250 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder. Att industrin har en framtid råder det ingen tvekan om.
NYHET Publicerad:

Hur man än räknar – Dubbelstöten ökar arbetslösheten!

DUBBELSTÖTEN Restaurangnäringen är en av de största arbetsgivarna för unga och människor med invandrarbakgrund. För att öka efterfrågan på den unga arbetskraften sänkte regeringen mervärdesskatten på restaurangtjänster den första januari 2012, från 25 procent till 12 procent, det vill säga samma nivå som på mat som säljs i butik. De lägre arbetsgivaravgifterna har samtidigt minskat arbetsgivarnas kostnader för att anställa ungdomar, och därmed har trösklarna in på arbetsmarknaden sänkts för ungdomar.
NYHET Publicerad:

Hallå där Carina Kandell

VAL 2014 I vår artikelserie val 2014 har vi under våren interjuvat våra riksdagsledamöter och bett dem om svar på frågor som berör företgare. Naturligtvis vill vi även veta vad företagen anser vara valets viktigaste frågor. Möt här Carina Kandell, vd Förskolan Emilia AB, som ger sina svar på företagarfrågor inför valåret 2014
NYHET Publicerad:

Företagare gör sina röster hörda på motorvägen

VALKAMPANJ Helghandlande och shoppingsugna Västeråsbor har fram till valet i september möjlighet att ta del av ett viktigt budskap om företagens betydelse. På en LED-skylt vid E18, Erikslund, kommer fyra lokala företagare att kunna beskådas. Alla tillsammans med budskapet ”Politiker kan inte skapa jobb. Det kan bara företagsamma människor.”
NYHET Publicerad:

Effekten av dubbelstöten kommer slå på flera håll

FÖRETAGARE INTAR RIKSDAGEN Stefan Ståhlmalm, som driver McDonalds i Köping, Arboga var en av ett 10-tal näringspolitiskt engagerade företagare som tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte riksdagen i början av juni. Under mötet diskuterades företagande i allmänhet men många olika sakfrågor i synnerhet. För Stefan var dubbelstöten den viktigaste av dem.
NYHET Publicerad:

Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget

SÄKERHET - Ägna en fikarast åt säkerheten på företaget nu inför sommaren och semestern. Det är en god investering och ett bra sätt att få igång diskussionerna och involvera alla medarbetare, säger Tommy Svensson, som är säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv och har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Öka insikt och förståelse för vad valfriheten egentligen innebär

FÖRETAGARE INTAR RIKSDAGEN När några av Västmanlands mest näringspolitiskt engagerade företagare i början av juni besökte riksdagen diskuterades bl.a. allmänna regler och attityder kring företagande. Om politikens roll att stimulera och underlätta för företagande men också som särskilda sakfrågor som valfrihet, skatter, arbetsrätt och dubbelstöten.
NYHET Publicerad:

Med sommarjobb känner man sig mer vuxen och viktig

SOMMARJOBBET – För mig som student ser jag flera vinningar med att sommarjobba. Dels får jag omväxling från studierna och arbetar med hela kroppen, dels får jag arbetslivserfarenhet och jobbarkompisar och som grädde på moset tjänar jag pengar. Pengar som blir mina ”unna-mig-pengar” under studietiden, berättar Henrik Lillberg som tillsammans med Linn Linder sommarjobbar på Ica Ettan i Västerås.