Ett gott skratt förbättrar vårdkvaliteten

NYHET Publicerad

VÅRDFÖRETAG Pia Sjölund, verksamhetsansvarig på Kosmodrivna Hagalidsgården i Västerås är väldigt tydlig. - Trivs våra medarbetare på jobbet ökar det kvaliteten i vården. Skrattar vi ofta på jobbet, tillsammans och med våra boende, gör vi ett bra jobb menar Pia.

Pia som nyligen börjat sin tjänst på Hagalidsgården, ett demensboende med 32 boende ser därför som sitt viktigaste uppdrag att synliggöra personalen och få all personal att se sambandet mellan sitt engagemang och arbetsglädje till ökad vårdkvalitet.

 

- Vi ska genom våra medarbetares engagemang vara ett av de företag som är ledande inom demensvård menar Pia och medarbetarna är därför den allra viktigaste pusselbiten.

Kosmo som är ett privatdrivet företag är etablerade från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Företagets vision är att ” alla människor, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, har behov av att få känna värme och omtanke, gemenskap och trygghet; att få känna att någon lyssnar och visar respekt; att få känna sig hemma, att få äta och dricka det man tycker om; att få känna värdighet och livsglädje”.
- För oss på Kosmo ser vi det som grundläggande, alla vill känna sig trygga, respekterade och ha en meningsfullhet i vardagen. Vi som personal besöker ju våra kunder i deras hem och det är deras behov som styr vår verksamhet menar Pia

Att tillfredsställa dessa behov är grunden för Kosmos verksamhet. Det framgår också av företagets namn KOSMO – Kropp Och Själ Med Omtanke.Pia Sjölund som har ett långt förflutet både inom landstings- och kommunalverksamhet men också som politiker där hon bland annat varit ledamot i Västerås Stads äldrenämnd menar att debatten kring vårdföretag i dag blivit missriktad.

- Vårdkvaliteten handlar inte om det är privat eller offentlig verksamhet eller om vinst eller inte, utan det handlar om ledarskap, organisation och tydlighet men också om viljan om att vilja utveckla vården och dess kvalitet.

 

- Många gånger blir det laddat när vi talar om vårdutveckling, det handlar ju inte om att någon utförare eller medarbetare inte gjort saker bra utan att samhället och vårdbehoven förändras i kombination med ökat inflytande för individen. Av den anledningen är det mycket viktigare och angelägnare att diskutera om hur vi möter framtidens vårdbehov säger Pia

- Vårddebatten är för viktig för att bara fokusera på och handla om vinst eller privat eller inte. Debatten borde istället handla om Kvalitet!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

RUT-begränsning hot mot Guinessaktuella PutsarKungen

SKATTER Med sikte på en plats i Guiness Rekordbok sticker Marianne Pettersson och Ivan Pleinadius från PutsarKungen till England i mars. Men på hemmaplan väntar andra utmaningar. Halveringen av RUT-avdraget är ett, slopandet av ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften ett annat. "Vi måste nu anpassa oss efter nya förutsättningar" säger Ivan Pleinadius.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt och LOU viktiga frågor för FORIA

TRANSPORTBRANSCHEN "Jag är ytterst tveksam till införandet av kilometerskatt, slitageskatt eller vad den kommer att kallas. Syftet med skatten ska vara att fler transporter flyttas från landsväg till järnväg, men hur ska det gå till när så många företag i olika delar av landet överhuvudtaget inte kan nås med järnväg?" Det frågar sig Bo Linder på FORIA AB, där han är regionchef för Västmanland och Uppland med stationering i Västerås.
NYHET Publicerad:

Fast handslag mellan ABB och fem högskolor

SAMVERKAN Ett fast grepp om samverkan. Det är tanken bakom de avtal som ABB tecknat med fem universitet och högskolor. Ett bitvis unikt dokument som satsar på tydliga aktivitetsplaner och årliga uppföljningar.
NYHET Publicerad:

Dubbla budskap när regeringen höjer arbetsgivaravgiften för äldre

SKATTER Regeringen har aviserat att den lägre arbetsgivaravgiften på drygt 10 procent för äldre medarbetare ska försvinna och ersättas av den ordinarie avgiften på över 31 procent. "Regeringen kommer med dubbla budskap. Man deklarerar hur viktigt det är att fler jobbar längre, men på samma gång blir det betydligt dyrare för arbetsgivarna. Regeringen tänker inte på helheten", menar Marie Björkholm, vd och ägare till service- och konsultföretaget SeniorProffsen AB i Västerås.
NYHET Publicerad:

Sajt för spännande karriärvägar inom handel

YRKESVAL Nya karriarihandeln.se har nu lanserats. Sajten finns för att inspirera och stötta gymnasieelever i deras yrkesval genom att synliggöra de spännande karriärvägar som finns inom handeln.
NYHET Publicerad:

Jag blir otroligt sur när jag hör snacket om ”vinster i välfärden”

GÄSTKRÖNIKA I dagarna är det 3 år sedan som jag startade hemtjänstföretaget Qratio. Det har varit en fantastisk resa och vi blev förra året utsedda av våra kunder/brukare till en av den bästa hemtjänsten i Västerås. På tre år har vi vuxit och vi har nu 27 anställda. Under de här tre åren har vi alltid satt kvalitén i första rummet och jag tror att det är därför vi har lyckats så bra. Vi sätter ett stort värde på att ha en personlig kontakt med våra kunder/brukare samt erbjuda dem meningsfulla aktiviteter, vilket vi kan göra genom att bl.a. använda en del av överskottet till att göra roliga saker med våra äldre.
NYHET Publicerad:

En slank skatten hit, en slank skatten dit

KOMMENTAR Allt är inte svart eller vitt, och man kan sällan bara se på ett problem ur en synvinkel. Det anses bevisat att den sänka arbetsgivaravgiften för unga har gett dåligt resultat. Men kan man kanske vända lite på det och visa på en nytta som inte direkt går att mäta i siffror, men som är avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roger Haddad (FP)

NYVALDA POLITIKER har tagit plats i riksdag, kommuner och landsting. Deras viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Vi har bett riksdagspolitiker Roger Haddad (FP) beskriva hur han under kommande mandatperiod kommer arbeta för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stötta länets femtonåringar!

KOMMENTAR Just nu våndas flera av länets ungdomar, det är dags att välja gymnasieprogram. Det första och en av de största besluten en ungdom kan stå inför: sitt framtida vuxenliv. Många menar att alltför många väljer fel utbildning, att man väljer efter hjärtat, kompistryck och väldigt lite med hjärnan.
NYHET Publicerad:

TRR:s personliga tränare hjälper uppsagda till jobb

FÖRETAGARMÖTE Med aktivt stöd av TRR Trygghetsrådet är nio av tio varslade och uppsagda tjänstemän i det privata näringslivet snabbt tillbaka i arbete. Mediantiden fram till en ny anställning eller till eget företag är bara ett drygt halvår. Nyckeln till framgången ligger i anpassningen till de specifika behoven hos var och en. 
NYHET Publicerad:

Hallå där, Stig Henriksson (V)

NYVALDA POLITIKER har tagit plats i riksdag, kommuner och landsting. Deras viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Vi har bett riksdagspolitiker Stig Henriksson (V) beskriva hur han under kommande mandatperiod kommer arbeta för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stoppa jobbfientliga förslag

KOMMENTAR Den senaste tidens politiska turbulens har lett till en inskränkt debatt om vem som sträckte ut handen och vem som knuffade med armbågen. Nu är det hög tid att börja tala väsentligheter.
NYHET Publicerad:

Förskolan som en demokratisk mötesplats

GÄSTKRÖNIKA Allt prat om vinster i välfärden känns orättvis, vi är inga riskkapitalister! Varför är det OK att de som bygger förskolorna åt oss får göra vinst? Att de som levererar vår mat, de vi köper material ifrån och de som städar åt oss får också göra vinst – men inte vi? Tack och lov för alla fantastiska barn och föräldrar som oupphörligt uppmuntrar oss och ger oss kraft och mod att fortsätta vår kamp för att skapa utrymme för morgondagens vuxna – de kommer att höja sina röster och vara starka krafter i det samhälle vi skapar tillsammans!
NYHET Publicerad:

Hallå där, Anna Wallén (S)

NYVALDA POLITIKER har tagit plats i riksdag, kommuner och landsting. Deras viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Vi har bett riksdagspolitiker Anna Wallén (S) beskriva hur hon under kommande mandatperiod kommer arbeta för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Åsa Coenraads (M)

NYVALDA POLITIKER har tagit plats i riksdag, kommuner och landsting. Deras viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Vi har bett riksdagspolitiker Åsa Coenraads (M) beskriva hur hon under kommande mandatperiod kommer arbeta för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Se företagare som människor, inte som företeelser

GÄSTKRÖNIKA Blev ombedd att skriva en krönika om företagande och de företagarfrågor som ligger mig varmast om hjärtat. Givetvis finns det åtskilliga frågor som jag skulle kunna ta upp, men väljer ändå att gå till det mest fundamentala i företagandet, människan och människans drivkraft. Det skriver Mats Ågren, vd för event och ljud- och scenbolaget Imål.
NYHET Publicerad:

Hallå där Marcus Morén från Köping!

YRKESLANDSLAGET Det har varit en bra höst för Marucs Morén. Inte nog med att han tog silver i yrkes-EM i fordonsteknik, han har nu också blivit utnämnd till årets mekaniker inom Meconomen group  norden. Vi ville naturligtvis säga grattis till Marcus.
NYHET Publicerad:

Gasellfart för Firas Ahmed och hans HVF Transport

ETT VÄLKOMNADE SVERIGE Gasellfart är det som gäller för HVF Transport AB i Västerås. Firas Ahmed startade sitt företag 2007. Förra året omsatte HVF 106 miljoner. I år pekar det mot 174 miljoner. Antalet anställda har under samma tid mer än fördubblats – från 130 till 290.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Företagsklimatsdag

INBJUDAN Vi vill gärna bjuda in dig till en dag av inspiration och diskussion om arbetsmarknad, kompetensförsörjning, service och upphandling.
NYHET Publicerad:

LOV och jämställdhet

VALFRIHET Lagen om valfrihetssystem (LOV) väcker starka känslor, bland förespråkare såväl som motståndare till regelverket. Ett argument som lyfts fram för att behålla LOV är att det främjar kvinnors företagande och därmed ökar jämställdheten på arbetsmarknaden. Frågan är om det finns stöd för detta i statistiken?