Ett gott skratt förbättrar vårdkvaliteten

NYHET Publicerad

VÅRDFÖRETAG Pia Sjölund, verksamhetsansvarig på Kosmodrivna Hagalidsgården i Västerås är väldigt tydlig. - Trivs våra medarbetare på jobbet ökar det kvaliteten i vården. Skrattar vi ofta på jobbet, tillsammans och med våra boende, gör vi ett bra jobb menar Pia.

Pia som nyligen börjat sin tjänst på Hagalidsgården, ett demensboende med 32 boende ser därför som sitt viktigaste uppdrag att synliggöra personalen och få all personal att se sambandet mellan sitt engagemang och arbetsglädje till ökad vårdkvalitet.

 

- Vi ska genom våra medarbetares engagemang vara ett av de företag som är ledande inom demensvård menar Pia och medarbetarna är därför den allra viktigaste pusselbiten.

Kosmo som är ett privatdrivet företag är etablerade från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Företagets vision är att ” alla människor, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, har behov av att få känna värme och omtanke, gemenskap och trygghet; att få känna att någon lyssnar och visar respekt; att få känna sig hemma, att få äta och dricka det man tycker om; att få känna värdighet och livsglädje”.
- För oss på Kosmo ser vi det som grundläggande, alla vill känna sig trygga, respekterade och ha en meningsfullhet i vardagen. Vi som personal besöker ju våra kunder i deras hem och det är deras behov som styr vår verksamhet menar Pia

Att tillfredsställa dessa behov är grunden för Kosmos verksamhet. Det framgår också av företagets namn KOSMO – Kropp Och Själ Med Omtanke.Pia Sjölund som har ett långt förflutet både inom landstings- och kommunalverksamhet men också som politiker där hon bland annat varit ledamot i Västerås Stads äldrenämnd menar att debatten kring vårdföretag i dag blivit missriktad.

- Vårdkvaliteten handlar inte om det är privat eller offentlig verksamhet eller om vinst eller inte, utan det handlar om ledarskap, organisation och tydlighet men också om viljan om att vilja utveckla vården och dess kvalitet.

 

- Många gånger blir det laddat när vi talar om vårdutveckling, det handlar ju inte om att någon utförare eller medarbetare inte gjort saker bra utan att samhället och vårdbehoven förändras i kombination med ökat inflytande för individen. Av den anledningen är det mycket viktigare och angelägnare att diskutera om hur vi möter framtidens vårdbehov säger Pia

- Vårddebatten är för viktig för att bara fokusera på och handla om vinst eller privat eller inte. Debatten borde istället handla om Kvalitet!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät. "Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag", kommenterar Classe Boström, kommunchef i Kungsör.
NYHET Publicerad:

Hallstahammar i en klass för sig när företagarna säger sitt om klimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar ligger i en klass för sig. Inte i någon annan kommun i Västmanland ger företagarna i sitt sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ett så högt betyg som här. "Kommunen och företagen har tillsammans lyckats förbättra företagsklimatet i Hallstahammar. Det är inte ”vi och dom” som gäller längre. Tillsammans är nyckelordet bakom framgången och så ska vi jobba också i fortsättningen", säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsklimat stabiliseras

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsklimat stabiliseras, så kan man sammanfatta resultatet av den enkätundersökning gällande Sveriges kommuners företagsklimat som idag presenterades. Enkätundersökningen som omfattar närmare 31 000 svar från Sveriges företagare, varav 888 företagare i Västmanland ger signalen att de generellt upplever att företagsklimatet på såväl nationell som kommunal nivå försämrats.
NYHET Publicerad:

Försiktigt positiva signaler om företagsklimatet i Norberg

FÖRETAGSKLIMAT Norberg har länge placerat sig mycket långt ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Vid den senaste mätningen hösten 2015 fick man plats 284 bland landets 290 kommuner. Men de nu offentliggjorda svaren från företagarna om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet sänder försiktigt positiva signaler. Norbergs vandring uppåt verkar fortsätta. Svaren bildar en viktig komponent när årets ranking ska räknas fram i september.
NYHET Publicerad:

Företag i kläm

REGELKRÅNGEL Regelverk som styr företagande är inte sällan krångliga och begränsande. Men vad värre är, de utvärderas och omprövas sällan, trots att det står i grundlagen att så ska ske. Det betyder att företagandet och tillväxten i Sverige hämmas. Och att företagare som vill göra rätt för sig hamnar i kläm. NNR, Näringslivets regelnämnd beskriver i ett pressmeddelande närmare effekter och möjliga lösningar på problemet.
NYHET Publicerad:

Jobbkö från Sundsvall till Västerås

ARBETSMARKNAD Regeringens målsättning är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär att 460 000 nya jobb behöver skapas på bara några år. Skulle alla de arbetssökande till dessa jobb ställa sig i kö utanför arbetsförmedlingen i Sundsvall, så skulle den sträcka sig ända till Västerås.
NYHET Publicerad:

ICA-Daniels bemanningsföretag ska bryta utanförskapet i Vallby

JOBBSKAPARE För fyra år sedan tog Daniel Özer i Västerås över ICA Nära Vallby. Han har fått butiken att lyfta riktigt ordentligt och är just nu på väg att ta ett nytt steg i sitt engagemang för att minska ungdomsarbetslösheten och de sociala problemen i Vallby – bemanningsföretaget Suburb Staff.
NYHET Publicerad:

”Då vet jag inte om verksamheten kan leva vidare”

SJUKSKATT Förskoleverksamhet är personalintensiv. Därför kan en sjukskatt bli extra kännbar. "Har vi otur och har en anställd som blir sjuk under en längre tid samt att vi ska betala 25 procent utöver arbetsgivaravgifterna blir framtiden väldigt osäker", säger Lena Wadsten, Kristiansborgs & Villa Utsiktens förskolor.
NYHET Publicerad:

Oförutsedda kostnader skapar osäkerhet inför framtiden

SJUKSKATT Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Vi har frågat företagare i Västerås vad man tycker om förslaget
NYHET Publicerad:

Samarbete och miljöhöjd skapar tillväxt hos Forslund

FÖRETAGSBESÖK Tvätt branschen ligger långt fram när det kommer till miljöhänsyn och det är branschen själva som driver utvecklingen mot mer effektiv och miljövänliga användning både när det kommer till energi, tvättmedel och energiåtervinning. "Jag visste inte att företagen var så intresserade av miljöfrågor, och det är positivt att man kan se det som en konkurrensfördel" säger Anna Thunell kommunalråd för miljöpartiet som nyligen besökte Forslunds Tvätt.
NYHET Publicerad:

Skrota förslaget

SOCIALFÖRSÄKRING Regeringen planerar att införa ett så kallat medfinansieringsansvar för sjukpenningen för arbetsgivarna. Enligt det förslaget som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar.
NYHET Publicerad:

Anställningsregler oroar

SEMINARIUM Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, gick vid ett fullbokat seminarium i Västerås igenom vad som gäller när arbetsgivare behöver anställa och säga upp personal. Engagemanget från åhörarna var stort och frågorna många.
NYHET Publicerad:

Budgeten straffar dem som skapar jobb

VÅRBUDGETEN "Det saknas en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Istället straffas de som skapar jobben". Det säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till regeringens vårbudget.
NYHET Publicerad:

Flera ungdomar bör driva UF-företag

GÄSTKRÖNIKA "Att dagens ungdomar är framtidens entreprenörer är ett faktum. Intresset för ungt entreprenörskap ökar, vilket bekräftas av rekordåret för Ung Företagsamhet i Västmanland. Trots det finns det mycket som kan förbättras för att gynna företagandet redan vid tidig ålder. Att införa entreprenörskap som ett obligatoriskt grundämne i skolan är ett sätt att få ungdomarna att utvecklas samtidigt som det gynnar samhället i längden." Det skriver Lucas Solteiro, VD för Lunchie UF, som utsågs till Årets Bästa UF-företag i Västmanland 2016 i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Industrins märke måste bli tak

DEBATT Industrins parter har nu satt riktmärket för hur stora kostnadsökningarna får bli i årets avtalsrörelse. Flera fackförbund inom LO har med Byggnads i spetsen dock lagt omfattande varsel om stridsåtgärder för att försöka driva igenom krav som spräcker märket och utmanar den svenska modellen.
NYHET Publicerad:

Teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben

REKRYTERING Ny teknik och digitalisering förändrar nu jobb och kompetenskrav i snabb takt. I ett av fyra företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning eller helt och hållet under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät med svar från mer än 6 000 företag, varav 243 företag i Västmanlands län.
NYHET Publicerad:

Nyanlända hjärtefråga för handlare Özer

ARBETSMARKNAD Företagaren Daniel Özer ser det som en medborgerlig plikt att hjälpa nyanlända. Hittills har han anställt tre och fler är på gång. "Dagligen ser jag på nära håll hur unga, nyanlända och utrikes födda saknar en plats i tillvaron. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och bidrar med möjligheter till arbete och försörjning", säger han.
NYHET Publicerad:

Ha flåset i nacken

ENTREPRENÖRSKAP Fahrim Shirinzade utnämndes nyligen av Ung företagsamhet och Svenskt Näringsliv till Västmanlands UF-Alumni 2016. Vi träffade Fahrim för att gratulera till utnämningen.
NYHET Publicerad:

Osäkerhet och dribblande påverkar företagen

FÖRETAGSKLIMAT 40 000 kr dyrare per person och år för vår personal som är under 26 år, det är en verklighet som Stanislav Arih företagare och ägare i Ecoklimat Norden har att förhålla sig till. Höjningen av arbetsgivaravgiften är ju direkt improduktiv menar han.
NYHET Publicerad:

Miljonbesparing när företag tar över parkskötseln i Västerås

KONKURRENS I höst – den 1 oktober närmare bestämt – tar Västmanlands Fastighetsskötsel AB över gatu- och parkskötseln i de östra delarna av Västerås. Den verksamheten har Västerås stad hittills drivit i egen regi.