Ett gott skratt förbättrar vårdkvaliteten

NYHET Publicerad

VÅRDFÖRETAG Pia Sjölund, verksamhetsansvarig på Kosmodrivna Hagalidsgården i Västerås är väldigt tydlig. - Trivs våra medarbetare på jobbet ökar det kvaliteten i vården. Skrattar vi ofta på jobbet, tillsammans och med våra boende, gör vi ett bra jobb menar Pia.

Pia som nyligen börjat sin tjänst på Hagalidsgården, ett demensboende med 32 boende ser därför som sitt viktigaste uppdrag att synliggöra personalen och få all personal att se sambandet mellan sitt engagemang och arbetsglädje till ökad vårdkvalitet.

 

- Vi ska genom våra medarbetares engagemang vara ett av de företag som är ledande inom demensvård menar Pia och medarbetarna är därför den allra viktigaste pusselbiten.

Kosmo som är ett privatdrivet företag är etablerade från Uppsala i norr till Skåne i söder.

Företagets vision är att ” alla människor, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, har behov av att få känna värme och omtanke, gemenskap och trygghet; att få känna att någon lyssnar och visar respekt; att få känna sig hemma, att få äta och dricka det man tycker om; att få känna värdighet och livsglädje”.
- För oss på Kosmo ser vi det som grundläggande, alla vill känna sig trygga, respekterade och ha en meningsfullhet i vardagen. Vi som personal besöker ju våra kunder i deras hem och det är deras behov som styr vår verksamhet menar Pia

Att tillfredsställa dessa behov är grunden för Kosmos verksamhet. Det framgår också av företagets namn KOSMO – Kropp Och Själ Med Omtanke.Pia Sjölund som har ett långt förflutet både inom landstings- och kommunalverksamhet men också som politiker där hon bland annat varit ledamot i Västerås Stads äldrenämnd menar att debatten kring vårdföretag i dag blivit missriktad.

- Vårdkvaliteten handlar inte om det är privat eller offentlig verksamhet eller om vinst eller inte, utan det handlar om ledarskap, organisation och tydlighet men också om viljan om att vilja utveckla vården och dess kvalitet.

 

- Många gånger blir det laddat när vi talar om vårdutveckling, det handlar ju inte om att någon utförare eller medarbetare inte gjort saker bra utan att samhället och vårdbehoven förändras i kombination med ökat inflytande för individen. Av den anledningen är det mycket viktigare och angelägnare att diskutera om hur vi möter framtidens vårdbehov säger Pia

- Vårddebatten är för viktig för att bara fokusera på och handla om vinst eller privat eller inte. Debatten borde istället handla om Kvalitet!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skapa förutsättningar för en levande landsbygd

GÄSTKRÖNIKA Att driva en restaurang som håller hög kvalité i en liten stad har verkligen inte varit en dans på rosor. Våra politiker har en stor utmaning i att göra Köping till en attraktiv plats för företag att vilja etablera sig i. Det skriver Nicolai Vrbanc som tillsammans med sin svåger driver Skeppshandelns Stenugnsbageri.
NYHET Publicerad:

ICA-handlarens engagemang skapar framtidstro i Vallby

JOBBSKAPARE 28-åringen Daniel Özer i Västerås är en duktig entreprenör och ICA-handlare och kan dessutom ta åt sig en del av äran för att den tidigare pessimismen på stadsdelen Vallby nu börjat ersättas av optimism och framtidstro. Det framgångsrika företagandet går hand i hand med det sociala engagemanget.
NYHET Publicerad:

Sommarjobb ger unga möjlighet att upptäcka sin potential

JOBBSKAPARE Susanne Croner är superentreprenören som driver Hallstaparken och tre caféer i Västmanland och förser många ungdomar med sommarjobb. En av hemligheterna bakom framgångssagan är den stora portionen glädje och kärlek som hon sprider bland personalen.
NYHET Publicerad:

Alla jobb är viktiga

GÄSTKRÖNIKA När man får sitt första jobb börjar man ju verkligen från noll och man har några år framför sig där man måste visa att man vill och kan. En del unga vekar tro att man kan hoppa över de åren men de ger en massa erfarenhet, lärdomar som man behöver senare när man har jobbat sig uppåt. Det skriver Jessica Alenbring på IKEA Centres.
NYHET Publicerad:

Nina tog över Två Skator och förverkligade drömmen

JOBBSKAPARE "Jag har alltid längtat efter att bli egen företagare." Nu är drömmen verklighet, konstaterar Nina Larsson, som i våras tog över Café Två Skator i Arboga. Hon har redan med expansionsplaner.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKAN Företagen efterfrågar stöd, råd och hjälp för att underlätta för medarbetarna att efter en sjukdomsperiod återgå i arbete – inte fler stenar på en redan tung börda, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Sommarjobb gör unga bättre förberedda inför framtiden

SOMMARJOBB Sommarjobb är en viktig inkörsport i både arbetslivet och vuxenlivet. På Magnus Pojens fyra McDonaldsrestauranger i Örebro lär sommarjobbarna sig hur det går till på en arbetsplats samtidigt som de tränas i att ta ansvar, jobba i team och att leverera bra service; egenskaper som värdesätts hos många arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet fortsätter att utvecklas i näringslivet

SOMMARKRÖNIKAN På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Trots detta kommer allt oftare utspel från politiker om kvotering, skriver Carina Lindfelt, chef för Arbetsmarknad och förhandlingsservice.
NYHET Publicerad:

Sommarlovsentreprenörerna - En företagsam idé

ENTREPRENÖRSKAP I flera kommuner i landet och länet avslutas nu årets sommarlovsentreprenörer. Ett koncept som startades av en eldsjäl i Sollefteå 1999 som såg vidden och drivkraften hos våra ungdomar.
NYHET Publicerad:

Viktigt att jobba med lönen

SOMMARKRÖNIKAN Lön som ett verktyg att motivera medarbetare att göra ett bra jobb utvecklar också företagen. Och när företagen går bättre skapas fler jobb och mer välfärd. Det är det enkla budskapet på den löneturné som Svenskt Näringsliv arrangerat under året, skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Startade nytt i osäkert läge

VÄLFÄRD Ulrika Brodin och Mathias Peterson på Framtidens Omsorg är beredda att anpassa sig efter de politiska förutsättningar som ges. Problemet är att förutsättningarna för att kunna bedriva ett företag långsiktigt inom vård och omsorg är osäkra och påverkas av den politiska debatten kring valfriheten.
NYHET Publicerad:

"Vinstdebatten är naiv"

VÄLFÄRD I snart 10 år har ortopedläkaren Lennart Magnusson varit sin egen lyckas smed. Under namnet Västerås Ortopedpraktik tar han emot remitterade patienter från landstinget Västmanland för behandling och operation. - Den absolut främsta fördelen är kontinuiteten för patienterna, säger han.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKAN En rad skattehöjningar har aviserats under våren. Tyvärr kommer det att göra det svårare att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Västmanlandsföretagen ger 98 000 gymnasieplatser

SVERIGE TAR MATCHEN I juni tog Emma, Julia och Ibrahim studenten. Deras gymnasieplatser finansierades via skattepengar. Skattepengar som ett genomsnittligt företag med en anställd betalar in till den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Morot effektivare än piska i miljöarbete

SOMMARKRÖNIKAN Debatten om hur miljöregler ska se ut finns på många håll. När man i Sverige ser företagen som en belastning i miljösammanhang ser man i länder som Storbritannien, Finland och USA dessa som en tillgång som kan bidra till miljöförbättringar. Är det bättre med piska eller morot i miljölagstiftningen, skriver Nicklas Skår, expert, miljörätt.
NYHET Publicerad:

Barn till låginkomsttagare tjänar mest på det fria skolvalet

RAPPORT Genom åren har det tagits fram rapporter kring hur nittiotalets skolvalsreform bland annat påverkat elevernas skolresultat. I en ny rapport som IFAU publicerade i augusti har de tittat mer specifikt på hur elever med olika familjebakgrund påverkats av den omtalade reformen.
NYHET Publicerad:

Ungdomsskatten påverkar framtida sommarjobb

SOMMARKRÖNIKAN Sommarjobb är för många ungdomar den första riktiga kontakten med arbetslivet. Men när arbetsgivaravgiften för unga höjs talar mycket för att sommarjobben blir färre, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Sommarjobb ger viktiga erfarenheter

SOMMARJOBB Eric Schartau är ICA handlare och driver ICA Supermarket Skrapan. Han tar varje sommar in unga som sommarjobbare, de flesta av dem har tidigare jobbat extra eller praktiserat hos Eric.
NYHET Publicerad:

"Finare att slå med hammaren än att putsa fönster"

RUT "Vår bransch ger jobb till unga människor, till personer som inte behärskar det svenska språket så bra och andra som står långt från arbetsmarknaden. Då är det märkligt att regeringen motarbetar oss genom att halvera RUT-avdraget och ta bort ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften. Det drabbar dem som befinner sig i utanförskap" säger Anders Sundin, regionchef på hemserviceföretaget HomeMaid AB.
NYHET Publicerad:

Skogsbranden i Västmanland får ett eget besökscenter

FÖRETAGSKLIMAT Den 31 juli förra året startade det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige i mannaminne. Den 1 augusti i år invigs Besökscenter Elden & Skogen Ramnäs i direkt anslutning till Ramnäs Hotell & Konferens. Irritationsmomentet är ointresset från Surahammars kommun.