Växjö

Kungsgatan 1 B

352 30 Växjö

Tel: 0470-74 84 00

Jippo eller verklig nytta?

MÖTESPLATS Nu är politikerveckan i Almedalen över för den här gången. Helt sanslösa 3794 seminarier har genomförts under de åtta dagar som veckan pågått. I varje vrå av Visbys innerstad har det pratats politik, samhällsutveckling och dryftats olika ståndpunkter. I stort sett varje upptänklig fråga har fått sitt forum. Detta är demokrati och dialog på ett ojämförligt sätt.

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Stolthet över företagsklimatet alltför sällsynt

SOMMARKRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin sommarkrönika.

"Många företag har effektiviserat sin verksamhet genom investeringar som ger en bra konkurrenskraft framöver."
Läs Eilon Franssons kommentar »
Många företag i länet är starkt beroende av en bra export och de upplever ofta en bättre marknadssituation nu när kronan fallit i värde
Läs Eilon Franssons kommentar »
För att fler jobb ska skapas i Kronobergs län behövs fler personer som engagerar sig i företagande.
Läs Johnny Rönnfjords kommentar »
”Framtiden tillhör de modiga”
Läs Christoffer Hökmarks kommentar »
Ett öronbedövande men positivt mediebrus
Läs Christoffer Hökmarks kommentar »
Eilon Fransson, regionchef Svenskt Näringsliv
EU:s lägsta arbetslöshet kräver 6 900 nya jobb i Kronberg
Läs Eilon Franssons kommentar »
Eilon Fransson, regionchef Svenskt Näringsliv
Det är inte frågan om någon snabb återhämtning i konjunkturen men det går snabbare i Kronoberg.
Läs kommentaren »
Eilon Fransson, regionchef Svenskt Näringsliv
Europavalet är vår chans att stärka vår konkurrenskraft i den globala ekonomin.
Läs kommentaren »
Har inte företagen bra villkor dör kommunerna
Läs Eilon Franssons kommentar »
Att få fram kapital till investeringar och expansion är en överlevnadsfråga för många företag
Läs Eilon Franssons kommentar »

Många ingångsjobb i växande besöksnäringar

ARBETSMARKNAD Besöksnäringarna är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden – både för ungdomar och för dem som har ett främmande modersmål. Och branschen växer. Varje år behövs ett inflöde på 45–50 000 personer, varav ca en tiondel är tillväxt.

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika

En av tre tvekar

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Kronobergs län tvekar att lämna klagomål till sin kommun eftersom det kan påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet.

Sjukskatten stoppade hans nyrekrytering

SJUKFÖRSÄKRING När jag nyligen gjorde en nyrekrytering fanns det en sökande som hade allt som behövdes. Men han hade varit sjukskriven för artros och risken för nya sjukskrivningar var uppenbar. Mot bakgrund av regeringens förslag om medfinansiering vågade jag inte ge honom jobbet, skriver Jörgen Bödmar, vd Design Online, som är starkt kritisk till förslaget.

Medfinansiering slår hårt mot jobb och företag

DEBATT Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. I Kronobergs län är det 90 procent av företagen i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.

Fast jobb i Sverige borde ge företräde

INTEGRATION Anitta Johansson, vd på städfirman Skinande Rent i Markaryd, har fått nog av byråkratin hos Migrationsverket sedan en av hennes anställda tvingats återvända till Kosovo eftersom han fyllde i fel blankett."Det är vansinnigt! Vill man att företagen ska gå bra och att det ska bli fler skattebetalare, så måste man se över detta! Låt ansökningarna från dem som redan har arbete i Sverige gå före i kön", säger hon.

2016 års finaler i Ung Företagsamhet

FÖRETAGSAMHET Till SM i Ung Företagsamhet åkte åtta UF-företag, de bästa i sin kategori i hela Kronoberg! SM inleddes magiskt med Prins Daniel som invigningstalare och tal till alla UF-företagare från stadsminister Stefan Löfvén.

Många försök utan att lyckas

REKRYTERING Företagen i Kronoberg märker tydligt av teknikutveckling och digitaliseringseffekter. I drygt vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Så står det till hos företagen

DIALOG Det är viktigt att politiker får höra hur det står till ute bland företagen. Därför bjöd vi in Kronobergs riksdagsledamöter till ett samtal med några av våra bransch- och arbetsgivarförbund.

Avtalsförhandlingarna i fokus

AVTAL 2016 Under 2016 omförhandlas närmare 500 kollektivavtal och bara i mars-april berör det 2,3 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är förutsättningarna?

Växtkraft skapas av rätt förutsättningar

GILLA #FÖRETAGSAMHET Planterar man ett frö i jorden gör man det med en önskan om att det ska växa, frodas och utvecklas. Precis så är det med företag. Det krävs rätt miljö, rätt förutsättningar och omtanke för att verklig tillväxt ska kunna skapas. Det krävs en engagerad entreprenör, en kommun som skapar grogrund och ett regelverk i som krattar manegen för tillväxt.

Ung, kreativ och företagsam

FÖRETAGSAMHET Sätt ihop ett gäng unga och kreativa människor så kommer det att resultera i nya idéer och nya tankar. Det är precis det som Ung Företagsamhet handlar om. Framtidens idéer och framtidens entreprenörer får chansen att driva företag på riktigt.

Kronoberg halkar efter

FÖRETAGSAMHET Företagsamheten står still för andra året i rad och uppgår därmed fortfarande till 12,1 procent. Oroväckande är att nyföretagsamheten är oförändrad på en svag nivå. Det framgår av rapporten Företagsamheten Kronobergs län 2016. ”En positiv trend är att företagsamheten inom välfärdssektorn har stigit de senaste åren, vilket inte minst bidrar till en ökad företagsamhet bland länets kvinnor”, säger Johnny Rönnfjord, bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.

Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb

AVTALSRÖRELSEN Årets avtalsrörelse är avgörande för vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb i Sverige och här i Kronobergs län.

Gilla #företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.

Vart femte företag kan tvingas till nedskärningar

ENERGI Om all kärnkraft skulle stänga redan runt år 2020 skulle det bli mycket svårt att garantera stabila och trygga elleveranser i Sverige, särskilt under vinterhalvåret, och ett medel som då skulle kunna tas till är roterande bortkoppling av olika delar av landet. Det visar en undersökning som baseras på Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Med örat mot rälsen

ARBETSRÄTT En handelsresande i transporter med fokus på att göra nytta för de olika medlemmar som finns inom organisationen. Det är vardagen för Johan Ericson som är rådgivare och förhandlare på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i Småland/Blekinge.

Pauls företagsamhet driver på och inspirerar

FÖRETAGSAMHET Kreativiteten har alltid flödat i skallen på Paul Haglund. Fortfarande har han kvar en samling av 1500-2000 ölburkar från skoltiden. Han nöjde sig inte med att samla själv, utan han sålde sina dubbletter som ”startkit” till kompisarna. I år röstades han fram som Kronobergs mest företagsamma person.

Rekryteringen måste skifta fokus

GÄSTKRÖNIKA Under mina år i rekryteringsbranschen har den förändrats radikalt. Fokus ligger ofta på att hitta supermänniskor som klarar allt, medan kunskapen är ganska låg kring kundens verksamhet och behov. Med tanke på hur många rekryteringar som misslyckas tror jag att det finns en stor förbättringspotential i att skifta fokus, skriver Mats Högström på rekryteringsföretagety Högström & Co Management.

Lyckosamma ägarskiften skapar jobb i små företag

GÄSTKRÖNIKA Jag ser med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen och vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner. Det skriver Conny Hermansson, Svensk Företags Förmedling i Växjö.