Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

2016 års finaler i Ung Företagsamhet

FÖRETAGSAMHET Till SM i Ung Företagsamhet åkte åtta UF-företag, de bästa i sin kategori i hela Kronoberg! SM inleddes magiskt med Prins Daniel som invigningstalare och tal till alla UF-företagare från stadsminister Stefan Löfvén.
NYHET Publicerad:

Många försök utan att lyckas

REKRYTERING Företagen i Kronoberg märker tydligt av teknikutveckling och digitaliseringseffekter. I drygt vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Kronoberg går mot trenden

FÖRETAGSKLIMAT Nu har vi släppt enkätsvaren för årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Kronoberg går mot trenden och har det näst starkaste resultatet i landet.
NYHET Publicerad:

Bäst i landet på företagsservice

ENKÄT Service är vårt vapen. Så löd en slogan som Posten hade förr. Den skulle Mönsterås kommun kunna ta över när man nu ökar ytterligare i nöjdhet när företagen bedömer Kommunens service till företagen. Företagen i Mönsterås ger nämligen servicen landets högsta betyg." Det är inte utan att man blir lite stolt över att just min kommun är bäst", säger Kenth Rydhage, vd på ABC-Karossen i Mönsterås.
NYHET Publicerad:

Fast jobb i Sverige borde ge företräde

INTEGRATION Det är ingen vidare status i att jobba med städning, så vi har jättesvårt att få tag i personal. Förr i tiden visste man att vägen till en bättre framtid låg i att ta ett jobb, vilket som helst. Men i dag vill svensken bara göra det som hen tycker är roligt.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten är ett dåligt förslag

SJUKFÖRSÄKRING Jag fann att mitt kostnadsansvar för sjukskriven personal kan komma att öka dramatiskt men att det från Annika Strandhäll (S) sida lanseras som kostnads-neutral. En tickande bomb är på väg att läggas i företagarens knä.
NYHET Publicerad:

Medfinansiering slår hårt mot jobb och företag

DEBATT Regeringens förslag om ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kommer att leda till ökat utanförskap och sämre förutsättningar för orter med svag arbetsmarknad. I Kronobergs län är det 90 procent av företagen i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som uppger att de kommer bli mer försiktiga med att nyanställa om regeringen gör verklighet av sitt förslag om medfinansiering.
NYHET Publicerad:

Jobbkö från Stockholm till Växjö

DEBATT Regeringens målsättning är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär att 460 000 nya jobb behöver skapas på bara några år. Skulle alla de arbetssökande till dessa jobb ställa sig i kö utanför arbetsförmedlingen i Stockholm, så skulle den sträcka sig ända till Växjö.
NYHET Publicerad:

Så står det till hos företagen

DIALOG Det är viktigt att politiker får höra hur det står till ute bland företagen. Därför bjöd vi in Kronobergs riksdagsledamöter till ett samtal med några av våra bransch- och arbetsgivarförbund.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden kräver riktiga strukturreformer

VARDAGSJOBB Det räcker inte med ”traineejobb” om regeringen ska nå målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020. Av 32 000 planerade, har det hittills blivit ett 100-tal, varav två (!) i Kronoberg. Svenskt Näringslivs Edward Hamilton tycker att Sverige bör titta på hur Storbritannien och Tyskland har gjort.
NYHET Publicerad:

Fler enklare vardagsjobb löser integrationen

ARBETSMARKNAD Vi träffade medlemsföretag i Växjö och Ljungby för att diskutera integrationsutmaningen på svensk arbetsmarknad. Grunden är fler jobb i växande företag. Regeringen måste nu lyfta blicken: låt den typen av reformer som genomförts från London och Berlin ske här hemma.
NYHET Publicerad:

Avtalsförhandlingarna i fokus

AVTAL 2016 Under 2016 omförhandlas närmare 500 kollektivavtal och bara i mars-april berör det 2,3 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är förutsättningarna?
NYHET Publicerad:

Växtkraft skapas av rätt förutsättningar

GILLA #FÖRETAGSAMHET Planterar man ett frö i jorden gör man det med en önskan om att det ska växa, frodas och utvecklas. Precis så är det med företag. Det krävs rätt miljö, rätt förutsättningar och omtanke för att verklig tillväxt ska kunna skapas. Det krävs en engagerad entreprenör, en kommun som skapar grogrund och ett regelverk i som krattar manegen för tillväxt.
NYHET Publicerad:

Ung, kreativ och företagsam

FÖRETAGSAMHET Sätt ihop ett gäng unga och kreativa människor så kommer det att resultera i nya idéer och nya tankar. Det är precis det som Ung Företagsamhet handlar om. Framtidens idéer och framtidens entreprenörer får chansen att driva företag på riktigt.
NYHET Publicerad:

Linder låter generationsskiftet få ta tid

ÄGARSKIFTE Ett råd som brukar förmedlas till de som planerar ett generationsskifte är: ”Börja i tid”. I Lars-Göran Linder Aluminiumbåtar AB i Tingsryd har ägarna tagit detta ad notam. De har hållit på i femton år, men är ännu kvar i processen – eller tar den inte så allvarligt längre, kan man säga.
NYHET Publicerad:

Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb

AVTALSRÖRELSEN Årets avtalsrörelse är avgörande för vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb i Sverige och här i Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Lemne: Succé för Gilla företagsamhet

WEBB-TV Carola Lemne, vd, sammanfattar i en studiointervju kampanjen Gilla #företagsamhet med orden: ”Den är enormt positivt mottagen.”
NYHET Publicerad:

Gilla #företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.
NYHET Publicerad:

Kronoberg halkar efter

FÖRETAGSAMHET Företagsamheten står still för andra året i rad och uppgår därmed fortfarande till 12,1 procent. Oroväckande är att nyföretagsamheten är oförändrad på en svag nivå. Det framgår av rapporten Företagsamheten Kronobergs län 2016. ”En positiv trend är att företagsamheten inom välfärdssektorn har stigit de senaste åren, vilket inte minst bidrar till en ökad företagsamhet bland länets kvinnor”, säger Johnny Rönnfjord, bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Vart femte företag kan tvingas till nedskärningar

ENERGI Om all kärnkraft skulle stänga redan runt år 2020 skulle det bli mycket svårt att garantera stabila och trygga elleveranser i Sverige, särskilt under vinterhalvåret, och ett medel som då skulle kunna tas till är roterande bortkoppling av olika delar av landet. Det visar en undersökning som baseras på Svenskt Näringslivs Företagarpanel.