Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Kommuners kravställning försvårar för företagen

KONKURRENS Svenskt Näringslivs granskning visar att lagen om valfrihet inneburit positiva effekter på utbudet av välfärdstjänster. Osäkerheten kring vad som ska följas upp gör att kravställningen från kommunen blir alldeles för krånglig. Nästan nio av tio krav rörde hur verksamheten skulle bedrivas – enbart en procent vilka resultat som skulle uppnås.
NYHET Publicerad:

EU och USA i ny förhandlingsomgång för transatlantiskt partnerskap

FRIHANDELSAVTAL Nyligen avslutades den sjätte förhandlingsrundan mellan USA och EU kring handelsavtalet TTIP. Frihandelsavtalet syftar till att öka integrationen mellan de stora ekonomierna och på det viset förenkla och öka handeln. Genom att enas om ett antal standarder kan man undanröja det merarbete som snarlika regelverk skapar för ett exporterande företag.
NYHET Publicerad:

EU:s lägsta arbetslöshet kräver 6 900 nya jobb i Kronberg

ARBETSMARKNAD Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Målet är ambitiöst och det kommer att krävas omfattande jobbskapande reformer för att nå dit. I praktiken betyder det att en halv miljon nya jobb behöver skapas i Sverige. I Kronobergs län måste 6 900 jobb skapas.
NYHET Publicerad:

Sommartankar

REFLEKTIONER Sitter sista arbetsdagen innan semestern och funderar. Funderar på vad som hänt i år och vad som är på gång i höst? Vad många bra möten vi medverkat till mellan företagare och politiker. Hur ska det gå i valet i höst? Var hamnar företagens viktiga frågor för att kunna fortsätta att vara jobbskapare i det här landet?
NYHET Publicerad:

Win-win när ekonomier utvecklas

TILLVÄXT Almedalsveckan i Visby är en unik företeelse. Frågorna som avhandlades var många men det fanns gott om utrymme att diskutera företagande och jobbskapande. 
NYHET Publicerad:

Skriv på uppropet för ett välkomnande Sverige!

KAMPANJ Sverige är bra men kan bli bättre. Gör sällskap med Michael Treschow, Carola Lemne, Jacob Wallenberg och många andra och ta ställning för ett öppet och välkomnande Sverige!
NYHET Publicerad:

Mat & Prat med riksdagsledamöter

Under maj och juni har länets sex riksdagsledamöter träffat företagare i Växjö och Ljungby för att under lunchmöten prata om politiska tankar inför valet i höst och lyssna in företagares verklighet och vardag.
NYHET Publicerad:

Det är inte frågan om någon snabb återhämtning i konjunkturen men det går snabbare i Kronoberg.

Tillväxten i Sverige var oväntat stark under slutet av 2013. Men återhämtningen fortsatte inte i samma takt under andra kvartalet 2014. Kronoberg är ett av de län där återhämtningen har kommit längst. Fortsatt finns dock strukturella problem på arbetsmarknaden och en oro för att jobbskapande reformer dras tillbaka efter höstens val.
NYHET Publicerad:

Det är helt OK att finnas på landsbygden

TINGSRYD ÅR 2035 Stina har med en blick på övervakningsskärmen precis konstaterat att ytberedaren kört färdigt på byvägen och återkallat de övervakande trafikrobotarna till utgångsstationen. Lokaltrafiken kan släppas fram igen.
NYHET Publicerad:

Utmaningen för näringslivet i framtiden är att hålla i kunskapen

VÄXJÖ ÅR 2035 Undrar om det någonsin mera kommer att delas ut en guldklocka för lång och trogen tjänst? Nu för tiden byter ju folk arbetsplats mycket oftare än förr. I slutet på förra seklet kunde man till och med läsa om personer som tackades av efter 50 år på samma arbetsplats. Det kommer aldrig att hända igen.
NYHET Publicerad:

Varningslistan stoppar bluffakturor

BEDRÄGERI Genom samarbetet med Skatteverket hoppas Svensk Handel att Varningslistan kan stoppa ännu fler bedragare.  Den annalkande sommartiden gör att företag måste vara särskilt uppmärksamma. 
NYHET Publicerad:

Det krävs mod och tro på framtiden

LJUNGBY ÅR 2035 Vad mycket trevligare centrum har blivit, tänker kommunalrådet, när hon blickar ut från toppvåningen på Garvaren. Där det förr var en tom och tråkig bangård har det vuxit fram nya gator, torg och hus med butiker och bostäder i väl avstämda proportioner. Det har planterats träd som skulle ha glatt den sedan länge bortgångne, men inte glömde, konstnären och stadsmiljökämpen Sven Ljungberg.
NYHET Publicerad:

"Lätt att komma hem"

LESSEBO ÅR 2035 Sedan den nya genomfarten byggdes utanför samhället har det blivit mycket lugnare på Storgatan. Den gamla bruksmiljön har i väsentliga delar bevarats strax öster om centrum, men i dag är det en helt annan verksamhet än förr. De flesta fordon som rör sig i samhället kör på den biogas som bruket producerar.
NYHET Publicerad:

Kronobergs återhämtning snabbare än övriga riket

KONJUNKTUR  Tillväxten i Sverige var oväntat stark under slutet av 2013. Men återhämtningen fortsatte inte i samma takt under andra kvartalet 2014. Kronoberg är ett av de län där återhämtningen har kommit längst. Fortsatt finns dock strukturella problem på arbetsmarknaden och en oro för att jobbskapande reformer dras tillbaka efter höstens val.
NYHET Publicerad:

Rätt ledarskap kan göra underverk!

KALVSVIK ÅR 2035  Emma är hemma i föräldrahemmet tillfälligt. Hon kommer inte hem så ofta nuförtiden. Företagen får den mesta tiden, för det är ju så himla roligt att se saker hända. Och så enkelt att dra igång en ny verksamhet!
NYHET Publicerad:

Fokus på kvalitet lönar sig

VÄXJÖ ÅR 2035 Sveriges nöjdaste elever. En utmärkelse många skolor drömmer om att få. Men för Växjö Fria Gymnasium är det verklighet. Sedan starten vid millennieskiftet har Claes Bromander drivit skolan med fokus på kvalitet. Något som nu har lönat sig.
NYHET Publicerad:

Blir det några byggen?

TILLVÄXT En av de viktigaste frågorna för att få tillväxt i samhället är olika infrastruktursatsningar. För byggsektorn är det givetvis extra viktigt att det skapas arbetstillfällen. I Växjö finns det t.ex. ett årligt behov på 600-800 nya bostäder för att hänga med efterfrågan.
NYHET Publicerad:

Trähus – pittoreskt inslag eller dyrt politikerexperiment?

KONKURRENS Växjö kommun vill fortsätta satsa på sin miljövänliga och gröna image. Abetong AB vill vara delaktiga i miljöarbetet men får med sina betongkonstruktioner inte ta den plats de vill. 
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Kronoberg – nu även på Facebook

LIKE Sedan en tid finns vi inte bara här, på hemsidan, utan också på facebook. Vår förhoppning är att vår sida på facebook på ett bra sätt ska komplettera vår befintliga hemsida. Självklart ska man följa oss i båda kanalerna för att vara säker på att inte missa något.
NYHET Publicerad:

Fler kan dra nytta av EU

MÖJLIGHETER MED EU En av fördelarna med EU-samarbetet är att kunna jobba, studera och leva i vilket EU-land som helst. Men de i Kronoberg som har valt att studera i ett EU-land är inte många. Det är erfarenheter som är utvecklande och som kan förenkla steget in på arbetsmarknaden.