Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Älmhults företagare vill ha bättre service och dialog

FÖRETAGSKLIMAT Kommunpolitikerna är överens med företagarna att det krävs åtgärder för att locka kompetent arbetskraft till orten. Man måste samtidigt förbättra kommunikationen kring vad som faktiskt görs för att förbättringar ska bli kända.
NYHET Publicerad:

Infrastruktur ljusglimt i ett svagare företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Alvesta kommun upplevs inte lika positivt som tidigare år när företagen får sätta betyg. Med ett aktivt arbete hoppas man från kommunens sida kunna vända trenden. Fortsatt är det infrastrukturen som är kommunens starka kort.
NYHET Publicerad:

Kronoberg i Europa

EU Den 25 Maj hålls val till europaparlamentet i Sverige. Valdeltagandet till europaparlamentet har varit ungefär hälften av sin motsvarighet till riksdagen. Men det är ett val som påverkar vardagen mer än vad man kanske kan tro.
NYHET Publicerad:

Uppvidinge tar sats mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Uppvidinge kommun uppfattas som förhållandevis gott. Företagare i kommunen vill se fler tillgängliga bostäder för att underlätta rekrytering. Själva är man beredda att ta ansvar för att långsiktigt säkra sin kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Svårast i Kronoberg om man vill rekrytera nya medarbetare

REKRYTERING Sex av tio företag i länet har svårt att rekrytera nya medarbetare, trots den höga arbetslösheten. Ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas helt. Den vanligaste orsaken är brist på personer med yrkeserfarenhet. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Christoffer Hökmark – ny medarbetare på Växjökontoret

NY PÅ JOBBET Christoffer kommer senast från Svenskt Näringslivs regionkontor i Malmö där han jobbat som studentmedarbetare sedan i höstas. Han kommer ursprungligen från Lund där han även studerat till civilekonom, kompletterat med studier i USA. Han har även arbetat inom Försvarsmakten.
NYHET Publicerad:

16 300 personer företagsamma i Kronoberg - och det ökar

FÖRETAGSAMHET 2013 ökade antalet företagsamma personer i Kronoberg med cirka 170 personer. Det visar den senaste undersökningen om Företagsamheten i Sverige. Tillväxten är 1,1 procent men det är långt kvar till toppnoteringen år 2007 då den regionala företagsamheten växte med 2,8 procent.
NYHET Publicerad:

Kronoberg i toppen men tappar

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Över 30000 företag har återigen gett sitt betyg på hemkommunens företagsklimat. I Kronoberg har 810 företagare svarat på enkäten.
NYHET Publicerad:

Hallå där!

VAL 2014 ...Lotta Brinell på Bemanningspoolen i Växjö.
Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

Småländsk jobbpakt ser dagens ljus

YRKESANSTÄLLNING Trä- och möbelföretagen, TMF, och GS-facket slöt i oktober ett yrkesintroduktionsavtal som ger branschföretag möjligheten att anställa unga under 25 till reducerad lönekostnad. I Småland satsas det nu på ett projekt för att få in unga i arbete via det nya avtalet.
NYHET Publicerad:

Hallå där!

VAL 2014 ..Nils Zinn på FLK Konsultbyrå! Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

LAS tvingar bort unga medarbetare

WEBB-TV Personalomsättningen på industriföretaget Texo i Älmhult är låg och inom några år närmar sig många anställda pensionsåldern. Vd Anders Svenssons försök att föryngra personalstyrkan försvåras av dagens lagstiftning. "Det måste luckras upp på något sätt", säger han.
NYHET Publicerad:

Hallå där...

VAL 2014 ...Stefan Angeskog på Hotell Terazza och Ljungby Fria Gymnasium! Om lite knappt ett år är det val. Vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

Hallå där...

VAL 2014 ...Bengt Eriksson på Karl-Oskarskolan i Växjö! Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

Hallå där...

VAL 2014 ...Sandra Ruuda på Ruuda Consulting! Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

Länets mest företagsamma person

MEST FÖRETAGSAMMA Under hösten har Svenskt Näringsliv anordnat utmärkelsen ”Kronobergs mest företagsamma person 2013”. Knappt 50 personer har nominerats och en jury har valt ut fem finalister som man kunnat rösta på via webben. Intresset har varit stort och över 3 000 röster har kommit in. Priserna delades ut vid en grötfrukost i Växjö.
NYHET Publicerad:

Hallå där...

VAL 2014 ...Christoffer Lindqvist på Markaryds Järn. Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda.
NYHET Publicerad:

Hallå där...

VAL 2014 Ola Esbjörnsson på Intentius Industrikomponenter! Om lite knappt ett år är det val och vi hoppas att företagsamheten och företagarnas villkor kommer att stå högt på politikernas agenda. Vad står på din önskelista?
NYHET Publicerad:

Kronobergs finalister utsedda - var med och välj vinnare

FÖRETAGSAMMA Länets fem finalister är nu utsedda. Nomineringarna var många och valet svårt men nu har juryn gjort sitt val. Alla finalisterna är personer som skapar jobb och möjligheter för fler, gör idéer till verklighet, utvecklar vår region och inspirerar andra.
NYHET Publicerad:

Markaryd hänger med

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS Världen förändras – Hänger vi med? Det var temat när kommunledningen och företagare diskuterade om framtiden på ett möte arrangerat av Svenskt Näringsliv.