Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Juryarbetet är igång

FÖRETAGSAMHET Stort tack för alla nomineringar till Kronobergs mest företagsamma människa! Nu börjar juryns arbete att ta fram fem finalister. Håll ögonen på hemsidan. Det dröjer inte länge innan röstningen börjar och du kan rösta fram Kronobergs mest företagsamma människa.
NYHET Publicerad:

Studentmedarbetare är ett kliv närmare arbetsmarknaden

KOMPETENS Anställningsformen Studentmedarbetare är ett sätt att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet, därmed underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Med en etableringsålder som närmar sig 30 år är det nödvändigt att underlätta ungdomars kliv ut på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Varmt välkomna till mansdominerad bransch

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Tjejresan har dragit igång. 28 gymnasietjejer från Kronoberg deltar i höstens satsning. Genom studiebesök och möten med kvinnor i teknikbranschen ska de förhoppningsvis inspireras att välja tekniska utbildningar.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsansvarig i Alvesta kommun

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Ola Agermark är ny näringslivsansvarig i Alvesta kommun. Han kommer närmast från Växjö Kommun och Växjöbostäder där han jobbat mycket med marknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Kronopodden – om konkurrenskraft och företagsamhet

KONKURRENS Sverige och Kronoberg står inför en rad utmaningar inför framtiden. Den globala konkurrensen hårdnar och många ungdomar står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt blir Sveriges befolkning allt äldre och stora pensionsavgångar är att vänta. Vi samlade en panel för att diskutera frågor som rör Kronoberg
NYHET Publicerad:

Nominera Kronobergs mest företagsamma människa 2014 nu!

FÖRETAGSAMHET Nomineringarna trillar in till årets omgång av Kronobergs mest företagsamma människa 2014. Men vi är helt säkra på att det finns fler!
NYHET Publicerad:

Bygg vidare på vår välfärd

DEBATT Riksdagsvalet visade tydligt att det inte finns något mandat för stora återställare i politiken. Väljarna röstade varken för skattehöjningar, stopp för valfrihet i välfärden eller fler regleringar på arbetsmarknaden. De allra flesta vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land. Det skriver Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv och Eilon Fransson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Växjö.
NYHET Publicerad:

”Allt är påhittat”

UNG FÖRETAGSAMHET I ett fullsatt konserthus i Växjö, bjöds gymnasieeleverna i länet på ett spektakulär UF kickoff. Fantastiska föreläsare berättade om sig själva, delade med sig och peppade eleverna ”Att våga”, att våga fråga vara kreativ och ta för sig.
NYHET Publicerad:

Nominera den du tycker är Kronobergs mest företagsamma människa

ÅRETS MEST FÖRETAGSAMMA För att en vision eller en dröm ska bli verklighet krävs det att en människa vågar ta sats och prova. Utan de personerna blir idén inget mer än just en idé. Det är när företagsamma människor tar risken och prövar det som ingen annan tidigare har provat som jobb skapas.
NYHET Publicerad:

Jobb skapas när företag får rätt förutsättningar att växa

JOBBSKAPARE Sverige behöver fler jobb! Vi har pratat med två personer som skapar jobb – två jobbskapare. Hör deras tankar om vad som är viktigt för just dem.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en ny reformvåg

VALET Snart tillträder en ny regering. Dess viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Det skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Många jobb i servicebranschen

RUT I både Sverige och Europa växer servicebranschen och blir allt viktigare för ekonomin som helhet. Allt fler får sitt första arbete i besöksnäring, restaurangbranschen eller hemservice. Därför blir det allt viktigare att ge jobbskaparna i branschen rätt förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Ett öronbedövande men positivt mediebrus

VAL 2014 Demokrati är ett stort ord. Kanske kan det ibland kännas lite väl stort och högtidligt. Men när vi tänker efter står det klart att det är bara i länder som vårt man har den typen av tankar. Vi är lyckligt lottade som har möjligheten att välja vem som ska representera oss i allmänna val. Det är en sliten sanning - men icke desto mindre en sanning.
NYHET Publicerad:

Investeringar måste göras för att Sverige inte skall förfalla

JOBBSKAPARE Investeringar i kommunikation såsom tåg, vägar och cykelbanor ger jobb åt många människor. Minska på ROT och öka investeringar i hyresbostäder, säger Örjan Mossberg, Västerpartiet.
NYHET Publicerad:

Satsa på utbildningar som efterfrågas i näringslivet

JOBBSKAPARE. Näringslivsvänlig politik som gör att fler företag kan startas, utvecklas och nyanställa, tycker Jon Malmqvist, Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Styrelsearbetet en väg till framgång

UTVECKLINGSKRAFT För företagen är ett aktivt och effektivt styrelsearbete många gånger nyckeln till framgång.
NYHET Publicerad:

Underlätta för företagen att finnas till

JOBBSKAPARE Ge företagen bra möjlighet att nyanställa. Bygga ut ROT och RUT är moderaten Bo Franks, förslag för att skapa fler jobb.
NYHET Publicerad:

Lika villkor och utbildning

JOBBSKAPARE Framtidstro och lika villkor för företag i olika branscher. Möjlighet att omskola sig när arbetstillfällena i det gamla yrket försvunnit är viktigt, säger Tony Lundstedt, Socialdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Göra svarta jobb vita

JOBBSKAPARE Skapa bra förutsättningar för jobbskaparna, företagarna. Bygg många och bra bostäder, det vill Centerns Karin Nilsson och Jan Pyrell.
NYHET Publicerad:

Flest nya jobb skapas i småföretagen

JOBBSKAPARE Genom att sänka arbetsgivaravgiften för företagen, skapa enklare regler och mindre krångel gör det lättare att starta eget. Ta även bort sjuklöneansvaret för de 10 första anställda, säger Lars Edqvist, Miljöpartiet.