Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vi behöver många anställningsformer

STUDENTMEDARBETARSYSTEMET "Ingen enskild anställningsform kan vara lösningen på arbetsmarknadens alla utmaningar. Med ett större utbud av olika anställningsformer är chansen större att någon av dem passar såväl individen som arbetsgivaren. Det är därför studentmedarbetarsystemet är viktigt." Det skriver vår före detta medarbetare Christoffer Hökmark i en avslutande artikel efter sin tid hos oss – vi säger lycka till i framtiden!
NYHET Publicerad:

Vilka behov av kompetens finns?

MATCHNING Region Kronoberg arbetar just nu med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för länet. I arbetet med att ta fram denna besökte Diana Unander Nordle Svenskt Näringslivs regionkontor i Växjö för att presentera och samtala om synen på kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Lönen är 2000 miljarder

JOBBA MED LÖNEN Arbetsgivarna i Sverige satsar mycket på löner varje år i Sverige. Totalt ca 2000 miljarder, vilket i snitt är 2,5 gånger mer till lön än andra investeringar. Att jobba med lönen som ett instrument för att utveckla verksamheten och medarbetarna har blivit allt vanligare.
NYHET Publicerad:

God lunch med små marginaler

HÖG KVALITET Med Gästgivaregården i Ljungby vaknar den gamla mötesplatsen till liv och blir en samlingsplats på orten. Attraktiva krogar drar till sig förbipasserande besökare och skapar liv på orten. Men regler och kostnader sänker branschens marginaler.
NYHET Publicerad:

Ny medarbetare i regionen

FÖRSTÄRKNING I februari börjar Johnny Rönnfjord som bitr. regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar- och Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Unga fick jobb i skogen

TURISTNÄRING Det krävs en entreprenör för att locka danskar, tyskar och holländare ut i skogen och upp i de småländska träden. Besöksnäringen växer och kan skapa många nya arbetstillfällen – som i Klavreström i Kronoberg.
NYHET Publicerad:

För ett bättre Sverige – Höjd lärarstatus

SKOLRESULTAT Det krävs en god utbildning för att Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftigt som land. Svenskt Näringsliv har tagit fram ett antal reformförslag för att skapa en högre kvalitet i den svenska skolan.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Nytt År!

2014 var utnämnt till ”Supervalår” med val till Europa, Riksdag, Landsting och Kommun. När röken skingrats efter valrörelserna så fanns det ont om vinnare och ett mycket osäkert parlamentariskt läge på många håll och kanter i landet.
NYHET Publicerad:

”Vi skulle gå på knäna!”

REKRYTERING Många reformförslag från den nya regeringen är kopplade till arbetsmarknaden. Som företagare är man mycket beroende av hur förslagen slutligen utformas och genomförs. Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson diskuterade med företagare i Växjö.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare: Stäng inte Bromma flygplats!

INFRASTRUKTUR Nästan hälften av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Kronoberg anger att Bromma flygplats är mycket eller ganska viktig för företagets möten och kontakter. Knappt hälften anser att en nedläggning skulle påverka det egna företaget negativt.
NYHET Publicerad:

Christian Hallberg – Kronobergs mest företagsamma människa 2014

VINNARE På fredagen stod det klart vem av de fem finalisterna som röstats fram till Kronobergs mest företagsamma människa. Genom att visa att ingenting är omöjligt, våga satsa och skapa arbetstillfällen för unga tog Christian Hallberg hem segern.
NYHET Publicerad:

Småland är attraktivt

KOMPETENS Småland lockar holländare att flytta till Sverige. Här kan de bli värdefulla medarbetare eller underlätta ett ägarskifte i företag. "Det är ofta väldigt kvalificerade personer med bra utbildning som flyttar hit, vilket gynnar de småländska företagen", säger Elena Tornberg, rådgivare Arbetsförmedlingen Växjö.
NYHET Publicerad:

Rätt upphandling stärker företag och kommun

UPPHANDLING Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för enorma belopp. Reglerna kring offentlig upphandling är många och rättsäkerheten är viktig. Men reglerna ska inte hindra en dialog mellan leverantör och beställare – det är då rätt vara och tjänst kan efterfrågas.
NYHET Publicerad:

Agalv fortsätter framåt!

KONKURRENSKRAFT Med en arbetsmarknad i ständig förändring måste avståndet mellan skolan och näringslivet minska. För att behålla konkurrenskraften krävs en utbildning som rustar för arbetslivet. På Agalv i Alvesta tvingar man sig själv att tänka nytt och ser det framtida behovet av teknisk kunnig personal.
NYHET Publicerad:

”Framtiden tillhör de modiga”

KOMMENTAR Kronobergs företagsamma människor skapar jobb. Det är personer som med sina idéer och engagemang vågar utmana invanda mönster och föreställningar. Nu kan ni rösta på fem sådana personer i Kronoberg.
NYHET Publicerad:

Finalist Cecilia Linder

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kronoberg är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Cecilia Linder!
NYHET Publicerad:

Finalist Christian Hallberg

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kronoberg är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Christian Hallberg!
NYHET Publicerad:

Finalist Jonas Grahn

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kronoberg är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Jonas Grahn!
NYHET Publicerad:

Finalist Kenneth Hedin

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kronoberg är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Kenneth Hedin!
NYHET Publicerad:

Finalist Ulrica Bennesved

UTMÄRKELSE Finalisterna i Årets mest företagsamma människa Kronoberg är alla människor som skapar jobb, utvecklar sina verksamheter, ser möjligheter och är förebilder. Här kan du läsa om en av finalisterna – Ulrica Bennesved!