Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så står det till hos företagen

DIALOG Det är viktigt att politiker får höra hur det står till ute bland företagen. Därför bjöd vi in Kronobergs riksdagsledamöter till ett samtal med några av våra bransch- och arbetsgivarförbund.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden kräver riktiga strukturreformer

VARDAGSJOBB Det räcker inte med ”traineejobb” om regeringen ska nå målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020. Av 32 000 planerade, har det hittills blivit ett 100-tal, varav två (!) i Kronoberg. Svenskt Näringslivs Edward Hamilton tycker att Sverige bör titta på hur Storbritannien och Tyskland har gjort.
NYHET Publicerad:

Fler enklare vardagsjobb löser integrationen

ARBETSMARKNAD Vi träffade medlemsföretag i Växjö och Ljungby för att diskutera integrationsutmaningen på svensk arbetsmarknad. Grunden är fler jobb i växande företag. Regeringen måste nu lyfta blicken: låt den typen av reformer som genomförts från London och Berlin ske här hemma.
NYHET Publicerad:

Avtalsförhandlingarna i fokus

AVTAL 2016 Under 2016 omförhandlas närmare 500 kollektivavtal och bara i mars-april berör det 2,3 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är förutsättningarna?
NYHET Publicerad:

Växtkraft skapas av rätt förutsättningar

GILLA #FÖRETAGSAMHET Planterar man ett frö i jorden gör man det med en önskan om att det ska växa, frodas och utvecklas. Precis så är det med företag. Det krävs rätt miljö, rätt förutsättningar och omtanke för att verklig tillväxt ska kunna skapas. Det krävs en engagerad entreprenör, en kommun som skapar grogrund och ett regelverk i som krattar manegen för tillväxt.
NYHET Publicerad:

Ung, kreativ och företagsam

FÖRETAGSAMHET Sätt ihop ett gäng unga och kreativa människor så kommer det att resultera i nya idéer och nya tankar. Det är precis det som Ung Företagsamhet handlar om. Framtidens idéer och framtidens entreprenörer får chansen att driva företag på riktigt.
NYHET Publicerad:

Linder låter generationsskiftet få ta tid

ÄGARSKIFTE Ett råd som brukar förmedlas till de som planerar ett generationsskifte är: ”Börja i tid”. I Lars-Göran Linder Aluminiumbåtar AB i Tingsryd har ägarna tagit detta ad notam. De har hållit på i femton år, men är ännu kvar i processen – eller tar den inte så allvarligt längre, kan man säga.
NYHET Publicerad:

Stärkt konkurrenskraft ger fler jobb

AVTALSRÖRELSEN Årets avtalsrörelse är avgörande för vi ska klara av att stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb i Sverige och här i Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Lemne: Succé för Gilla företagsamhet

WEBB-TV Carola Lemne, vd, sammanfattar i en studiointervju kampanjen Gilla #företagsamhet med orden: ”Den är enormt positivt mottagen.”
NYHET Publicerad:

Gilla #företagsamhet

GILLA #FÖRETAGSAMHET Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Trots det gör politiken det svårare att driva företag och att anställa.
NYHET Publicerad:

Kronoberg halkar efter

FÖRETAGSAMHET Företagsamheten står still för andra året i rad och uppgår därmed fortfarande till 12,1 procent. Oroväckande är att nyföretagsamheten är oförändrad på en svag nivå. Det framgår av rapporten Företagsamheten Kronobergs län 2016. ”En positiv trend är att företagsamheten inom välfärdssektorn har stigit de senaste åren, vilket inte minst bidrar till en ökad företagsamhet bland länets kvinnor”, säger Johnny Rönnfjord, bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

Vart femte företag kan tvingas till nedskärningar

ENERGI Om all kärnkraft skulle stänga redan runt år 2020 skulle det bli mycket svårt att garantera stabila och trygga elleveranser i Sverige, särskilt under vinterhalvåret, och ett medel som då skulle kunna tas till är roterande bortkoppling av olika delar av landet. Det visar en undersökning som baseras på Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Med örat mot rälsen

ARBETSRÄTT En handelsresande i transporter med fokus på att göra nytta för de olika medlemmar som finns inom organisationen. Det är vardagen för Johan Ericson som är rådgivare och förhandlare på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i Småland/Blekinge.
NYHET Publicerad:

Pauls företagsamhet driver på och inspirerar

FÖRETAGSAMHET Kreativiteten har alltid flödat i skallen på Paul Haglund. Fortfarande har han kvar en samling av 1500-2000 ölburkar från skoltiden. Han nöjde sig inte med att samla själv, utan han sålde sina dubbletter som ”startkit” till kompisarna. I år röstades han fram som Kronobergs mest företagsamma person.
NYHET Publicerad:

Reformer krävs för att möta robotiseringen

DIGITALISERING Nästan en halv miljon jobb har automatiserats bort mellan 2006 och 2011 i Sverige, vilket beror på att allt fler tjänstemän kan ersättas av digitaliserade lösningar. Enligt Stefan Fölster, chef för Reforminsitutet, kan sysselsättningen trots det upprätthållas. Men det kräver breda reformer. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringen måste skifta fokus

GÄSTKRÖNIKA Under mina år i rekryteringsbranschen har den förändrats radikalt. Fokus ligger ofta på att hitta supermänniskor som klarar allt, medan kunskapen är ganska låg kring kundens verksamhet och behov. Med tanke på hur många rekryteringar som misslyckas tror jag att det finns en stor förbättringspotential i att skifta fokus, skriver Mats Högström på rekryteringsföretagety Högström & Co Management.
NYHET Publicerad:

Lyckosamma ägarskiften skapar jobb i små företag

GÄSTKRÖNIKA Jag ser med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen och vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner. Det skriver Conny Hermansson, Svensk Företags Förmedling i Växjö.
NYHET Publicerad:

"Om företagsamma människor inte finns där du bor, vad blir kvar då?"

JOBBSKAPARPODDEN Vad kan man lära sig av företagsamma människor? Varför måste fler inse deras betydelse? Och vad är egentligen jobbskapandet i grunden ett resultat av? I det här nyårsavsnittet av Jobbskaparpodden är det ombytta roller: producenten Gustav Skogens intervjuar programledaren Sussi Yildiz Dag.
NYHET Publicerad:

"Många företag har effektiviserat sin verksamhet genom investeringar som ger en bra konkurrenskraft framöver."

FÖRETAGARPANELEN De Kronobergska företagen signalerar i den senaste företagarpanelen att utvecklingen varit bättre än landet i övrigt när det gäller försäljning och antalet anställda. Framtidstron är också positiv och en förväntad tillväxt på tre procent nationellt är bättre än på länge.
NYHET Publicerad:

Stor framtidstro i länets företagarpanel

FÖRETAGARPANEL Hälften av företagen i Kronobergs läns företagarpanel tror på ökad försäljning och produktion det närmaste halvåret.