Handledaren avgörande för bra praktik

NYHET Publicerad

PRAO OCH PRAKTIK Prao och praktik kan inte ersättas av till exempel studiebesök i företag, anser Johan Talenti, vd för Silentium AB. Själv gjorde han en gång i tiden prao på Skogaholms bröd.
- Jag lärde mig basala grejer, som att umgås med äldre, passa tider och förstå samband.

Johan Talenti, Silentium AB

– Näringslivet har ett stort ansvar för att bli mycket mera aktivt när det gäller att ta emot praktikanter och praoelever, säger Johan Talenti, Silentium AB.

Att packa bröd kunde bli lite enformigt, men tack vare en engagerad handledare lärde han sig mycket.

– Jag tror inte att det spelar så stor roll var man befinner sig om man har en bra handledare. Jag fick lära mig att se helheten; att här kommer mjölet in och längre fram står kunden som ska köpa sin Skogaholmslimpa. I logistikkedjan är alla beroende av varandra.

Hälften av de anställda på Silentium AB är under 25 år. Många är studenter, som jobbar tillfälligt. Rekrytering pågår ständigt.

– Ju mer baskunskaper och sociala färdigheter de har med sig, desto kortare bli startsträckan hos oss, säger Johan Talenti. Det kan handla om att förstå att det är viktigt att komma i tid till jobbet och att ställa in kaffekoppen i diskmaskinen. Och prao och praktik kan vara ett sätt att ge sådana kunskaper.

Delat ansvar, inget ansvar

Silentium tar emot prao-elever och praktikanter när skolorna hör av sig. Men Johan Talenti tycker att det blir för sällan.

– Det är inte ofta skolorna ringer och det förstår jag inte.

Han tycker att det är rimligt att skolorna tar kontakt om det vill ha plats för sina elever. Att tala om delat ansvar tycker han skapar gränsdragningsproblem.

– I vår verksamhet betyder delat ansvar att ingen tar ansvar.

Samtidigt är det viktigt att företagen tar emot om skolorna knackar på dörren. Det handlar också om att ta ansvar. Om inte annat för den egna verksamheten.

– Det är det finurliga med marknadsekonomin. Om man inte hanterar frågor, blir de problem på längre sikt, säger han. Problemet kan då vara att inte lyckas med sin rekrytering.

Ändå är det omvittnat att skolor kan ha svårt att hitta prao- och praktikplatser. Johan Talenti tror att ett skäl i så fall kan bero på att företagen saknar rutiner för hur detta kan gå till.

– Det är inte ett naturligt inslag i verksamheten.

När Svenskt Näringslivs nya verktyg I Praktiken lanserades i Stockholm nyligen, skedde det i Silentiums lokaler i Stockholm. Och Johan Talenti tror att I praktiken kan bidra till att prao och praktik fungerar på ett bättre sätt.

– Det är bra att den hjälpen nu kommer, säger han.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Vuollerims friskola ger bygden framtidstro

FRISKOLA I augusti 2010 slog portarna upp för Vuollerims friskola AB. Detta sedan kommunen aviserat ett beslut att lägga ner klass 6-9 i den kommunala skolan. Förslaget triggade ett kraftfullt engagemang inte bara för skolan utan för hela bygdens överlevnad.
NYHET Publicerad:

Teknikföretag visar vägen för tjejer

SKOLAN & TEKNIKEN Den 20 februari arrangeras Introduce a Girl to Engineering day för första gången i Sverige. Då bjuder teknikföretag runtom i landet in tjejer i högstadiet och gymnasiet till sina arbetsplatser, för att testa på teknik och se hur ingenjörer jobbar. Syftet är att förtydliga bilden av vad en ingenjör gör, och visa att teknik är för alla, tjejer som killar!
NYHET Publicerad:

Elever behöver bredare kunskap om yrken

SAMVERKAN Sjumilaskolan, en grundskola med många utlandsfödda, samverkar tätt ihop med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). På så vis får de en länk in i regionens näringsliv och en oas av samverkansmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Prata Om Alkohols kampanjtävling har dragit igång

TIPS Årets nationella skoltävling Berätta för hundra andra går ut på att elever skapar egna filmer, Facebook-sidor, bloggar eller andra aktiviteter för att motverka alkohol i trafiken.
NYHET Publicerad:

Driftsform av liten vikt när elever väljer skola

UTBILDNING Ungdomar gillar möjligheten att välja utbildning och skola. När de väljer spelar driftsformen liten roll. Avgörande är att skolan ger en bra utbildning; kunskaper och färdigheter som behövs i framtiden. Detta visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Samverkan med skolan underlättar rekryteringen

SAMVERKAN Hälften av de anställda i Adelsö El är före detta elever som praktiserat i företaget. Vd Kent Söderberg har satt i system att rekrytera via samverkan med skolan. Något som gynnar både honom och ungdomarna.
NYHET Publicerad:

Next Up - åttondeklassare möter IT-branschen!

GRUNDSKOLAN Next Up, tävlingen där tio Stockholmsskolor tävlar om att lösa problem hos ledande IT-företag, drar nu igång. Eleverna leds av kvinnliga högskolestuderande inom IT som, tillsammans med tjugotalet partnerföretag, deltar i det som är bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagens jakt på framtidens digitala talanger.
NYHET Publicerad:

Banbrytande möjlighet jämföra grundskolor

GRUNDSKOLAN I slutet av 2013 lanserades grundskolekvalitet.se; ett webbverktyg för att jämföra Sveriges skolor. "Ur ett företagsperspektiv är en fungerande skola oerhört viktig", säger Annika Lundius, vice vd, Svenskt Näringsliv. Föreningen är en av aktörerna bakom det nya verktyget.
NYHET Publicerad:

Sjätteklassare inspireras av teknik i verkligheten

SKOLAN & TEKNIKEN Brageskolan i Enebyberg utanför Stockholm rivstartade teknikundervisningen i årskurs 6 med studiebesök på det närliggande konstruktionsföretaget Svekon. Eleverna fick lära sig mer om hur produkter utvecklas – från skisser och ritningsprogram till prototyper och tester.
NYHET Publicerad:

I Vansbro säger företagen ja till skolan

SAMVERKAN I Vansbro håller skolan fast vid praoveckorna. Dessutom finns uppfinnartävlingen Vilda Vansbro Vinkeln och över huvud taget är det nära mellan skolan och företagen. " Det är vår uppgift att visa eleverna vilka yrken det finns i arbetslivet och inte bara de allra vanligaste", säger skolans studie- och yrkesvalslärare.
NYHET Publicerad:

Ensidig friskoledebatt kan svida i själen

FRISKOLAN Realgymnasiets grundare och ägare Jan Vikström gav sig in i friskolebranschen 1999. Hans mål var att gå i bräschen med en riktigt bra skola. Och då gällde det att satsa på kvalitet. "Så måste det vara, annars kan en friskola inte överleva", säger han.
NYHET Publicerad:

Rätt tänkt kring vuxpeng

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv välkomnar SFI-utredningens förslag som lägger en bra grund för ett modernt och flexibelt lärande på en föränderlig arbetsmarknad, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Marknadsföring på riktigt tillsammans med företag

SAMVERKAN Åttorna i S:t Ilians skola i Västerås har under den årliga temaveckan "Varumärket i vardagen" gjort reklamfilmer åt företagare i Erikslunds shoppingcenter. I skarpa projekt får eleverna se verkligheten som den är, resonerar skolan.
NYHET Publicerad:

Företagen i Ånge prioriterar grundskolan

SAMVERKAN Ett samverkansprojekt där företagen möter elever i hela grundskolan. Det pågår just nu i Ånge och företagen på orten ställer upp helhjärtat. "För oss i glesbygden är samverkan med skolan avgörande för framtiden", säger en företagare.
NYHET Publicerad:

"Behöver inte heta Kamprad för att lyckas"

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET Madesjöskolan i Nybro införde den framgångsrika aktiviteten Teknikprao för sina nior, som ett komplement till vanlig prao, för att skapa en relation till – och förståelse för – näringslivet och företagen. I höstas satsade skolan ytterligare genom att starta en arbetslivsinriktad vecka för sjuorna.
NYHET Publicerad:

Skolan i fokus för bankens engagemang

SAMVERKAN Södra Dalarnas Sparbank vill fungera som en tillväxtmotor lokalt. Detta samhällsengagemang börjar nu allt mer innefatta skolan. "Vi vill vara med och göra livet bättre för den yngre generationen", säger marknadschef Therese Oljans Backlin.
NYHET Publicerad:

Studie- och yrkesvägledning lågt prioriterad i grundskolan

VÄGLEDNING Dagens elever ställs inför många val under sin skoltid, vilket ställer höga krav på studie- och yrkesvägledningen. Istället för att vara integrerad i skolans arbete med att förbereda eleverna för framtida arbetsliv och yrkesval är den en lågt prioriterad verksamhet som ingen riktigt vill ta ansvar för. Det visar Skolinspektionens granskning av studie- och yrkesvägledningen på 34 grundskolor.
NYHET Publicerad:

Arbetslivet måste bli synligt redan i skolan

VÄGLEDNING Redan i skolan behöver elever få klart för sig kopplingen mellan studier och arbete. För att utveckla arbetet med skolans studie- och yrkesvägledning behöver hela skolan ta ansvar. Projektet "Synligt arbetsliv" i Västerås har tagit fasta på detta.
NYHET Publicerad:

Yrkeshögskolan behöver 20 000 nya platser

KOMMENTAR Trots ökat intresse och behov på arbetsmarknaden har myndigheten för yrkeshögskolan bara resurser att bevilja en fjärdedel av utbildningarna. Detta rimmar dåligt med ambitionerna att öka matchningen på arbetsmarknaden, anser Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Högstadieelever med globalisering på schemat

GLOBALISERING Skypekonferenser, språkligt och kulturellt utbyte med elever i Indien och en möjlighet att få lära mer om världen omkring oss. Hos högstadieeleverna på Aspudden skola har globaliseringen tagit ett stort steg in i klassrummet. Allt för att förberedda dem för ett internationellt arbetsliv.