Hög tid råda bot på databristen i skolan!

NYHET Publicerad

SKOLAN & IT Alla vet att vi lever i datorernas tidevarv. Men i skolan är tiden ur led; det är vanligt att lärare köar för att komma fram till en dator som de delar med fem eller tio andra. Men få skolor satsar på datorer, trots att arbetet skulle bli bättre och effektivare, visar en ny undersökning.

Är det rent av så att lärare undervisar med bakbundna händer? Ja, den frågan diskuterades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare i veckan. Initiativtagare var Microsoft och Eva Pethrus, som är chef Innovativa Skolprogrammet, Microsoft AB.

– Varför ska just lärare inte vara uppkopplade? Varför ska just de vara bortkopplade? Frågade hon retoriskt vänd till den fullsatta salen i Berns salonger. Och alla tycktes överens om att situationen är ohållbar.

Begränsad tillgång

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där 300 skolledare i kommunala grundskolor svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan.

Undersökningen som visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna. Läs mer på Microsofts nyhetsblogg.

Trots att skolledarna är medvetna om att personliga datorer underlättar lärarnas arbete, är tillgången till datorer mycket begränsad. Och vad det kan bero på diskuterades i panelen, som bestod av Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Mikael Damberg, riksdagsledamot (s).

Mer resurser eller prioriteringar?

Inte oväntat kom samtalet in på resurser; det fanns de som ansåg att skolan måste får mer av den varan för att kunna digitalisera verksamheten, med andra tyckte att det är en fråga om prioriteringar.

Viktors Rydbergs gymnasium i Danderyd utanför Stockholm har lyckats med bedriften att se till att samtliga lärare och samtliga elever har bärbara datorer. Detta utan resurser utöver skolpengen.

– Initialt får man vara beredd att ta en kostnad, men på tre års tid har man nått status quo. Jag tror att man kan klara det här inom den vanliga ramen, sade rektor Bo Kristoffersson.

– Allt är en fråga om prioriterinar. Om man satsar på bärbara datorer för alla gör man besparingar i andra änden.

Bo Kristoffersson exemplifierade med att skolan inte längre behöver särskilda datasalar och inte behöver underhålla gammal hårdvara.

– Man får dessutom utan tvekan effektiviseringar, som leder till besparingar.

Lätt att ropa på pengar

Novus-undersökningen visar att på skolor som satsat på egna arbetsdatorer har lärarnas tid för administration och kommunikation minskat med 1,2 timmar per vecka eller mer. En majoritet av skolledarna på skolor med många datorer upplever att det är lättare att nå kunskapsmålen idag jämfört med tidigare när färre hade egen personlig dator.

Metta Fjelkner och Ann-Christin Eriksson var emellertid fast övertygade om att skolorna behöver mer resurser för att klara en övergång till datorer för alla lärare.

– Rektorerna har naturligtvis ett ansvar, men med slimmade budgetar finns inga pengar att köpa datorer för, sade Metta Fjelkner. På detta svarade Bo Kristoffersson:

– Det är lätt att ropa på mer pengar hela tiden. Det gör man inte inom näringslivet och det tycker jag inte vi ska göra i skolan heller.

Kanske initialt stöd

Maria Stockhaus tyckte att situationen är "bedrövlig”.

– Skolorna har halkat efter helt och hållet, när de egentligen måste gå först. Vi behöver en nationell strategi för att vända på detta, sade hon.

När det gäller resursfrågan sade hon:

– Svenskt utbildningssystem har i ett internationellt perspektiv mycket pengar. Det finns skolor som klarar datoriseringen inom de ekonomiska ramar som finns. De har ingen annan skolpeng än andra skolor.

Men hon stängde ändå inte dörren helt för ett initialt ekonomiskt stöd till skolor som ska införskaffa datorer till alla lärare.

Även Mikael Damberg var inne på att frågan om personliga datorer är mer än en resursfråga.

– Det handlar om prioriteringar och inställningen till varför man ska ha datorer. Men det kan behövas nationellt stöd för det här arbetet.Nyheter

NYHET Publicerad:

Krisgrupp räddade industriprogrammet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Tomma elevplatser hotade industriprogrammet med nedläggning. Men istället satsade politiker, skola och företag i Jönköping på att vända trenden, bland annat med hjälp av en marknadsförare. Det gav utslag direkt, på mindre än ett år har antalet elever fyrdubblats.
NYHET Publicerad:

Volvos ingenjörer ska spetsa undervisningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nu startar Volvokoncernen Skolsteget i fem gymnasieskolor i Göteborg. Pilotprojektet går ut på att ingenjörer från Volvokoncernen deltar i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen.
NYHET Publicerad:

"Företag måste berätta vad de behöver"

UTBILDNING Sedan IT-företaget Redmind började samarbeta med Nackademin har 50 studenter praktiserat i företaget. Samtliga har fått arbete direkt efter utbildningen, 20 har anställts av Redmind. ”Utan näringslivets engagemang skulle det inte finnas bra utbildningar”, säger företagets grundare och ägare Pablo Garcia.
NYHET Publicerad:

Godistillverkning triggar intresset för kemi

NATURVETENSKAP Johanna, Filippa och Loella var några av de ungdomar som deltog i Perstorp Gymnasiums sommarskola i kemins tecken. ”Naturvetenskap verkar lika intressant som jag trodde”, säger Filippa. Den vetskapen kommer nu att påverka hennes val av gymnasieprogram.
NYHET Publicerad:

Ny utmärkelse för kvinnliga ledare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De kvinnliga studenterna finns på KTH, möjligheterna finns ute bland företagen. Nu ska en ny utmärkelse, Female Leader Engineer, ge dem möjlighet att mötas och framför allt öka tillgången på kvinnliga ledare.
NYHET Publicerad:

Tekniklärare extremt viktiga för svenska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Några av landets mest engagerade tekniklärare deltog i en konferens på Teknikföretagen i augusti. Workshops, föreläsningar och studiebesök stod på agendan under två fullspäckade dagar. "Vi har verkligen fått en nytändning inför skolstarten", säger Marita Gustavsson från Närlundaskolan i Askersund.
NYHET Publicerad:

Lärlingar välkomna till sågverksindustrin

VUXENUTBILDNING En helt ny, skräddarsydd lärlingsutbildning riktad mot sågverksindustrin. Den startar i Skellefteå i höst och både skolorna och företagen räknar med att den ska leva vidare och kunna minska det skriande personalbehovet inom träbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagen efterlyser ökad kvalitet i skolan

Endast 12 procent av företagen anser att skolan lyckas förbereda eleverna för yrkeslivet. Det visar en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen visar också att företagen är oroliga över arbetsklimatet i skolan.
NYHET Publicerad:

Fortum satsar på fortbildning av lärare

NATURVETENSKAP & TEKNIK I höst är det dags igen. Fortums satsning på att fortbilda lärare från Karlstads kommunala grundskolor fortsätter. De kommer att få träffa några av Sveriges främsta professorer och experter inom energi och hållbar utveckling.
NYHET Publicerad:

Samarbete tog Åtvidaberg till toppen

SAMVERKAN För tredje året i rad toppar Åtvidaberg rankingen över lokalt företagsklimats kategori ”Skolans attityder till företagande”. Från mindre smickrande placeringar för bara några år sedan dominerar numera den östgötska kommunen listan. Lösningen stavas dialog och samarbete mellan skola och näringsliv.
NYHET Publicerad:

Civilingenjör ja, men helst lärare

PEDAGOGIK Jenny Widmark har egentligen alltid velat bli lärare men en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik kom emellan. Men nu har hon sadlat om och gjort verklighet av sina yrkesdrömmar. Och hon är inte ensam.
NYHET Publicerad:

Satsa lågstadiemiljarderna på lärarna

KOMMENTAR Lågstadielyftet är ingen dum tanke, men mer pengar är inte lösningen på skolans problem. I stället måste resurserna hamna rätt. Vi får hoppas att Alliansens nya satsning används för att rekrytera och belöna skickliga lärare. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bättre arbetslivskoppling lockar fler internationella studenter

KOMMENTAR Antalet internationella studenter i Sverige ökar igen. Men andelen är fortfarande låg. En orsak är den svaga kopplingen till arbetsmarknaden och den upplevda möjligheten till jobb efter utbildningen. Det skriver Mikaela Almerud, skolexepert i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Näringslivskopplad fortbildning för lärare

TEKNIK & NATURVETENSKAP "Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken, och för att få inspirerade elever, behövs kunniga och motiverade lärare ", säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution. Det är förklaringen till att Fortum, Karlstads kommun, IVA och KVA går samman för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadregionen.
NYHET Publicerad:

Fadderföretag ger elever ovärderlig kunskap

SAMVERKAN I höst kommer eleverna på Karlfeldtsgymnasiets ekonomiprogram att få faddrar i det lokala näringslivet. "Genom att lära känna ett företag ordentligt, hoppas vi att våra elever ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt", säger läraren Lennart Hammargren.
NYHET Publicerad:

Tydliga krav garanterar kvalitet på byggprogram

GYMNASIESKOLAN I mer än två år tillbaka har gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogram kunnat ansöka om att bli branschrekommenderade av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Den senaste utmärkelsen gick till Alströmergymnasiet i Alingsås som blev en branschrekommenderad skola i februari.
NYHET Publicerad:

Akademisk utbildning med fokus på jobb

SAMVERKAN I höst startar Mittuniversitetet en ny treårig programutbildning, "Turism och destinationsutveckling". Längre praktik, entreprenörskap och projektledning är nya inslag i utbildningen som ska rusta studenterna ännu bättre för arbetslivet. Till utbildningen knyts också ett namnkunnigt branschråd.
NYHET Publicerad:

Reklamfilm ska locka elever till UF-skola

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET I maj förra året blev Bildningscentrum Facetten utvald till årets UF-skola. Visma stod tillsammans med TV4 i Östergötland och mediebyrån Scream för priset: reklamtid värd 250 000 kronor. Nu har filmen visats 342 gånger i TV4 i Östergötland och Kanal 7.
NYHET Publicerad:

Teknikettor visar praktiskt handlag

SAMVERKAN Alströmergymnasiet i Alingsås satsar på nära samverkan med näringslivet för att ge eleverna inblick i vad företag gör. Teknikettan heter programmet där förstaårseleverna hugger tag i tekniska utmaningar från företag.