Hög tid råda bot på databristen i skolan!

NYHET Publicerad

SKOLAN & IT Alla vet att vi lever i datorernas tidevarv. Men i skolan är tiden ur led; det är vanligt att lärare köar för att komma fram till en dator som de delar med fem eller tio andra. Men få skolor satsar på datorer, trots att arbetet skulle bli bättre och effektivare, visar en ny undersökning.

Är det rent av så att lärare undervisar med bakbundna händer? Ja, den frågan diskuterades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare i veckan. Initiativtagare var Microsoft och Eva Pethrus, som är chef Innovativa Skolprogrammet, Microsoft AB.

– Varför ska just lärare inte vara uppkopplade? Varför ska just de vara bortkopplade? Frågade hon retoriskt vänd till den fullsatta salen i Berns salonger. Och alla tycktes överens om att situationen är ohållbar.

Begränsad tillgång

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där 300 skolledare i kommunala grundskolor svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan.

Undersökningen som visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna. Läs mer på Microsofts nyhetsblogg.

Trots att skolledarna är medvetna om att personliga datorer underlättar lärarnas arbete, är tillgången till datorer mycket begränsad. Och vad det kan bero på diskuterades i panelen, som bestod av Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarförbundet, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Mikael Damberg, riksdagsledamot (s).

Mer resurser eller prioriteringar?

Inte oväntat kom samtalet in på resurser; det fanns de som ansåg att skolan måste får mer av den varan för att kunna digitalisera verksamheten, med andra tyckte att det är en fråga om prioriteringar.

Viktors Rydbergs gymnasium i Danderyd utanför Stockholm har lyckats med bedriften att se till att samtliga lärare och samtliga elever har bärbara datorer. Detta utan resurser utöver skolpengen.

– Initialt får man vara beredd att ta en kostnad, men på tre års tid har man nått status quo. Jag tror att man kan klara det här inom den vanliga ramen, sade rektor Bo Kristoffersson.

– Allt är en fråga om prioriterinar. Om man satsar på bärbara datorer för alla gör man besparingar i andra änden.

Bo Kristoffersson exemplifierade med att skolan inte längre behöver särskilda datasalar och inte behöver underhålla gammal hårdvara.

– Man får dessutom utan tvekan effektiviseringar, som leder till besparingar.

Lätt att ropa på pengar

Novus-undersökningen visar att på skolor som satsat på egna arbetsdatorer har lärarnas tid för administration och kommunikation minskat med 1,2 timmar per vecka eller mer. En majoritet av skolledarna på skolor med många datorer upplever att det är lättare att nå kunskapsmålen idag jämfört med tidigare när färre hade egen personlig dator.

Metta Fjelkner och Ann-Christin Eriksson var emellertid fast övertygade om att skolorna behöver mer resurser för att klara en övergång till datorer för alla lärare.

– Rektorerna har naturligtvis ett ansvar, men med slimmade budgetar finns inga pengar att köpa datorer för, sade Metta Fjelkner. På detta svarade Bo Kristoffersson:

– Det är lätt att ropa på mer pengar hela tiden. Det gör man inte inom näringslivet och det tycker jag inte vi ska göra i skolan heller.

Kanske initialt stöd

Maria Stockhaus tyckte att situationen är "bedrövlig”.

– Skolorna har halkat efter helt och hållet, när de egentligen måste gå först. Vi behöver en nationell strategi för att vända på detta, sade hon.

När det gäller resursfrågan sade hon:

– Svenskt utbildningssystem har i ett internationellt perspektiv mycket pengar. Det finns skolor som klarar datoriseringen inom de ekonomiska ramar som finns. De har ingen annan skolpeng än andra skolor.

Men hon stängde ändå inte dörren helt för ett initialt ekonomiskt stöd till skolor som ska införskaffa datorer till alla lärare.

Även Mikael Damberg var inne på att frågan om personliga datorer är mer än en resursfråga.

– Det handlar om prioriteringar och inställningen till varför man ska ha datorer. Men det kan behövas nationellt stöd för det här arbetet.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Satsa lågstadiemiljarderna på lärarna

KOMMENTAR Lågstadielyftet är ingen dum tanke, men mer pengar är inte lösningen på skolans problem. I stället måste resurserna hamna rätt. Vi får hoppas att Alliansens nya satsning används för att rekrytera och belöna skickliga lärare. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bättre arbetslivskoppling lockar fler internationella studenter

KOMMENTAR Antalet internationella studenter i Sverige ökar igen. Men andelen är fortfarande låg. En orsak är den svaga kopplingen till arbetsmarknaden och den upplevda möjligheten till jobb efter utbildningen. Det skriver Mikaela Almerud, skolexepert i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Näringslivskopplad fortbildning för lärare

TEKNIK & NATURVETENSKAP "Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken, och för att få inspirerade elever, behövs kunniga och motiverade lärare ", säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution. Det är förklaringen till att Fortum, Karlstads kommun, IVA och KVA går samman för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadregionen.
NYHET Publicerad:

Fadderföretag ger elever ovärderlig kunskap

SAMVERKAN I höst kommer eleverna på Karlfeldtsgymnasiets ekonomiprogram att få faddrar i det lokala näringslivet. "Genom att lära känna ett företag ordentligt, hoppas vi att våra elever ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt", säger läraren Lennart Hammargren.
NYHET Publicerad:

Tydliga krav garanterar kvalitet på byggprogram

GYMNASIESKOLAN I mer än två år tillbaka har gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogram kunnat ansöka om att bli branschrekommenderade av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Den senaste utmärkelsen gick till Alströmergymnasiet i Alingsås som blev en branschrekommenderad skola i februari.
NYHET Publicerad:

Akademisk utbildning med fokus på jobb

SAMVERKAN I höst startar Mittuniversitetet en ny treårig programutbildning, "Turism och destinationsutveckling". Längre praktik, entreprenörskap och projektledning är nya inslag i utbildningen som ska rusta studenterna ännu bättre för arbetslivet. Till utbildningen knyts också ett namnkunnigt branschråd.
NYHET Publicerad:

Reklamfilm ska locka elever till UF-skola

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET I maj förra året blev Bildningscentrum Facetten utvald till årets UF-skola. Visma stod tillsammans med TV4 i Östergötland och mediebyrån Scream för priset: reklamtid värd 250 000 kronor. Nu har filmen visats 342 gånger i TV4 i Östergötland och Kanal 7.
NYHET Publicerad:

Teknikettor visar praktiskt handlag

SAMVERKAN Alströmergymnasiet i Alingsås satsar på nära samverkan med näringslivet för att ge eleverna inblick i vad företag gör. Teknikettan heter programmet där förstaårseleverna hugger tag i tekniska utmaningar från företag.
NYHET Publicerad:

Prisas för förmågan att väcka ungas drivkraft

SKOLAN & ENTREPRENÖRSKAPET Entreprenöriellt lärande i skolan krävs för att Sverige ska få ett konkurrenskraftigt utbildningssystem. "Kunskap är viktig och entreprenörskap är rock’n’roll", säger Chris Hansson, lärare på ProCivitas i Helsingborg. Nyligen tilldelades han ett av Kungliga Vitterhetsakademiens årliga lärarpriser.
NYHET Publicerad:

Företagarna räddade kvar industriprogrammet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING När industriprogrammet vid Härjedalens gymnasium hotades av nedläggning blev det uppror bland företagen i området. Tack vare deras engagemang räddades utbildningen kvar. "Annars hade jag antagligen varit tvungen att flytta verksamheten från orten", säger en företagare.
NYHET Publicerad:

Vuollerims friskola ger bygden framtidstro

FRISKOLA I augusti 2010 slog portarna upp för Vuollerims friskola AB. Detta sedan kommunen aviserat ett beslut att lägga ner klass 6-9 i den kommunala skolan. Förslaget triggade ett kraftfullt engagemang inte bara för skolan utan för hela bygdens överlevnad.
NYHET Publicerad:

Teknikföretag visar vägen för tjejer

SKOLAN & TEKNIKEN Den 20 februari arrangeras Introduce a Girl to Engineering day för första gången i Sverige. Då bjuder teknikföretag runtom i landet in tjejer i högstadiet och gymnasiet till sina arbetsplatser, för att testa på teknik och se hur ingenjörer jobbar. Syftet är att förtydliga bilden av vad en ingenjör gör, och visa att teknik är för alla, tjejer som killar!
NYHET Publicerad:

Rekordstort elevintresse för plåtslageri i Falun

YRKESUTBILDNING För tre år sedan var utbildningen till plåtslagare nedläggningshotad på Lugnetgymnasiet i Falun. Det saknades intresse bland eleverna, trots strålande framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Idag är ser det helt annorlunda ut – hälften av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har sökt inriktning plåtslageri till hösten i den första preliminära antagningen.
NYHET Publicerad:

Unga innovatörer vann ett aktiebolag

ENTREPRENÖRSKAP Det blev de 20-åriga innovatörerna och teknikstudenterna Elias Wennersten och Alexander Harpa som vann premiären av tävlingen Vinn ett aktiebolag. Deras idé, som i grova drag handlar om en typ av fästelement speciellt lämpat för vibrationsutsatta miljöer, bedömdes ha stor potential av en enig jury.
NYHET Publicerad:

Ökad statlig satsning på yrkesintroduktion

ARBETSLÖSHET Nu kan arbetsgivare som anställer enligt yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall även söka ekonomiskt stöd.
NYHET Publicerad:

Friskola räddningen när skolan skulle läggas ner

FRISKOLA När den kommunala byskolan skulle läggas ner tog föräldrarna upp kampen för att få ha skolan kvar. Alternativet blev att starta en friskola. Det startade en hård kamp mot kommunen som in i det sista försökte stoppa föräldrarnas planer. Bland annat tvingades de bjuda över sig själva fyra gånger för att få köpa skolhuset.
NYHET Publicerad:

Fler tjejer styr mot transportyrken

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Andelen tjejer som söker till fordons- och förarprogrammen på gymnasiet ökar. Omväxlande arbete och högre löner än i traditionella kvinnoyrken är något som lockar. Och företagen ligger på och vill rekrytera ännu fler tjejer också till de tunga fordonsyrkena.
NYHET Publicerad:

Tibble Gymnasium utmanar i juridik-SM

SAMVERKAN Tibble Gymnasium i Täby satsar hårt på sin utbildning i juridik. Som ett led i detta har man nu beslutat att delta i Skol-SM i juridik, som genomförts varje år sedan 2002. "Det här är en bra möjlighet för oss att få inblick i den juridiska världen inför kommande studier och arbete", säger Isabelle Gosenius, elev på Tibbles juristinriktning.
NYHET Publicerad:

Elever behöver bredare kunskap om yrken

SAMVERKAN Sjumilaskolan, en grundskola med många utlandsfödda, samverkar tätt ihop med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). På så vis får de en länk in i regionens näringsliv och en oas av samverkansmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Prata Om Alkohols kampanjtävling har dragit igång

TIPS Årets nationella skoltävling Berätta för hundra andra går ut på att elever skapar egna filmer, Facebook-sidor, bloggar eller andra aktiviteter för att motverka alkohol i trafiken.