Beslut i EU-parlamentet dyrt för svenska företag

NYHET Publicerad

Europaparlamentet röstade ja till betänkandet om nytt arbetstidsdirektiv. Betänkandet urholkar svenska och europeiska företags konkurrenskraft, anser Svenskt Näringsliv.

Europaparlamentet röstade i dag i Strasbourg igenom sitt betänkande om nytt arbetstidsdirektiv.

Parlamentet föreslår bland annat att all jourtid ska räknas som arbetstid, samtidigt vill man ta bort möjligheterna att genom enskilda överenskommelser göra avsteg från 48-timmarsbegränsingen.

– Det här är inte sättet att stärka svenska och europeiska företags konkurrenskraft, säger Jan-Peter Duker, vice vd på Svenskt Näringsliv i en kommentar. Det är meningen att EU i enlighet med Lissabonstrategin ska fokusera sin kraft på åtgärder som stärker konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det är därför mycket beklagligt, att när man har chansen istället föreslår lösningar som innebär mer överlappningar, mer byråkrati och högre kostnader för företagen.

Processen går nu vidare till ministerrådet.

– Där måste regeringen verka för en lösning som bevarar och stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft, säger Jan-Peter Duker.

Svenskt Näringsliv har krävt bland annat följande ändringar i direktivet

  • Begränsningsperioden för genomsnittsberäkning av veckoarbetstiden borde vara 12 månader som huvudregel, med en möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om längre begränsningsperiod
  • Definitionen av arbetstid borde förändras genom att det slås fast att inaktiva perioder av jourtid och andra liknande situationer, såsom exempelvis restid i vissa fall, enligt nationell praxis inte ska räknas som arbetstid
  • Möjligheten till individuell opt-out, från 48-timmars-regeln borde bevaras
  • Kompensationsledigheten bör vara flexibel genom att i direktivet öppna för nationell praxis.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Expansivt på Vida Vättern

FRAMTIDSMÖTE 07 - Jag engagerar mig gärna för att påverka villkoren för oss företagare. Jag som företagare ser saker som myndigheterna missar, saker som utgör hinder för företagen. Att följa med till Svenskt Näringslivs framtidsmöte i Malmö i maj är ett utmärkt sätt att påverka, säger Oskar Pantzar från Vida Vättern i Ödeshög.
NYHET Publicerad:

Peter Widal hittade sitt företag till slut

FÖRETAGSBESÖK Tänk dig att du har jobbat på ett stort företag som chef i över 17 år, men att du hela tiden har drömt om att driva något eget. Då brinner det nog i fickorna kan man tänka sig. Så var det för Peter Widal som letade med ljus och lykta efter ett lämpligt företag att ta över.
NYHET Publicerad:

De växer snabbast i Sverige

It-företaget Fantasy Interactive är årets Supergasell. Sedan 2002 har företaget haft en tillväxt på 2 508 procent. Priset delades ut av tidningen Dagens Industri på en stor gala igår.
NYHET Publicerad:

Endast ett AB utan vinst

Den blev ingen hit, bolagsformen med vinstbegränsning. Hittills har endast ett nytt bolag registrerats.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv vill jämställa kollektivavtal

Kollektivavtal tecknade i andra EU-länder ska under en begränsad tid likställas med svenska kollektivavtal. Det var ett av budskapen från Svenskt Näringsliv till EU-kommissionären Vladimir Spidla.
NYHET Publicerad:

Apoteksmonopolets tid har runnit ut

Almedalen: Avregleraren Kenneth Johansson (c) drabbade samman med monopolisten Conny Öman (s) i en debatt på Donners Plats.
NYHET Publicerad:

Regeringen leker kurragömma med företagen

Gång efter annan har regeringen givit landets företagare anledning att hoppas på ett bättre företagsklimat. Men den politiska viljan stannar vid fagra ord, visar en färsk rapport.
NYHET Publicerad:

Vitbok kritiserar Elektrikerna

I en vitbok ger Svenskt Näringsliv LO-förbundet Elektrikerna kritik för sitt sätt att förhandla. Konfliktvapnet har blivit ett naturligt inslag på arbetsmarknaden, menar arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Vänder kinesiska blickar västerut

Belgaren Dominiek Viaene vänder kinesiska investeringar västerut. Kina och Europa länkas samman med hjälp företaget Nihaoouzhou.
NYHET Publicerad:

Eye2Eye ger direktkontakt med arbetslivet

Arbetsförmedlingen har hamnat i en återvändsgränd. Därför erbjuder Eye2Eye en ny väg för företag att snabbt hitta rätt kompetens till sina verksamheter.
NYHET Publicerad:

Sympatistrejker förbjudna i Tyskland

I Tyskland måste en strejk genomföras på ett juste sätt och vara väl avvägd. Efter konfliktens slut måste parterna medverka till att så snabbt som möjligt återupprätta arbetsfred.
NYHET Publicerad:

Företagsam familj startade om i Thailand

Utbrändheten ledde till en affärsidé om livsstilsförändring. Företaget Travel Insight blomstrar i skuggan av palmerna.
NYHET Publicerad:

Kvinnor i majoritet

Fler kvinnor än män vill ha rådgivning för att starta eget företag. Det visar ny statistik från stiftelsen Jobs ans Society Nyföretagarcentrum.
NYHET Publicerad:

Proportionalitet på holländsk arbetsmarknad

I genomgången av reglerna på de europeiska arbetsmarknaderna har turen kommit till Nederländerna.
NYHET Publicerad:

Slöseri med statligt regionalstöd

Det statliga stödet för regional utveckling missar målet. Regeringen bör därför överväga en omprövning av hur stödsystemet är utformat, anser Riksrevisionen i en kritisk granskning.
NYHET Publicerad:

Risk att tomten blir arbetslös

Det är bråda dagar för säsongsanställda tomtar och affärsanställda. Men med regeringens förslag att försvåra visstidsanställningar är det risk att tomten uteblir samtidigt som köerna växer.
NYHET Publicerad:

"Jag skäms över regeringens politik"

Tom Johansson är socialdemokrat och vd för ett löntagarägt företag. Trots det anser han att regeringens politik snarare stjälper än hjälper människor att få in en fot på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Subventionerad sysselsättning bakom friserade jobbsiffror

Arbetsmarknadspolitikiska åtgärder höjer sysselsättningen. Men när stödet upphör faller merparten av jobben bort, enligt en rapport från arbetsgivarorganisationen Almega.
NYHET Publicerad:

Skatten kan fara och flyga

Parterna inom handelsindustrin anser att miljöskatt på flygresor hotar den svenska turistnäringen. Ta tillbaka förslaget uppmanar de regeringen.
NYHET Publicerad:

Älskling, jag tar flyget till affären

Här spelar bilarna ingen roll. I stället är parkeringsplatserna fulla av flygplan. Till sommaren räknar Carl Rönn med att projekt Siljan Air Park ska stå klart.