EFTERLYSES: 340 000 NYA JOBB


Regeringens mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb.

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen tar inte tag i problemet på allvar, utan gör det istället svårare och dyrare för företagen att anställa.

Det krävs politiska reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Regeringens jobbpolitik är ett slag i luften

  • TRAINEEJOBB. Löftet: 32 000 st. Resultatet: 473 st.

  • EXTRATJÄNSTER. Löftet:20 000 st. Resultatet: 3 713 st.

  • UTBILDNINGSKONTRAKT. Löftet: 20 000 st. Resultatet: 2 555 st.

  • BEREDSKAPSJOBB. Löftet: 5 000 st. Resultatet: Några hundra.

  • SNABBSPÅR. Löftet: Att hjälpa nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet att snabbt hitta jobb inom sitt yrkesområde. Resultat: Endast 1,5 % av samtliga inskrivna nyanlända flyktingar i etableringsuppdraget deltar.

  • MATCHNINGSANSTÄLLNING. Tillväxtverket har tilldelats 50 miljoner kronor under 2017 för att skapa matchningsanställningar för nyanlända. Utfallet hittills ser svagt ut.


Det här det mest akuta som regeringen och riksdagen måste göra:

Sänk marginalskatten

Skatterna på inkomster, främst marginalskatterna, måste sänkas till internationellt konkurrenskraftiga nivåer. Dagens skattenivåer gör det svårt för företag att attrahera och motivera medarbetare.

Slopa förslaget om nya 3:12-regler

Trots massiv kritik från Företagarsverige tänker regeringen ändra de så kallade 3:12-reglerna, eller entreprenörsskatten. 167 000 svenska företagare drabbas därmed av en skattehöjning på sammanlagt tre miljarder kronor. Hårdast drabbas de mindre fåmansbolagen.

Inför en ny anställningsform

Inga krav på kollektivavtal.
Öppen för alla företag.
Kostnaderna för arbetsgivaren bör halveras.
Inga krav som försvårar för arbetsgivaren eller arbetstagaren.
Inga tids- eller åldersgränser.

Utöka RUT-avdraget och återställ ROT-avdraget

Lägg ner Arbetsförmedlingen

Utbetalning av ersättningar kan med fördel ske via andra myndigheter.
Stärk resultatstyrningen.
Öka fokus på kostnader.

Reformera LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) skapar en stel arbetsmarknad vilket i sin tur hämmar den svenska konkurrenskraften. Det blir mer riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider.

Jonas Berg, Ica-handlare
Foto: Sören Andersson

"Det finns 15 varianter av anställningsformer, olika formulär behöver fyllas i, regler för sjukfrånvaro kräver enormt mycket administration och lagen om anställningsskydd innebär ett stort administrativt ansvar för arbetsgivaren. Vi står inför en svår situation, men det går att vända den till vår fördel. Politikerna måste bara börja samsas, och lyssna till dem som har möjlighet att skapa jobben".

Jonas Berg
driver Ica Maxi i Södertälje

Jeanette Bohman

"Är det så konstigt att migration och integration kostar oss ofantliga summor pengar när våra ansvariga myndigheter utsätter människor som söker sin egen försörjning, och företag som är villiga att anställa, för denna ofantliga rättsosäkerhet. Hela tiden! Det är så enkelt att göra fel i det här landet och helt omöjligt att göra rätt! "

Jeanette Bohman
ägare Skivarps Gästgivaregård

Carola Lemne och Stefan Löfven

Läs intervjun med Carola Lemne: "Jobbmål kräver radikala reformer"

78 %

Av arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen kommer tillhöra grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden nästa år.