460 000 utan jobb – en kö från Malmö till Göteborg

AF bild original
Sverige behöver 460 000 fler jobb. Så når vi Europas lägsta arbetslöshet och klarar integrationen. Sluta fundera och börja agera, regeringen.

Många unga och utrikes födda har svårt att få ett jobb. Under flera år har ett stort antal flyktingar och deras anhöriga sökt sig till Sverige. Det ställer nya krav på vårt samhälle.

För att nå regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020 och för att klara integrationen behövs 460 000 fler jobb. Det är en utmaning olik någon vi tidigare sett, och den kommer att kräva nya reformer.

Mycket behöver göras, och det behöver göras nu. Vi har listat 10 saker regeringen kan göra idag för att skapa förutsättningar för fler jobb.

Läs hela listan

Så har vi räknat.

Jonas Frycklund
Jonas Frycklund, ekonom, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv

Om regeringen menar allvar med att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 krävs 460 000 nya jobb. För att nå dit behöver vi en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Just nu går utvecklingen åt fel håll, de som skapar jobb straffas med ökade kostnader och jämviktsarbetslösheten stiger eftersom matchningen fungerar sämre.Jonas Frycklund
Svenskt Näringsliv, Stockholm

Vill du veta mer?

Vi behöver fler enkla jobb utan krav på utbildning eller erfarenhet – så kallade vardagsjobb. Särskilt unga och flyktinginvandrare som har kort utbildning har idag stora svårigheter att få ett arbete. För dem kan ett vardagsjobb innebära vägen in på arbetsmarknaden.

Läs mer om vardagsjobb »